neděle 29. července 2018

PROSÍME ROZEŠLETE TO! MEDITACE - KLÍČ KE SVOBODĚ PŘI ZATMĚNÍ SLUNCE 11. SRPNA 2018 v 11:11Originál publikoval Cobra 28.7.2018

(AKTUALIZOVÁNO 1.8. - AKTUALIZACE TEXTU MEDITACE)

Opět nastal čas na akci! Nastal čas vzít osud našeho světa do svých vlastních rukou! Všichni souhlasíme, že proces planetárního osvobození trvá příliš dlouho. Zde máme příležitost tento proces kolektivně urychlit. Proto využíváme této příležitosti zatmění Slunce 11. srpna 2018, abychom vytvořili portál skrze který sjednotíme naše vědomí a prosvětlíme energetické pole kolem naší planety. 

Prosíme rozešlete to! Do celého světa! Prosím publikujte to na svých webovkách a blozích. Pozvěte duchovní skupiny, aby se k nám přidaly. Jestliže víte o nějakém alternativním médiu, můžete jim to zaslat. Můžete vytvořit skupinu na Facebooku pro vaší lokální skupinu lidí, kteří tuto meditaci budou provádět ve vaší části světa. Také pro tuto událost potřebujeme jednu hlavní skupinu na Facebooku. Můžete vytvořit tématické video a sdílet je na Youtube. 

Vědecké studie potvrdily pozitivní účinky hromadných meditací na lidskou společnost, takže každý, kdo se této meditace zúčastníte skutečně pomůžete přivodit dřívější realizaci Události a Plného Odhalení.

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html 

ČESKÝ ODKAZ: http://jedno.duchost.cz/vedomi/jak-skupinove-meditace-meni-svet/
Tato meditace pomáhá Silám Světla ukotvit (uzemnit) energii Světla na povrchu planety, aby rozpustila patovou situaci mezi Silami Světla a temnými silami, a konečně lidstvo osvobodila. Počet lidí, kteří tuto meditaci budou provádět je tím jediným nejvlivnějším činitelem v rámci možností povrchové lidské populace pro urychlení tohoto procesu.

Plasmatické topletové bomby se stále nacházejí uvnitř planetárního plasmatického štítu:

http://news.mit.edu/2014/plasma-shield-against-harmful-radiation-1126

https://cerntruth.wordpress.com/2017/08/03/rhic/


Ony jsou tím skutečným důvodem, pro současnou "slepou uličku", do které se dostaly Síly Světla a temné síly, tím že [ony] zaručují vzájemně zaručené zničení, určitou formu Nashovy rovnováhy. [Česky prostě vytvářejí "patovku".]

https://en.wikipedia.org/wiki/Impasse 


ČESKÝ ODKAZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nashova_rovnov%C3%A1ha

Jakmile budou tyto topletové bomby odstraněny, Průlom může proběhnout.

Kritického množství 144.000 lidí provádějících tuto meditaci můžeme dosáhnout! To vytvoří obrovskou léčivou řetězovou reakci v energetickém poli na celém světě. Síly Světla se budou soustředit na Novou Zemi [Novaya Zemlya], kde je stále aktivní základna Chimery: 


ČESKÝ ODKAZ: http://eurodenik.cz/blog/rusko-posiluje-budovani-severnich-vojenskych-zarizenic

Astrologická tabulka pro naši meditaci ukazuje mocný velký trine mezi Eris a Beranem, Sluncem v zatmění / Měsícem ve Lvu a Vestou poblíž galaktického středu, ve Střelci, vše se nachází v ohnivých znameních zvěrokruhu. Při zatmění energie elektrického ohně osvobození bude proudit z Galaktického Středu (Pleromy) skrze Solární Systém a všechny Síly Světla Galaktického Velitelství, a budou usměrňovány skrze Eris, Kuiperův pás, skrze Měsíc (zejména skrze lunární základny Sil Světla Mersenius a Tycho), skrze RM2m speciální zásahovou jednotku v podzemí, a pak skrze všechny skupiny meditující na povrchu naší planety. Proto naše meditace v okamžiku zatmění má velký potenciál pro Průlom, neboť se jedná o okamžik velmi příznivého spojení s Galaktickým Středem.K tomu zatmění dojde přesně 19 let po velkém zatmění 11. srpna 1999, které bylo bodem obratu okna planetárního Vzestupu 1975-2025:

ČESKÝ ODKAZ: http://bod-zlomu.blogspot.com/2016/03/plan-vzestupu.html

19 let vytváří určitý astronomický cyklus, vztahující se ke Slunci a k Měsíci, nazvaný Metonický Cyklus:

https://en.wikipedia.org/wiki/Metonic_cycle


ČESKÝ ODKAZ: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2017110001

Tuto meditaci budeme provádět v okamžiku maximálního Solárního zatmění v sobotu 11. srpna 2018 v 11:11 Praha/Bratislava, or at at 2:11 am PDT in Los Angeles. This equals 11:11 am EET in Cairo, 11:11 am CEST in Paris, 10:11 am BST in London, 5:11 am EDT in New York, 4:11 am CDT in Chicago, 3:11 am MDT in Denver and 5:11 pm CST in Taipei.

