Ostrovy Světla


[VŠICHNI JSME BYTOSTI SVĚTLA]


OSTROVY SVĚTLA:

Od této chvíle se začaly v důsledku přímého zásahu Centrálního Kosmického Slunce formovat uvnitř karanténní Země “Bubliny Nebes”. To bylo možné pouze díky tomu, že naše kolektivní vědomí během naší meditace fungovalo jako čočka, aby toto Světlo Kosmického Centrálního Slunce soustředilo na povrchu naší planety. Budoucí civilizace s největší pravděpodobností budou na toto pohlížet jako na rozhodující okamžik ve vývoji vědomí na této planetě:

http://lightparty.com/Spirituality/KenCareyReview.html

https://eraoflight.com/2017/08/30/144000-lightwarriors/

Bubliny Světla jsou oblastmi čistého Světla, které existuje nezávisle na veškeré hmotě, která byla vytvořena uvnitř 11-ti dimenzionální membrány světa časoprostorového kontinua. To v praxi znamená, že na povrchu planety v rámci fyzické a nefyzické hmoty existují malé oblasti, které jsou mimo dosah temných sil. To je skutečný význam pro Návrat Světla.

Z praktického hlediska to také znamená, že od této chvíle bude o mnoho snazší ve vašich životech vytvořit a dosáhnout Světla. Znamená to, že jsme vystoupili z fáze Odporu, kde jsme bojovali s Kabalou a vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde prostě tvoříme naši Novou Realitu, zatímco s klidem pozorujeme, jak se starý svět hroutí pod tíhou své vlastní entropii, bez toho abychom byli vtaženi do tohoto dramatu, ale přesto vrhajíce Světlo na všechny situace.

Bubliny Nebes (v níže uvedené simulaci jsou zobrazeny červeně) porostou v rámci pekla Země (v níže uvedené simulaci je zobrazeno bílé) dokud nedojde k Průlomu (Události):

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Nucleation_of_the_equilibrium_phase_%28red%29_from_a_metastable_phase_%28white%29_in_the_Ising_model.ogv

Celý článek: BUBLINY NEBES - Report k meditaci Návrat Světla


RODINY DUŠE:

http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/04/rodiny-duse.html


Planetární aktivace sesterstva růže:

http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/06/planetarni-aktivace-sesterstva-ruze.html


Všechny články zmiňující rodinu duše:

https://bod-zlomu.blogspot.com/search?q=rodina+du%C5%A1eNEBESA NA ZEMI:

https://nebesanazemi.webnode.cz