neděle 12. listopadu 2017

Meditace na odpojení entity Yaldabaoth a dalších plasmatických parazitů od ZeměOriginál publikoval Untwine 23.10.2017

Níže zde přetiskuji velmi silný článek sepsaný dvěma mými přáteli:

-----

Cobra v článku publikovaném 12.10.2017 uvedl odkaz na článek Válka proti vědomí:

https://www.fifty8magazine.com/war-on-consciousness


V něm je tato citace: "Jak tuto válku vyhrajeme? Proti Archonům bojujeme tak, jako staří Gnostikové: vědomostmi, moudrostí a odpojením se." Když došlo na dotazy, jak Zemi odpojit od entity Yaldabaoth, byl Cobrovi položen dotaz, zda-li je možné využít meditaci s číslicí 8 pro odřezávání propojek, podle Phyllis Krystal. Cobra odpověděl, že je to skvělý nápad!

Cobra také navrhnul, aby byli zahrnuti i další dva červovití parazité. Ty jsou zmíněni zde:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2017/09/kratka-situacni-aktualizace-2892017.html

Tato meditace může být prováděna individuálně nebo ve skupinách. Jestliže ji člověk dělá sám, pak je nejlepší ji provádět 2 minuty ráno po probuzení a pak večer, těsně přes usnutím. Skupinová meditace bude prováděna jednou týdně, v neděli, v 16:45 (zimní čas, Praha / Bratislava, tedy v 3:45 GMT).

-----

Meditace na odpojení entity Yaldabaoth a dalších plasmatických parazitů od Země

1. Uveďte se do uvolněného stavu vědomí. Spojte se s VAŠÍ přítomností.

2. Vyslovte svůj záměr pro použití této meditace jako nástroje pro urychlení procesu odpojení Země od entity Yaldabaoth a od dvou červích plasmatických parazitů ve všech dimenzích času a prostoru a na všech pláních.

3. Vizualizujte si dva zlaté kruhy ve tvaru číslice 8, jak leží na zemi před vámi.

4. Do středu zlatého kruhu, který je blíže k vám, si představte nápis "Země", jak je vyvedený v nádherných barvách a vyrůstá ze země uvnitř toho kruhu.

5. Za kruhem se Zemí si představte druhý zlatý kruh s entitou Yaldabaoth, a dvěma červími plasmatickými parazity na zemi.
6. Naplňte každý z kruhů esencí každé té bytosti, a prociťte, jak sedí na zemi před vámi. Kruhy ať se dotýkají, ale nepřekrývají.

7. Počínaje v místě dotyku kruhu si na zemi představte jasné neonové modré světlo, jak proudí skrze entitu Yaldabaoth a skrze dva červí plasmatické parazity ve směru hodinových ručiček, až je celý kruh opsán jasně modrým světlem.

8. Z bodu, kde se oba kruhy dotýkají nechte toto neonové modré světlo proudit dál po zemi přes levou část kruhu, uvnitř kterého je nápis "Země", proti směru hodinových ručiček, kolem Země a zpět do bodu, kde se oba kruhy dotýkají, čímž dokončíte vykreslení číslice 8. Toto jasné neonové modré světlo nechte proudit po číslici 8 po dobu dvou minut.

9. Tak, jak světlo dále proudí, prociťte, jak jsou Země, Yaldabaoth, dva červí plasmatičtí parazité a jasné modré světlo ukotveny k zemi.

10. Nyní si podívejte, jak jasný modrý paprsek světla Archanděla Michaela odřezává propojky a jak tyto dva kruhy odděluje, uvolňuje Zemi od entity Yaldabaoth a od plasmatických parazitů. Poděkujte za všechno, co jste se tím naučili a všem bytostem, které pomohly v osvobození Země.


Vítězství Světla!


Odkaz na Odřezávání propojek pomocí číslice 8:

ANGLICKY:

https://www.imagerynet.com/ties/ties.html

ČESKY:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/08/technika-cisteni-symbolem-8-zbavte-se_10.html


Celá tato meditace obvykle zabere zhruba 4 minuty. Pro maximální efektivnost je dobré mít na paměti tyto dvě věci:

1) Všechny aspekty meditace (Zemi, entitu Yaldabaoth/parazity a modré světlo) držet na zemi.

2) Udržovat zdravou neonovou modrou barvu na číslici 8.

Sepsaly: Sonja a Sequoia


Zdroj: http://recreatingbalance1.blogspot.cz/2017/10/gaia-yaldabaothplasma-parasites.html
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: