pátek 24. srpna 2018

V České republice probíhá útok na svobodu slova.
Otevřené oči - Defend Czech republic
!POZOR!
Aktualizováno:
V České republice probíhá útok na svobodu slova. Jinak se to ani nazvat nedá.
Bez udání důvodu byly zrušeny během několika málo hodin čtyři facebookové stránky, věnující se především migraci, Islámu a politické korektnosti.
Naštvané matky - 43 000 sledujících.
NE-CZ - 18 000 sledujících.
Otevřené oči - 17 000 sledujících.
Český Patriot - 3000 sledujících.
TO JSOU ČTYŘI STRÁNKY, KTERÉ BYLY ZRUŠENY BEZ UDÁNÍ DŮVODU A BEZ JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ. AŽ NA UPOZORNĚNÍ ADMINISTRÁTORŮM STRÁNEK, VE KTERÉM BYLO POUZE PÁR SLOV O TOM, ŽE JEJICH STRÁNKA BYLA VEŘEJNOSTI ZNEPŘÍSTUPNĚNA.
Dny mazání a odstraňování nehodících se názorů byly zahájeny ale už na začátku tohoto týdne, kdy byla zablokována stránka:
Miloš Zeman - prezident ČR měla 46 000 fanoušků. Tato stránka byla zrušena s vysvětlením, respektive její zrušení bylo opodstatněné. Alespoň podle pravidel Facebooku. Stránka STOP projevům nenávisti tuto stránku totiž nahlásila za závadný obsah a Facebook nahlášení přijal a stránku jako závadnou odstranil.
NEOFICIÁLNÍ STRÁNKA Miloše Zemana tak byla zrušena.
Neděje se to ale jen v České republice, přišlo to ze zahraničí...
Do pondělního dne bylo podobně odebráno po celém světě přes 700 stránek a účtů s velkým počtem sledujících. Většinou šlo o stránky, které řešily především migrační krizi, nebo třeba Brexit. Údajně tyto stránky ovlivňují veřejné mínění ve prospěch Ruska. (zdroj. ČT)
Vzhledem k tomu, že stránky na české facebookové scéně mizí s rozestupy, nedá se s jistotou říct, že stejný osud nepotká i další stránky. Momentálně, pokud budeme vycházet ze scénářů už zablokovaných stránek (počet fanoušků, obsah příspěvků stránek,..) tak je v ohrožení ještě zhruba dalších pět stránek. Pokud zruší Facebook i je, jeden názor bude mít zelenou. A žádný jiný názor už nepojede. Svoboda slova je ohrožena. A především právo volby každého občana, který by se měl samostatně umět rozhodovat, co bude číst a jaký názor si na to udělá. Tohle už tu párkrát bylo, že se směl říkat jen jeden názor a druhý byl vytlačen až do věznic...
SDÍLEJTE, součet lidí na těchto stránkách je minimálně 150 000 lidí. (Počítáme s možností, že mnozí označili více stránek jako "To se mi líbí")
Jsou to pouze odhady a nevíme kolik dalších stránek bylo zrušeno. Vše během několika málo dnů. Bez žádného důvodu.
Sledujte tuto záložní stránku, kde budeme informovat o všem co se tohoto tématu týče. Neváhejte nás kontaktovat do zpráv, pokud zjistíte nějaké informace, které se Vám budou zdát jako klíčové.
DĚKUJEME VŠEM!

Plán Vzestupu - video, EN přepis.

Cobra: "Před mnoha lety poskytnulo Ashtarovo Velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byli poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:"

čtvrtek 16. srpna 2018

REPORT - meditace KLÍČ KE SVOBODĚ


[Osvobozená Země]


Originál publikoval Cobra 15. srpna 2018

S naší meditací jsme dosáhli okolo 70% kritického množství meditujících. Ačkoliv všechny cíle meditace nebyly dosaženy, to, co jsme dokázali, je podstatné.

Samotný proces naší meditace se odrazil v těchto dvou zprávách na Gaia Portal:

https://gaiaportal.wordpress.com/2018/08/01/participants-in-the-ascension-become-aware/

https://gaiaportal.wordpress.com/2018/08/11/explosive-light-remedies-are-presented-and-applied-to-all-gaia-conflicts/


S naší meditací byl vyřešen jeden aspekt patové situace, která udržuje karanténní status Země. To spustilo kaskádu čisticích sekvencí, která potrvá zhruba měsíc. Po tomto období bude situace vyhodnocena a bude vydán nový report.

Jako výsledek naší meditace byla vyčištěna většina topletových bomb na LEO - nízké oběžné dráze Země. Anomální plasma se všemi zbývajícími topletovými bombami má nyní tendenci gravitovat směrem k povrchu.

Hlava entity Yaldabaoth je téměř kompletně rozpuštěná, s tím, že menší plasmoidní entity se také rychle rozpadají.

Během následujícího měsíce bude odstraněno několik dalších vrstev topletových bomb.

Když se Mjolnir 8. března 2018 dotkl povrchu planety, započala Plejádská flotila čistící operace povrchu. Ty se ukázali mnohem obtížnější, než se čekalo, protože v naprosté většině případů se povrchová populace neřídí duchovním vedením.

Lidé nenásledují své vnitřní vedení, protože byly naprogramování Archonským programem kontrol mysli - sobeckostí. Tento program poskytuje lidem pokřivené porozumění Nash rovnováhy. Lidé nesprávně docházejí k závěru, že na tom budou lépe, pokud se budou starat jen o sebe a na ostatní se vykašlou. To vytváří vysoce entropickou společnost, kterou je extrémně obtížné předvídat, protože chaotické svobodné vůle jedinců na povrchu vytvářejí n-body problém:

https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_problem 


Od března 2018 vyvinuly Síly Světla mnohem efektivnější strategie a protokoly, jak pracovat s povrchovou populací a tyto budou implementovány jakmile bude kritickém množství topletových bomb odstraněno.

Hlavním okultním tajemstvím, které se temné síly snažily skrýt je, že vždycky měli planetu, kde se snažili naakumulovat největší možné množství utrpení a taková planeta sloužila jako centrální bod sběrného vortexu pro primární anomálii z celého vesmíru. Tato planeta utrpení byla v hvězdném systému Rigel v souhvězdí Orionu, až do Archonské invaze na Zemi v roce 1996, a poté bylo maximální soustředěné utrpení přesunuto na Zemi a od roku 1996 je to Země, která je centrální bodem (ohniskem) sběrného vortexu primární anomálie v tomto vesmíru.

Na Zemi rozmístěné temné síly se snažily přesměrovat tento příliv temné primární plasmatické anomálie z Orionu do našeho solárního systému a zejména na planetu Zemi prostřednictvím pentagramu nacistických koncentračních táborů během druhé světové války, prostřednictvím nukleárních explozí po druhé světové válce, prostřednictví programu ovládání mysli založených na traumatu na podzemních vojenských základnách od roku 1960, prostřednictvím Drakoniánské infiltrace do našeho solárního systému skrze tajný vojenský vesmírný program Solar Warden - také od šedesátých let dvacátého století - a nakonec v tom byli úspěšní, když otevřely temný portál červí díry mezi Zemí a Rigelem počátkem roku 1996 po Rwandské genocidě v roce 1994.

Od té doby primární temná plasma a příliv temné anomálie proudí směrem k povrchu Země. Energie hvězdné brány Al Nilam a Bílý Oheň AN je protilátkou proti tomuto přílivu. Z tohoto důvodu byla naše meditace úspěšná v tom, že konečně započala adresování samotného kořenu všeho zla a započala tak proces odstranění zla z tohoto vesmíru jednou provždy.
Po naší meditaci síly Galaktického Velitelství započali další fázi planetárního osvobození a jsou nyní velice silně přítomny v našem Solárním Systému, která je relativně přesně popsána zde:

https://www.ashtarcommandcrew.net/page/galactic-federation-fleets


Síly Galaktického Velitelství v našem Solárním Systému se skládají z:

1. Jupiterské Velitelství (Jupiter Command) umístěné ve vnější části našeho Solárního Systému za pásem asteroidů s primárním účelem zpracování všech negativních entit, které jsou vyčištěny z karantény Země, což pak probíhá skrze třídičku na Ganymedu směrem ke Galaktickému Centrálnímu Slunci.

Ashtarovo velitelství (Ashtar Command), které se nachází ve vnitřní části našeho Solárního Systému s primárním účelem osvobození planety Země.

3. Atlantské Velitelství (Atlantis Command), o kterém není možné nic říct.[a tuto planetu pod správou Konfederace]

Před mnoha lety poskytnulo Ashtarovo Velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byli poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:

https://www.youtube.com/watch?v=ykf8-t_-q9c

https://www.youtube.com/watch?v=GNIuF9zIzxM


Příštích několik týdnů bude určujících pro mnoho detailů plánu finální intervence a osvobození, a proto můžete podepsat tuto petici, jestliže se k tomu cítíte vedeni, aby byl váš hlas slyšet:

https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/


Zde jsou instrukce pro lidi z Číny, jak tuto petici podepsat:

http://www.hdb.com/party/fspz2.html?hdb_pos=post_info

Síly Světla požádaly, aby Týdenní Meditace Vzestupu byla nahrazena naší novou meditací KLÍČ KE SVOBODĚ, protože naše nová meditace se mnohem více soustředí na skutečný problém a bude mít mnohem větší efekt na planetární osvobození.

Tuto meditaci budeme provádět každou neděli v 17:00 (Praha/Bratislava, letní čas), t.j. 3 pm TC. Instrukce najdete zde: 

ČESKÝ ČLÁNEK: http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/08/tydenni-meditace-klic-ke-svobode-kazdou.html

Síly Světla komunikovaly, že v příštích měsících může (a nemusí) být druhá planetární hromadná meditace KLÍČ KE SVOBODĚ. Doufáme, že kritické množství může být dosaženo pak.

Vítězství Světla! TÝDENNÍ meditace KLÍČ KE SVOBODĚ - KAŽDOU NEDĚLI

V 17:00 LETNÍ ČAS - PRAHA/BRATISLAVAInstrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku, abyste se uvedli do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci jako nástroj pro urychlení procesu léčení pro Zemi a její obyvatele, pro odstranění topletových bomb a pro spuštění Události.

3. Představte si sloup modrého elektrického Světla, jak vyzařuje z Galaktického Centrálního Slunce, pak prochází skrze hvězdnou bránu Orionu (Hvězdy Al Nilam / Epsilon Orionis) v souhvězdí Orion, pak vstupuje do našeho Solárního Systému a prochází všemi bytostmi Světla uvnitř našeho Solárního Systému, a pak skrze vaše Tělo, do středu Země.4. Představte si druhý Sloup Světla vycházející ze středu Země, směřující vzhůru, skrze vaše tělo, a vzhůru do nebe, ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému, a v naší Galaxii, jak prochází skrze hvězdnou bránu Orionu, a nakonec se spojuje s Galaktickým Středem, a se Zdrojem.

5. Nyní se nacházíte ve dvou sloupech Světla, a toto Světlo proudí současně nahoru i dolů. Ponechte tyto Sloupy Světla aktivní po dobu několika minut.

6. Nyní si představte Bílý Plamen AN, jak vystupuje ze Zdroje, jak proudí skrze Galaktický střed a skrze hvězdnou bránu Orionu směrem k Zemi, jak čistí všechny zbývající topletové bomby na plasmatické rovině kolem planety Země. Představte si Síly Flotily Galaktického Velitelství, jak odstraňují a rozpouštějí zbývající topletové bomby pomocí svých pokročilých technologií. Jestliže se k tomu cítíte vedeni, můžete požádat Archanděla Metatrona, aby v očistném procesu pomohl.

7. Představte si, jak dochází k Události, jak se znovu nastoluje Jednota, Harmonie, Mír a Prosperita pro Zemi a její obyvatele. Představte si Zdrojové Světlo projevující se na planetě Zemi snadněji, jak přináší konec karantény.


OFICIÁLNÍ CZ VERZE II

AUDIO-VIDEO CZ VEDENÁ:
YOUTUBE [délka 15:03]
SOUNDCLOUD: ZDE [délka 15:03]

ULOŽTO audio: ZDE  [délka 15:03]

ULOŽTO video: ZDE [délka 15:03]


SKY AND SAND CZ VERZE:

AUDIO-VIDEO CZ VEDENÁ:
YOUTUBE [délka 14:04]
SOUNDCLOUD: ZDE [délka 17:42]

ULOŽTO audio: ZDE  [délka 17:42]

ULOŽTO video: ZDE [délka 17:42]
AUDIO-VIDEO SK VEDENÁ:
YOUTUBE: [15 min.]
Všechny verze jsou synchronní, delší verze mají delší dojezd 
a přidané poděkování na závěr.

S ohledem na možné "problémy" serverů doporučujeme
včas a předem si stáhnout soubor nebo vytisknout text.


neděle 12. srpna 2018

Předběžný report pro meditaci KLÍČ KE SVOBODĚ

Originál publikoval Cobra 12.8.2018

Ačkoliv jsme nedosáhli kritického množství (meditujících), bylo dosaženo důležitého průlomu. Plná zpráva bude publikována příští týden.


Sunday, August 12, 2018

Preliminary Key to Freedom Meditation Report

Although we have not reached the critical mass, important breakthroughs have been achieved. Full report will be posted next week.

pátek 10. srpna 2018

Meditace KLÍČ KE SVOBODĚ - poslední aktualizace (před)
Originál publikoval Cobra 10. srpna 2018

Blíží se čas na naší meditaci KLÍČ KE SVOBODĚ a energie narůstají, tak, jak se více a více lidí rozhodlo se připojit a nabíráme hybnost. Máme reálnou šanci dosáhnout kritického množství.

Příštích 12 hodin bude rozhodujících pro to, kolik lidí se k nám připojí a jak velký dopad tato meditace bude mít na planetární situaci. Proto vás všechny žádám, abyste roznesli informaci o této meditaci do všech stran. Youtube videa jsou tím nejsnadnějším způsobem, jak to učinit virálním a mnoho kratších propagačních spotů a delších verzí - vedených meditací bylo vytvořeno v 31 jazycích:

ČESKÝ ODKAZ: http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/08/aktualizace-meditace-klic-ke-svobode.html

ČESKÝ ČLÁNEK: http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/07/klickesvobode.html

Mnoho tisíc lidí navštěvuje tento blog denně a většina z nich má facebookový profil, průměrně s několika stovkami lidí. Proto může být k naší meditaci přizváno mnoho tisíc lidí.

https://www.facebook.com/events/238115003492370/


Můžete se i přidat k naší hlavní FB skupině pro tuto meditaci,

https://www.facebook.com/groups/194312111428917/


Zde je anglický letáček s podrobnými instrukcemi, který také může pomoci s rozšířením:Interaktivní aplikace pro meditaci KLÍČ KE SVOBODĚ se zjednodušenými instrukcemi je k dispozici zde:

http://audiopixel.com/interactive-meditation-tool


Odkaz na hlavní článek k meditaci KLÍČ KE SVOBODĚ je zde:

ČESKÝ ODKAZ: http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/07/klickesvobode.html

Pojďme do toho!

Vítezství světla!

čtvrtek 2. srpna 2018

Aktualizace - meditace KLÍČ KE SVOBODĚPro meditaci KLÍČ KE SVOBODĚ byla vytvořena videa ve více než deseti jazycích. Rozešlete je, rozšiřte je přes své sítě, abyste pomohli dosáhnout kritického množství!

===

ČESKÉ:
PROPAGAČNÍ VIDEO S ČESKÝM TEXTEM:


OFICIÁLNÍ VERZE II


AUDIO-VIDEO VEDENÁ:
YOUTUBE [délka 15:03]

SOUNDCLOUD: ZDE [délka 15:03]


ULOŽTO audio: ZDE  [délka 15:03]

ULOŽTO video: ZDE [délka 15:03]SKY AND SAND VERZE:

AUDIO-VIDEO VEDENÁ:
YOUTUBE [délka 14:04]
SOUNDCLOUD: ZDE [délka 17:42]

ULOŽTO audio: ZDE  [délka 17:42]

ULOŽTO video: ZDE [délka 17:42]


Všechny verze jsou synchronní, delší verze mají delší dojezd a přidané poděkování na závěr.

S ohledem na možné "problémy" serverů doporučujeme včas a předem si stáhnout soubor nebo vytisknout text.

===

DALŠÍ JAZYKY:


English:

and French:

https://www.youtube.com/watch?v=_AWevG4klwQ


Více o Bílém Ohni AN se pokud chcete můžete dozvědět zde:A o Al Nilam hvězdné bráně zde:

https://www.innerlightworkers.co.uk/planetary/wayofascension.htm


Zde je oficiální FB událost pro tuto meditaci::

https://www.facebook.com/events/238115003492370/


Corey Good tuto meditaci také podpořil ve své Facebookové skupině:

https://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1973575166273603Vítězství Světla! 

středa 1. srpna 2018