Zde si můžete srovnat čas:

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=KEY+TO+FREEDOM&iso=20180811T111111&p1=195&am=15


Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku, abyste se uvedli do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci jako nástroj pro urychlení procesu léčení pro Zemi a její obyvatele, pro odstranění topletových bomb a pro spuštění Události.

3. Představte si sloup modrého elektrického Světla, jak vyzařuje z Galaktického Centrálního Slunce, pak prochází skrze hvězdnou bránu Orionu (Hvězdy Al Nilam / Epsilon Orionis) v souhvězdí Orion, pak vstupuje do našeho Solárního Systému a prochází všemi bytostmi Světla uvnitř našeho Solárního Systému, a pak skrze vaše Tělo, do středu Země.4. Představte si druhý Sloup Světla vycházející ze středu Země, směřující vzhůru, skrze vaše tělo, a vzhůru do nebe, ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému, a v naší Galaxii, jak prochází skrze hvězdnou bránu Orionu, a nakonec se spojuje s Galaktickým Středem, a se Zdrojem.

5. Nyní se nacházíte ve dvou sloupech Světla, a toto Světlo proudí současně nahoru i dolů. Ponechte tyto Sloupy Světla aktivní po dobu několika minut.

6. Nyní si představte Bílý Plamen AN, jak vystupuje ze Zdroje, jak proudí skrze Galaktický střed a skrze hvězdnou bránu Orionu směrem k Zemi, jak čistí všechny zbývající topletové bomby na plasmatické rovině kolem planety Země. Představte si Síly Flotily Galaktického Velitelství, jak odstraňují a rozpouštějí zbývající topletové bomby pomocí svých pokročilých technologií. Jestliže se k tomu cítíte vedeni, můžete požádat Archanděla Metatrona, aby v očistném procesu pomohl.

7. Představte si, jak dochází k Události, jak se znovu nastoluje Jednota, Harmonie, Mír a Prosperita pro Zemi a její obyvatele. Představte si Zdrojové Světlo projevující se na planetě Zemi snadněji, jak přináší konec karantény.


OFICIÁLNÍ CZ VERZE II

AUDIO-VIDEO CZ VEDENÁ:
YOUTUBE [délka 15:03]
SOUNDCLOUD: ZDE [délka 15:03]

ULOŽTO audio: ZDE  [délka 15:03]

ULOŽTO video: ZDE [délka 15:03]


SKY AND SAND CZ VERZE:

AUDIO-VIDEO CZ VEDENÁ:
YOUTUBE [délka 14:04]
SOUNDCLOUD: ZDE [délka 17:42]

ULOŽTO audio: ZDE  [délka 17:42]

ULOŽTO video: ZDE [délka 17:42]
AUDIO-VIDEO SK VEDENÁ:
YOUTUBE: [15 min.]
Všechny verze jsou synchronní, delší verze mají delší dojezd 
a přidané poděkování na závěr.

S ohledem na možné "problémy" serverů doporučujeme
včas a předem si stáhnout soubor nebo vytisknout text.


https://www.welovemassmeditation.com/2017/10/spear-of-light-daily-toplet-bombs.html

Navržený čas pro tuto meditaci je 15 minut.

Bohyně chce svobodu a svoboda nastane!

Aktualizace pro Meditaci - Klíč ke Svobodě najdete v angličtině na

http://2012portal.blogspot.com


a v češtině na www.bod-zlomu.blogspot.cz ZÁKLADNÍ ČLÁNKY OD COBRY JSOU ZDE:,

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Etherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana
čtvrtek 19. července 2018

Zatmění Měsíce 27. července – Léčení Mužské energie – Mírová Meditace a Meditace Spojení Dvojplamenů

Originál pulikoval Untwine 15.7.2018


27. července 2018 bude probíhat zatmění Měsíce. Tento měsíc jsou silné astrologické konstelace a během zatmění Měsíce budou vhodné k léčení božské mužské energie na této planetě.

Většina planet s mužskou energií v naší sluneční soustavě je retrográdních, což znamená, že je třeba vyhodnocení situace, vhledu a čištění. Zejména planeta Mars, symbol Mužství, je retrográdní a v době zatmění bude v konjunkci (na stejném místě na naší obloze) s Měsícem. Zdá se, že Mars se na naší obloze pomalu pohybuje pozpátku, přičemž se přibližuje konjunkci s Lilith – Černou Lunou, Kosmickým Lůnem, což symbolizuje to, že Mužství samo sebe posuzuje, uvolňuje, čistí a vrací se zpět do spojení s Božskou Matkou. Také Chiron, planetka s transmutujícím a uzdravujícím vlivem, která právě vstoupila do znamení Berana, bude mít na působení Marsu a léčení jeho energie velký vliv.Jak již bylo zmíněno dříve, na úrovni Zdroje, JÁ JSEM Přítomnosti a Vyššího Já je Mužství a Ženství jedno a totéž, takže i zde v nižších rovinách je vždy Muž a Žena dvěma stranami téže mince. Na této planetě byla více potlačena ženská energie a na toto téma již bylo řečeno mnoho. Zároveň se ale zdá, že většina lidí si dosud stále neuvědomuje podstatu mužské energie. Kdo je ztělesněním Mužství na této planetě? Nebo je ztělesněno pouze ve Vesmíru jako Ashtar a Archanděl Michael? Co je to vlastně Mužství?

Mužská energie je tvůrčí impuls Boží Vůle. Neexistuje pouze z důvodu ochrany před negativními věcmi. Mužská energie je mírumilovným ztělesněním impulzu pro vytvoření a projevení Božského Záměru.
Chceme-li se skutečně spojit se Světlem a s Vyšším Já, musíme vytvořit Posvátné Spojení, protože jedině tak jsou energie v prapůvodním stavu, tedy Jeden v Duši. Chceme-li vytvořit Posvátné Spojení, nemůžeme si Mužství či Ženství projektovat vně, např. do svého partnera nebo do okolního světa. Posvátného Spojení docílíme pouze integrací mužské i ženské části do Jednoho.

Jak už jsem zmiňoval ve svých nedávných příspěvcích, nemůžeme manifestovat něco, čím nejsme uvnitř. Je velmi důležité, aby muži na této planetě nečekali, že spojení s Bohyní bude uskutečněno pouze s lidskými fyzickými ženami. Tyto ženy tomu samozřejmě pomáhají, ale k náležitému spojení muže s Bohyní nastane v případě, jestliže mají muži vnitřní spojení s Božskou Matkou a jestliže se integrují a ztělesňují energii soucitu a péče a podle toho se také chovají.

Mars a mužská energie vystihují to, jak se prosazujeme a uplatňujeme, kým ve světě jsme, a to jak v případě mužů, tak v případě žen. Často je tak působení Marsu a jeho mužské energie znejasněno a zkresleno do té míry, že se projevuje jako soupeření a nejistota.

Jako vždy je klíčem vědět a vnitřně se sjednotit se skutečností, že jsme Přítomností Věčného Světla, stejnou Přítomností, která je v každém z nás a ve všem, že jsme Jeden Zdroj, a proto bychom nikdy neměli pochybovat o tom, zdali jsme jako bytosti dobří či špatní. Když se tímto způsobem zakotvíme do Jednoty, uvolníme nejistotu a potřebu sami sobě si něco dokazovat. Pak můžeme být pokorní, čelit naším chybám a potřebám pozměnit naše chování a činy, pracovat na sobě a vyvíjet se. Můžeme se oprostit od věčného soupeření v tom, kdo se ve světě prosadí nejlépe a v tom, kdo má největší energetický penis. Můžeme se navrátit zpět k víře ve Zdroj a Světlo. Vzhledem k tomu, že všichni jsme Jeden, můžeme oplývat mocnou silou Jednoho Světla působícího skrze nás. Můžeme si projevovat důvěru, navzájem se vítat a být slušní a uctiví jeden k druhému a stále prohlašovat, kdo jsme a jaký je náš Božský Plán ve světě.
V případě žen je možné hovořit v podobném duchu jako u mužů, a sice o potřebě integrovat mužskou energii, nikoliv projektovat ji vně a očekávat od mužů, že to udělají onu integraci za vás. Zde se můžete podívat na video od Lality Karoli o její perspektivě a pohledu na tuto problematiku a také o astrologickém uspořádání tohoto období zatmění.

https://m.youtube.com/watch?v=5fIltgRb1Uc

Aspekt Marsu na této planetě je samozřejmě zkreslen do energie válčení a boje a toto nadcházející Zatmění a uspořádání vesmírných těles jej doprovázející je ten pravý čas, abychom uvnitř každého z nás odstranili ze své Mužskosti válčení a boj, uvolnili agresi, traumata, potlačenou energii a všechny minulé zkušenosti, kdy jsme se sami za sebe nepostavili nebo jsme se nedokázali za sebe postavit. Naučte se o sobě mluvit pokojně, respektujte svobodnou vůli každého a stále buďte ve spojení s Milosrdenstvím Božské Matky a vzájemnou péči.

K tomuto zatmění tudíž navrhuji provést dvě meditace, jednu k ukotvení rovnováhy a mírových energií do Mřížky a druhou k usnadnění vnitřního spojení se svým Dvojplamenem.


Meditace je naplánovaná na 27. července 20:21 UTC (tj. 22:21 SELČ) v době maximálního zatmění.

1) Pohodlně se uvelebte, uvolněte se a spojte se s JÁ JSEM Přítomností/Vyšším Já.

2) Napojte se na Světlo a Vzestoupené bytosti. Tak se připojíte k této kolektivní meditaci. Spojte se s paprskem Světla proudícího z vaší čakry Hvězda Duše.

3) Vizualizujte si sloup čistého bílého Světla proudící z Centrálního Slunce přes naše Slunce, zatemněný Měsíc, planetu Mars, Jupiter a planetku Chariklo dolů skrze vaše tělo do středu Země. Dále si vizualizujte další sloup světla proudící ze středu Země skrze vaše tělo přes planety až zpět do Centrálního Slunce.

4) Spojte se s Božskými mužskými bytostmi, Ashtarem, Archandělem Michalem, El Moryou apod. a vizualizujte jejich modrý plamen, který obklopí a prostoupí celou vaši bytost a dodá vám sílu a Božský Záměr z vaší JÁ JSEM Přítomnosti. Nechte tento modrý plamen přetransformovat všechny negativní energie, vztahy s Mužstvím ve vás a zakotvit skutečnou Přítomnost Božského Mužství z vaší JÁ JSEM Přítomnosti. Vizualizujte si, jak se tento modrý plamen šíří kolem planetární mřížky a inspiruje muže a ženy, aby se vzdali všech svých válek, bojů, traumat a agrese a spojili se tak s jejich skutečným Milujícím Já a jejich skutečným Božským Záměrem.

5) Spojte se s Božskou matkou, Bohyněmi a vizualizujte si, jak se jejich něžné růžové světlo šíří kolem vašeho energetického pole a do planetární mřížky a znovu vás a všechny muže a ženy po celé planetě napojuje zpět na energii Péče, Soucitu, napomáhá při Léčení a umožňuje všem pocítit Božskou Lásku z JÁ JSEM Přítomnosti, přinášející mír na Zemi.
Dále je možné provést tuto meditaci k usnadnění vnitřního spojení se svým Dvojplamenem.

1) Uvolněte se a spojte se s JÁ JSEM Přítomností/Vyšším Já.

2) Vizualizujte si přítomnost energie Boha a Bohyně nad vaší hlavou. Představte si, jak obě energie vstupují do vašeho těla, energie Boha na pravé straně, energie Bohyně na levé straně. Představte si, jak se Bůh i Bohyně navzájem objímají a středem jejich objetí a spojení je váš centrální kanál procházející podél vaší páteře od čakry Hvězda Duše k čakře Země. Nechte naplnit tento centrální kanál čistým bílým Světlem.

3) Představte si, jak z vaší čakry Hvězda Duše září čisté bílé Světlo Přítomnosti vašeho Dvojplamene, který je záhy přenesen (projektován) z vaší JÁ JSEM Přítomnosti přímo před vás.

4) Vizualizujte si, jak proudy bílého Světla vycházejí z obou vašich srdečních čaker, z oblastí třetího oka a pohlavních orgánů a jak se tyto světlené proudy vzájemně propojují. Pak pociťte objetí se svým Dvojplamenem a splynutí vašich energetických center a energetických center vašeho Dvojplamene. Vaše vnitřní mužská a ženská Přítomnost se nyní stanou zcela vyváženou, integrovanou a sjednocenou. Potom si představte, jak vás Bílý Oheň AN spolu s perleťové bílým Světlem Bohyně Bílá Tara oba obklopí a prostoupí a při tom rozpustí hranice mezi vámi a zcela zakotví přítomnost vašeho Dvojplamene ve vašem energetickém poli.
Tato meditace může pomoci při integraci vnitřního muže a ženy tak, abychom si mohli udržet úplnější Přítomnost našeho Vyššího Já. 


„Proto všechny věci pocházejí z Tao. 

S ctností jsou živeny, 

rozvíjeny, opatrovány, 

schovány, utěšeny, 

pěstovány a chráněny. 

Tvoření bez nároku, 

dělání bez zisku uznání, 

vedení bez zásahu, 

to je primární ctnost.“ 


Lao Tzu
Překlad: Zdeněk


středa 18. července 2018

Mallence Bart Williams o systematickom vykorisťovaní Afriky Západom (SK HCtit)Planetární proces Vzestupu

Originál COBRA publikoval 18.7.2018


Po Události začne pořádně planetární proces. Závoj bude zvednut za použití této technologie vortexu:

http://soul1.org/buddhiccol.htm


A energie kolem Země bude vypadat nějak takto:

https://www.youtube.com/watch?v=msi6bnxYxTE&feature=share


Všechny pavoučí plasmatické entity, které nyní obalují povrch pozemských měst budou do té doby pryč. Není to náhoda, že města na povrchu vypadají z vesmíru jako pavouci.
Fyzičtí kovoví pavouci, kteří tvoří fyzickou kotvu pro mřížku Chimery budou také pryč:

http://positivethoughtshypnosis.com/qanon-follow-the-spider-sculptures-called-mamans-around-the-world/

Nyní již může být odhaleno, že Chimera jsou ve skutečnosti hmyzí (pavoučí) bytosti inkarnové do humanoidních těl, a jsou ještě více plní anomálie, než drakoniání (dračí a Reptiliánské bytosti inkarnované do humanoidních těl):

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=91124


V Asii se jezuitská, Rotshschildská, komunistická / turbokapitalistická vrstva Číny rychle rozpustí a podkladová pozitivní taoistická kultura Modrého Dragona, pocházející z Thubanu (souhvězdí Alfa Draconis), bude plně aktivovovat svoji síť Světla skrze činy Východní sítě Agharty:

https://www.youtube.com/watch?v=rLAeqffVmHA


Mnoho nových technologií známých Hnutí Odporu je již v plně ve vývoji na povrchu, a ty učiní život snazším:

https://www.infowars.com/portable-skin-printer-repairs-deep-wounds/

https://www.reuters.com/article/us-israel-meals-on-demand-tracked/real-life-star-trek-replicator-prepares-meal-in-30-seconds-idUSKBN0NQ1PG20150505


Na západě, rodiny Bílé Šlechty oživí školy Atlantského Mysteria:

https://www.youtube.com/watch?v=R64-NY-SUek


Skutečné okultní porozumění plání existence bude odhaleno:

https://www.welovemassmeditation.com/2018/04/higher-self-protocol-1.html?m=1


Také porozumění ohledně 13-ti paprsků / vyzařování ze Zdroje a porozumění o dynamické souhře mezi Absolutnem a Primární Anomálií bude také odhaleno:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/11/13-rays-and-planes.html


Také porozumění ohledně spirituálních iniciací. Vědomosti o duchovních iniciacích v jejich pokroucené formě existují i dnes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_(Theosophy)

https://meader.org/articles/spiritual-initiation-milestones-to-enlightenment/


Na tomto místě je potřeba říci, že čtvrtá iniciace (Arhat) znamená rozpuštění vertikálního implantu, vertikální primární implant je rotující plasmatická černá díra, která odděluje osobní identifikaci od Já Jsem přítomnosti. Když je tento implant rozpuštěn, elektrický oheň Já Jsem přítomnosti pohltí veškerou živou hmotu kauzálního, metálního, astrálního, etherického, plasmatického a fyzikálního těla do sebe a od toho okamžiku může projektovat sebe sama do časoprostorového kontinua jako dvoj torusový živoucí hologram duhového vzestoupeného těla (Světelné tělo(.

http://www.unariunwisdom.com/the-torus-dynamic-flow-process/Vědomí Vzestoupené Bytosti, která podstoupila Arhat iniciaci je absolutně svobodné od veškeré negativity a utrpení a je plné všeho, co je pravdivé, dobré a krásné.

Před Událostí je jedním z nejrychlejších způsobů, jak urychlit vaši individuální cestu Vzestupu praxe dechu kosmické Kobry. (Což se přímo NEVZTAHUJE k autorovi tohoto blogu).

http://www.ipsalutantra.org/practices/


Tím druhým velmi důležitým elementem je propojit se se svojí Já Přítomností:

https://higherdensity.wordpress.com/2014/05/11/archangels-and-devas-blog-raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am-11-2-13/


A propojit se se Vzestoupenými bytostmi.

https://www.youtube.com/watch?v=1HM2oSTD9TM


A propojit se s přírodou:

https://www.youtube.com/watch?v=-YTPFDFWaXE


Po Události a po Prvním Kontaktu se Pracovníci Světla a Bojovníci Světla začnou seskupovat do Oblastí Světla v rámci Rodin Duše. Podstoupí skupinovou Iniciaci a proces Vzestupu a tento proces dokončí v rámci první vlny Vzestupu, kdy budou teleportováni do mateřských lodí Galaktické Konfederace. Mnoho z nich se později vrátí jako Vzestoupené bytosti na povrch planety, aby připravili druhou vlnu Vzestupu, která proběhne stejným způsobem. Ti, kteří podstoupí proces Vzestupu v druhé vlně také budou mít možnost se vrátit na povrch planety a připravit třetí vlnu, která také proběhne stejným způsobem a završí proces Vzestupu pro tuto planetu.
Všichni Pracovníci Světla (Starseeds - hvězdná semínka) kteří se vědomě rozhodnou pro Vzestup budou schopni dokončit svůj vlastní Vzestup v jedné z těchto vln, které proběhnou pár let po sobě. Někteří vyjímeční lidé původem ze Země budou také schopni tento proces dokončit.

Tento proces je v některých kruzích znám jako rapture:

https://www.thoughtco.com/what-is-the-rapture-700643


Proces planetárního Vzestupu byl popsán velmi detailně a docela přesně v následující knize, kdy se jedná o jeden z velmi řídkých spolehlivých channelingů:

https://www.amazon.com/Crystal-Stair-Ascension-Channeled-Archangel/dp/1891850105Vítězství Světla!

pondělí 9. července 2018

Posvátné Spojení


[Bohyně chce Lásku a Láska nastane]


Originál publikoval Cobra 8.7.2018

Toto je poslední z článků s tematikou "sociální dynamiky", který mne Plejáďané požádali, abych publikoval v rámci přípravy na proces Vzestupu. Dostal jsem také souhlas s uvolněním "dalších" informací krátce po 13. červenci.

Posvátné Spojení je sloučení duchovního, mentálního, emocionálního, etherického, plasmatického a fyzického těla partnerů duše a dvojplamenů duše.

https://www.eyeofthepsychic.com/hierosgamos/


Takové sloučení vytváří okamžik bez času, kdy je Závoj prolomen, a tento okamžik bez času, jestliže je rozšířen, je tím klíčem k fyzické nesmrtelnosti a / nebo Vzestupu.

Od pádu Atlantis, kněžky Astara uchovávaly mysteria Posvátného Spojení na povrchu planety:

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestesses-of-astera-astara.html

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/10/return-of-astara.html


A uvnitř sítě Agharta:

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestess-activation-meditation.html


Později, v post Atlantském období, Posvátné Spojení mezi králem a takovou vysokou kněžkou vytvářelo rezonanční vlny harmonie pro celé takové království, jehož byl daný král vládcem.

Vysoké kněžky Bohyně také byly schopné vyléčit válečné trauma muže:

https://anaiyasophia.com/category/taking-the-war-out-of-man


Anebo vyléčit ženu:

https://awakeningwomen.com/2009/05/15/touching-the-body-open/


Tak, jak se přibližujeme k okamžiku Prolomení Komprese, tak některé z nejprobuzenějších kněžek začnou používat energii Posvátného Spojení, aby vyléčily ostatní, a aby přenesly energie Bohyně do planetární mřížky Světla.

Od doby Kurgan Archonské invaze před více než 5000 lety Archoné používají etherické a plasmatické skalární technologie pro rozlomení Posvátného Spojení. Tyto zlomy jsou zdrojem většiny dramat ve vztazích lásky.

Následně sklízejí tuto psychickou energii z těchto zlomů a směrují ji do vortexu Hassuna-Samarra (poblíž Syrsko Irácké hranice), který aktivně potlačují po tisíciletí tím, že v tomto regionu vytvářejí války.

Prvním způsobem, je vytvářet zlomy v existujících vztazích a dokonce i vytvářet vztahy samotné:

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_lovebite01.htm


Druhý způsobem je jednoho z páru vypnout a tím vytvořit velkou emocionální bolest pro toho druhého:

https://www.soulmatelove.net/single-post/2015/05/16/The-Runner-and-Chaser-Twin-flame-and-Soulmate-Dynamic

Třetím způsobem je navodit majetnickost a vytvářet žárlivá dramata.

Čtvrtým způsobem je použití izolujících skalárních polí na to, aby oddělily lidi jednoho od druhého.

Pátým způsobem je vytváření fyzicky pasivních žen, takže žena nikdy nemůže fyzicky dosáhnout po muži.

Šestý způsobem je vytváření emocionálně pasivních mužů.

Sedmým způsobem je navození fantazie ohledně dvojplamenu duše, kdy si člověk promítá idealizovaný obraz do svého partnera.

A když nic jiného nefunguje, pak mají sklon oddělat šťastný pár paprskovými zbraněmi:

https://stillnessinthestorm.com/2018/05/victimization-through-directed-energy-weapon-mind-control-technology/

Bez ohledu na všechny pokusy o programování, Světlo proudí skrze praskliny v Závoji, a Plejádská Flotila podporuje Posvátné Spojení silou své spirituální Lásky.

Vítězství Světla!

Zdroj: http://2012portal.blogspot.com/2018/07/sacred-union.html?m=0

Více k tématu najdete na www.sesterstvoruze.blogspot.cz a na tomto blogu.pátek 6. července 2018

Ženský Chrám"ZAPRVÉ, vaše skupina Sesterstva Růže je Chrámem Bohyně:

Cobra 16.6.2018


Autorka článku: Chameli Ardagh


Vítejte do Chrámu božského ženského proudění.


Lehněte si na pár měkkých polštářů, k tomu si vezměte misku s kousky ovoce a ujistěte se, že máte pohodlí. Zhluboka se párkrát nadechněte a položte jednu ruku na vaše břicho. Relaxujte a prociťujte co se v břiše v této chvíli odehrává. Představte si teplé červené pole energie, které obklopuje vaše tělo, jako byste byli zahaleni do hedvábného pláště. Nechte svou ruku lehce putovat z vašeho břicha k hrudi, obličeji a vlasům. Vydejte pár něžných zvuků. Hluboce relaxujte a vezměte si kousek šťavnatého ovoce.

Nyní si představte setkání žen, které je směsí ceremonie Indického chrámu s extaticky tančícími plně odevzdanými ženami a Beduínské oázy v poušti s čerstvými fíky, vrkajícími holubicemi a obrovskými mramorovými bazény, kde se ženy koupou a drhnou se navzájem, aby byly čisté, a současně meditující/hledající skupiny s cvičeními, které nás vedou do rozlehlosti naší přirozené podstaty a Afrického truchlícího rituálu, kde bolestné části našeho života jsou uctívány, protancovány a oslavovány. Teď začínáte ochutnávat ženský prostor ve kterém odpočíváme ve skupinách Ženských chrámů.

Abychom žily a ztělesnily ženskou krásu, ve skutečnosti, tvoříme vědomou ženskou kulturu, která nás může probudit a vyživovat nás v nejhlubším slova smyslu. Skupina Ženských chrámů je pro nás způsob, jak si navzájem připomenout, kdo v současnosti jsme.

Místo toho, abychom se zaměřily na naše problémy a osobní nedostatky, skupina Ženských chrámů učí, jak se spojit se skutečnou pravdou, která je nad všemi našimi strachy a omezujícími představami o nás samých. Z tohoto hlubokého místa se můžeme řídit přítomností a vnitřním vedením místo toho, abychom se vyčerpávaly ve snaze stát se vůdci z touhy pramenící z ega, soutěživosti a napětí.

Ženské chrámy nejsou terapií ani podpůrnou skupinou. Je to prostor, kde přicházíme k zrcadlu a navzájem si ukazujeme svou moc. Je to místo, kde můžeme odložit naše masky a ukázat krásu naší skutečné tváře, ve vší nádheře i bolesti, vášni i zranitelnosti. V našich Ženských chrámech se setkáváme osobně a na těchto rozšířených setkáních je léčena a oslavována osobní i kolektivní ženskost.

Všechny naše cvičení jsou založeny na přítomném bytí v těle, takže trávíme hodně času tancem a pohybem. Také se podporujeme v tom, aby se naše těla stávala jemnější, a to podporujeme dotýkáním se, podporujícím a uctivým způsobem. Tato část cvičení je u většiny žen nejoblíbenější.

Kde jsou Ženské chrámy?
Ženské chrámy se někdy scházejí v domovech žen a někdy v pronajatých prostorách. Někdy je to uzavřená skupina, jindy otevřená pro všechny. Někdy se skupina setkává týdně, jindy méně často.

My si vážíme a jednáme s našimi chrámy jako s posvátnými. Vstupujeme do nich s úctou a záměrem, aby byly tak skutečné, jak jen to je možné. Všechno povrchní tlachání necháváme venku. V našem chrámu objevujeme, jaké to je hovořit z hlubokého místa uvnitř, a co je důležitější, objevujeme, jak komunikovat, aniž bychom hovořily.

Vědomá ženská síť


V Chrámu v Nevada City cvičíme již devět let a díky tomuto procesu byla mezi námi utkána pozoruhodná tapisérie, která nám dává sílu uvnitř i ve vnějších životech mimo chrám. Byly jsme tam spolu, když se jedna z nás vdala, další se rozvedla, několik z nás publikovalo knihy a další rozjely podnikání. Byli jsme svědky a pomocníky při stavbě nových domů, narození dětí a také při tom, když jedna sestra zemřela. Zažily jsme kvílení a zuřivost, tance a oslavy. Společně.

Spojujeme se celosvětově přes aktivní facebookové stránky a skupiny, události, blog a kurzy přes telefon.

Vědomá kultura žen

Vztah, který máme k ostatním ženám odráží vztah, který máme k naší ženské podstatě. Stojíme za tím, aby ženy na této planetě žily vědomě.

Společně můžeme léčit a změnit staré způsoby, vyznačující se soutěžením a pomlouváním a vrátit se ke vztahu plnému oslav a posílení.

Pokyny uvedené níže jsou podstatou naší komunity a žádáme všechny probuzené ženy, aby si je přečetly, a zahrnuly je do svého cvičení.


MANIFEST SESTERSTVA PROBUZENÝCH ŽEN

Zavazuji se být k vám čestná a upřímná.

Zavazuji se převzít zodpovědnost za sebe.

Pokud budu potřebovat, požádám o podporu.

Pokud budu potřebovat čas pro sebe, požádám o něj a neznamená to nic osobního proti vám.

Nebudu se pokoušet vás opravovat.

Budu vám naslouchat.

Uchovám v tajnosti to, co sdílíme a nebudu o tom dále hovořit s jinými.

Nebudu o vás mluvit negativně s ostatními.

Budu oslavovat vaši jedinečnou krásu a dary.

Nebudu se držet zpátky, abych zapadla, a budu vás podporovat v tom samém.


Pokud chcete sdílet tento manifest s ostatními, budeme rádi – jen žádáme, abyste nezapomněli uvést AwakeningWomen a uvedly jste odkaz na www.AwakeningWomen.com


Jak mám vytvořit svou vlastní skupinu?

V manuálu https://awakeningwomen.com/create-your-own-womens-temple-group-e-book/ najdete kompletně množství pokynů, které vás podpoří ve vytvoření vzkvétajícího a báječného Ženského chrámu, ale zde je několik ukazatelů:

- Začněte s malou skupinou žen, které již mají zažité nějaké zkušenosti s tímto cvičením (Když jsme začínaly v chrámu v Nevada City, byli jsme pouze dvě!).

- Ujasněte si, že toto je chrám (divoký, ženský, zábavný, hluboký, posvátný chrám..) a ne skupinová terapie.

- Dohodněte si jednoduchou strukturu, jako zahajovací/závěrečný rituál a také časový rámec a na začátku je přesně dodržujte, abyste vytvořily kulturu soustředění a respektu. (Ve výše uvedeném manuálu najdete pokyny a spousty cvičení pro vás).

- Mluvte co nejméně, darujte sami sobě úžasný dar hlubšího spojení, než je možné skrze slova. Pokud mluvíte, mluvte během vymezeného času.

Chrámové manuály a pohlednice s manifestem sesterstva jsou k dispozici pro hromadné nákupy vašich skupin. Prosím kontaktujte nás ohledně ceny (yoginiteam@awakeningwomen.com)

Pokud byste chtěly přidat vaši skupinu na naše webové stránky, prosím prozkoumejte seznam chrámových skupin. Potom ho vyplňte a vraťte vyplněný dotazník chrámové skupiny.

https://awakeningwomen.com/wp-content/uploads/2010/11/Temple-Group-Listing-Guidelines.pdf

V posledních osmi letech jsme zažily vznik mnoha skupin ženských chrámů po celém světě. Některé z nich vzkvétají a prohlubují se každým rokem více a více, vyživují významně duchovní probuzení a skutečné sesterství mezi ženami. Jiné skupiny byly poškozeny a vytratily se. Zde jsou některá pozorování, která jsme učinily a která vám mohou pomoci:

Co pomáhá skupinám, aby prospívaly:

- závazek chrámu jako duchovní cvičení. Stupeň závazku od každé ženy vede k prohloubení cvičení.

- žena vedoucí skupinu má osobní tělesnou zkušenost s cvičením. Její vedení vzrůstá společně s tím, jak se věnuje dalšímu cvičení.

- vedoucí skupiny se soustředí na vyšší dobro, proti kterému stojí egoistické ambice.

- každý ve skupině četl manuál skupiny a je si vědom rozdílu mezi touto skupinou a standartní podpůrnou skupinou.

- ženský chrám je priorita a je brán jako posvátný dar.

- skutečný učitel je kruh sám, a práce vedoucího je sloužit a usnadnit vědomí kruhu, aby mohl udělat svou práci. (Pro více informací o vedení kruhu se přidejte k našemu Leadership trainings https://awakeningwomen.com/category/events/)


Příčiny toho, že chrám se rozpadne:

- přestaneme praktikovat cvičení na bytí v těle a místo toho důvěřujeme úsudkům naší mysli.

- příliš brzy se přestáváme řídit vedením a smícháme do cvičení hodně nových metod.

- dovolíme příliš mnoho hovorů během času v chrámu.

- bereme chrám za samozřejmost a neudržujeme posvátný prostor.

Udělejte si chrámový den nebo setkání ve vaší komunitě

Pokud chcete začít s chrámovou skupinou, mít přímé osobní zkušenosti s chrámovým cvičením, uspořádat setkání, workshop nebo zasvěcení vaší komunity, doporučujeme následovat starší praktikanty cvičení probuzených žen. Zde: https://awakeningwomen.com/senior-practitioners/, aby vedly chrámové události ve vašem okolí.

Inspirujte se:

Poslouchejte telefonický kurz, kde Chameli hovoři o umění vést ženskou skupinu https://events.iteleseminar.com/?eventID=17709708&preview= . (Mějte trpělivost s minutou ticha na začátku).
Překlad: Andrea N.


http://sesterstvoruze.blogspot.com/