úterý 14. listopadu 2017

Michael Salla, Cobra & Unknown Lightwarrior na rádiu Ground Crew Command: část IIIOriginál Cobra publikoval 26. října 2017
Část III je níže:


THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ano, výborně. Ví někdo z vás, zda nižší úroveň Tajných vojenských programů a námořnictva vzájemně úzce spolupracují nebo snad přímo s Galaktickou konfederací? Nemluvě o Solar Warden či Aliancí tajných kosmických programů.

COBRA – Já mohu mluvit o plejádské flotile. Plejádská flotila je v přímém kontaktu s Putinem a s nejvyššími vojenskými představiteli Ruska. A je to jediná země, s kterou byla navázána přímá komunikace. Existují plány udělat to také s Čínou, ale s USA je situace trochu obtížnější, protože ve všech skupinách je hodně infiltrace, proto je plejádská flotila hodně opatrná. Někdy posílají varovné zprávy jistým frakcím, pokud zajdou příliš daleko, ale to je v tuto chvíli všechno.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR - Ok, Michaeli, pokračujte.

MICHAEL SALLA - Podle informací Williama Tompkinse…. on říkal, že v historii existovala úzká spolupráce mezi mimozemskými Nordiky a námořnictvem na vývoji nové generace kosmických bojových skupin. William Thompkins mluvil o tom, že existuje osm kosmických bojových skupin, které patří k programu námořnictva Solar Warden. Plavidla vznikla v osmdesátých letech a byla repasována a teď se staví zcela nová generace strojů, o kterých se předpokládá, že budou použity v r. 2030. Ty jsou sestrojovány v plné kooperaci s Nordiky, kteří pomáhají námořnictvu a jak se zdá, je ten vztah mezi nimi hodně blízký. Tajný kosmický program námořnictva… ti zase úzce spolupracují s reptiliány, s Grays ze Čtvrté říše, takže je ten program hodně omezený. Jak jsem již řekl, je limitován na operace kolem Země. Souhlasím s Cobrou ohledně informací, že s tou skupinou Nordiků pracuje také Putin. Byla mu předána vyspělá technologie a proto Pozemská aliance vyvinula tak pokročilé technologie, aby byla na stejné výši, jako korporace, které si to postavili dole v Antarktidě.

COBRA – Tady musím něco vyjasnit. Plejáďané velmi spolupracovali s tajnými kosmickými programy námořnictva od padesátých let a pokračovalo to do r. 1996. Pak došlo k archonské invazi a to spojení bylo přerušeno. Teď spolu komunikují, mají určitý komunikační kanál, o kterém nebudu říkat, jak to dělají.... ale dělají. Mají způsob, jak určitým lidem z námořnictva předávají informace, ale ten komunikační kanál je jiný. Není to stejné jako předtím. Ta struktura, způsob, jak pozitivně ovlivňují tajné kosmické programy námořnictva, jsou teď jiné.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Já jsem jenom chtěl obrátit pozornost lidí na to, jaký způsob velitelské struktury existuje v Galaktické konfederaci a v americkém námořnictvu, v porovnání s Aliancí tajných kosmických programů a nižší úrovní Vojenských tajných kosmických programů, o nichž se v podstatě zmiňujete jako o letectvu. Pracují všichni nezávisle - pokud jde o letectvo Tajných vojenských kosmických programů a Tajných kosmických programů námořnictva? Jsou oba stále velmi nezávislé, anebo se vzájemně nějak ovlivňují?

