pondělí 6. listopadu 2017

Michael Salla, Cobra & Unknown Lightwarrior na rádiu Ground Crew Command: část II

Část II

(Odkaz na část I: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2017/10/michael-salla-cobra-unknown.html)

Originál byl publikován 26.10.2017

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – OK, chci teď přejít k těm různým flotilám, které operují venku; jak k těm pozitivním, tak i negativním. Ale nejdřív bych se chtěl krátce zastavit v historii. Víte, jedno z nejznámějších povstání proti vládě pokrevních rodin, tedy potomků Preadamitů, byla americká revoluce 13 kolonií, které odvážně povstaly a řekly „Ne“ vládě pokrevních linií. Povstání vedli pozitivní svobodní zednáři, kteří se stali Otci - zakladateli. Ale nebyla řečena jedna věc, které nebylo zde vysloveno uznání: existuje jedna velmi málo uznávaná, napůl zapomenutá věc, a je to občanská válka v Anglii, z r. 1640. Víte, Oliver Cromwell a jeho parlametní armáda proti vládnoucímu králi z pokrevní linie. Možná máte pro to odpověď, Cobro. Existuje nějaké spojení mezi… nejdřív k Oliveru Cromwellovi. Bylo to nějak ovlinováno z pozadí, ať již rodinami z řad bílé šlechty anebo svobodných zednářů a zda mají tyto rodiny bílé šlechty anebo pozitivní zednáři nějakou spojitost s americkým revolučním děním, a s Otci - zakladateli?

COBRA – Ano. Nejdřív něco řeknu o revolučním dění v Anglii. V pozadí byl pozitivní vliv jistých rozenkruciánských skupin a jisté rodiny pozitivní šlechty. Chtěli udělat přesne toto: ukončit vládu pokrevních rodin. To bylo jejich cílem, ale nebylo to úspěšné do té míry, jak doufali. Něco to spustilo…

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Bylo to úspěšné, ale o osm let později, zřejmě za pomoci černé magie, úplatků, vražd, čarování, prokletí a zaklínání - víme, jak fungují - podařilo se jim protlačit zpátky, aby měli vliv a prosadili další rodinnou linii. V tomto případě to byla linie Saxon-Coburg.

COBRA - Ale v podstatě to nebylo dostatečně úspěšné, protože pokrevní linie stejně vládly z pozadí, nebo někdy dokonce přímo. Nebylo to tak, jak síly světla doufaly, proto vypracovaly důkladnější plán, který provedly prostřednictvím určitých pozitivních zednářských skupin a začalo to ve Francii, v r. 1775. Byl to rozhodující rok, protože v Paříži byly založeny určité lóže a hybnou sílou za těmi lóžemi by St. Germain. Mělo to spojitost s tím, jak Benjamin Franklin zahájil hnutí za nezávislost v USA a byla vytvořena Ústava Spojených států, která, pokud by byla úplně dodržována, byla by vyhubila Kabal v USA. Proto je Kabal tak alergická na Ústavu, protože Ústava chrání nezávislost člověka a nezávislost státu, založeného na společenství nezávislých lidi. Bez tohoto projektu bychom teď byli ve středověku.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ano, to bylo výborně řečeno. To pěkně navazuje na moji další otázku: Pro koho vlastně pracoval Napoleon Bonaparte? Jak tomu rozumím, šlo skutečně o opravdovou snahu pozitivní zednářské lóže svrhnout vládu pokrevních linií v Evropě a pak ve světě? Protože následně pokrevní linie stejně kolonizovaly všechny ostatní kontinenty. Anebo to všechno hrálo do karet jezuitům?

COBRA – V podstatě probíhal boj mezi jezuity a Rothschildy – a Napoleon pracoval pro Rothschildy. Rothschildové stáli proti církvi, i když pro ni pracovali- vybírali peníze pro jezuity, ale bylo mezi nimi napětí a oni měli představu o sjednocené Evropě. Je to idea Rotschildů a Napoleon chtěl vytvořit Evropskou unii, která by současně byla monetární unií, která by shromažďovala peníze pro Rotschildy. Většinu peněz by museli odevzdat jezuitům. Takže mezi jezuity a Rotschildy odjakživa existovalo silné napětí a to se odrazilo v napoleonských válkách. Samozřejmě, byly tu zednářské lóže, podporující Napoleona a byly zase další skupiny, které ho nepodporovaly, ale podporovaly jezuity. Takže, také tam existovalo neustálé pnutí.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Zajímavé. Jak je vidět, s Evropskou unií uspěli.

COBRA – Musíme říct, že síly světla také z tohoto plánu profitovaly, protože Evropská unie je mečem o dvou stranách. Není v ní všechno špatné, ani všechno dobré. EU může, za jistých okolností, zajistit růst a rozvoj, ale lze to také zneužít. Na tom, co se teď děje ve Španělsku, všichni vidíme, jak se to může změnit v nevýhodu.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Dobře. Michaeli, pokračujte.

MICHAEL SALLA – Chtěl jsem zrovna říct, že rád sleduji dějiny a vývoj sil v průběhu dějin.

Dynamičtější je, když proti sobě stojí tři síly, než když jsou to jenom dvě skupiny, dvě dominantní skupiny. Myslím, že jedna skupina - pozitivnější- má snahu působit tím, že do vědomí lidí vkládá určité ideje či ideály a spolupracuje s talentovanými lidmi, kteří ty ideje prosazují. Začal bych tím, že si myslím, že Napoleon byl ovlivněn těmi spíše pozitivnějšími skupinami, které nesly ideál sebeurčení a republikánství a že ony skutečně inspirovaly miliony lidí na celém evropském kontinentu. Proto, myslím, měl Napoleon takové ohromné válečné úspěchy, protože měl podporu lidí v celé Evropě a on měl potenciál přenést to i na Blízký východ a dál. Vždyť se dostal do Egypta, ale vstoupily do toho reakční síly. Někdy se dobrý úmysl změní… začal svou moc zvětšovat, stal se císařem a myslím, že tehdy vlastně přešel na temnou stranu. Myslím ale, že na začátku plnil úkol, že v období kolem r. 1800 šířil tyto evoluční myšlenky a pomáhal republikánství a vzepjětí ideje sebeurčení v Evropě i ve světě.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Já jsem občas totiž zaslechl, že existovalo hnutí, které chtělo svrhnout v Evropě vládu těch královských rodin, které pěstovaly incest. Většina z nich jsou potomci tzv. Preadamitů. Teď bych se chtěl přesunout k druhé otázce – na vás oba.

Zda 13 pokrevních rodin, černá šlechta - ztratila kontrolu nad nacisty a Hitlerem a kontrolu pak převzali “nepřátelé - drakonáni? Protože o drakoniánském vlivu na nacisty víme, pokud nechceme mluvit přímo o hlavní kontrole ze strany drakonánů nad nimi. Proč se ptám? Protože jsme si dlouho mysleli, že tyto lodě Preadamitů, těch obrů s dlouými lebkami, kteří ztroskotali v Antarktidě před 50 – 60 000 lety… dokonce i já jsem myslel, že je po celé Sluneční soustavě pronásledovali pozitivní mimozemšťané a snažili se je zničit. Jsem přesvědčen, že si to mysleli i mnozí jiní. Ale ne, to je pronásledovali drakoniáni a pronásledovali je všude a tady také. Jedná se tedy o dávnou, silnou rivalitu mezi dvěmi negativními mimozemskými skupinami a jejich potomky. Ptám se proto, vás obou.

Došlo k tomu, že třináct pokrevních rodin ... černá šlechta…ony ze začátku Hitlera podporovaly, financovaly ho, ale pak Hitler přestal poslouchat. Začal tisknout vlastní měnu, takže již nehrál podle jejich pravidel. Také samozřejmě vímě o těsném propojení mezi nacistickým tajným kosmických programem a drakonánským vlivem a tady to není jasné. Je to složitá otázka, ale: jak to bylo? Ztratilo těch 13 rodin kontrolu? Měly vůbec nějakou kontrolu nad Hitlerem a nacisty a pak ji ztratily a převzali ji drakoniáni?

COBRA – Situace je trochu složitější. Nejde o Hitlera. Týká se to všeho, co se dělo v Německu. A Německo je v dějinách 19. a 20 století speciálním případem. Dříve, než se Německo sjednotilo, byla tam země, zvaná Prusko. Později sa začlenila do Německa a měla velmi silný průmysl, byla vědecky velmi vyspělá a proto tam byl již v 19. století zahájen tajný kosmický program.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – To mluvíte o roce 1800?

COBRA – Bylo to v období 1820-1830, kdy se poprvé ty věci daly do pohybu. Dlouho předtím, než to bylo založeno, bylo to všechno tajné, patřilo to pod armádu, šlo o vojenský tajný program, o kterém vědělo velmi málo lidí.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Bylo to dokonce před francouzsko-pruskou válkou v r. 1871?

COBRA – Ano. Bylo to dlouho předtím. V té době byla pruská armáda jedna z nejvyspělejších a došlo k tomu, že Plejáďané viděli příležitost zasít semínka pozitivního kosmického programu a telepaticky kontaktovali lidi v Německu a inspirovali je, aby začali stavět vlastní kosmická plavidla. To se dělo již v 19. století. Samozřejmě, první prototypy byly velmi hrubé a nefungovaly. A pak na začátku 20. století kontaktovali Marii Orsič. Doufám, že její příběh znáte. Byla médiem, channelovala. Channelovala Plejáďany ze souhvězdí Aldebaránu a pozvala ji jistá skupina, která se jmenovala Společnost Thule, později Společnst Vril a tak začal německý tajný kosmický program a nejdřív skupinu infiltrovali Rotschildové za pomoci Hitlera. K té skupině patřil jeden člověk, vlastně ji založil …. byl to Rudolph Glauer a říkal si hrabě von Sebottendorff a on byl velmi hluboce propojen s různými okultními sílami v Turecku. A ty síly- nebudu to hlouběji rozebírat - od té doby to řídily ty síly a pak zde máme Karla Haushofera - byl to Němec, který hodně cestoval na Východ, a když skupina Chiméra, která celý vývoj pochopitelně sledovala, když viděla ten německý program, který měl potenciál - průlomový potenciál… skutečně zde existovala možnost, že začnou stavět funkční plavidla, a budou kontaktovat Plejáďany a uskuteční první kontakt, o kterém by se mohla dovědět veřejnost… rozhodla se zasáhnout. Poslali proto skupiny drakoniánů z Tibetu, aby se s Haushoferem zkontaktovali. Hauhofer se pak vrátil do Německa, byl v kontaktu s Hitlerem a tehdy začali oni - zelení mužíčci – ovládat Hitlera. Byli to drakoniáni. Hitler s nimi podepsal dohodu. Jistě, nebyla to jediná skupina, která měla vliv na Hitlera. Ve hře byli také Rotschildové a jezuité. Asi znáte velký jezuitský pentagram koncentračních táborů. Takže, každá ta skupina měla svou vlastní představu o tom, co se v té válce stane. Jezuité chtěli mít koncentrační tábory, Rotschildové chtěli vydělat peníze. Drakoniáni chtěli ovládat planetu přes Hitlera. Skupina Chimera chtěla řídit karanténu a pak tu byli Plejáďané…a k těm se váže také příběh. Plejáďané viděli, co se děje a chtěli genocidě zabránit a před druhou světovou válkou podepsali dva Plejáďané s Hitlerem dohodu. Slíbili mu technologie výměnou za to, že nezahájí genocidu a byl to jejich poslední pokus genocidě zabránit. Když se to nepovedlo, přerušili s Hitlerem a nacisty všechny kontakty.

To bylo, myslím, v r. 1941 nebo 1942 a pak drakonáni dali Hitlerovi technologii. Takže to vlastně byla zástupná válka mezi drakoniány a Konfederací. Během této zástupné války, Druhé světové, byla vyčištěna větší část galaxie. Byla to součást galaktické války, která byla ukotvena na fyzické úrovni na planetě Zemi. A Konfederace částečně zvítězila a nacisté se museli uchýlit do podzemí. Takže jedna část jich odešla do Antarktidy a část do USA v operaci Paperclip a teď hlavní nacisté kontrolují Spojené státy. To se děje a je to tzv. Kabal. A samozřejmě, oni jsou promícháni s pokrevními rodinami. Mnozí z nich patří k pokrevním rodinám, anebo s nimi teď spolupracují.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Rozumím. Já jsem měl vždy takový pocit, že Hitler projevoval příliš velkou nezávislost, i když to bylo v chomoutu drakoniánské podpory, když už ne úplné drakoniánské kontroly. Chtěl bych vědět, jaká byla v tom všem pozice těch 13 pokrevních rodin. Protože já měl vždy podezření, že oni ztratili nad Hitlerem a nacisty kontrolu. Proto začali financovat a podporovat všechno: Spojence, USA, Velkou Británii, Sovětský svaz… aby zničili cosi, nad čím zratili kontrolu. Bylo to tak? Jak přesné je toto hodnocení?

MICHAEL SALLA – Myslíte, že Hitler se přestal řídit pokyny a že ho dosadily do funkce pokrevní rodiny? Elity – průmyslníci ze společnosti Vril, kteří dosadili Hitlera k moci si mysleli, že ho budou moct ovládat a když zjistili, že ne, že je připraven začít ty agresivní války, byli připraveni jít proti němu. Je to zdokumentováno. Například, že Wilhem Canaris, admirál, který velel německému vojenskému zpravodajství a další - němečtí průmyslnící, byli připraveni sesadit Hitlera kvůli české krizi, ale zaskočila je mírová dohoda, která byla sjednána mezi Chamberlainem a Hitlerem, protože to v podstatě Hitlera posílilo a pak se stala Hitlerova pozice na německé politické scéně neotřesitelná. Pokračoval tím, že napadl Polsko a ostatní je historie. Ale myslím, že to, co se stalo - bylo to kvůli jeho agresivitě – myslím, že se řídil návody drakoniánů, proto pokrevní rodiny a lidé ze společnosti Thule vsadili vše na rozvoj programů v Antarktidě a přesunuli tam mnoho svých lidí a zdrojů a probíhal tam veký rozmach, stranou od Hitlera. Oni se o ty nejvyspělejší technologie již nedělili, ačkoliv to Hitler původně zamýšlel, aby je použil ve válečeném tažení. Oni mu je nedali a to přispělo k tomu, že Německo prohrálo válku, ale pak se nacisti za pomoci operace Paperclip inflitrovali do USA a v podstatě ve spolupráci s německými elitami a neměckým kosmickým programem z Antarktidy zřídili Čtvrtou říši.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR - Ok, Cobro, ještě k těm 13 pokrevním rodinám, černé šlechtě, kteří ztratili nad Hitlerem a nacisty kontrolu a pak, aby ho zničili, podpořili USA, Británii a Sovětský svaz. Co se stalo, o co šlo?

COBRA – Já to tak nevidím. Oni, jako vždy, chtěli válku. Chtěli konflikt. Protože Rotschildové na tom vydělávali. Každý chtěl na tom něco trhnout. Chtěli tu válku a nestarali se o Hitlera nebo nacisty. Pro ně je to pouze jedna strana konnfliktu. A v USA byly továrny, které vyráběly pro Německo zbraně, například. To se dělo. Takže, bylo to v jejich zájmu. Zdá se, že když viděli, že Německo válku prohraje, změnili scénář. Vypracovali plán, že se Německo vzdá a nacisté budou infiltrováni do USA, a přesunuli nejcitlivější programy do Antarktidy a všichni byli spokojeni.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Takže černá šlechta nebyla nervózní z Hitlera a nacistů, že by to převzali, když pracovali pro drakoniány - jejich dávné rivaly od bůhvíjaké doby?

COBRA – Nebyli nervózní, protože měli stejné cíle, i když z trochu jiného pohledu. Mezi drakoniány a černou šlechtou byla vždy rivalita, ale nejednalo se o otázku přežití. Oni jsou na stejné straně. Skutečný konflikt, skutečná polarita je mezi silami světla a silami temna. Temné skupiny se mnohokrát lépe domluví, než ty ze světla.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ano. Chtěl jsem říct, že oni často spolupracují, když se jim to hodí.

COBRA – Přesně tak.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ještě jedna věc, než se posuneme dál. Jak tomu rozumím, byl holokaust téměř jednoznačně operací jezuitů?

COBRA - Ano.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Pokud ano, komu jezuité obětovali všechny ty oběti holokaustu?

COBRA – Uctívali entitu zvanou Moloch. Chtěli vytvořit portál, za pomci kterého by planetu Zemi změnili na temnou planetu. Chtěli znovu zavést dobu temna, vlastně středověk.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Tak dobře, posuneme se trochu. Michaeli, máte nějaké aktualizace ohledně nižší úrovně, jak tomu říká David Wilcock - tedy nižší úrovně vojensko-průmyslového komplexu a jeho Tajných kosmických programů a role, jakou v tom celém hraje americké námořnictvo? Je to jedno a to samé, anebo existuje tajný kosmický program pro armádu a pak samostatná část pro námořnictvo?

MICHAEL SALLA – Myslím, že je to tak, že Tajné kosmické programy, které dělá námořnictvo, jsou velmi odlišné od toho, co námořnictvo původně zřídilo. Myslím, že program námořnictva je spíše zaměřen na pozorování Země a monitorování dopravy a možná nějaké menší mise na Měsíc…možná na Mars, ale oni se svým plavidlem TR3… Nemyslím, že by měli nejvyspělejší technologie, jako jsou mezihvězdná přepravná plavidla s posádkami, které jsou v programech 20 let a zpátky. Myslím, že v současné době se to pomalu rozvíjí. Myslím, že si uvědomují, že pak by mohli dostat na ten rozvoj víc peněz a i lepší technologie. Z důvodu rozdrobení jednotlivých složek nemyslím, že by lidé z leteckých tajných kosmických programů věděli o tom, čeho dosáhlo námořnictvo. A práve kvůli tomu rozčlenění a vzájemné rivalitě oni ani nevěří, že by mělo námonictvo kosmický program. Asi mají reálné podezření, že by to mohlo být skutečné - řekli o tom někteří důvěryhodní lidé, zrovna včera jeden. První rozhovor poskytl Michael Gerloff, který patřil ke kosmickým mariňákům, on sloužil v programu 20 let a zpátky. Od jiných lidí z těch programů se liší tím, že má spoustu dokumentů, které zveřejnil. V rozhovorech s ním, které dělám a které budou zveřejněny se ukazuje, že on je někdo, koho bychom měli brát vážně a že on je jakýmsi katalyzátorem pro mnoho dalíšch lidí, kteří sloužili v kosmických programech námořnictva, aby vystoupili a promluvili. Domnívám se, že to povede k odhalení letectva a k určitému posunu, protože oni si uvědomí, že byli také manipulováni.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Dobře. Je výborné dovídat se, že stále pokračujete ve shromážďování důkazů i svědectví na videa, atd. To je opravdu skvělé.

COBRA – Chtěl bych k tomu říct několik věcí. První je o tom informátorovi, který vystoupil s dokumenty. Byl mezi nimi i dokument nazvaný Mars-GRAM a musím říct, že to nemá nic společného s planetou Mars. Je to pouze vojenský podpůrný rádiový systém. Je to rádiový systém, který používají i někteří radioamatéři a nemá to nic společného s planetou Mars. Další věc, co musím říct je, že Tajné kosmické programy námořnictva byly a stále jsou podporovány Galaktickou konfederací. Řekl bych, že intenzita kosmických programů námořnictva je mnohem vyšší než u kosmických programů letectva a zase tu máme to pnutí, které je součástí zástupné války mezi Chimerou a Konfederací. Skupina Chimera se snaží ten příběh řídit prostřednictvím kosmických programů letectva a důvod, proč se teď letectvo tolik soustřeďuje na aktivitu na dolnízemské orbitě a na zvyšujcí se vojenskou přítomnost na zemské orbitě je, že se opět obávají toho, že skončí status karantény. Obávají se tzv. „invaze“ Galaktické konfederace. Již k tomu vydali různá prohlášení.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ano. Je pravda, že Tajné vojenské kosmické programy, týkající se dolní části orbity jsou kontrolovány pozitivní skupinou, která nedávno postavila a v boji použila vyspělé kosmické plavidlo, stejně dobré jako má Temná flotila a drakoniánská flotila? Je to tak? A příklad, který znáte je tento: myslím, že se to stalo v lednu 2016, když se Temná flotila pokusila vzlétnout z Antarktidy s významnými členy Kabal, kteří se chtěli dostat z planety pryč a bylo na ně zaútočno těmi trojúhelníkovými plavidly, o kterých panuje názor, že patří k nižším úrovním vojenských Tajných kosmických programů.

COBRA – USA nejsou jedinou zemí, která má tajné ksmické programy. Rusové a Číňané mají také své kosmické programy. A chtěl bych říct, že pozitivní aliance významně podporuje číňské a ruské kosmické programy.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ok. Michaeli, chcete…

MICHAEL SALLA – Ano. Mám informaci, že ta plavidla, která byla použita v Antarktidě proti Temné flotile, že ta patřila Pozemské alianci a že jsou za tím Rusové a další národy, patřící k BRICS. Ale to je docela jiné, než program letectva. Myslím, že letectvo takovou vyspělou technologii nemá a že jeho technologie je stále docela primitivní, ve srovnání s tím, co mají nahoře korporace a námořnictvo. Ale chci upozornit, že letecké Tajné kosmické programy anebo ti, co jsou zapojeni do záležitosti odhalení a co z letectva pocházejí, že u nich letos došlo k významnému posunu. Byl zveřejněn dokument obranného zpravodajství a v něm letectvo a obranné zpravodajství poprvé hovořily o lidsky vypadajících mimozemšťanech. Předtím tomu tak nikdy nebylo, když byly zveřejněny jiné dokumenty typu Majesic 12. V žádném se nikdy předtím nemluvilo o jiných mimozemšťanech než o Greys, ale teď s tím novým dokumentem který vyšel - teď Obranné zpravodajství hovoří o Tesloví a o lidských mimozemšťanech, kteři navázali diplomatické styky s Eisenhoweren atd. Takže teď vidíme určité sbližování iniciativ odhalení, které provádí námořnictvo a které je letectvo připravené akceptovat a to je velmi povzbudivé. Protože myslím, že lidé z letectva začínají přijímat výpovědi lidí z námořnictva.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – To je zajímavé a povzbudivé. Cobro, vím, že nemáte rád čísla a procenta a podobně, ale nemohu tomu odolat. Chci slyšet od vás obou: jaké máte poslední údaje o počtech v Temné flotile a drakoniánské flotile? Jsou to stále významné bojové síly, pokud jde o dolní část zemské orbity a obslužnost?

MICHAEL SALLA – No, podle informací Coryho Gooda byla Temná flotila docela zdecimována kvůli rozsáhlé karanténě v celé Sluneční soustavě, což zabránilo příjezdu posil. Teď je na vzestupu pouze Meziplanetární korporátní konglomerát – pokud jde o nejvyspělejší technologie, které tam může používat temná strana Rotschildovy skupiny. Ale, víte, ztrácejí moc. To, co jste uvedl o té Antarktidě, to byl pro ně velký šok, že existuje lidský kosmický program, kterf není pod kontrolou korporací ani Temné flotily a který je stejně pokročilý jako jejich.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – A to byla Pozemská aliance, o které mluvíme? Ta na ně zaútočila?

MICHAEL SALLA – Ano, správně.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Protože tak to říká Aliance Tajných kosmických programů, tedy bývalí Solar Warden, takže to je něco.

MICHAEL SALLA – Ano, je. Program námořnictva Solar Warden operuje pouze v hlubokém vesmíru. Ti nemají nějakou významnou roli v tom, co se děje kolem Země. Letectvo provádí hlavní operace, ale nemá takovou technologii, která by mohla čelit tomu, co dělá Meziplanetární korporátní konglomerát anebo Temná flotila. Proto si mohou volně chodit sem a tam, jak se jim zlíbí, ale teď, s Pozemskou aliancí, se dynamika výrazně změnila.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ano, Cobro, pokračujte.

COBRA – Ze zřejmých důvodů nebudu uvádět čísla, protože my nejsme jediní, kdo poslouchá tuto relaci a některé informace jsou citlivé. Ale chci říct, že na operace na dolní orbitě bude čím dál větší soustředění a bude to čím dál víc veřejné. Jsou zde různé zájmové skupiny, různé frakce, které se tam budou chtít ukázat, protože to je poslední obranná linie před osvobozením planety. Takže ohledně toho v blízké budoucnosti zaznamenáme mnoho novinek a různé tzv. skupiny z tajných kosmických programů začnou, a budou muset začít navzájem komunuikovat, protože je toho zveřejňováno čím dále víc. Prosakuje to a je to uvolňováno celé populaci, takže ta situace také nutí lidi na různých pozicích v těch programech začít nějak spolupracovat, takže to všechno bude součástí procesu odhalení – ať tím, či jiným způsobem.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Ale pro tuto chvíli jsou Temná flotila a drakoniánská flotila stále významnou sílou v oblasti dolní orbity a kolem povrchu? Souhlasíte?

COBRA – Části Temné flotily a drakoniánské flotily jsou zcela pod velením Chimery, ale rychle to slábne.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Fajn, to lidé rádi slyší. Ne že by se báli, ale celá ta záležitost již nějakou dobu trvá, takže je to kvůli inspiraci a motivaci. A o tom je Povrchové posádkové velitelství. Teď samotná Chimera: mají ještě nějakou významnou flotilu anebo jim zbyl jenom portál? Jsou jediní, kteří zcela ovládají drakoniánskou a temnou flotilu?

COBRA – Ti jsou na úplném vrcholu. Mají pár elitních plavidel a mají pár teleportačních komor a to je vše. Nemají toho mnoho. Maximálně se snaží zůstávat v pozadí a neangažovat se přímo. Protože pokaždé, když podniknou nějakou akci a něco udělají, odhalují se. Spíše dávají do popředí své drakoniánské poskoky a nechají je dělat špinavou práci a bojovat.

THE UNKNOWN LIGHT WARRIOR – Jasně. Cobro, v poslední aktualizaci asi před měsícem jste sdělil, že významná část skupiny Chiméra – myslím, že cca 80 - byla Silami světla odvezena mimo planetu. Pokud se to skutečně stalo, můžete říct, kolik jich ještě zbylo? Je jich ještě mnoho?

COBRA - Znovu, ze zřejmých důvodů nebudu uvádět čísla, ale řekl bych, že nejtvrdší z té skupiny zůstávají až do konce, takže zde teď máme velmi malou, odhodlanou skupinu, která je technologicky velmi na výši. Ale i s těmi si postupně poradíme. Nebudu ale uvádět žádné odhady, ani časové. Z různých důvodů.

Pokračování příště.

Překlad: Mirka


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: