pátek 6. července 2018

Ženský Chrám"ZAPRVÉ, vaše skupina Sesterstva Růže je Chrámem Bohyně:

Cobra 16.6.2018


Autorka článku: Chameli Ardagh


Vítejte do Chrámu božského ženského proudění.


Lehněte si na pár měkkých polštářů, k tomu si vezměte misku s kousky ovoce a ujistěte se, že máte pohodlí. Zhluboka se párkrát nadechněte a položte jednu ruku na vaše břicho. Relaxujte a prociťujte co se v břiše v této chvíli odehrává. Představte si teplé červené pole energie, které obklopuje vaše tělo, jako byste byli zahaleni do hedvábného pláště. Nechte svou ruku lehce putovat z vašeho břicha k hrudi, obličeji a vlasům. Vydejte pár něžných zvuků. Hluboce relaxujte a vezměte si kousek šťavnatého ovoce.

Nyní si představte setkání žen, které je směsí ceremonie Indického chrámu s extaticky tančícími plně odevzdanými ženami a Beduínské oázy v poušti s čerstvými fíky, vrkajícími holubicemi a obrovskými mramorovými bazény, kde se ženy koupou a drhnou se navzájem, aby byly čisté, a současně meditující/hledající skupiny s cvičeními, které nás vedou do rozlehlosti naší přirozené podstaty a Afrického truchlícího rituálu, kde bolestné části našeho života jsou uctívány, protancovány a oslavovány. Teď začínáte ochutnávat ženský prostor ve kterém odpočíváme ve skupinách Ženských chrámů.

Abychom žily a ztělesnily ženskou krásu, ve skutečnosti, tvoříme vědomou ženskou kulturu, která nás může probudit a vyživovat nás v nejhlubším slova smyslu. Skupina Ženských chrámů je pro nás způsob, jak si navzájem připomenout, kdo v současnosti jsme.

Místo toho, abychom se zaměřily na naše problémy a osobní nedostatky, skupina Ženských chrámů učí, jak se spojit se skutečnou pravdou, která je nad všemi našimi strachy a omezujícími představami o nás samých. Z tohoto hlubokého místa se můžeme řídit přítomností a vnitřním vedením místo toho, abychom se vyčerpávaly ve snaze stát se vůdci z touhy pramenící z ega, soutěživosti a napětí.

Ženské chrámy nejsou terapií ani podpůrnou skupinou. Je to prostor, kde přicházíme k zrcadlu a navzájem si ukazujeme svou moc. Je to místo, kde můžeme odložit naše masky a ukázat krásu naší skutečné tváře, ve vší nádheře i bolesti, vášni i zranitelnosti. V našich Ženských chrámech se setkáváme osobně a na těchto rozšířených setkáních je léčena a oslavována osobní i kolektivní ženskost.

Všechny naše cvičení jsou založeny na přítomném bytí v těle, takže trávíme hodně času tancem a pohybem. Také se podporujeme v tom, aby se naše těla stávala jemnější, a to podporujeme dotýkáním se, podporujícím a uctivým způsobem. Tato část cvičení je u většiny žen nejoblíbenější.

Kde jsou Ženské chrámy?
Ženské chrámy se někdy scházejí v domovech žen a někdy v pronajatých prostorách. Někdy je to uzavřená skupina, jindy otevřená pro všechny. Někdy se skupina setkává týdně, jindy méně často.

My si vážíme a jednáme s našimi chrámy jako s posvátnými. Vstupujeme do nich s úctou a záměrem, aby byly tak skutečné, jak jen to je možné. Všechno povrchní tlachání necháváme venku. V našem chrámu objevujeme, jaké to je hovořit z hlubokého místa uvnitř, a co je důležitější, objevujeme, jak komunikovat, aniž bychom hovořily.

Vědomá ženská síť


V Chrámu v Nevada City cvičíme již devět let a díky tomuto procesu byla mezi námi utkána pozoruhodná tapisérie, která nám dává sílu uvnitř i ve vnějších životech mimo chrám. Byly jsme tam spolu, když se jedna z nás vdala, další se rozvedla, několik z nás publikovalo knihy a další rozjely podnikání. Byli jsme svědky a pomocníky při stavbě nových domů, narození dětí a také při tom, když jedna sestra zemřela. Zažily jsme kvílení a zuřivost, tance a oslavy. Společně.

Spojujeme se celosvětově přes aktivní facebookové stránky a skupiny, události, blog a kurzy přes telefon.

Vědomá kultura žen

Vztah, který máme k ostatním ženám odráží vztah, který máme k naší ženské podstatě. Stojíme za tím, aby ženy na této planetě žily vědomě.

Společně můžeme léčit a změnit staré způsoby, vyznačující se soutěžením a pomlouváním a vrátit se ke vztahu plnému oslav a posílení.

Pokyny uvedené níže jsou podstatou naší komunity a žádáme všechny probuzené ženy, aby si je přečetly, a zahrnuly je do svého cvičení.


MANIFEST SESTERSTVA PROBUZENÝCH ŽEN

Zavazuji se být k vám čestná a upřímná.

Zavazuji se převzít zodpovědnost za sebe.

Pokud budu potřebovat, požádám o podporu.

Pokud budu potřebovat čas pro sebe, požádám o něj a neznamená to nic osobního proti vám.

Nebudu se pokoušet vás opravovat.

Budu vám naslouchat.

Uchovám v tajnosti to, co sdílíme a nebudu o tom dále hovořit s jinými.

Nebudu o vás mluvit negativně s ostatními.

Budu oslavovat vaši jedinečnou krásu a dary.

Nebudu se držet zpátky, abych zapadla, a budu vás podporovat v tom samém.


Pokud chcete sdílet tento manifest s ostatními, budeme rádi – jen žádáme, abyste nezapomněli uvést AwakeningWomen a uvedly jste odkaz na www.AwakeningWomen.com


Jak mám vytvořit svou vlastní skupinu?

V manuálu https://awakeningwomen.com/create-your-own-womens-temple-group-e-book/ najdete kompletně množství pokynů, které vás podpoří ve vytvoření vzkvétajícího a báječného Ženského chrámu, ale zde je několik ukazatelů:

- Začněte s malou skupinou žen, které již mají zažité nějaké zkušenosti s tímto cvičením (Když jsme začínaly v chrámu v Nevada City, byli jsme pouze dvě!).

- Ujasněte si, že toto je chrám (divoký, ženský, zábavný, hluboký, posvátný chrám..) a ne skupinová terapie.

- Dohodněte si jednoduchou strukturu, jako zahajovací/závěrečný rituál a také časový rámec a na začátku je přesně dodržujte, abyste vytvořily kulturu soustředění a respektu. (Ve výše uvedeném manuálu najdete pokyny a spousty cvičení pro vás).

- Mluvte co nejméně, darujte sami sobě úžasný dar hlubšího spojení, než je možné skrze slova. Pokud mluvíte, mluvte během vymezeného času.

Chrámové manuály a pohlednice s manifestem sesterstva jsou k dispozici pro hromadné nákupy vašich skupin. Prosím kontaktujte nás ohledně ceny (yoginiteam@awakeningwomen.com)

Pokud byste chtěly přidat vaši skupinu na naše webové stránky, prosím prozkoumejte seznam chrámových skupin. Potom ho vyplňte a vraťte vyplněný dotazník chrámové skupiny.

https://awakeningwomen.com/wp-content/uploads/2010/11/Temple-Group-Listing-Guidelines.pdf

V posledních osmi letech jsme zažily vznik mnoha skupin ženských chrámů po celém světě. Některé z nich vzkvétají a prohlubují se každým rokem více a více, vyživují významně duchovní probuzení a skutečné sesterství mezi ženami. Jiné skupiny byly poškozeny a vytratily se. Zde jsou některá pozorování, která jsme učinily a která vám mohou pomoci:

Co pomáhá skupinám, aby prospívaly:

- závazek chrámu jako duchovní cvičení. Stupeň závazku od každé ženy vede k prohloubení cvičení.

- žena vedoucí skupinu má osobní tělesnou zkušenost s cvičením. Její vedení vzrůstá společně s tím, jak se věnuje dalšímu cvičení.

- vedoucí skupiny se soustředí na vyšší dobro, proti kterému stojí egoistické ambice.

- každý ve skupině četl manuál skupiny a je si vědom rozdílu mezi touto skupinou a standartní podpůrnou skupinou.

- ženský chrám je priorita a je brán jako posvátný dar.

- skutečný učitel je kruh sám, a práce vedoucího je sloužit a usnadnit vědomí kruhu, aby mohl udělat svou práci. (Pro více informací o vedení kruhu se přidejte k našemu Leadership trainings https://awakeningwomen.com/category/events/)


Příčiny toho, že chrám se rozpadne:

- přestaneme praktikovat cvičení na bytí v těle a místo toho důvěřujeme úsudkům naší mysli.

- příliš brzy se přestáváme řídit vedením a smícháme do cvičení hodně nových metod.

- dovolíme příliš mnoho hovorů během času v chrámu.

- bereme chrám za samozřejmost a neudržujeme posvátný prostor.

Udělejte si chrámový den nebo setkání ve vaší komunitě

Pokud chcete začít s chrámovou skupinou, mít přímé osobní zkušenosti s chrámovým cvičením, uspořádat setkání, workshop nebo zasvěcení vaší komunity, doporučujeme následovat starší praktikanty cvičení probuzených žen. Zde: https://awakeningwomen.com/senior-practitioners/, aby vedly chrámové události ve vašem okolí.

Inspirujte se:

Poslouchejte telefonický kurz, kde Chameli hovoři o umění vést ženskou skupinu https://events.iteleseminar.com/?eventID=17709708&preview= . (Mějte trpělivost s minutou ticha na začátku).
Překlad: Andrea N.


http://sesterstvoruze.blogspot.com/