neděle 29. října 2017

Michael Salla, Cobra & Unknown Lightwarrior na rádiu Ground Crew Command: část I
Originál byl publikován 26.10.2017


UNKNOWN LIGHTWARRIOR - A zase jsme tady! Posloucháte vysílání rádia Velitelství pozemních sil. Tady je neznámý bojovník světla a jdeme na to. Na lince máme Michaela Sallu a Cobru. Pánové, moc děkujeme, že jste si našli čas.

Michaeli, začnu u vás. Díval jsem se na vaše DVD s vaší prezentací na schůzce MUFONu v Las Vegas. Nebylo tam pro mne moc nového, protože tu problematiku hodně sledujeme, ale všiml jsem si jedné věci, a to, že jste velmi přesný a kladete velký důraz na důkazy, uvádíte dopis za dopisem, dokumenty a záběry, a tehdy jsem pochopil, o čem Institut exopolitiky vlastně je. Vnímám, že Institut exopolitiky se ve vztahu k nevědomému mainstreamu skutečně snaží prokázat existenci mimozemšťanů ve třetí dimenzi a náš vztah k nim. S tím takové weby, jako je můj nebo Cobrův, docela bojují, protože my prezentujeme docela velké věci, které mainstream pochopitelně není schopen přijmout. Nemůže udělat tak velký skok a jít do tak vysokých úrovní vědomí najednou. Přitom všichni víme, že mimozemšťané existují, atd., a také víme, že Kabala a NSA nás špehují, že? Víme to mnoho let, ale podívejte, co se stalo, když vystoupil na veřejnost Snowden a skupina z NSA a stále to má velký význam, i když my jsme to již všechno věděli. Stále je to velká věc pro nevědomou většinu, v tom je ten vtip a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že Exopolitics.org hraje vůdčí roli při probuzení nevědomé většiny, což lidé na webových stránkách jako jsou ty moje či Cobrovy nemohou dělat, protože my se soustředíme na hlubší věci. Můžete nám říct, o čem je Institut exopolitiky a co je vaším cílem?

MICHAEL SALLA - Ano. Důležité je, abyste věděli, jak jsem zdůraznil, že má historie se velmi liší od Cobry a jiných, kteří jsou na tomto tématu zainteresováni. Já jsem vyučoval mezinárodní politiku na velké univerzitě v USA. Když jsem se k těm materiálům dostal a zjistil, že je to všechno skutečné, byl jsem nadšený, protože jsem to považoval za nový obor mezinárodní politiky a politických věd. Skutečně jsem chtěl přesvědčit lidi, s nimiž jsem pracoval a mé studenty, které jsem učil, že tento materiál je skutečný. Když jsem to poprvé uvedl, neměl jsem s tím úspěch. Materiály jsem představil v jedné třídě v r. 2001 na Americké univerzitě a nepřesvědčil jsem žádného studenta o tom, že se jedná o skutečné věci , a to jsem měl ve tříde 25 studentů, kteří byli pokrokově liberální a byli humanitárního založení. A jenom dva z těch pětadvaceti ve třídě si mysleli, že materiál, který jsem prezentoval - v duchu tiskové konference Stephena Greera Project Disclosure, je pravdivý. Takže ano, já v tom viděl výzvu jak přesvědčit, jak říkáte, nevědomý hlavní proud, že je to velmi skutečné.

A má stránka Exopolitics.org a Institut exopolitiky, který jsem založil v r. 2005, obojí se snaží otevřít tyto materiály tomu nevědomému a neznalému hlavnímu proudu a já tento druh publika stále oslovuji.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Já velmi oceňuji a vítám, že se snažíte představit tyto záležitosti akademické obci, která je výlučně orientována na levou mozkovou hemisféru. A opravdu před vámi smekám. Není to snadné, protože oni většinou patří k lidem, kteří jsou nejvíc naprogramováni a dostali se na nejvyšší akademické posty. David Icke by řekl, že existuje důvod, proč Kabala vybudovala akademický svět způsobem, kde striktně převládá levá hemisféra, kvůli ovládání a kontrole a je to pochopitelné. Jistě jste zblízka sledoval, jak Bílé klobouky napadly nadvládu Kabaly nad médii, Hollywoodem, akademickým světem, a dokonce nad národní fotbalovou ligou a sportem – jak říkají zdroje Bena Fulforda. Vím a jsem přesvědčen, že alternativní média a především známější tituly jako Infowars, Daily Caller, Brightbart a dokonce Fox… jistě odvádějí velmi dobrou práci, když odhalují Hluboký stát. Kdyby nebyli tak zaneprázdněni a nesoustředili se na zničení Hlubokého státu a odhalení všeho, co nakonec povede k hromadnému zatýkání, jsem přesvědčen, že by určitě chtěli mít u sebe někoho jako jste vy, protože vy to podáváte tak, že to nevědomá většina může dobře přijmout v rámci třídimenzionální fyzické úrovně. Pokud jde o prezidenta USA, který, jak doufám, brzy učiní prohlášení o tom, že mimozemšťané existují, hádejte, co by všichni hledali na internetu? Hledali by webové stránky jako je ta vaše. Uvažoval jste někdy o věcech tímto způsobem?

MICHAEL SALLA - No, upozornili mne na to, že Alex Jones je hodně obeznámen s tímto druhem materiálů, který já zveřejňuji, ale myslím, že on si je dobře vědom toho, že jeho publikum by tyto věci moc nepřijalo. Ukazuje se, že i když posluchači, kteří si jsou vědomi věcí, jako jsou operace pod falešnou vlajkou, pedofílie a zkorumpovanost politických elit, a že dokonce i ti, co sledují Infowars, zatím ještě nejsou zcela otevřeni k fenoménu mimozemské přítomnosti a proto je Alex velmi opatrný v tom, jak tyto materiály prezentuje. Vím, že si pozval lidi jako je David Icke a Jim Mars, ale nikdy je nepovzbuzoval k tomu, aby šli hlouběji do těch věcí, týkajících se mimozemšťanů, přestože oni dva jsou v tomto směru velmi dobře informováni. Jistě, Jim Mars nedávno zemřel. Ale umím si představit, že v budoucnu budu mít rozhovor s Alexem Jonesem na toto téma a že najdeme způsob jak to podat, aby to jeho publikum mohlo přijmout.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, zrovna jsem chtěl zmínit web Infowars. Myslím, že můžeme klidně říct, že Alex Jones a všichni reportéři z Infowars tuto problematiku znají. O tom není pochyb, ale dobrá věc je, že - pokud sledujtete web Infowars, že oni … pozitivní armáda... jednou za čas, tak jednou za tři - čtyři měsíce, prostřednictvím Infowars někdy rozvíří vodu, aby viděli, jak bude publikum reagovat. Někdy je to nějaká ezoterická záležitost, jenom aby se vidělo, zda je posluchačská obec připravena nebo ne. Příklad, co mne napadá: odhalili existenci Atlantidy v Atlantiku. Kousek zveřejnili a pak to nechali být. Víte, pokud si toho všímáte, tak oni každou chvíli zčeří vodu, aby viděli, zda jsou lidé připraveni, ale je pochopitelné, že mají hodně jiné práce. Musí se soustředit na to, aby odhalovali běžné lumpy z Kabaly a Hlubokého Státu, takže bezpochyby dělají to své. Cobro, pojďme trochu do historie. Pánové, my v naší probuzené komunitě jsme až do nedávna v posledních několika letech, spolu s Coreym nebo Davidem a s jejich informacemi vycházeli z toho, že na planetě vládnou reptiloidé, tedy drakoniáni, zejména na fyzické úrovni, nemluvím o éterické úrovni a Archonech a tak. Ale nedávno jsme se, díky Coreymu Goodeovi a Davidu Wilcockovi dověděli, tedy... oni zpopularizovali povědomí o tom, že to není tak, ale také že jsou zde tzv. Preadamité, obrovští lidé s dlouhými lebkami, že oni jsou vlastně předky třinácti pokrevních rodin. Prosím vás, zda byste k tomu něco chtěli dodat, ale ještě se zeptám, kdy sem ty skupiny přišly?

COBRA - O těch Preadamitech mluví lidé různě, je to název skupiny, z níž vznikli Ilumináti a jádro té skupiny pochází z galaxie Andromeda. O té skupině jsem mluvil mnohokrát na mém blogu, pod různými jmény, takže to není nic nového. Je to něco, o čem se mluví v posledních desetiletích.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - A jak byste je pojmenoval, jenom aby se lidé zorientovali?

COBRA: Rodiny Archonů.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR: Rodiny Archonů?

COBRA - Ano, neboli černá šlechta. To je jedno a to samé, stejný zdroj, stejné skupiny.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Rád bych to s těmi Archony vyjasnil: ty archonské rodiny jsou inkarnovány na fyzické úrovni a jsou to obři s dlouhými lebkami?

COBRA - No, existují fyzičtí a nefyzičtí a ti fyzičtí se inkarnují do jistých pokrevních linií a většina těch rodin je koncentrována v Itálii, takže oni jsou v hierarchii vysoko nad běžnými členy sítě Kabaly, kteří jsou na očích a kontrolují je a některé ty rodiny sahají zpátky až do doby Říše římské a dokonce ještě dále do minulosti, takže mají svůj původ doložen - někteří z nich, například, až do starého Egypta. A v podstatě ty samé rodiny vládly v Atlantidě a byli to tzv. černí mágové Atlantidy.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Aha, takže jsou to potomci těch obrů, těch Preadamitů s dlouhými lebkami, jenom aby bylo jasno….

COBRA - V době Atlantidy se rasa obrů vyskytovala mnohem častěji než teď a pak postupně vymírala a z generace na generaci se jejich genetická výbava měnila a jejich výška se zmenšovala. Ve starých vykopávkách můžete vidět obrázky těch obrů a lidi s prodlouženými lebkami; lze je vidět zcela zřetelně. 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ok a když vycházíme z vašich informací, jsou to, obecně vzato, inkarnovani Archoni? Všichni, nebo jenom někteří?

COBRA - Všichni. Je to skupina. Je to velmi specifická vymezená skupina, která moc neinteraguje s vnějším světem. Mají svůj vlastní způsob chování - chovají se určitým způsobem, myslí určitým způsobem. Je to zvláštní druh.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Není pochyb o tom, že rozhodně zdokonalili umění sociapatie, to můžeme říct jistě.

COBRA - Ano, přesně tak. To jedna z věcí, která se jim stala, protože šli špatným evolučním směrem, a v důsledku toho se stala sociopatie jednou z jejich hlavních vlastností.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Bezpochyby. Když vycházíme z informací od Coreyho, oni zde byli doslova pronásledováni, několikrát. Obývali Mars, došlo k válce, která zcela zničila Maldek, také známý jako Tiamat, neboli Super Země a pak uprchli na Saturnovy prstence, tam bylo na ně znovu zaútočeno, tak uprchli na Měsíc, a dlouho měli na Měsíci základnu, zřejmě statisíce let. Zase na ně zaútočili a pak uprchli na Antarktidu, ten příběh již mnozí znáte, zbyly jim pouze tři plavidla a oni zde doslova nouzově přistáli v husté vegetaci. To se stalo před cca 50 až 60 000 lety, a nefyzická archonská invaze se odehrála, jak nám bylo řečeno, před 26 000 lety... Můžete to tedy nějak vyjasnit a propojit pro naše posluchače? Kdokoli z vás, kdo má co k tomu dodat?

COBRA - Ono došlo k několika vlnám archonských invazí, došlo k tomu ještě dřv, než jste řekl. První příchod temných sil do Sluneční soustavy se odehrál před trochu méně než milionem let. Přišli ze souhvězdí Orionu. Rigeliáni ze souhvězdí Orionu. A Rigeliáni vlastně pocházeli z galaxie Andromedy a někteří Archoni přišli na Zemi až v atlantské době, jak jsem řekl dříve. Někteří z nich dokonce v Atlantidě vládli, nebo vládli temné lóži.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Takže ti první Archoni, přišli sem dříve než před 26 000 lety?

COBRA- Ano, ti první Archoni sem přišli před méně než... asi před 900 000 lety. Vstoupili do Sluneční soustavy, vybudovali základny na prstencích Saturnu, založili základny na Marsu. Došlo k bojům, protože v Sluneční soustavě byly další skupiny s vlastními zájmy. Založili základny na Měsíci, přistáli v Antarktidě a nakonec přišli na Atlantidu. Vlastně, jedna skupna přišla do Konga, jedna do Antarktidy a pak pomalu migrovali do Atlantidy, protože v té době byla Atlantida tropickým rájem. A samozřejmě, v posledních milionech let byl vývoj dějin velmi dynamický, kdy síly světla a síly temna někdy vyhrávaly a jindy prohrávaly. Až před 25 000 – 26 000 lety došlo k finální invazi, což zpečetilo osud planety na posledních 26 000 let, protože oni dokončili karanténu. Udělali z planety Země temnou planetu, kdy je každý recyklován prostřednictvím inkarnačního procesu a nikdo nemůže dovnitř ani ven, jenom když to dovolí Archoni a skupina Chimera. Chimera to po většinu času pouze pozorovala za scénou a moc do lidské historie nezasahovala. Zasahovali pouze, když hrozila opravdová možnost narušit status karantény. A to se děje teď. Ale po celou dobu kontrolovali celý příběh.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR – Můžete to poslední zopakovat?

COBRA - Po celou dobu kontrolovali příběh. Skupina Chimera byla a stále je na vrcholu.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR – Dobře, takže asi milion let probíhala bitva o Sluneční soustavu a Zemi se střídavými výsledky a před 26 000 lety došlo k významné invazi nefyzických Archonů, jak tomu rozumím...

COBRA - I předtím došlo k významným invazím, ale nebyly úplné. Invaze před 26 000 lety byla úplná invaze. Byla to invaze v plném rozsahu, byla jak fyzická, tak nefyzická.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR– Zajímavé. A teď k reptiliánským rasám, tedy k drakoniánům a reptiliánům - kdy ti přišli na tuto planetu ….

COBRA - Cestu ukázali Archoni a Chimera a ti přivezli reptiliánsko-drakoniánské otroky z hvězdných systémů Orionu. Víte, drakoniáni byli jacísi prostředníci, jako stratégové, vojenští velitelé, otrokáři...

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - …dávali věci do pohybu a prováděli je...

COBRA - Ano.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Dobře, a Archoni a Chimera byli nad nimi a v podstatě jim veleli, ti vlastně rozhodovali.

COBRA -Ano. 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ok, takže v podstatě stejně všichni přijeli do Sluneční soustavy v podobném časovém období asi před milionem let a Chimera...pokračujte.

MICHAEL SALLA - Ano, chtěl jsem dodat, jak to chápu já, že ve věci mimozemšťanů zde byly tři frakce a Cobra možná něco k tomu řekne... ale myslím, že reptiliánská přítomnost byla na Zemi asi nejdéle ze všech forem života, jsou zde po velmi dlouhou dobu. Když se podíváte na dinosaury a archeologové zjistili pravděpodobnost existence inteligentního druhu dinosaurů či raptorů, a tyto bytosti se mohly na Zemi vyvinout přirozeným způsobem před milionylet a myslím, že je dobrý důvod říct, že reptiliáni byli původní, jeden z přírodních původních inteligentních druhů na Zemi a pak byli z nějakého důvodu dinosauři vyhubeni, došlo ke kataklyzmatům a myslím, že pak přišli lidští mimozemšťané a začali planetu osazovat lidmi. Možná, že pozměnili nějaké rané humanoidy kteří byli na planetě a začali s mnoha pokusy. Alex Collier a Corey Goode - oba hovořili o dlouhodobých genetických experimentech v průběhu cca. půl milionu let a existuje mnoho dat, které toto podporují. Máme několik mimozemských skupin, které tady zasahovaly.

Arthur Horne napsal knihu “Mimozemský původ lidstva ” kde vysvětluje, jak různé mimozemské skupiny v učitých časových úsecích geneticky zasahovaly a pak byla poslední skupina, lidé jim říkají Anunnakiové nebo jim možná můžete říkat Preadamité, ale existuje dobrý důvod si myslet, že tyto bytosti, které přišly před 50 000 lety nebo tak nějak, založily novou vládnoucí elitu. Měly hybridy a mezi rasami došlo k mnoha sňatkům, jak to popisuje Kniha Henochova, víte, o padlých andělech a myslím, že je důvod, možná jsou to oni, o nichž mluvil Corey Goode. Jak víte, přišli sem z Měsíce, ale předtím byli na Marsu nebo na Maldeku a že ty tři skupiny mezi sebou soupeřily o vliv a nadvládu nad planetou. Myslím, že lidsky vypadající mimozemšťané mají sklon dělat věci spíše z pozadí, jenom si hrají s lidskou genetikou a pozorují, jak bychom reagovali na otevřenější zasahování ze strany reptiliánů. Pak jsou zde ti Preadamité, kteří a myslím, že souhlasím s Cobrou, že jsou to jakési vládnoucí elity, nebo alespoň jejich genetiku sdílí Kabala.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, jistě.

COBRA - Já tady musím něco říct, něco vysvětlit o reptiliánech. Existují různé typy reptiliánů. Tzv. přírodní reptiliáni, kteří byli součástí evoluce na Zemi a žili tu v různých geologických obdobích a patřili k nim dinosauři. Byla to domorodá skupina z této planety. Je pravda, že byli zničeni během kataklyzmatu, ale jedna skupina těch domorodých reptiliánů, kteří přežili pod povrchem planety a obývali mnoho jeskyní v podzemí...ti zdědili oblasti u podzemních řek a jezer a pak asi před milionem let, jak jsem řekl, došlo k invazi a spolu s archonskými rodinami a s drakoniány přišlo mnoho reptiliánů z Orionu a ti jsou mnohem bojovnější a zamořili celou reptiliánskou populaci v podzemí s tou jejich bojechtivou mentalitou. Takže domorodí reptiliáni, kteří zde byli předtím, již nejsou stejní. Připojili se k tomu válečnému duchu, který existuje v reptiliánské rase a považují Zemi sa svou planetu a považují lidi za ty, kteří zde přišli v rámci invaze a to je hlavní konflikt mezi reptilánskou rasou a lidskou rasou a není snadné ten konflikt vyřešit, ale nakonec bude vyřešen, protože reptiliánů na planetě moc nezůstalo. Na povrchu skoro nic, trochu, málo pod povrchem a reptiliánska rasa, jedna část reptiliánské rasy se zreformuje zpátky ke světlu. Stanou se mírumilovnými a budou to bytosti, které budou respektovat svobodnou vůli jiných, ale zbytek reptiliánské rasy bude muset do Centrálního slunce, takže toto bylo nutno říct.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - No, dobrá, mnozí z nás slyšeli o stížnostech od reptiliánských a drakoniánských skupin, které říkali: „Ne, oni zde byli první“, kdy dělali své genetické experimenty a jejich vlastní verzi Velkého experimentu, s kterým lidští mimozemšťané začali zřejmě nějaký čas poté. Takže, Michaeli, pokud máte něco k tomu...

MICHAEL SALLA - Myslím, že je to důležité téma: co dělají na této planetě reptiliáni? Myslím, že mezi námi žije mnoho reptiliánů, kteří mění podobu a to bude součást problému, který budeme muset jako rasa řešit, až dojde k Odhalení. Když se ti reptiliáni odhalí a víte, oni mají na planetu dávný nárok. Kdysi žili na povrchu a oni se tím budou ohánět a říkat: víte, chceme zde žít znovu otevřeně na povrchu a myslím, že se lidstvo bude muset naučit koexistenci s touto cizí rasou a myslím, že to bude pro mnoho lidí výzva. Protože myslím, a souhlasím v tom s Cobrou, že existovala mimozemská reptiliánská rasa, která sem přišla - drakoniáni- a ti vytvořili mnoho problémů. Je to velmi agresivní imperialistická rasa. A víte, lidé si myslí, že všichni reptiliáni jsou něco jako drakoniáni, barbarské bytosti, které lidstvo jenom využívaly. Ale myslím, že existuje docela hodně reptiliánských bytostí, měnících podobu, žijících mezi námi a když dojde k odhalení, lidé si budou muset zvyknout na myšlenku, že některé ty bytosti budou chtít být integrovány do nové společnosti, této Nové Země a že zde nebude jenom homogenní lidská populace. Že budeme jednat s reptiliány, lidmi a dalšími mimozemským bytostmi, které se vynoří ze stínu a řeknou: „Už není důvod, abychom se skrývali, jsme tady, jak s námi naložíte?“ 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - To je věc, ti reptiliáni, ať z nich zbyde cokoliv na fyzické úrovni. Jsou to ti, co jsou maskováni jako lidé - technologiemi nebo změnou podoby, dá se to udělat fyzicky...

COBRA - Musím něco říct. Není to tak, že tu najednou budou po planetě chodit bytosti s ocasy a budou měnit podobu, ale existuje určitá část reptiliánské rasy, která je inkarnována.Tedy reptiliánská duše je inkarnována do humanoidního těla, takže vypadá jako normální člověk, ale jeho psychologické vybavení - pocity, emoce, myšlení, jsou reptiliánské. A mnoho těch reptiliánů se dá najít mezi žoldnéry. Mají sklon k tomuto druhu povolání.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, ale na druhou stranu budou muset přijmout fakt, že když nebudou respektovat a ctít svobodnou vůli a prosperitu a svobodu a lidský sklon milovat se polovinu života atd., bude nám jedno, jak jsou tu dlouho. Buď budou respektovat svobodnou vůli a nárůst vědomí a nárůst srdeční čakry, dovolím si říci. Anebo budeme s nimi i nadále ve válce.

COBRA - Každý, kdo nebude respektovat svobodnou vůli, bude muset jít. Bude to planeta respektování svobodné vůle. Už to nebude experiment, kdy je dovoleno vše. S tím je konec. Již to nebude dovoleno.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano. Nemyslím, že by nějaká pozitivní skupina - ať je to Aliance tajných kosmických programů, Galaktická konfederace či Bytosti sfér, ještě dovolily na povrchu porušování svobodné vůle. Otevřené nebo skryté. Myslím, že se na tom všichni shodneme.

MICHAEL SALLA - Mohu k tomu něco dodat? Souhlasím, že to bude planeta svobodné vůle a a je to jenom kvůli míře kontroly mysli lidstva, že lidé hloupnou. Je to jedna z věcí, o kterých jsem trochu hovořil s Williamem Tompkinsem. Řekl, že námořnictvo o tom ví a že v podstatě reptiliáni mají tankerová plavidla v horní vrstvě atmosféry, které cíleně stříkají do atmosféry jedovaté plyny, do obydlených oblastí anebo tam, kde dochází k probouzení a ohlupují lidi, až najednou zapomenou na všechny pokrokové myšlenky nebo pokusy, které byly rozběhnuty. Když nastane Odhalení, bude to zastaveno a myslím, že jakmile ustane tato manipulace a jedovaté plyny již nebudou vypouštěny do vzduchu, vody a potravin, myslím, že se lidstvo probudí z dlouhého spánku a myslím, že skutečně můžeme vejít do ráje, když to porovnáme s tm, jak žijeme dnes. Jakmile zmizí negativní ovlivňování ze strany reptiliánů a skupin, co nás ovládají, ty pokrevní rodiny...

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - V pořádku. Cobro, vy dostáváte hodně pravidelných informací z první ruky, přímo od Hnutí odporu a mimozemské skupiny, kterou vy na povrchu zastupujete. Bylo sestřeleno hodně těch plavidel reptiliánů nebo Chimery nebo dokonce Temné flotily, které nás sprejují z horní atmosféry? Bylo jich sestřeleno hodně?

COBRA - Ano, ano. Víte, počty se stále mění. Je to dynamické. Probíhá bitva, válka, zejména na dolním zemském orbitu, což není odhaleno, protože všechny ty lodě jsou maskovány a počty se stále mění, protože dolní vrstva zemského orbitu ještě nebyla osvobozena. Většina těch lodí, některé ty lodě jsou pod velením posádky drakoniánů, jiné jsou z různých skupin Tajných kosmických programů, ale všechny jsou ovládány Chimerou. A cílem, účelem Chimery je obhájit stav karantény. Nechtějí, aby byla tato planeta osvobozena. Dívají se na to jako na invazi. Dívají se na síly Galaktické konfederace jako na vetřelce, kteří přišli na jejich planetu a zasahují do způsobu, jakým zacházejí se svými tzv. otroky. Oni to vidí tak.


(…..pokračování bude následovat...)

Překlad: Mirka


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: