Přístupové Protokoly HO
Hnutí Odporu:

Přístupové Protokoly k Hnutí Odporu:

http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/05/pristupove-protokoly-k-hnuti-odporu.html


Přístupové Protokoly k Hnutí Odporu Aktualizace:

Exkurze k Hnutí Odporu:

Všechny zmínky k Hnutí Odporu na blogu:

http://bod-zlomu.blogspot.com/search?q=hnut%C3%AD+odporu


Aktualizace - 7.11.2018

"Dříve se členové Hnutí Odporu drželi meze 30 metrů od povrchu planety. V rámci aktuálního vývoje jsou některé speciální síly Hnutí Odporu rozmístěny 5 až 10 metrů pod povrchem. 

Pracovníci Světla a Bojovníci Světla, kteří část své mise vnímají jako svoji účast na operacích v rámci Události mohou telepaticky požádat, aby malá základna Hnutí Odporu byla vybudována pod jejich současným bydlištěm. Tento požadavek NESMÍ být nahlas vyslovena. NESMÍ být nikde napsán. Hnutí Odporu tento požadavek obdrží prostřednictvím určitého bezpečného komunikačního kanálu a ve většině případů to schválí. Tyto malé základny budou mít v rámci operací při Události určitou roli."