COBRA – Jak jsem řekl, Tajný kosmický program námořnictva dostává informace od Plejáďanů a jsou vedeni Plejáďany a Galaktickou konfederací, ale není to přímé. Není to nějaká struktura velení. Je to spíše vedení za pomoci inspirace. Letectvo dostává …ono je spíše v sevření skupiny Chimera. Řekl bych, že zbývající členové Chimery jsou umístěni v letectvu, americkém letectvu a také v armádách jiných zemí. Najdete je v Číně a také v Rusku, to je třeba vědět. Ale přímější způsob velení je spíše od skupiny Chimera k jistému špičkovému personálu letectva. To se spíše podobá přímé struktuře velení. A samozřejmě, Grays, reptiliáni, drakos byli do toho programu více zapojeni v minulosti a teď se jejich počty snižují, protože jejich moc klesá. Spíše teď dochází k předávání moci od Chimery k nejvýše postaveným osobám v letectvu.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – To je zajímavé. Michaeli, pokračujte.

MICHAEL SALLA – Jenom jsem chtěl doplnit, že souhlasím s tím, co tady řekl Cobra. Chtěl jsem jenom zdůraznit, co jsem řekl již dříve, že, víte, v Tajných kosmických programech námořnictva dochází k určitému vývoji, prostřednictvím toho dokumentu, který byl zveřejněn na začátku letošního roku. Jednalo se o dokument Obranné zpravodajské agentury, kde se mluví o lidsky vypadajících mimozemšťanech, kteří spolupracují s letectvem a jsou zapojeni do diplomatických styků. Takže se objevují nová tvrzení a je to asi proto, že osoby z hierarchie letectva si teď myslí, že teď dojde k odhalení a že důraz bude kladen na lidsky vypadající mimozemšťany, kteří nám budou představeni. A že nějaký scénář mimozemské invaze nemá šanci na úspěch, takže vyrukují s těmi lidsky vypadajícími mimozemci a procesem odhalení. A otázkou je, zda bude letectvo spolupracovat s Vatikánem a jezuity ohledně odhalení skupiny mimozemsky vypadajících mimozemšťanů, kteří opravdu nejsou spojeni s pozitivnější Konfederací a nebo zda to bude skutečně pozitivní skupina z Konfederace. Víte, Cory Goode si myslí, že Vatikán je připraven odhalit skupinu lidsky vypadajících mimozemců, kteří patří ke Konfederaci. V každém případě si myslím, že tu taková možnost je.

COBRA – Myslím, že Plejáďané na to nepůjdou, ani Konfederace. Neosloví lidstvo prostřednictvím Vatikánu. Jistě, Vatikán bude v procesu plného odhalení spolupracovat, neboť bude muset. Ale myslím, že mimozemské pozitivní rasy kontaktují všechny, koho mohou a jakkoliv mohou, protože by rády viděly tuto planetu svobodnou, takže lidé ze všech oblastí života jsou kontaktováni telepaticky, energeticky, a budou kontaktováni i fyzicky - když nastane čas.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – K Vatikánu jsem chtěl říct toto: Je jasné, že je třeba je bedlivě sledovat a jsem si jistý, že existuje plán; plán o němž mluvíte, tedy plán o kterém mluví letectvo. Ale já mám obavy, protože si nejsem jistý, jak dobře znají Vatikán, jak dobře znají jezuity a ty, co jsou u moci. Pokračujte, Michaeli.

MICHAEL SALLA - Na těch věcech spolupracuje Vatikán s letectvem již hodně dlouho. Vatikán je klíčový, pokud jde o shánění peněz na tajné kosmické programy nižší úrovně. Získávali peníze z černých fondů, z praní špinavých peněz a z mnoha různých nezákonných aktivit. Vatikán je do toho zapojen. Také je zapojen do toho, že s letectvem sdílí určité vyspělé technologie, například technologie chronovidění, kdy se dívají do budoucnosti. Existuje kniha od otce Pellegrina Ernettiho “The Chronovisor” a v té se píše, jak Vatikán tu technologii vyvinul a Andrew Basiago říká, že si vzpomíná, že viděl, jak byl páter vyznamenán od CIA za to, že sehrál úlohu při sdílení té technologie, kterou vyvinul Vatikán, s CIA. Takže ano, Vatikán spolupracuje s letectvem již dlouho. Takže podle mě existuje možnost, že v rámci odhalení, schváleného Vatikánem a letectvem, se bude stále omílat, že existují nějací lidsky vypadající mimozemšťané; taková možnost skutečně existuje. Ale zda se jedná o pozitivní skupinu anebo o skupinu podvodnou, to budeme muset zjistit.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Budeme to muset sledovat, protože mně se jezuitům věřit nechce.

COBRA – Musím říct, že odhalení, skutečné odhalení se neodehraje prostřednictvím Vatikánu. To se nestane.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Takže víme, že je tu několik skupin. Je hodně zástupců v naší galaxii, pak jsou různé skupiny na Zemi - jak pozitivní, tak i negativní a začíná to být pěkně komplikované. A jsem si jistý, že je hodně pozitivních skupin, které by možná chtěly spolupracovat s Vatikánem s humorem a jiné pozitivní, které by to s humorem nebraly. Nechtěly by se dotknout Vatikánu a ničeho, co souvisí s jezuity, ani sto metrovou tyčí a vzhledem k dějinným událostem by to bylo pochopitelné. Raději přejdeme dál. Chci pro posluchače vyjasnit jednu věc. Mají velitelé Pentagonu a generál Dunford jako jejich velitel, mají efektivní a skutečnou kontrolu nad tajnými kosmickými programy armády z nižší úrovně a také nad tajnými kosmickými programy letectva?

MICHAEL SALLA – Ne, nemají na to skutečný vliv. Velitelský štáb je jenom administrativní těleso, které nemá žádnou efektivní kontrolu. Víte, USA má po celé planetě deset bojových velitelství a Spojený velitelský štáb nemá na žádné z nich vliv. Oni přímo podléhají ministru obrany a prezidentovi, takže Velitelský štáb nemá pod kontrolou ani letecký tajný kosmický program, ani tajný kosmický program námořnictva. Oba ty programy ovlivňují ti příslušníci složek, kteří mají přístup do příslušných sekcí letectva a námořnictva a ti uskutečňují celou tuto politiku. William Thompkins říkal, že on byl součástí tzv. západních schůzek. Západní schůzky námořnictva se konaly v oblasti San Diega každý rok a probíraly se tam různé nápady a probíhal tam brainstorming a pak z toho vyplynulo, co námořnictvo zařadí do svých plánů.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Hm, dobře. Děkuji za vysvětlení, protože lidé dělají z generála Dunforda hrdinu, ale nezdá se, že on by byl nějaký silný vůdce, nějaký patriot, patřící k Bílým kloboukům. Potřebovali jsme tuto informaci, abychom získali širší přehled o tom, kdo za co odpovídá a co má pod kontrolou. Přejděme k dalšímu, k podstatě celé věci, týkající se zednářské lóže P2 v Itálii, o které je nám říkáno, že ona ovládá Vatikán. Soustřeďují se špičky černé šlechty třinácti pokrevních rodin v této lóži anebo jsou v ní zednáři 33. stupně, kteří k těm pokrevním rodinám nepatří a jednají nezávisle na nich?

COBRA – Ta lóže je jenom schránka pro pokrevní rodiny. Ne pouze jeden, ale mnoho členů lóže patří k těm rodinám, ale mnozí členové jsou jenom zednáři vysokého stupně, kteří se scházejí a nemají tušení o tom, co se děje v pozadí. Lidé, kteří postupují v zednářské hierarchii výš, nemají až do 32. stupně potuchy o tom, že je na vrcholu něco divného, nemají tušení o infiltraci. Ale pak si začnou uvědomovat, kam se dostali a že lóže P2 je jenom jedním z nástrojů, který používají skutečné archonské rodiny. Ty mají další tajné skupiny, také v Římě, které se setkávají víc otevřeně.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Příslušníci třinácti pokrevních rodin? Tzv. potomci těch preadamitských obrů, ano?

COBRA - Ano.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Je to jasné. A oni jsou nad jezuity nebo pod nimi?

COBRA – Skutečné archonské rodiny jsou nad jezuity. Jezuitská organizace je jeden z jejich výtvorů, stejně jako byla inkvizice a maltézští rytíři, například.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Aha. Díky za vysvětlení. Výbor 200…. v jakém stavu jsou teď?

COBRA – Znovu, je to jenom jedna část, kterou zorganizovala Kabal, stejně jako Trilaterální komisi. Existují různé skupiny, které jsou vzájemně propojeny, takhle Kabal vytváří sítě. Oni mají sítě, jako vy máte odbory, stejně jako máte vy, na druhé straně, vlastní propojené skupiny. Oni mají svoje. Není to tak, že by na vrcholu byla jenom jedna skupina, která všechno řídí. Je to síť, je to propojená síť.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ok, dál. Corey říká, že Kabal má v poslední době problémy, když používá umělou inteligenci na výpočet pravděpodobných časových linií. Oni by vždy odstřihli pozitivní časové linie dříve, než do nich planeta vstoupí, za použití všech prostředků, které mají k dispozici a jedním z těch prostředků jsou akce pod falešnou vlajkou. Máte nějaké nové informace o tom, v jakých situacích ovlivňují časové linie?

COBRA – Mají s tím problémy od r. 2012. A problémy budou pokračovat, protože oni nerozumějí Světlu. Opravdu nepochopili, že Světlo zvítězí. Že toto tu skončí. A oni to nepochopí, dokud to neskončí.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR - Michaeli, máte něco k tomu, než půjdeme dál?

MICHAEL SALLA – Myslím, že je to proto, že vstupujeme do oblasti galaxie, kde se nachází větší množství vysokofrekvenčních kosmických paprsků, které sem proudí a které pozvedávají vědomí, anebo přinejmenším vědomí zrychlují a lidé se stávají víc pozitivními anebo víc negativními - v závislosti na tom, jak jsou zaměřeni. To je zřejmě jeden z faktorů, proč je tento typ technologie neúčinný pro předpovídání časových linií a tak to mají negativní skupiny těžší, předvídat, jaké pozitivní změny přicházejí.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – A také to ovlivňuje jejich schopnost ty časové linie odstřihávat, jak tomu bylo v minulosti. Nedávno David Wilcock ve svých posledních článcích
zmiňuje, že je ticho před bouřkou. Jsou zde zdroje od Fulforda a také Trump naznačuje, že přichází něco velkého. Poslední tweety Juliana Assangeho obsahují pouze kódované klíče a také Sean Hannity z Fox News říká, že dojde k důležitému oznámení. O co jde? Jedná se snad o velké luciferiánské představení během jeho největších svátků Halloween a 4. listopad a jiné pozitivní frakce se to snaží potlačit? Jak je to všechno důležité?

MICHAEL SALLA – Na to ticho před bouřkou se lze dívat různým způsobem. Vím, že jedna z věcí, o kterých byl Trump informován bylo, že nižší tajný kosmický program shromáždil mnoho vojenských materiálů o Severní Koreji a že je připraven velmi rychle převzít její vojenskou infrastrukturu. Válka proti Iráku trvala tři týdny; stačila na zničení obranného leteckého systému Iráku a irácké armády. Severní Koreji budou muset udělat něco podobného, ale v řádu minut. Trump byl informován o technologii, která je něco jako… bič Boží. Mazerovy satelity, něco jako zbraně zaměřovací energie a další pokročilé zbraňové systémy, které by jednoduše vojenský arzenál Severní Koreje zničily. A samozřejmě to by byla role pro tajný kosmický program, pro jeho nižší úroveň. Ale to není tak úplně žádoucí cesta. Ale myslím, že toto měl Trump na mysli, když mluvil o tichu před bouří.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR - Ok. Cobro, máte k tomu něco?

COBRA – Ano, v pozadí se připravuje mnoho věcí. Nemohu o tom mluvit. Ale tento podzim bude velmi zajímavý… velmi dynamický. Bude se dít mnoho věcí, jak na pozitivní, tak i na negativní straně. Dojde k mnoha překvapením. Je třeba být v klidu a rovnováze, ať se stane cokoliv a být připraven na cokoliv. Musím odejít, takže vám, pánové děkuji za tento zajímavý rozhovor a přeji všem to nejlepší. Vítězství světla!

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Děkujeme, Cobro, za váš čas. Moc si toho vážíme.

A dokončeme to, protože to je velký přechod ke skutečné síle, kterou máme, aniž bychom si toho byli vědomi, aniž bychom tomu rozuměli. Je to základní energetický jev, že když z našeho těla cestujeme na nefyzické roviny, máme vlastně mnohem víc síly, než jako kdybychom fyzicky zemřeli a byli pouze na plazmické či éterické úrovni. A na základě vlastních zkušeností jsem zjistil, a také analogicky to přinesl i zesnulý Julien Wells…. Bylo to o tom, jak Superman opustil svou planetu a s ním i někteří špatní chlápci; byl to jeden starší film z osmdesátých let. Ti po něm šli a všichni přišli na Zemi a zjistili, že mají úžasné schopnosti, protože jsou v jiné realitě. A také jsem před nedávnem zjistil, že velmi důležitá léčivá technika znovuzískání části duše je cosi, co lze dělat, pouze dokud jste ve fyzickém světě, tedy z fyzické roviny a tak se snažím s tím pracovat. Víte, my, pracovníci světla z povrchu máme pořád obrovský potenciál, když absolvujeme základní výcvik a využijeme to, co je nám vrozené, ale co moc nepoužíváme. Na to je zacílena kampaň reaktivace 144 000 (pracovníků světla). Takže nejdříve Cobra, protože vy tolik toho víte o nefyzických aspektech věcí. Co k tomu chcete říct?

COBRA – Ano, klíč k naší síle je spojit fyzično a nefyzično, abychom realizovali ten plán přinést světlo. Ten plán již existuje na nefyzické úrovni. Realizovali tím, že budeme protrhávat plazmu, ukotvovat ji do fyzických těl a dělat své poslání. Je nás 144 000, my jsme se narodili, abychom plnili své poslání. Každý z nás má poslání. Dělejte ho. Dělejte ho a budeme úspěšní a zvítězíme. Vítězství světla. Děkuji.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR- Cobro, to bylo úžasně řečeno. Michaeli, něco na závěr?

MICHAEL SALLA - Cítím, že naše schopnost kolektivně manifestovat realitu našich nejkrásnějších snů se stává něčím, co máme stále blíž na dosah, jak stále víc a víc lidí přijímá informace, které dnes zde byly řečeny a také za pomocí internetu a videí, atd.. Jak si stále víc lidí uvědomuje, jak zásadně důležité je zabývat se tímto druhem informací. Pak se na úrovni kolektivu spojíme a budeme manifestovat něco, co je skutečně úžasné a já se na to těším. A děkuji, že jste zorganizovali tento pořad a pozvali do něj Cobru.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Také jsem rád. Prosím, pokračujte v tom, co děláte. Bylo mi velkým potěšením setkat se s vámi v Mount Shasta na konferenci při příležitosti zatmění slunce. To bylo 21. srpna? A pokud budete mít něco nového, ozvěte se. Znovu vám děkuji za váš čas.

MICHAEL SALLA – Rádo se stalo. Aloha.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Na shledanou. To byl Michael Salla z Institutu exopolitiky - Exopolitics.org. Cobrovy stránky - 2012portal.blogspot.com. Slíbil jsem vám, že to bude diskusní smršť a že půjdeme s našimi otázkami do hloubky a skutečně to tak bylo. Tady je neznámý bojovník. Posloucháte rádiové vysílání Ground Crew Command Radio. Ve vysílání budeme pokračovat po přestávce.

konec.


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: