pondělí 14. května 2018

Přístupové protokoly - aktualizaceOriginál publikoval Cobra 14. května 2018

Článek na blogu Přístupové protokoly k Hnuté Odporu vyvolal silné reakce, takže vyžaduje aktualizaci.

Zaprvé, nikdy nebylo řečeno, že ke vstupům do Hnutí Odporu ještě před Událostí dojde. Bylo řečeno, že k nim může a nemusí dojít. Přístupové protokoly byly poskytnuty povrchové populaci proto, aby byla připravena pro případ, že k nim dojde.

Zadruhé, jestliže ke vstupům před Událostí dojde, tak nim nemusí dojít v nejbližší budoucnosti (dny, týdny ani měsíce).

Zatřetí, tyto vstupy jsou zamýšleny pouze pro velmi malý počet lidí, mezi 20 až 200 jedinci. NENÍ to masová náborová kampaň Hnutí Odporu.

Začtvrté, tyto vstupy jsou zamýšleny pro dvě kategorie lidí. První skupina - jedná se o velmi pokročilé pracovníky nebo bojovníky světla, s minimálními připoutávkami k povrchové populaci, kteří vyžadují dobře zasloužený odpočinek na hezčím místě a ve více láskyplném prostředí. Druhá skupina - jedná se o pracovníky a bojovníky světla s praktickými zkušenostmi v kulturní antropologii, komunikologii, sexuologii, klinické psychologii, kulturní psychologii, sociologii a sociální práci. Tato druhá skupina pomůže Hnutí Odporu v budoucích interakcích s povrchovou populací, protože členové Hnutí Odporu se někdy ztrácí v tom, jak přistupovat k často reaktivnímu povrchovému lidstvu.

Zapáté, tyto vstupy budou velmi zřídka nabídnuty členům na povrchu se silnými rodinnými vazbami. Povrchová populace zažije mnoho překvapení ve svých mezilidských vztazích v době po Události a potřebuje se naučit rozlišovat mezi emocionálním připoutáním a bezpodmínečnou láskou:

https://www.youtube.com/watch?v=tuMWlGuMVQU


Zašesté, kandidáti Hnutí Odporu na vstup si projdou proces vnitřních příprav, takže jestliže někdy ke vstupu dojde, budou schopni tomuto procesu důvěřovat skrze vnitřní napojení Duše na svůj vnitřní hlas pravdy a na Hnutí Odporu. Lidé s nadměrným množstvím strachu a nedůvěry nejsou považováni za kandidáty.

Zasedmé, vstup do Hnutí Odporu je považován za zkušenost duchovní iniciace a proto kandidáti musí takovouto zkušeností projít plně v souladu se svojí svobodnou vůlí a za sebe. Jedná se o vstup do vyšší reality a NENÍ to past, která vede někam do reptiliánského podzemí.

Zaosmé, primitivní komentáře (v originále banana comments), které vyrašily na Internetu za posledních pár dní jsou důkazem, že většina povrchové populace není připravena na kontakt. Takže si nestěžujte, pokud v budoucnu dojde k odkladům.
Naštěstí je mnoho lidí dostatečně duševně zdrávo, aby viděli na vlastní oči, že jsem nebyl vyměněn za klon, a že poje zpravodajství stále sedí:

https://prepareforchange.net/2018/05/13/prepare-for-change-important-cobra-announcement/Vítězství Světla!


Zdroj: https://2012portal.blogspot.cz/2018/05/entry-protocols-update.html?spref=fb