pondělí 26. února 2018

2 NOVÉ společné globální meditace a aktualizovaný rozvrh
2 NOVÉ ZÁSADNÍ MEDITACE 

(NÍŽE V TEXTU)

A NOVÝ ROZPIS ČASŮ
(bude aktualizován v příštích dnech)

ZDE


MEDITACE PROLOMENÍ KOMPRESE

Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku na uvedení se do uvolněného stavu.

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci jako nástroj, tak, aby Prolomení Komprese a Událost proběhly tím nejrychlejším, nejhladším a nejlepším možným způsobem.

3. Představte si sloup Světla, jak vyzařuje z Galaktického Centrálního Slunce, jak potom prochází skrze všechny bytosti Světla uvnitř našeho solárního systému, a potom skrze vaše tělo do středu Země. Představte si druhý sloup Světla, vystupující ze středu Země, pak skrze vaše tělo a vzhůru do nebe, ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému a Galaxii. Nyní se nacházíte ve dvou sloupech Světla, a to Světlo proudí současně nahoru i dolů. Ponechte tyto sloupy Světla aktivní po dobu několika minut.

4. Představte si Fialový Plamen, jak se rozlévá po celém zemském povrchu a přes sublunární prostor, a jak transmutuje veškeré negativní energie, jak se rozlévá do všech zbývajících oblastí ovládaných temnými silami, a jak pomáhá Silám Světla v osvobození a léčení naší planety.

5. Představte si Bílý Oheň AN, jak se rozlévá po povrchu planety a přes sublunární prostor, a jak pomáhá Silám Světla odstranit a transmutovat veškeré zbývající negativní plasmatické entity, červy a entitu Yaldabaoth, všechny negativní zbraně temných sil, jako jsou topletové bomby a paprskové plasmatické skalární zbraně, a veškeré zbývající temné síly a temné energie. Představte si, jak na Zemi a v celém Stvoření zůstává již jen Světlo.

6. Nyní si představte jemnou Růžovou Léčivou Božskou Ženskou Energii, jak léčí všechny lidi na planetě z jejich minulých traumat, a jak přináší Mír, Harmonii, Porozumění, Hojnost a Jednotu. Představte si toto jemné růžové Světlo, jak léčí Mysl a Srdce lidí na celém Světě. Viďte všechny Pracovníky Světla a Bojovníky Světla a Obhájce Pravdy v Jednotě při tvoření Nové Země. Viďtte, jak pozemšťané oslavují a s radostí se účastní tvoření naší Nové Reality, kde každý může obdržet to, co potřebuje, a svobodně si zvolit takový život, po jakém touží.

7. Představte si, jak Síly Světla vstupují na celý povrch Země, a jak nastává Událost, konečné osvobození planety Země.

VEDENÁ AUDIO (uložto): ZDE (kosmický podklad)

VEDENÁ AUDIO (uložto): ZDE (rokový podklad)

VEDENÁ AUDIO (Soundcloud): ZDEMEDITACE LÉČIVÉ POMOCI


Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku na uvedení se do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci jako nástroj na urychlení procesu léčení země a jejích obyvatel.

3. Představte si sloup světla, jak vyzařuje z Galaktického Centrálního Slunce, jak potom prochází skrze všechny bytosti Světla uvnitř našeho solárního systému, a potom skrze vaše tělo do středu Země. Představte si druhý sloup světla, vystupující ze středu Země, pak skrze vaše tělo a vzhůru do nebe, ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému a naší Galaxii. Nyní se nacházíte ve dvou sloupech Světla, a to Světlo proudí současně nahoru i dolů. Ponechte tyto sloupy Světla aktivní po dobu několika minut.

4. Představte si energetickou mřížku Květu Života kolem planety Země rozzářenou Růžovým Milujícím Světlem Bohyně, Bílým Ohněm AN, Modrým Plamenem Archanděla Michaela, Fialovým Plamenem, a konečně Zeleným a Zlatým Světlem.

5. Představte si Světlo rozlévající se do všech těch oblastí naší planety, které potřebují nejvíce léčení a ochrany, jak harmonizuje a léčí divoké počasí, nebezpečnou tektonickou aktivitu, válečné zóny, ničivé požáry, útoky na klíčové pracovníky světla a informátory, ničení zvířat, rostlin a ekosystémů. Představte si, jak jsou všechny situace na povrchu harmonizovány a uklidňovány, se všemi vnímajícími bytostmi ochráněnými a vybavenými vším potřebným, i lékařskou péčí.

6. Představte si čakru Hvězdy Duše všech členů středních kádrů kabaly účastnících se v operacích temných sil, jak se prosvěcuje jasným bílým Světlem. Představte si, jak se toto Světlo z jejich čakry Koruny Duše rozlévá ve formě víru do jejich osobností a energetických polí, jak je inspiruje, aby těchto aktivit zanechali a připojili se ke společnosti pozitivním a konstruktivním způsobem.

7. Představte si, jak Síly Světla vstupují na celý povrch Země, a jak nastává Událost, která konečně osvobozuje planetu Zemi.


VEDENÁ AUDIO (uložto): ZDE

VEDENÁ AUDIO (Soundcloud): ZDE


PRO POCHOPENÍ A PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH MEDITACÍ JE NUTNÉ VĚDĚT, CO JE TO "KONVERZE AN" A KDE JE "ČAKRA HVĚZDY DUŠE":

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: KONVERZE AN

OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ ČAKRU HVĚZDY DUŠE (SOUL STAR, 8. ČAKRA):Odkaz na mezinárodní meditační skupinu: https://welovemassmeditation.blogspot.cz/


neděle 25. února 2018

Paprskové zbraněOriginál Cobra publikoval 24.2.2018

Paprskové zbraně nejsou plazmovými zbraněmi a nejsou ani skalárními zbraněmi. Jedná se o fyzické zbraně, které vyzařují směrované elektromagnetické záření:

https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon


Kabala je používá při svých útocích na probuzenou část lidské populace:

http://www.newworldwar.org/dewintro.htm

Napadáním civilních cílů tito pachatelé porušují čtvrtou Ženevskou konvenci a toto představuje válečný zločin:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Geneva_Convention

Pachatelé budou odsouzeni podle mezinárodního civilního a vojenského práva, jakmile bude planeta osvobozena.

Podrobný seznam zdrojových informací k paprskovým zbraním naleznete zde:
 
http://www.newworldwar.org/sources.htm#dewintro

Nejčastějšími zbraněmi používanými při útoku na civilisty jsou sonické lasery:
 
https://www.cnet.com/news/sonic-lasers-a-shot-heard-round-the-world/Ty obvykle nejsou smrtelné, ale i tak jsou extrémně nepříjemné. 

Ještě více nebezpečné jsou elektrolasery: 

https://www.army.mil/article/82262/


Používají se ke spuštění zástavy srdce (srdeční selhání) a cíl zabíjejí, přičemž tímto cílem jsou často holistickými lékaři: 

http://www.huffingtonpost.com:80/trey-ellis/more-reasons-to-worry-abo_b_7397.html

Síly Světla požádaly, aby co největší počet lidí rozšířil informace a vědomí ohledně těchto paprskových zbraní a následující meditaci prováděl tak často, jak se k tomu cítí vedeni: 

Instrukce:

1. Uvolněte své tělo, emoce a mysl tím, že se soustředíte na svůj dech, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který se vám osvědčil.

2. Představte si vír jasného bílého světla sestupujícího z čakry Hvězdy Duše celého lidstva do energetického pole a do osobnosti všech lidských bytostí, probouzejíce je ohledně reality existence paprskových zbraní a představte si, jak se toto vědomí šíří jako požár skrze masmédia.

3. Představte si, že všechny střední kádry Kabaly odmítají další použití těchto paprskových zbraní a učí se spolupracovat, a konstruktivním způsobem se připojují k lidské společnosti. Představte si všechny členy Kabaly, kteří si nepřejí, se používání paprskových zbraní vzdát, jak jsou z této planety co nejdříve a nejefektivněji odstraněni. Představte si, jak jsou všechny paprskové zbraně zničeny a již nikdy nebudou použity.


Vedená audiomeditace - na uložto: ZDE

Vedená audiomeditace - na Youtube:
Vítězství světla!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2017/04/lidska-prava-globalni-pouzivani.html


sobota 24. února 2018

Janek Ledecký - Právě teďrok 1993
Právě teď - text

Právě teď padá letadlo Jumbo Jet
Právě teď rtěnkou sis obtáhla horní ret
Na rohu zavíraj, štěká pes chlapi domů táhnou
co týden vzal probíraj a kočky ječí
právě teď čekám na všechno odpověď

Právě teď rozhodčí v ringu K.O. počítá
právě teď na párty další láhev dopitá
světlo do očí hvězdnej prach
pocit štěstí ze tmy strach
vítězství anebo krach
svět se točí točí

Je to tak dávno co si
motýl sednul na tvou dlaň
teď zavři oči řeklas
co se má stát to se staň
otevřu oči koukám
motýl tam sedí dál
právě teď čekám na všechno odpověď

Právě teď Beethoven dopsal devátou
právě teď v baru tuš pro holku nahatou
světlo do očí hvězdnej prach
pocit štěstí ze tmy strach
vítězství nebo krach
svět se točí točí...

Je to tak dávno co si
motýl sednul na tvou dlaň
teď zavři oči řeklas
co se má stát to se staň
otevřu oči koukám
motýl tam sedí dál
právě teď čekám na všechno odpověď
právě teď čekám na všechno odpověď
právě teď čekám na všechno odpověď
právě teď čekám na všechno odpověď


úterý 20. února 2018

2 aktuální meditace Bohyně


COBRA: "Pro planetární osvobození je velmi důležité, aby co nejvyšší počet lidí prováděl následující dvě meditace Bohyně tak často, jak jen je to možné:"


Meditace VORTEX BOHYNĚ
1. Zvedněte své ruce nad hlavu a začněte se otáčet po směru hodinových ručiček.

2. Zatímco to provádíte, zpívejte mantru íííí, tak, aby se rozvibrovala skrze vaše tělo a představte si, jak se vaše tělo proměňuje v zářivý sloup Světla, s miliony duhových hvězd rozptýlených v tomto sloupu Světla.

3. Pokračujte ve zpěvu mantry a v otáčení se. Po několika minutách spusťte své ruce podél těla a pokračujte v rotaci ve směru hodinových ručiček.

4. Zatímco to provádíte, začněte zpívat mantru eeeaaa, takže vibruje skrze vaše tělo a představte si duhový vír Světla rozšiřující se z vašeho srdce směrem ven, skrze celou planetu. Povolejte si své duchovní průvodce, nanebevzaté mistry, plejáďany, anděly, delfíny, dvojplameny duše, partnery duše, rodinu duše a další bytosti Světla.

5. Pokračujte ve zpěvu mantry a v otáčení se a chvíli zůstaňte v přítomnosti všech těchto bytostí Světla.Meditace NÁVRAT BOHYNĚ


1. Uvolněte svoji mysl a tělo tím, že budete sledovat svůj dech po dobu několika minut.

2. Představte si sloup růžového Světla, jak září z Galaktického Centrálního Slunce a jak prochází skrze vaše tělo do středu Země. Ponechte tento sloup Světla aktivovaný po dobu několika minut.

Potom si představte milující ženskou přítomnost v podobě krásné Bohyně sestupující z nebes a vstupující do vašeho Těla. Tato přítomnost zharmonizuje vaši vnitřní ženu a učiní vás více milujícími. Po nějakou dobu setrvejte v té přítomnosti.

3. Představte si jasnou novou duchovní budoucnost pro lidstvo, s muži a ženami v dokonalém porozumění, s naší společností přerůstající potřebu válek a konfliktů, tak, jak jsou všechny temné entity, fyzické i nefyzické, odstraněny z naší planety. Představte si, jak jsou rány lidstva vyléčeny, jak je celé lidstvo inspirováno a vedeno tím, jak každý člověk má své vlastní napojení se svojí vlastní Duší a se Zdrojem, v dokonalé rovnováze aspektů vnitřního muže a ženy.

pondělí 19. února 2018

Moc Bohyně


Bohyně chce Vzestup
Vzestup nastane!


