pátek 30. listopadu 2018

Krátká situační aktualizace


Originál publikoval Cobra 30.11.2018

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Za oponou probíhá mnoho extrémně pozitivní aktivity, ale nic z toho není možné zveřejnit, z důvodu potřeby absolutního radiového ticha ohledně probíhajících operací Sil Světla. Jakmile budou výsledky, ujišťuji vás, že je všichni pocítíte.

Na druhou stranu si Kabala více a více uvědomuje, že prohraje a neberou to na lehkou váhu. V nedávné době použili Paprskové Zbraně (DEW - Directed Energy Weapons) v Kalifornii a za živa upálili hromady lidí.Okultním důvodem stojícím za touto masovou vraždou byla oběť ohněm pro vytvoření negativního anomálního vortexu pro přilákání dalšího množství kosmické primární anomálie na planetu Zemi, za účelem prodloužení jejich nadvlády nad touto planetou.

Pravdou je, že mimo naši planetu zbývá už jenom velmi málo primární anomálie, a že temné síly to mají stále těžší a těžší doplnit své zásoby anomální plasmy a negativních entit vstupujících na naši planetu skrze tunely Seta. Ohledně stavu plasmy a anomálie kolem naší planety panuje velká informační válka, a tak je velmi obtížné získat spolehlivou informaci. Nyní to vypadá, že většina zbývající anomálie přichází na zem z tmavého oblaku Taurus.


Extragalaktické Síly Světla nyní velmi rychle čistí všechnu zbývající anomálii z naší Galaxie. Většina extragalaktické pomoci přichází z Virgo Superclusteru:

A zejména z galaxie M 87, která se více zapojuje do osvobození naší planety a do odstranění posledních pozůstatků temnoty z našeho vesmíru:


Viz. titulní fotografie

Abych to shrnul, v našem vesmíru probíhají drastické změny, a jakmile tyto Změny dorazí na zemi, transformace bude masivní.

Zaprvé pohasínající solární aktivita velmi rychle vede k malé době ledové. Mohlo by k ní dojít během několika měsíců.Naštěstí probíhá větší Galaktický cyklus, který by mohl předběhnout malou dobu ledovou dříve, než k ní dojde a tento trend zvrátit, ale tento Galaktický cyklus nevyhnutelně povede k tomu, čemu někteří lidé říkají Solární Záblesk a co ve skutečnosti je Galaktickou Supervlnou, která vede k Události:


Do té doby si můžete prostudovat plány Sil Světla:
Vítězství Světla!


pondělí 26. listopadu 2018

Falco


Aktualizace od Coreyho Gooda | Průlomová informace! Lékař Temné flotily ve výslužbě, známý pod jménem ‘BONES’, předal Alianci Tajných kosmických programů kompletní dokumentaci

Aktualizace od Coreyho Gooda | Průlomová informace! Lékař Temné flotily ve výslužbě, známý pod jménem ‘BONES’, předal Alianci Tajných kosmických programů kompletní dokumentaci
Corey Goode, 17. listopadu 2018
Před víc než rokem se na mě nakontaktoval starší muž, který tvrdil, že je penzionovaný lékař  z velké americké armádní složky. Zcela zřejmě měl někoho v oblasti Boulderu, kdo mu dal informace o tom, kdy budu ve městě na natáčení epizod, kde jsem byl jedním z moderátorů.
Zkontaktoval mě jeden z jeho přátel a řekl, že chce se mnou mluvit penzionovaný vojenský lékař o svém celoživotním zapojení do mnoha programů, napojených na Tajné kosmické programy. Intuitivně jsem cítil, že jeho přítel mluví pravdu, proto jsem zorganizoval setkání s tímto potenciálním svědkem na velmi odlehlém, vzdáleném místě.
Hromada bezpečnostních opatření byla možná trochu přehnaná, ale hlídám si situace, kdy je použito „divadélko“, za účelem ovlivnění mého rozhodování. Je to běžná taktika zpravodajců z kontrarozvědky a patří to k několika opatřením, na která si dávám pozor. Vypadalo to, že vše ukazuje na zcela oprávněné obavy z obou stran.
Když jsme se poprvé setkali, ze staré maringotky, která vypadala jako kancelář z nějaké stavby, vyšel postarší pán.  Sešel dolů po dřevěných schůdkách a kroutil hlavou, jak se rozhlížel po okolí, zda neuvidí něco podezřelého.
Představil se skutečným jménem a požádal mě, abych o něm mluvil jako o Bonesovi. Zeptal jsem se ho, zda to má souvislost s postavou ze Star Treku. Potvrdil, že ano a že to také bude přezdívka, která upoutá pozornost malých skupinek pamětníků - insoderů, kteří byli kdysi na vysokých postech.
Řekl mi, že pracoval ve specifické části americké armády po víc než 30 let. Byl lékařem, který působil v různých programech, podobných programům MILAB z mého mládí. Tvrdil, že byl během své vojenské služby také zapojen do několika dvacetiletých období programů „Dvacet let a zpátky“.
Když jsem se ho zeptal, do jakého programu byl zapojen, podíval se mi rovnou do očí a řekl mi název jednoho tajného programu. Pak řekl: „Myslím, že se o tom programu zmiňujete jako o Temné flotile“. Byl jsem ohromen, když jsem slyšel, jak vyslovil to skutečné jméno toho programu zcela bez zábran.
Pak mi řekl, abych si nechal některé názvy těch programů pro sebe z mnoha důvodů. Jednak to bylo kvůli jeho bezpečnosti a také by to mohlo způsobit problémy operativcům, pracujícím v té oblasti. Kdyby se dostala na veřejnost jména těch programů, poskytlo by to potřebné informace k tomu, aby se dalo zacílit na malou skupinu lidí a vyslýchat je kvůli porušení pravidel utajení.
Druhým důvodem bylo, abych mohl použít některá označení, která bych si vymyslel, abych mohl ošálit kontrarozvědku a týpky, kteří se snaží získat pozornost napodobováním informací. Někteří lidé, vystupující s vymyšlenými příběhy, vycházejícími z mých svědectví, mohou být docela přesvědčiví a nejeden vážený badatel se už stal obětí takových vykonstruovaných příběhů. Několik mých důvěryhodných kolegů a také já jsme používali tyto postupy, abychom chránili lidi a vypátrali podvodníky. Bylo tak mnohem snazší je odhalit, když se na nás nakontaktovali a tvrdili, že patří k Intergalaktickému korporátnímu konglomerátu (ICC),  k Temné flotile či k Intergalaktické lize národů.
Přátelství s Bonesem jsem rozvíjel a nakonec jsem získal jeho důvěru. Bylo těžké, nemluvit veřejně o všech těch nových informacích, které mi řekl o Temné flotile. Nakonec se mi povedlo přesvědčit ho, aby se setkal s Alianci Tajných kosmických programů (SSP) s tím, že jim předá balíček digitalizovaných podkladů, které se jemu a dalším povedlo z toho programu ukrást. Tyto informace shromažďovali velmi pečlivě  několik desítek let.
Zorganizoval jsem setkání Bonese se Sigmundem  na odlehlém místě v horách Colorada. Požádali mě, abych se schůzky zúčastnil, abych je seznámil. Když Sigmund přišel na místo se svým malým týmem, byl jsem překvapen, když jsem je viděl přijíždět s pickupy a SUVy.
Seznámil jsem je a pak jsme rychle nastoupili dozadu do SUV, které bylo vybaveno lehčími zbraněmi. Sigmund neztrácel čas a začal Bonese “zpovídat“ a ptát se ho na jeho minulost. Jeho odpovědi ho uspokojily. Pak Bones sáhl do svého kabátu a vytáhl dva hard disky.
Předal je rovnou Sigmundovi a řekl, že se na těch discích najde vše, co by mohla Aliance SSP chtít o Temné flotile vědět. Také řekl, že jsou tam i videa s ním a dalšími lidmi z programů, jak podávají svědectví nebo vypovídají na smrtelné posteli. Bones připoměl Sigmundovi,  jaké nebezpečí hrozí jemu samotnému i jeho malé skupince. Sigmund mu poděkoval a dal mu kontakt, jak se může spojit s Aliancí SSP přímo. 
Cítil jsem, že se s ním Sigmund dokázal ztotožnit  a vžít do něj, protože byl kdysi sám v podobné situaci a když byl v nebezpečí, zachránila ho Aliance SSP. Schůzka skončila tak rychle, jak začala a odjeli jsme každý jiným směrem.
V následujících týdnech a měsících se odehrálo mnoho jiných věcí, které s tím neměly nic společného a už jsem s Bonesem nebyl v tak častém kontaktu, jak předtím.  Pustil jsem tu záležitost trochu z hlavy a soustředil se na jiné věci, když mě zkontaktoval Sigmund. Chtěl, abych se setkal s ním a s Gonzalesem na důležité poradě v raných hodinách 17. listopadu.
Abych to zkrátil, já a Gonzales jsme se setkali se Sigmundem a mnoha dalšími členy Aliance SSP na Měsíčním operačním velitelství Alfa v konferenční místnosti, připravené na video prezentaci, kdy byl jeden z velkých skleněných monitorů spuštěn ze stropu dolů. Seděli jsme tam a Sigmund mluvil o nových informacích, které dostali o Temné flotile.
Asi 3 hodiny nám přednášel o tom, co našli na dvou discích, které jim předal Bones. Sigmund byl zjevně rozrušen, když řekl: “Máme všechno. Jejich infrastrukturu, seznam lidí    80 let zpátky a kde se nacházejí. Známe základny Temné flotily na víc než tuctu různých hvězdných soustav a také na Zemi a máme smlouvy a bojové plány, které Temná flotila podepsala s drakoniány a s hmyzoidní rasou a také neagresivní pakty s jinými  mimozemskými skupinami.“
Sigmund prohlásil, že teď mají všechno, co potřebují, aby zadrželi členy Temné flotily na každém kontinentu na Zemi. Teď identifikovali každého agenta a dvojí agenty Temné flotily na planetě a mají zjištěno,  jak infiltrovali ICC a programy MIC SSP. Byl spokojen, že mají dostatek informací, aby je předali Pozemské alianci pro příští obvinění.
Aliance SSP je teď spokojena s tím, že mají operační informace o všech základnách a příslušnících ICC, Temné flotily, Solar Warden a Intergalaktické ligy národů v galaxii a  budou připraveni, jakmile začne akce. Řekl mi, že to zajistí, aby celá extraplanetární infrastruktura, která byla vybudována v  tajnosti, byla zpřístupněna  pro použití pro nový systém, který je připraven. Jedná se o plán pro období po odhalení, který Pozemská aliance pečlivě naplánovala.
Dále řekl, že shromažďují informace, které v budoucnosti vypustí mým prostřednictvím. Řekli mi, že jakmile budou ty informace ucelené, předají mi je, abych je zveřejnil způsobem, přínosným pro Alianci SSP. Také jsem byl informován, že v době, když mi bude povoleno  vypustit informace o Temné flotile, budu také moct vypustit informace ohledně schůzky na LOC  (Měsíčním operačním velitelství) Alfa, Bravo a Charley a o výletě k pradávným ruinám mimozemšťanů, které se nacházejí na Měsíci.
Bylo mi řečeno, že Aliance SSP je mimořádně spokojena s úspěchem filmu ‘Výš než  Majestic, dopady Tajných kosmických programů’ a že doufá, že další filmy v budoucnosti by mohly být použity jako prostředek odhalení. Plán SSP Aliance se nezměnil; chtějí, aby plán pro částečné odhalení nebyl možný a chtějí najít cestu k plnému odhalení, které by předalo veškerou infrastrukturu SSP celému lidstvu na bázi rovnoprávnosti.
Těším se,  že vám budu moct předat nové a vzrušující informace, jakmile to bude dovoleno. Bylo mi řečeno, že nové informace o Temné flotile jsou tak rozsáhlé, že to bude chtít sérii informací, aby byly předány správně.
Také jsem měl několik zážitků s Anšary a s Gonzalesem, které by stály za zmínku a které měly velký význam pro mou cestu. Doufám, že se o nich budu moct s vámi brzy podělit.
Děkuji, Corey Goode
Zdroj:


úterý 20. listopadu 2018

Kavárna Ad Astra - Praha 2 - Podskalská a Veroniky ségra MaruškaVážení přátelé, předem děkuji těm, kteří můj příspěvek dočtou do konce  . Potřebuji vás všechny  - pozvat na oběd nebo večeři do kavárny, která pomáhá. Nyní potřebujeme pomoct my!
Už 15 let pomáhám handicapovaným dětem díky neziskovce Zajíček na koni.. Děti o které se staráme postupně vyrostly a potřebovaly, abychom jim nabídli možnost seberealizace, a tak jsme před pár lety založili kavárnu, kde mohou pracovat. A to nejen ti co jsou schopní doopravdy něco dělat a i zvládnou spolehlivě obsluhu, ale i ti, kteří potřebují stálý dohled a doprovod a jejich hlavní činností a radostí je (jen) skládání ubrousků. Pro někoho JEN, pro ně SKLÁDÁNÍ UBROUSKŮ V KAVÁRNĚ!!! Bohužel se naše kavárna stále potýká s existenčními problémy, které jsme do teď, tak nějak zvládali. Nyní ale hrozí, že se po Vánocích naše mládež už nebude mít kam vrátit. A proto se na vás všechny obracíme s PROSBOU! Potřebovali bychom navýšit počet hostů, DÍKY VÁM!!! Navýšení hostů o 30 lidí denně, je pro nás neskutečně moc a znamenalo by to udržitelnost kavárny. PROSÍME přijměte POZVÁNÍ do naší kavárny AdAstra v Podskalské ulici na Praze 2. Pojďte k nám na oběd, na večeři!!!!   Jako poděkování Vás po obědovém meníčku nebo večeři zveme - po sdělení hesla ,,kavárna na Facebooku´´, na vynikající kávu nebo čaj zdarma 
PROSÍM POMOZTE NÁM zachránit to, co pro jiné znamená VŠECHNO!
Budeme rádi za každé sdílení, doporučení Kdyby se nám podařilo dát dohromady základnu 180ti lidí, kdy každý přijde 1x za týden, tak budou moct naše postižené ,,děti´´ pracovat dál a to za sdílení stojí!!!!!
DĚKUJEME!!!!!
p.s. Na fotce je Maruška, je jí 26 let, má Douwnův syndrom a autismus. V kavárně pracuje už několik let každé úterý před polednem. A hlavně.. JE TO MOJE SÉGRA, na kterou jsem neskutečně hrdá, že zvládne odnést kávu a nerozlít jí  a moc bych si přála, aby mohla roznášet kávu a skládat ubrousky dál. Děkuju všem!!!!!!! Moc děkuji za každý oběd a večeři, který se díky vám prodá!
Veronika.