úterý 2. ledna 2018

Rozhovor Cobry se zástupcem We Love Mass Meditation – 23. 12. 2017
Hoshino z We Love Mass Meditation (WLMM) dělal rozhovor s Cobrou 23. prosince 2017. Je to poprvé, co má WLMM takovou příležitost. V rozhovoru se nám povedlo dotknout se mnoha otázek o hromadných meditacích, současné situaci ohledně osvobození planety a nakonec mnoha obecnějších témat.

Chtěl bych při této příležitosti Cobrovi poděkovat, že si našel na tento rozhovor čas a doufám, že se vám rozhovor bude líbit.


Hromadné meditace


Hoshino: Dělají pozitivní mimozemšťané také své hromadné meditace?

Cobra: Ano, také dělají hromadné meditace.

H: Dělají je v určitou dobu nebo s nějakým konkrétním účelem?

C: Dělají to mnohokrát kvůli svým misím, když pomáhali jiným planetám a jiným civilizacím a dělají to, aby se spojili se Zdrojem.

H: A teď je dělají, aby pomohli planetě Zemi?

C: Ano, jistě.

H: Ví Hnutí odporu anebo Plejáďané o hromadných meditacích, které tady na našem blogu WLMM denně děláme?

C: Ano, jistě, vědí to a plně to podporují.

H: A připojili by se také k nám?

C: Ano, svým vlastním způsobem se k mnoha těm meditacím připojují.

H: A co s draky?

C: Upřesněte otázku.

H: Jak je to s Červenými draky nebo Modrými draky? Ti také s námi meditují? Vědí o tom?

C: Modří draci mají své vlastní meditace, ale také vědí o našich, zejména o těch velkých, které oznamuji na mém blogu (http://2012portal.blogspot.cz) a když se to rozšíří v kyberprostoru, oni to vědí a podporují.

H: Testuje Hnutí odporu povrchovou populaci, zda je připravena na Událost? Sleduje, co dokážeme?

C: Neřekl bych, že přímo testují, ale sledují obyvatele na povrchu a vylepšují své modely týkající se lidského chování a pochopení lidského chování a přizpůsobují své plány pro období Události.

H: Mohl byste nám říct názor Hnutí odporu na současnou povrchovou populaci? Co si o nás myslí?

C: Jsou si vědomi, že obyvatelstvo na povrchu je obrovsky potlačováno a očekávají, že v době Události, když tento tlak povolí, bude mnoho lidí spolupracovat se silami Světla v mnohem větší míře. Bude zapotřebí hodně vedení, léčení a podpory, ale v zásadě lidstvo jako celek bude schopno tím přerodem projít docela mírově - až nastane čas.

H: Kdybychom chtěli Hnutí odporu požádat, aby nás otipovali, dejme tomu od nuly po stovku, kam by nás zařadili, pokud jde o připravenost na Událost?

C: Myslím, si, že probuzená část lidstva je docela připravena na samotnou Událost. Problém je, že mezi různými skupinami pracovníků a bojovníků světla dochází ke konfliktům a dostatečně nespolupracují. Od loňska sice došlo k jistému zlepšení, ale stále je dost prostoru pro to, aby to bylo lepší.

H: Jak to můžeme zlepšit?

C: Myslíte lidstvo jako celek anebo jenom tu probuzenou část?

H: Obojí.

C: Probuzená část lidstva se potřebuje naučit víc spolupracovat a méně soupeřit. Ostatní lidé budou muset začít hledat odpovědi a nespokojit se s tím, co jim naservírují média.

H: Jak můžeme organizovat hromadné meditace a další podpůrné struktury, abychom pomohli lidstvu?

C: Řekl bych, že hromadné meditace již jsou docela zorganizovány. Je zapotřebí, aby, když se chystá nějaká důležitá meditace, aby se k nám přidaly i další skupiny. Jedná se o skupinové úsilí. To je to hlavní, čeho je třeba dosáhnout.

H: Máte informace o počtu lidí, kteří se účastní našich denních hromadných meditací?

C: Mám o tom informace od Hnutí odporu, ale v podstatě se počet účastníků různých/jednotlivých denních meditací pohybuje od několika set do několika tisíc.

H: Takže Hnutí odporu monitoruje ty počty pravidelně?

C: Ano, stále to monitorují.

H: Je možné, abych to zjistil sám?

C: Pokud jde o povrchovou populaci, není to pro vás snadné. Můžete monitorovat cvrkot na vašem blogu, ale to je jenom velmi hrubý indikátor počtu meditujících lidí.

H: Je to tak. Já při každé meditaci trochu počítám, abych si udělal představu o počtu meditujících lidí. Jako vodítko používám počítadlo stránek. Myslím, že vaše údaje jsou shodné s tím, co tam vidím já.

H: Jaký měla účinek naše celosvětová synchronizovaná meditace na zimní slunovrat a nakolik pomáhají naše meditace, organizované WLMM, při urychlení procesu?

C: Při slunovratové meditaci nebylo dosaženo kritického množství, ale přesto se jednalo o důležitý průlom, protože to podpořilo jisté operace Sil světla, které byly v ten den podniknuty. Stále máme prosinec a je to doba, kdy je otevřen multidimenzionální portál a já lidem doporučuji, aby s tou slunovratovou meditací pokračovali, až dokud se portál neuzavře (uzavřeno 25.12. - pozn.překl.), protože v této chvíli probíhají jisté věci, týkající se osvobození planety.

H: Mohl byste říct, jak blízko jsme byli ke kritickému počtu účastníků zimní slunovratové meditace?

C: Bylo to zhruba 10 000 – 15 000 meditujících lidí. Ale stejně to byla velmi úspěšná meditace, která podpořila jednu kritickou operaci světelných sil, takže to bylo dobré.

H: Co se při této zimní slunovratové meditaci vyčistilo na plazmické úrovni?

C: To je teď utajovaná informace. Zhruba za týden, dva budu asi moct sdělit víc.

H: Byl by to dobrý nápad, udělat hromadnou meditaci na aktivaci kódů vzestupu pro 144 000 lidí a dalších pracovníků a bojovníků světla, kteřé kráčejí po této cestě?

C: Zatím ne, protože, aby měla taková aktivace plný účinek, musí se situace s plazmickou záležitostí zlepšit.

H: Je vám znám kód 0010110 a zákon, který se ho týká?

C: Do jisté míry.

H: Mohl byste říct nějaký dobrý způsob, jak tento kód a postup využít?

C: Můžete to použít, když to tak cítíte. Víc to nebudu komentovat.

H: V našich meditacích si většinou představujeme světelný sloup vycházející z Galaktického centrálního slunce, jak prochází všemi bytostmi světla v naší Sluneční soustavě, přes Slunce a Měsíc a pak přes čakru naší duše a naše tělo až do středu Země. Je ten postup zacílen na to, abychom se propojili s naším Vyšším já a s Agarthou v podzemí?

C: Nejde jenom o to, abychom se spojili s Vyšším já, ale také s Galaktickým centrálním sluncem a také kvůli propojení se s různými prvky na Zemi, včetně s Agarthou a všemi vědomými bytostmi světla v celé Galaxii. Jde o úplné propojení se s naším Vyšším já a se všemi bytostmi v úplném vědomí Světla.

H: Pokud můžete, můžete říct, zda síly Světla využily zimní slunovrat na vyčištění některých plazmatických bytostí a bytosti Yaldabaoth?

C: Ano, tu příležitost využily, aby v odstraňování těch entit pokročily, ale samozřejmě, proces ještě není zcela ukončen.

H: Čeho dosáhneme my, pracovníci Světla, když děláme denně zimní slunovratovou meditaci po celou dobu, kdy je otevřen multidimenzionální portál?

C: To je teď citlivá informace, protože portál je stále otevřen a operace stále probíhá a není ještě hotovo. Když vše půjde dobře, budu moct asi za týden či dva uvolnit víc informaci, ale nemohu to slíbit.

H: Jak zjišťují světelné síly plazmické či éterické parazity?

C: Mají vyspělou technologii, která vidí plazmu stejně, jako my vidíme s naším fotoparátem v mobilu věci na fyzické úrovni. Je to technologie, která vidí na plazmické rovině všechno.

H: Jak světelné síly odstraňují ty (plazmické) entity?

C: Dělají to, ale neřeknu jak; to je zase citlivá informace.

H: V jedné z našich denních meditací na čištění tech entit používáme fialový plamen a bílý plamen AN. Pomáháme tím světelným silám?

C: Ano, samozřejmě. Hodně to pomáhá. Takovouto praxi světelné síly velmi doporučují a podporují.

H: Mám dotaz k plejádskému protokolu Command PB Stardust. Momentálne vyzýváme lidi, aby ten postup využívali po skončení meditace týkající se multidimenzionálního portálu. Je nějaký způsob, jak to využít účinněji? Například, že by to říkali nahlas?

C: Lidé to mohou říkat nahlas, aby to bylo účinnější. A další faktor tady je to, že čím víc se to rozšíří a čím víc lidí to bude dělat, účinek toho bude stále lepší, protože Plejáďané se učí na základě zpětné vazby od lidí, co to používají a tak je to účinnější. Takže lidem doporučuji, aby to co nejvíc šířili. V tuto chvíli nemáme dostatečnou zpětnou vazbu. Plejáďané očekávali trochu větší zájem, protože to může pomoct mnoha lidem. Takže, pokud to bude ještě víc rozšířené, také to povzbudí Plejáďany, protože oni vyvíjejí další postupy pro jiné situace, ale zatím nejsou tak daleko, aby je zveřejnili. A také řekli, že když tento návod [Command PB Stardust] bude dostatečně rozšířen, pak uvolní další návody pro jiné situace.

H: Takže, když člověk třikrát nahlas řekne ‘Command PB Stardust’, Plejáďané budou tělo toho člověka monitorovat?

C: Plejáďané budou stále napojeni na toho, kdo se k nim obrací. A když člověk pracuje s Plejáďany víc, oni s ním bude také více interagovat.

H: Existují ještě další postupy, vyvinuté jinými pozitivními mimozemskými rasami?

C: Řekli mi přesně to, co jsem zrovna uvedl. Tento postup musí být trochu víc znám a být víc rozšířený. Lidé nemusí na Plejáďany věřit, nemusí věřit ničemu, pouze ať ten návod vyzkoušejí a uvidí, jak funguje. Mnoha lidem to fungovat nebude, ale pro mnoho dalších bude docela účinný a to je to, co Plejáďané chtějí. Chtějí snížit bolest a utrpení na této planetě.

H: Jak můžeme zlepšit svou meditační techniku?

C: Teď by měl každý používat svou vlastní meditační techniku. My žádnou neuvádíme, není na to správná doba. Situace s plazmou není v pořádku a některé meditační techniky jsou velmi silné a situace k tomu není zralá.

H: V budoucnu, když budeme víc probuzeni anebo až se bude hromadných meditací účastnit víc lidí, pak, myslím, možná, že tu informaci na svém blogu vyvěsíte?

C: Ano, je to možné.

H: Když se lidé nemohou k meditacím připojit z důvodů velkého posunu času, přesto by bylo dobré, když by tu meditaci dělali jindy, např. místo ve tři ráno, ve tři odpoledne?

C: Je lepší, aby to všichni dělali ve stejnou dobu, protože to vytváří mnohem silnější koherenční pole. Ale když někdo opravdu nemůže, také pomůže, když to bude dělat někdy jindy.

H: Zdá se, že během meditací hodně lidí dostává zprávy od světelných sil, nejenom při hromadných meditacích, ale i individuálních. Je to proto, že během meditace se naše telepatické schopnosti zlepšují?

C: Při meditaci je kanál otevřený. Světelné síly mohu v té době poskytnout maximum možného vedení.

H: Můžeme dělat ještě něco jiného, když se spojujeme a upozorňujeme lidi na různé meditace? Například přes můj blog anebo jaká média byste doporučil?

C: Teď to jenom bude samo organicky narůstat. Když budou lidé dostatečně probuzeni, souběžně se připojí.

Současná situace


H: Vzhledem k tomu, že Událost byla o nějaké ty roky odložena, znamená to, že časové okno mezi Událostí a možnostmi těch z nás, co jsme připraveni vzestoupit, se zmenšilo? Zejména když se blížíme k roku 2025, kdy časové okno pro Událost skončí? (1975-2025)

C: Podle aktuálního plánu se časové okno pro Událost uzavře v r. 2025. Ale proces vzestupu si může vyžádat mnohem delší dobu.

H: Proces vzestupu bude pokračovat na planetě Zemi, nebo někde jinde?

C: Uvolnění takové informace by nesloužilo nejvyššímu zájmu.

H: V den zimního slunovratu jste na svém blogu uvedl, že je RR9 dokončen. Můžete nám říct, o co se jedná?

C: Jde o jisté operace světelných sil a ta zpráva byla pro Hnutí odporu a ne pro povrchovou populaci.

H: Zdá se, že v těchto dnech dochází k většímu odhalování jak ze strany mainstreamu, tak i alternativních médií. Co můžeme čekat od teď až do konce února?

C: Můžeme čekat, že téma odhalení bude pokračovat. Dračí síly očekávaly velký posun směrem k odhalení, ale Hnutí odporu si není na 100% jisté, zda k tomu dojde v době od teď do konce února nebo ne. Ví se, že jisté operace světelných sil budou koncem února dokončeny. V tom časovém rámci bude ukončen jeden cyklus a jisté věci budou dokončeny a některé nové věci začnou. Budu moct říct víc, až se k tomu období přiblížíme.

H: Můžeme od prezidenta Trumpa nebo Putina očekávat víc odhalení?

C: Od vysoce postavených politiků bych nečekal víc odhalení, ale očekávám, že s novými informacemi přijdou víc nezávislé zdroje.

H: Můžete nám říct objem plazmických topletových bomb, které je ještě potřeba vyčistit?

C: Mnoho jich již bylo vyčištěno a ještě pár jich zbylo, takže problém ještě není vyřešen, ale bude muset být vyřešen dříve, než může dojít k Události. K Události NEMŮŽE dojít, aniž by byly ty plazmické topletové bomby vyčištěny.

H: Kolik Archonů zbylo na plazmické a éterické rovině, pokud to můžete říct?

C: Moc jich nezbylo, jenom pár mocných, ale většina byla odstraněna.

H: V jaké pozici je Antarktida? Byly už všechny základny drakoniánů a Chimery na Antarktidě vyčištěny?

C: Všechny ne, ale minimálně 85% ano.

H: Jaká je situace se stázovými bytostmi (s obry)? Byli nějací v Antarktidě? Byli probuzeni?

C: Ještě ne. Většina jich je stále ve stázovém stavu. Někteří jsou probuzeni, ale někteří ne. Někteří jsou v severní Kanadě a na Sibiři a jejich probuzení ještě nebylo naplno spuštěno.

H: Jaký je stav probíhající bitvy s umělou inteligencí? Bylo dosaženo nějakého úspěchu, byla jejich vláda nad lidstvem zmenšena?

C: Je to stejná bitva i proti Závoji a všem skalárním technologiím. Postupuje to, ale zdaleka to ještě není ukončeno.

H: Můžeme my, povrchová populace, udělat víc pro oslabení kontroly umělé inteligence nad lidstvem?

C: Spojujte se co nejvíc s duší, s vyšším já. Klíčem je být v kontaktu se svými emocemi, protože program umělé inteligence (UI) má tendenci emoce potlačovat. Všechny technologie, jako chytré telefony, jsou vyráběny, aby ovládaly a potlačovaly v lidech emoce.

H: Takže doporučujete, abychom chytré telefony nepoužívali tolik, jak to děláme teď?

C: Používejte to vyváženě, nezneužívejte toho.

H: Co se děje v kosmu? Byly osvobozeny všechny otrocké kolonie?

C: Sluneční soustava byla osvobozena. Teď probíhá bitva v sublunární částí vesmíru mezi světelnými silami a určtými skupinami negativních kosmických programů.

H: Byly ukončeny mimozemské šlechtitelské programy?

C: Ano.

H: Jaké možnosti léčení mají lidé, kteří byli v těch programech použiti?

C: Ty bytosti byly teleportovány na planety v jiných slunečních soustavách. Mnohé byly převezeny na jistá místa v hvězdné soustavě Plejád. Je tam obrovská planeta, která se věnuje léčení a tam podstupují velmi intenzivní a velmi účinný léčebný proces.

H: Jaká je teď situace v sublunárním prostoru?

C: Probíhá úplná a širokospektrální válka mezi světelnými silami a silami Temna - v sublunárním prosotoru a to jak na fyzické, tak i nefyzické úrovni. Řekl bych, že zrovna teď probíhá hlavní bitva.

H: Myslím, že jste tento dotaz již zodpověděl, ale můžete ještě jednou potvrdit, že je zbytek sluneční soustavy považován za zcela osvobozený od vlády Temnoty?

C: Sluneční soustava je považována za zcela osvobozenou, až na ten sublunární prostor.

H: Existuje v nějaké oblasti vnějšího vesmíru ještě nějaká temná kontrola?

C: Ne. Jediná kontrola, kterou mají, je za pomoci interplanetárních sond, vyslaných NASA do Sluneční soustavy a tam, kam bylo možné se dostat. Je to určitý počet sond prostřednictvím vojenského tajného kosmického programu, a to je vše.

H: Jsou MegaAnon a QAnon v této době považováni za spolehlivé informační zdroje?

C: Jenom na 60% - 70% .

H: Oba?

C: Ano.

H: Slyšeli jste o kosmickém agentovi FBI? [http://cosmicagent.blogspot.co.uk/] Víte o tom také?

C: Ano, ale nekomentoval bych to, protože každý musí ohledně těchto informačních zdrojů naslouchat svému vnitřnímu vedení.

H: Lze tu současnou situaci, kdy v USA dochází k zatýkání pedofilů a Trump nařídil zabavit účty pedofilů, lze ji považovat sa předběžnou fázi masového ztýkání?

C: Ano, to je součást procesu, je to tak.

H: Vládnoucí síly je zapotřebí odstřihnout od finančních zásob dříve, než budou zatčeny, je to tak?

C: Nemusí být úplně odstřiženy od peněz, ale světelným silám to samozřejmě pomůže, když mají jenom málo peněz.

H: Jak jste zmínil už dříve, k finančnímu resetu dojde v čase Události, takže pak by byly jejich peníze v každém případě odstřiženy.

C: Přesně tak.

H: Proč o tom vůbec neslyšíme v mainstreamových médiích?

C: Mainstreamová média, zejména v USA a Evropě, jsou téměř úplně pod kontrolou Kabaly. Něco z těch informací lze vidět v mainstreamových médiích v jiných zemích, ale to poslední místo, kde to uvidíme, je mainstream v USA.

H: Budou média posledním subjektem, který bude osvobozen z pod vlády Kabaly?

C: Osvobození médií přijde ve stejnou dobu, jako osvobození planety a osvobození finančního systému. To vše je součástí jednoho úsilí.

H: Jaký vliv bude mít ukončení neutrality internetu v USA na probíhající proces odhalení?

C: Je to jeden z pokusů Kabaly narušit proces odhalení, ale ten bude stejně pokračovat. Plejáďané sdělili, že když v nějaký okamžik dojde k pokusu shodit internet, mohou začít víc zasahovat fyzicky. Taková možnost je tady vždycky.

H: Nedávno pozorovací stanice hlásila zjištění stopy ionizovaného plynu v horní atmosféře, což bylo vyhodnoceno jako možná obrovská kosmická loď, která vstoupila do zemské atmosféry. Přilétají teď plavidla na povrch planety?

C: Za prvé, ionizovaný plyn nebylo kosmické plavidlo, ale ano, na povrch planety přilétají plavidla a na dolní zemské orbitě je mnoho aktivity ze strany mnoha skupin. Nemohu tady sdělit podrobnosti, ale na dolní orbítě dochází k mnoha aktivitám a mnoho z toho bude nějakým způsobem pozorováno.

H: Jsou požáry v Kalifornii snahou Kabaly o zničení důkazů?

C: Ne, ale tentokrát víc otevřeně používá plazmické a řízené energetické zbraně.

H: Je na obyvatelstvo mířeno energetickými zbraněmi a jsou tím způsobem 0páleny jeho domy?

C: Ano, to se stalo.

H: Máte na mysli Kabalu a obyvatelstvo všeobecně?

C: Ty zbraně použila Kabala.

H: Jsou na světě nějaké vinařské oblasti, kde dochází k rituálnímu obětování?

C: To se děje všude, bez ohledu na to, zda tam roste víno či ne.

H: A je to důvod, proč ty oblasti hoří?

C: Ne.

H: Jaká já je současná situace v Sýrii? Pentagram byl osvobozen. Nicméně, jaký je plán na vyléčení té oblasti, aby tam mohla být znovu ukotvena energie Bohyně?

C: Ano, pět bodů pentagramu bylo osvobozeno, ale celé území Sýrie ještě nebylo osvobozeno a v té oblasti je zapotřebí hodně léčení, než tam bude moct být znovu ukotvena energie Bohyně.

H: Myslím, že Rusko má v plánu jít do Sýrie a spravit tam některé škody. Je to součástí plánu?

C: Ano.

H: Tady je dotaz k Donaldu Trumpovi, protože mnoho lidí si ho postavilo do pozice spasitele. Pokud by se rozhodl, že bude úplně pracovat pro Kabal anebo že bude sledovat pouze své vlastní zájmy, jak můžeme co nejlépe podpořit situaci a přinést do té situace rovnováhu, když by za těchto okolností bylo z toho mnoho pracovníků světla rozhozeno?

C: Dělá se kolem něho zbytečné drama. Doporučuji, abyste se na něj nezaměřovali, zaměřujte se na osvobození planety.

H: Lidé si posílají snímky lodí nad Los Angeles a jižní oblastí USA z poslední noci. Někdo tady umístil link a říká, že se to hodně podobá vypuštění rakety Space X. Je to ono?

https://www.cbsnews.com/news/spacex-launches-10-more-iridium-next-satellites/

C: Ve veřejně přístupných kosmických programech dochází k velké aktivitě a také chci říct, že také došlo k tajnému vypuštění vojenských satelitů a ty právě viděli lidé v Kalifornii.


Všeobecné dotazy

H: Jak dlouho po Události potrvá někomu, kdo je na to duchovně připraven, aby vzestoupil?

C: Odhaduji, že možná pár let, nebo tři či čtyři, to záleží na člověku, ale ne moc dlouho.

H: Jak vypadají bytosti patřící k Chimeře? Vypadají jako ty ošklivé bytosti na některých videích na internetu?

C: V podstatě vypadají jako lidé, protože se do lidských těl inkarnovaly, nevypadají jako příšery. Vypadají jako běžný člověk.

H: Víte něco o negativných pokusech v sluneční soustavě Rigelu, kdy byly do čakry hvězdy duše bytostí proti jejich vůli vloženy hvězdné jiskry (hvězdná plazma) a tím se staly velmi pokročilé a mocné a proto jsou v poslední době používány temnými silami jako supervojáci proti silám světla?

C: V podstatě popisujete proces implantace, jeden aspekt implantačního procesu. To se stalo v hvězdné soustavě Rigelu před několika miliony let.

H: Je pravda, že pohybové funkce těch bytostí byly temnými silami ovládány prostřednictvím speciálních kybernetických implantátů a na to napojených zařízení?

C: Ano, do jisté míry.

H: Byl ten problém již vyřešen?

C: Ano, hvězdná soustava Rigelu byla osvobozena a hvězdná soustava je teď zcela osvobozena od tohoto typu pokusů.

H: Jak pomáhají tachyonové komory při přípravě zemských mřížek, aby udržely a ukotvily svělo před Událostí a během ní? Jak to probíhá?

C: Tachyonové komory přinášejí na povrch planety tachyonovou energii, protože povrch planety byl před ní zablokován. Jedna z vlastností tachynové energie je, že všechno zharmonizuje. Tachyonové komory pracují jako obří harmonizéry planetární situace, protože na planetu přinášejí tachyony.

H: Nedávno byl na mnoho pracovníků světla podniknut útok plazmickou vlnovou zbraní. Jak se můžeme proti takovým zbraním chránit?

C: Velmi dobré je jít do přírody, protože tam je míň skalární či plazmické energie a také se spojte s druhými a vytvořte podpůrnou síť, na které se v takové kritické chvíli vzájemně podpoříte.

H: Doporučil byste také objímání stromů?

C: Ano.

H: Již dříve jste řekl, že Závoj blokuje všechny částice, které dokážou cestovat rychleji než světlo. To vysvětluje, proč uvnitř té skalární ohrady nefungují dobře skalární pohonné systémy, založené na tachyonech. Podobně, vědci si dlouho lámou hlavu nad malým počtem neutrin, které projdou speciálními detekčními zařízeními. Jejich počet je mnohem menší, než by to teoreticky očekávali. Je to kvůli Závoji?

C: Ano.

H: Anebo existuje jiné vysvětlení, proč je počet pozorovaných neutrin menší, než se čeká?

C: Ne, výše zmíněné vysvětlení je docela správné.

H: Nedávno se na Prepare for Change objevil článek o dálkovém léčení skalární energií. Je vám to známo?

C: Moc ne. Používá se mnoho technologií. A lidé spíše používají své vnitřní vedení, aby našli ty pro ně nejvhodnější.

https://prepareforchange.net/2017/12/19/remote-scalar-energy-healing/


H: Někdo, kdo pracuje pro náš blog, má velmi dobrý kontat s dvouplamenem z astrální úrovně (v lucidních snech), ale dochází tam k velkému zasahování ze strany Archonů, kteří se snaží zabránit kontaktu anebo ho zamlžit.

Dotaz zní: pokud jsou oba dvouplameny inkarnovány na fyzické úrovni, existuje nějaká možnost, aby se vzájemně aktivovaly během spánku ještě před Událostí, anebo je zapotřebí, aby se někdy po Události setkali na fyzické úrovni osobně, aby se mohly plně aktivovat?

C: Proces aktivace může začít před Událostí ve spaní, ale dokončen může být až po Události na základě fyzického setkání.

H: Takže lze očekávat, že se s naším dvouplamenem setkáme až po Události?

C: Jedná se o individuální proces a odpověď na tuto otázku je pro každého člověka individuální.

H: Dopředu jsem vám poslal seznam frekvencí, u nichž bych chtěl zjistit, které jsou pro běžného člověka nejblahodárnější a které jsou pro něj nejméně vhodné. Mohl byste říct, které jsou vhodnější než ostatní?

Tady je seznam frekvencí, které jsem poslal předem:

1.6181 Hz (frekvence fí), 3.4 Hz , 3.5 Hz, 4.83 Hz, 7.83 Hz, 14.1 Hz, 136.1 Hz, 174 Hz,

256 Hz, 285 Hz, 396 Hz, 417 Hz, 432 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz,

963 Hz, 1056 Hz, 2675 Hz, 6390 Hz, 8190 Hz, 10,000 Hz]

C: Dobře, vyjmenuji ty zajímavé. První je frekvence fí (1.6181 Hz). Pak je tu základní frekvence Země (7.83 Hz) a pak docela dobře známá 432 Hz. To jsou některé hlavní frekvence, které jsou teď používány.

H: Zdá se, že většina pracovníků světla je naladěna na 432 Hz. Má to nějaký zvláštní význam, nebo cíl?

C: Jedná se o harmonizující frekvenci, protože systém nahrávání a pořizování zvukových záznamů byl uměle převeden na jinou frekvenci, která je hodně škodlivá. Od nedávné doby je zde hnutí ze strany probuzené části lidstva, aby se většina materiálů nahrávala v přirozenější frekvenci (432 Hz), která je přírodní a víc ladí s lidskou bytostí.

H: Zcela s vám souhlasím. Na našem blogu WLMM jsme nedávno zavedli politiku zaznamenávat všechny audionahrávky na frekvenci 432 Hz. Takže také ten proces posouváme. A co 528 Hz? Je to také dobré?

C: Ta je také dobrá, ale 432 Hz je moje nejoblíbenější.

H: Nakonec něco lehčího: p. Hoshino by chtěl po Události krátce navštívit Plejády. Můžete nám říct, zda tam mají hezké pláže?

C: Ano, na planetách v souhvězdí Plejád jsou místa, kde je hodně vody a mají tam hezké pláže a hezkou přírodu. Většině lidí by se tam moc líbilo.

H: A jaké je tam počasí? Je to tam vhodné pro lidi?

C: Mnohde ano, ale ne všude. Někde je hezké počasí, většinou je tam modré nebe a na některých planetách je nebe spíše zelené. Některé planety vypadají skoro jako ráj.

H: A co gravitace? Jsou ty planety vhodné pro lidi?

C: Mnoho planet je vhodných pro lidi.

H: Takže na planetách v souhvězdí Plejád má vzduch podobné složení jako na Zemi?

C: Ano, je tam planeta s kyslíkem a atmosférou, kde je vhodná teplota a vhodné podmínky. Lidé by tam mohli přežít.

H: Mohl byste nám přiblížit představu, jak velký by byl replikátor pro použití v domácnosti?

Jako sporák, nebo pračka, nebo větší, jako lednice?

C: Většinou budete mít replikátory velikosti lednice a menší, jako starý televizor, trochu menší. Něco jako mikrovlnka.

H: Budou se ty menší replikátory používat pouze pro výrobu potravin?

C: Na vše, co potřebujete. Většinou na jídlo a na všechny věci, co potřebujete pro denní život.

H: Je možné replikovat replikátor? Tedy, můžeme použít větší replikátor na výrobu menšího?

C: Ano, jistě.

H: Tady je dotaz od velkého fanouška Hvězdných válek: zda opravdu existuje světelný meč?

C: Ano, existuje. Tato technologie skutečně existuje.

H: Na co ho světelné síly používají v praxi? K boji proti silám Temna?

C: To není zbraň, je to spíše jako laser, nebo řezací nástroj, což je docela praktické.

H: Ale technicky ho jde použít jako smrtící nástroj?

C: Samozřejmě, můžete toho zneužít, ale světelné síly to používají na tvarování materiálů pro jiné účely, což je mnohem vhodnější a konstruktivnější způsob.


Závěrečné komentáře


H: Jak se blížíme ke konci roku 2017, máte pro nás a komunitu pracovníků světla nějaké poselství?

C: Myslím, že je to v historii lidstva klíčový okamžik a že je v nejvyšším zájmu každého, aby zjistil, jaké má poslání. Zjistěte, jaké máte poslání, plňte své poslání a ukovujte Světlo co nejvíc to jde, protože Světlo je pro tento svět rozhodující.

H: Co můžeme očekávat v roce 2018?

C: To nikdo neví. Protože, znovu opakuji, jsme v kritickém období, máme tu extrémní situace, ve stejnou dobu tu je extrémní světlo, ale i extrémní temnota. Je to také období chaosu. Takže je nemožné předpovídat, co se stane. Bude to velmi nepředvídatelné období, proto je velmi důležité ukotvovat světlo.

H: A když se síly Temnoty pokusí zasahovat do situace, my se vzchopíme a udeříme zpátky za pomoci světelných sil a tak toho dosáhneme víc. Souhlasíte?

C: Ano.

H: Jaká je pravděpodobnost toho, že k Události dojde v r. 2018?

C: To nechci odhadovat, ani předpovídat.

Vítězství Světla!Překlad: Mirka


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: