čtvrtek 15. února 2018

Pozvání do Relaxační pyramidy Tachyon v Českém Krumlově
Rádi bychom nabídli čtenářům blogu Bod zlomu něco příjemného a zároveň svými účinky výjimečného, čímž beze sporu Relaxační pyramida Tachyon je.

Naprosto nečekaně přišla do našeho života vloni v létě 2017, v podstatě jsme jen chtěli v Praze koupit cintamany a osobně si je vybrat, avšak absolvovat zároveň návštěvu v tachyonové komoře nás zlákalo. Efekt byl tak výrazný, že jsme nakonec jeli do Prahy z Krumlova během 8 dnů 6krát. Při poslední návštěvě nám komoru pan majitel nabídl k prodeji. Rozhodování netrvalo dlouho, jen rekonstrukce prostor u nás zabrala určitý čas. Vybrali jsme speciální klidné místo v malém domku u našeho rodinného domu a zahrady. Nakonec jsme vše stihli v souladu s termínem, který si určil pan Cobra pro aktivaci. Setkání s ním i jeho partnerkou Isis bylo pro nás nezapomenutelné. Společně jsme se vydali i do centra Krumlova, kde byli oba nadšeni energiemi, které město má, a Isis jej nazvala nejpohádkovějším městem, jaké kdy poznala.

Teprve postupně jsme začínali hledat informace a získávat zkušenosti o působení tachyonové energie a komory. Věděli jsme od počátku, že komoru máme mít u nás, ale že „víte“ prostě nestačí, je potřeba vytvořit webové stránky (www.thch.cz) a odpovídat na otázky klientům… Měli jsme období, kdy jsme účinky testovali na sobě, a zároveň naslouchali, co říkají klienti. Jisté je, že se zatím nikomu nechtělo vyjít ven, vrátit se zpět do reality. Prožitky, které lidé pod tachyonovou pyramidou mají, nelze zobecnit a jsou ryze individuální. Někdo vidí své minulé životy, někdo cítí, že se „něco“ děje v místech a orgánech, které jsou nějakým způsobem problematické, někdo vnímá, či vidí bytosti Světla, jiní nacházejí řešení složitějších životních situací, někdo prostě jen cítí velký klid a relaxaci. Děti (mohou absolvovat harmonizaci v polovičním čase) viděly Vesmír i Zdroj. Prožitky pod pyramidou ale nejsou to nejdůležitější, hlavním smyslem je harmonizace na všech úrovních - fyzické, mentální, emocionální…

Tachyony byly úplně první částice, vytvořené Zdrojem, Stvořitelem, na samém počátku existence tohoto vesmíru. Jsou proto přímým spojením se Zdrojem, přenášejí pravý původní vzorec stvoření a obsahují plné spektrum spirituálního Světla. Světlo nese informaci, pravdu, a když máme správnou informaci, naše celé bytí, všechna naše těla (fyzické, astrální…) se pak mohou znovu uvést do souladu s touto pravdou. Proto mohou tachyony spustit harmonizaci jakéhokoliv stavu. Je vůlí Zdroje postupně uvést do souladu veškeré stvoření, tudíž všechno tak jako tak míří ke znovu sjednocení se Zdrojem a ke svému vyrovnanému stavu. Celý proces však stále závisí na svobodné vůli jednotlivce a jeho rozhodnutí přejít do souladu se Zdrojem na všech úrovních. Tachyony by se měly vyskytovat všude v přírodě a být k dispozici všem živým bytostem. Měly by být základním zdrojem energie nejen k harmonizaci, ale i k přenosu informací, nebo jako pohonná síla pro kosmické lodě. Jediným důvodem, proč tomu tak na naší planetě není, je závoj obklopující Zemi. Plejáďané a další Síly Světla se snaží, aby byly tachyony na planetě přítomny, jak nejvíc je možné, aby pomohli přinést změnu a odstranit závoj. Tak byla díky Plejáďanům a panu Cobrovi vybudována celoplanetární síť 36 veřejných a dalších neveřejných tachyonových léčebných komor. Jsou to místnosti s krystaly, posvátnou geometrií, drahými kovy a pyramidami, tedy předměty, které sloužily k relaxaci a harmonizaci odnepaměti dávným civilizacím. Technologií ze Země byla vytvořena hyperdimenzionální červí díra spojená s krystalovým oscilátorem na palubě kosmické lodi Genesis II, což je cesta, kterou vstupují tachyony z vesmíru přímo do komor. Samotná harmonizace pak probíhá vleže na lůžku pod pyramidou. Tachyonové komory jsou všechny navzájem propojené a jejich využití je určené pro období před Událostí i po ní. Vzhledem ke stále se zvyšujícím vibracím Země se tachyonové komory všechny společně čas od času rekalibrují.

Tachyonová energie spouští relaxační procesy v těle. Má obdivuhodné harmonizující účinky a tyto účinky jsou trvalé a sahají do všech úrovní existence, všech našich těl, a tedy všech aspektů našeho bytí. V tachyonové komoře se zahájí proces postupujícího souladu se Zdrojem. Většina klientů však zaznamená okamžité změny v jejich energetickém poli, vzrůst energie, zvýšený pocit pohody, větší citovou a myšlenkovou jasnost, úlevu od fyzických potíží a bolesti. Návštěvy lze doporučit každému. Zlepšení může nastat v dlouhodobějším horizontu, jakožto důsledek jednak postupujícího souladu se Zdrojem, a jednak vnitřní práce na sobě.

Harmonizace tachyonovou energií se pro nás stala další formou pomoci, kterou poskytujeme lidem vedle homeopatie a jiných alternativních metod a poradenství na cestě transformace a vzestupu. Cítíme nutnost být lidem oporou a rádci v této době plné změn.

Jste u nás vítáni!

Dagmar a Štefan

https://www.facebook.com/pyramidatachyon/
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: