středa 30. ledna 2019

Relaxační pyramida Tachyon v lednu 2019Relaxační pyramida Tachyon v lednu 2019

Po úplňku 21.1.2019 a dopadu světla z Kosmického centrálního Slunce na Zemi se výrazně navýšila účinnost energií v Relaxační pyramidě, a tím i její revitalizační účinky. Tuto změnu jsme pocítili jak na sobě, tak nám ji potvrdili klienti, kteří část návštěv absolvovali před úplňkem a část po něm, a také skupinka žen ze Sesterstva růže meditující pravidelně v prostoru kolem pyramidy.

Podrobnější informace o pyramidě je možné nalézt na našem webu www.thch.cz (Tachyon Healing Chamber). Návštěvní hodiny jsou přizpůsobeny požadavkům našich klientů; objednejte se, prosím, telefonicky: 702 105 501, nebo e-mailem: tachyon.ck@gmail.com. Cena 1 návštěvy 20minutové je 750,- Kč, každá 6. návštěva je zdarma. V současné době je v Evropě 8 tachyonových komor neboli pyramid, harmonizace v nich se pohybuje kolem 50,- EUR. Naším záměrem bylo mít cenu nižší, abychom umožnili návštěvu širší veřejnosti.

Nabízené služby rozšiřujeme o individuální konzultace, které propojují: - homeopatii - poradenství k transformaci - rozpouštění traumat a bloků v těle dotykem a spouštění samo regeneračních procesů. Klientům se jeví jako prospěšné absolvovat konzultaci a navázat pobytem v pyramidě.

Zájemci o tachyonizované produkty a posvátné kameny cintamani naleznou informace rovněž na www.thch.cz. Je možné vše zakoupit při návštěvě pyramidy nebo i objednat e-mailem.

úterý 22. ledna 2019

BUBLINY NEBES - Report k meditaci Návrat Světla


Originál publikoval Cobra 22.1.2019

Meditace návrat světla byla obrovským úspěchem. O meditaci bylo informováno mezi jedním a dvěma miliony lidí a mezi 300.000 a 400.000 se skutečně zúčastnilo, takže kritické množství jsme několikrát přesáhli:Energetická vlna z Centrálního Kosmického Slunce dosáhla povrchu naší planety a tato energie byla nezvratně ukotvena.

To významně změnilo strukturu primární anomálie kolem povrchu planety a vstoupili jsme do další fáze Prolomení Komprese, takzvané fáze nukleace:

Fáze nukleace je velmi důležitou fází přechodu mezi dvěma dynamickým systémy a my jsme právě dnes dosáhli této fáze planetárního a kosmického osvobození:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleation

Od této chvíle se začaly v důsledku přímého zásahu Centrálního Kosmického Slunce formovat uvnitř karanténní Země “Bubliny Nebes”. To bylo možné pouze díky tomu, že naše kolektivní vědomí během naší meditace fungovalo jako čočka, aby toto Světlo Kosmického Centrálního Slunce soustředilo na povrchu naší planety. Budoucí civilizace s největší pravděpodobností budou na toto pohlížet jako na rozhodující okamžik ve vývoji vědomí na této planetě:

http://lightparty.com/Spirituality/KenCareyReview.html

https://eraoflight.com/2017/08/30/144000-lightwarriors/

Bubliny Světla jsou oblastmi čistého Světla, které existuje nezávisle na veškeré hmotě, která byla vytvořena uvnitř 11-ti dimenzionální membrány světa časoprostorového kontinua. To v praxi znamená, že na povrchu planety v rámci fyzické a nefyzické hmoty existují malé oblasti, které jsou mimo dosah temných sil. To je skutečný význam pro Návrat Světla.

Z praktického hlediska to také znamená, že od této chvíle bude o mnoho snazší ve vašich životech vytvořit a dosáhnout Světla. Znamená to, že jsme vystoupili z fáze Odporu, kde jsme bojovali s Kabalou a vstoupili jsme do fáze Průlomu, kde prostě tvoříme naši Novou Realitu, zatímco s klidem pozorujeme, jak se starý svět hroutí pod tíhou své vlastní entropii, bez toho abychom byli vtaženi do tohoto dramatu, ale přesto vrhajíce Světlo na všechny situace.

Bubliny Nebes (v níže uvedené simulaci jsou zobrazeny červeně) porostou v rámci pekla Země (v níže uvedené simulaci je zobrazeno bílé) dokud nedojde k Průlomu (Události):

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Nucleation_of_the_equilibrium_phase_%28red%29_from_a_metastable_phase_%28white%29_in_the_Ising_model.ogv

Nyní nadešel čas uvolnit určitou informaci, která může být pro někoho šokující, ale uvnitř sebe jste o tom již věděli.

V určitém bodě po Události dojde k fyzickému překlopení pólů rotační osy Země, což bude spuštěno tím, že naše Slunce přejde do hvězdné fáze micronova / T-Tauri, do které bude dovedeno aktivitou Centrálního Kosmického Slunce a Centrálního Galaktického Slunce:

http://cosmicconvergence.org/?p=13

Toto aktivované Slunce potom vyšle obrovskou vlnu plasmy, která povede k přesunům zemské kůry, rotační osa Země se přesune a vytvoří vlnu cunami o výšce 1600 metrů vysokou:

https://www.exopolitics.org/massive-pole-shifts-are-cyclic-according-to-declassified-cia-document/

https://www.exopolitics.org/impending-solar-flash-event-supported-by-scientific-studies-insider-testimony/

https://exonews.org/cosmic-rays-as-triggers-for-solar-flashes-earth-core-eruptions-pole-shifts/

Tato míli vysoká tsunami efektivně vyčistí z povrchu planety všechny nečistoty, které ještě bude potřeba vyčistit. Samozřejmě, že všechny Ostrovy Světla a všechny Oblasti Světla budou touto vlnou cunami zcela nedotčeny, protože budou ochráněny pokročilými technologiemi, které nám předají pozitivní mimozemské rasy po Události.

Protože k tomuto všemu dojde až několik let po Události, tak není čeho se bát.

Podobná solární plasmatická událost, ale menšího rozsahu a bez fyzického přesunu pólů nastala před jednou polovinou cyklu precese, tedy před 12,900 lety:

http://www.spacedaily.com/reports/Did_A_Massive_Solar_Proton_Event_Fry_The_Earth_999. html

Kabala je pochopitelně nervózní, protože vědí, že nemají, kde se schovat a proto vyvinuli různé tajné vesmírné programy, v plané naději, že uniknou.

Také vytvořili podvod jménem globální oteplování, aby zakryli pravdu o přicházejícím přesunu pólů.Přicházející posun pólů je jedním z tajemství, které se snaží skrýt. Ale pravda vychází na povrch a magnetické přepólování předcházející fyzický přesun osy již probíhá.
http://themostimportantnews.com/archives/experts-warn-of-a-cataclysmic-flip-of-earths-magnetic-field-as-a-mysterious-anomaly-under-the-continent-of-africa-causes-it-to-weaken

Druhé tajemství, které se Kabala snaží skrýt, je to, že interakce mezi ženskou a mužskou polaritou vytváří toroidní elektromagnetické pole, které aktivuje energii kundalini, která vede k planetárním osvobození.

Tak, jak jezuitský plán na potlačení lidské sexuality selhal, tak vytvořili nový plán. Chtějí depolarizovat a poplést ženskou a mužskou sexuální identitu tím, že propagují genderový zmatek:

https://www.rt.com/news/447454-pc-gone-wild-traditions-2018/

Poženšťováním mužů:

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=115561

https://verydumbgovernment.blogspot.com/2019/01/suicidalů-marketing-gillete-andtoxic.html

https://www.henrymakow.com/2019/01/is-director-of-toxic-masculini.html

A de-feminizováním žen.

Za účelem de-feminizace a omezení sexuální síly žen Jezuité také v posledních několika dekádách zorganizovali mediální kampaně propagující holení podpaží a pubické ochlupení u žen:

https://www.thecut.com/2014/06/why-were-grossed-out-women-pit-hair.html

Ochlupení v podpaží a na přirození je propojené s primordiální ženskou silou, kterou chtějí Jezuité a Černá Šlechta zničit.

Také protlačují na trh hygienické produkty, které vytvářejí u žen hormonální nerovnováhu:

https://stillnessinthestorm.com/2019/01/endocrine-disruptors-study-links-early-puberty-in-girls-to-chemicals-in-shampoo-toothpaste-and-soap-even-if-only-used-by-mother-in-pregnancy/

https://stillnessinthestorm.com/2018/12/chemicals-in-cosmetics-other-products-tied-to-early-puberty-in-girls/

Čisté, nepokroucené aktivní elektrické mužské energie a čisté nepokroucené reflektivní magnetické ženské energie jsou pro planetární osvobození nezbytné.

Čistá elektrická aktivní mužská maskuliní energie je esencí Thorova Kladiva.

Čisté magnetické receptivní ženské energie vytvářejí rezonanční pole, které je Kontaktní Plochou pro Událost.

Společně vytvářejí Svatý Grál.

Dohromady vytvářejí Mandalu Rodiny Duše:

https://www.annasayce.com/soul-connections-and-soul-mates/

Nyní nastal čas pro nejprobuzenější členy povrchové populaci, aby začali formovat propojení Rodiny Duše založené na pohledu Duše. Tento proces již započal. Další instrukce na toto téma budou brzy zveřejněny.

Mandaly Rodin Duše začnou žít v Ostrovech Světla. Tento proces vytvářejí Ostrovů Světla již byl zahájen, a projekty tohoto druhu jsou již na cestě v Asii, Evropě, Africe i v Americe. Další instrukce na toto téma budou brzy zveřejněny.Mandaly rodiny duše a Ostrovy Světla jsou Bublinami Nebes, které jsou vytvářeny  zevnitř, ale paralelně k peklu současných podmínek na povrchu této planety. Jakmile je přítomný dostatek Světla, materializují se. Jsou to semínka budoucí odtržené (breakaway) civilizace na povrchu této planety. Teď je ten správný čas.

Já jsem byl osobně veden, abych začal vytvářet svoji vlastní mandalu Rodiny Duše. Tento proces byl urychlen počínaje 1. lednem 2019 pod vedenim velitelky plejádské flotily Semjase, která je ve skutečnosti jedním z partnerů duše, který patří do mé mandaly Rodiny Duše:

Plejádský flotila připravuje mé ženské partnery duše ženské členy mé Rodiny Duše na povrchu této planety pro tento projekt, tím, že jim vysílá silné odhalující sny, vize a synchronicity, které je připraví na kontakt se mnou. Tyto silné duchovní zážitky u nich započaly již uvolněním protokolů Kontaktního Místa (Contact Dish) v březnu 2018, ale zintenzivnily se od počátku roku 2019.

We will be creating a Bubble of Heaven, anchoring true Goddess mysteries and will go through accelerated Ascension process.

Budeme vytvářet Bublinu Nebes, ukotvovat skutečná mysteria Bohyně a přejdeme urychleným procesem Vzestupu.

Pokud se cítí vedeni k tomu mne kontaktovat, pak je potřeba si založit e-mailový účet u Tutanota.

https://tutanota.com/

A kontaktuje mne POUZE z vaší adresy u tutanota, na uvedenou e-mailovou adresu: project501@tutanota.com

Pro běžnou povrchovou populaci byly všechny informace z mého blogu pěkně shromážděny v knize, který byla vydána v pevné vazbě i v elektronickém formátu. Tato kniha bude v době Události mít zásadní význam, protože v té době může dojít k výpadkům v elektronických systémech a Internet může být v době kolem Události na krátkou, ale důležitou dobu nepřístupný. Pak bude tato kniha velmi dobře při ruce.

Můžete si ji objednat zde:

https://portal-report.com/


A tento report k meditaci Návrat Světla bych chtěl uzavřít tímto citátem:
“a v okamžiku... “vše, co bylo učiněno bude odčiněno”.

http://missionignition.net/blue/bluelament.php

Vítězství Světla!


pondělí 21. ledna 2019

Velké Centrální SlunceVelké Centrální Slunce je Zdrojem a Centrem všeprostupující přítomnosti "Já Jsem". Je to bod spojení ducho-hmotného vesmíru a je ústředním bodem Božího Vědomí a pramenem Světla a Života a Lásky pro celé Stvoření. Je to Jádro, Srdeční Centrum nebo Jádro Bílého Ohně Vesmíru. (Boží hvězda Sírius přestavuje ohnisko Velkého Centrálního Slunce v našem sektoru galaxie)úterý 15. ledna 2019

NOVÝ ROZHOVOR S COBROU - ČÁST II


ČÁST I JE ZDE


....


ČÁST II:

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. Měl si zvláštní důvod, proč jsi si zvolil Astrologickou mapu pro tuto meditaci nad New Yorkem, pokud jde o čas, který jsi nastavil? Je New York obzvláště významný v tomto zatmění kvůli tomu, že Wall Street je přímo na Manhattanu, nebo je to náhoda?

COBRA

New York je velmi významný. Na základě ... bych řekl…, že pro tuto meditaci jsou významnější vortexové body, ale nikoliv kvůli Manhattanu či dokonce Wall Street, je pro to jiný důvod.

THE UNKNOWN LIGHT-WARRIOR

Chápu. Celý New Yorku, zvláště Long Island, bývaly extrémně posvátné pro 13 kmenům domorodých indiánů, kteří žili v této oblasti. Nyní existuje nějaká zvláštní cesta, aby New York a Long Island mohly být při tomto zatmění aktivovány?

COBRA

Řekl bych, že všechny vortexy podél cesty zatmění budou aktivovány ... nejen Long Island.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. V pořádku. Velmi zajímavé. Nyní – Síly Světla, zvláště skupiny mimo Zemi, s nimiž pracuješ ... očekávají extrémní odpor od fyzické a nefyzické temnoty před a během této hromadné meditace při lunárního zatmění?

COBRA

Dobře, to, co se očekávalo, se již děje. Je tu velmi silný odpor, počínaje částečným slunečním zatměním, které se už stalo ... myslím, že to bylo 6. ledna. V těchto dvou týdnech vedoucích k zatmění Měsíce dochází k velkému vyčištění, které je velmi intenzivní a někdy může dosáhnout brutálních úrovní. Toto vyčištění vyčistí některé z tmavších aspektů potlačené lidské psyche a může vést k většímu násilí a Síly Světla dělají vše, co je v jejich silách, aby snížily úroveň násilí v daném časovém rámci.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo rozhodně. To je skvělé. Dobře ... teď jestli... očekává se od nás, komunity Pracovníků Světla na povrchu,... ne že se na to spoléhá, ale je mnohými skupinami mimo tuto planetu od nás očekáváno, v rámci naší účasti na této masové meditaci, nejenom ukotvování Světla, ale také podržení energií v klidu, pro planetu a pro nevědomou většinu lidí na povrchu, aby mohli vstřebat a navýšit to Světlo?

COBRA

V zásadě ano. Kdykoli ukotvujete Světlo, stabilizujete také energetický vzorec na povrchu planety. Jedná se o dvě strany stejné mince. Takže každý, kdo ukotví nějaké světlo, stabilizuje planetární energetickou síť.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Opět lidi, další připomínka vaší kritické role ... to je další obrovská role, kterou hrajeme - stabilizovat věci ... udržet věci stabilní a hladké ... je to obrovská, obrovská zodpovědnost, kterou vy a já máme ... tak to mějte vždy na paměti. Dále jsi zmínil, že Kosmické Centrální Slunce vyšle po celém stvoření obrovský puls Světla ... a to vyvolá počátek konečného odstranění temnoty z celého stvoření ... a že toto Kosmické Centrální Slunce je zjevně něco jiného nebo předpokládáme, že je v tom rozdíl od Galaktického Centrální Slunce, ale v minulosti jsi o tom málokdy mluvil. Proč se to nyní dostává do popředí, když lunární zatmění je něco, co se děje jen v drobné části této galaxie ... je to jen naše sluneční soustava a Zodiak ... takže jen prťavá část všeho – co – je?

COBRA

Ok, každá masová meditace, kterou jsme udělali, je vytvářením nebo budováním spojení mezi naším fyzickým světem a vyššími dimenzemi. A každá taková úspěšná meditace prohlubuje a rozšiřuje toto spojení a naše spojení se Zdrojem posiluje, a tak jsme pomalu postoupili do bodu, kdy se můžeme poprvé začít vědomě propojovat s Kosmickým Centrálním Sluncem. Kosmické Centrální Slunce je daleko za hranicemi a je mnohem mocnější než Galaktické Centrální Slunce. Galaktické Centrální Slunce dohlíží pouze na evoluci této konkrétní galaxie, zatímco Kosmické Centrální Slunce dohlíží na vývoj celého vesmíru ... a tentokrát poprvé se vytvoří přímé spojení. Vlastně nikdo pořádně neví, jak takové spojení vypadá ... protože nikdo v posledních ... řekl bych ... 14-ti miliardách let naší kosmické historie toto spojení nevytvořil, takže se nacházíme v jednom z klíčových momentů evoluce, který vede z uplynulého kosmického cyklu do nového kosmického cyklu. A jak pravděpodobně víte, tato planeta je v tomto procesu klíčová, protože je ohniskem temnoty jako principu, v tomto konkrétním Vesmíru. Takže to je důvodem, proč toto zatmění není jen malé drobné zatmění na titěrné malé planetě obíhající kolem titěrné malé průměrné hvězdy na okraji malé galaxie. Je to ohnisko transformace kosmického významu. A to je důvodem, proč jsme tady. Byli jsme vybráni, abychom tu byli. Plánovali jsme tu být. A nyní v tomto konkrétním okamžiku, konkrétně pro tento konkrétní účel pomoci při zvratu tohoto kosmického cyklu během tohoto zatmění a přímo propojit povrch této planety s Kosmickým Centrálním Sluncem, tak, aby mohla být spuštěna další fáze Prolomení Komprese.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Wow. Tak to je obrovské. Dobře, takže jsme úplně doslova na celovesmírné úrovni ... pokud ne na multiversální úrovni, tvoříme dějiny, částečně proto, že to nebylo dřív ... alespoň z hluboké fyzické úrovně hustoty ... dá se to tak říct?

COBRA

V tomto konkrétním Vesmíru to nikdo tímto způsobem nebylo provedeno. Je to poprvé. Takže zcela určitě nevíme, co máme očekávat.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Je to velmi nezmapované území ... což je velmi vzrušující. A stalo se to nebo bylo provedeno v jakémkoli jiném Vesmíru? Pokud víš?

COBRA

Byl to již dříve provedeno, ale jak víte, každý vytvořený vesmír měl jinou strukturu ... různé podmínky ... a toto je jediný vesmír, který zažil temnotu ... nebo bych řekl, že je to jediný Vesmír, který ještě existuje ... který nyní ještě existuje ... který zažil temnotu a tak je tato konkrétní situace zcela jedinečná.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. Ale bylo to provedeno z fyzické úrovně hustoty v některém jiném vesmíru?

COBRA

Ano. Ale bez silné přítomnosti primární anomálie.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, to to dělá zcela odlišné a jedinečné, myslím ... přinejmenším tak. Dobrá, no, to je obrovské, lidi. Víte, že jsme ještě jednou potvrdili skutečnost, že jste součástí historie a my všichni společně doslova vytváříme dějiny, děláme něco, co ještě nebylo uděláno. Slyšeli jste to z první ruky. Je to tak hluboké ... a je to dobrý důvod, proč se těšit a zúčastnit se této meditace příští pondělí (21. ledna 2019 v CZ/SK) ... ať jste kdekoli ve světě. Dovolte mi, abych se zeptal .... jsou si pozitivní skupiny mimo náš svět plně vědomé a plně si oceňují rozsah extrémního poškození a více vrstveného útlaku a suprese povrchové populace Pracovníků Světla ... a to, do jaké míry tato situace jednoznačně ovlivnila míru účasti povrchové populace v masových meditacích?

COBRA

Dobře, je to obtížná otázka, prostě proto, že pozitivní skupiny mimo svět nemají stejné zkušenosti, jaké máme na povrchu planety. Mohou vidět, co se děje, ale nemají tušení, jaká je skutečná zkušenost být na povrchu planety oddělený od Světla a podpory ... jak se cítíme a jak to skutečně vypadá. Takže mají svoji vlastní představu a pochopení, které je, řekl bych... daleko, daleko od pravdy, protože nemají přímou zkušenost. Je to prostě stejné, jako když se vás někdo zeptá, jak si myslíte, že cítí děti v Africe, když umírají hlady ... nemáte tušení. Můžete vidět fotografie v televizi a máte o tom nějakou představu, ale nemáte tušení, jak se cítí. A tady je to stejné, jak tyto pozitivní síly mimo svět nemohou skutečně pochopit to, čím si povrchová populace prochází.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. To jsem si myslel. Je to jeden z těch klasických případů, kdy můžete skutečně něco pochopit jen, když tím sami procházíte to sami a pak je vám to opravdu jasné. Jedna kritická věc, o které mluvit, je ... jestliže by pozitivní skupiny mimo náš světě přímo zasáhli do vyčištění a uzdravení příslušníků povrchové populace, aby ti lépe naplnili svůj potenciál a účel duše ... způsobilo by to přímou intervenci negativních mimozemských skupin, ať už by k tomu došlo fyzicky nebo nefyzicky?

COBRA

Ano, samozřejmě. To je hlavní důvod, proč Světelné síly nezasahují, protože by došlo k okamžité odvetě negativních skupin. To je tím hlavním problém, který na této planetě máme.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jedna věc, kterou bych se raději zeptal, kdyby neexistovali plasmatické topletové bomby a s tím hrozba odvety s pomocí plazmatických topletových bomb, bylo by to potom s tou pozitivní intervencí bezpečné?

COBRA

Ano. Všechno ostatní jsou Síly Světla schopné odstínit, takže pokud by byly odstraněny všechny toplové bomby, měli bychom Událost do patnácti minut.

NEZNÁMÝ LIGHTWARRIOR

Dobře. V pořádku. Takže těch 144 000 Starseeds bytostí na Zemi, kteří přišli na tuto planetu přes Hvězdné Brány, zejména přes Sírius a Plejády jako mandala rodiny duše, za účelem osvobození Země (a kteří jsou také považováni za kusy ... každý z nich kus nebo střípky Svatého Grálu) hrají obrovskou roli v době tohoto zatmění?

COBRA

Ano.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. A jakou mají zvláštní roli? Existuje ještě něco, co můžeš přidat k tomu, o čemž se mluvilo v minulosti?

COBRA

Teď ne. Ještě ne. Můžu říci víc po skončení meditace.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. No, jdeme, lidi. Vypadá to, že jste součástí velmi skutečné ... opravdické operace – operace planetárního osvobození. Takže to vemte vážně, jako by to byla dobrá kariéra v Matrixu. No, ještě vážněji než to. Dobře, obrovské, obrovské věci. Cobro, chci se krátce dotknout hierarchie temnoty na fyzické úrovni. Před třemi týdny jsme měli v pořadu Thomase Williamse a on jenom rychle vysvětlil, že pokud jde o fyzickou rovinu, jak tam byl ... rád bych si myslel, že už to tak není, ale říkal, že nahoře je Drak... Chimeru teď necháme stranou ... že Drak byl nahoře a pod ním tak zvaní "Rodiče" v počtu asi 20 nebo 21 z nich ... kteří, jak to vypadalo, byli tvořeni nanotechnologií a jsou z většiny nesmrtelní... a že jsou tak trochu pod tím Drakem a každý z těchto rodičů, abych tak řekl, má na starosti skupiny ... kruhy černých mágů a pod nimi že jsou pokrevní linie - rodiny Černé Šlechty. Narazil jsi někde na ty kruhy černých mágů. Narazil si na informaci, že to skutečně jsou černí mágové?

COBRA

Dobře. V podstatě popisuje strukturu Illuminati a někteří ty Draci jsou na vrcholu struktury Illuminati, ale nad nimi je Černá šlechta, takže... řekl bych ... kruhy černých mágů jsou tou základní organickou strukturou sítě Illuminatů po celé planetě.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře. A ty říkáš, že ti Draci jsou jednu příčku pod úrovní pokrevních linií Černé Šlechty. Je to správně?

COBRA

Ano.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Dobře. No ať tak, či onak, určitě jsou kolem vrcholu. Ok, rychlá aktualizace stavu v nefyzických rovinách, zejména plasmatické rovině a s plasmatickými topletovými bombami. Tak za prvé, je plasmatická rovina stále tou hlavní překážkou, kterou je potřeba vyčistit, protože tam je stále ještě většina primární anomálie?

COBRA

Je to tak stále ... a bude to tak... až do samého okamžiku, kdy se objeví Průlom.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, chápu, že nemůžeš moc odhalit. Etherická rovina, mentální rovina a astrální rovina... vypadají docela dobře nebo tyto spodní podroviny stále potřebují trochu práce?

COBRA

Ještě je potřeba udělat práci, ale řekl bych, že dochází k postupnému zlepšování těchto plání.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, tak lidi, jestli to způsobuje, že se cítíte trochu netrpělivě ... tak znovu výzva – připojit se k naší masové meditaci. Je potřeba se chopit této příležitosti. Opravdu. Velkým způsobem. Dobře, Cobro, můžeš nám stručně říct – pokud to vůbec víš - jaký je obecný pocit a morálka v Hnutí Odporu v tuto chvíli a okomentovat Konfederační skupiny, typicky Plejáďany Síriány, máš něco, co s námi můžeš v tomto ohledu sdílet?

COBRA

V podstatě jsme uprostřed války ... takže nejsou ... jsou zaměřeni na prosazování ... jsou zaměřeni na vytvoření Průlomu. Mají některé naprosto vzrušující plány, ale ty budou odhaleny až ve správný čas.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. A jejich morálka je vysoká?

COBRA

Jejich morálka je zcela vysoká. Existují určité obavy. Ale jejich celkový pohled na celou situaci je zcela pozitivní.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. Rozhodně. Ale samozřejmě stále panuje trochu napětí ... zvláště pokud jde o určité věci, předpokládám ... což je pochopitelné. Tak to ve válka chodí. Dobře, Cobra teď ... chtěl bych to zakončit s tím, že ... a říkám to ze srdce ... jste poskytnul povrchové populaci jedinečné informace, které většina z nás nedokázala najít nebo se k nim dostat odnikud jinde ... zvláště pokud se jedná o nefyzické roviny... Chimeru ... plasmatické topletové bomby ... a mnoho aspektů historie lidstva. Nejen to... je samozřejmě i na několik dalších důvodů ... a jsem si jistý, že mluvím za všechny, kteří tě už nějakou dobu sledují ... nikdy na to nezapomeneme a my tě za to milujeme ... a ať se nikdy necítíš sklíčený, nebo dole z nějakých rozporů, nebo bojůvek v síti Pracovníků Světla, protože škody způsobené Pracovníkům Světla od dob Atlantidy – i předtím – byly šílené… směšně obrovské a já se nedivím, že většinu Pracovníků Světla to zanechalo ve stavu, kdy jsou buďto neaktivní anebo příliš poškození na to, aby dobře fungovali. Takže tím bych chtěl skončit, a pokud chceš něco k tomuto projevu vděčnosti z mého srdce něco říct…

COBRA

Dobře, díky za to. Já rozumím tomu, čím si povrchová populace prošla - ale musím dodat, že moje psychologické složení je trochu jiné, takže se tomu musím určitým způsobem přizpůsobovat ... tomu, co se tu děje .... protože pro mě je to naprosto cizí. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych pozvat všechny, aby meditovali - a zúčastnili se tohoto velmi zvláštního okamžiku - což je zcela klíčové a může do značné míry ovlivnit, jakým způsobem budoucí zrychlení proběhne. A Vítězství Světla.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Lidé, Vítězství Světla. A je to skutečně obrovská a obrovská příležitost k urychlení celého procesu planetárního osvobození bez drsnosti ... aby to bylo co možná nejhladší. Takže, Cobro, děkuji za všechno a zůstaň silný a my se s tebou zase rádi setkáme na nefyzických pláních, a jak předpokládám, tak při lunárním zatmění 21.1.2019.

COBRA

Dobře, budu přítomen. V podstatě budu přítomen určitým způsobem, který je docela zajímavý.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Fantastické. To je skvělé. Děkujeme za tvoji inspiraci a zase si někdy promluvíme ... doufejme, že brzy po lunárním zatmění s nějakou skvělou zprávou.

COBRA

Dobře. Dobře. Velmi dobře.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Fantastický. Dobře. Tak tady to máte lidi, to byl Cobra. 

pondělí 14. ledna 2019

Rozhovor k meditaci Návrat Světla
Originál publikoval Cobra 14.1.2018Energie naší meditace Návrat Světla se již stupňují a může to být naše nejúspěšnější a nejsilnější meditace dosud.

Spoluvytváříme historii. Tato meditace má potenciál určit směr časové linie gamma. Ten čas je právě teď.

Můžete si poslechnout rozhovor s Cobrou, který se do větší hloubky věnuje energetice meditace Návrat Světla:
Nebo si můžete přečíst přepis v některém cizím jazyce:

https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2019/01/13/Bigger-than-Aug-2017-Solar-Eclipse-DROP-EVERYTHING-Latest-from-Cobra--Jan-20th21st-Lunar-Eclipse-Mass-Meditation-BriefingČESKÝ PŘEKLAD PŘEPISU ROZHOVORU S COBROU (ČÁST I) JE UVEDEN NÍŽE NA TOMTO BLOGU ZDE.Vítězství Světla!


NOVÝ ROZHOVOR S COBROU - ČÁST IOriginál přepisu byl publikován 13.1.2019


THE UKNOWN LIGHTWARRIOR

OK, Cobra, můj kamarád astronom z toho málem upadl, když se snažil vyhodnotit ten neobvykle vysoký počet aspektů s tímto Lunárním zatměním, je jich 20, jak si uvedl na svém blogu… pak z toho upadl ještě jednou, když si spočítal numerologii pro toto zatmění Měsíce, a zkombinoval ho s tou astrologickou analýzou. Řekl, že tento rok by mohl být tím rokem, na který všichni čekáme. Takže bez toho abych vyvolával senzaci… souhlasíš s tím, že se ta přehrada někdy letos konečně protrhne… zejména jestliže účast na společných masových meditacích je vyšší než obvykle?


COBRA

Já se v zásadě nepouštím do žádných předpovědí, protože si myslím, že lidé jsou příliš zaměřeni na konečný výsledek – kdy nastane Událost – každý hádá, kdy to bude. O tom to není. Je to o tom, že organicky spolupracujeme a přispíváme k celému tomu procesu. Není to pouze externí záležitost, která se nám stává. Nejsme pasivními pozorovateli. Jsme toho spolutvůrci. Takže podle mého názoru „Kdy nastane Událost“ je špatně položená otázka.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo. S tím jsem vždycky souhlasil v tom smyslu, že je potřeba opustit klub čekáčů a prostě se soustředit na přítomný okamžik, myslím. Dobře pojďme se tedy pustit rovnou do těch astrologických aspektů. Jaké jsou ty nejdůležitější aspekty, z těch dvaceti, které planety a asteroidy v té tabulce vytvářejí s Galaktickým centrem a z Plejádami a Síriem?

COBRA

Dobře, skutečně tu je několik konfigurací, které bych rád zmínil. První je „Grand Cross“ konfigurace, která staví mnoho planet do extrémního napětí, které se řeší velkým průlomem. Tento průlom není definovaný – jak se stane anebo co přesně tím průlomem bude, ale zcela určitě nastane náhlý a intenzivní příval energií vstupujících do planetární situace. Pak tu máme mnoho aspektů ke Galaktickému Středu. Také tu je mnoho aspektů k Plejádám a mnoho k Sýriu. Takže mnoho planet a asteroidů aktivuje tyto tři Hvězdné Brány. To znamená, že tyto tři Hvězdné Brány budou velmi aktivní v celé procesu během Meditace Návrat Světla a během toho zatmění Měsíce. Mohl bych ty aspekty popsat jeden po druhém, ale nemyslím… jsou to technické detaily… nemyslím, že je to důležité. Pokud chceš, můžu některé vyjmenovat… je to na tobě.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo, jen pár z nich, protože celkem je jich dvacet… jen pár těch hlavních, u kterých si myslíš, že to lidem pomůže, když o nich budou vědět.

COBRA

Ok, v zásadě Pallas je v aspektu ke Galaktickému Centru, Mercury je v aspektu ke Galaktickému Centru, Chyron je v aspektu ke Galaktickému Centru, Uranu je v aspektu ke Galaktickému Centru, „Lunar Node“ je v aspektu ke Galaktickému Centru. Takže to je pár z těch, které spouští Galaktický Střed. Potom Měsíc je v aspektu s Plejádami, pak máme Slunce také v aspektu s Plejádami, máme Chyron v aspektu s Plejádami a Uran v aspektu s Plejádami. Máme Mars v aspektu se Síriem, máme Saturn v Aspektu se Síriem, máme Venuši v Aspektu se Síriem, máme Jupiter v aspektu se Síriem a tak dál. V podstatě sporo všechny planety a všechny asteroidy v této tabulce jsou nějakým způsobem v aspektu k některé z těch tří Hvězdných Bran, což je úžasné. Jednoduše řečeno je to velmi silná konfigurace. A navrch toho máme „Grand Cross“, což je super intenzivní.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Ano je to docela udivující, jak všechno splývá v jeden velký okamžik „NYNÍ“, který představuje masivní příležitost pro nás pro všechny… což je hlavním tématem tohoto rozhovoru, tak jak se to vztahuje k zatmění Měsíce a všem jeho aspektům. Nyní, co to znamená, že spouštějí Galaktický Střed, pokud je to správná otázka?

COBRA

To znamená, že je tam určitá… ok, každý astrologický aspekt vytváří v našem Solárním Systému rezonanční pole. A jestliže existuje nějaký aspekt, otevírá nějaké dveře – cestu – od té konkrétní hvězdné brány, skrze solární systém, směrem k povrchu naší planety. Takže to, že jsou tyto tři Hvězdné Brány aktivovány znamená, že tam jsou tři různé hyperdimenzionální plasmatické proudy, které se otevřou pro energie Galaktického Středu, pro energie Plejád a pro energie Síria, aby se ty přelily přes náš Solární Systém a přes povrch Země.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Wow. Docela obrovský. Dobře, je to docela obrovské. Takže ... v pořádku ... co to znamená, když je planeta nebo asteroid zvláště v aspektu k Siria ... to znamená, že Siriánci se budou více angažovat v planetárním osvobození než bytosti z jiných planet nebo co nám o tom můžete říct, cokoliv?

COBRA

Energie hvězdné brány Síria začne proudit tou plazmou ... Řekl bych, že plazmatickou hyperdimenzionální trubicí směrem k povrchu planety. A samozřejmě Síriané, protože jsou více propojeni s tímto hvězdným systémem, budou extrémně aktivní a opět budou také Plejáďané aktivní, protože pro máme Plejády stejný aspekt. A Centrální Rasa bude také velmi aktivní. Takže je to jako ... Řekl bych, že tři klíčové pozitivní mimozemské rasy budou extrémně zapojeny do této konkrétní aktivace.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Takže se dostáváme k té další otázce – kterou byly aspekty Plejádské Hvězdné Brány Alcyone … takže tohle je jen jedna z těch hvězdných bran, která se během zatmění aktivuje?

COBRA

Ano, je to stejný princip.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, teď je ... ... abych dal lidem vědomý referenční bod s minulými zkušenostmi, myslím ... um, existuje energetické spojení mezi obrovským a klíčovým slunovratem 21. prosinec 2012 a tímto lunárním zatměním 21. ledna?


COBRA

Neexistuje žádná přímá korelace mezi těmito dvěma ... jsou to naprosto odlišné energie, zcela odlišné konfigurace a má to zcela jiné pozadí.


THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Ale pokud jde o rozměr, rozsah, důsledky ... tak tu máme něco, co je na stejné úrovni významu jako 21. prosince 2012?

COBRA

Na stejné úrovni ano. Ano.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, tak to všichni opravdu všimněte. To je důvod, proč jsme skutečně ... to je případ situace „All hand on the deck!“ – „Všichni na palubu!“... pro společnou meditaci 21. ledna 2019. Ujistěte se, že se zúčastníte.¨

Dále… došlo k nějakému druhu manipulace s časem ... Jako jeden příklad Thomas Williams mluvil o čtyřleté časové smyčce a podobně, což nám mohlo zabránit v tom, abychom viděli některé změny, k nimž došlo v prosinci 2012 na fyzické stránce úroveň? Víš o tom něco?

COBRA

Ne, to není pravda.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Nyní existuje nějaké energetické spojení mezi tímto plným lunárním zatměním z roku 2019 po celé Americe a plným solárním zatměním nad celou USA v srpnu 2017? Je tu možnost vzít tyto energie a nyní ty změny rozšířit?

COBRA

Dobře, vlastně ano, existuje korelace. Tato meditace dne 21. srpna 2017 nad Spojenými Státy zpustila určitý proces, který probíhá od té doby doposud... a my nyní celou tuto situaci pozvedáme na novou rovinu... prošli jsme touto zkouškou, … a nyní rozšiřují tuto úroveň na další úroveň.


THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR 

OK, to je skvělé. Abychom si to ujasnili, jestliže bude dosaženo kritického množství meditujících, kteří se připojili, máme tu výhled na stejný průlom, jako minulý rok 21. srpna 2017 při zatmění Slunce. Souhlasíš?

COBRA

To bylo předposlední rok ... to bylo 2017 ... teď je to rok 2019. Ale ve skutečnosti se tentokrát díváme na větší dopad.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Tak jdeme, lidé. Je čas se toho chopit ... všeho nechat a opravdu toto pořádně uchopit. Tady to máte, ... potvrdil to Cobra. Někteří lidé říkají: "Pokud je to ve hvězdách, tak se to stane," takže nemusím "tlačit" tak, abychom se ujistili, že dostaneme kritické množství účastníků. S tím souhlasíš?

COBRA

Ok, pokud je to ve hvězdách, zůstane to ve hvězdách. Chcete-li, aby se to stalo, musíte podniknout fyzickou akci.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

V pořádku. Perfektní. Proč je naše zapojení do meditace skutečně jednotného způsobu na povrchu planety rozhodující pro to, aby se věci staly mnohem rychleji ... a hladší?

COBRA

Protože transformace ... Průlom ... musí proběhnout prostřednictvím povrchové populace. Pokud chcete prožít tento přechod v plošné populaci, je třeba, aby na povrchu byli lidé, kteří budou směřovat energii pro tento přechod ... není jiná cesta ... nedá se to obejít.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo, jo, jo. Dobře, tak jsme prostě dali zelenou posunu, abych tak řekl a dali jsme souhlas se zkušeností se Zlatým Věkem, nebo existuje něco více esoterického, jak naše těla, DNA a energetické systémy mohou pracovat s hvězdnými bránami během tohoto zatmění?


COBRA

Dobře, v podstatě zatmění je okamžik, kdy není čas ... je to okamžik s přímým spojením s 5 D a vyššími dimenzemi. Je to okamžik pro svobodné rozhodnutí. Je to okamžik, kdy jsou možné kvantové skoky. Takže můžete využít energii zatmění, abyste se rozhodli spustit kvantové ... kvantový posun ve vašem vědomí a ve vašem procesu manifestace. A planetárně řečeno ... celosvětově řečeno, budeme účinně vytvářet určitý kvantový skok v planetární situaci ... a řekl bych, ... že určité nové procesy vedoucí k planetárnímu osvobození budou v tomto okamžiku zahájeny ... a nemám ještě dovoleno o tom mluvte podrobně.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Ano, rozumím. Znovu, lidi, to ještě znovu podtrhuje nutnost být aktivní a zúčastnit se toho hezky rozhodujícího a kritického dne. A teď, jak Chiméra a Archoni zasahují do toho, co se má stát, myslím obecně ... a jak lidé mohou meditující na povrchu planety, tomu mohou zabránit a zajistit, že to, co je "napsáno ve hvězdách" se skutečně stane s plným potenciálem?

COBRA

V podstatě to, co dělá Chimera ... nebo Archoni dělají ... odrazují lidi od meditace toho dne tím, že tlačí na jejich slabé psychologické body ... tím, že odvádějí jejich pozornost k jiným věcem ... tím, že ovlivňují, aby zapomněli... tím, že je odradí od účasti ... Toto je hlavní strategie, kterou používají. A opět je to válka ... to není piknik ... takže lidé, kteří meditují, tlačí na vítězství ... k osvobození a každý, kdo se zúčastní se počítá... a znovu nemohu slibovat rychlé výsledky. Tato situace na planetě je mnohem těžší, než kdokoliv očekával. Takže musíme tlačit dopředu, dokud to neuděláme ... to je vše, co můžeme udělat .... není nic jiného, ​​co bychom mohli udělat.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Jo to je pravda. Velmi dobře řečeno. Dobře ... existuje více informací o tom, co se děje vícedimenzionálně, když děláme kritické masové meditace? Například ... existují vícerozměrné verze našich osob, které se účastní činnosti na různých úrovních existence?

COBRA

Ano, samozřejmě. Vaše fyzické vědomí se stará o fyzický aspekt aktivace, zatímco vaše vyšší já a vyšší aspekty vaší bytosti se starají o vyšší dimenzionální aspekty stejné aktivace, takže vše je pokryto... všechno se mění.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

A všechno je rozpracováno a rozpoutáno z hlediska našeho potenciálu, když se fyzická účast uskuteční velmi vědomě a úmyslně, je to tak.

COBRA

Správně, ano, přesně.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Musí se fyzická účast uskutečnit, aby spustila ty vícerozměrné aspekty, aby bylo zajištěno, že v tom nebude zmatek?

COBRA

Ano, samozřejmě. Fyzická účast musí nastat, pokud chceme spustit vícerozměrnou přeměnu týkající se povrchu této planety.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobře, tak tady to máte lidi. Slyšeli jste nahlas a jasně. V pořádku. Nyní s Uranem v „T-Square“ postavení ke Slunci ve 4. domě základů
(a současně v opozici proti Měsíci), je to čas, kdy se obyčejní lidé mohou náhle převrátit, pokud chcete a "propojit si body" mnohem snadněji a začít probouzet masy?

COBRA

Dobře, řekl bych, že ty z řad tzv. Starseeds, kteří ještě nebyli probuzeni až do tohoto okamžiku, by mohli náhle mít ten "Ah Ha!" okamžik a najednou se probudit k této vyšší realitě a k situace na této planetě. A také masy mohou dostat nějaké odhalení prostřednictvím masmédií. Jsou připraveny věci ze zákulisí, které by mohly být odhaleny kolem té doby.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

To jo. A znovu, lidi, to potřebuje naši podporu pro toto... pro Alianci Země, pomoci jim to dosáhnout. Hrajeme zde tak kriticky zásadní roli. Tak si to pamatujte. Dobře, jak se můžeme spojit se Síriánskou hvězdnou bránou a Plejádskou Alcyonskou hvězdnou bránou, abychom pomohli přivést Zdrojovou Energii z Galaktického Centrálního Slunce ... Jinými slovy, jak se s těmito hvězdami spojujeme energicky?

COBRA

Dobře, nejúčinnější způsob je, když je jasná noc. Jdete ven a jen se připojíte ... a pozorujte ... pozorujte Sírius (hvězdu) a pozorujte a pozorujte Plejády. Obojí je viditelné na severní polokouli, takže by to nebylo příliš těžké zařídit během... řekl bych ... šest nebo sedm nebo osm nocí před samotnou aktivací. S Hvězdnou Bránou Síria se také můžete připojit přes kámen cintamani a můžete se spojit s Plejádskou Hvězdnou Bránou pomocí vltavínu (moldavitu).

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Fantastický. A jak nám pomáhá naše napojení na ně dostat více zdrojové energie na povrchu planety?

COBRA

Okay, hvězdné brány Síria a Plejád jsou dvěma hlavními zdroji Zdrojové Energie, filtrované samozřejmě různými dimenzemi, které pomáhají v procesu planetárního osvobození.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Rozhodně. Dobře, zmínil ses ve svém článku k této meditaci, že mezi Silami Světla a temnými sílami na povrchu této planety je patová situace. Uveď prosím několik příkladů této patové situace, kterých si lidé mohou anebo nemusejí být vědomi. Například, všichni víme, že Kabala nebo klasická média establishmentu udržují určitý stupeň kontroly nad lidským vědomím, které udržuje nevědomou většinu rozdělenou. Co jiného tam je, o čem můžeš mluvit?

COBRA

Dobře, hlavním patovou situací jsou samozřejmě topletové bomby. Topletové bomby jsou tím hlavním důvodem, proč v současné chvíli neprobíhají žádné přímé akce. Druhou patovou situací, kterou bych chtěl zmínit je situace s implanty. Většina lidí se nechce probudit prostě proto, že jejich implanty jsou tak silné. A třetí aspekt, který je zde velmi aktivní, je dezinformace ... myslím tím dezinformace šířící se přes internet. Řekl bych, že více než 80% všeho, co je napsáno v alternativních médiích, je dezinformace. A lidé jsou prostě bombardováni s tolika neprokázanými prohlášeními prostřednictvím alternativních médií, že celá věc ztratila svůj význam a ve skutečnosti se stává odváděním pozornosti.

THE UNKNOWN LIGHTWARRIOR

Dobrý postřeh. To je opravdu důležitý bod, který je třeba dát do popředí a být si toho vědom. Samozřejmě, lidi, to neznamená, že ignorujete nebo odmítáte všechny informace, které narazíte ... určitě se snažíme poskytnout nefiltrované, přesné a přehledné informace a samozřejmě Cobra dělá co může, to není potřeba zdůrazňovat. Dobře, Amerika je po dlouhou dobu považována za "nový svět" přinejmenším západní civilizací ... a myslím, že také drží nejvíce Atlantské energie. Pak je tu skutečnost, že maximum zatmění dosáhne až k západnímu pobřeží Afriky. Nyní to znamená, že poslední ... doufejme, že poslední vrstvy nevyřešených atlantských energií a jejího kolapsu ... se nám budou vynořovat během zatmění, abychom je během meditace vyčistili?

COBRA

Dobře, nesouhlasím, že Amerika je místem s nejsilnější Atlantskou energií. Je to jedno z míst s atlantskou energií a tato konkrétní aktivace není tak moc spjata s vyčištěním nevyřešených atlantských energií. Je spojena s něčím jiným.

NEZNÁMÝ LIGHTWARRIOR

Dobře. Máš dovolení sdílet s čím?

COBRA

Ne. Ne.

-

druhá část bude publikována brzy.středa 2. ledna 2019

PROSÍME ROZESLAT! AKTIVACE – NÁVRAT SVĚTLA V PONDĚLÍ 21.1.2019 V 6:11 HODIN RÁNO.Original publikoval C 23.12.2018


PROSÍME ROZESLAT! AKTIVACE – NÁVRAT SVĚTLA V PONDĚLÍ 21.1.2019 V 6:11 HODIN RÁNO.


===


Podrobnosti a zcela mimořádný význam této akce jsou popsány zde:

https://bz2019.blogspot.com/2019/01/novy-rozhovor-s-cobrou-cast-i.html

https://bz2019.blogspot.com/2019/01/novy-rozhovor-s-cobrou-cast-ii.html===Opět nastal čas na akci! Nadešel čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím, že proces planetárního osvobození trvá příliš dlouho. Zde máme příležitost kolektivně tento proces urychlit. Využíváme proto příležitosti spojené se zatměním Měsíce 21. ledna 2019, abychom vytvořili portál skrze který sjednotíme naše vědomí a prosvítíme energetické pole kolem naší planety.

Rozešlete to po celém světě! Prosím zveřejněte to na svých webových stránkách a blozích. Pozvěte duchovně zaměřené skupiny, aby se přidaly. Jestliže víte o nějakém alternativním médiu, můžete jim to poslat. Můžete vytvořit událost na Facebooku, pro vaši lokální skupinu, která tuto aktivaci provádí ve vaší části světa. Také potřebujeme jednu hlavní Facebookovou skupinu pro tuto událost. Můžete vytvořit video a to zveřejnit na Youtube.

Vědecké studie potvrdily pozitivní účinek společných hromadných meditací na lidskou společnost, takže každý, kdo se této meditace zúčastní skutečně může Událost a Plné Odhalení přiblížit.

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html


Tato meditace pomáhá Silám Světla uzemnit energii Světla na povrchu naší planety, aby rozpustila patovou situaci mezi Silami Světla a temnými silami, a konečně lidstvo osvobodila. Počet lidí, kteří se této meditace zúčastní je tím hlavním faktorem v možnostech lidské populace na povrchu pro urychlení tohoto procesu.

Můžeme dosáhnout kritické masy 144.000 lidí provádějících tuto meditaci! To vytvoří masivní léčivou řetězovou reakci v energetickém poli po celém světě. Síly Světla se budou soustředit na celý Americký kontinent (Severní i Jižní Ameriku), který. Bude celý pokrytý tímto zatměním:

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2019-january-21

Model aktuální poloha planet:


Astrologická mapa pro naši meditaci ukazuje mocný: Grand Square between Moon and Lunar node conjunct, opposing Sun and Mercury, and squaring Uranus, Eris and Pallas (Pozn. překladatele - pro přesnost ponecháno v originále, neznám adekvátní terminologii pro překlad.)Mnoho planet na této mapě vytváří mnoho mocných aspektů (celkem asi 20!) s Galaktickým Středem, s Plejádami a se Síriem.

Tato mocná konstelace vytváří bod maximálního napětí, které bude uvolněno prostřednictvím velkého kosmického průlomu.

V daném okamžiku Centrální Kosmické Slunce vyšle obrovský puls Světla skrze celé Stvoření. Tento pulse bude spouštěčem pro začátek konečného odstranění vší temnoty ze Stvoření a spouštěčem pro začátek příprav pro nový kosmický cyklus.

Síly Světla mají pro tento den určitý plán, a tento plán bude odhalen až po dokončení této meditace.

Účelem naší meditace je ukotvit na povrchu naší planety tolik Světla, kolik jen to půjde.

Budeme tuto meditaci provádět v okamžiku maximálního zatmění Měsíce v pondělí, 21. ledna v 6:11 ráno PRAHA/BRATISLAVA, at 00:11 am EST in New York. This equals 2:11 pm JST in Tokyo, 1:11 pm CST in Taipei and Beijing, 7:11 am EET in Cairo, 6:11 am CET in Paris, 5:11 am GMT in London. Central and western part of US will still have Sunday, January 20th , the timing will be: 11:11 pm CST in Chicago,10:11 am MST in Denver and 9:11 pm PST in Los Angeles

Čas této meditace pro své časové pásmo si můžete srovnat zde:

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=RETURN+OF+LIGHT&iso=20190121T001111&p1=179

Poznámka překladatele – povšimněte si, že tato meditace na rozdíl od předešlých podobných začíná s Centrálním Kosmickým Sluncem, t.j. o jeden řád výše nad Centrálním Galaktickým Sluncem, se kterým často pracujeme. Možná bude dobré si v předstihu nastavit spojení, rozpoznání této bytosti.


Doporučený čas pro tuto meditaci je 20 minut.

Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku, abyste se uvedli do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr, pro využití této meditace jako nástroje na přivedení Světla na povrch naší planety.

3. Představte si sloup jasného bílého Světla, jak vyzařuje z Centrálního Kosmického Slunce, jak je dále rozesíláno do všech Centrálních Galaktických Sluncí, jak vychází z našeho Galaktického Centrálního Slunce a jak potom prochází skrze Plejádskou hvězdnou bránu Alcyone, a skrze hvězdnou bránu Síria, a jak potom vstupuje do našeho Solárního Systému a prochází všechny bytosti Světla uvnitř našeho Solárního Systému a potom jak prochází skrze všechny bytosti na planetě Zemi, a také skrze vaše tělo, až do středu Země.

4. Představte si, jak toto Světlo transmutuje všechnu zbývající temnotu v tomto Vesmíru, až zbyde jenom Světlo. Představte si, jak začíná nový velký kosmický cyklus, který přináší čisté Světlo, Lásku a Štěstí všem bytostem v celém Vesmíru.


5. Pozvedněte své ruce nad hlavu a začněte se otáčet po směru hodinových ručiček.

6. Zatímco to provádíte, zpívejte mantru ííí, tak, aby vibrovala skrze vaše tělo a představujte si, jak se vaše tělo mění na sloup křišťálového zářivého Světla s miliony duhových hvězdiček rozprostřených v tomto sloupu Světla.

7. Pokračujte ve zpěvu mantry a v otáčení se. Po několika minutách spusťte své ruce dolů těsně podél vašeho těla a pokračujte v otáčení po směru hodinových ručiček.

8. Zatímco to provádíte, začněte zpívat mantru éééááá, tak, aby rozvibrovala vaše tělo a představte si duhový vír Světla, jak se rozšiřuje z vašeho srdce směrem do celé planety.


