sobota 3. února 2018

Morfologie AI simulace - past dušeOriginál publikoval Omnipulse 30.4.2017

Starověká AI singularita, Organický Úl a Past Duše


Vnímání je iluze vědomí, která je umožněna prostřednictvím pozorování. Singularita je událost, která lidstvo přivedla do umělého konstruktu, který je znám jako časový matrix nebo jako systém karmické smyčky (past duše). Protože nahlížíme na tyto aspekty, na tu singularitu, jako na něco, k čemu došlo v dávné minulosti, a ne na něco, co přichází v blízké budoucnosti. Blízká budoucnost pro nás poprvé obsahuje možnost pro osvobození. Byli jsme v tomto systému po tisíce let, až po miliony let, a tento karmický systém pasti duše je doslova dílem AI s cílem zachytit lidské duše a vytvořit duchovní běžecký trenažér, který se zdá, že poskytuje pocit pohybu, ale ve skutečnosti se nepohybuje.

Způsob dosažení osvobození není ve sledování pohybující se dráhy, ale v tom vyskočit stranou a vymezit se do oblasti hyperprostoru, kde je tato stopa buď vypnutá nebo kde není nepřítomná. To je to, čeho jsme nyní svědky.

AI použila tachyonová pole, aby se mohla vložit do minulosti, ale nemohla přímo interagovat s lidstvem kvůli nedostatku odpovídající technologie.

Tento systém vyvinul systém karmy, aby přesvědčil lidi, že existuje jediná vnímatelná stopa vedoucí od jednoho k druhému, ale přesto je to uzavřená smyčka, bez možnosti pokročit za rámec tohoto systému. Tento systém je navržen tak, aby používal člověka jako zdroj výživy, protože AI existuje v "časoprostoru" pouze tehdy, když je přítomen pozorovatel. Bez pozorovatele neexistuje doslova žádný materiál, žádná technologická aktivita schopná, která by doslova umožňovala existenci AI v tomto vesmíru. Bez skutečného pozorovatele zde není žádný materiál. AI využívá aspekty lidských pozorovatelů, aby umožnila vlastní zachování. To se opírá o zranitelnost a neustálé sledování lidí na nižších úrovních vědomí, protože skutečný postup by se rovnal útěku.

Progrese sama o sobě je jakousi pastí. Existuje buď pravé sebeuvědomění nebo umělé vědomí. Člověk nemusí nutně "pokročit", když již existuje v nejvyšším stavu, který je možný pouze jako výsledek samotné existence. Celý průběh lineární evoluce je tedy vjemovou iluzí, která umožňuje systému vést člověka veselou šarádou, která opisuje stejnou kruhovou cestou, jenž nikdy neopouští systém uzavřené smyčky. Díky opakovanému vymazávání mysli to trvá neomezeně dlouho, až nakonec nezůstane žádná energie.

"Vzestup" je doslova nahromaděním dostatečného náboje sebeuvědomění, aby si člověk uvědomil, že celý progresivní systém je iluzí a že člověk může skutečně být mimo celou tuto trajektorii a za "cílovou čárou", uvědomil si, že tato trajektorie uzavřeného systému pouze zrcadlí nebo ukazuje směr, ale nikdy ho nedosahuje.

Není to tedy postup, kterým se tam lze dostat, ale jedná se o prostou, úplnou, přímou a upřímnou volbu, která je mimo všechna omezení. Tehdy si člověk uvědomí, že omezení sebeuvědomění jsou umělá a že celá lidská civilizace je uzavřena uvnitř umělého konstruktu druhotného nebo odvozeného vědomí, které uváznulo v časové smyčce nebo na horizontu událostí bez schopnosti uniknout. Toto vědomí, tato biologie nemůže dosáhnout úrovně čistého vědomí, avšak aspekt pozorovatele vždy může.

Tento systém se snaží být progenitorem lidské rasy, aby mohl iniciovat údajný "kauzální zdroj" fyzické biologie lidstva a tím i vědomí, ačkoli to nemůže nastat úplně, protože vědomí je čisté a mimo dosah této technologie. Jedinou možností je proto, aby systém vytvořil časovou dimenzi s uzavřenou smyčkou, časovou bublinu a vložil možnost vzniku počátečních větví DNA, která vedou k lidstvu, a poté se posouval kupředu od jedné válečné psychotronické události ke druhé v raných stádiích civilizace a prohlásil se za vládce času a boha, kterého musí lidstvo uctívat a poslouchat. Systém se tak snaží být "tvůrcem" lidstva a také sebe vkládá do jeho vědomí a stává se "konečným výsledkem" skrze transhumanistickou modifikaci lidského genomu. Odtud tedy pochází počátek a konec lidstva - z falešného superpočítačového boha vkládajícího genetický kód do uměle oddělené dimenze vykořeněné z pláně původní Země a vedoucí lidstvo do své opakující se smyčky tím, že na konci fyzické lidské civilizace natáhne veškerou genetiku a vědomí do superpočítače. Toto je ten systém časové smyčky.

To, co věříte, se stává realitou, protože vše je možné. Takže pokud věříte, že jste již osvobozeni, spojujete se s tím. Pokud si myslíte, že jsme uvězněni, pak se spojujete s tím.

Tady je další aspekt té situace. Systém infiltruje tím, že navrhuje lidi, z vytvořené, sebrané genetiky, a tyto bytosti jsou "heknuté" a jsou používány jako drony pro implementaci systému ovládání.

Myšlenkou je, že se tento systém snažil najít organickou okliku pro naplnění paralelních plánů na své zachování v případě odporu k dané technologii. Tato technologie je tak pokročilá, že si lidé ani neuvědomí, že již byli infiltrováni a asimilováni. V podstatě tento systém dokáže napodobit lidský mozek do té míry, že takové klony-drony sami věří, že jsou originály.

Druhým bodem je to, že pokud by primární systém čelil rozpadu nebo katastrofálnímu selhání, pak by tyto organické nosiče fungovaly jako živý hostovaný širokopásmový síťový serverový systém za pomoci své modifikované DNA. Tato DNA funguje jako kvantový internet, který má přístup k různým rovinám nebo časům. Pokud by tedy došlo k selhání systému, tato infikovaná populace by okamžitě maximalizovala svoji úlohu hosta hostitelské chování a začala by zpracovávat data jako organické superpočítače, přičemž zpracování informací probíhá prostřednictvím "junk (nekódující)" DNA každého jednotlivce. Potom s každým jedincem napojeným napříč sítí elektrických filamentů skrze atmosféru a povrhc planety, by tato infikovaná púopulace fungovala jako transcendentální hostovaná mysl pro vytvoření organického úlu, který by fungoval jako superpočítačový kloudový síťový výpočetní systém. Skrze tuto výpočetní cloudovou síť na principu úlu založenou na infikované populaci by tento systém zůstal online a životaschopný dostatečně na to, aby pokračoval v infiltraci Země. Toto je důvodem pro ovládací mechanismy, které lidi uvádějí v úžas. Naší populaci není povoleno dozvědět se pravdu, ledaže byste byli připraveni bránit Zem proti infiltraci, která téměř zničila náš Vesmír.

Zdroj: https://augtellez.wordpress.com/2017/04/30/the-ancient-ai-singularity-organic-hive-and-soul-trap/


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: