neděle 12. srpna 2018

Předběžný report pro meditaci KLÍČ KE SVOBODĚ

Originál publikoval Cobra 12.8.2018

Ačkoliv jsme nedosáhli kritického množství (meditujících), bylo dosaženo důležitého průlomu. Plná zpráva bude publikována příští týden.


Sunday, August 12, 2018

Preliminary Key to Freedom Meditation Report

Although we have not reached the critical mass, important breakthroughs have been achieved. Full report will be posted next week.