Originál publikoval Cobra 18.2.2018

Tak, jak jsme nyní vstoupili do závěrečné fáze procesu planetárního osvobození, tak je naprosto zásadně důležité se napojit na ženskou přítomnost Bohyně a vyživující hodnoty lásky, soucitu a něžnosti, aby byl stabilizován přechod a jako protiváha krutosti, tak časté na povrchu planety:

ČESKÝ ODKAZ: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2018/01/isis-astara-provolani-bohyne.html

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conference-in_23.html

Lidé na povrchu planety byly naprogramováni, aby věřili, že být jemný a pečující o jiné vnímající bytosti je slabostí. Toto programování vzešlo od Archonů, pak bylo distribuováno skrze sítě Jezuitů a Illuminátů a potom skrze masmédia k povrchové populaci prostřednictvím memu "přežití statnějšího".

Tento mem byl rozšířen mezi povrchovou populaci za účelem potlačení pečující energie Bohyně, která je tím, z čeho mají temné síly největší strach: 

http://www.jchristoff.com/mind-control-directed-entirely-at-the-female/


Nyní nadešel čas, abychom porozuměli tomu, že pečující, milující měkká energie je tou energií, která nakonec ztransformuje naši planetu a pomůže Silám Světla v odstranění veškeré temnoty z planety. Být jemným NENÍ slabost, je to nejvyšší moc:

https://www.wittyfeed.me/story/49982/having-a-soft-heart-in-this-hard-world-is-courage

https://prepareforchange.net/2017/05/07/soft-hearted-modern-world-strength-not-weakness/


Také nyní nastal čas pro všechny ženy, aby podpořily a vyjádřily pečující část své Duše, tuto energii ukotvily do planetární energetické mřížky a propojily se s dalšími sestrami v Sesterství Růže:

ČESKÁ SKUPINA: 


MEZINÁRODNÍ SKUPINA: 
Je velmi důležité pro planetární osvobození, aby co nejvyšší počet lidí prováděl následující dvě meditace Bohyně tak často, jak jen je to možné:

Meditace VORTEX BOHYNĚ


1. Zvedněte své ruce nad hlavu a začněte se otáčet po směru hodinových ručiček.

2. Zatímco to provádíte, zpívejte mantru íííí, tak, aby se rozvibrovala skrze vaše tělo a představte si, jak se vaše tělo proměňuje v zářivý sloup Světla, s miliony duhových hvězd rozptýlených v tomto sloupu Světla.

3. Pokračujte ve zpěvu mantry a v otáčení se. Po několika minutách spusťte své ruce podél těla a pokračujte v rotaci ve směru hodinových ručiček.

4. Zatímco to provádíte, začněte zpívat mantru eeeaaa, takže vibruje skrze vaše tělo a představte si duhový vír Světla rozšiřující se z vašeho srdce směrem ven, skrze celou planetu. Povolejte si své duchovní průvodce, nanebevzaté mistry, plejáďany, anděly, delfíny, dvojplameny duše, partnery duše, rodinu duše a další bytosti Světla.

5. Pokračujte ve zpěvu mantry a v otáčení se a chvíli zůstaňte v přítomnosti všech těchto bytostí Světla.Vedená Youtube verze:AUDIOVEDENÁ VERZE ZDE

ČESKÉ INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO - Meditace VORTEX BOHYNĚhttp://2012portal.blogspot.com/2013/03/goddessvortex-goddessvortex-is-ultimate.html

http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/spiritual/goddess-vortex-transmuting-darkness
Meditace NÁVRAT BOHYNĚ


1. Uvolněte svoji mysl a tělo tím, že budete sledovat svůj dech po dobu několika minut.

2. Představte si sloup růžového Světla, jak září z Galaktického Centrálního Slunce a jak prochází skrze vaše tělo do středu Země. Ponechte tento sloup Světla aktivovaný po dobu několika minut.

Potom si představte milující ženskou přítomnost v podobě krásné Bohyně sestupující z nebes a vstupující do vašeho Těla. Tato přítomnost zharmonizuje vaši vnitřní ženu a učiní vás více milujícími. Po nějakou dobu setrvejte v té přítomnosti.

3. Představte si jasnou novou duchovní budoucnost pro lidstvo, s muži a ženami v dokonalém porozumění, s naší společností přerůstající potřebu válek a konfliktů, tak, jak jsou všechny temné entity, fyzické i nefyzické, odstraněny z naší planety. Představte si, jak jsou rány lidstva vyléčeny, jak je celé lidstvo inspirováno a vedeno tím, jak každý člověk má své vlastní napojení se svojí vlastní Duší a se Zdrojem, v dokonalé rovnováze aspektů vnitřního muže a ženy.


Vedená Youtube verze:
AUDITOVEDENÁ VERZE: ZDE a ZDE

Prosím, tuto vizualizaci provádějte tak, jak je zde uvedeno, a neměňte ji, jinak nebude mít žádoucí efekt.

Božská mužská přítomnosti (Hrdina) v každém z nás také musí být aktivovaný. Hrdina je válečník, který přesáhl odplatu a bezmocný hněv do plné divoké moci metodického odstraňování vší temnoty tak, aby ochránil vše posvátné a krásné, aby ochránil všechny děti, ženy a muže, kteří se nemohou bránit sami proti krutosti temnoty, tak rozšířené na povrchu naší planety.

Před dávnou dobou byly nástrojem Hrdiny meč a pero. Nyní těmito zbraněmi jsou jeho soustředěná mysl, přístroje pro skalární ochranu a počítačová klávesnice. A Mjolnir:

ČESKÝ ODKAZ: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2018/02/prace-s-mjolnirem.html

Hrdina chápe, že všechno utrpení na této planetě je uměle vytvořené. Rozumí tomu, že nemůže donutit své bližní, aby se probudili, neboť oni se stáhli na své Ostrovy duševního zdraví (pivo a fotbal), aby se vyhnuli tomu, čelit příliš kruté realitě Drakoniánské okupace této planety, se všemi příšernými zločiny proti dětem, a s nevyslovitelným utrpením, přesně tak, jak to popsal jeden ze čtenářů Benjamina Fulforda, AHZ:

https://benjaminfulford.net/2018/02/14/comment-one-recent-articles-dated-feb-6th-2018/ 

Nyní nadešel čas pro každého z nás, abychom uvnitř sebe sjednotili archetypy Bohyně a Hrdiny, stali se celistvými a přestali mezi sebou bojovat a sjednotili se v této poslední fázi procesu planetárního osvobození:

https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2018/01/17/Open-Letter-To-The-Resistance-Why-Lightworkers-Attack-Each-Other


V tuto chvíli nemám souhlas k uvolnění žádných informací o planetární situaci, jakmile jej obdržím, tak je budu publikovat.

Do té doby vás ponechám s tímto videem: 


Vítězství světla! 


pátek 16. února 2018

Člověk v zrcadleChystám se udělat změnu
pro jednou za život
bude to hodně dobrý pocit.
Udělám to jinak, udělám to správně

Zrovna když si upravuji límec
na mém oblíbeném zimním kabátu,
vítr ovívá mou mysl.
Vidím děti z ulice,
které nemají co jíst.
Kdo že to jsem, jsem snad slepý?
Abych předstíral, že nevidím, co potřebují

Léto jim nepomůže,
rozbité hrdlo lahve
a jedna lidská duše...
Jdou jeden za druhým ve
větru, chápete?
Protože nemají kam jít.
A proto chci, abyste věděli

Já začínám člověkem v zrcadle.
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
A žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
Jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
podívej se sám na sebe, a pak udělej změnuByl jsem obětí
sobeckého stylu lásky.
Teď je čas, abych si uvědomil,
že jsou i lidé, kteří nemají domov,
nemají ani niklák na úvěr
Opravdu jsem takový, abych předstíral, 
že nejsou osamělí?

Vrba s hlubokými jizvami,
něčí zlomené srdce
a seprané sny
následují směr větru, vidíte?
Protože nemají kde být,
proto já začínám se sebou

Já začínám s tím člověkem v zrcadle.
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
A žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
podívej se sám na sebe, a pak udělej změnu

Já začínám s tím člověkem v zrcadle.
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
A žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
podívej se sám na sebe, 
a pak udělej tu změnu

Já začínám s tím člověkem v zrcadle.
(s člověkem v zrcadle - ou jééé!)
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
(k lepšímu!)
Žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
(Jestli chceš ze světa udělat lepší místo),
podívej se sám na sebe,
a pak udělej změnu!
Musíš to zvládnout,
dokud máš ještě čas
(Protože když uzavřeš své srdce)
Nemůžeš uzavřít svou...svou mysl!
Ten člověk, ten člověk,
ten člověk, ten člověk,
S tím, kdo je v zrcadle
(Ten, kdo je v zrcadle, Oh Yeah!)
Ten člověk, Ten člověk, Ten člověk
Žádám ho, aby změnil svůj přístup.
(k lepšímu!)
Víte...ten člověk
Žádná zpráva nikdy nebyla jasnější,
Jestli chceš ze světa udělat lepší místo,
(Jestli chceš ze světa udělat lepší místo),
podívej se sám na sebe,
a pak udělej změnu!
(podívej se sám na sebe,
a pak udělej změnu!)
Bude to hodně dobrý pocit.
Chystám se udělat změnu,
bude to hodně dobrý pocit.
Pojďme!
(změna...)
Jen se zvedněte...
Víte to.
Musíte to zastavit.
Vy sami!
(Ano - udělejte tu změnu!)
Musím udělat tu změnu.
Dnes!
(Ten v zrcadle)
Musíte...
Nesmíš polevit.
Bratře...
(Ano - udělejte tu změnu!)
Chápete, musím se dostat
k tomu, k tomu...
(k tomu v zrcadle).
Musíte...
Musíte se pohnout! Pojďte'
Pojďte!
Musíte...
Vstát!
Vstát! 
(Ano - udělejte tu změnu!)
Vstaňte!
Vstaňte a zvedněte prdel, teď!
(ten v zrcadle)
Musime udělat tu změnu....
Pojďme!
(ten v zrcadle)
Víte to!
Víte to!
Víte to!
Víte . . .
(Změna . . .)
Udělejte tu změnu.čtvrtek 15. února 2018

Pozvání do Relaxační pyramidy Tachyon v Českém Krumlově
Rádi bychom nabídli čtenářům blogu Bod zlomu něco příjemného a zároveň svými účinky výjimečného, čímž beze sporu Relaxační pyramida Tachyon je.

Naprosto nečekaně přišla do našeho života vloni v létě 2017, v podstatě jsme jen chtěli v Praze koupit cintamany a osobně si je vybrat, avšak absolvovat zároveň návštěvu v tachyonové komoře nás zlákalo. Efekt byl tak výrazný, že jsme nakonec jeli do Prahy z Krumlova během 8 dnů 6krát. Při poslední návštěvě nám komoru pan majitel nabídl k prodeji. Rozhodování netrvalo dlouho, jen rekonstrukce prostor u nás zabrala určitý čas. Vybrali jsme speciální klidné místo v malém domku u našeho rodinného domu a zahrady. Nakonec jsme vše stihli v souladu s termínem, který si určil pan Cobra pro aktivaci. Setkání s ním i jeho partnerkou Isis bylo pro nás nezapomenutelné. Společně jsme se vydali i do centra Krumlova, kde byli oba nadšeni energiemi, které město má, a Isis jej nazvala nejpohádkovějším městem, jaké kdy poznala.

Teprve postupně jsme začínali hledat informace a získávat zkušenosti o působení tachyonové energie a komory. Věděli jsme od počátku, že komoru máme mít u nás, ale že „víte“ prostě nestačí, je potřeba vytvořit webové stránky (www.thch.cz) a odpovídat na otázky klientům… Měli jsme období, kdy jsme účinky testovali na sobě, a zároveň naslouchali, co říkají klienti. Jisté je, že se zatím nikomu nechtělo vyjít ven, vrátit se zpět do reality. Prožitky, které lidé pod tachyonovou pyramidou mají, nelze zobecnit a jsou ryze individuální. Někdo vidí své minulé životy, někdo cítí, že se „něco“ děje v místech a orgánech, které jsou nějakým způsobem problematické, někdo vnímá, či vidí bytosti Světla, jiní nacházejí řešení složitějších životních situací, někdo prostě jen cítí velký klid a relaxaci. Děti (mohou absolvovat harmonizaci v polovičním čase) viděly Vesmír i Zdroj. Prožitky pod pyramidou ale nejsou to nejdůležitější, hlavním smyslem je harmonizace na všech úrovních - fyzické, mentální, emocionální…

Tachyony byly úplně první částice, vytvořené Zdrojem, Stvořitelem, na samém počátku existence tohoto vesmíru. Jsou proto přímým spojením se Zdrojem, přenášejí pravý původní vzorec stvoření a obsahují plné spektrum spirituálního Světla. Světlo nese informaci, pravdu, a když máme správnou informaci, naše celé bytí, všechna naše těla (fyzické, astrální…) se pak mohou znovu uvést do souladu s touto pravdou. Proto mohou tachyony spustit harmonizaci jakéhokoliv stavu. Je vůlí Zdroje postupně uvést do souladu veškeré stvoření, tudíž všechno tak jako tak míří ke znovu sjednocení se Zdrojem a ke svému vyrovnanému stavu. Celý proces však stále závisí na svobodné vůli jednotlivce a jeho rozhodnutí přejít do souladu se Zdrojem na všech úrovních. Tachyony by se měly vyskytovat všude v přírodě a být k dispozici všem živým bytostem. Měly by být základním zdrojem energie nejen k harmonizaci, ale i k přenosu informací, nebo jako pohonná síla pro kosmické lodě. Jediným důvodem, proč tomu tak na naší planetě není, je závoj obklopující Zemi. Plejáďané a další Síly Světla se snaží, aby byly tachyony na planetě přítomny, jak nejvíc je možné, aby pomohli přinést změnu a odstranit závoj. Tak byla díky Plejáďanům a panu Cobrovi vybudována celoplanetární síť 36 veřejných a dalších neveřejných tachyonových léčebných komor. Jsou to místnosti s krystaly, posvátnou geometrií, drahými kovy a pyramidami, tedy předměty, které sloužily k relaxaci a harmonizaci odnepaměti dávným civilizacím. Technologií ze Země byla vytvořena hyperdimenzionální červí díra spojená s krystalovým oscilátorem na palubě kosmické lodi Genesis II, což je cesta, kterou vstupují tachyony z vesmíru přímo do komor. Samotná harmonizace pak probíhá vleže na lůžku pod pyramidou. Tachyonové komory jsou všechny navzájem propojené a jejich využití je určené pro období před Událostí i po ní. Vzhledem ke stále se zvyšujícím vibracím Země se tachyonové komory všechny společně čas od času rekalibrují.

Tachyonová energie spouští relaxační procesy v těle. Má obdivuhodné harmonizující účinky a tyto účinky jsou trvalé a sahají do všech úrovní existence, všech našich těl, a tedy všech aspektů našeho bytí. V tachyonové komoře se zahájí proces postupujícího souladu se Zdrojem. Většina klientů však zaznamená okamžité změny v jejich energetickém poli, vzrůst energie, zvýšený pocit pohody, větší citovou a myšlenkovou jasnost, úlevu od fyzických potíží a bolesti. Návštěvy lze doporučit každému. Zlepšení může nastat v dlouhodobějším horizontu, jakožto důsledek jednak postupujícího souladu se Zdrojem, a jednak vnitřní práce na sobě.

Harmonizace tachyonovou energií se pro nás stala další formou pomoci, kterou poskytujeme lidem vedle homeopatie a jiných alternativních metod a poradenství na cestě transformace a vzestupu. Cítíme nutnost být lidem oporou a rádci v této době plné změn.

Jste u nás vítáni!

Dagmar a Štefan

sobota 3. února 2018

Situační aktualizace (horká fáze planetárního osvobození začala)

Originál publikoval Cobra 3.2.2018

Isis Astara, moje milovaná duše, opustila fyzickou rovinu. Byla často brutálně napadána směrovými energetickými zbraněmi a útok 25. ledna byl už přespříliš. Nemohli jsme ji chránit, její srdce to nedokázalo. Hnutí Odporu nemohlo zasáhnout přímo, jinak by se spustily topletové bomby.


ČLÁNEK K ISIS ASTARA: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2018/01/isis-astara-provolani-bohyne.html

Isis úspěšně přešla plazmatickou rovinou a nyní je se svými duchovními průvodci, obklopena láskou, radostná, že je konečně svobodná. Po Události se vrátí v klonovaném těle, které bude vypadat přesně stejně, jako její fyzické tělo vypadalo v tomto životě. Bude žít v oblasti Světla, ukotvovat energie Bohyně a žít radostným životem ve Zlatém Věku, kde vždy chtěla žít.

Jednalo se o přímý útok na milující ženskou přítomnost Bohyně s vážnými exopolitickými důsledky.

Síly Světla dosud používaly pomalý opatrný přístup k planetárnímu osvobození, aby nezpustily velké zabíjení rukojmích (povrchové populace) silami temna. V situaci s rukojmími, se tato fáze nazývá vyjednávací fází (neboli klid zbraní):

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation1.htm


Během fáze vyjednávání nebývá zřetelný pokrok a dochází k mnoha průtahům, protože čím delší je vyjednávání, tím je pravděpodobnější, že rukojmí vyváznou bez zranění.

https://people.howstuffworks.com/hostage-negotiation4.htm


Zabitím klíčové osoby, jakou je Isis Astara, se osvobození rukojmí posunulo do finální fáze konečného řešení. Během fáze konečného řešení dochází k rychlé fyzické akci k osvobození rukojmí.

27. ledna ráno se Galaktické Vrchní Velitelství rozhodlo nasadit svoji flotilu na Střední Oběžnou Dráhu Země.

https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Earth_orbit


http://www.kosmonautix.cz/2013/02/maly-pruvodce-po-obeznych-drahach/

Tyto informace pocházejí ze dvou zdrojů nezávisle, od Plejáďanů a od Hnutí Odporu. Drakoniánské zdroje to potvrdily tím, že uvedly, že "ET invaze začala".

Střední Oběžná Dráha Země je zvláštní zónou, která leží mezi nízkou a vysokou oběžnou dráhou, je to zóna s velmi málo tam umístěnými družicemi. Jedinou výjimkou je několik satelitů na oběžné dráze Molniya, mezi nimi ruské telekomunikační družice a třída Trumpet průzkumných družic ELINT:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trumpet_(satellite )


Důvodem, proč je Střední Oběžná Dráha téměř prázdná, je skutečnost, že oblast nadmořské výšky 1.600 km až 12.750 km je oblastí, kde nejvnitřnější kruh Chimerou ovládané Drakoniánské flotily střežil od svého příletu v roce 1996 karanténu na Zemi.

Tento obranný kruh Drakoniánské flotily byl proražen 27. ledna pozdě večer flotilou Galaktické Konfederace a většina Drakoniánských sil byla v následujících dnech zlikvidována.


Zde vidíte mrakolodě, což jsou maskované mateřské lodě Konfederace, které se účastnily na "speciálních operacích" dne 28. ledna v klíčových exopolitických regionech centrální Evropy:

http://www.krone.at/1625868

http://www.kleinezeitung.at/kaernten/5361940/Grosses-Staunen_Die-besten-Fotos-des-Kaerntner-UFOs


Galaktická Konfederace během následujících dvou týdnů vyčistí všechny negativní frakce schopné cestování vesmírem, ať mimozemské nebo z tajných vesmírných programů, které nepřijmou Galaktický Kodex.


Potom metodicky a systematicky vyčistí vše pod povrchem planety a následně začnou povrchové operace.

V důsledku dynamické situace s rukojmými byl původní plán Události rozšířen a nyní je robustnější. Nejvyšší představitelé v pozitivních armádních složkách v USA, Číny a Ruska byli kontaktováni a obdrželi pokyny.

Až doposud létalo příliš mnoho utajovaných informací ohledně Události na Internetu.

Situace s rukojmími na povrchu (povrchová populace) je ale prostě příliš delikátní a od této chvíle bude nastoleno kompletní informační rádiové ticho (EMCON) o povrchových operacích. Bude létat spousta spekulací, ale žádné skutečné informace o povrchových operacích nebudou silami Světla uvolňovány.

Jediné, co mohu říci, je, že Událost bude stále obsahovat:


- Odstranění Kabaly

- Úplné Odhalení a Úplné Odhalení se

- Finanční reset


K masovému zatýkání Kabaly může a nemusí dojít. O operacích Události budete informováni v reálném čase, tak jak se budou dít, skrze hromadné sdělovací prostředky.

Během tohoto kritického období planetárního přechodu, je nanejvýše důležité se propojit s ženskou přítomností Bohyně a pěstovat si kvality lásky, soucitu a něhy, aby byl přechod stabilizován a jako protiváha krutosti tak převládající na povrchu této planety.

Tomuto bude věnován zvláštní článek na blogu.

Bohyně chce Lásku a láska nastane.