Tento duhový vír světla přivolává přítomnost vašich dvojplamenů duše, partnerů duše, rodin duše, vašich duchovních průvodců, Vzestoupených mistrů, Plejáďanů, andělů, delfínů a dalších bytostí Světla. Představte si, jak se vaše devojplamenná duše, vaši partneři duše a vaše rodiny duše probouzejí a jak se spojují s Vámi v Jednu bytost v mandale Světla.


Bohyně chce Světlo a Světlo nastane!


Aktualizace ohledně meditace NÁVRAT SVĚTLA naleznete na tomto blogu.

PROSÍME ROZESLAT! AKTIVACE – NÁVRAT SVĚTLA V PONDĚLÍ 21.1.2019 V 6:11 HODIN RÁNO.Original publikoval C 23.12.2018


PROSÍME ROZESLAT! AKTIVACE – NÁVRAT SVĚTLA V PONDĚLÍ 21.1.2019 V 6:11 HODIN RÁNO.

Opět nastal čas na akci! Nadešel čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím, že proces planetárního osvobození trvá příliš dlouho. Zde máme příležitost kolektivně tento proces urychlit. Využíváme proto příležitosti spojené se zatměním Měsíce 21. ledna 2018 abychom vytvořili portál skrze který sjednotíme naše vědomí a prosvítíme energetické pole kolem naší planety.

Rozešlete to po celém světě! Prosím zveřejněte to na svých webových stránkách a blozích. Pozvěte duchovně zaměřené skupiny, aby se přidaly. Jestliže víte o nějakém alternativním médiu, můžete jim to poslat. Můžete vytvořit událost na Facebooku, pro vaši lokální skupinu, která tuto aktivaci provádí ve vaší části světa. Také potřebujeme jednu hlavní Facebookovou skupinu pro tuto událost. Můžete vytvořit video a to zveřejnit na Youtube.

Vědecké studie potvrdily pozitivní účinek společných hromadných meditací na lidskou společnost, takže každý, kdo se této meditace zúčastní skutečně může Událost a Plné Odhalení přiblížit.

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html


Tato meditace pomáhá Silám Světla uzemnit energii Světla na povrchu naší planety, aby rozpustila patovou situaci mezi Silami Světla a temnými silami, a konečně lidstvo osvobodila. Počet lidí, kteří se této meditace zúčastní je tím hlavním faktorem v možnostech lidské populace na povrchu pro urychlení tohoto procesu.

Můžeme dosáhnout kritické masy 144.000 lidí provádějících tuto meditaci! To vytvoří masivní léčivou řetězovou reakci v energetickém poli po celém světě. Síly Světla se budou soustředit na celý Americký kontinent (Severní i Jižní Ameriku), který. Bude celý pokrytý tímto zatměním:

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2019-january-21

Astrologická mapa pro naši meditaci ukazuje mocný: Grand Square between Moon and Lunar node conjunct, opposing Sun and Mercury, and squaring Uranus, Eris and Pallas (Pozn. překladatele - pro přesnost ponecháno v originále, neznám adekvátní terminologii pro překlad.)Mnoho planet na této mapě vytváří mnoho mocných aspektů (celkem asi 20!) s Galaktickým Středem, s Plejádami a se Síriem.

Tato mocná konstelace vytváří bod maximálního napětí, které bude uvolněno prostřednictvím velkého kosmického průlomu.

V daném okamžiku Centrální Kosmické Slunce vyšle obrovský puls Světla skrze celé Stvoření. Tento pulse bude spouštěčem pro začátek konečného odstranění vší temnoty ze Stvoření a spouštěčem pro začátek příprav pro nový kosmický cyklus.

Síly Světla mají pro tento den určitý plán, a tento plán bude odhalen až po dokončení této meditace.

Účelem naší meditace je ukotvit na povrchu naší planety tolik Světla, kolik jen to půjde.

Budeme tuto meditaci provádět v okamžiku maximálního zatmění Měsíce v pondělí, 21. ledna v 6:11 ráno PRAHA/BRATISLAVA, at 00:11 am EST in New York. This equals 2:11 pm JST in Tokyo, 1:11 pm CST in Taipei and Beijing, 7:11 am EET in Cairo, 6:11 am CET in Paris, 5:11 am GMT in London. Central and western part of US will still have Sunday, January 20th , the timing will be: 11:11 pm CST in Chicago,10:11 am MST in Denver and 9:11 pm PST in Los Angeles

Čas této meditace pro své časové pásmo si můžete srovnat zde:

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=RETURN+OF+LIGHT&iso=20190121T001111&p1=179

Poznámka překladatele – povšimněte si, že tato meditace na rozdíl od předešlých podobných začíná s Centrálním Kosmickým Sluncem, t.j. o jeden řád výše nad Centrálním Galaktickým Sluncem, se kterým často pracujeme. Možná bude dobré si v předstihu nastavit spojení, rozpoznání této bytosti.


Doporučený čas pro tuto meditaci je 20 minut.

Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku, abyste se uvedli do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr, pro využití této meditace jako nástroje na přivedení Světla na povrch naší planety.

3. Představte si sloup jasného bílého Světla, jak vyzařuje z Centrálního Kosmického Slunce, jak je dále rozesíláno do všech Centrálních Galaktických Sluncí, a potom prochází skrze Plejádskou hvězdnou bránu Alcyone, a skrze hvězdnou bránu Síria, a jak potom vstupuje do našeho Solárního Systému a prochází všechny bytosti Světla uvnitř našeho Solárního Systému a potom jak prochází skrze všechny bytosti na planetě Zemi, a také skrze vaše tělo, až do středu Země.

4. Představte si, jak toto Světlo transmutuje všechnu zbývající temnotu v tomto Vesmíru, až zbyde jenom Světlo. Představte si, jak začíná nový velký kosmický cyklus, který přináší čisté Světlo, Lásku a Štěstí všem bytostem v celém Vesmíru.


5. Pozvedněte své ruce nad hlavu a začněte se otáčet po směru hodinových ručiček.

6. Zatímco to provádíte, zpívejte mantru ííí, tak, aby vibrovala skrze vaše tělo a představujte si, jak se vaše tělo mění na sloup křišťálového zářivého Světla s miliony duhových hvězdiček rozprostřených v tomto sloupu Světla.

7. Pokračujte ve zpěvu mantry a v otáčení se. Po několika minutách spusťte své ruce dolů těsně podél vašeho těla a pokračujte v otáčení po směru hodinových ručiček.

8. Zatímco to provádíte, začněte zpívat mantru éééááá, tak, aby rozvibrovala vaše tělo a představte si duhový vír Světla, jak se rozšiřuje z vašeho srdce směrem do celé planety.


Tento duhový vír světla přivolává přítomnost vašich dvojplamenů duše, partnerů duše, rodin duše, vašich duchovních průvodců, Vzestoupených mistrů, Plejáďanů, andělů, delfínů a dalších bytostí Světla. Představte si, jak se vaše devojplamenná duše, vaši partneři duše a vaše rodiny duše probouzejí a jak se spojují s Vámi v Jednu bytost v mandale Světla.


Bohyně chce Světlo a Světlo nastane!


Aktualizace ohledně meditace NÁVRAT SVĚTLA naleznete na tomto blogu.


AUDIO - VEDENÁ - YOUTUBE:
AUDIO - POUZE PODKLADOVÁ HUDBA:
ULOŽTO - VEDENÁ VERZE KE STAŽENÍ: ZDE

.PDF VERZE NA ULOŽTO: ZDE


V KAŽDÉM PŘÍPADĚ DOPORUČUJEME MÍT ZÁLOŽNÍ VÝSTISK A STAŽENOU NAHRÁVKU PRO PŘÍPAD SABOTÁŽE TÉTO AKTIVACE TECHNOLOGICKÝMI FIRMAMI.