neděle 24. února 2019

Change is here

Kniha THE PORTAL
V nedávném článku BUBLINY NEBES - Report k meditaci Návrat Světla Cobra publikoval odkaz na zakoupení jeho anglické knihy THE PORTAL:

"Pro běžnou povrchovou populaci byly všechny informace z mého blogu pěkně shromážděny v knize, který byla vydána v pevné vazbě i v elektronickém formátu. Tato kniha bude v době Události mít zásadní význam, protože v té době může dojít k výpadkům v elektronických systémech a Internet může být v době kolem Události na krátkou, ale důležitou dobu nepřístupný. Pak bude tato kniha velmi dobře při ruce. Můžete si ji objednat zde: https://portal-report.com/"


Pro české čtenáře zde uvádíme jako českou variantu řešení této knihy návod ke stažení celého obsahu našeho cenzurovaného blogu. Data stahujte z původní adresy českého blogu:


Pro stažení použijte tento jednoduchý open source software (je pro všechny platformy, je odzkoušený a funguje dobře): https://www.httrack.com

Blog si můžete stáhnout pro případ, že nepůjde Internet, jak píše Cobra anebo třeba jako čtení na offline dovolenou.

Kopii stažené složky můžete uložit na Uložto a poslat mi odkaz, který pak bude publikován zde:

ULOŽTO:

https://uloz.to/!wRLeJd71Jm7Y/bod-zlomu-zaloha-23-02-2019-rar?fbclid=IwAR2cXCliGasSwTNwr3TL605uA0B1u-4gD74Bof96dEaJSUsMWXFawz5G0kg

Pomocí https://www.httrack.com si můžete ZDARMA stáhnout český blog, anglický blog anebo jakýkoliv jiný relevatní web.

pátek 22. února 2019

Plán Vzestupu - část 2
ČÁST 1 ZDE

Cobra: "Před mnoha lety poskytlo Aštarovo velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byly poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:"


Channelováno Erikem Kleinem:

Děti pracovníků světla, kteří procházejí Vzestupem: pokud procházíte Vzestupem a máte děti, ty také vzestoupí. Jejich věk bude urychlen na stejný věk, jaký máte vy, proto vás upozorňuji, že vaše rodičovské období skončí.

Mnozí zažijí to, co se v tomto světě označuje jako smrt. Jde o ty, kteří si při posledním Vzestupu nezvolí evakuaci. Budou převezeni na místo, které odpovídá jejich úrovni vývoje. Ti, kdo si zvolí evakuaci, jak tady mluvím o závěrečné evakuaci, kdy budou mít všechny lidské bytosti příležitost odejít, bude to těsně před kataklyzmatickými událostmi, k nimž, jak předpovídáme, dojde.

Ti, kdo budou mít ve svém srdci dostatek lásky na to, aby byli pozvednuti a odevzdali se procesu pozvednutí, ale ještě nebudou připraveni vzestoupit, budou umístěni na třídimenzionálním plavidle a bude tam o ně postaráno. Pak budou převezeni na planety, kde se budou cítit nejlíp a kde budou moct pokračovat ve zpracování své karmy.

Ti, kdo nebudou otevřeni vůči procesu pozvednutí a následné evakuaci, nejspíš projdou procesem smrti a jejich duše budou evakuovány bez těl. S těmi, kdo jsou zde maskování jako lidské bytosti, ale jsou ve skutečnosti pány temna a s podobnými typy vyzařování, bude jednáno hromadně. Někteří budou vráceni do Centrálního Slunce k rekonstrukci.

Na tomto světě je mnoho bytostí, které do tohoto světa nepatří a které vytvářely chaos od okamžiku, kdy vkročily na tuto planetu a které zotročovaly jiné bytosti, nevinnou lidskou masu na základě svých schopností a různých mocenských her a touhy po ovládání, jako jsou padlí andělé, atd.

Ti všichni existují a bude to řešeno a v současné době se ve vesmíru odehrává hodně úklidu. Tento mechanizmus dávání věcí do pořádku se dostal i na Zemi a nyní bude Země dána do pořádku v souladu s přáním Otce. Takže nikdo nebude potrestán, ale všechny bytosti budou převezeny tam, kde budou moct být spíše ve společnosti takových, s nimiž jsou v souladu.

Takže ti, kdo jsou Vzestoupenými bytostmi, budou pouze s Vzestoupenými bytostmi a ti kdo jsou humanoidé z jiných dimenzí, ale stále mají v sobě nevinnost a jsou otevřeni vůči růstu, budou se svou vlastní rasou a nebudou podléhat těmto mocnostem a temným bytostem.

Temné síly a temné bytosti: bude jim dána příležitost změnit svůj způsob chování, ale ti, kdo nebudou chtít, budou asi muset být rozloženi a restrukturováni. Je možné, aby duše zemřela.

Všechny ty věci budou propuštěny. Nebudete pociťovat ztrátu, že je opustíte, protože vy budete naplněni větším pocitem přítomnosti a síly a tím, co jste opustili, ale přesto tam ještě bude část té cesty, kterou opouštíte. Je to skoro takový pocit, jako při umírání.

Podobá se to tomu, jako byste měli v úmyslu opustit Zemi obvyklým způsobem, podobně, jako to dělají lidé dnes, když zde ponechají své tělo. A když tato cesta nabyde reálnější obrysy, vy budete mít pocit, jako byste se připravovali udělat to stejné.

Protože ti z vás, kdo mají vztah s lidmi, co nejsou na cestě Vzestupu, anebo se rozhodnou jinak, se dostanete do úzkých ohledně toho, zda máte s nimi zůstat, anebo odejít. A pro mnoho lidí to bude velmi významná volba a velmi hluboká realizace té volby.

Znovu říkám a rád bych poukázal na to, že budete mít vědomí, budete si své vědomí uvědomovat, protože v rámci příprav musíte v plné míře rozumět, tomu, pro co se rozhodnete. Rozhodnout se, co to znamená, zvolit si, že zůstanete zde a co to znamená, odejít na vlně Vzestupu.

Takto to bude pro vás snadnější pochopit; budete mít zkušenost, že tento svět neopouštíte, ale že nejdřív budete tahat ty, kteří žijí na tomto světě s vámi, protože tady opravdu nezůstane třídimenzionální realita, kterou by bylo možné na této planetě prožívat.

Především bych chtěl říct, abyste se nekritizovali ohledně toho, jakou míru bezpodmínečné lásky jste dosáhli. Je to součást hry a dramatu vašeho života a je to vaše učivo a učivo pro ty, o kterých zde mluvíme.

Takže, nebuďte na sebe přísní, nesuďte se příliš tvrdě, pokud si myslíte, že v tom máte určité limity. Myslím, že je nevyhnutné pro vás, a také pro ostatní, kdo jsou stále v 3D realitě, aby měli určitou míru nepěkných zkušeností s lidskými bytostmi, zejména ti, kdo nejsou otevřeni vůči duchovnu a ke svému Vyššímu já.

Vidím vaši frustraci, protože je těžké, zažívat to, když si tolik přejete mír a lásku a tu bezpodmínečnou otevřenost. Nedělejte si starosti ohledně toho, že musíte být na určitém místě či v určitém prostoru. Spíše si dělejte starosti s tím, abyste pravidelně dělali meditace a připravovali se, otevírali svá srdce a učili se, co se potřebujete naučit a ptát se a dělat channelingy, či cokoliv, co používáte a co vám pomáhá.

Pokud to děláte, nemusíte se bát, že se na vás zapomene anebo že budete v nesprávnou dobu na nesprávném místě a že možná budete litovat, že jste něco udělali špatně. Takové myšlenky byste měli ze své mysle vypudit. Ujišťuji vás, že v každičkém okamžiku víme, kde jste.

A také jsme si dobře vědomi vlivu úplňku na lidi. Vaše energie se tehdy zintenzivňuje, a pokud jste na cestě Vzestupu a zejména pokud jste v takovou chvíli zaměřeni na meditace, vaše meditace budou intenzivnější. Aštar se o tom zmiňuje jako o sklízení energie úplňku.

Pokud se nesoustředíte, pak zažíváte věci, kvůli kterým se cítíte ještě víc zmateni. Takže to, co děláme, tedy co dělá Aštarovo velitelství je, že používá tuto energii na podporu jejich vlastních projekcí, jejich vlastních energetických polí a pokud jde o proces Vzestupu, věci jsou pak pro ně snadnější.

Nemohu zacházet do větších podrobností, protože vědecké schopnosti tohoto chanellera jsou omezené. Nechceme tím říct, že k první vlně dojde pouze za úplňku, ale za současné situace je období úplňku nejpravděpodobnější. Úplněk, k němuž směrujeme, a který bude, myslím, v soboru, bude mimořádně silný, takže tomu všichni věnujte pozornost a v tomto období už od teďka meditujte a také krátce po úplňcích během víkendu. Člověk nikdy neví.

Možná byste chtěli říct, že Aštarovo velitelství je teď na nejvyšším stupni pohotovosti a čeká na pokyn shora na to, kdy začne první vlna. Nedokáži vám říct, jaká jsou kritická čísla anebo jakého vyváženi je pro to zapotřebí, protože je to příliš komplikované dokonce i pro mě, takže vám to nemohu říct, ale kritický počet lidí pro první vlnu je mnohem vyšší, než tomu bylo před pár měsíci.

Také situace na Zemi a transformace zemských energií se trochu posunuly, takže byste mohli říct, že je to taková problematická situace, kterou nelze snadno vyřešit. Je to něco, co si vyžaduje mistrovskou mysl, mistrovský počítač Otce, který ví, kdy je ten správný čas.

Takže pokud jde o nás, my děláme, jak nejlíp umíme a vy také, abyste se připravili, a my doufáme, že všichni ti, o nichž víte, že jsou asi probuzeni a nějak si vědomí těchto informaci, abyste s nimi tyto informace sdíleli a nabrali další dobrovolníky. Jak tomu rozumím, je to první podmínka, na kterou čekáme.

Ale jsou zde ještě další faktory. Možná řeknete, že když má dojít k velkému kataklyzmatu, pokud by mělo nastat konečné kataklyzma, první vlna by měla nastat okamžitě. Proto také změny na Zemi monitorujeme.

Sluneční soustava, do níž Země patří, vstupuje do části vesmíru, kde dojde k drastickým kataklyzmatům a k posunu pólů a elektromagnetického pole, což bude mít za následek, že Země vstoupí do vzestoupeného stavu a všechen život, který existuje ve 3D, bude muset prostor opustit.

Víme to už dlouho, že existuje tato pravděpodobnost, či spíše neodvratnost, protože se to ostatně děje v případě všech planet, které se nacházejí v této fázi vývoje. Není to nic, co by bylo omezeno pouze na Zemi, je to vzorec, program. Takže program Země ve třetí dimenzi končí.

[Přecházíme do další části channelingu]

Tady je Archanděl Michael, či spíše jeho jedna část, která s tebou hovoří. Začněme tím, že každý z vás má ve svém těle, ve svých různých emocionálních a spirituálních tělech, propojení na všechny různé aspekty vašeho třídimenzionálního života.

Tato propojení můžete vnímat jako provazy a proces Vzestupu si žádá, aby byly tyto psychické spojnice v době vašeho Vzestupu uvolněny. Je zapotřebí, abyste to propustili, protože budete povzneseni a ty provazy by vás chtěly zadržovat zpátky, dalo by se říct, držely by vás u země.

Jako kotvy, které drží horkovzdušný balón. A není pochyb o tom, že když se vám před skutečným vzestupem začne zvedat vědomí, začnete tato lana cítit, budete ta místa, kde vás drží, cítit, a možná že se budete cítit víc nepohodlně, když si jich budete vědomi, protože to není nic příjemného, být připoután k nějakému omezení.

Proto budu dnes večer s vámi pracovat, abych vám pomohl přetnout vaše psychické napojení a znovu chci připomenout, že nebudeme ovlivňovat to, jaké máte pocity k vašim milovaným, že byste k vůči nim přestali cítit lásku. Ve skutečnosti k nim možná budete cítit větší lásku.

V tomto ohledu vám nabízím své služby. Nabízím vám svoji přítomnost, abych vám pomohl, když cítíte potřebu odpoutat se, cítíte potřebu svobody a ochrany před třídimenzionální zkušeností.

Teď si vizualizujte pyramidu, jak vás celé obklopuje. Chtěl bych, aby mě teď každý z vás zavolal, mě, archanděla Michaela, a abyste mě ve svém srdci vnitřně požádali, abych rozpletl vaše psychické propojení s třídimenzionální realitou.

Možná budete mít pocit, jak se vracíte na své původní místo, jak sestupujete do své pyramidy, anebo možná zažijete něco jiného. Vaše pyramida se nadzvedne, dole se otevře a zvedne se a vrátí do svého zdroje. Požádejte o pozvednutí, a požádejte mě a další mistry o pomoc a o zpřetrhání vašich psychických propojení.

Když to budete dělat pravidelně, zjistíte, že se ve svém vědomí stáváte poněkud lehčími a trochu svobodnějšími, bez ohledu na intenzitu, jak zažíváte moji přítomnost. Když mě zavoláte, budu s vámi.

Předám vám afirmaci, kterou budete moct použít také ve svém každodenním životě a která vám pomůže chránit se a odpoutat se od třídimenzionální reality:

„Já jsem neodvolatelně chráněn/a proti všem lidským výtvorům“.

Určitě zjistíte, že si přejete, abyste byli míň spojeni s třídimenzionálním vědomím a toto vám pomůže toho dosáhnout.

Takže vás žádám, abyste všechny ty emoce, které ještě stále zažíváte a které jsou hustější povahy, jako zloba a strach, rozhořčení a vina, všechny tyto druhy prožitků, abyste se otevřeli a nechali je odejít, abyste je uvolnili. Nechci po vás, abyste se analyzovali, ani abyste se posuzovali; v podstatě vám říkám, abyste se začali víc bezpodmínečně milovat a přijímat se takoví, jací jste.

Protože je to bezpodmínečné přijetí se, bez sebekritiky a bez odsudků, které napomůže uvolnit sevření, které je v těch energiích, jež zůstaly vězet ve vašich emocionálních tělech. Pokud z nějakého důvodu stále ještě pociťujete pocit viny, ve skutečnosti kolem tohoto prožitku zesilujete sevření, s pocitem, že je to pro vás cenná zkušenost, že je to pro vás potřebné a že jste si tuto konkrétní zkušenost zasloužili.

Já vám říkám, že si žádnou takovou zkušenost nezasloužíte. Neexistuje žádný důvod, proč by se někdo kvůli něčemu měl cítit vinen. A proč by kdokoliv z vás měl cítit bolest a utrpení, vztek či strach. Neříkám, že to nezažijete, já jenom říkám, že pro to není žádný legitimní důvod.

Nezasloužíte si to zažívat. Jste bytosti světla, které milujeme. Jste božské bytosti, které se zde inkarnovaly z konkrétního důvodu. A tento důvod teď uzrál, když si stále víc uvědomujete své poslání a kdy vaše božské já vystupují do popředí, přebírají víc vlády nad vašimi běžnými životy a nad vašimi rozhodnutími a volbami.

Takže, vlastně je čas uvolnit tu vaši omezenou část nejlíép jak to umíte, otevřít se tomu procesu a otevřít se svém božskému já. Bezpodmínečně, aby mohlo přes vás proudit, aby mohlo zmírnit všechno utrpení, které ještě stále ve vás je. Všechny vaše omezené zážitky.

Vaše role v tom všem je opravdu jednoduchá. Já to přináším do vaší pozornosti, abyste si to uvědomili. Tento aspekt práce, kterou s vámi děláme, je jednoduše takový, že se tomu procesu víc otevřete a dovolíte si trochu víc, protože opravdu, tu práci děláme my, ve spojení s vaším Vyšším já.

Není to nic, s čím byste se měli zdržovat ve svých meditacích, že byste se nějak specificky osvobozovali od nějaké konkrétní emoční hustoty. Jde jenom o to, abyste si byli toho procesu vědomi, když se bude jasně odvíjet a abyste důvěřovali a uznávali práci, která probíhá. Jde o to, abyste přestali lpět na tech hustých energiích, které vás ještě do jisté míry obklopují.

To, že jste si toho procesu vědomi, vám umožňuje, že tím proplujete s větší lehkostí. Strach z toho, že nejste na tom správném místě, že jste sešli z cesty, že nebudete pozvednuti, že toho nejste hodni, to všechno musí odejít. To vše se vznáší kolem vás jako nějaký mrak.

Protikladem strachu je důvěra a víra a poddání se a přijetí. Musíte mít hluboký osobní vztah a spojení s vašimi průvodci, se mnou a s dalšími mistry, kteří s vámi pracují, abyste těmi změnami propluli, takže když dojde k vašemu vzestoupení, budete připraveni, budete již na prahu, budete natolik připraveni, že to pro vás bude zcela přirozená událost.

A tehdy bude velmi nepravědpodobné, že byste cítili strach a že by ten strach v poslední minutě změnil váš způsob uvažování. V mezidobí, zatímco čekáte na vlny Vzestupu, zatímco čekáte na vaše vzestoupení, budete mít hezčí život, bude ve vás víc klidu a štěstí, budete zažívat rozšířenější prožitky.

Budete víc napojeni na vaše průvodce, že budete schopni přijímat jejich vyzařovánou lásku a budete schopni obklopit se láskou k sobě, protože, řeknu vám, intenzita emočního čištění se nezmenší, ale bude nadále narůstat.

A vy se do toho procesu musíte vrhnout po hlavě. Vy všichni jste, ať věříte, či ne, velmi čisté bytosti, přesto, co občas v životě zažíváte. Vy jste výběr toho nejlepšího na planetě Zemi. Stane se to a bude se to stávat i nadále, dokud nebudete ve stavu, že se od toho všeho oprostíte.

A zjistíte, že všechna tato velká práce stála za to. Takže znovu opakuji: vaše vedení je mimořádně důležité, protože vám dá víru, zkušenost, zkušenost pravdy vám dá víru a dlůvěru, abyste tím prošli a abyste ten proces umožnili. Dá vám to potřebný odstup, protože tyto hustoty jsou často do vaší osobnosti hluboce vrostlé, dalo by se říct.

A tak by se vám mohlo zdát, že část vaší osobnosti, či část vás samotných se odtrhuje a někdy to můžete pociťovat jako trochu složité a náročné, někdy jako hodně náročné a pokud jste dostatečně vědomí, dokážete se od toho procesu dostatečně odpoutat a budete mít svůj cíl ukotven pevně před sebou.

Tak, abyste si mohli dopřát, že naše práce s vámi půjde rychleji, a to umožní, aby věci, kterých je třeba se zbavit, zmizely a to se skutečně stane. Vaše úsilí v této věci je minimální; jde spíš o to, abyste byli uvolněni a abyste pokračovali po své cestě s důvěrou.

Jak víte, existuje mnoho technik, které používají terapeuti na uvolnění vzteku a různých omezujících emocí, takže pokud cítíte či jste vedeni, abyste prošli takovouto zkušenosti, udělejte to.

Věřte mi, jsme s vámi na sto procent a na všechny způsoby. Takže opakuji, výsledkem toho všeho je radost. Budeme s vámi pracovat, budeme koupat vaše emocionální těla v našich léčivých energiích, můžete vzývat fialový plamen, což je specialita St. Germaina - pokud pociťujete hustotu a omezení.

Jde zde pro vás velká pomoc. To vše je věcí toho, abyste se naučili rozpoznávat sami sebe jako světelné bytosti, spíše než jako bytosti, které mají svá omezení. Zesílíme světlo do bodu, kdy se mu již nepůjde vyhýbat. Nemějte obavy, že zmeškáte loď, že nebudete kontaktováni v nějaké důležité věci, v určitých důležitých okamžicích vašeho života.

Spojíme se s vámi, jak to bude možné a potřebné, abychom vám v tom procesu pomohli. Takže se v průběhu toho procesu přijměte, umožněte tomu procesu, aby se odehrál, a ať se manifestuje cokoliv, nesuďte se, a věřte mi, že všechny bytosti, které šly po té cestě před vámi, všichni Vzestoupení mistři, kteří měli zkušenost s inkarancí v třídimenzionálním životě, prošli stejnými zkušenostmi, jakými procházíte vy, někdy se cítili ztraceni a bylo toho na ně příliš a jindy se cítili blaženě.

To, co dělali, aby zajistili, že budou úspěšní a zajistili svůj Vzestup, bylo jednoduše to, že dovolili, aby ten proces proběhl, měli se rádi bez ohledu na vše ostatní a spíše se identifikovali s pravdou, než s procesem samotným anebo s omezenými vnějšími zážitky.

Je to možné. Není to pravděpodobné, ale v některých málo vzácných případech to je možné, že proces, kterým budou procházet, bude trochu odlišný. Víte, budou muset mít světelné tělo, které bylo pro ně vytvořeno, ale je naším cílem, aby touto cestou šlo co největší množství z vás. Takže, samozřejmě, to je možné i pro člověka, který není hvězdným semínkem, ale odevzdal se světlu.

Když používáte svoji intuici a rozlišujete, s kým sdílíte informace, a doufám, že to děláte, není to něco, o co byste se měli dělit s většinou lidstva, alespoň zatím. Je to něco, o co se můžete podělit s těmi, kdo jsou k tomu otevřeni, protože ti, co jsou otevřeni, jsou většnou hvězdná semínka anebo adepti.

Takže bych řekl, že pokud jde o sdílení ifnormací, je důležité vyslovit slova, ale není důležité snažit se přesvědčit lidi, kteří nějsou vůči tomu otevření. Víte, je to spíše záležitost toho, najít takové lidi a vy k tomu dostanete intuitivní vedení, samozřejmě, ohledně toho, s kým byste mohli tyto informace sdílet.

Vidíte, jak jste mimořádní, takže přestaňte tady pobíhat a myslet si, že jste obyčejné lidské bytosti. Když jste Vzestoupenými mistry, jedná se o trochu jinou manifestaci; je to něco, jako že vás něco nahoře čeká. Čeká, aby se s vámi znovu spojilo. Protože jste se dobrovolně oddělili od svých světelných těl, od svých vozítek merkaby, abyste mohli plnit službu, kterou děláte.

Ve jménu té služby jste se do jisté míry obětovali, a samozřejmě, také ve jménu vašeho vlastního růstu. Proto je pro vás mnohem snazší vážit si Vzestupu, protože si na něj trochu pamatujete, tedy svou probuzenou pamětí.

A proto je pro ostatní tak těžké i jenom pochopit, o čem mluvíte. Jakmile jednou projdete Vzestupem do světelného těla, ono bude navždy s vámi spojeno prostřednictvím kanálu vašeho Vyššího já. Ve skutečnosti je to tak, že čím víc odpovědnosti při vašem Vzestupu, vašem vědomém Vzestupu na sebe vezmete, tím rychleji uvidíte, že se vyvíjíte a rozvíjíte a tím víc budete cítit, že opravdu vzestupujete.

Protože opravdový Vzestup je, a může být, postupný proces, který vyvrcholí závěrečnou událostí.

Víc a víc budete zažívat pocit pozvedávání, pocit rozšiřování se a ocitnete se tváří v tvář vaším omezením, jak jsme o tom také mluvili. Bude to příznak toho, ne že děláte něco špatně, ale že se vlastně rozšiřujete za všechna omezení, přesvědčení, staré výtvory. Vstoupíte na nové území vědomí.

Takže především bych chtěl doporučit, jak o tom stále mluvím, abyste pokračovali v meditacích, pokračovali ve vzývání manifestace vašeho světelného těla a hlavně abyste pokračovali ve volání mne anebo Ježíše anebo jiného mistra každý den. Každý den si udělejte čas, abyste dělali cokoliv, co vám funguje. Ale je mnohem důležitější, abyste měli silný vnitřní pocit, že jste vedeni.

Je důležité, abyste cítili, že se vám proces Vzestupu otevírá. Pokud se to stane jenom další filozofií new age, zjistíte, že se nepohybujete zrovna na té nejpřímější cestě a že vaše cesta směrem k Vzestupu neprobíhá v duchu intenzivního růstu.

Obracejte se na nás, když chcete svůj život naplnit radostí a v mezidobí byste se měli věnovat tomu, abyste se s námi takto spojovali a když děláte svoji vlastní práci, sílíte a významným způsobem rozšiřujete vaše propojení s námi.

Vězte, že poslední dny, kdy budete na této planetě, mají sloužit k tomu, abyste zažívali velkou radost a lásku, mír a nadšení. Vaše poslední dny na této planetě mají být pro vás potěšením a mohou takové být, protože benefitem práce, kterou děláte pro Vzestup, když propouštíte věci, je, že zažíváte život jako poněkud snazší, lehčí, radostnější a vaše uvědomování si vašich fyzických těl a vašeho zdraví a pocitu pohody se zvýší.

Také se zvýší vaše schopnost spojit se s větší přítomností lásky a léčení sebe sama i při vaší vnitřní práci. Proto je teď čas radosti a oslav. Sdílejte vše s jinými a vzájemně se podporujte. A otevřete se zázrakům, které se budou dít.

Váš výcvik na Vzestoupeného mistra může začít dlouho předtím, než Vzestoupeným mistrem budete. Budou chvilky, kdy se vám vaše mysl bude snažit říct, že je to vše šílené a že k tomu nikdy nedojde. Já vám to říkám dopředu, abyste, až se to stane, mohli říct, že jsem vám to říkal. Je to jakoby jste prošli mrakem.

Nejde o to, aby vás to odradilo, anebo že byste do toho měli vkládat hodně energie. Ale vězte, že se to objeví. Protože vaše víra bude podrobena zkoušce. Jedna z podmínek pro ty, kdo půjdou v první vlně, bude téměř naplno rozvinutý smysl pro víru. Víru a důvěru si budete rozvíjet čím dál víc a to bude různými malými testy podrobováno zkouškám a pokud vždy projdete těmi testy, zjistíte, že jste vzestoupili zase o trochu víc. A že čekáte s radostí na tu hlavní událost.

Je to zapotřebí, tento aspekt víry, je to velmi důležité a nemyslím tím slepou víru, nemyslím tím, že byste měli věřit všemu, co jste slyšeli od jednoho či druhého channelera, ale myslím tím víru ve vaši vlastní zkušenost, víru v to, že vaše srdce ví, co je pro vás pravdou. Takže opakuji, že je důležité, abyste se propojili s tímto procesem Vzestupu ve vás, abyste cítili jak to zázračně rostě stále víc a víc a to bude zdrojem vaší víry.

A když se budete cítit zmateni, zavolejte nás a vyhledejte ticho, v němž k vám můžeme promlouvat a sdílet s vámi naši lásku. Máme cesty a prostředky, jak se spojit se všemi z vás. Velmi to pomáhá a je to pro vás důležité, abyste udržovali kontakty s dalšími lidmi z vaší skupiny a vzájemně se podporovali. Můžete spolu meditovat. Můžeme pro sebe channelovat, můžete navštěvovat schůzky skupin u někoho doma.

Je to něco jako podpůrná skupina pro hvězdná semínka, jak tomu někdy říkám. Ale my sami nebudeme vědět, kdy nastane ten konečný okamžik, jenom možná hodinu či dvě předem. Jednou z nejdůležitějších podmínek je pociťování lásky, jak jsme o tom mluvili. A nepřítomnost strachu a pocitu porážky.

To budou hlavní vlastnosti, které budete mít. V těch posledních dnech budete cítit velké zintenzivnění procesu propouštění; možná budete cítit, jak se kroutí vaše emocionální těla, jak se zmítají ty vzory přesvědčení a omezení, všechno, co ve vás ještě zůstalo a s čím je třeba pracovat. Možná bude docházet k velkému uvolňování těch věcí a bude to intenzivnější.

Pokud to začnete pociťoat ve vašich životech, snad byste se mohli víc soustředit na meditace a dopřát si porady s námi. To vás připraví na Vzestup, pokud má k němu tentokrát dojít. A poslední hodiny před Vzestupem budete cítit spojení, budete cítit přítomnost svých průvodců, možná budete cítit mne, možná Ježíše, Sanandu, jak mu říkime, či jiné průvodce, jiné Vzestoupené bytosti, s nimiž pracujete.

V té době nebudete sami. Budete cítit silnou přítomnost vašich průvodců a tehdy začnete hodně cítit vnitřní klid a čistotu. Ano, znovu mluvím obecně. Ale myslím, že takto to bude vypadat u 99% z vás a že s největší pravděpodobností budete cítit přítomnost našeho vedení a v tom klidu a pohodě budete nejspíš inspirováni k meditaci.

Budete přitahování do tichých a klidných míst, kde se můžete spojit s duchem anebo si můžete užívat zážitek podvolení se, protože budete mít zkušenost s těmi oblastmi, kde jste připoutání ke světu. Zjistíte, že tam existují ještě nějaká spojení; jsou to vaše spojení s vaším pozemským životem a vztahy, které jste zde měli a teď budete mít příležitost, abyste si vybrali, zda ta spojení chcete opustit, anebo si je ponechat.

Skutečně vám doporučuji, abyste se otevřeli možnosti všechno to opustit. O to, co opustíte, bude postaráno, není to totiž tak důležité, jak si myslíte a to, k čemu směřujete, je mnohem důležitější, než máte představu. A to je docela radostné, takový prožitek klidu a éteričnosti.

I když budete stále vědomí ve svých tělech a budete meditovat anebo dělat něco jiného, nastane okamžik, kdy budete se svými průvodci sedět v tichu, a v tom tichu se vám vnitřní cestou ukáže velmi výrazná vize okna, či nějakého otvoru.

Bude to nějak vypadat jako okno či dveře, které se otevírají a nebude to tak jemné jako světlo, na které meditujete. Bude to hmotnější. Budete to vidět jak otevřenýma, tak i zavřenýma očima. Bude to zřetelné.

Obecně řečeno, pokud se to objeví, bude to pro vás prožitek trochu jiné manifestace, a v tom případě neváhejte. Postupujte v souladu se svou vírou, důvěrou a s vašimi pocity. V tom konečném okamžiku se sami rozhodnete, zda tím oknem projdete anebo zůstanete.

Před tím okamžikem budete se svými průvodci a také bezprostředně poté, ale v tom přesném kamžiku, když tím oknem budete procházet, když vstoupíte do světla, budete sami za sebe, budete mít pocit, že jste v tom sami.

Protože se jedná o individuální rozhodnutí, stane se vám to spontánně, budete vědět, co udělat, byli jste na to dostatečně připravováni. A když budete kráčet světlem, přes okno, možná uvidíte na druhou stranu, nějaké panorama nebo nějakou scenérii a uvidíte průvodce, jak na vás čekají a hned poté budete opět spojeni se svými průvodci. V tu chvíli již budete vzestoupeni.

Budete zažívat pocit důvěry a víry, proto je zapotřebí, abyste prošli těmito zkouškami víry a důvěry. Takže se nebojte. Přijde také strach, ale jeho zdroj nebude ve Vzestupu, jeho zdroj bude ve vašich dřívějších zkušeností na Zemi, které se vynoří, aby byly uvolněny.

Můžete s tím tedy začít, je to součást vašeho výcviku na Vzestoupeného mistra. Můžete s tím začít teď. Ale prvořadým úkolem bude služba sobě, hýčkat se, usnadnit si tuto cestu, to je vaší hlavní odpovědností.

Zadruhé: udělejte cokoliv, co můžete udělat, abyste sdíleli tyto informace, abyste se nakontaktovali na jiná hvězdná semínka, která ještě nevědí o tomto procesu a o této nadcházející události, protože, jak víte, je zapotřebí určitého kritického množství určitého počtu dobrovolníků, jinak nebude mít Vzestup potřebný účinek.

Je to něco, co je zapotřebí provést od srdce k srdci, pravdu lze sdělit jenom prostřednictvím energie srdce. Budete vzestoupeni předtím, než se vrátíte. A již nikdy se nedostanete do stavu před Vzestupem. Nelze vzestoupit bez těla.

Pobyt zde na Zemi mnohokrát pozvedl váš duchovní vývoj a pokrok. Není to tak, že dokud jste nevzestoupili, nedělali jste nic. Udělali jste toho mnoho v mnoha životech a v tomto životě pomáháte druhým a šíříte lásku a pracujete na svém rozvoji.

Proto mnozí cítí, že je jejich práce hotova a jiní mohou mít pocit, že je ještě zapotřebí udělat “poslední tah“ v tom, co dělají, anebo co by mohli udělat. Možná nastane chvíle, kdy se na pár hodin či dokonce dnů budete cítit totálně ztraceni a nebudete schopni zvládat realitu. Připomínám, že proto je důležité pokračovat v propojování se vzájemně a informování se o tom, čím v tom procesu procházíte, a někdy jsou ty procesy velmi intenzivní.

Pomáhá to, mít ve svém okolí druhé lidi, kteří ten proces chápou, a říkat si o tom. Technologie, které máme, budou poté, co bude Země vyčištěna, přivezeny na Zemi. V procesu pozvednutí a Vzestupu budete shromážděni, budete odvezeni domů, protože váš původ je zcela jiný, víte. Mnozí z vás jste z mnoha velmi odlišných oblastí vesmírů.

Vrátíte se do svých domovů, anebo se rozhodnete zůstat na Zemi na nějakou dobu jako pozemští Mistři, ale nakonec, poté, co zde bude vaše práce hotova, budete mít většinou příležitost, aby vás odvezli domů anebo se vrátit na vaši domovskou planetu, či do vaší domovské oblasti, z níž pocházíte. Možná vás to bude táhnout domů, anebo budete v této specifické manfestaci pociťovat stesk po domově, ale mnozí z vás se budou víc cítit doma na Zemi, protože zde byli po tak dlouhou dobu.

Nicméně vám však vesmír otevře své dveře a budete moct cestovat po vesmírech, dimenzemi, a zažívat zázraky tvoření. Pokud byste měli někdo být na řídícím středisku, na velitelství, bude nad tím místem plošina, či plavidlo, a to komunikační centrum. A chanelleři, kteří jsou zde na Zemi, se stále víc spojují s bytostmi, které na této velitelské platformě operují. V jiném ohledu se dá říct, že vás oslovuje tělo Merkaby toho channelera. Takže ve skutečnosti máte pořád nad sebou těla Merkaby.

Sám channeler je zmaten z toho, jak má pracovat s tímto aspektem svého propojení s tímto specifickým plavidlem.

[Přechod do další části channelingu]

Žádejte a dostanete. Toto je část spojení, o které vás žádáme; o to, abyste se spojili se svým vnitřním vedením. Aštarovo velitelství disponuje dvacetčtyři hodin denně plně funkčními operátory.

Všechny bytosti, které opustily svá těla a jsou ve stavu takzvaně čekání, čekají na nová těla, která jsou nefyzické povahy a která dosáhnou úroveň vývoje či úroveň zkušeností, vycházejíc ze svého specifického vývoje. Mohou skončit na jiné planetě.

Konec druhé částičtvrtek 21. února 2019

Americká imunoložka - Neočkované děti představují NULOVÉ riziko pro všechny ostatníText převzat a přeložen z: https://prepareforchange.net/2018/04/03/harvard-immunologist-to-legislators-unvaccinated-children-pose-zero-risk-to-anyone/
Vážení zákonodárci,
jmenuji se Tetyana Obukhanych, postgraduálně jsem vystudovala imunologii. Píši tento dopis s nadějí, že napraví běžné mylné názory na vakcíny a pomůže vám vytvořit si nestranný a vyvážený názor podpořený uznávanou teorií o očkování a novými vědeckými poznatky.
Představují neočkované děti větší hrozbu pro veřejnost než ty očkované?
Často se uvádí, že rodiče, kteří se rozhodnou nenechat své děti očkovat z důvodu výhrady svědomí, ohrožují ostatní veřejnost, což je i zdůvodnění většiny zákonů na ukončení udělování výjimek z očkování, které v současné době projednávají federální zákonodárci i zákonodárci některých států v rámci USA.
Měli byste vědět, že podstata ochrany poskytované mnohými moderními vakcínami – kam patří většina vakcín doporučovaných Centrem pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) pro děti – není s tímto tvrzením v souladu.
Níže popisuji doporučené vakcíny, které nemohou zamezit přenosu nemoci buď proto, že nebyly vytvořeny k zamezení přenosu infekce (jejich účelem je spíše prevence příznaků nemoci), nebo proto, že jsou určeny pro nepřenosné nemoci.
Lidé, kteří nebyli níže uvedenými vakcínami očkováni, nepředstavují pro širokou veřejnost o nic větší nebezpečí než ti, kteří očkování podstoupili, což znamená, že diskriminace neočkovaných dětí v prostředí státních škol pravděpodobně není odůvodněná.

 

Vakcína proti obrně

IPV (neaktivovaná poliovakcína) nemůže zamezit přenosu polioviru (viru dětské obrny). Divoké polioviry se v USA nevyskytují už minimálně dvacet let.
I kdyby došlo k opětovnému zavlečení divokého polioviru v důsledku cestování, očkování proti dětské obrně vakcínou IPV nemůže ovlivnit bezpečnost veřejných prostor.
Je třeba upozornit na to, že vymýcení divokého polioviru se přisuzuje nasazení jiné vakcíny, a sice OPV (orální poliovakcína). Přestože OPV byla schopná zamezit přenosu divokého polioviru, z důvodu bezpečnosti se již dávno přestala v USA používat a postupně ji nahradila vakcína IPV.

 

Vakcína proti záškrtu tetanu a dávivému kašli (DTaP)

Tetanus není nakažlivé onemocnění, vzniká z hlubokých ran kontaminovaných sporami bakterie C. tetani. Očkování proti tetanu (v rámci kombinované vakcíny DTaP) nemůže změnit bezpečnost veřejných prostor; je určeno pouze k zajištění osobní bezpečnosti.
Vakcína proti záškrtu (též obsažená ve vakcíně DTaP), zamýšlená k prevenci účinků toxinu záškrtu, není určena k zamezení osídlení a přenosu bakterie C. diphtheriae. Očkování proti záškrtu nemůže změnit bezpečnost veřejných prostor, i ono je určeno pouze k zajištění osobní bezpečnosti.
Acelulární vakcína proti dávivému kašli (poslední součást kombinované vakcíny DTaP), která se v současnosti v USA používá, nahradila koncem 90. let 20. století celobuněčnou vakcínu, po čemž následoval nebývalý nárůst případů dávivého kašle. Pokus s úmyslnou nákazou dávivým kašlem u primátů odhalil, že acelulární vakcína není schopná zamezit osídlení a přenosu B. pertusis. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal varování ohledně tohoto zásadního zjištění.
Zasedání Rady vědeckých poradců v CDC v roce 2013 přineslo dodatečné znepokojující údaje o tom, že varianty dávivého kašle (PRN negativní kmeny), které se v současné době vyskytují v USA, získaly selektivní výhodu a mohou nakazit osoby, které absolvovaly přeočkování DTaP, což znamená, že tito lidé budou nakaženi s větší pravděpodobností než neočkované osoby.

 

Vakcína proti haemophilus influenzae typu b

Vakcína proti Hib pokrývá z mnoha druhů bakterie H. influenzae pouze typ b. Přestože jejím jediným účelem bylo omezit symptomatickou a asymptomatickou (bez projevů nemoci) nákazu Hib, zavedením vakcíny proti Hib došlo k neúmyslnému posunu kmenové dominance směrem k jiným druhům H. influenzae (typy a až f).
Tyto typy způsobují závažná invazivní onemocnění s rostoucím výskytem u dospělých v době očkování dětí proti Hib. Široká veřejnost je v současnosti vůči invazivnímu onemocnění zranitelnější, než tomu bylo před zahájením očkovací kampaně proti Hib.
V éře onemocnění vyvolaných jinými typy H. influenzae než typem b není diskriminace dětí neočkovaných proti Hib vědecky nijak podložená.

 

Vakcína proti žloutence typu B

Žloutenku typu B vyvolává virus přenášený krví. V dětském prostředí se nešíří, jelikož u dětí je nepravděpodobné vysoce rizikové chování jako sdílení jehel či sex.
Očkování dětí proti žloutence typu B nemůže nijak významně změnit bezpečnost veřejných prostor.
Navíc děti, které jsou chronickými přenašeči žloutenky typu B, nemají zakázaný vstup do školy. Zákaz vstupu do školy pro děti, které nejsou proti žloutence typu B očkované a ani ji nepřenášejí, by představoval bezdůvodnou a nelogickou diskriminaci.

Z výše uvedeného vyplývá, že člověk, který z důvodu výhrady svědomí není očkovaný vakcínami proti obrně (IPV), proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (DTaP), proti haemophilu b a žloutence typu B, nepředstavuje pro veřejnost o nic větší nebezpečí než člověk těmito vakcínami naočkovaný. Žádná diskriminace takové osoby tudíž není ospravedlnitelná.

 

Nežádoucí účinky vakcín

Jak často se závažné nežádoucí účinky očkování vyskytují?
Často se uvádí, že očkování má jen zřídkakdy závažné nežádoucí účinky.
Toto tvrzení však bohužel nestojí na vědeckém základě.
Studie provedená nedávno v kanadské provincii Ontario ukázala, že v důsledku očkování je nutné dopravit na pohotovost jedno ze 168 dětí po očkování ve věku 12 měsíců a 1 ze 730 dětí po očkování ve věku 18 měsíců.
Je-li riziko nežádoucích účinků očkování prokazatelně tak vysoké (vyžadující u jinak zdravého dítěte návštěvu pohotovosti), očkování musí zůstat volbou rodičů, kteří nemusí být z pochopitelných důvodu ochotní toto bezprostřední riziko převzít jen proto, aby chránili své děti před nemocemi, které se obecně považují za lehké nebo jimž jejich děti nebudou možná nikdy vystaveny.

 

Epidemie spalniček

Může diskriminace rodin, které odmítají očkování z důvodu výhrad svědomí, zamezit budoucím epidemiím nakažlivých virových onemocnění jako třeba spalniček?
Vědci zabývající se výzkumem spalniček si jsou již dlouho vědomi „spalničkového paradoxu“. Cituji z článku autorů Polanda a Jacobsona (1994) „Neúspěch v dosažení cíle eliminace spalniček: zjevný paradox infekcí spalniček u očkovaných osob.“ Arch Intern med 154:1815-1820:
„Tento zjevný paradox spočívá v tom, že jak imunizace proti spalničkám dosahuje v rámci obyvatelstva vysoké úrovně, spalničky se stávají nemocí imunizovaných osob.“
Další výzkum zjistil, že za „spalničkovým paradoxem“ stojí zlomek obyvatel zvaný slabí respondenti na vakcíny. Slabí respondenti jsou lidé, kteří mají špatnou reakci na první dávku vakcíny proti spalničkám. Tito jedinci poté mají slabou imunitní reakci na následné přeočkování a rychle se během 2-5 let vracejí do skupiny „náchylných“, a to navzdory kompletnímu naočkování.
Přeočkování nemůže napravit nízkou responsivitu: dle všeho se jedná o imunogenetickou vlastnost. Podíl slabých respondentů mezi dětmi v USA byl stanoven na 4,7 %.
Studie zabývající se výskytem spalniček v kanadském Quebecu a Číně potvrzují, že k epidemiím spalniček stále dochází, a to i při vysoké proočkovanosti (95-97 % či dokonce 99 %). To proto, že protilátky získané očkováním časem vyprchají i u silných respondentů. Imunita získaná očkováním se nerovná celoživotní imunitě nabyté po přirozeném vystavení.
Bylo zdokumentováno, že očkované osoby, u nichž se vyskytly spalničky, jsou nakažlivé. Ve skutečnosti dvě velké epidemie spalniček v roce 2011 (v kanadském Quebecu a New Yorku) vyvolali lidé, kteří byli v minulosti naočkovaní.
Z uvedených údajů je zjevné, že eliminace výjimek z očkování, v současnosti uplatňovaných jen nízkým procentním podílem rodin, nevyřeší problém opětovného výskytu nemocí ani opakovaného zavlečení a propuknutí nákazy již vymýcených nemocí.
Představuje diskriminace lidí odmítajících očkování z důvodu výhrady svědomí jediné praktické řešení?
Většina nakažených při nedávných epidemií spalniček v USA (včetně té z Disneylandu) byli dospělí a velmi malé děti, kdežto v době před zavedením očkování se spalničky vyskytovaly hlavně ve věkové skupině 1-15 let.
Přirozené prodělání spalniček vede k celoživotní imunitě vůči této nemoci, kdežto imunita poskytnutá vakcínami časem vyprchá, takže dospělé osoby nechrání očkování z dětství. Spalničky jsou nebezpečnější pro nemluvňata a dospělé osoby než pro děti ve školním věku.
Navzdory vysoké pravděpodobnosti expozice v období před zavedením očkování se spalničky prakticky nikdy nevyskytly u dětí výrazně mladších než jeden rok, a to díky silnému mechanismu předávání mateřské imunity.
Zranitelnost velmi malých dětí vůči spalničkám v současnosti je přímým výsledkem dlouhotrvajícímu plošnému očkování v minulosti, během něhož jejich matky, v dětství samy očkované, nemohly prodělat spalničky přirozenou cestou v bezpečném školním věku a získat tak celoživotní imunitu, kterou by poté předaly svým dětem, a chránily je tak před spalničkami v prvních letech jejich života.
Naštěstí existuje terapeutická pomoc napodobující dnešní narušenou mateřskou imunitu. Nemluvňata i další zranitelné osoby a jedinci s oslabeným imunitním systémem mají nárok na imunoglobulin: dostávají protilátky zamezující nakažení či oslabení nemoci v případě, že k nákaze dojde. Jedná se o potenciálně život zachraňující opatření.

Závěr: diskriminace neočkovaných dětí je zbytečná

Shrnutí:
1) Vzhledem k vlastnostem moderních vakcín nepředstavují neočkované osoby o nic větší nebezpečí přenosu dětské obrny, záškrtu, dávivého kašle a mnoha kmenů H. influenzae (jiných než b) než očkované osoby; neočkovaní jedinci představují v podstatě nulové riziko přenosu žloutenky typu B ve školním prostředí a tetanus není přenosné onemocnění.
2) Po očkování dětí hrozí výrazně vyšší riziko nutné návštěvy pohotovosti, což dokazuje, že očkování rozhodně není bez rizik.
3) Nákazám spalniček nelze zabránit ani při téměř dokonalé proočkovanosti.
4) Existuje účinná metoda prevence nákazy spalničkami a dalšími virovými onemocněními u nemluvňat ještě nezpůsobilých k očkování a u osob s oslabeným imunitním systémem (imunoglobulin) pro osoby, které mohou být těmto nemocem vystaveny.
Tyto čtyři fakty jasně ukazují, že diskriminace ve školním prostředí dětí neočkovaných z důvodu výhrady svědomí je zcela neodůvodněná, jelikož neočkované osoby nepředstavují žádné nepřiměřené riziko pro veřejné zdraví.
S úctou

středa 20. února 2019

CENTRÁLNÍ KOSMICKÁ RASA


Originál publikoval Cobra 19.2.2019

Naše meditace Návrat Světla vyslala sourodý (koherentní) signál po celém vesmíru a upoutala pozornost Centrální Kosmické Rasy. (POZN. PŘEKLADATELE - NEZAMĚŇOVAT S GALAKTICKOU CENTRÁLNÍ RASOU).

Centrální Kosmická Rasa je nejpokročilejší rasa, která se vyvinula kolem Centrálního Kosmického Slunce. Nyní se začala soustředit na Zemi a na její osvobození, protože nyní již je na povrchu planety dostatek vědomí, že to umožňuje spolupráci s takto pokročilými bytostmi.


=====
Velké Centrální Slunce je Zdrojem a Centrem všeprostupující přítomnosti "Já Jsem". Je to bod spojení ducho-hmotného vesmíru a je ústředním bodem Božího Vědomí a pramenem Světla a Života a Lásky pro celé Stvoření. Je to Jádro, Srdeční Centrum nebo Jádro Bílého Ohně Vesmíru. (Boží hvězda Sírius přestavuje ohnisko Velkého Centrálního Slunce v našem sektoru galaxie)

=====

V důsledku této interakce budou povrchové populaci uvolněny určité aspekty plánu osvobození – stane se tak ve střednědobém horizontu.

Náš Solární Systém je nyní plný bytostí z Kosmické Centrální Rasy a ty kooperují se Silami Světla z Jupiterského Velitelství, Astharova Velitelství, Atlantského Velitelství, Plejáďany a Siriány a s Andromedánskou Flotilou, s pozitivními frakcemi Agharty a se zvláštními silami SURFACOM.

Bytosti Kosmické Centrální Rasy také kontaktují ty nejpokročilejší členy povrchové populace v jejich meditacích, snech a vizích.
Na žádost Sil Světla zde uvolňuji meditaci, pomocí které se můžete spojit a kooperovat s touto Kosmickou Centrální Rasou.

1. Použijte svoji vlastní techniku, abyste se uvedli do stavu uvolněného vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci jako nástroj pro planetární osvobození.

3. Představte si bytosti z Centrální Kosmické Rasy, jak vyzařují z Kosmického Centrálního Slunce, jak se potom rozptylují skrze Centrální Slunce všech galaxií v tomto vesmíru. Potom si představte, jak tyto bytosti vstupují přes Centrální Galaktické Slunce, pak skrze hvězdnou bránu Alcyone v Plejádách, pak skrze hvězdnou bránu Síria, a jak pak vstupují do našeho Solárního Systému a jak se rozmisťují v našem Solárním Systému do mandaly květu života, a jak se pak spojují se všemi Silami Světla nad povrchem, pod povrchem a na povrchu planety Země.

4. Představte si, jak bytosti z Kosmické Centrální Rasy transmutují všechnu zbývající temnotu v tomto Vesmíru a jak zbývá pouze Světlo. Představte si, jak začíná nový velký kosmický cyklus, jak přináší čisté Světlo, Lásku a Štěstí všem bytostem v celém tomto Vesmíru.

Jako vstupní bod pro tyto energie Galaktické Kosmické Rasy byl vybrán Lengyelský Vortex Bohyně v Maďarsku. Důvod této volby souvisí s Archonskou Invazí z roku 1996, vzory sociální dynamiky u těch nejpokročilejších Pracovníků Světla, s pozicí vnější hranice pozdních atlantských kolonií ve středomoří a s vědomým napojením šamanů kultury Lengyel s Galaktickým Centrálním Sluncem naší Galaxie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_circular_enclosures_in_Central_Europe


Probíhá důležitá restrukturalizace týmů Sil Světla na povrchu, jako příprava na spolupráci s Kosmickou Centrální Rasou a se speciálními jednotkami SURFACECOM. Spravedlnost přichází. (Justice is comming). A proto, pro některé úvodní fáze určitých operací potřebuji rozšířit svůj tým právníků a potřebuji advokáta, který alespoň do nějaké míry může rozumět mojí misi a podpořit jí, a který má dobré porozumění mezinárodnímu právu, záležitostem copyrightu, záležitostem pomluv a očerňování a zastrašování prostřednictvím kyberšikany. Jestliže jste takovým advokátem, můžete mne kontaktovat na adrese cobraresistance@tutanota.com

Vše co bylo učiněno bude odčiněno.

Vítězství Světla!=====


Fyzické body napojení:

Praha – střed:  • golfové hřiště pod žižkovským vysílačem, jamka 7 a 9


Praha - okruh:
  • Albertov u ministerstva zdravotnictví, břízy
  •  Tyršův Dvůr – ulice Magistrů, zhruba uprostřed
  • Kubánské náměstí - park 
  • Ulice Na Balkáně x Strážní (u hřiště Dům Dětí a Mládeže)
  • Tusarova, park hřiště
  • V Kolkovně za kostelem / za sochou Kafky

Brno – střed - Petrov, poblíž obelisku

Ostrava - střed - Nová Ves - Vodárna


Český Krumlov: http://thch.cz
A body dříve zasazených kamenů Cintamani dodané Cobrou a z komory ze Slovinska.úterý 19. února 2019

GALAKTICKÝ KODEX

Originál publikoval Cobra 4. dubna 2012

Planeta Země je poslední planetou ve vesmíru pod okupací Sil Temnoty - posledním reliktem galaktických válek, které zuřily napříč naší galaxií po miliony let. Jak byla galaxie postupně osvobozována od Sil Temnoty, Síly Světla se vyvíjely z vojenské síly (vytvořené kvůli urgentní ochraně základních svobod vnímajících bytostí) směrem k harmonické, galaktické a kosmické společnosti. Jak se bytosti Galaktické Konfederace vyvíjely duchovně a vyladily se a sjednotily s Vzestoupenými Mistry, objevily vnitřní kodex, který upravuje všechny vztahy mezi bytostmi světla a jejich vazby k Silám Temnoty a k okupovaným planetám. Tento kodex je nazván Galaktický Kodex a reprezentuje základnu pro veškeré akce Konfederace v této a v jiných galaxiích. Tento kodex není rigidní sadou externích zákonů, ale systematizovaným kódem vnitřní etiky všech duší Světla, kterou přijímají všechny bytosti Světla, protože je odrazem jejich vnitřní pravdy. Zde popisujeme Galaktický Kodex ve formě, která je srozumitelná průměrně probuzené bytosti lidské společnosti.

Anglické video: https://www.youtube.com/watch?v=VcJHpZxdKPE&feature=youtu.be

Článek I: Zákon Boží Přízně

Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na pozitivní životní zkušenost

K vysvětlení Sekce I je potřeba pochopit, že utrpení a bolest nemají žádnou hodnotu v osvícené Galaktické společnosti osvobozené od vlivu Sil Temnoty a dalších aspektů kosmické anomálie. Cenit si bolesti, utrpení a obětí jakožto součástí růstu, byla součást programování od Sil Temna v zájmu snazšího zotročení populace okupované planety.

Bezpodmínečné právo na pozitivní život každé vnímající bytosti v osvobozeném vesmíru je garantováno v důsledku vnitřního napojení každé živé bytosti na Zdroj. Je též posíleno mocí Mistrů Vzestoupených nad hmotu, kterým jejich vzestup umožňuje asistovat všem žijícím bytostem v úsilí směrem ke Zdroji a poskytovat vše potřebné pro život. Život nebyl stvořen, aby to byla tvrdá práce, ale spíš cesta radosti a kreativity. Rozdílné podsekce Sekce I se vztahují na veškerý život v osvobozeném vesmíru a na vztahy mezi bytostmi Světla tak, aby nikdy nedocházelo ke konfliktům.

Pojďme si vysvětlit podsekce:

Článek I. Odstavec 1: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na fyzickou a duchovní hojnost

Tato podsekce garantuje pozitivní životní zkušenost každé bytosti v osvobozeném vesmíru. Vzestoupení Mistři poskytují všem veškeré potřeby pro život a pro materiální a duchovní bohatství a krásu používáním své moci, kterou mají nad vykoupenou hmotou osvobozeného vesmíru.

Článek I. Odstavec 2: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na Vzestup

Tento odstavec vysvětluje, jak Vzestoupení Mistři používají své pokročilé chápání spirituální technologie Vzestupu a použitím Elektrického Ohně vykoupení asistují všem bytostem, které si zvolí Vzestup svoji svobodnou vůlí.

Článek I. Ostavec 3: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na spojení s ostatními bytostmi v poměru se svou pozicí v Mandale Duševní Rodiny

Tento odstavec je nástrojem pro úpravu všech vztahů uvnitř Duševní Rodiny. Zaručuje sloučení bytostí opačné polarity (párových duší, spřízněných duší) a sladění všech dalších bytostí bez ohledu na jejich vývoj a vnější okolnosti.

Článek I. Odstavec 4: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na veškeré informace

Tento odstavec zaručuje, že všechny bytosti obdrží veškeré části informací, které potřebují pro pochopení své role ve vesmíru, vyšší perspektivy evoluce a všechny další části, které potřebují pro svá rozhodnutí, růst a blahobyt. Všechna tato data poskytují Vzestoupení Mistři a další bytost, které dohlížejí na evoluci rozdílných ras a civilizací.

Článek I. Odstavec 5: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na svobodu

Tato podsekce zajišťuje, že každá bytost má neomezený potenciál pro růst a životní zkušenost. Vzhledem k tomu, že všechny bytosti osvobozeného vesmíru vytvářejí jen pozitivní zkušenosti, jejich svoboda nikdy není v rozporu se svobodou ostatních bytostí.

Článek II: Zákon Rozdělení Konfliktních Stran

Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo být oddělená a ochráněná od negativních činů jiných vnímajících bytostí Tato sekce upravuje podmínky v těch částech vesmíru, které byly právě osvobozeny od vlivu Sil Temnoty, ale které zatím nebyly přijaty do Konfederace. Síly Světla vždy rozdělí strany konfliktu, aby je ochránily před vzájemným násilím. Síly Světla jsou poté vyjednávačem, dokud není konflikt vyřešen. Tato sekce je často užívána k ukončení válek a dalších ozbrojených konfliktů.

Článek III: Zákon Rovnováhy

Každá vnímající bytost, která se rozhodla žít a jednat proti principům Galaktického Kodexu a odmítá je, nebo není schopná je teď přijmout a vybalancovat následky svých minulých činů, bude eskortována k Centrálnímu Slunci, restrukturalizována na základní živelnou esenci a začne zčerstva svůj nový cyklus evoluce Tato sekce upravuje vztahy mezi Silami Světla a Silami Temnoty. Při porážce je bytostem náležícím Silám Temnoty dána možnost přijmout Galaktický Kodex, udělat co nejvíc mohou, aby odčinili své chyby a následně žít pozitivně. Pokud přijmou, je jim odpuštěno a připojí se ke Konfederaci. Pokud nejsou schopní nebo ochotní přijmout, jsou eskortováni k Centrálnímu Slunci, jejich osobnost a duševní esence jsou restrukturalizovány Elektrickým Ohněm a jejich Boží Jiskra začne nový cyklus evoluce.

Článek IV: Zákon Zásahu

Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo zasáhnout ve všech situacích kde je Galaktický Kodex porušován, bez ohledu na lokální zákony Tato sekce popisuje politiku Sil Světla ve vztahu k okupovaným planetám. Konfederace si vyhrazuje právo zasáhnout ve všech oblastech, civilizacích, planetách a solárních systémech, kde je Galaktický Kodex porušován. Má právo tak učinit bez ohledu na pozici lokální civilizace v daném zásahu. Vždy má právo užít všech mírumilovných prostředků vzdělávání a regulace. Pokud je porušená většina principů Galaktického Kodexu, má právo užít vojenských sil. Zvláštním případem jsou planety pod přímou okupací Sil Temna. Síly temna obvykle berou lokální populaci jako rukojmí, aby zmařily postup Sil Světla. Na Zemi vyhrožují nukleární válkou, pokud by Síly Světla zasáhly. To je hlavním důvodem, proč Síly Světla zatím neosvobodily tuto planetu (a ne nesmysly typu nezasáhneme-protože-respektujeme-svobodnou-vůli, nebo budeme-prostě-sledovat-jak-utrpení-pokračuje). Tak jako v každé situaci s rukojmími i toto vyžaduje spoustu zkušeného vyjednávání a taktického přístupu. Tato situace je postupně v řešení a planeta Země bude osvobozena v průběhu našich životů.

Článek IV. Odstavec 1: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo v případě potřeby povolat Galaktickou Konfederaci a ta má právo asistovat, bez ohledu na lokální zákony

Tento odstavec poskytuje základnu pro zásah a asistenci všem rukojmím Sil Temnoty. Síly Světla dělají vždy to nejlepší, co mohou, aby asistovaly a vylepšily životní podmínky všech vnímajících bytostí, i na Zemi. Situace na Zemi prostě naznačuje, o kolik více síly má Temnota nad Světlem na této planetě. To se naštěstí brzy změní.

Článek IV. Odstavec 2: Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo implementovat Galaktický Kodex a v případě nutnosti dobýt vojenskou silou oblasti porušující Galaktický Kodex

Tento odstavec poskytuje základnu pro osvobození okupovaných planet použitím vojenské síly. Vojenské síly Konfederace odstraní zastupitele Sil Temna a osvobodí rukojmí. Poté ostatní síly Konfederace působí jako průvodci procesem přijetí planety do Konfederace tím, že lokální populaci poskytnou instrukce. Někteří lidé možná cítí, že Konfederace nemá právo zasáhnout a že lidstvo má právo vyřešit své problémy samo. Toto zkrátka není pravda. Mnoho válek napříč celou planetou a neustálé porušování základních lidských práv ukázalo, že lidstvo není schopné vyřešit svou vlastní situaci. Takže je mnohem lepší, když obdrží moudré strážce jako průvodce. Konfederace také nahradí momentální mistry loutek (Síly Temna), které lidstvo přizvalo před dlouhou dobou v Atlantidě. Poté se Galaktický Kodex konečně stane univerzálním etickým kódem napříč vesmírem a temnota přestane existovat.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2012/04/galactic-codex-normal-0.html

Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana
pondělí 18. února 2019

The Progression of Waves February Through May


Feb 17, 2019


Blessings Beloved Light Tribe ~
Gatekeepers unified last Saturday to open for the Full Moon on Tuesday, February 19 at 7:53 am PT. The immediate triggering of Gaia’s core, now operating with the new magnetics, released a massive amount of light and encodements for this next light level. Remember these Gate events become much stronger, faster and powerful because of our collective Embodiment.
Gatekeeping has been very active and direct. There is a radiant quantum-level coordination happening; the rapid acceleration of 2019 is ON.
If you are participating, you will see your intuitively-driven plans for the next few months reflecting the Gateways and unfoldments. Watch your Wayshowers: We are called to do specific co-creations during this passage to unify DNA codes, energy fields, intentions and Gatekeepers to reveal the New Earth realities.
While it is a strong year for timeline division, we are seeing the higher possibilities of these core shifts. The body vehicle belongs to Gaia, which means it is reflecting – trying to keep up with – shifting magnetics, incoming light, expanded consciousness and a brand new expanded lightbody in order to express a Christed/Crystalline Self. In brief, your Ascension practices will need to be sharp and given your attention.
Taking care of the physical was brought to the forefront last year for many Lightworkers, and this year is the payoff for all of that focus on the physical vessel. Cleanse, clear, meditate, hydrate, exercise, earthing, movement, oxygenation … you know what is needed to hold more light at this point. Your body is an intelligent vehicle; it will tell you what it needs to adapt to the new light.
If you were waiting for a direct message, let this be your sign: This is the point on the journey when the big global things unfold. It is beyond your expectations; be as healthy as possible, centered and open to what occurs.
Clarion Call to Gatekeepers, Gridworkers and Lightworkers in Service
We all feel it; the subtle anxiety, the excitement, the unknown presenting in a stronger – and undefinable – way. The undercurrent sensation of all that is happening right now across the Universal realms is palpable.
That which anchored the dark inorganic realms were bound back to Source last year in July. (A note of heartfelt gratitude to those involved; it was not easy to have that in your fields before the release.) This is why all inapplicable stories are dissolving from the higher timeline realities, because the through-line for the Christed timeline is being restored. We have addressed this since last August, when the migration (without interference) to organic realities began. Revisit those articles or recent video conversations if you are catching up.
Between our Embodiment, the core magnetic shift, akashic deletion, migration of realities to the organic timelines, behind-the-scenes unfoldments (yes, those tribunals are real), restructuring of dreamstate to accommodate the new consciousness, new stargate openings and Solar adjustments, there is a lot going on with the Gate and Grid community.

On duty at Haleakala last November
The new cosmic flows through Mount Shasta, Haleakala, the Crystalline Corridor (California, Nevada, Utah, Arizona) and Sedona are reflecting the Solar shifts already. Bows to Gatekeepers who were called to work with these New Earth sites in the past few months.
Obviously they are not the only sites affected, just reporting on my sector’s Gateways. Crystalline-rainbow light and diamond-flashing activity reported everywhere as the stargates continue to open and expand.Higher Levels and Contact
You may see more Brotherhood and SiSTARhood representatives, Masters, Inner Earth aspects, and Galactics presenting in your fields, visions and dreams. Embodiment provides the merge with your Christed Lightbody state. You will be seeing more YOU; your higher aspects previously perceived as separate entities or deities. Unity consciousness requires us to perceive pure Oneness, and loosen the grip of egoic identity or hierarchy … so we may level up with our higher aspects. Remember the Christed/Crystalline state is Oneness in Zero Point. You will observe and be observed.
First contact is sporadic, focused and purposeful right now. Those in Service who can grasp Unity consciousness without mental or emotional distortion are the best candidates for this experience at this juncture. As always with these transmissions, look at the codes herein; events and terms are used for the higher reflection.
Take care of the physical, emotional, mental and spiritual as these transformational waves come in. We are busy in many realms. The next few months transform the way we function across the dimensions and densities. This is a Bridge year, and the sorting out of reality choices and creations becomes evident, both in the seen and unseen realms.
The Progression of these Waves and Solar Focus
These influxes, like all waves this year, do not step down. They continue to roll onto the New Earth shores, one after the other. The stargates are open for the New: Great cosmic pulses flowing through the ever-increasing positive photonic bands of light. We see rainbow-crystalline light everywhere; through the SUN, Gaia, and ourselves.
There is no pause on the cosmic currents, however you may slow your personal path for a few hours or days in order to redirect, realign or jump timeline experiences. Get outside and breathe, anchor, reset. The acceleration has a purpose on many levels, including collective trajectories. We celebrate your willingness to participate, self-correct, and unify as often as possible.
How this tri-fold wave will unfold over the next few months:
– Now: An initiation wave for New level of Light began with the Full Moon opening, and will amplify with collective ceremony on the Full Moon February 19 at 7:53AM PT.
– Initial influx expected February 22 (222) weekend. These are transformational energies affecting Solaris (the SUN). Gatekeepers, you may be working with the Solar core or plasma-based geometries in/around Solaris. That is what the Ascension column flashing activity is about: Preparation.
– March: The progression increases in frequency, with palpable jumps during the New Moon March 6 (8:05am PT), and Solar core activity mid-March through the March Equinox on March 20 at 2:58pm PT. Equinox is a key moment for influxes and outpourings of new light because of its balancing qualities. We also have a Full Moon on Equinox (6:43pm PT) which will make it a very powerful day for balance and rewriting realities to be in alignment with the organic Galactic Shift which has already occurred. Solar core activity includes Gaia and our own Heart centers; we unify with those levels of consciousness.
– April: Third amplifier mid-April (Easter/Passover week) through beginning of May. This is a timeline amplifier, highlighting Divine Choice and a celebration of the return of free will. Many will be activated to step into new levels of Divine Service as their Embodied Higher Self, with all the joy that entails.
We may get called to our favorite activation spots – or new ones, since the realigned magnetics cause grid-shifting. The days of the lone Gatekeeper or Gridworker are dissipating. Spiritual journeys and missions of service are tremendously amplified by our willingness to unify, to align with what we are becoming rather than what we were.
For clarity: Your individual service is still valid and needed. Get out there with your crystals. Those MAGIcal experiences are precious to our hearts and lightbodies. However the clarion call is unity, and our Trinity DNA codes activate in the proximity of others with the same Christed intent.
A shuffling of alliances occurs this year, where new relationships, co-creations and Teams form to align with new Wayshower expression. This regrouping is related to Contact and working in tandem with the higher realms in a more physical, direct way. Clearing the akashic distortions clears outdated alliances; a reflection of the resolution happening on a Universal level.
Everything is escalating to catch up to the organic timeline experience. The sensation is pure, free, wondrous. We are in the center of the cosmic centrifuge, holding the Divine creational core while the densities and realities sort themselves out. Choose your focus wisely.
This passage provides positive photonic-encoded plasma waves which support the new experience of pure unity consciousness, without the distortions of the past. We have just begun to experience these higher levels of Unity Consciousness, how it feels in the body and how to utilize it in alignment with Divine Will.
Our High-Vibe Tribe event in April is aptly named *Crystalline Convergence* to reflect the new experience of Unity Consciousness. There is a beautiful sensation of wonderful things are happening and that Spring-like renewal energy.
This expansiveness and great-unknown vibration can also cause anxiety or self-doubt. This is our Mastery challenge. Balance. Consistent alignment with Love and Service. Remember how vast you are, dear hearts. Hold the Light high.
– June Solstice is another notable sacred passage, the moment before the July eclipses launch many into a full merge with higher states of consciousness.
We utilize these energies for an in-this-Now Ascension experience, as One Co-Creation, as the Higher vibrational choice.
Opportunities for Unification this week
Gatekeepers and Gridworkers tend to be on duty all the time, however our unified focus when cosmic events present supports the higher experience for all concerned. With so much unfolding all at once, and an acceleration of the energies and events imminent, we may create stability and clear pathways for all willing hearts.
Anyone with an open heart and highest benevolent intent may assist with these energies. Hold sacred space and ceremony, walk the path of Love, and make the changes needed to become the balance. This is Divine Service, honor it with your Heart and highest creations.
– Full Moon Tuesday, February 19 at 7:53 am PT.
– Unified Gatekeeper Focus: Friday February 22 – Monday February 25 to initiate the next light level.
– Saturday, February 23: First Contact Online Event 10am-12pm PT. A deep share on contact protocols, practices and experiences for those called to this type of service. Details and registration Here.
– SUNday Unity Meditations: Join thousands in weekly Global Unity Consciousness practice for co-creating Ascension and operating at New Earth level. After three years of practice, the field is strong and our collective experiences are profound. Participate and help to spread the word. Details at http://www.sandrawalter.com/unity
Blessings and gratitude to everyone leveling up in beautiful ways in this Now. Sending Divine LoveLight and strength to all of us for a reality-shifting passage. Let us show HUmanity what is possible with Ascension!
In Love, Light and Service,Sandra