neděle 29. října 2017

Michael Salla, Cobra & Unknown Lightwarrior na rádiu Ground Crew Command: část I
Originál byl publikován 26.10.2017


UNKNOWN LIGHTWARRIOR - A zase jsme tady! Posloucháte vysílání rádia Velitelství pozemních sil. Tady je neznámý bojovník světla a jdeme na to. Na lince máme Michaela Sallu a Cobru. Pánové, moc děkujeme, že jste si našli čas.

Michaeli, začnu u vás. Díval jsem se na vaše DVD s vaší prezentací na schůzce MUFONu v Las Vegas. Nebylo tam pro mne moc nového, protože tu problematiku hodně sledujeme, ale všiml jsem si jedné věci, a to, že jste velmi přesný a kladete velký důraz na důkazy, uvádíte dopis za dopisem, dokumenty a záběry, a tehdy jsem pochopil, o čem Institut exopolitiky vlastně je. Vnímám, že Institut exopolitiky se ve vztahu k nevědomému mainstreamu skutečně snaží prokázat existenci mimozemšťanů ve třetí dimenzi a náš vztah k nim. S tím takové weby, jako je můj nebo Cobrův, docela bojují, protože my prezentujeme docela velké věci, které mainstream pochopitelně není schopen přijmout. Nemůže udělat tak velký skok a jít do tak vysokých úrovní vědomí najednou. Přitom všichni víme, že mimozemšťané existují, atd., a také víme, že Kabala a NSA nás špehují, že? Víme to mnoho let, ale podívejte, co se stalo, když vystoupil na veřejnost Snowden a skupina z NSA a stále to má velký význam, i když my jsme to již všechno věděli. Stále je to velká věc pro nevědomou většinu, v tom je ten vtip a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že Exopolitics.org hraje vůdčí roli při probuzení nevědomé většiny, což lidé na webových stránkách jako jsou ty moje či Cobrovy nemohou dělat, protože my se soustředíme na hlubší věci. Můžete nám říct, o čem je Institut exopolitiky a co je vaším cílem?

MICHAEL SALLA - Ano. Důležité je, abyste věděli, jak jsem zdůraznil, že má historie se velmi liší od Cobry a jiných, kteří jsou na tomto tématu zainteresováni. Já jsem vyučoval mezinárodní politiku na velké univerzitě v USA. Když jsem se k těm materiálům dostal a zjistil, že je to všechno skutečné, byl jsem nadšený, protože jsem to považoval za nový obor mezinárodní politiky a politických věd. Skutečně jsem chtěl přesvědčit lidi, s nimiž jsem pracoval a mé studenty, které jsem učil, že tento materiál je skutečný. Když jsem to poprvé uvedl, neměl jsem s tím úspěch. Materiály jsem představil v jedné třídě v r. 2001 na Americké univerzitě a nepřesvědčil jsem žádného studenta o tom, že se jedná o skutečné věci , a to jsem měl ve tříde 25 studentů, kteří byli pokrokově liberální a byli humanitárního založení. A jenom dva z těch pětadvaceti ve třídě si mysleli, že materiál, který jsem prezentoval - v duchu tiskové konference Stephena Greera Project Disclosure, je pravdivý. Takže ano, já v tom viděl výzvu jak přesvědčit, jak říkáte, nevědomý hlavní proud, že je to velmi skutečné.

A má stránka Exopolitics.org a Institut exopolitiky, který jsem založil v r. 2005, obojí se snaží otevřít tyto materiály tomu nevědomému a neznalému hlavnímu proudu a já tento druh publika stále oslovuji.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Já velmi oceňuji a vítám, že se snažíte představit tyto záležitosti akademické obci, která je výlučně orientována na levou mozkovou hemisféru. A opravdu před vámi smekám. Není to snadné, protože oni většinou patří k lidem, kteří jsou nejvíc naprogramováni a dostali se na nejvyšší akademické posty. David Icke by řekl, že existuje důvod, proč Kabala vybudovala akademický svět způsobem, kde striktně převládá levá hemisféra, kvůli ovládání a kontrole a je to pochopitelné. Jistě jste zblízka sledoval, jak Bílé klobouky napadly nadvládu Kabaly nad médii, Hollywoodem, akademickým světem, a dokonce nad národní fotbalovou ligou a sportem – jak říkají zdroje Bena Fulforda. Vím a jsem přesvědčen, že alternativní média a především známější tituly jako Infowars, Daily Caller, Brightbart a dokonce Fox… jistě odvádějí velmi dobrou práci, když odhalují Hluboký stát. Kdyby nebyli tak zaneprázdněni a nesoustředili se na zničení Hlubokého státu a odhalení všeho, co nakonec povede k hromadnému zatýkání, jsem přesvědčen, že by určitě chtěli mít u sebe někoho jako jste vy, protože vy to podáváte tak, že to nevědomá většina může dobře přijmout v rámci třídimenzionální fyzické úrovně. Pokud jde o prezidenta USA, který, jak doufám, brzy učiní prohlášení o tom, že mimozemšťané existují, hádejte, co by všichni hledali na internetu? Hledali by webové stránky jako je ta vaše. Uvažoval jste někdy o věcech tímto způsobem?

MICHAEL SALLA - No, upozornili mne na to, že Alex Jones je hodně obeznámen s tímto druhem materiálů, který já zveřejňuji, ale myslím, že on si je dobře vědom toho, že jeho publikum by tyto věci moc nepřijalo. Ukazuje se, že i když posluchači, kteří si jsou vědomi věcí, jako jsou operace pod falešnou vlajkou, pedofílie a zkorumpovanost politických elit, a že dokonce i ti, co sledují Infowars, zatím ještě nejsou zcela otevřeni k fenoménu mimozemské přítomnosti a proto je Alex velmi opatrný v tom, jak tyto materiály prezentuje. Vím, že si pozval lidi jako je David Icke a Jim Mars, ale nikdy je nepovzbuzoval k tomu, aby šli hlouběji do těch věcí, týkajících se mimozemšťanů, přestože oni dva jsou v tomto směru velmi dobře informováni. Jistě, Jim Mars nedávno zemřel. Ale umím si představit, že v budoucnu budu mít rozhovor s Alexem Jonesem na toto téma a že najdeme způsob jak to podat, aby to jeho publikum mohlo přijmout.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, zrovna jsem chtěl zmínit web Infowars. Myslím, že můžeme klidně říct, že Alex Jones a všichni reportéři z Infowars tuto problematiku znají. O tom není pochyb, ale dobrá věc je, že - pokud sledujtete web Infowars, že oni … pozitivní armáda... jednou za čas, tak jednou za tři - čtyři měsíce, prostřednictvím Infowars někdy rozvíří vodu, aby viděli, jak bude publikum reagovat. Někdy je to nějaká ezoterická záležitost, jenom aby se vidělo, zda je posluchačská obec připravena nebo ne. Příklad, co mne napadá: odhalili existenci Atlantidy v Atlantiku. Kousek zveřejnili a pak to nechali být. Víte, pokud si toho všímáte, tak oni každou chvíli zčeří vodu, aby viděli, zda jsou lidé připraveni, ale je pochopitelné, že mají hodně jiné práce. Musí se soustředit na to, aby odhalovali běžné lumpy z Kabaly a Hlubokého Státu, takže bezpochyby dělají to své. Cobro, pojďme trochu do historie. Pánové, my v naší probuzené komunitě jsme až do nedávna v posledních několika letech, spolu s Coreym nebo Davidem a s jejich informacemi vycházeli z toho, že na planetě vládnou reptiloidé, tedy drakoniáni, zejména na fyzické úrovni, nemluvím o éterické úrovni a Archonech a tak. Ale nedávno jsme se, díky Coreymu Goodeovi a Davidu Wilcockovi dověděli, tedy... oni zpopularizovali povědomí o tom, že to není tak, ale také že jsou zde tzv. Preadamité, obrovští lidé s dlouhými lebkami, že oni jsou vlastně předky třinácti pokrevních rodin. Prosím vás, zda byste k tomu něco chtěli dodat, ale ještě se zeptám, kdy sem ty skupiny přišly?

COBRA - O těch Preadamitech mluví lidé různě, je to název skupiny, z níž vznikli Ilumináti a jádro té skupiny pochází z galaxie Andromeda. O té skupině jsem mluvil mnohokrát na mém blogu, pod různými jmény, takže to není nic nového. Je to něco, o čem se mluví v posledních desetiletích.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - A jak byste je pojmenoval, jenom aby se lidé zorientovali?

COBRA: Rodiny Archonů.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR: Rodiny Archonů?

COBRA - Ano, neboli černá šlechta. To je jedno a to samé, stejný zdroj, stejné skupiny.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Rád bych to s těmi Archony vyjasnil: ty archonské rodiny jsou inkarnovány na fyzické úrovni a jsou to obři s dlouhými lebkami?

COBRA - No, existují fyzičtí a nefyzičtí a ti fyzičtí se inkarnují do jistých pokrevních linií a většina těch rodin je koncentrována v Itálii, takže oni jsou v hierarchii vysoko nad běžnými členy sítě Kabaly, kteří jsou na očích a kontrolují je a některé ty rodiny sahají zpátky až do doby Říše římské a dokonce ještě dále do minulosti, takže mají svůj původ doložen - někteří z nich, například, až do starého Egypta. A v podstatě ty samé rodiny vládly v Atlantidě a byli to tzv. černí mágové Atlantidy.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Aha, takže jsou to potomci těch obrů, těch Preadamitů s dlouhými lebkami, jenom aby bylo jasno….

COBRA - V době Atlantidy se rasa obrů vyskytovala mnohem častěji než teď a pak postupně vymírala a z generace na generaci se jejich genetická výbava měnila a jejich výška se zmenšovala. Ve starých vykopávkách můžete vidět obrázky těch obrů a lidi s prodlouženými lebkami; lze je vidět zcela zřetelně. 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ok a když vycházíme z vašich informací, jsou to, obecně vzato, inkarnovani Archoni? Všichni, nebo jenom někteří?

COBRA - Všichni. Je to skupina. Je to velmi specifická vymezená skupina, která moc neinteraguje s vnějším světem. Mají svůj vlastní způsob chování - chovají se určitým způsobem, myslí určitým způsobem. Je to zvláštní druh.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Není pochyb o tom, že rozhodně zdokonalili umění sociapatie, to můžeme říct jistě.

COBRA - Ano, přesně tak. To jedna z věcí, která se jim stala, protože šli špatným evolučním směrem, a v důsledku toho se stala sociopatie jednou z jejich hlavních vlastností.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Bezpochyby. Když vycházíme z informací od Coreyho, oni zde byli doslova pronásledováni, několikrát. Obývali Mars, došlo k válce, která zcela zničila Maldek, také známý jako Tiamat, neboli Super Země a pak uprchli na Saturnovy prstence, tam bylo na ně znovu zaútočeno, tak uprchli na Měsíc, a dlouho měli na Měsíci základnu, zřejmě statisíce let. Zase na ně zaútočili a pak uprchli na Antarktidu, ten příběh již mnozí znáte, zbyly jim pouze tři plavidla a oni zde doslova nouzově přistáli v husté vegetaci. To se stalo před cca 50 až 60 000 lety, a nefyzická archonská invaze se odehrála, jak nám bylo řečeno, před 26 000 lety... Můžete to tedy nějak vyjasnit a propojit pro naše posluchače? Kdokoli z vás, kdo má co k tomu dodat?

COBRA - Ono došlo k několika vlnám archonských invazí, došlo k tomu ještě dřv, než jste řekl. První příchod temných sil do Sluneční soustavy se odehrál před trochu méně než milionem let. Přišli ze souhvězdí Orionu. Rigeliáni ze souhvězdí Orionu. A Rigeliáni vlastně pocházeli z galaxie Andromedy a někteří Archoni přišli na Zemi až v atlantské době, jak jsem řekl dříve. Někteří z nich dokonce v Atlantidě vládli, nebo vládli temné lóži.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Takže ti první Archoni, přišli sem dříve než před 26 000 lety?

COBRA- Ano, ti první Archoni sem přišli před méně než... asi před 900 000 lety. Vstoupili do Sluneční soustavy, vybudovali základny na prstencích Saturnu, založili základny na Marsu. Došlo k bojům, protože v Sluneční soustavě byly další skupiny s vlastními zájmy. Založili základny na Měsíci, přistáli v Antarktidě a nakonec přišli na Atlantidu. Vlastně, jedna skupna přišla do Konga, jedna do Antarktidy a pak pomalu migrovali do Atlantidy, protože v té době byla Atlantida tropickým rájem. A samozřejmě, v posledních milionech let byl vývoj dějin velmi dynamický, kdy síly světla a síly temna někdy vyhrávaly a jindy prohrávaly. Až před 25 000 – 26 000 lety došlo k finální invazi, což zpečetilo osud planety na posledních 26 000 let, protože oni dokončili karanténu. Udělali z planety Země temnou planetu, kdy je každý recyklován prostřednictvím inkarnačního procesu a nikdo nemůže dovnitř ani ven, jenom když to dovolí Archoni a skupina Chimera. Chimera to po většinu času pouze pozorovala za scénou a moc do lidské historie nezasahovala. Zasahovali pouze, když hrozila opravdová možnost narušit status karantény. A to se děje teď. Ale po celou dobu kontrolovali celý příběh.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR – Můžete to poslední zopakovat?

COBRA - Po celou dobu kontrolovali příběh. Skupina Chimera byla a stále je na vrcholu.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR – Dobře, takže asi milion let probíhala bitva o Sluneční soustavu a Zemi se střídavými výsledky a před 26 000 lety došlo k významné invazi nefyzických Archonů, jak tomu rozumím...

COBRA - I předtím došlo k významným invazím, ale nebyly úplné. Invaze před 26 000 lety byla úplná invaze. Byla to invaze v plném rozsahu, byla jak fyzická, tak nefyzická.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR– Zajímavé. A teď k reptiliánským rasám, tedy k drakoniánům a reptiliánům - kdy ti přišli na tuto planetu ….

COBRA - Cestu ukázali Archoni a Chimera a ti přivezli reptiliánsko-drakoniánské otroky z hvězdných systémů Orionu. Víte, drakoniáni byli jacísi prostředníci, jako stratégové, vojenští velitelé, otrokáři...

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - …dávali věci do pohybu a prováděli je...

COBRA - Ano.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Dobře, a Archoni a Chimera byli nad nimi a v podstatě jim veleli, ti vlastně rozhodovali.

COBRA -Ano. 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ok, takže v podstatě stejně všichni přijeli do Sluneční soustavy v podobném časovém období asi před milionem let a Chimera...pokračujte.

MICHAEL SALLA - Ano, chtěl jsem dodat, jak to chápu já, že ve věci mimozemšťanů zde byly tři frakce a Cobra možná něco k tomu řekne... ale myslím, že reptiliánská přítomnost byla na Zemi asi nejdéle ze všech forem života, jsou zde po velmi dlouhou dobu. Když se podíváte na dinosaury a archeologové zjistili pravděpodobnost existence inteligentního druhu dinosaurů či raptorů, a tyto bytosti se mohly na Zemi vyvinout přirozeným způsobem před milionylet a myslím, že je dobrý důvod říct, že reptiliáni byli původní, jeden z přírodních původních inteligentních druhů na Zemi a pak byli z nějakého důvodu dinosauři vyhubeni, došlo ke kataklyzmatům a myslím, že pak přišli lidští mimozemšťané a začali planetu osazovat lidmi. Možná, že pozměnili nějaké rané humanoidy kteří byli na planetě a začali s mnoha pokusy. Alex Collier a Corey Goode - oba hovořili o dlouhodobých genetických experimentech v průběhu cca. půl milionu let a existuje mnoho dat, které toto podporují. Máme několik mimozemských skupin, které tady zasahovaly.

Arthur Horne napsal knihu “Mimozemský původ lidstva ” kde vysvětluje, jak různé mimozemské skupiny v učitých časových úsecích geneticky zasahovaly a pak byla poslední skupina, lidé jim říkají Anunnakiové nebo jim možná můžete říkat Preadamité, ale existuje dobrý důvod si myslet, že tyto bytosti, které přišly před 50 000 lety nebo tak nějak, založily novou vládnoucí elitu. Měly hybridy a mezi rasami došlo k mnoha sňatkům, jak to popisuje Kniha Henochova, víte, o padlých andělech a myslím, že je důvod, možná jsou to oni, o nichž mluvil Corey Goode. Jak víte, přišli sem z Měsíce, ale předtím byli na Marsu nebo na Maldeku a že ty tři skupiny mezi sebou soupeřily o vliv a nadvládu nad planetou. Myslím, že lidsky vypadající mimozemšťané mají sklon dělat věci spíše z pozadí, jenom si hrají s lidskou genetikou a pozorují, jak bychom reagovali na otevřenější zasahování ze strany reptiliánů. Pak jsou zde ti Preadamité, kteří a myslím, že souhlasím s Cobrou, že jsou to jakési vládnoucí elity, nebo alespoň jejich genetiku sdílí Kabala.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, jistě.

COBRA - Já tady musím něco říct, něco vysvětlit o reptiliánech. Existují různé typy reptiliánů. Tzv. přírodní reptiliáni, kteří byli součástí evoluce na Zemi a žili tu v různých geologických obdobích a patřili k nim dinosauři. Byla to domorodá skupina z této planety. Je pravda, že byli zničeni během kataklyzmatu, ale jedna skupina těch domorodých reptiliánů, kteří přežili pod povrchem planety a obývali mnoho jeskyní v podzemí...ti zdědili oblasti u podzemních řek a jezer a pak asi před milionem let, jak jsem řekl, došlo k invazi a spolu s archonskými rodinami a s drakoniány přišlo mnoho reptiliánů z Orionu a ti jsou mnohem bojovnější a zamořili celou reptiliánskou populaci v podzemí s tou jejich bojechtivou mentalitou. Takže domorodí reptiliáni, kteří zde byli předtím, již nejsou stejní. Připojili se k tomu válečnému duchu, který existuje v reptiliánské rase a považují Zemi sa svou planetu a považují lidi za ty, kteří zde přišli v rámci invaze a to je hlavní konflikt mezi reptilánskou rasou a lidskou rasou a není snadné ten konflikt vyřešit, ale nakonec bude vyřešen, protože reptiliánů na planetě moc nezůstalo. Na povrchu skoro nic, trochu, málo pod povrchem a reptiliánska rasa, jedna část reptiliánské rasy se zreformuje zpátky ke světlu. Stanou se mírumilovnými a budou to bytosti, které budou respektovat svobodnou vůli jiných, ale zbytek reptiliánské rasy bude muset do Centrálního slunce, takže toto bylo nutno říct.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - No, dobrá, mnozí z nás slyšeli o stížnostech od reptiliánských a drakoniánských skupin, které říkali: „Ne, oni zde byli první“, kdy dělali své genetické experimenty a jejich vlastní verzi Velkého experimentu, s kterým lidští mimozemšťané začali zřejmě nějaký čas poté. Takže, Michaeli, pokud máte něco k tomu...

MICHAEL SALLA - Myslím, že je to důležité téma: co dělají na této planetě reptiliáni? Myslím, že mezi námi žije mnoho reptiliánů, kteří mění podobu a to bude součást problému, který budeme muset jako rasa řešit, až dojde k Odhalení. Když se ti reptiliáni odhalí a víte, oni mají na planetu dávný nárok. Kdysi žili na povrchu a oni se tím budou ohánět a říkat: víte, chceme zde žít znovu otevřeně na povrchu a myslím, že se lidstvo bude muset naučit koexistenci s touto cizí rasou a myslím, že to bude pro mnoho lidí výzva. Protože myslím, a souhlasím v tom s Cobrou, že existovala mimozemská reptiliánská rasa, která sem přišla - drakoniáni- a ti vytvořili mnoho problémů. Je to velmi agresivní imperialistická rasa. A víte, lidé si myslí, že všichni reptiliáni jsou něco jako drakoniáni, barbarské bytosti, které lidstvo jenom využívaly. Ale myslím, že existuje docela hodně reptiliánských bytostí, měnících podobu, žijících mezi námi a když dojde k odhalení, lidé si budou muset zvyknout na myšlenku, že některé ty bytosti budou chtít být integrovány do nové společnosti, této Nové Země a že zde nebude jenom homogenní lidská populace. Že budeme jednat s reptiliány, lidmi a dalšími mimozemským bytostmi, které se vynoří ze stínu a řeknou: „Už není důvod, abychom se skrývali, jsme tady, jak s námi naložíte?“ 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - To je věc, ti reptiliáni, ať z nich zbyde cokoliv na fyzické úrovni. Jsou to ti, co jsou maskováni jako lidé - technologiemi nebo změnou podoby, dá se to udělat fyzicky...

COBRA - Musím něco říct. Není to tak, že tu najednou budou po planetě chodit bytosti s ocasy a budou měnit podobu, ale existuje určitá část reptiliánské rasy, která je inkarnována.Tedy reptiliánská duše je inkarnována do humanoidního těla, takže vypadá jako normální člověk, ale jeho psychologické vybavení - pocity, emoce, myšlení, jsou reptiliánské. A mnoho těch reptiliánů se dá najít mezi žoldnéry. Mají sklon k tomuto druhu povolání.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, ale na druhou stranu budou muset přijmout fakt, že když nebudou respektovat a ctít svobodnou vůli a prosperitu a svobodu a lidský sklon milovat se polovinu života atd., bude nám jedno, jak jsou tu dlouho. Buď budou respektovat svobodnou vůli a nárůst vědomí a nárůst srdeční čakry, dovolím si říci. Anebo budeme s nimi i nadále ve válce.

COBRA - Každý, kdo nebude respektovat svobodnou vůli, bude muset jít. Bude to planeta respektování svobodné vůle. Už to nebude experiment, kdy je dovoleno vše. S tím je konec. Již to nebude dovoleno.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano. Nemyslím, že by nějaká pozitivní skupina - ať je to Aliance tajných kosmických programů, Galaktická konfederace či Bytosti sfér, ještě dovolily na povrchu porušování svobodné vůle. Otevřené nebo skryté. Myslím, že se na tom všichni shodneme.

MICHAEL SALLA - Mohu k tomu něco dodat? Souhlasím, že to bude planeta svobodné vůle a a je to jenom kvůli míře kontroly mysli lidstva, že lidé hloupnou. Je to jedna z věcí, o kterých jsem trochu hovořil s Williamem Tompkinsem. Řekl, že námořnictvo o tom ví a že v podstatě reptiliáni mají tankerová plavidla v horní vrstvě atmosféry, které cíleně stříkají do atmosféry jedovaté plyny, do obydlených oblastí anebo tam, kde dochází k probouzení a ohlupují lidi, až najednou zapomenou na všechny pokrokové myšlenky nebo pokusy, které byly rozběhnuty. Když nastane Odhalení, bude to zastaveno a myslím, že jakmile ustane tato manipulace a jedovaté plyny již nebudou vypouštěny do vzduchu, vody a potravin, myslím, že se lidstvo probudí z dlouhého spánku a myslím, že skutečně můžeme vejít do ráje, když to porovnáme s tm, jak žijeme dnes. Jakmile zmizí negativní ovlivňování ze strany reptiliánů a skupin, co nás ovládají, ty pokrevní rodiny...

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - V pořádku. Cobro, vy dostáváte hodně pravidelných informací z první ruky, přímo od Hnutí odporu a mimozemské skupiny, kterou vy na povrchu zastupujete. Bylo sestřeleno hodně těch plavidel reptiliánů nebo Chimery nebo dokonce Temné flotily, které nás sprejují z horní atmosféry? Bylo jich sestřeleno hodně?

COBRA - Ano, ano. Víte, počty se stále mění. Je to dynamické. Probíhá bitva, válka, zejména na dolním zemském orbitu, což není odhaleno, protože všechny ty lodě jsou maskovány a počty se stále mění, protože dolní vrstva zemského orbitu ještě nebyla osvobozena. Většina těch lodí, některé ty lodě jsou pod velením posádky drakoniánů, jiné jsou z různých skupin Tajných kosmických programů, ale všechny jsou ovládány Chimerou. A cílem, účelem Chimery je obhájit stav karantény. Nechtějí, aby byla tato planeta osvobozena. Dívají se na to jako na invazi. Dívají se na síly Galaktické konfederace jako na vetřelce, kteří přišli na jejich planetu a zasahují do způsobu, jakým zacházejí se svými tzv. otroky. Oni to vidí tak.


(…..pokračování bude následovat...)

Překlad: Mirka


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pondělí 23. října 2017

Civilizace žily spokojeně bez peněz

Michael Tellinger – Ubuntu


Uvědomil jsem si, že dávné civilizace žili spokojeně celou dobu velmi rozsáhlého období bez peněz! To je ta nejdůležitější věc, kterou musíme udělat.

Všichni jsme se narodili na této krásné planetě a všichni jsme se narodili svobodní.

Přesto se nemůžeme svobodně pohybovat po tomto světě a nemůžeme žít tam, kde jsme si vybrali. Musíme poslouchat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit za základní věci něčím, co nazýváme peníze!

S tím jsme taky nesouhlasili, než jsme se narodili.

Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přisouzené číslo a že s námi bude zacházeno jako s objektem či firmou. My jsme žijící a dýchající lidské bytosti, my nejsme čísla.

Máme nekonečnou duši, jsme z masa a krve, ale to neznamená, že bude s námi takto zacházeno.

Omezení uvalená na lidstvo jsou neskutečná a zhoršují se každým dnem.

Každý sociálně-politický systém nás oklamal. To je důvod, proč jsme v takovém marasmu.

Zdá se, že lidé po celém světě žijí v utrpení, neštěstí a že není vůle hledat nějaká řešení a učinit, tomuto vnucenému politickému a ekonomickému temnému systému přítrž.

Každý měsíc, každý rok se to jen zhoršuje. Stále víc chudoby, hladu a bezdomovectví. Při takovém plýtvání a hospodaření se surovinami je ale globální ekonomický kolaps nevyhnutelný.

To, že stále ještě máme tento systém, je ve své podstatě zázračné.

Ukazuje to, jak pevně nás sevřeli do svěrací kazajky a jak velmi mocní jsou ti, kteří kontrolují globální ekonomiku a jakou mají nekonečnou moc. Není divu, už jsme zotročováni tisíce let.

Ale my jsme ti, kteří s tím mohou něco udělat.

Jedná se o jednoduché věci, které můžeme všichni udělat, aby se konečně změnilo vše, co je spojené s našimi životy.

Je neuvěřitelné, že odpíráme jedné třetině světové populace jídlo, protože nemají peníze.

My jim ho nedáme, ale vyhodíme!

Nemůžeme jim ho přece dát zadarmo, protože musí pracovat, ti bastardi.

Prý, přece nutně potřebujeme peníze!

Prý, ať si najdou práci a stanou se respektovanými členy společnosti!

Prý, velmi nutně potřebujeme jejich práci.

Ale toto všechno není pravda, nepotřebujeme!

To je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Vždy když poslouchám politiky, jak oznamují, že vytvořili nová pracovní místa, celý se zježím, protože to je ta poslední věc, kterou potřebujeme.Udržují nás co nejvíce zaměstnané a v co největším nedostatku abychom běhali stále v kolečku a nebyli si schopni uvědomit, co je důležité a co důležitého máme dělat a přemýšlet nad tím, jaký život bychom měli žít.

Nazvali to "Buzy-ness"/utíkat stále dokola/. Všechno je zakódované v jazyce, který používáme.

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

Musíme se vrátit tam, kde jsme už byli, do starodávné civilizace.

Malá skupina královských-politických a bankéřských rodin se zmocnila světa.

To se nestalo za poslední rok nebo 100 let.

To trvá tisíce let nazpět.

Začalo to Sumeřany před 6000 lety, na Středním Východě v Sumerii.

Sumerské tabulky nám o tom vypovídají.

“Když bylo Království sneseno z nebes na zem”.

Takže nás informují, jak nám z ničeho nic byli dáni, tito kněžští vůdcové.

Jak je možné, že tito lidí se dostali tam, kde jsou?

Kdo jsou, odkud pochází?

Lidé tam žili šťastně a najednou se objevil král a řekl: “Budu váš král, budete mi platit daně”.

A jak se tito králové ve starodávných časech stali tak silnými? Byli jmenováni do funkce bohy. Nemluvím o Bohu s velkým B.

Mluvíme tu o bozích s malým b, kteří sem přišli a vyrušili nás tu, na této krásné planetě.

A co se stalo poté, co jmenovali Krále?

Králové vytvořili peníze, rafinovaný zdroj ovládání lidstva, protože peníze nejsou součástí naší přirozené evoluce.

To je velké nedorozumění v lidské historii.

Každý, kdo to nepochopil, si nesplnil domácí úkol.

Peníze byly zlomyslně zavedeny ve starodávných časech jako prostředek k ovládání lidstva.

Je to absolutní prostředek našeho zotročení a my právě teď pociťujeme tu nejhorší fázi.

Jsme lidé této planety, kteří touto dobou mohou uskutečnit změnu.

Je to na nás, co uděláme s těmito informacemi, které již máme a jak se rozhodneme jít dál.

V dnešní době existují tři hlavní bankéřské rodiny, můžete argumentovat, že je jich víc, ale ty velké jsou: Rotschildové, Rockeffelerové a Morganové.

Oni kontrolují vše.

Oni vlastní všechny banky světa.

Pokud tomu nevěříte, tak jste si taky neudělali domácí úkol.

Mimo všech diskuzí, které máme, je jasné, že nás ovládají peníze a přes peníze bankéři.

Ale pamatujte si - peníze neexistují!

Peníze jsou jen prázdným slibem.

Musíme najít nový systém fungování společnosti, protože tento současný jen odvádí lidstvo od skutečných hodnot, je zkorumpovaný a navíc nereformovatelný.

Nemůžeme stále pokračovat v tom, co děláme posledních 6000 let a co nás zotročuje čím dál, tím více.

Toto je nepříčetnost a nepříčetnost je definovaná jako: "Opakování stále dokola té stejné věci s očekáváním odlišných výsledků." (Albert Einstein)

Doufám, že za posledních 6000 let válek, násilí, zotročování, zneužívání a drancování všeho a všech už nás dostatečně poučilo.

Nesnažme se opravit současný systém, musíme ho celkově změnit.

Do této situace vstupuje Ubuntu, osvobozovací společenské hnutí.

Přidejte se k tomuto hnutí a uvědomte si, že je to hnutí Vyššího vědomí.

Jde o prolomení všech norem a manipulativních technik, kterými se nás snaží udržet v kleci nevědomí. Jde o vrácení všeho, co nám patří, nám, žijícím a dýchajícím bytostem.

Vraťme se zpět k systému přispívání a vytvořme nové sociální struktury a bude dostatek pro všechny.

Celý projekt se zakládá na starodávných vědomostech a poznáních.

Je to období, kdy nebyly žádné peníze!

Každý přispíval svým přirozeným talentem.

Celý projekt se vztahuje zpětně k africkým kořenům s názvem Ubuntu.

Všechny starodávné kultury sdíleli tento africký společenský systém, který nazývaly různorodě, ale vždy se vztahoval k té samé věci.

Je to úžasné, že starodávné kultury dokázaly přežít tisíce let, aniž by používaly peníze a vzkvétaly.

Měly velmi jednoduchou filosofii: "Pokud to není dobré pro každého, není to vůbec dobré pro nikoho."

Je to překrásná filosofie a já bych ji rád sdílel s každým, protože nechci nikoho zranit. Taky nechci udělat nic, co by zranilo kohokoliv jen proto, že mi to dělá dobře.

Takový svět mě nezajímá.

A toto je důvod, proč celý Ubuntu, přispívatelský systém je hnutím Vyššího Vědomí.

Je to pro lidi, kteří se chtějí přesunout do Nové doby a nové éry Vyššího Vědomí.

Jedná se přesně o toto!

Je pro ty, kteří pochopili sílu pozitivní energie, radosti a lásky k druhým.

Je třeba předat moc lidem, ať už jsou kdekoliv, tak aby začali vytvářet lokální komunity.

Je třeba přepsat zákony, protože tyto zákony, které máme, nejsou psané pro potřeby lidí, ale pro potřeby korporací.

Musíme zavést neodcizitelná lidská práva.

To vše se stalo novou svobodnou chartou hnutí Ubuntu.

Moře, hory a krajina patří lidem, tak jako voda, minerály, vzduch, rádiové vlny nepatří Vodafone, ale lidem. Toto se týká a vztahuje ke každé krajině světa, přátelé. Nepatří to vládě ani žádné velké korporaci, které si to nárokují.

Když si pročteme tato tvrzení, uvědomíme si, že jsme jmenovali naše vůdce do pozic našich služebníků, ale ti nám neslouží. Oni tam mají být, aby udělali pro nás to nejlepší.

Ne pro ně! Takže cokoliv co my lidé potřebujeme, by pro nás měli udělat.

A děje se to?

Ne!

Děje se přesně úplný opak. Takže co se to tu stalo?

Vláda neslouží lidem a jediný závěr, ke kterému můžeme dospět je, že slouží sobě a korporacím, které je sponzorují.

Přeměnili lidi na své otroky. Korporace a politici ukradli krajinu, vzduch a vodu svým vlastním lidem.

Nic víc, nic míň, je to tak jednoduché.

Stali jsme se otroky, a dokud s tím něco neuděláme, nepřestane to.

Každý týden publikují nové zákony, kterým nikdo nerozumí a ani je nechce. Tyto zákony jen ochraňují korporace a vůbec neslouží lidem. Korporace mají více práv než žijící, dýchající lidská bytost! Potřebujeme celý nový soudní systém pro lidi, který bude ale také lidmi sepsán a ne globálními přisluhovači, korporacemi a vládami, které se snaží potopit vlastní lidi pod vodu.

Peníze už nepotřebujeme, peníze jsou jen překážkou.

Peníze nic netvoří, vše uskutečňují lidé!

To lidé obhospodařují pole, pěstují jídlo, staví mosty, staví rakety, řeší matematické rovnice, tvoří technologie. Lidé dělají vše, peníze jsou jen překážkou pro tento neuvěřitelný progres.

Peníze velmi negativně motivují, zejména, když tento mocný nástroj ovládají psychopati.

Lidé tvoří umění a kulturu, peníze jako takové nedělají nic.

Původ peněz se datuje zpětně k Sumeru. První podoba peněz byly malé tabulky.

Byly to žetony symbolizující výměnu a potom peníze začali razit, jak už dobře víte.

Toto je jeden z nejsilnějších a nejpřesnějších výroků moderní doby Thomase Jeffersona, protože přesně v této situaci se dnes ocitáme...

"Věřím v to, že bankéřské instituce jsou víc nebezpečné vůči našim svobodám než vyzbrojené armády."

Pokud Američané kdykoliv připustí to, že soukromé banky a většina bank ve světě jsou soukromé banky, téměř ovládnou všechny soukromé korporace, pak jejich podíly budou chtít zisky za každou cenu.

Takže pokud Američané kdykoliv dopustí to, aby se soukromé banky dostaly k vydávání a emitaci měny, nejprve za pomoci inflace a pak za pomocí deflace, banky a korporace, které vyrostou okolo, připraví lidi o veškerý jejich majetek a to až do momentu, že se jejich děti vzbudí jako bezdomovci na kontinentě, kteří jejich praotcové dobyli.

To je přesně moment, kde se dnes nacházíme.

Všude ve světě už nastala tato situace, ve které se ocitáme.

Peníze jsou překážkou veškerého pokroku.

Peníze nedělají vůbec nic pro společnost, naopak škodí a devastují nás fyzicky i morálně!

Peníze představují absolutní prostředek kontroly pro ty, co kontrolují emitaci a tisk peněz.

To je přesně důvod proč doslova vlastní svět. Peníze ničí skutečné hodnoty lidstva.

Peníze zabraňují přirozenému toku volné a pozitivní energie.

Takže já vás prosím, pamatujte si. Je to hodně o volné energii a ne o tom, že vydělám miliardu z této energie. Dejte to konečně do oběhu zadarmo, pokud můžete.

Vrátí se vám to v takové hojnosti a takovými cestami nazpět, že si to ani nedokážete představit.

Tuhle věc udělejte pro lidstvo a pokud se vám podaří najít jakýkoliv zdroj volné energie, nesnažte se z toho vytlouct peníze, jinak vás to zabije nebo vás zabijí oni dřív, když se to budete snažit vypustit individuálně do oběhu.

Peníze jsou příčinou 7mi velkých každodenních hříchů, které známe nebo jsme už na ně zapomněli? Nenasytnost, chamtivost, nenávist, pýcha, lenost, žádostivost, hněv.

Mnoho lidí tvrdí, že je to jen láska k penězům a peníze nejsou ničím zlým, že je to jen forma výměny. Ne, peníze jsou daleko větší zlo...

Chápejte, že nám peníze neuvěřitelně otrávily mysl až do té míry, že se snažíme argumentovat a ochraňovat tento peněžní systém za každou cenu.

Je to až neuvěřitelné...

To není láska, láska k penězům.

Už samotná přítomnost peněz způsobuje všechny tyto problémy.

Pokud odeberete peníze z tohoto systému, všechny negativní projevy jako zázrakem zmizí.

Pojďme si říct, jak bychom vyřešili problém.

Odpověď je tak zřetelně jasná.

Zbavme se jich!

Na co je potřebujeme?

Vždyť způsobují jen všechny konflikty v našich životech.

Ničí nám naši planetu.

Těžební doly okrádají naši Matku Zem, drancují vzácné zdroje a vnitřnosti Matky Země a následně to vše šíří okolo světa lidem, kteří tvrdí, že vše vlastní?!

Zodpovězme si otázky, které přicházejí, když se řekne "odstraňte peníze".

Kdo se bude starat o špinavou práci?

To budeme sedět na svých zadcích a nic nedělat?

Můžu mít 50 Ferrari?

Jak budu platit za věci?

To se vrátíme zpět do doby temna?

Je tato společnost vůbec právní a kdo bude spravovat pravidla?

Budu dělat něco co nechci?

To jsou otázky, které jsou nejčastěji pokládané a jsem si jistý, že jsou to ty, na které byste se ptali i vy. Můžu vám povědět, jak se bude tento proces vyvíjet v bezpeněžní společnosti v Ubuntu, společnosti, kde všichni přispívají svými přirozenými talenty, získanými zručnostmi a zkušenostmi ve prospěch nás všech.

Vše bude ve spolupráci s jistými pravidly, které nejsou ani tak pravidla, ale spíše dohody jak budeme společně spolupracovat.

Jakmile začnete pracovat v takovémto druhu komunity, vznikne hojnost tak působivá, že si to teď nedokážeme představit. Zatím to není možné kvůli našemu rozpoložení mysli a programům v naší DNA, které nás ovládají, ale když se vnoříte do tohoto nového způsobu myšlení, půjde to.

Musí vzniknout komunity, kterým říkám Ubuntu komunity, kde všichni přirozeně přispívají pro dobro všech v komunitě.

Vznikne nová sociální struktura pro nový svět a novou dobu a hojnost pro nás pro všechny za hranicí našeho přesvědčení.

Existuje několik manter a klíčových skutečností pro Ubuntu společnost.

Nejedná se o obchod nebo barter (výměnu).

Spousta lidí sahá zpět k tomuto konceptu a říkají: pojďme zpět k barteru.

Ne! Ten, kdo bude mít na závěr více kontroly nad barterem nebo obchodem, bude mít pod palcem pravidla a jsme tam, odkud jsme vyšli.

Takže na tento systém nemůžeme přistoupit.

Žádné peníze, žádný barter, žádný obchod, žádná přidaná hodnota a tedy nic nebude víc nebo míň hodnotné. Proč? Protože příspěvky každého z nás by měli být rovnocenně hodnotné.

Pokud začnete tvrdit: "Já jsem doktor a můj čas je hodnotnější jako ten tvůj!", tak jdeme zase špatným směrem, přátelé.

Posledním bodem je, že každý přispívá pro větší dobro všech v komunitě, protože to bude vaše největší odměna.

Budete odměňováni uznáním lidí v samotné komunitě.

To je ta nejvyšší hodnota, kterou všichni chtějí, i když si to moc neuvědomují.

Dnes si to každý snaží koupit pomocí peněz - uznání a respekt ostatních.

V hluboké podstatě je uznání přesně to, co lidé chtějí.

Chceme být milováni a uznáváni za to, co jsme udělali.

Ale většina si zatím myslí, že k tomu potřebují peníze, aby byli uznávaní.

A když už se jim podaří vydělat miliardy, uvědomí si: "Nikdo mě nemá víc rád, tak musím použít svoje peníze, aby mě měli lidé rádi."

A to se právě děje, že si lidé platí za ocenění.

Takže sjednocené Ubuntu komunity v jednotě budou vzkvétat a vše pozitivní bude možné.

Svět bez peněz má obrovský pozitivní vliv na minimalizaci všech negativ, od trestných činů, závisti, obžerství, až po chamtivost a další negace.

Hnutí Ubuntu nemá žádnou hierarchii. Komunity se starají sami o sebe a nemají žádnou centrální vládu, žádné centrální hlupáky (politiky), kteří by říkali, co je nutné dělat.

Netvoří žádné překážky před jakýmkoli druhem pokroku.

Pro toto řešení se zapálilo celosvětově již mnoho mozků.

My všichni, kteří pro tuto myšlenku pracujeme, tak víme, jaké jsou řešení a jak se mají uskutečnit, aby se problém vyřešil. Politici nemohou nic vyřešit, protože jsou také oběťmi systémového matrixu. Jen pokračují v kažení věcí. Neptejte se politika, jak to vyřešit, požádejte vědce, farmáře, inženýra, oni ty problémy hravě vyřeší.

Obyčejní lidé to umějí vyřešit, politici ne.

Přechod k nové společnosti bude probíhat v jednoduchých krocích. Nelze přeskočit od nuly k hrdinství. Nedá se přestoupit hned z penězi řízeného kapitalistického (egoistického) spotřebitelského monstra ke společnosti, která žije v harmonii, to nejde!

Podívejte se na moji internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

Michael Tellinger


převzato z : http://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu


děkujeme!

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

Videa (EN) k operacím Sil Světla

Originál publikoval Cobra 22.10.2017


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

Mřížka Cintamani CZ/SK - mapa

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

neděle 22. října 2017

Rozvoj čakry v lebce - vedená meditace


Osobní rozvoj na neděli

Hlubší aktivace a rozvoj čaker v lebce
pomůže rozvinout naši intuici a předvídavost
a umožní nám hlubší pochopení sebe sama
a podstaty existence světa.
Petr Chobot 2015


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

sobota 21. října 2017

Očištění a nabití - vedené meditace


Osobní rozvoj na sobotu


(PRVNÍ ČISTÍCÍ A CCA PO HODINĚ NABÍJECÍ)

1) ČISTÍCÍ


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pátek 20. října 2017

Rozvoj čakry třetího oka - vedená meditace


Osobní rozvoj na pátek

Hlubší aktivace a rozvoj čakry nad kořenem nosu 
nám pomůže rozvinout důvěru ve vlastní vedení 
a vhled do budoucnosti. 
Petr Chobot 2015


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

středa 18. října 2017

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: PROJEV NA SETKÁNÍ NEZÚČASTNĚNÝCH

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

sobota 14. října 2017

LITHIUM A MY


Ovšem Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.o sazbách úhrady snížilo v roce 2016 poplatky z těžby lithia z původních 10 procent na 0,7 procenta z tržní ceny. Stát tak může kvůli špatnému zákonu přijít o 12 miliard korun, tolik potřebných k transformaci regionů poznamenaných těžbou uhlí.
ZDROJ: GREENPEACE

Exkluzivně: Stopy vlastnických struktur firmy, která má těžit lithium na Cínovci, končí u rodinného klanu se zlatými doly v Rusku a u lidí v Trumpově administrativě! BlackRock Group, Evy Hambro, Craig Phillips, Hillary Clinton a celá armáda právníků, která je připravena v arbitráži sedřít Českou republiku z kůže!
Exkluzivně: Stopy vlastnických struktur firmy, která má těžit lithium na Cínovci, končí u rodinného klanu se zlatými doly v Rusku a u lidí v Trumpově administrativě! BlackRock Group, Evy Hambro, Craig Phillips, Hillary Clinton a celá armáda právníků, která je připravena v arbitráži sedřít Českou republiku z kůže!

Kauza a skandál okolo těžby cínoveckého lithia, který bude v pondělí 16. října řešit poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi, má další kritický a zřejmě rozhodující moment. Naší redakci se podařilo zjistit, že za nepřehlednou sítí firem a vztahů, které se snaží zakrýt vlastnickou strukturu australské společnosti European Metals Holdings, je americký miliardář Evy Hambro [1], který je hlavním americkým vůdcem prosazení elektrifikace automobilismu v USA a stojí v čele celosvětové těžební společnosti The BlackRock World Mining Trust, kterou vytvořil, řídí ji a částkou 800 milionů britských liber ji podpořil největší investiční trust na světě, americký BlackRock Investments [2].
Podle našich informací se má Cínovecké lithium stát hlavním zdrojem pro výrobu lithiových baterií pro americká auta a v první řadě americký spotřební trh. BR World Mining Trust má v plánu do roku 2022 ovládnout většinu světových nalezišť litihia a skrze místní společnosti, ve kterých získá otevřený i skrytý majetkový podíl, chce ovládnout veškerou produkci lithia a jeho zpracování do roku 2030. Podle těchto exkluzivních informací naší redakce ovládá Evy Hambro a skupina BlackRock a její investiční divize v tomto okamžiku už 30% veškeré světové produkce lithia přímo i nepřímo skrze třetí schránkové firmy kvůli daňovým optimalizacím a Česká republika je dosud největším potenciálním nalezištěm v portfoliu BR World Mining Trust.


Centrála BlackRock Group v New Yorku.

Evy Hambro je jedním ze 3 synů britského židovského bankéře a oligarchy Petera Hambra [3] původem z rodiny dánských židovských bankéřů (tzv. Levitů). O historii této židovské bankéřské rodiny původem z Dánska je více zde. Jde o vůbec jednu z nejstarších bankéřských rodin na světě, kterou založil Calmer Joachim Levy v roce 1747, změnil si později jméno na Hambro. Peter Hambro je dnes známý především provozem své ruské těžební společnosti na zlato Peter Hambro Mining, plc. Ta byla v roce 2009 přejmenována na název “Petropavlovsk” [4][5]. Letos v červnu byl Peter Hambro odvolán z představenstva firmy [6], ale nadále firmu kontroluje. Historie rodiny Hambro vychází z několik staletí staré tradice hanzovního a později bankovního systému v Dánsku a jejich Hambros Bank, která dnes funguje už jen jako součást Société Générale. Rodina se za II. sv. války dokonce podílela na Projektu Manhattan, tedy na pracích a financování výzkumu a následně výroby první atomové bomby.
Těžbu lithia na Cínovci bude kontrolovat rodina zlatokopa
Dnes se rodina Hambro věnuje těžařství drahých kovů, především zlata. Peter Hambro provozuje v Rusku zmíněnou společnost na těžbu zlata, jeho syn Evy (jde o židovské mužské jméno) pracuje v USA pro investiční trust BlackRock v čele World Mining Trust, který se zabývá právě těžbou lithia. Tímto je tedy konečně odhaleno, kdo stojí za podivnou australskou těžební schránkovou společností European Metals Holdings, která nikdy nic netěžila a má za sebou jenom dluhy, ztráty, pětiletou papírovou historii bez jediného kopnutí do země mimo území ČR a obrovskou spleť nepřehledných investorů, schránkových společností a častých změn názvů společností, stejně jako častých změn ředitelů v čelech jednotlivých firem, které drží podíly v EMH. Psali jsme o tom zde.Evy Hambro, CEO BlackRock World Mining Trust.

Pokud se pokusíme rozklíčovat celou cestu, uvidíme následující souvislosti. Jedním z hlavních akcionářů EMH je společnost Cadence Minerals. Ta vlastní firmu Bacanora Minerals. Jedním z investorů v Bacanora Minerals je firma MNG Investments, na kterou Zdeněk Bakala převedl prázdnou a zdechlou rybu, vytunelované OKD. Investiční trust BlacRock z USA však drží v Bacanora Minerals svůj podíl [7]. Už ve středu na to upozornil Andrej Babiš zde. Ale to není všechno, redakce AE News šla mnohem dál.
Původní matka OKD, společnost New World Resources (NWR), má také napojení na Black Rock Group, protože vlastní 12.3% zajištěných dluhů NWR, které budou splatné v roce 2018. A dalších více jak 17% nezajištěných dluhů je splatných v roce 2021 [8]. Je tohle vůbec normální, co je to česká vláda za diletanty? Jak může chtít svěřit těžbu lithia někomu, kdo je majetkově a vlastnicky napojený na zkrachovalé OKD a NWR po éře podnikání Zdeňka Bakaly a navíc drží pohledávky vůči ČR? Je tohle znak amatérismu, anebo je to řízený úmysl poškodit české občany a spáchat zločin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví? Ten zákon již neexistuje, byl zrušen po roce 1989. A to je chyba. Protože rozkrádání z kapsy občanů se po roce 1989 rozmohlo opravdu nevídaným způsobem.
BlackRock má v portfoliu i Hillary Clinton a její investice do těžby nerostů
Volební kampaň Hillary Clinton počítala v případě vítězství ve volbách se zahrnutím šéfa BlackRock Group, Laurence D. Finka, do úzkého výběru na post ministra financí USA [9]. Samotná rodina Hillary Clinton má investiční vstup ve skupině a právě Hillary Clinton v kampani, spolu s Barackem Obamou, lobovala za přechod USA k alternativním pohonům a k přechodu do éry elektromobilismu. Je naprosto logické, že Evy Hambro a skupina BlackRock vidí ve zkorumpované České republice obrovskou příležitost, jak se dostat k neuvěřitelnému bohatství, které si “hloupí Češi, ta podřadná rasa a chátra”, jak říkal v době Mnichova Hermann Göring s opovržením o českém národu, nechají klidně ukrást pod nosem. Oni jsou zvyklí nechávat se okrádat. Pánové přijdou, pánové si vezmou, Čechům se hodí kost. Čechům se hodí 10% z vytěžené a nezpracované rudy, která nestojí nic. A Čechům se řekne, jak skvělý je to obchod, protože tomu nerozumí.Peter Hambro, zkušený těžař zlata v Rusku.

Abyste si nemysleli, že Zdeněk Bakala je hlupák, je potřeba, aby někdo profackoval ministry v české vládě třeba následujícím faktem. Zdeněk Bakala prodal přesně před rokem britskou společnost Ferrexpo za 2.1 miliardy korun [10]. Bakala akcie Ferrexpa prodal přes společnost Wigmore Street, kterou sám vlastní společně s firmou BXR Group. Bakala, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 20 miliard korun, rovněž patří k zakladatelům BXR. A co se stalo potom? Vzápětí v lednu 2017 skupina BlackRock nakoupila Bakalou prodané akcie britské Ferrexpo plc. obratem ruky, konkrétně assety na Ukrajině. Wigmore Street si ponechává ve Ferrexpu zhruba 13% podíl po dokončení transakce [11].
Takže, zatímco ve zkorumpovaném Česku se vedou úvahy nad tím, kdo bude sanovat dluhy po Bakalovi a jeho zkrachovalé OKD, tak mezitím pan Bakala vesele kšeftuje miliardové ziskové obchody s divizemi investiční skupiny BlackRock v Londýně. A zatímco zkrachovalé OKD asi zřejmě zatáhne jako obvykle český stát, resp. daňový poplatník, tak mezitím Zdeněk Bakala přes spletenec firem od Austrálie až po New York se pokouší kromě uhlí odklonit z českých rukou i lithium a posunout ho do náruče těžařské rodiny Hambro a americké mamutí investiční skupiny BlackRock (zadarmo to jistě nebude), která je největší stínovou bankou na světě a kontroluje americký kongres, Demokratickou stranu a veškeré klíčové bull-risk investice na Wall Street.
Pokud těžba lithia pro “Australany” nedopadne, v arbitráži právníci BlackRocku oškubou ČR o biliony korun. O tom není sebemenších pochyb!
Australská firma European Metals Holding spěchala, aby měla v ruce nějaký hmatatelný papír. Podepsané memorandum, které obsahuje odkaz na smlouvu o ochraně investic podepsané mezi Austrálií a ČR z roku 1993, zakládá České republice nezvratitelný závazek chránit veškeré investice, závazky a náklady, které australská firma měla, má, anebo bude mít v souvislosti s realizací těžby lithia na Cínovci. Pokud k těžbě nedojde, dojde ke zmaření investice v celém rozsahu a vzhledem k tomu, že dceřinná společnosti Geomet už vynaložila do průzkumu těžby přes čtvrt miliardy korun, potom se dá očekávat mohutná arbitráž ze strany skutečných vlastníků a investorů australské firmy, lze očekávat krvavé žaloby od skupiny BlackRock, která má palce a prsty až na úrovni amerického kongresu, ministerstva financí USA a v okolí FEDu.

Laurence Fink, CEO BlackRock.

O tom, jakou mocí disponuje BlackRock Group, o tom svědčí i fakt, že Donald Trump musel skousnout, že ministr financí Steven Mnuchin (Goldman Sachs) si přivedl s sebou Craiga Phillipse, jednoho z největších fanoušků a mecenášů Hillary Clinton, který pracoval v pozici investičního ředitele v BlackRock Group [12]. Donald Trump se nevzmohl na odpor. A právě takto mocná skupina bankéřů stojí v pozadí australské těžební společnosti na Cínovci, právě oni obchodují se Zdeňkem Bakalou, ať už jsou to investiční nákupy od Bakaly, nebo rizikový zajištěný či nezajištěný kapitál, o kterém vědí, že nakonec to zacvaká daňový poplatník, protože dámy a pánové, páni poslanci, kteří tento článek budete číst, protože Česko snese fšecko! A vy, voliči v ČR, musíte změnit myšlení a vypráskat při volbách ze sněmovny tu chátru, která dopustila všechny ty tunely, všechny ty Bakaly, všechny ty OKD, všechny ty Mostecké Uhelné, všechny odkláněče, kteří vám za bílého dne rozkrádají před vašima očima zemi už celých 28 let!
Nejen o skandálním odhalení o tom, komu nakonec lithium na Cínovci patří, budeme hovořit dnes na Svobodném rádiu od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. A nezapomeňte sdílet tento článek na sociálních sítích, hlavně svým politikům a kandiátům, aby věděli, jaká hra se hraje s českými občany a jejich bohatstvím.
-VK-
Šéfredaktor AE News


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pátek 13. října 2017

Situační aktualizace 12.10.2017Originál publikoval Cobra 12.10.2017

Od 11.10. Síly Světla začaly otevírat tlakové ventily Tachyonové Membrány (vnější bariery), která se nalézá v heliopauze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Heliosféra#Heliopauza

To znamená, že energie Vzestupu z Galaktického Středu začaly vstupovat do našeho Solárního systému poprvé od roku 1995 a Síly Světla nyní tyto energie soustředí do sublunárního prostoru, a tak urychlují vyčištění zbývajících plasmatických parazitálních entit, které se stále poutají k povrchu Země:

https://www.fifty8magazine.com/war-on-consciousness


Někteří z vás si mohou pamatovat, že před rokem 1996 byl sublunární prostor plný mateřských lodí našich pozitivních kosmických bratrských ras, plný andělů a pozitivních bytostí Světla. Nyní byli parazitiční plasmoidi v blízkosti Zemského povrchu vyčištěni dostatečně na to, aby se určitý počet Plejádské Flotily vrátil do sublunárního prostoru (doufejme už napořád), bez toho, aby existovala možnost, že se tím spustí zbývající topletové bomby:

https://gaiaportal.wordpress.com/2017/10/10/fortification-of-ultra-dimensional-grids-completes/


Velká část skupiny Chimera byla v minulém týdnu odstraněna z planety a zbývající členové si začínají uvědomovat, že je jejich porážka možná. Jedním z jejich jejich plánů je dovolit lidstvu omezené Odhalení a omezené cestování do kosmu, dovolit hromadné zatýkání Kabaly, ale s tím vším i zamést veškeré stopy, které k nim vedou, opustit planetu a schovat se někde v Kuiperově pásu. Je zbytečné opakovat, že tento plán nebude úspěšný.

Snaží se nyní ovládnout proces Odhalení skrze níže uvedený projekt, a dělají to z pozadí, bez toho, aby si toho někteří členové projektu vůbec byli vědomi:

http://exopolitics.org/launch-of-to-the-stars-academy-promises-transport-revolution-with-space-time-technology/

Tom DeLonde, vedoucí tohoto projektu, kooperuje s Johnem Podestou, a všichni víme, co toto znamená.

Mizející moc skupiny Chimera je hlavním důvodem pro to, že v současné době probíhá mnoho iniciativ, které dříve nebo později prolomí karanténní status Země. První z nich, která uspěje spustí lavinu dalších průlomů, které mohou být synchronizovány s načasováním Události.

Zde je ta nejslibnější, protože by se mohla stát realitou méně, než do roku.

http://www.ibtimes.co.uk/richard-bransons-virgin-galactic-6-months-away-first-spaceflight-1642675


Existuje mnoho iniciativ, které by mohli cestování mimo povrch planety učinit dostupným:

https://www.space.com/38384-could-startram-revolutionize-space-travel.html


https://www.theverge.com/2017/9/29/16383048/elon-musk-spacex-rocket-transport-earth-travel


Jakmile se určité kritické množství lidí z povrchu dostane za Závoj, Chimera ztratí schopnost ovládnout Odhalení a První Kontakt:

http://exopolitics.org/elon-musk-just-made-secret-space-program-disclosure-inevitable/

Můžete se do propichování Závoje pustit hned, jestliže své jméno přenesete na Mars:

https://www.nasa.gov/feature/jpl/another-chance-to-put-your-name-on-mars

https://mars.jpl.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/


A když už je řeč o Marsu, je v běhu mnoho iniciativ, které se pokouší dostat lidi na rudou planetu v příštích letech:

https://www.space.com/38313-elon-musk-spacex-fly-people-to-mars-2024.html

https://www.space.com/38386-orbital-moon-station-mars-and-beyond.html

https://www.space.com/38306-lockheed-martin-reusable-mars-lander-unveiled.html


Mezitím, zde na Zemi, existuje řada hromadných meditací, ke kterým se můžete připojit:

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1


Vítězství Světla!


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: