sobota 16. června 2018

MEDITACE O SLUNOVRATU - 21.6.2018 - OD 12:07Zde jsou instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku na uvedení se do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci o SLUNOVRATU jako nástroje na urychlení osvobození planety Země a jejích obyvatel.

3. Představte si sloup Světla, jak vyzařuje z Centrálního Galaktického Slunce, jak prochází všemi bytostmi Světla uvnitř našeho Solárního Systému a pak skrze vaše tělo do středu Země. Představte si druhý sloup Světla, jak vychází ze středu Země, pak skrze vaše tělo a vzhůru do nebe, ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému, a v naší Galaxii. Nyní se nacházíte ve dou sloupech Světla, a toto Světlo proudí současně nahoru i dolů. Ponechte tyto sloupy Světla aktivní po dobu několika minut.

4. Nyní si představte všechny Pracovníky Světla a Bojovníky Světla obklopené Modrým Paprskem Archanděla Michaela. Představte si, jak je toto Světlo chrání, tak, aby nedocházelo k žádným negativním vlivům a viďte, jak jim tento Modrý paprsek dává sílu se soustředit na jejich mise.

5. Představte si Fialový Plamen Saint Germaina, jak pomáhá Silám Světla s čištěním všech zbývajících energií, které nespočívají ve Světle, na fyzické, plasmatické, etherické a astrální rovině. Nyní si představte si Bílý Oheň AN, jak pomáhá silám Světla s čištěním všech zbývajících negativních zbraní na fyzické, plasmatické, etherické a astrální rovině. Představte si, jak všechny operace Sil Světla probíhají plnou rychlostí.

6. Představte si všechny držitele kamenů Cintamani na povrchu planety, jak ukotvují čisté energie Zdroje do světelné mřížky Cintamani, bez vlivů z temné strany. Představte si, jak se Cintamani světelná mřížka harmonizuje, vyrovnává a synchronizuje s Duhovým Světlem Bohyně, skrze starobylou Atlantskou energetickou mřížku a planetární silové linie. Představte si Čisté Energie Zdroje, jak se ukotvují do všech planetárních mřížek a klíčových vortexů, a jak přináší stabilitu, harmonii, čistou lásku a radost.

7. Nyní si představte každou živou bytost na povrchu planety, jak je obklopena Růžovým Milujícím Světlem Bohyně. Představte si Jednotu mezi členy každé skupiny Pracovníků Světla na povrchu této překrásné planety. Nyní si představte všechny Pracovníky Světla, Bojovníky Světla a Zastánce Pravdy v Jednotě pro vytvoření Nové Země. Představte si, jak se každý stává imunní k temným manipulacím, jak jsou rozdílnosti odkládány stranou, a jak se lidé v harmonii propojují.

8. Představte si, jak všichni lidé mají jasný kontakt se svým Vyšším Já a se svými Duchovními Průvodci. Představte si, jak se všichni lidé probouzejí a planetární situaci vidí reálně. Viďte všechny duše, jak se uzdravují z minulých traumat, bolesti a utrpení, a viďte, jak se připojují k Silám Světla, jak přijímají Lásku a Světlo do svých srdcí. Představte si všechny lidi, jak se účastní planetárního osvobození a podporují jej. Představte si manifestaci Události probuzenou povrchovou populací.

9. Představte si všechny mateřské lodě Galaktické Federace Světla, jak vysílají Čisté Světlo Zdroje skrze planetu, a viďte, a pociťte, jak se toto světlo ukotvuje skrze jádro planety, spirálovitě skrze všechny bytosti.

Audiovedená verze SoundCloud: ZDE

Uložto verze ke stažení: ZDENa závěr také můžete pokračovat touto krátkou meditací navrženou Silami Světla. Posílí to energetické pole Lásky, která slouží jako náš ochranný štít.


1. Udělejte si pohodlí, nechte oči zavřené a uvolněte se tím, že budete sledovat vlastní dech.

2. Obklopte se Růžovým Vajíčkem plným energie Lásky.

3. Obklopte své milované podobným Růžovým Vajíčkem plným energie Lásky.

4. Zahalte celé lidstvo a všechny živé bytosti na planetě Zemi do Růžového Vajíčka plného energie Lásky.


http://2012portal.blogspot.com/2014/06/cosmic-goddess-activation.html 

Bohyně chce Mír a Jednotu a Mír a Jednota nastane.