neděle 29. října 2017

Michael Salla, Cobra & Unknown Lightwarrior na rádiu Ground Crew Command: část I
Originál byl publikován 26.10.2017


UNKNOWN LIGHTWARRIOR - A zase jsme tady! Posloucháte vysílání rádia Velitelství pozemních sil. Tady je neznámý bojovník světla a jdeme na to. Na lince máme Michaela Sallu a Cobru. Pánové, moc děkujeme, že jste si našli čas.

Michaeli, začnu u vás. Díval jsem se na vaše DVD s vaší prezentací na schůzce MUFONu v Las Vegas. Nebylo tam pro mne moc nového, protože tu problematiku hodně sledujeme, ale všiml jsem si jedné věci, a to, že jste velmi přesný a kladete velký důraz na důkazy, uvádíte dopis za dopisem, dokumenty a záběry, a tehdy jsem pochopil, o čem Institut exopolitiky vlastně je. Vnímám, že Institut exopolitiky se ve vztahu k nevědomému mainstreamu skutečně snaží prokázat existenci mimozemšťanů ve třetí dimenzi a náš vztah k nim. S tím takové weby, jako je můj nebo Cobrův, docela bojují, protože my prezentujeme docela velké věci, které mainstream pochopitelně není schopen přijmout. Nemůže udělat tak velký skok a jít do tak vysokých úrovní vědomí najednou. Přitom všichni víme, že mimozemšťané existují, atd., a také víme, že Kabala a NSA nás špehují, že? Víme to mnoho let, ale podívejte, co se stalo, když vystoupil na veřejnost Snowden a skupina z NSA a stále to má velký význam, i když my jsme to již všechno věděli. Stále je to velká věc pro nevědomou většinu, v tom je ten vtip a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že Exopolitics.org hraje vůdčí roli při probuzení nevědomé většiny, což lidé na webových stránkách jako jsou ty moje či Cobrovy nemohou dělat, protože my se soustředíme na hlubší věci. Můžete nám říct, o čem je Institut exopolitiky a co je vaším cílem?

MICHAEL SALLA - Ano. Důležité je, abyste věděli, jak jsem zdůraznil, že má historie se velmi liší od Cobry a jiných, kteří jsou na tomto tématu zainteresováni. Já jsem vyučoval mezinárodní politiku na velké univerzitě v USA. Když jsem se k těm materiálům dostal a zjistil, že je to všechno skutečné, byl jsem nadšený, protože jsem to považoval za nový obor mezinárodní politiky a politických věd. Skutečně jsem chtěl přesvědčit lidi, s nimiž jsem pracoval a mé studenty, které jsem učil, že tento materiál je skutečný. Když jsem to poprvé uvedl, neměl jsem s tím úspěch. Materiály jsem představil v jedné třídě v r. 2001 na Americké univerzitě a nepřesvědčil jsem žádného studenta o tom, že se jedná o skutečné věci , a to jsem měl ve tříde 25 studentů, kteří byli pokrokově liberální a byli humanitárního založení. A jenom dva z těch pětadvaceti ve třídě si mysleli, že materiál, který jsem prezentoval - v duchu tiskové konference Stephena Greera Project Disclosure, je pravdivý. Takže ano, já v tom viděl výzvu jak přesvědčit, jak říkáte, nevědomý hlavní proud, že je to velmi skutečné.

A má stránka Exopolitics.org a Institut exopolitiky, který jsem založil v r. 2005, obojí se snaží otevřít tyto materiály tomu nevědomému a neznalému hlavnímu proudu a já tento druh publika stále oslovuji.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Já velmi oceňuji a vítám, že se snažíte představit tyto záležitosti akademické obci, která je výlučně orientována na levou mozkovou hemisféru. A opravdu před vámi smekám. Není to snadné, protože oni většinou patří k lidem, kteří jsou nejvíc naprogramováni a dostali se na nejvyšší akademické posty. David Icke by řekl, že existuje důvod, proč Kabala vybudovala akademický svět způsobem, kde striktně převládá levá hemisféra, kvůli ovládání a kontrole a je to pochopitelné. Jistě jste zblízka sledoval, jak Bílé klobouky napadly nadvládu Kabaly nad médii, Hollywoodem, akademickým světem, a dokonce nad národní fotbalovou ligou a sportem – jak říkají zdroje Bena Fulforda. Vím a jsem přesvědčen, že alternativní média a především známější tituly jako Infowars, Daily Caller, Brightbart a dokonce Fox… jistě odvádějí velmi dobrou práci, když odhalují Hluboký stát. Kdyby nebyli tak zaneprázdněni a nesoustředili se na zničení Hlubokého státu a odhalení všeho, co nakonec povede k hromadnému zatýkání, jsem přesvědčen, že by určitě chtěli mít u sebe někoho jako jste vy, protože vy to podáváte tak, že to nevědomá většina může dobře přijmout v rámci třídimenzionální fyzické úrovně. Pokud jde o prezidenta USA, který, jak doufám, brzy učiní prohlášení o tom, že mimozemšťané existují, hádejte, co by všichni hledali na internetu? Hledali by webové stránky jako je ta vaše. Uvažoval jste někdy o věcech tímto způsobem?

MICHAEL SALLA - No, upozornili mne na to, že Alex Jones je hodně obeznámen s tímto druhem materiálů, který já zveřejňuji, ale myslím, že on si je dobře vědom toho, že jeho publikum by tyto věci moc nepřijalo. Ukazuje se, že i když posluchači, kteří si jsou vědomi věcí, jako jsou operace pod falešnou vlajkou, pedofílie a zkorumpovanost politických elit, a že dokonce i ti, co sledují Infowars, zatím ještě nejsou zcela otevřeni k fenoménu mimozemské přítomnosti a proto je Alex velmi opatrný v tom, jak tyto materiály prezentuje. Vím, že si pozval lidi jako je David Icke a Jim Mars, ale nikdy je nepovzbuzoval k tomu, aby šli hlouběji do těch věcí, týkajících se mimozemšťanů, přestože oni dva jsou v tomto směru velmi dobře informováni. Jistě, Jim Mars nedávno zemřel. Ale umím si představit, že v budoucnu budu mít rozhovor s Alexem Jonesem na toto téma a že najdeme způsob jak to podat, aby to jeho publikum mohlo přijmout.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, zrovna jsem chtěl zmínit web Infowars. Myslím, že můžeme klidně říct, že Alex Jones a všichni reportéři z Infowars tuto problematiku znají. O tom není pochyb, ale dobrá věc je, že - pokud sledujtete web Infowars, že oni … pozitivní armáda... jednou za čas, tak jednou za tři - čtyři měsíce, prostřednictvím Infowars někdy rozvíří vodu, aby viděli, jak bude publikum reagovat. Někdy je to nějaká ezoterická záležitost, jenom aby se vidělo, zda je posluchačská obec připravena nebo ne. Příklad, co mne napadá: odhalili existenci Atlantidy v Atlantiku. Kousek zveřejnili a pak to nechali být. Víte, pokud si toho všímáte, tak oni každou chvíli zčeří vodu, aby viděli, zda jsou lidé připraveni, ale je pochopitelné, že mají hodně jiné práce. Musí se soustředit na to, aby odhalovali běžné lumpy z Kabaly a Hlubokého Státu, takže bezpochyby dělají to své. Cobro, pojďme trochu do historie. Pánové, my v naší probuzené komunitě jsme až do nedávna v posledních několika letech, spolu s Coreym nebo Davidem a s jejich informacemi vycházeli z toho, že na planetě vládnou reptiloidé, tedy drakoniáni, zejména na fyzické úrovni, nemluvím o éterické úrovni a Archonech a tak. Ale nedávno jsme se, díky Coreymu Goodeovi a Davidu Wilcockovi dověděli, tedy... oni zpopularizovali povědomí o tom, že to není tak, ale také že jsou zde tzv. Preadamité, obrovští lidé s dlouhými lebkami, že oni jsou vlastně předky třinácti pokrevních rodin. Prosím vás, zda byste k tomu něco chtěli dodat, ale ještě se zeptám, kdy sem ty skupiny přišly?

COBRA - O těch Preadamitech mluví lidé různě, je to název skupiny, z níž vznikli Ilumináti a jádro té skupiny pochází z galaxie Andromeda. O té skupině jsem mluvil mnohokrát na mém blogu, pod různými jmény, takže to není nic nového. Je to něco, o čem se mluví v posledních desetiletích.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - A jak byste je pojmenoval, jenom aby se lidé zorientovali?

COBRA: Rodiny Archonů.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR: Rodiny Archonů?

COBRA - Ano, neboli černá šlechta. To je jedno a to samé, stejný zdroj, stejné skupiny.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Rád bych to s těmi Archony vyjasnil: ty archonské rodiny jsou inkarnovány na fyzické úrovni a jsou to obři s dlouhými lebkami?

COBRA - No, existují fyzičtí a nefyzičtí a ti fyzičtí se inkarnují do jistých pokrevních linií a většina těch rodin je koncentrována v Itálii, takže oni jsou v hierarchii vysoko nad běžnými členy sítě Kabaly, kteří jsou na očích a kontrolují je a některé ty rodiny sahají zpátky až do doby Říše římské a dokonce ještě dále do minulosti, takže mají svůj původ doložen - někteří z nich, například, až do starého Egypta. A v podstatě ty samé rodiny vládly v Atlantidě a byli to tzv. černí mágové Atlantidy.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Aha, takže jsou to potomci těch obrů, těch Preadamitů s dlouhými lebkami, jenom aby bylo jasno….

COBRA - V době Atlantidy se rasa obrů vyskytovala mnohem častěji než teď a pak postupně vymírala a z generace na generaci se jejich genetická výbava měnila a jejich výška se zmenšovala. Ve starých vykopávkách můžete vidět obrázky těch obrů a lidi s prodlouženými lebkami; lze je vidět zcela zřetelně. 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ok a když vycházíme z vašich informací, jsou to, obecně vzato, inkarnovani Archoni? Všichni, nebo jenom někteří?

COBRA - Všichni. Je to skupina. Je to velmi specifická vymezená skupina, která moc neinteraguje s vnějším světem. Mají svůj vlastní způsob chování - chovají se určitým způsobem, myslí určitým způsobem. Je to zvláštní druh.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Není pochyb o tom, že rozhodně zdokonalili umění sociapatie, to můžeme říct jistě.

COBRA - Ano, přesně tak. To jedna z věcí, která se jim stala, protože šli špatným evolučním směrem, a v důsledku toho se stala sociopatie jednou z jejich hlavních vlastností.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Bezpochyby. Když vycházíme z informací od Coreyho, oni zde byli doslova pronásledováni, několikrát. Obývali Mars, došlo k válce, která zcela zničila Maldek, také známý jako Tiamat, neboli Super Země a pak uprchli na Saturnovy prstence, tam bylo na ně znovu zaútočeno, tak uprchli na Měsíc, a dlouho měli na Měsíci základnu, zřejmě statisíce let. Zase na ně zaútočili a pak uprchli na Antarktidu, ten příběh již mnozí znáte, zbyly jim pouze tři plavidla a oni zde doslova nouzově přistáli v husté vegetaci. To se stalo před cca 50 až 60 000 lety, a nefyzická archonská invaze se odehrála, jak nám bylo řečeno, před 26 000 lety... Můžete to tedy nějak vyjasnit a propojit pro naše posluchače? Kdokoli z vás, kdo má co k tomu dodat?

COBRA - Ono došlo k několika vlnám archonských invazí, došlo k tomu ještě dřv, než jste řekl. První příchod temných sil do Sluneční soustavy se odehrál před trochu méně než milionem let. Přišli ze souhvězdí Orionu. Rigeliáni ze souhvězdí Orionu. A Rigeliáni vlastně pocházeli z galaxie Andromedy a někteří Archoni přišli na Zemi až v atlantské době, jak jsem řekl dříve. Někteří z nich dokonce v Atlantidě vládli, nebo vládli temné lóži.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Takže ti první Archoni, přišli sem dříve než před 26 000 lety?

COBRA- Ano, ti první Archoni sem přišli před méně než... asi před 900 000 lety. Vstoupili do Sluneční soustavy, vybudovali základny na prstencích Saturnu, založili základny na Marsu. Došlo k bojům, protože v Sluneční soustavě byly další skupiny s vlastními zájmy. Založili základny na Měsíci, přistáli v Antarktidě a nakonec přišli na Atlantidu. Vlastně, jedna skupna přišla do Konga, jedna do Antarktidy a pak pomalu migrovali do Atlantidy, protože v té době byla Atlantida tropickým rájem. A samozřejmě, v posledních milionech let byl vývoj dějin velmi dynamický, kdy síly světla a síly temna někdy vyhrávaly a jindy prohrávaly. Až před 25 000 – 26 000 lety došlo k finální invazi, což zpečetilo osud planety na posledních 26 000 let, protože oni dokončili karanténu. Udělali z planety Země temnou planetu, kdy je každý recyklován prostřednictvím inkarnačního procesu a nikdo nemůže dovnitř ani ven, jenom když to dovolí Archoni a skupina Chimera. Chimera to po většinu času pouze pozorovala za scénou a moc do lidské historie nezasahovala. Zasahovali pouze, když hrozila opravdová možnost narušit status karantény. A to se děje teď. Ale po celou dobu kontrolovali celý příběh.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR – Můžete to poslední zopakovat?

COBRA - Po celou dobu kontrolovali příběh. Skupina Chimera byla a stále je na vrcholu.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR – Dobře, takže asi milion let probíhala bitva o Sluneční soustavu a Zemi se střídavými výsledky a před 26 000 lety došlo k významné invazi nefyzických Archonů, jak tomu rozumím...

COBRA - I předtím došlo k významným invazím, ale nebyly úplné. Invaze před 26 000 lety byla úplná invaze. Byla to invaze v plném rozsahu, byla jak fyzická, tak nefyzická.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR– Zajímavé. A teď k reptiliánským rasám, tedy k drakoniánům a reptiliánům - kdy ti přišli na tuto planetu ….

COBRA - Cestu ukázali Archoni a Chimera a ti přivezli reptiliánsko-drakoniánské otroky z hvězdných systémů Orionu. Víte, drakoniáni byli jacísi prostředníci, jako stratégové, vojenští velitelé, otrokáři...

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - …dávali věci do pohybu a prováděli je...

COBRA - Ano.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Dobře, a Archoni a Chimera byli nad nimi a v podstatě jim veleli, ti vlastně rozhodovali.

COBRA -Ano. 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ok, takže v podstatě stejně všichni přijeli do Sluneční soustavy v podobném časovém období asi před milionem let a Chimera...pokračujte.

MICHAEL SALLA - Ano, chtěl jsem dodat, jak to chápu já, že ve věci mimozemšťanů zde byly tři frakce a Cobra možná něco k tomu řekne... ale myslím, že reptiliánská přítomnost byla na Zemi asi nejdéle ze všech forem života, jsou zde po velmi dlouhou dobu. Když se podíváte na dinosaury a archeologové zjistili pravděpodobnost existence inteligentního druhu dinosaurů či raptorů, a tyto bytosti se mohly na Zemi vyvinout přirozeným způsobem před milionylet a myslím, že je dobrý důvod říct, že reptiliáni byli původní, jeden z přírodních původních inteligentních druhů na Zemi a pak byli z nějakého důvodu dinosauři vyhubeni, došlo ke kataklyzmatům a myslím, že pak přišli lidští mimozemšťané a začali planetu osazovat lidmi. Možná, že pozměnili nějaké rané humanoidy kteří byli na planetě a začali s mnoha pokusy. Alex Collier a Corey Goode - oba hovořili o dlouhodobých genetických experimentech v průběhu cca. půl milionu let a existuje mnoho dat, které toto podporují. Máme několik mimozemských skupin, které tady zasahovaly.

Arthur Horne napsal knihu “Mimozemský původ lidstva ” kde vysvětluje, jak různé mimozemské skupiny v učitých časových úsecích geneticky zasahovaly a pak byla poslední skupina, lidé jim říkají Anunnakiové nebo jim možná můžete říkat Preadamité, ale existuje dobrý důvod si myslet, že tyto bytosti, které přišly před 50 000 lety nebo tak nějak, založily novou vládnoucí elitu. Měly hybridy a mezi rasami došlo k mnoha sňatkům, jak to popisuje Kniha Henochova, víte, o padlých andělech a myslím, že je důvod, možná jsou to oni, o nichž mluvil Corey Goode. Jak víte, přišli sem z Měsíce, ale předtím byli na Marsu nebo na Maldeku a že ty tři skupiny mezi sebou soupeřily o vliv a nadvládu nad planetou. Myslím, že lidsky vypadající mimozemšťané mají sklon dělat věci spíše z pozadí, jenom si hrají s lidskou genetikou a pozorují, jak bychom reagovali na otevřenější zasahování ze strany reptiliánů. Pak jsou zde ti Preadamité, kteří a myslím, že souhlasím s Cobrou, že jsou to jakési vládnoucí elity, nebo alespoň jejich genetiku sdílí Kabala.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, jistě.

COBRA - Já tady musím něco říct, něco vysvětlit o reptiliánech. Existují různé typy reptiliánů. Tzv. přírodní reptiliáni, kteří byli součástí evoluce na Zemi a žili tu v různých geologických obdobích a patřili k nim dinosauři. Byla to domorodá skupina z této planety. Je pravda, že byli zničeni během kataklyzmatu, ale jedna skupina těch domorodých reptiliánů, kteří přežili pod povrchem planety a obývali mnoho jeskyní v podzemí...ti zdědili oblasti u podzemních řek a jezer a pak asi před milionem let, jak jsem řekl, došlo k invazi a spolu s archonskými rodinami a s drakoniány přišlo mnoho reptiliánů z Orionu a ti jsou mnohem bojovnější a zamořili celou reptiliánskou populaci v podzemí s tou jejich bojechtivou mentalitou. Takže domorodí reptiliáni, kteří zde byli předtím, již nejsou stejní. Připojili se k tomu válečnému duchu, který existuje v reptiliánské rase a považují Zemi sa svou planetu a považují lidi za ty, kteří zde přišli v rámci invaze a to je hlavní konflikt mezi reptilánskou rasou a lidskou rasou a není snadné ten konflikt vyřešit, ale nakonec bude vyřešen, protože reptiliánů na planetě moc nezůstalo. Na povrchu skoro nic, trochu, málo pod povrchem a reptiliánska rasa, jedna část reptiliánské rasy se zreformuje zpátky ke světlu. Stanou se mírumilovnými a budou to bytosti, které budou respektovat svobodnou vůli jiných, ale zbytek reptiliánské rasy bude muset do Centrálního slunce, takže toto bylo nutno říct.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - No, dobrá, mnozí z nás slyšeli o stížnostech od reptiliánských a drakoniánských skupin, které říkali: „Ne, oni zde byli první“, kdy dělali své genetické experimenty a jejich vlastní verzi Velkého experimentu, s kterým lidští mimozemšťané začali zřejmě nějaký čas poté. Takže, Michaeli, pokud máte něco k tomu...

MICHAEL SALLA - Myslím, že je to důležité téma: co dělají na této planetě reptiliáni? Myslím, že mezi námi žije mnoho reptiliánů, kteří mění podobu a to bude součást problému, který budeme muset jako rasa řešit, až dojde k Odhalení. Když se ti reptiliáni odhalí a víte, oni mají na planetu dávný nárok. Kdysi žili na povrchu a oni se tím budou ohánět a říkat: víte, chceme zde žít znovu otevřeně na povrchu a myslím, že se lidstvo bude muset naučit koexistenci s touto cizí rasou a myslím, že to bude pro mnoho lidí výzva. Protože myslím, a souhlasím v tom s Cobrou, že existovala mimozemská reptiliánská rasa, která sem přišla - drakoniáni- a ti vytvořili mnoho problémů. Je to velmi agresivní imperialistická rasa. A víte, lidé si myslí, že všichni reptiliáni jsou něco jako drakoniáni, barbarské bytosti, které lidstvo jenom využívaly. Ale myslím, že existuje docela hodně reptiliánských bytostí, měnících podobu, žijících mezi námi a když dojde k odhalení, lidé si budou muset zvyknout na myšlenku, že některé ty bytosti budou chtít být integrovány do nové společnosti, této Nové Země a že zde nebude jenom homogenní lidská populace. Že budeme jednat s reptiliány, lidmi a dalšími mimozemským bytostmi, které se vynoří ze stínu a řeknou: „Už není důvod, abychom se skrývali, jsme tady, jak s námi naložíte?“ 

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - To je věc, ti reptiliáni, ať z nich zbyde cokoliv na fyzické úrovni. Jsou to ti, co jsou maskováni jako lidé - technologiemi nebo změnou podoby, dá se to udělat fyzicky...

COBRA - Musím něco říct. Není to tak, že tu najednou budou po planetě chodit bytosti s ocasy a budou měnit podobu, ale existuje určitá část reptiliánské rasy, která je inkarnována.Tedy reptiliánská duše je inkarnována do humanoidního těla, takže vypadá jako normální člověk, ale jeho psychologické vybavení - pocity, emoce, myšlení, jsou reptiliánské. A mnoho těch reptiliánů se dá najít mezi žoldnéry. Mají sklon k tomuto druhu povolání.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano, ale na druhou stranu budou muset přijmout fakt, že když nebudou respektovat a ctít svobodnou vůli a prosperitu a svobodu a lidský sklon milovat se polovinu života atd., bude nám jedno, jak jsou tu dlouho. Buď budou respektovat svobodnou vůli a nárůst vědomí a nárůst srdeční čakry, dovolím si říci. Anebo budeme s nimi i nadále ve válce.

COBRA - Každý, kdo nebude respektovat svobodnou vůli, bude muset jít. Bude to planeta respektování svobodné vůle. Už to nebude experiment, kdy je dovoleno vše. S tím je konec. Již to nebude dovoleno.

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - Ano. Nemyslím, že by nějaká pozitivní skupina - ať je to Aliance tajných kosmických programů, Galaktická konfederace či Bytosti sfér, ještě dovolily na povrchu porušování svobodné vůle. Otevřené nebo skryté. Myslím, že se na tom všichni shodneme.

MICHAEL SALLA - Mohu k tomu něco dodat? Souhlasím, že to bude planeta svobodné vůle a a je to jenom kvůli míře kontroly mysli lidstva, že lidé hloupnou. Je to jedna z věcí, o kterých jsem trochu hovořil s Williamem Tompkinsem. Řekl, že námořnictvo o tom ví a že v podstatě reptiliáni mají tankerová plavidla v horní vrstvě atmosféry, které cíleně stříkají do atmosféry jedovaté plyny, do obydlených oblastí anebo tam, kde dochází k probouzení a ohlupují lidi, až najednou zapomenou na všechny pokrokové myšlenky nebo pokusy, které byly rozběhnuty. Když nastane Odhalení, bude to zastaveno a myslím, že jakmile ustane tato manipulace a jedovaté plyny již nebudou vypouštěny do vzduchu, vody a potravin, myslím, že se lidstvo probudí z dlouhého spánku a myslím, že skutečně můžeme vejít do ráje, když to porovnáme s tm, jak žijeme dnes. Jakmile zmizí negativní ovlivňování ze strany reptiliánů a skupin, co nás ovládají, ty pokrevní rodiny...

UNKNOWN LIGHTWARRIOR - V pořádku. Cobro, vy dostáváte hodně pravidelných informací z první ruky, přímo od Hnutí odporu a mimozemské skupiny, kterou vy na povrchu zastupujete. Bylo sestřeleno hodně těch plavidel reptiliánů nebo Chimery nebo dokonce Temné flotily, které nás sprejují z horní atmosféry? Bylo jich sestřeleno hodně?

COBRA - Ano, ano. Víte, počty se stále mění. Je to dynamické. Probíhá bitva, válka, zejména na dolním zemském orbitu, což není odhaleno, protože všechny ty lodě jsou maskovány a počty se stále mění, protože dolní vrstva zemského orbitu ještě nebyla osvobozena. Většina těch lodí, některé ty lodě jsou pod velením posádky drakoniánů, jiné jsou z různých skupin Tajných kosmických programů, ale všechny jsou ovládány Chimerou. A cílem, účelem Chimery je obhájit stav karantény. Nechtějí, aby byla tato planeta osvobozena. Dívají se na to jako na invazi. Dívají se na síly Galaktické konfederace jako na vetřelce, kteří přišli na jejich planetu a zasahují do způsobu, jakým zacházejí se svými tzv. otroky. Oni to vidí tak.


(…..pokračování bude následovat...)
pondělí 23. října 2017

Civilizace žily spokojeně bez peněz

Michael Tellinger – Ubuntu


Uvědomil jsem si, že dávné civilizace žili spokojeně celou dobu velmi rozsáhlého období bez peněz! To je ta nejdůležitější věc, kterou musíme udělat.

Všichni jsme se narodili na této krásné planetě a všichni jsme se narodili svobodní.

Přesto se nemůžeme svobodně pohybovat po tomto světě a nemůžeme žít tam, kde jsme si vybrali. Musíme poslouchat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit za základní věci něčím, co nazýváme peníze!

S tím jsme taky nesouhlasili, než jsme se narodili.

Nesouhlasili jsme ani s tím, že nám bude přisouzené číslo a že s námi bude zacházeno jako s objektem či firmou. My jsme žijící a dýchající lidské bytosti, my nejsme čísla.

Máme nekonečnou duši, jsme z masa a krve, ale to neznamená, že bude s námi takto zacházeno.

Omezení uvalená na lidstvo jsou neskutečná a zhoršují se každým dnem.

Každý sociálně-politický systém nás oklamal. To je důvod, proč jsme v takovém marasmu.

Zdá se, že lidé po celém světě žijí v utrpení, neštěstí a že není vůle hledat nějaká řešení a učinit, tomuto vnucenému politickému a ekonomickému temnému systému přítrž.

Každý měsíc, každý rok se to jen zhoršuje. Stále víc chudoby, hladu a bezdomovectví. Při takovém plýtvání a hospodaření se surovinami je ale globální ekonomický kolaps nevyhnutelný.

To, že stále ještě máme tento systém, je ve své podstatě zázračné.

Ukazuje to, jak pevně nás sevřeli do svěrací kazajky a jak velmi mocní jsou ti, kteří kontrolují globální ekonomiku a jakou mají nekonečnou moc. Není divu, už jsme zotročováni tisíce let.

Ale my jsme ti, kteří s tím mohou něco udělat.

Jedná se o jednoduché věci, které můžeme všichni udělat, aby se konečně změnilo vše, co je spojené s našimi životy.

Je neuvěřitelné, že odpíráme jedné třetině světové populace jídlo, protože nemají peníze.

My jim ho nedáme, ale vyhodíme!

Nemůžeme jim ho přece dát zadarmo, protože musí pracovat, ti bastardi.

Prý, přece nutně potřebujeme peníze!

Prý, ať si najdou práci a stanou se respektovanými členy společnosti!

Prý, velmi nutně potřebujeme jejich práci.

Ale toto všechno není pravda, nepotřebujeme!

To je ta poslední věc, kterou potřebujeme. Vždy když poslouchám politiky, jak oznamují, že vytvořili nová pracovní místa, celý se zježím, protože to je ta poslední věc, kterou potřebujeme.Udržují nás co nejvíce zaměstnané a v co největším nedostatku abychom běhali stále v kolečku a nebyli si schopni uvědomit, co je důležité a co důležitého máme dělat a přemýšlet nad tím, jaký život bychom měli žít.

Nazvali to "Buzy-ness"/utíkat stále dokola/. Všechno je zakódované v jazyce, který používáme.

Jak je možné, že se svět stal tak zlým?

Musíme se vrátit tam, kde jsme už byli, do starodávné civilizace.

Malá skupina královských-politických a bankéřských rodin se zmocnila světa.

To se nestalo za poslední rok nebo 100 let.

To trvá tisíce let nazpět.

Začalo to Sumeřany před 6000 lety, na Středním Východě v Sumerii.

Sumerské tabulky nám o tom vypovídají.

“Když bylo Království sneseno z nebes na zem”.

Takže nás informují, jak nám z ničeho nic byli dáni, tito kněžští vůdcové.

Jak je možné, že tito lidí se dostali tam, kde jsou?

Kdo jsou, odkud pochází?

Lidé tam žili šťastně a najednou se objevil král a řekl: “Budu váš král, budete mi platit daně”.

A jak se tito králové ve starodávných časech stali tak silnými? Byli jmenováni do funkce bohy. Nemluvím o Bohu s velkým B.

Mluvíme tu o bozích s malým b, kteří sem přišli a vyrušili nás tu, na této krásné planetě.

A co se stalo poté, co jmenovali Krále?

Králové vytvořili peníze, rafinovaný zdroj ovládání lidstva, protože peníze nejsou součástí naší přirozené evoluce.

To je velké nedorozumění v lidské historii.

Každý, kdo to nepochopil, si nesplnil domácí úkol.

Peníze byly zlomyslně zavedeny ve starodávných časech jako prostředek k ovládání lidstva.

Je to absolutní prostředek našeho zotročení a my právě teď pociťujeme tu nejhorší fázi.

Jsme lidé této planety, kteří touto dobou mohou uskutečnit změnu.

Je to na nás, co uděláme s těmito informacemi, které již máme a jak se rozhodneme jít dál.

V dnešní době existují tři hlavní bankéřské rodiny, můžete argumentovat, že je jich víc, ale ty velké jsou: Rotschildové, Rockeffelerové a Morganové.

Oni kontrolují vše.

Oni vlastní všechny banky světa.

Pokud tomu nevěříte, tak jste si taky neudělali domácí úkol.

Mimo všech diskuzí, které máme, je jasné, že nás ovládají peníze a přes peníze bankéři.

Ale pamatujte si - peníze neexistují!

Peníze jsou jen prázdným slibem.

Musíme najít nový systém fungování společnosti, protože tento současný jen odvádí lidstvo od skutečných hodnot, je zkorumpovaný a navíc nereformovatelný.

Nemůžeme stále pokračovat v tom, co děláme posledních 6000 let a co nás zotročuje čím dál, tím více.

Toto je nepříčetnost a nepříčetnost je definovaná jako: "Opakování stále dokola té stejné věci s očekáváním odlišných výsledků." (Albert Einstein)

Doufám, že za posledních 6000 let válek, násilí, zotročování, zneužívání a drancování všeho a všech už nás dostatečně poučilo.

Nesnažme se opravit současný systém, musíme ho celkově změnit.

Do této situace vstupuje Ubuntu, osvobozovací společenské hnutí.

Přidejte se k tomuto hnutí a uvědomte si, že je to hnutí Vyššího vědomí.

Jde o prolomení všech norem a manipulativních technik, kterými se nás snaží udržet v kleci nevědomí. Jde o vrácení všeho, co nám patří, nám, žijícím a dýchajícím bytostem.

Vraťme se zpět k systému přispívání a vytvořme nové sociální struktury a bude dostatek pro všechny.

Celý projekt se zakládá na starodávných vědomostech a poznáních.

Je to období, kdy nebyly žádné peníze!

Každý přispíval svým přirozeným talentem.

Celý projekt se vztahuje zpětně k africkým kořenům s názvem Ubuntu.

Všechny starodávné kultury sdíleli tento africký společenský systém, který nazývaly různorodě, ale vždy se vztahoval k té samé věci.

Je to úžasné, že starodávné kultury dokázaly přežít tisíce let, aniž by používaly peníze a vzkvétaly.

Měly velmi jednoduchou filosofii: "Pokud to není dobré pro každého, není to vůbec dobré pro nikoho."

Je to překrásná filosofie a já bych ji rád sdílel s každým, protože nechci nikoho zranit. Taky nechci udělat nic, co by zranilo kohokoliv jen proto, že mi to dělá dobře.

Takový svět mě nezajímá.

A toto je důvod, proč celý Ubuntu, přispívatelský systém je hnutím Vyššího Vědomí.

Je to pro lidi, kteří se chtějí přesunout do Nové doby a nové éry Vyššího Vědomí.

Jedná se přesně o toto!

Je pro ty, kteří pochopili sílu pozitivní energie, radosti a lásky k druhým.

Je třeba předat moc lidem, ať už jsou kdekoliv, tak aby začali vytvářet lokální komunity.

Je třeba přepsat zákony, protože tyto zákony, které máme, nejsou psané pro potřeby lidí, ale pro potřeby korporací.

Musíme zavést neodcizitelná lidská práva.

To vše se stalo novou svobodnou chartou hnutí Ubuntu.

Moře, hory a krajina patří lidem, tak jako voda, minerály, vzduch, rádiové vlny nepatří Vodafone, ale lidem. Toto se týká a vztahuje ke každé krajině světa, přátelé. Nepatří to vládě ani žádné velké korporaci, které si to nárokují.

Když si pročteme tato tvrzení, uvědomíme si, že jsme jmenovali naše vůdce do pozic našich služebníků, ale ti nám neslouží. Oni tam mají být, aby udělali pro nás to nejlepší.

Ne pro ně! Takže cokoliv co my lidé potřebujeme, by pro nás měli udělat.

A děje se to?

Ne!

Děje se přesně úplný opak. Takže co se to tu stalo?

Vláda neslouží lidem a jediný závěr, ke kterému můžeme dospět je, že slouží sobě a korporacím, které je sponzorují.

Přeměnili lidi na své otroky. Korporace a politici ukradli krajinu, vzduch a vodu svým vlastním lidem.

Nic víc, nic míň, je to tak jednoduché.

Stali jsme se otroky, a dokud s tím něco neuděláme, nepřestane to.

Každý týden publikují nové zákony, kterým nikdo nerozumí a ani je nechce. Tyto zákony jen ochraňují korporace a vůbec neslouží lidem. Korporace mají více práv než žijící, dýchající lidská bytost! Potřebujeme celý nový soudní systém pro lidi, který bude ale také lidmi sepsán a ne globálními přisluhovači, korporacemi a vládami, které se snaží potopit vlastní lidi pod vodu.

Peníze už nepotřebujeme, peníze jsou jen překážkou.

Peníze nic netvoří, vše uskutečňují lidé!

To lidé obhospodařují pole, pěstují jídlo, staví mosty, staví rakety, řeší matematické rovnice, tvoří technologie. Lidé dělají vše, peníze jsou jen překážkou pro tento neuvěřitelný progres.

Peníze velmi negativně motivují, zejména, když tento mocný nástroj ovládají psychopati.

Lidé tvoří umění a kulturu, peníze jako takové nedělají nic.

Původ peněz se datuje zpětně k Sumeru. První podoba peněz byly malé tabulky.

Byly to žetony symbolizující výměnu a potom peníze začali razit, jak už dobře víte.

Toto je jeden z nejsilnějších a nejpřesnějších výroků moderní doby Thomase Jeffersona, protože přesně v této situaci se dnes ocitáme...

"Věřím v to, že bankéřské instituce jsou víc nebezpečné vůči našim svobodám než vyzbrojené armády."

Pokud Američané kdykoliv připustí to, že soukromé banky a většina bank ve světě jsou soukromé banky, téměř ovládnou všechny soukromé korporace, pak jejich podíly budou chtít zisky za každou cenu.

Takže pokud Američané kdykoliv dopustí to, aby se soukromé banky dostaly k vydávání a emitaci měny, nejprve za pomoci inflace a pak za pomocí deflace, banky a korporace, které vyrostou okolo, připraví lidi o veškerý jejich majetek a to až do momentu, že se jejich děti vzbudí jako bezdomovci na kontinentě, kteří jejich praotcové dobyli.

To je přesně moment, kde se dnes nacházíme.

Všude ve světě už nastala tato situace, ve které se ocitáme.

Peníze jsou překážkou veškerého pokroku.

Peníze nedělají vůbec nic pro společnost, naopak škodí a devastují nás fyzicky i morálně!

Peníze představují absolutní prostředek kontroly pro ty, co kontrolují emitaci a tisk peněz.

To je přesně důvod proč doslova vlastní svět. Peníze ničí skutečné hodnoty lidstva.

Peníze zabraňují přirozenému toku volné a pozitivní energie.

Takže já vás prosím, pamatujte si. Je to hodně o volné energii a ne o tom, že vydělám miliardu z této energie. Dejte to konečně do oběhu zadarmo, pokud můžete.

Vrátí se vám to v takové hojnosti a takovými cestami nazpět, že si to ani nedokážete představit.

Tuhle věc udělejte pro lidstvo a pokud se vám podaří najít jakýkoliv zdroj volné energie, nesnažte se z toho vytlouct peníze, jinak vás to zabije nebo vás zabijí oni dřív, když se to budete snažit vypustit individuálně do oběhu.

Peníze jsou příčinou 7mi velkých každodenních hříchů, které známe nebo jsme už na ně zapomněli? Nenasytnost, chamtivost, nenávist, pýcha, lenost, žádostivost, hněv.

Mnoho lidí tvrdí, že je to jen láska k penězům a peníze nejsou ničím zlým, že je to jen forma výměny. Ne, peníze jsou daleko větší zlo...

Chápejte, že nám peníze neuvěřitelně otrávily mysl až do té míry, že se snažíme argumentovat a ochraňovat tento peněžní systém za každou cenu.

Je to až neuvěřitelné...

To není láska, láska k penězům.

Už samotná přítomnost peněz způsobuje všechny tyto problémy.

Pokud odeberete peníze z tohoto systému, všechny negativní projevy jako zázrakem zmizí.

Pojďme si říct, jak bychom vyřešili problém.

Odpověď je tak zřetelně jasná.

Zbavme se jich!

Na co je potřebujeme?

Vždyť způsobují jen všechny konflikty v našich životech.

Ničí nám naši planetu.

Těžební doly okrádají naši Matku Zem, drancují vzácné zdroje a vnitřnosti Matky Země a následně to vše šíří okolo světa lidem, kteří tvrdí, že vše vlastní?!

Zodpovězme si otázky, které přicházejí, když se řekne "odstraňte peníze".

Kdo se bude starat o špinavou práci?

To budeme sedět na svých zadcích a nic nedělat?

Můžu mít 50 Ferrari?

Jak budu platit za věci?

To se vrátíme zpět do doby temna?

Je tato společnost vůbec právní a kdo bude spravovat pravidla?

Budu dělat něco co nechci?

To jsou otázky, které jsou nejčastěji pokládané a jsem si jistý, že jsou to ty, na které byste se ptali i vy. Můžu vám povědět, jak se bude tento proces vyvíjet v bezpeněžní společnosti v Ubuntu, společnosti, kde všichni přispívají svými přirozenými talenty, získanými zručnostmi a zkušenostmi ve prospěch nás všech.

Vše bude ve spolupráci s jistými pravidly, které nejsou ani tak pravidla, ale spíše dohody jak budeme společně spolupracovat.

Jakmile začnete pracovat v takovémto druhu komunity, vznikne hojnost tak působivá, že si to teď nedokážeme představit. Zatím to není možné kvůli našemu rozpoložení mysli a programům v naší DNA, které nás ovládají, ale když se vnoříte do tohoto nového způsobu myšlení, půjde to.

Musí vzniknout komunity, kterým říkám Ubuntu komunity, kde všichni přirozeně přispívají pro dobro všech v komunitě.

Vznikne nová sociální struktura pro nový svět a novou dobu a hojnost pro nás pro všechny za hranicí našeho přesvědčení.

Existuje několik manter a klíčových skutečností pro Ubuntu společnost.

Nejedná se o obchod nebo barter (výměnu).

Spousta lidí sahá zpět k tomuto konceptu a říkají: pojďme zpět k barteru.

Ne! Ten, kdo bude mít na závěr více kontroly nad barterem nebo obchodem, bude mít pod palcem pravidla a jsme tam, odkud jsme vyšli.

Takže na tento systém nemůžeme přistoupit.

Žádné peníze, žádný barter, žádný obchod, žádná přidaná hodnota a tedy nic nebude víc nebo míň hodnotné. Proč? Protože příspěvky každého z nás by měli být rovnocenně hodnotné.

Pokud začnete tvrdit: "Já jsem doktor a můj čas je hodnotnější jako ten tvůj!", tak jdeme zase špatným směrem, přátelé.

Posledním bodem je, že každý přispívá pro větší dobro všech v komunitě, protože to bude vaše největší odměna.

Budete odměňováni uznáním lidí v samotné komunitě.

To je ta nejvyšší hodnota, kterou všichni chtějí, i když si to moc neuvědomují.

Dnes si to každý snaží koupit pomocí peněz - uznání a respekt ostatních.

V hluboké podstatě je uznání přesně to, co lidé chtějí.

Chceme být milováni a uznáváni za to, co jsme udělali.

Ale většina si zatím myslí, že k tomu potřebují peníze, aby byli uznávaní.

A když už se jim podaří vydělat miliardy, uvědomí si: "Nikdo mě nemá víc rád, tak musím použít svoje peníze, aby mě měli lidé rádi."

A to se právě děje, že si lidé platí za ocenění.

Takže sjednocené Ubuntu komunity v jednotě budou vzkvétat a vše pozitivní bude možné.

Svět bez peněz má obrovský pozitivní vliv na minimalizaci všech negativ, od trestných činů, závisti, obžerství, až po chamtivost a další negace.

Hnutí Ubuntu nemá žádnou hierarchii. Komunity se starají sami o sebe a nemají žádnou centrální vládu, žádné centrální hlupáky (politiky), kteří by říkali, co je nutné dělat.

Netvoří žádné překážky před jakýmkoli druhem pokroku.

Pro toto řešení se zapálilo celosvětově již mnoho mozků.

My všichni, kteří pro tuto myšlenku pracujeme, tak víme, jaké jsou řešení a jak se mají uskutečnit, aby se problém vyřešil. Politici nemohou nic vyřešit, protože jsou také oběťmi systémového matrixu. Jen pokračují v kažení věcí. Neptejte se politika, jak to vyřešit, požádejte vědce, farmáře, inženýra, oni ty problémy hravě vyřeší.

Obyčejní lidé to umějí vyřešit, politici ne.

Přechod k nové společnosti bude probíhat v jednoduchých krocích. Nelze přeskočit od nuly k hrdinství. Nedá se přestoupit hned z penězi řízeného kapitalistického (egoistického) spotřebitelského monstra ke společnosti, která žije v harmonii, to nejde!

Podívejte se na moji internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

Michael Tellinger


převzato z : http://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu


děkujeme!


Videa (EN) k operacím Sil Světla

Originál publikoval Cobra 22.10.2017neděle 22. října 2017

Rozvoj čakry v lebce - vedená meditace


Osobní rozvoj na neděli

Hlubší aktivace a rozvoj čaker v lebce
pomůže rozvinout naši intuici a předvídavost
a umožní nám hlubší pochopení sebe sama
a podstaty existence světa.
Petr Chobot 2015sobota 21. října 2017

pátek 20. října 2017

Rozvoj čakry třetího oka - vedená meditace


Osobní rozvoj na pátek

Hlubší aktivace a rozvoj čakry nad kořenem nosu 
nám pomůže rozvinout důvěru ve vlastní vedení 
a vhled do budoucnosti. 
Petr Chobot 2015sobota 14. října 2017

LITHIUM A MY


Ovšem Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.o sazbách úhrady snížilo v roce 2016 poplatky z těžby lithia z původních 10 procent na 0,7 procenta z tržní ceny. Stát tak může kvůli špatnému zákonu přijít o 12 miliard korun, tolik potřebných k transformaci regionů poznamenaných těžbou uhlí.
ZDROJ: GREENPEACE


Exkluzivně: Stopy vlastnických struktur firmy, která má těžit lithium na Cínovci, končí u rodinného klanu se zlatými doly v Rusku a u lidí v Trumpově administrativě! BlackRock Group, Evy Hambro, Craig Phillips, Hillary Clinton a celá armáda právníků, která je připravena v arbitráži sedřít Českou republiku z kůže!
Exkluzivně: Stopy vlastnických struktur firmy, která má těžit lithium na Cínovci, končí u rodinného klanu se zlatými doly v Rusku a u lidí v Trumpově administrativě! BlackRock Group, Evy Hambro, Craig Phillips, Hillary Clinton a celá armáda právníků, která je připravena v arbitráži sedřít Českou republiku z kůže!

Kauza a skandál okolo těžby cínoveckého lithia, který bude v pondělí 16. října řešit poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi, má další kritický a zřejmě rozhodující moment. Naší redakci se podařilo zjistit, že za nepřehlednou sítí firem a vztahů, které se snaží zakrýt vlastnickou strukturu australské společnosti European Metals Holdings, je americký miliardář Evy Hambro [1], který je hlavním americkým vůdcem prosazení elektrifikace automobilismu v USA a stojí v čele celosvětové těžební společnosti The BlackRock World Mining Trust, kterou vytvořil, řídí ji a částkou 800 milionů britských liber ji podpořil největší investiční trust na světě, americký BlackRock Investments [2].
Podle našich informací se má Cínovecké lithium stát hlavním zdrojem pro výrobu lithiových baterií pro americká auta a v první řadě americký spotřební trh. BR World Mining Trust má v plánu do roku 2022 ovládnout většinu světových nalezišť litihia a skrze místní společnosti, ve kterých získá otevřený i skrytý majetkový podíl, chce ovládnout veškerou produkci lithia a jeho zpracování do roku 2030. Podle těchto exkluzivních informací naší redakce ovládá Evy Hambro a skupina BlackRock a její investiční divize v tomto okamžiku už 30% veškeré světové produkce lithia přímo i nepřímo skrze třetí schránkové firmy kvůli daňovým optimalizacím a Česká republika je dosud největším potenciálním nalezištěm v portfoliu BR World Mining Trust.Centrála BlackRock Group v New Yorku.

Evy Hambro je jedním ze 3 synů britského židovského bankéře a oligarchy Petera Hambra [3] původem z rodiny dánských židovských bankéřů (tzv. Levitů). O historii této židovské bankéřské rodiny původem z Dánska je více zde. Jde o vůbec jednu z nejstarších bankéřských rodin na světě, kterou založil Calmer Joachim Levy v roce 1747, změnil si později jméno na Hambro. Peter Hambro je dnes známý především provozem své ruské těžební společnosti na zlato Peter Hambro Mining, plc. Ta byla v roce 2009 přejmenována na název “Petropavlovsk” [4][5]. Letos v červnu byl Peter Hambro odvolán z představenstva firmy [6], ale nadále firmu kontroluje. Historie rodiny Hambro vychází z několik staletí staré tradice hanzovního a později bankovního systému v Dánsku a jejich Hambros Bank, která dnes funguje už jen jako součást Société Générale. Rodina se za II. sv. války dokonce podílela na Projektu Manhattan, tedy na pracích a financování výzkumu a následně výroby první atomové bomby.
Těžbu lithia na Cínovci bude kontrolovat rodina zlatokopa
Dnes se rodina Hambro věnuje těžařství drahých kovů, především zlata. Peter Hambro provozuje v Rusku zmíněnou společnost na těžbu zlata, jeho syn Evy (jde o židovské mužské jméno) pracuje v USA pro investiční trust BlackRock v čele World Mining Trust, který se zabývá právě těžbou lithia. Tímto je tedy konečně odhaleno, kdo stojí za podivnou australskou těžební schránkovou společností European Metals Holdings, která nikdy nic netěžila a má za sebou jenom dluhy, ztráty, pětiletou papírovou historii bez jediného kopnutí do země mimo území ČR a obrovskou spleť nepřehledných investorů, schránkových společností a častých změn názvů společností, stejně jako častých změn ředitelů v čelech jednotlivých firem, které drží podíly v EMH. Psali jsme o tom zde.
Evy Hambro, CEO BlackRock World Mining Trust.

Pokud se pokusíme rozklíčovat celou cestu, uvidíme následující souvislosti. Jedním z hlavních akcionářů EMH je společnost Cadence Minerals. Ta vlastní firmu Bacanora Minerals. Jedním z investorů v Bacanora Minerals je firma MNG Investments, na kterou Zdeněk Bakala převedl prázdnou a zdechlou rybu, vytunelované OKD. Investiční trust BlacRock z USA však drží v Bacanora Minerals svůj podíl [7]. Už ve středu na to upozornil Andrej Babiš zde. Ale to není všechno, redakce AE News šla mnohem dál.
Původní matka OKD, společnost New World Resources (NWR), má také napojení na Black Rock Group, protože vlastní 12.3% zajištěných dluhů NWR, které budou splatné v roce 2018. A dalších více jak 17% nezajištěných dluhů je splatných v roce 2021 [8]. Je tohle vůbec normální, co je to česká vláda za diletanty? Jak může chtít svěřit těžbu lithia někomu, kdo je majetkově a vlastnicky napojený na zkrachovalé OKD a NWR po éře podnikání Zdeňka Bakaly a navíc drží pohledávky vůči ČR? Je tohle znak amatérismu, anebo je to řízený úmysl poškodit české občany a spáchat zločin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví? Ten zákon již neexistuje, byl zrušen po roce 1989. A to je chyba. Protože rozkrádání z kapsy občanů se po roce 1989 rozmohlo opravdu nevídaným způsobem.
BlackRock má v portfoliu i Hillary Clinton a její investice do těžby nerostů
Volební kampaň Hillary Clinton počítala v případě vítězství ve volbách se zahrnutím šéfa BlackRock Group, Laurence D. Finka, do úzkého výběru na post ministra financí USA [9]. Samotná rodina Hillary Clinton má investiční vstup ve skupině a právě Hillary Clinton v kampani, spolu s Barackem Obamou, lobovala za přechod USA k alternativním pohonům a k přechodu do éry elektromobilismu. Je naprosto logické, že Evy Hambro a skupina BlackRock vidí ve zkorumpované České republice obrovskou příležitost, jak se dostat k neuvěřitelnému bohatství, které si “hloupí Češi, ta podřadná rasa a chátra”, jak říkal v době Mnichova Hermann Göring s opovržením o českém národu, nechají klidně ukrást pod nosem. Oni jsou zvyklí nechávat se okrádat. Pánové přijdou, pánové si vezmou, Čechům se hodí kost. Čechům se hodí 10% z vytěžené a nezpracované rudy, která nestojí nic. A Čechům se řekne, jak skvělý je to obchod, protože tomu nerozumí.
Peter Hambro, zkušený těžař zlata v Rusku.

Abyste si nemysleli, že Zdeněk Bakala je hlupák, je potřeba, aby někdo profackoval ministry v české vládě třeba následujícím faktem. Zdeněk Bakala prodal přesně před rokem britskou společnost Ferrexpo za 2.1 miliardy korun [10]. Bakala akcie Ferrexpa prodal přes společnost Wigmore Street, kterou sám vlastní společně s firmou BXR Group. Bakala, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na 20 miliard korun, rovněž patří k zakladatelům BXR. A co se stalo potom? Vzápětí v lednu 2017 skupina BlackRock nakoupila Bakalou prodané akcie britské Ferrexpo plc. obratem ruky, konkrétně assety na Ukrajině. Wigmore Street si ponechává ve Ferrexpu zhruba 13% podíl po dokončení transakce [11].
Takže, zatímco ve zkorumpovaném Česku se vedou úvahy nad tím, kdo bude sanovat dluhy po Bakalovi a jeho zkrachovalé OKD, tak mezitím pan Bakala vesele kšeftuje miliardové ziskové obchody s divizemi investiční skupiny BlackRock v Londýně. A zatímco zkrachovalé OKD asi zřejmě zatáhne jako obvykle český stát, resp. daňový poplatník, tak mezitím Zdeněk Bakala přes spletenec firem od Austrálie až po New York se pokouší kromě uhlí odklonit z českých rukou i lithium a posunout ho do náruče těžařské rodiny Hambro a americké mamutí investiční skupiny BlackRock (zadarmo to jistě nebude), která je největší stínovou bankou na světě a kontroluje americký kongres, Demokratickou stranu a veškeré klíčové bull-risk investice na Wall Street.
Pokud těžba lithia pro “Australany” nedopadne, v arbitráži právníci BlackRocku oškubou ČR o biliony korun. O tom není sebemenších pochyb!
Australská firma European Metals Holding spěchala, aby měla v ruce nějaký hmatatelný papír. Podepsané memorandum, které obsahuje odkaz na smlouvu o ochraně investic podepsané mezi Austrálií a ČR z roku 1993, zakládá České republice nezvratitelný závazek chránit veškeré investice, závazky a náklady, které australská firma měla, má, anebo bude mít v souvislosti s realizací těžby lithia na Cínovci. Pokud k těžbě nedojde, dojde ke zmaření investice v celém rozsahu a vzhledem k tomu, že dceřinná společnosti Geomet už vynaložila do průzkumu těžby přes čtvrt miliardy korun, potom se dá očekávat mohutná arbitráž ze strany skutečných vlastníků a investorů australské firmy, lze očekávat krvavé žaloby od skupiny BlackRock, která má palce a prsty až na úrovni amerického kongresu, ministerstva financí USA a v okolí FEDu.


Laurence Fink, CEO BlackRock.

O tom, jakou mocí disponuje BlackRock Group, o tom svědčí i fakt, že Donald Trump musel skousnout, že ministr financí Steven Mnuchin (Goldman Sachs) si přivedl s sebou Craiga Phillipse, jednoho z největších fanoušků a mecenášů Hillary Clinton, který pracoval v pozici investičního ředitele v BlackRock Group [12]. Donald Trump se nevzmohl na odpor. A právě takto mocná skupina bankéřů stojí v pozadí australské těžební společnosti na Cínovci, právě oni obchodují se Zdeňkem Bakalou, ať už jsou to investiční nákupy od Bakaly, nebo rizikový zajištěný či nezajištěný kapitál, o kterém vědí, že nakonec to zacvaká daňový poplatník, protože dámy a pánové, páni poslanci, kteří tento článek budete číst, protože Česko snese fšecko! A vy, voliči v ČR, musíte změnit myšlení a vypráskat při volbách ze sněmovny tu chátru, která dopustila všechny ty tunely, všechny ty Bakaly, všechny ty OKD, všechny ty Mostecké Uhelné, všechny odkláněče, kteří vám za bílého dne rozkrádají před vašima očima zemi už celých 28 let!
Nejen o skandálním odhalení o tom, komu nakonec lithium na Cínovci patří, budeme hovořit dnes na Svobodném rádiu od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. A nezapomeňte sdílet tento článek na sociálních sítích, hlavně svým politikům a kandiátům, aby věděli, jaká hra se hraje s českými občany a jejich bohatstvím.
-VK-
Šéfredaktor AE Newspátek 13. října 2017

Situační aktualizace 12.10.2017Originál publikoval Cobra 12.10.2017

Od 11.10. Síly Světla začaly otevírat tlakové ventily Tachyonové Membrány (vnější bariery), která se nalézá v heliopauze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Heliosféra#Heliopauza

To znamená, že energie Vzestupu z Galaktického Středu začaly vstupovat do našeho Solárního systému poprvé od roku 1995 a Síly Světla nyní tyto energie soustředí do sublunárního prostoru, a tak urychlují vyčištění zbývajících plasmatických parazitálních entit, které se stále poutají k povrchu Země:

https://www.fifty8magazine.com/war-on-consciousness


Někteří z vás si mohou pamatovat, že před rokem 1996 byl sublunární prostor plný mateřských lodí našich pozitivních kosmických bratrských ras, plný andělů a pozitivních bytostí Světla. Nyní byli parazitiční plasmoidi v blízkosti Zemského povrchu vyčištěni dostatečně na to, aby se určitý počet Plejádské Flotily vrátil do sublunárního prostoru (doufejme už napořád), bez toho, aby existovala možnost, že se tím spustí zbývající topletové bomby:

https://gaiaportal.wordpress.com/2017/10/10/fortification-of-ultra-dimensional-grids-completes/


Velká část skupiny Chimera byla v minulém týdnu odstraněna z planety a zbývající členové si začínají uvědomovat, že je jejich porážka možná. Jedním z jejich jejich plánů je dovolit lidstvu omezené Odhalení a omezené cestování do kosmu, dovolit hromadné zatýkání Kabaly, ale s tím vším i zamést veškeré stopy, které k nim vedou, opustit planetu a schovat se někde v Kuiperově pásu. Je zbytečné opakovat, že tento plán nebude úspěšný.

Snaží se nyní ovládnout proces Odhalení skrze níže uvedený projekt, a dělají to z pozadí, bez toho, aby si toho někteří členové projektu vůbec byli vědomi:

http://exopolitics.org/launch-of-to-the-stars-academy-promises-transport-revolution-with-space-time-technology/

Tom DeLonde, vedoucí tohoto projektu, kooperuje s Johnem Podestou, a všichni víme, co toto znamená.

Mizející moc skupiny Chimera je hlavním důvodem pro to, že v současné době probíhá mnoho iniciativ, které dříve nebo později prolomí karanténní status Země. První z nich, která uspěje spustí lavinu dalších průlomů, které mohou být synchronizovány s načasováním Události.

Zde je ta nejslibnější, protože by se mohla stát realitou méně, než do roku.

http://www.ibtimes.co.uk/richard-bransons-virgin-galactic-6-months-away-first-spaceflight-1642675


Existuje mnoho iniciativ, které by mohli cestování mimo povrch planety učinit dostupným:

https://www.space.com/38384-could-startram-revolutionize-space-travel.html


https://www.theverge.com/2017/9/29/16383048/elon-musk-spacex-rocket-transport-earth-travel


Jakmile se určité kritické množství lidí z povrchu dostane za Závoj, Chimera ztratí schopnost ovládnout Odhalení a První Kontakt:

http://exopolitics.org/elon-musk-just-made-secret-space-program-disclosure-inevitable/

Můžete se do propichování Závoje pustit hned, jestliže své jméno přenesete na Mars:

https://www.nasa.gov/feature/jpl/another-chance-to-put-your-name-on-mars

https://mars.jpl.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/


A když už je řeč o Marsu, je v běhu mnoho iniciativ, které se pokouší dostat lidi na rudou planetu v příštích letech:

https://www.space.com/38313-elon-musk-spacex-fly-people-to-mars-2024.html

https://www.space.com/38386-orbital-moon-station-mars-and-beyond.html

https://www.space.com/38306-lockheed-martin-reusable-mars-lander-unveiled.html


Mezitím, zde na Zemi, existuje řada hromadných meditací, ke kterým se můžete připojit:

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1


Vítězství Světla!čtvrtek 12. října 2017

Rozvoj čakry v solaru - vedená meditace


Osobní rozvoj na čtvrtek

Hlubší aktivace a rozvoj čakry v solaru nám umožní 
stát se sebevědomou osobností 
a naučit se splňovat si své sny a přání. 

Petr Chobot 2015

středa 11. října 2017

Rozvoj čakry v hrudi - vedená meditace


Osobní rozvoj na středu

Rozvoj čakry v hrudi - čištěním a aktivací čakry v hrudi léčíme své osobní vztahy, rozvíjíme v sobě lásku k životu, soucit a empatii k druhým živým bytostem. Stáváme se tím více svobodnější a rozvíjíme v sobě schopnost tvořit sobě i druhým krásné místo pro radostný a šťastný život. 
Petr Chobot


úterý 10. října 2017

Rozvoj čakry v břiše - vedená meditace


Osobní rozvoj na úterý

Hlubší aktivace a rozvoj čakry v břiše nám umožní prožívat život ve větší hojnosti, lépe pochopit svou hlubokou minulost duše. Petr Chobot 2015


pondělí 9. října 2017

Exo_Geo_Politický rozhovor s Cobrou, Fulfordem a Kauilapelem (Goldfish Report 133)
Zpráva Zlaté rybky č. 133

20. září, 2017

Louisa: Zdravím všechny, vítám vás u zpráv Zlaté rybky. Jsem Louisa, vaše hostitelka a dnes je tu se mnou můj spolu-hostitel Steve. Steve, jak se máš?

Steve: Zdravím všechny, jsem rád, že jsem tu.

Louisa: Dnes tu pro vás máme mimořádnou besedu u kulatého stolu se vzácnými hosty. Dnes je tu s námi Cobra. Dobrý den, jak se máte?

Cobra: V pořádku, děkuji. Chci všechny pozdravit a myslím, že to dnes bude velmi zajímavá výměna názorů.

Louisa: Děkuji. Také si to myslím a samozřejmě, poprvé máme u Zlaté rybky Benjamina Fulforda. Benjamine, vítejte.

Benjamin: Díky, že jsem tady.

Louisa: Možná bych měla říct `Konnichiwa`, tedy, děkuji. Myslím, že byste měl trochu upravit hlasitost, Bene.

Benjamin: Ok, budu muset mluvit hlasitěji, protože se mi pokazily sluchátka a mikrofon.

Louisa: Nevadí, možná že budete muset být trochu blíž k mikrofonu.

KP: (pokud se vám nepokazí hlava, bude vše v pořádku)

Louisa: Dobře. Všichni vědí, kdo to je, to jest: KP - Kauilapele z Havaje, vítám vás.

KP: Je úžasné být u kulatého stolu a především chci poděkovat, že jste naši skupinku takto dali dohromady. Zrovna jsem mluvil s někým, kdo přišel na Velký ostrov a chtěl mi zaplatit kafe, ale já to již zaplatil. Ale pohovořili jsme spolu, a ti lidé byli docela nadšeni z toho, jak se vám povedlo dát dohromody všechny tyhle lidi…myslím, že je nádherné, co děláte. Jen tak dál!

Benjamin: Teď mě slyšíte?

Louisa: Ano. Výborně!

Benjamin: Omlouvám se, mám nový handset, bude to dobré, OK.

Louisa: Výborně, takže, pánové, dnes máme na pořadu mnoho témat. Budeme hovořit o exopolitice, geopolitice, současném dění a o všem možném a mohli bychom začít s Benjaminem, protože je dnes u nás poprvé. Benjamine děje se toho mnoho. Máme tu prezidenta Trumpa, který měl včera projev na 72. valném shromáždění OSN. Je tu mnoho nadějí, že budeme moct o trochu víc kontrolovat to, co se děje, i geopoliticky. Můžete nám tedy dát nějakou aktualizaci ohledně toho, kde se geopoliticky nacházíme a kam podle vás směrujeme?

Benjamin: Poslouchal jsem projev a víte, obecně říkal něco dobrého, že se chceme chovat přátelsky a že všechny národy by měly být suverénní a tak, ale pak zopakoval celý kopec lží, jako tu o Venezuele, o Severní Koreji, o Iránu, o Sýrii. Zjevně se setkal s izraelským premiérem Netanyahu a ten ho zřejmě do něčeho natlačil, protože přečetl izraelský dokument, který není kompatibilní s tím, co se děje tam, kde má Amerika posádky. Americké jednotky bojují s iránskými a s ruskými a s Hizbolláhem a proti Islámskému státu což je ale, jak víme, izraelská žoldnéřská zástupná armáda, protože dokonce i izraelské noviny jako Haaretz píší o tom, že bojovníci Islámského státu jsou ošetřováni v izraelských nemocnicích. Takže to, co četl Trump, ten proslov mu dali jeho sionističtí manipulátoři a není to v souladu s realitou, jak já to chápu. Nicméně, výhrůžky vůči Severní Koreji jsou skutečně americké a je za nimi snaha získat víc peněz na období po prosinci.

Víte, mnoho lidí si myslí, že je interní věcí Ameriky, aby se zbavila dluhu, který je vyšší než 23 trilionů dolarů a že to má co dělat s Kongresen a s prezidentem, aby to nějak zařídili…ale to všechno je jenom cirkus, aby si zachovali tvář. Teď nemluvme o financích a tak, mluvme o skutečných věcech, o autech a lidech a o tom, co nakupují a, víte, Američané již 40 let dělají to, že od zbytku světa nakupují věci a neplatí za ně a to je skutečný svět, takový je skutečný svět, a ne finanční čísla na burze, kde naskakují vysoká čísla, aniž by vycházela z reality. A tak vykřikují a říkají: „Haló, když nám přestanete dávat peníze, začneme třetí světovou válku“ a já bych radil… měl jsem schůzky s důležitými lidmi. S lidmi z asijských tajných společností a s lidmi ze skutečného světa a řekl jsem jim: „Neskočte jim na to jejich blufování, nezničí svět, nejsou toho schopni, nebude jim to dovoleno... nechte ty bastardy zbankrotovat jednou provždy, je na čase. Stačilo!

Louisa: Soudkyně Anna von Reitz zveřejnila reakci na vaši poslední zprávu a prohlásila, že nejsme v bankrotu, že ve skutečnosti nežebráme o peníze, protože peněz je dost a že je to Korporace USA, co bankrotuje. Chcete na to regovat?

Benjamin: Ano, zcela s ní souhlasím... že je to jenom tato korporátní entita a její zaměstnanci ve Washingtonu, kteří mají míň než 10% podpory veřejnosti, o těch mluvíme. Nemluvíme o Republice Spojených států, ani o americkém národě, těm bude dobře, víte, jen se zeptejte Rusů, jestli jim je teď líp než za doby Sovětského svazu. Všichni vám řeknou, že teď! Stejné to bude s Američany. Musíme odlišit tuto skupinu zkorumpovaných vydíraných pedofilních gangsterů ve Washingtonu D.C. a korporátní strukturu, co je zaměstnává, od USA; to není to samé. USA musí odstranit tyto parazity co nejdříve. A celý svět to chce také.

Louisa: Soudkyně Anna von Reitz používá výraz „zmije“. Takže přejděme ke Cobrovi. Díky, Benjamine. Cobro, co nám můžete říct ohledně rovnováhy sil na světové scéně? Chcete komentovat to, co řekl Benjamin či něco dodat?

Cobra: V podstatě s tím souhlasím…světelné síly pomalu postupují, ale ten pokrok se zatím na povrchu neprojevuje, ještě se neprojevuje v denních zprávách. Nemůže se pojevit v denních zprávách, protože mnoho věcí se odehrává za oponou a média o tom nebudou referovat, dokud nebudou pod kontrolou Světelných sil. Čili není možné posuzovat to, co se děje v geopolitice na základě čtení novin. Když čtete zpravodajství Benjamina, dostanete mnohem reálnější obraz. Ale jsou zde ještě další frakce a skupiny, které jsou zaangažovány a přispívají k tomu obrazu, takže existují hlubší zájmové skupiny, které určují, co se na této planetě děje.

Steve: Cobro, máte ještě něco ke zprávám Benjamina? Mohl byste být konkrétnější? Například ohledně toho vykřikování Trumpa - myslíte, že skáče podle těch zájmových skupin anebo jaká hra se teď hraje, co myslíte?

Cobra: On se snaží… slouží svým vlastním zájmům. Snaží se lavírovat mezi různými skupinami, mezi pozitivními a negativními a myslím, že jeho politika není konzistentní. Odráží se v ní všechno - jako v tuto chvíli u většiny lidí. Proto se některým lidem zdají být tyto akce někdy chaotické nebo nelogické, a někdo říká, že je to stejné… on je jenom člověk, který se snaží lavírovat mezi různými skupinami. Snaží se dělat svou vlastní politiku.

Steve: Ano. A jak podle vás do toho zapadá Společnost Bílého draka a tajné společnosti?

Cobra: Existuje mnoho různých dračích skupin, mnoho dračích frakcí a mnohé z nich teď přecházejí do plné akce, protože se blíží čas osvobození a Východ je se stává silnějším. Je zde všeobecný strategický plán, který byl zahájen před mnoha desetiletími a teď spěje k vyvrcholení, takže dračí rodiny, různé dračí rodiny vytvářejí alianci a pracují za oponou. První na řadě je odzbrojit Kabal finančně a za druhé je odzbrojit ji informačně, takže se odehrává finanční válka a informační válka.

Louisa: Přesně tak! A nedávno měl Kauilapele relaci, kde hovořil o tom, že je to na hraně… a v další hovořil o tom, že informací je příliš mnoho …chcete k tomu něco říct? Protože si myslím, že je to jako lavina, jako nějaká válka, kdy bubny bijí stále znovu a dokola…

KP : Ano, má to co dělat s… myslím, že se věci odehrávají v určitých fázích a teď jsme byli ve fázi, kdy toho vycházelo ven příliš mnoho a vypadá to, že jsme skoro zaplavováni příliš mnoha informacemi z mnoha různých míst a když se podíváte na youtbe, můžete se docela vyděsit ze všech těch věcí, co se tam objevují. A jedna z věcí, které jsem chtěl prověřit Benjamine, byla tato: Hovořili jsme o dělání meditací a práci s energiemi a každý z nás má svou vlastní cestu a svůj vlastní úkol na tomto poli, ale já se zamýšlím nad tím, zda Společnost Bílého draka dělá nějakou společnou práci, zda se společně modlí nebo dělají meditaci společně či společně pracují energeticky- pracují tímto způsobem?

Benjamin: Než se k tomu dostanu, chtěl bych něco dodat ke Cobrovu vyjádření o Trumpovi, protože pokud sledujete logiku a konzistentnost, uvidíte muže, který si protiřečí ohledně Sýrie, Iránu, mnoha dalších věcí, v závislosti na tom, s kým naposledy mluvil a je přesně jako Obama. Víte, jednou Obama řekl, že je Assad zlo, že ho zničíme a další den řekl: OK, budeme s ním spolupracovat. Máme tu dvě síly, které se přetahují a vidíte, že jsou tu vojáci, Pentagon, kteří se v tomto případě snaží o správnou věc a vlastníci FEDu, kterým říkám chazarská mafie, tj. lidi, co kontrolují tištění dolaru, což jsou špatní chlápci. Pokud však jde o Společnost Bílého draka, tak my se snažíme přesvědčit lidi, kteří jsou u moci, zejména vojenskou moc, aby činili dobro. Jinými slovy, říkáme jim: jste dobří, my jsme zde, abychom chránili slabé a nevinné, očekává se od nás rytířské chování, což znamená, že neútočíme na ženy a děti a ty, co nebojují. Nechceme vystřelit jako první, ale… bylo na nás zaútočeno a z morálního hlediska máme tudíž právo na sebeobranu – v rámci dodržování pravidel cti. Takže se koncentrujeme na duchovní stránku, na změnu myšlení lidí, co mají zbraně. Jak řekl předseda Mao: “Síla vychází ze zásobníku pušky“, ale já s tím nesouhlasím, protože moc vychází z mysli člověka, který pušku drží. Když změníte jeho mysl, změníte svět, protože to jsou lidé, kteří jsou schopni dát věci do pohybu - ve smyslu, že jsou schopni zbavit se špatných lidí. Toto tedy děláme. Společnost Bílého draka se snaží přesvědčit lidi v armádě, v žoldnéřských společnostech, v různých tajných společnostech, že my všichni máme společný zájem na tom, abychom zachránili planetu a vytvořili mnohem lepší planetu a mnoho z nich s tím souhlasí, a proto, myslím, vidíme hodně změn. Já osobně medituji, ale neděláme společné modlitby ani nic podobného.

Steve: Proč se tak drží stranou? Vypadá to, Bene, že o nich slyšíme pouze vaším prostřednictvím a oni zde jsou po tisíce let, což je dlouhá doba. Proč tedy až teď?

Benjamin: V průběhu doby měli různá jména. Bílý drak je jméno, které jsem já osobně použil, abych zastřešil všechno, co již existovalo. Pochází to od japonské bohyně Benten, která, jak říká pověst, když žil obrovský bílý drak který ohrožoval lidi, ona ho přesvědčila, aby se stal ochráncem slabých a nevinných. Takže se jedná o metaforu pro vojensko průmyslový komplex, abychom jim pomohli změnit myšlení, a já jsem byl tajnými asijskými společnostmi požádán, abych na Západe našel správné lidi a je jich tam spousta a my jsme to udělali. Setkali jsme se s lidmi z FSB, MI6, CIA, s Ilumináty, královskými rodinami, různými a mluvili s nimi a přesvědčovali je:“Pojďme zachránit planetu, přestaňme spolu bojovat“. Je to jako sněhová koule a teď jsou ti lidé všude na světě, velmi mocní lidé a tak se věci dějí. Ale víte, my spíše děláme, než mluvíme, nejsme zde proto, abychom vše vytrubovali anebo si dělali reklamu, jsme zde, abychom věci uskutečňovali.

Louisa: Děkuji, Benjamine, teď přejděme na chvilku ke Cobrovi. Nedávno získal korejský vůdce Kim Jong vodíkovou bombu, jak všichni víme, což bylo zaznamenáno na seismografu, o síle 6.3. Jsou tu dvě otázky: Odkud ji získal, a co myslíte ohledně strategie…. Myslíte, že je to dobrá strategie blufovat? Ať již s tím přišel kdokoliv?

Cobra. Ano, jistě, vždy je dobré odhalit, co se děje. Chtěl bych jenom něco poznamenat k tomu, co řekl Benjamin. Je to velmi důležité. Ano, armáda má moc, a mnoho lidí se ptá, proč pozitivní armáda na světě nepodnikne akci? Je to proto, že se za oponou něco děje. Existuje malá skupinka lidí, velmi nebezpečná skupina, která má exotické zbraně a na pozitivní straně existuje u vojáků velmi malá skupina lidí, která s tím dovede něco udělat. Jde o plazmické topletové bomby a takové věci. Takže situace, jakou máme na planetě, ta patová situace, je důsledkem velmi vyspělých technologií. Nejedná se pouze o to, změnit myšlení lidí. Existují dobří lidé, kteří přesně vědí, co se děje a kteří ten problém řeší. Problém je, …válka na planetě je odrazem galaktické války mezi světlem a tmou, což je dávný konflikt, který probíhá po miliony let a teď se končně řeší. A to co máme zde, se týká stavu mysli a duchovna, tj. že je mysl nad hmotou. Je to mysl, která tuto technologii zneškodní. Proto je z mého pohledu a z pohledu Hnutí odporu důležité dělat meditace, vytvářet na planetě vědomé rezonanční pole, které podpoří akce Světelných sil a jejich vyspělé technologie, aby zneškodnily vyspělé technologie, které má, řekněme, negativní frakce amády. A je to mnohem vyspělejší a mnohem exotičtější než atomové bomby. Nukleární bomby nejsou problém, Hnuté odporu je schopno je rozpustit za 15 minut. To problém není. Problém jsou víc exotické technologie a tady se dotýkáme Tajných kosmických programů a různých skupin z vesmíru a … je to velmi realistická situace, kterou zde na planetě máme. Jde o meziplanetární konflikt, který se odehrává na fyzické úrovni. Není odhalován v médiích, je skrytý, ale je skutečný a ovlivňuje každou lidskou bytost na planetě.

Steve: Myslím, že je to velmi důležitá informace, že se vlastně jedná o otázku vědomí, že se bitva přesunula na tuto úroveň a neměli bychom zapomínat, že vše ostatní je jenom kouřová clona, že ano?

Cobra: Je to jedna velká část té situace, není to celá situace, ale vědomí je velmi důležité.

Steve: A všechno se to cyklicky opakuje, už jsme to tu měli, že, Cobro? V cyklech existence lidstva; je to velký cyklus, který se opět vrací, je to tak?

Cobra. Ano, ano.

Louisa: Ano, Cobra už o tom mluvil dříve, o tom, že: myslíme, tedy tvoříme ... protože jsme to, co si myslíme! A tak manifestujeme, tvoříme a zejména v tomto čase. Myslím, že možná KP by o tom mohl mluvit, s těmi všemi stoupajícími energiemi a také by o tom mohl něco říct Cobra a také Ben. Opravdu, energie stoupají. Nedávno jsme tu měli rozhovor s lékařem, kterého vede St.Germain k provádění meditací, afirmací, které pomáhají opravit, znovu propojit DNA. Dělá se to 12 x 12x, celkem to uděláte 144 x. Je to hodně, ale údajně to vede a řídí St. Germain, což pomáhá regenerovat DNA, a pak se staneme mnohem mocnějšími bytostmi a můžeme manifestovat.

Takže to, co říkáte Vy, Cobro, je třeba stále zdůrazňovat: že dokážeme manifestovat, jsme spolutvůrci, že našimi myšlenkami tvoříme, ale byli jsme zbaveni moci pomocí náboženství, politiky, sociálního inženýrství. Budeme hovořit o sociálním inženýrství, které se dostalo úplné mimo kontrolu. Je to všechno udělané, aby nás to všechny drželo v oddělenosti. Ale to my nemůžeme, musíme dělat rozhovory, dělat společné meditace, pokračovat v těch celosvětových meditacích, abychom dosáhli kýženého účinku. Těď oslovím nejdříve KP, protože vím, že jste se zúčastnil poslední meditace a vy jste takovým významným barometrem. Já jsem o tom mluvila v našem posledním rozhovoru - o těch energiích, co jsou na planetě. Takže KP, co se děje s energiemi a jak je můžeme využít k tomu, co říká Cobra, že bychom měli dělat?

KP: To je důležitá otázka. Důležité je, bez ohledu na to, jak jsme kdo daleko.. jedna z důležitých věcí je, a děje se to, že se lidé stávají mnohem víc vědomými, víc si všechno uvědomují, včetně dezinformací, které jsou zveřejňovány v mainstreamu. V mainstreamu, ale také různými lidmi z prostředí kolem pracovníků světla, kteří jsou někdy spíše… podstatné je, že začnáme víc rozlišovat, víc rozklíčovávat, co dává smysl. Nevím, myslím, že Ben pracuje na jisté úrovni a má své kontakty a pokud jde o informace, ani se nepokouším dělat to, co dělá on. Ale meditace, které děláme, víte, pro mě je to opradu vniřní záležitost, následuji vnitřní vedení, z hloubky hrudi a bez ohledu na to co říká někdo jiný, já se vždycky dívám na to, co píšete vy, co píše Benjamin, co píše Cobra a podobně, zda to uvnitř mne rezonuje a nevím, někteří lidé, jak to sleduji, pouze papouškují a rozšiřují informace a tak.

Já teď procházím tím, jako myslím, mnozí z nás, že si dávám krátkou přestávku v tom, co dělám. Uvědomuji si, že je čas to propustit, nechat to jít a vyčistit si věci, které nám již neslouží a pak si opět dovolím dělat službu sám sobě i lidstvu. Takže, já přesně nevím, co se mi to děje osobně, ale vím … mám nový počítač a novou webkameru a všechny ty věci, ale část toho není fyzická technologie, ale spojuje to skutečně všechny věci, které přicházejí zrovna teď na planetu. Nevím, zda to někomu něco říká, ale…

Louisa: No, KP, když se to teď děje vám, příště se to stane nám, takhle se to děje vždy. Takže když mluvíme o čištění věcí, podívejme se, zda má k tomu nějaký komentář Cobra.

Cobra: Ano, řekl bych, že energie přicházející z Galaktického centra jsou něco, co každý nějak cítí. Každý cítí, že se děje velká očista, že se nacházíme v mimořádné době, že se děje něco mimořádného s počasím, s politickými systémy, s lidstvem, že jsme na hraně něčeho. Každý nějak cítí, dokonce i lidé na ulici, když se jich zeptáte, něco cítí. Nevědí přesně, co to je, ale něco cítí a to je energetický podpis změny, která je pod povrchen a vyvrcholí to Událostí a pro to my všichni pracujeme, tím či oním způsobem, prostřednictvím našeho vlastního pohledu.

Louisa: Jak říkáte, Cobro, viděli jsme ty záblesky třídy X na Slunci, je zde protonová radiace. Jak to ovlivňuje události? Pak jsem chtěla přejít k Benjaminovi a pohovořit o geoinženýrství, o kterém jste hovořil v poslední zprávě. Protože oceány, moře a zálivy mizí. Chcete k tomu něco dodat, Cobro?

Benjamin: Ok. Především chci znovu hovořit o celém tom duchovním boji, protože je to důležité. Když se díváte na zprávy, současní vládci potřebují strach a nenávist, takže vyráběji ty teroristické události a říkají: „Teroristy je třeba nenávidět, musíme se jich bát, musíme se bát Severní Koreje, musíme se bát, že má atomové zbraně.“ Víte, neustále šíří strach, Ale pak také vidíte věci jako dohody o zřízení nových přírodních rezervaci, nových vodních rezervací anebo dohodu o neútočení na Irán a tak. U moci je skupina, která se nás snaži držet ve strachu, hnevu, snaží se udržovat tyto negativní emoce. Takže opravdu je to bitava o psychologický proces rozhodování, co my jako druh budeme dělat v budoucnu. A lidé, kteří nás po tisíciletí ovládali prostřednictvím strachu, nenávisti, násilí a zastrašování ztrácejí moc. Ale ano, já musím být obzvlášť opatrný, abych se nestal tím, proti čemu se snažím bojovat. Nesmím mít vztek ohledně toho, co dělají, víte… toto je něco, na co si musíme všichni dávat pozor.

Teď, pokud jde o geoinženýrství. Víte, já jsem byl vždy skeptický, když jsme ve 3D, ale vždy jsem sledoval investigativní stopy a skládal fakta dohromady a díval se na věci. Je hodně lidí, kteří stále nevěří na války s počasím a umělými zemětřeseními. Já takové lidi odkazuji na titulky světových novin, z 18. - 20. června 1976 nebo 1978, nepamatuji si přesně, který rok, o dohodě mezi Sovětským svazem a USA, že na sebe nebudou útočit zemětřeseními ani počasím a přece by neuzavřeli dohodu, pokud by takové věci neexistovaly. Je o tom zveřejněno hodně informaci. Kdysi byl v novinách sloupek, kde se o tom psalo. Oni se sice snaží dělat, že se to nestalo, ale myslím, že si stále víc lidí uvědomuje, že u moci jsou lidé, kteří to používají a že to nejsou zrovna laskaví lidé. Na USA neuděřily po 12 let žádné hurikány, což se od doby, kdy se to začalo zaznamenávat, a to bylo před sto lety, ještě nikdy nestalo. A pak jich máme najednou pět, všechny najednou, zrovna když končí v USA fiskální rok a blíží se termín plateb. Takže někdo provádí geoinženýrství, aparát kontroly počasí v USA se najednou rozhodl…. Ale došlo ke změně. Setkal jsem se s lidmi z asijské tajné společnosti, kteří mi řekli, že Čína byla zasažena skupinou těchto útoků počasím, kdy se objevily velké tajfuny v Hainanu a Hong Kongu a oni to oplatili a to spustilo hurikány poblíž pobřeží USA. Já to nevím, já jenom říkám, co mi pověděly mé zdroje. Ale ano, tato technologie existuje. Teď se to hlásí, ale mohu také říct jednu věc, že Japonsko je chráněno, protože oni stále říkají, že udělají obrovský tajfun, že se bude muset evakuovat, a nic se nestalo. Já tam žiju. Tajfun znamená velký vítr, velké deště, ale zmizely dříve, než mohly způsobit skutečné škody.

Louisa: Benjamine, takže říkáte, že tato smlouva se netýká exotických zbraní anebo zbraní, působících zemětřesení?

Benjamin: Já říkám, že v minulosti taková smlouva byla a pak, po pádu Sovětského svazu, si najednou lidé ze západní mocenské struktury mysleli, že mají volnou ruku, aby to mohli znovu začít používat. A opravdu ošklivý příklad byl hurikán Katrina, který použili, já na to pamatuji, aby zjistili, zda mohou přírodní katastrofy použít jako způsob, jak dostat lidi do koncentračních táborů. A experiment zacílili na Afroameričany v New Orleansu. Naštěstí došlo po Katrině k velké revoltě proti Bushově administrativě a jejím akcím, což způsobilo, že dali zpátečku a tu operaci odpískali, ale pokusili se o to.

Louisa: Ok, Cobro, vím, že ve svém posledním článku jste zveřejnil obrázek dokumentu, v podstatě se jednalo o pokyny…

Steve: Jednalo se o patent?

Louisa: Ne, byly to pokyny k provedení příkazu pro řízení hurikánu. Nechcete nám říct, co se s tím děje? Jak to, že teď mizí všechna ta voda, podívejte: v Tampa Bay, na Long Islandu, St. Martin dole v Karibiku, Kalifornský záliv, chci říct, že jsou to obrovské oblasti, z nichž mizí voda.

Cobra: Já jsem zveřejnil ten dokument, abych ukázal nějaký důkaz, že ovlivňování počasí je skutečné a že vlastně k němu došlo v ten samý den, kdy se objevil hurikán Irma, tedy, hurikán Harvey, což bylo předtím. Ve stejný den, kdy se objevil hurikán, došlo v některých oblastech Texasu k práškování mraků. To jednoduše ukazuje na to, že modifikace počasí je skutečná. Ale teď máme protilék, máme naše hromadné meditace. Měli jsme hromadnou meditaci pro hurikán Irma a vliv této meditace na Floridu byl docela silný. V Tampě byl očekáván vítr o síle přes 200 km v hodině a skutečný vítr měl cca 30 - 40 km v hodině, takže vidíte, jak můžeme být efektivní. Vytvořili jsme blog, kde denně probíhají meditace pro všechny aktuální hurikány, pro všechny případy modifikace počasí na světě a v Japonsku máme skupinu Prepare for Change, která je hodně silná a oni meditovali a povedlo se jim do značné míry rozpustit hurikán dříve, než udeřil na Japonsko. A stejné to bylo s Tchajwanem a na nespočtu dalších míst došlo k oslabení naším skupinovým vědomím, které odklonilo tyto uměle vyrobené události s počasím.

Dalším faktorem, jak jsem již zmínil, je zvýšená aktivita Slunce kvůli zvýšené aktivitě Galaktického středu a tato aktivita spouští čištění Země. Takže ten nárůst je částečně přírodní proces, ale tento přírodní proces je zmanipulován Kabalou; chtějí změnit toto přírodní čištění na katastrofu a zase, ukázali jsme, že máme na to odvětné prostředky a že dokážeme rozpustit ty velké přírodní katastrofy na mnohem méně škodlivé bouřky, které nemají na lidsvo takový velký vliv.

Louisa: To je pravda. Po meditaci za Irmu došlo ke změně. Vrátím se ke KP, který je velmi dobrým barometrem. Co se totiž stane ve velkém měřítku, to se stane i jemu. KP, ty mluvíš o tom, abychom se víc čistili a víc propouštěli… víš, já čtu tvůj blog, protože já všechny ty věci čtu…. a to se děje v celosvětovém měřitku, jak říká Cobra.

KP: Ono, víte, my všichni jsme napojeni na celé vědomí planety. Věřím, že sama planeta má vědomí, pokud tomu tak chcete říkat… Myslím, že se mi jedna věc vyjasnila, když jsem byl na jedné prezentaci Davida Willcocka: Kontakt v poušti a tam byla jedna věc. Byl tam jeden vědec, nejsem si jistý, zda byl z Ruska, ale ten v podstatě dokázal, že my, celá Sluneční soustava se pohybujeme do energetického mraku a jsme spojeni s tím, co se děje. My všichni to cítíme a myslím, že to má důvod. Nevím, co s tím můžeme dělat, ale pokud jde o mne, rozumím tomu tak, že mám dovolit, aby změny proběhly, je třeba si dovolit vnitřní práci, aby se věci uvolnily, a abychom je nechali odejít. Zda se to týká různých úrovní, jako politiky a tak, to mne nezajímá, na to nejsem napojen. Ale každý člověk, každá bytost, která se probudí a začne toto přijímat…ano, procházíme teď úžasnou záležitostí, opravdu se probouzíme a sdílíme své zkušenosti a aťje to jak chce, ať jsem to já nebo Cobra nebo Benjamin, sdílíme, co vidíme a čeho jsme si vědomi. V této době se cítíme jako více živí, protože na individuální úrovni si začínáme uvědomovat, co je třeba, abychom propustili, co musíme propustit z duchovního hlediska a říct: už mi na tom nezáleží, už se o to nemusím starat, už se nemusíme stát tím, o co se snažíme a čemu čelíme.

Louisa: Ano, je to tak.

KP: A to může vycházet z mnoha věcí. Je tady tento úžasný značkovací program, že lidé všechno označují. Liberální nebo konzervativní, anebo to či ono, oni se snaží, ale stávají se tím, proti čemu se staví. A ti tzv. liberálové, ti nejsou vůbec svobodní, ti se pouze řídí jiným programem, přecházejí z jednoho programu do druhého. Nevím, zda to dává smysl…

Steve. Dává, dává.

KP: Nevím, zda jsem to vysvětlil ....

Steve: Já se pokusím ….

Louisa: Dává to dokonalý smysl. Promiň, Steve, přeruším tě. Dává to smysl a je to šílenost doby, v níž zrovna teď žijeme. Je to, jakoby jsme vězeli mezi dvěmi dimenzemi. A tak to, myslím, je! Podobně jak to říká Benjamin o těch třídimenzionálních konceptech a také Cobra a KP. A Cobro, vy to děláte velmi výřečně. A pak je tu KP, který to má více z té duchovní stránky, kdy je jakoby mimo třetí dimenzi a jde do dalších dimenzí. Pokračuj Steve, jenom jsem to chtěla připomenout.

Steve: Ne, ne, v podstatě řeknu to samé. Když tu sedím a poslouchám tři lidi, získávám na jednu věc tři různé pohledy. My všichni se snažíme jít kupředu, a já se stále snažím … zejména abych porozuměl v politické rovině, emoční rovině a psychologické rovině, proč jsme na této planetě v nepořádku. Snažím se zjistit z mého pohledu, jak já do toho zapadám, co mohu udělat, aby se to změnilo. To je vědomý přístup, potřebuji se vzdělávat. Myslím, že každý má odpovědnost, jinak by věci zůstaly stejné. Takže především musíme z politického hlediska roumět tomu, o čem mluví Benjamin, z pocitového hlediska pochopit cestu KP a pochopit, o čem je Cobra. Pochopit, že existují Tajné kosmické programy, že my všichni jsme vědomí a že se musíme sami změnit, abychom vše změnili. Takže tato naše skupinka mne dočista fascinuje. Myslím, že to, o čem diskutujeme, je mikrokosmos makrokosmu. Ale nechápu, proč ti lidé, proč ty tajné společnosti nevyjedou po těch, kteří nechtějí změnu, kteří nechápou, že jdeme do posunu, a buď půjdeme s ním anebo zůstaneme stranou. Benjamin, adresuji to na vás, proč to nedělají?

Benjamin: Jsou lidé, kteří ze stávajícího systému získávají neuvěřitelné peníze a moc. Jsou jako lidé, kteří mají na starost obhánět ovce a dostávají za to obrovskou odměnu a nechtějí o tuto výsadu a moc přijít. A zjistil jsem, že klíč leží na úrovni těsně pod vrchní úrovní moci. Jsou to lidé, jakým jsem kdysi býval i já. Já jsem byl šéf kanceláře pro Asii a Pacifik v magazínu Fox news a viděl jsem mocné lidi zblízka a takových lidí je mnoho. Pracují jako novináři a anebo na vysokých úřednických místech, ale nejsou úplně nahoře. A to jsou lidé, kteří mají schopnost to změnit a způsob jak to udělat je, že je přinutíte přemýšlet. Například, když jsem působil v byznysu mainstreamu, četl jsem denně 5-6 novin a kupu časopisů a sledoval televizi. Monitory byly zapnuté, CNN, NHL a všecho ostatní a pak jste přesyceni přílivem informací, sotva s tím stihnete plout a nemáte čas poodstoupit stranou a přemýšlet. Ale když máte čas poodstoupit a přemýšlet, začnete vidět věci. Tak například, v jednu chvíli jsem si uvědomil, že jsem 30 let říkal každý týden ve zprávách, že Irán bude mít za dva či tří týdny nukleární zbraň. Řekl jsem: „Co tím myslíte? Třicet let říkáme, že to bude za dva nebo tři týdny. Je tu něco špatně, nefunguje to.“ A vídíte, jak se toho mnoho opakuje. Oni stále opakují stejný scénář. Ale ztrácejí své schopnosti. Například, když došlo k tomu útoku při koncertě v Paříži, zaseli do psychiky světa strach, ale pak se to opakovalo na jiných koncertech a hodně z toho je fejků a tak to již nemělo ten účinek. Jejich zbraně začínají ….

Steve: .... slábnout.

Ben: Rozpadají se, slábnou. Již nás nemohou vyděsit. Jako tady v Japonsku, v televizi každý den pořád opakují Severní Korea, Severní Korea, Severní Korea, ale lidi to již nevnímají. Oni ztrácení schopnost nás vyděsit a to je velmi, velmi důležité.
...

Steve: Jak říkáte, Benjamine ...promiňte…jsou uzavřeni v tomto mediálním cyklu vymývání mozků, ale…

Ben: Ano, dám vám příklad. Minulou noc jsem mluvil s vysoce postaveným japonským gangsterem, který pracuje pro vládu. A víte, oni dostávají od vlády doslova miliardy dolarů, aby drželi všechny na uzdě. A oni říkají: já tento bohatý vlak neopustím, já mám svá fantastická auta a fantastické ženy a své místo. Já se nevzdám. Bohužel, taková byla odpověď, když jsem se ho snažil přesvědčit, aby pracoval pro dobré chlápky.

Steve: Chci se rychle zeptat Cobry- tohle všechno tady na planetě je o službě - sobě i druhým. Je to tak?

Cobra: Klíčem je být v rovnováze. Nejde o to zanedbávat sebe ani druhé, ale je to o vyváženosti a pak bude mít tahle otázka jednoduchou odpověd: všichni mohou mít fantastická auta a fantastická letadla, ale nebudou šťastni, protože jim bude v životě něco chybět. Na druhé straně můžete žít v bídě, být vědomí a velmi duchovní a také nebudete šťastni. Takže jdo o to vytvořit rovnováhu mezi fyzičnem a duchovnem a pak, ano, můžete pracovat pro hodné chlápky, a přesto můžete mít fantastická auta a letadla. To je klíč. Taková odpověď by měla být dána tomu gangsterovi. To je cesta, jak vyvořit pozitivní síť lidí, kteří pracují pro světlo a žijí v hojnosti a mají se dobře. Takový způsob myšlení bych podpořil. 

Ben: Ano, řekl jsem mu:“ Podívejte, stejně byste mohl mít životní styl boháče a být dobrým člověkem“. Ale, víte, dokud stroj, co tiskne jeny, dolary a eura nezmění majitele, budou tito lidé následovat peníze.

Cobra: Souhlasím. Na druhé straně, protože jsou do toho zapojeni i naši lidé, situaci znám. Musíme začít manifestovat toto nové paradigma sami mezi sebou, mezi našimi kontakty. Někteří lidé nashromáždili hodně majetku a mají dobrý potenciál a mohou poskytnout trochu zdrojů a začít tvořit alternativy k současnomu systému. Mohou začít obchodovat s těmi penězi a dávat je do projektů. To by také mohlo změnit situaci a oni by stejně mohli mít dobrý život.

Ben: Mluvil jsem s lidmi z Asie o alternativách a oni chvíli prosazovali bitcoin, ale pak se nad tím začali zamýšlet, protože si uvědomili, že nakonec by se dostalo pod kontrolu umělé inteligence a oni by byli raději, aby to kontrolovali lidé. Takže jsem navrhl a na tom pracujeme, kryptoměnu krytou zlatem. To by byla alternativa a na takových věcech pracujeme.

Steve. Nedělá to zrovna MMF?

Ben: No, MMF a Dubaj a další se snaží jít tímto směrem, ale praktická otázka zní: kdo má vlastně skutečné zlato? Po tom jdu už asi 10 let a víte, hovoří se o bájných jeskyních plných zlata a tak, ale já jsem zatím neviděl důkazy. To je další věc. Musíme zistit, zda je to pravda, kde to zlato je a na tom také pracuji a my se tomu dostáváme na kobylku. Ale…

Cobra: Problém je, že zlato nenajdete, protože ho před pár lety vzalo Hnutí odporu, takže bunkry jsou prázdné. To je velmi dobře, že se snažíte získat důkazy, protože to musíme mít prokázáno, ale trezory jsou prázdné a zlato v nich není.

Steve: Tak proto ho nevidíme…

Cobra: Ano. Rothschildové nějaké zlato měli, ale vzali jim ho.

Louisa: Tak, máme zde Čínu, která otevírá kreditní cestu k Iránu a máme zde Putina, který nařídil ukončit obchodování s dolary v přístavech, máme mnoho změn. Jižní Amerika již neobchoduje s USA ohledně ropy…

Steve: A ony vyhrožují, že zamezí Číně přístup k CIPS.

Louisa: Takže, Cobro, kam to směruje, dojde k resetu světové měny? Která by snad měla být kryta zlatem? Když zlato není, nemůže být kryta zlatem…

Cobra: Zlato bude vráceno. Vysvětlím to. Současný finanční systém je elektronicky ovládán vysoce vyspělým počítačovým programem umělé inteligence. Počítač je fyzicky umístěn v centru Manhattanu a je v rukou špatných chlápků a síť umělé inteligence kontroluje celou bankovní síť. To je důvod, proč se hodní chlápci nemohou dostat do obchodních programů, je jim znemožněno dostat se do obchodovacích programů a dokonce když nějaký hodný chlápek udělá obchod, zmizí a je pohřešován. Měl jsem takový případ u jednoho z mých kontaktů. Provedl úspěšný obchod, proběhlo to, šlo o miliardy dolarů, které měly být vloženy do dobrých projektů, a ten člověk zmizel. Takže, dokud to kontrolují špatní chlápci, je to těžké prolomit, ale když pozitivní část armády udělá změnu a prolomí to směrem k Události, pak může Hnutí odporu vstoupit do počítačového programu s virem a finanční systém převzít. Je to jeden vir, který se rozšíří po světě v řádu minut. Spadne celý bankovní systém. Pak můžeme zavést nový. Celý nový systém bude krytý zlatem, ale ne zcela, protože tolik zlata neexistuje, aby pokrylo všechny transakce, k nimž každý den na planetě dochází. Ale musí zde být částečné ukotvení zlatem, jednoduše z okultních důvodů, protože zlato je fyzickým ukotvením světla na fyzické úrovni.

Pro finanční systém je potřebná silná fyzická kotva. Jeden z důvodů, proč je Hnutí odporu proti kryptoměnám v období před Událostí je, že většina počítačů funguje ve windowsech. Každý program Windows má zadní vrátka k Národnímu bezpečnostímu úřadu a ne k hodným chlápkům z tohoto úřadu, ale k těm špatným a také je navázán na globální finanční systém. Proto je jeden z plánů Kabal zavést bitcoin, zavést kryptoměny, aby je každý používal a oni pak mohli jenom zmáčknout tlačítko a vzít si všchno, co máte v počítači. Takže já před kryptoměnami varuji, protože vše je teď založeno na windowsech a to jsou zadní vrátka a není bezpečné mít tam uloženy peníze.

Louisa: Cobro, děkujeme a pokračuje Benjamin.

Benjamin: OK, převdevším je velmi zajímavé, co řekl Cobra a také o těch obchodních programech…Zjistil jse podobnou věc, kdy lidé řeknou, že se pustí do nějakého programu, kdy chtějí peníze investovat do něčeho pozitivního, jako zkoumání pouště a podobně a ti lidé byli otráveni nebo zabiti, zastaveni, jejich konta byla zmražena, aby se zabránilo ty věci realizovat. Takže se nám stává stejné, ačkoliv jsme na různých místech, na různých koncích světa. Ale důležité je, že peníze jsou prezentací reality. Realita je nad penězi, takže existují věci a peníze jsou pouze symbolem věcí a dokud můžeme vládnout nad věcmi, fyzickými věcmi, které skutečně existují, pak je můžeme porazit a takovou strategii praktikují Asiaté. Říkají: “Nechceme od vás koupit nic finančního, ale koupíme od vás věci, chceme věci, co opravdu existují, jako nemovitosti, zlato, zboží; cokoliv, čeho se lze dotknout a toto pomalu a neustále vysušuje jejich finanční bažinu a proto zde máme například tuto neuvěřitelně podivnou taškařici Steve Mnuchina, amerického ministra financí, který se objevil ve Fort Knox v den zatmění Slunce 21. srpna a řekl, že zlato je v bezpečí. Neřekl, kolik zlata, neřekl …ale to se od ministra financí očekává. Očekává se od něj, že bude věcný a řekne, že udělali revizi a že máme tolik a tolik tun zlata a přivedou novináře, aby si to vyfotili a tak. Zda je zlato v pořádku? Vlastně ho nepočítali od r. 1953, a teď, o týden později už nikoho nezajímá, když byla v novinách fotka jeho repre manželky v biknách …. nefungovalo to. A teď říkají … „Odstřihneme vás od SWIFTu, odstřihneme vás od SWIFTu“… Je to jakoby velký tlustý gangster jedl a pil u baru 30 let zadarmo a najednou řekl: „Už sem nebudu chodit“. V pořádku, stejně neplatíš, jsi jenom na obtíž, tak si jen jdi. A já to Asiatům říkám: neplaťte těm lidem, už jim nic nedávejte a nevšímejte si jejich výhrůžek, protože blafují. Mají exotické zbraně, ale ty mají také hodní chlápci a i ti špatní jsou rádi naživu, baví je život a přece nespáchají sebevraždu.

Nestane se to, mají se příliš dobře. Pokud jim dáme na výběr něco jiného než jenom nukleární katastrofu, vyberou si to druhé. Proto říkám:“Neposlouchejte ty jejich výhrůžky.“ Nebudeme si všímat vaše blufování. Buď se setkáme v nukleární nicotě anebo se zreformujete. A oni se zreformují, protože nukleární katastrofu nechtějí.

Steve: Ale to všechno už trvá příliš dlouho, že? Souhlasím s Cobrou, že pokud se o své bohatství nepodělí s chudáky světa, aby potom mohli přijít a začít se zajímat o duchovní život, pak by se něco mělo stát. Mělo by dojít k nějakému vojenskému zásahu. Souhlasím, ale stejně nerozumím, proč nepochopili, že se musí podělit aspoň o něco a pak bude dost pro všechny.

Louisa: Ale kolik je dost? Kolik opravdu potřebuješ, abyś tu nadvládu udržel? Všechno? Jsou všichni psychopati? Nemají kousek zdravého rozumu? Nedávno byl z vězení propuštěn Tony Gambino. Pronesl velmi krátký proslov a já bych ráda, abyste to nějak okomentovali. On v zásadě řekl, že mafie pracuje pro Vatikán. Chcete k tomu něco říct?

Benjamin: Určitě. Dostal jsem to z první ruky. Když jsem se setkal, když za mnou přišli lidi kvůli gangsterům, kteří jedou v obchodě s heroinem v jihovýchodní Asii a s jejich protějšky z CIA, ti všichni ukazovali na Vatikán. To stejné udělal Rockefeller, a také Rotschildové. Šel jsem tam a viděli ty lidi, kteří uctívají Černé slunce a odtaď to všechno pochází. Fyzická stopa vede do Vatikánu. Musíme se zbavit hrozného německého papeže. Ve vatikánské bance proběhla čistka a pověřeni byli, doufejme, dobří chlápci od Františka, ale stejně se nechtějí vzdát kontroly… chtějí vytvořit světovou římskou říši, které budou vládnout. Takže, i když papež František říká hezké věci a tak, nakonec stejně řeknou, že si kontrolu zachovají. A my víme, že slabým článkem sítě jejich kontroly je Japonsko. Když jsem byl finančním reportérem, vzali mě na exkurzi po Japonsku a ukázali mi počítačovou místnost, kde se tisknou všechny jeny ... já vím, kde to je. Snažil jsem se přesvědčit americkou armádu, aby tam šli a fyzicky to místo obsadili. Víte, normálne aby poslali muže s puškami a zabavili tiskací stroj, co tiskne jeny. Protože když něco takového uděláte, celá věc se zhroutí.

Louisa: Cobro, souhlasíte, že je to problém, a že ta kontrola pochází z Vatikánu?

Cobra: To, o čem mluví Benjamin, je jezuitská síť a archonské rodiny v Říme. Jsou to staré rodiny, jejichž linie je stará 2 000 let. Jsou to stejné rodiny, které žily před 2 000 lety v Římské říši a jsou to stejní lidé, kteří se reinkarnovali. V římských dobách byli Cézary (ne všichni, jenom někteří). Znáte dějiny a špatné a despotické vládce; jsou to ti samí, co jsou dnes hlavami jistých rodin Černé šlechty v Římě a to je archonská vrstva kontroly. Další vrstva nad nimi se jmenuje skupina Chimera, ale archonská vrstva je velmi blízko ke skutečnému centru okultní moci na planetě a mnohé ty rodiny jsou stále fyzicky usídlené v Římě nebo v Itálii.

Benjamin: Já jsem jel do Itále a setkal jsem se s nimi a oni mi řekli, že podle toho, co ví…já vím, jenom co mi řekli… že před 26 000 lety dostali od mimozemšťanů exotické technologie, kterými mohou vyvolávat bouřky a bylo jim řečeno, aby podle jistého návodu zmanipulovali historii Země. Ten návod měl souvislost s pohybem hvězd a planet, a že se na konci toho mělo něco stát. Řekli, že ten plán končil rokem 2012 a že nevědí, co se stane teď a že jedna velká skupina, která byla u moci tak dlouho, se nechce vzdát. Víte, stále se snaží udržet si kontrolu, ale jejich nástroje již nefungují tak, jak byli zvyklí. A skutečně, v Miláně se mne snažili otrávit, aby mi zabránili odhalit světu, co jsem tam viděl a slyšel, tedy že jejich vládci jsou mimozemšťané se sídlem v Bazileji ve Švýcarsku.

Steve. Jsou to Archoni?

Cobra: Ano, ano, ano.

Steve: A umělá inteligence je to samé?

Cobra: Umělá inteligence je jenom program, který je používán jistým plazmickým vědomím. Je to entita Yaldabaoth, je to velká plazmická entita a počítačová numerická síť je část jejího těla. A je to řízeno z plazmické roviny a plazmická rovina je součástí fyzické roviny, která… Existuje pevná hmota – fyzická, pak je fyzická tekutina, pak je plyn - fyzický plyn a pak je plazma. Plazma je vlastně ionizovaný plyn a je živá a kolem planety se nachází plazmická struktura; je to vlastně živá bytost, která řídí a kontroluje umělou ineligenci.

Steve: Protože Benjamin zmínil, že sama Kabal se obává použít bitcoin nebo kryptoměnu, protože by to převzala umělá inteligence.

Ben: Ne, ne, to není Kabal, je to tajná asijská společnost, která je, pokud vím, benevolentní a snaží se svrhnout Kabal.

Steve: Rozumím. Cobro, souhlasíte tedy, že by bylo možné, aby převzala kryptoměnu?

Cobra: Umělá inteligence již do jisté míry řídí finanční systém, ale Kabal je toho součástí, je to takový motor. Mají své „sjednocené vědomí“ - v negativním slova smyslu. Shodují se ve svých cílech, takže tvoří takovou parazitickou bytost s podobnými cíli a od té se teď na planetě snažíme osvobodit.

Louisa: Cobro a není ten bod zlomu také o tom, že se zbavíme veškeré negativity na planetě?

Cobra: Je to průlom Světla. Máme silnou síť světelných sil pod povrchem v různých podzemních základnách a máme světelné síly nad planetou, na obloze, v mateřských lodích. A na povrchu máme tu vrstvu konroly a světelné síly vyvíjejí tlak zeshora a zespodu směrem k povrchu a proto budujeme světelnou síť, abychom podpořili tuto energetickou změnu, protože ona bude velmi silmá, bude obrovská a velmi intenzivní.

KP: Někteří z nás jsou zapojeni do umisťování kamenů čintamani po planetě a to patří k… víte, když mluvíme o tlaku zeshora a zdola, co mřížka kamenů čintamani? Jaký je důvod pro budování sítě kamenů čintamani?

Cobra: Ano, my potřebujeme vedení, jako okruh, něco, co je schopné přenášet duchovní elektřinu, která přichází zeshora a zezdola. Musí se to převést přes povrch planety, aniž by to povrch spálilo. Proto máme kameny čintamani, abychom bezpečně převedli tu energii, až přijde, až zasáhne planetu. Protože až část té galaktické vlny, přicházející z Galaktického středu přes Sluneční soustavu zasáhne planetu, zaktivuje Slunce a zaktivuje planetu. A všechno to čištění, které teď probíhá, je příprava na to.

Louisa: KP, nedávno jste byl na misi, kdy jste pracoval s kameny čintamani. Chcete o tom něco říct, o tom jak jste přispěl? Nechtěla jsem o tom mluvit dříve, než to bylo dokončeno, ale myslím, že jste o tom již trochu mluvil - o tom, co jste na havajských ostrovech dělal.

KP: No, ano, již několik let jsem chodil po různých místech a byla to místa, kde jsem cítil, že mne žádají, abych pomohl. Já jsem nikdy k tomu dění kolem kamenů čintamani nebyl přitahován. Nevím, kdy to Cobra zmínil poprvé, ale najednou mi bylo jasné, že jedna z příčin, proč jsem zde na ostrovech je, že mám být součástí toho dění na Havaji a to poslání jsem si uvědomil někdy v červnu nebo červenci. Tak jsem koupil pár kamenů a udělal to. Dělal jsem to podle Cobry a dalších, ale pak mi bylo jasné, že musím jít v určité linii, od východní části Velkého ostrova, od Kahoolawe po Mauna Kea a pak na Kauai, pak na Oahu na východní konec ostrova a pak na západní a pak na východní konec ostrova Kauai a západní konec Kauai. Byla to určitá mise, byly to samotné kameny.. když jsem se s nimi spojil… v řetězci ostrovů..o vše je část určitého procesu a my všichni v tom máme určitou roli. Hlavní část úkolu jsem dokončil. Znamenalo to výdaje, létat z jednoho místa na druhé, víte, na různé ostrovy, někdo to musí udělat a já tu jsem a musím létat na každý ostrov. Je tu ještě jedna věc; cítím, že došlo k aktivaci, a všechny ty věci co jsem dělal jsou se mnou vnitřne propojeny a když se propojím, cítím, že jsem veden, abych plnil své poslání. A je tu ještě další věc; neřeknu kdy a kam pojedu, ale bude ještě jedna část, to bude určitá aktiívace toho, co jsem na ostrovech udělal. Naštěstí, nemám co dělat s japonskou nebo americkou mafií, takové konexe nemám. Je to ale úžasné a radostné, když si uvědomím, jaké role hráme.

Benjamin: Já s těmi lidmi jednám již dlouho. Musíte mít na paměti, že jsem začínal jako finanční novinář a v Japonsku byla dluhová krize a když jsem sledoval finance, zjistil jsem, že stopa vede přímo ke gangsterům, kteří mi řekli, že jsou pouze subdodavateli.

Steve: Je to jenom obchod.

Benjamin: Nikdy jsem se nesnažil být reportérem o gangsterech, ale například setkal jsem se s jedním chlapíkem a ten byl vrchním vrahem pro gang Yamaguchi, nebo jím byl předtím, než jsem ho potkal. Jeho úkolem bylo odříznout lidem prst, vždy jeden článek, aby získal potřebné informace a pak zalít tělo do olova a hodit do moře. A já říkám: „Pro koho pracujete?“ A on řekl, že pracuje pro předsedu banky Mitsubishi. Tehdy jsem se začal dovídat o bankovnictví. Nebylo to tak, jak jsem si předtím myslel.

Steve: Je to nezdravé!

Benjamin: Z některých těch lidí máte husí kůži a jde z nich strach, ale s některými se docela hezky povídá, jako když si v baru povídáte s americkým armádním důstojníkem. Nejste s ním ve válce, takže je to dobré, je to zcela bezpečné. Ale z tamtěch jde někdy opravdu strach. To je vše, co mohu říct.

Steve: To věřím.

Benjamin: Víte, nezbylo mi než s těmi lidmi jednat, protože tam jsou informace. Ale ujišťuji vás, já se s nimi nebratříčkuji, ani se nezúčastňuji ničeho temného. Já ty vztahy využívám čistě kvůli výměně informací, a abych je nějak přesvědčil, aby činili dobro.

Louisa: Začíná být jasné, že každý z vás zde vysvětluje velmi důležitou část tohoto procesu. Cobro, souhlasíte?

Cobra: Ano, potřebujeme lidi, kteří mluví s gangstery, potřebujeme lidi, kteří létají na ostrovy a zahrabávají tam kameny, potřebujeme všechny části spektra, abychom pokryli všechny aspekty přechodu.

Louisa: Bude podzimní rovnodennost. Cobro, co můžeme udělat? Chcete dát posluchačům nějakou zprávu? Myslím, že je na tu dobu plánována meditace. Jak toho můžeme využít? Co tedy můžeme udělat pro nejvyšší dobro?

Cobra: Je doba, aby lidi sledovali své vnitřné vedení a sami se rozhodli, co chtějí o rovnodennosti dělat.

Louisa. Ano, výborně, ale přece jenom, myslím, že Cobra byl velmi konzistentní, jako vždycky. Nezjistila jsem u něj nic, co by si protiřečilo, i když se možná nějaké informace časem změnily. Každý se musí ponořit do sebe a zjistit, k čemu ho to přitahuje. To vás vede vaše duše a říká vám, co můžete udělat a jak můžete přispět. Já vždy děkuji našim divákům a posluchačům, protože oni dělají to, co cítí, že mají. Mnohokrát sem posílají své příběhy, posílají příspěvky a ostatně, přátelé, prosím, vzpomeňte si, že jsou tady lidé, co nemají v bance obrovská konta a podpořte to, co děláme. Je zde Cobra a Kauilapele a Zprávy Zlaté rybky a Benjamin. Víme, že na Benjamina byl podniknut útok. Bylo zaútočeno na jeho PayPal účet. Lidé se snaží přisvojit si to, co děláme, i finančně, takže prosím přispějte lidem, co vám přinášejí informace, protože jenom tak vám je můžeme přinášet. Je to jeden ze způsobů, jak mohou lidé něco udělat, když cítí, že by něčím měli pomoct. I když je to finanční příspěvek. Myslím, že se lidé probouzejí, jak to říkáte. Je to očistný proces, když zjišťují, co mohou dělat, jak mohou přispět. Je nás zde pár, které může každý vidět a vidět, co děláme, ale co se týče těch, kteří mají pocit, že tomu nerozumí, co byste jim poradil, Cobro?

Cobra: Poradil v čem?

Louisa: Aby získali představu o tom, jakou roli by mohli hrát, pokud mají pocit, že by něco chtěli dělat, ale nevědí přesně co. Možná se bojí a váhají…

Cobra: Ano. Je to vnitřní cesta, my všichni máme Vyšší Já a musíme se naučit mu naslouchat, protože každý z nás sem přišel se specifickým posláním, které nemůže dělat nikdo jiný a nikdo jiný vám nemůže říkat, co máte dělat. Můžete si nechat poradit, já vyvěšuji info o meditacích, někdo jiný může mít jiné akce. To všechno je dobré, ale nakonec to musíte být vy, kdo se ponoří do sebe a najde, co má dělat. Musíte sebrat odvahu a rozšířit svou zónu bezpečí a risknout to a udělat to, protože část situace na planetě závisí na vás. Ne celá situace, ale její malá část ano. Když neplníte své poslání, bude to těžší pro všechny ostatní. Je to tedy odpovědnost, kterou máte, protože jste se sem inkarnovali, abyste se pokusili udělat z tohoto světa lepší místo a to svým jedinečným způsobem.

Louisa. Výborně, Cobro, děkuji!

KP: Jak postupujeme vpřed, každý z nás se pohybuje vpřed či dozadu, nebo jak to chcete nazvat. Myslím, že situace v jaké je Benjamin je ohromným příkladem, jak se lze chovat v nesnázích. Je to jako bychom měli na cestě kámen, velký kámen. Učíme se ty kameny překračovat a použít ty kameny jako nášlapné kameny, jako schody, abychom se šplhali vzhůru. Každý tím prošel. Něco se na vaší cestě vyskytne a vy si řeknete: mohu nadávat nebo si stěžovat, někdy to musíme udělat. Nadáváme a remcáme, ale co dál? Vidíte, Benjaminovi zastavili přístup k penězům, to se stalo mnoha lidem, nemohou si vydělat, vidíte to na youtube. Ale našli si jiný způsob a toto je způsob vědomé vnitřní volby. Buď nás to může zablokovat a my si řekneme, že toho necháme, anebo si řekneme, že to možná půjde jinak.

Benjamin: Když jsem byl mladý, rok jsem žil ve stanu v divočině. A to, že mně PayPal zablokoval, víte… neumřu hlady, život jde dál a musíme hledat jiné cesty. Založil jsem nový systém, musíme pokračovat a nenechat se zničit. Oni prohrávají a jsou zoufalí, proto dělají ty věci, které jsou jasně morálně špatné, ale nakonec jim to nepomůže. Jestli si mysleli, že přestanu psát své články, protože mne odstřihnou od PayPalu? Jsou naivní. Myslíte, že to píši kvůli PayPalu? Ne. Samozřejmě, musím platit složenky jako každý jiný, ale dělám to, aby lidé věděli, co se na planetě děje a budu to dělat, i kdybych za to nedostal nic.

Louisa: Přesně tak!

Ben: Ale ano, musím si vydělat na živobytí jako všichni.

Louisa: Jenom se nám snaží znepříjemnit život. Ať je to kdo chce, jenom se snaží…Víte, to byl vždy jejich způsob fungování, zničit lidi, kteří vynášeli informace na veřejnost. Ale teď je nás mnoho. Je příliš mnoho takových lidí, aby to ještě mohli takhle dělat. A také se teď probouzí mnoho lidí. Takže pokud by se něco stalo vám, nebo Cobrovi nebo mně nebo KP, zastavíme se a začneme se ptát, co se stalo a další lidé také. Jako u Coreyho. Když na něj zaútočili, nebo na Davida Wilcocka, lidé si toho všimnou a to mění vědomí. Takže, pokračujeme. Bene, chcete to nějak okomentovat?

Ben: Já jsem jenom chtěl poznamenat: všechny ty triky, co na mne použili: zkoušeli skoro všechny. Snažili se mne zabít nejmíň 5x, několikrát se mne snažili finančně zničt.Toto není první finanční potíž a nebude ani poslední. Měl jsem obrovskou síť kontaktů, pracoval jsem pro Forbes a pak někdo systematicky obcházel kolem a říkal všem těm lidem, že beru drogy a že jsem se zbláznil a jsem nespolehlivý. Bylo to zničení pověsti a pak pouštěli dezinformace, že píši falešné věci o UFO, že jsem se dostal mimo realitu, snažili se, snažili, ale teď je nás již příliš mnoho a jejich triky nefungují a pokud se držíte pravdy a oni vám dají dezinformaci, jenom ji opravíte. Pravda nás osvobodí. A oni se pravdy bojí a to je znamení, že prohrávají.

Louisa: Pravda nás osvobodí, pokud nás dřív nesejmou. Steve, pokračuj.

Steve: Mám dotaz na Cobru. Když poslouchám Benjamina, Cobru a všechny ostatní, zdá se mi, že v pozadí se děje to staré známé handlování. Ty mocenské skupiny jsou stále na koni, nechtějí se vzdát svých peněz, svých výhod, tak, Cobro, proč nenavrhneme nový finanční systém teď hned a nenabídneme ho všem? Aby již nemuseli více bojovat a neohrožovali se vzájemně nukleárními zbraněmi?

Louisa: Ale oni se nikam nedostanou.

Steve: Ano, jsou zahnáni do kouta.

Cobra: Jsou zahnáni do kouta a proto jsou tak podráždění a proto musíme být opatrní a řídit přechod tak, aby to nezničilo planetu.

Steve: wow

Benjamin: Snažím se od začátkui říct, že by měly být nejaké komise pravdy a usmíření jako v Jižní Africe, aby ti lidé nebyli zahnáni do kouta, kde nebudou mít na výběr než bojovat až do konce. Vím, že hodně lidí nebude mít tu pravou odpouštěcí náladu, když uslyší o mnoha věcech, ale důležité je zachránit planetu. Ale na hlubší rovině se dějou jiné věci, z kterých jde strach. Například to, co mi opravdu dělá starost a také druhým lidem, je smrt a skutečnost, že všichni umíráme, i když se tomu zjevně dá zabránit. Ano, existuje nebe a věčný život, ale my hovoříme o tady a teď. Proč stárneme a chátráme a umíráme, proč potlačují všechny snahy tomu zabránit? Nedávno v Japonsku uvěznili několik lékařů, kteří léčili lidi krví z pupeční šnůry, což je očividně omladilo a nikdo nebyl poškozen. Ale oni zavřou lékaře, který se snaží, aby se nestárlo.

Steve: Prodloužit život.

Benjamin: Prodloužit život. Znám velmi slavného vědce z Kanady, kterému, když se o to snažil, zastavili veškeré financování. Možná získá Nobelovu cenu za svou práci v genetice, ale jakmile se pokusil podívat se na umírání a nesmrtelnost, odstřihli ho a řekli: ne, ne, na to ti peníze nedáme.

Steve. Proč to tak je, Cobro?

Cobra: Teď se dotýkáme velmi hlubokých záležitostí podvědomí. Strach ze smrti je jedním z nejhlubších programů, jaký Kabal vytvořila a který jsme my jako lidstvo přijali a to je základem finanční kontroly. Lidé bojují v zaměstnání, dělají kompromisy, protože se bojí, že umřou hlady. To je největší strach a proto je vykořisťování lidstva vůbec možné. Světelné síly mají technologie jak to překonat, je možné učinit lidské tělo nesmrtelným. Hnutí odporu má tu technologii a ona bude po osvobození planety předána lidstvu. Takže nesmrtelnost není problém, problém je strach ze smrti, což je součást programu, programu kontroly. A když překonáte strach ze smrti, pak jste svobodný a Kabal vás nedokáže finančně ovládat, protože se nebojíte umřít a když se nebojíte umřít, rozvíji se vaše vnitřní síla, stanete se kreativní, a můžete dělat věci nezávisle na systému kontroly. V tom je klíč.

Steve: Ano, je to součást programu kontroly.

Louisa: Děkujeme za otevřenost.

Benjamin: Tady chci na něco poukázat. Přesně vím, o čem Cobra mluví. Před léty mi bylo řečeno, že na mou hlavu byla gagstery vypsána zakázka a že mne zabijí a že s tím nemohu nic dělat. Tak jsem šel do hlavního stanu zločineckého gangu Yamaguchi – Gumi, který měl tu smlouvu. Mluvil jsem s nimi tlampačem, že to dám na youtube. Rozhodl jsem se a byl jsem připraven zemřít a když jednou takové rozhodnutí uděláte, že jste za něco připraveni zemřít, tak se osvobodíte a už se nebojíte smrti a najednou je mnohem snadnější žít. Již vás nemohou vystrašit.

Louisa: Nemohou. Když máte mimotělný zážitek blízký smrti, již se těch věcí nebojíte. Cobro, možná to můžete trochu objasnit?

Cobra: V podstatě nemusíte mít mimotělný zážitek, jenom potřebujete vědět, že jste Vyšší Já, že jste nesmrtelní, že vaše fyzické tělo možná nebude, ale vy ano. I když o to tělo přijdete, můžete dostat nové. V Hnutí odporu můžete získat klon a za pět minut kráčet s úsměvem po povrchu.

Steve: Šílená představa.

KP: A někteří pijeme denně kávu….

Louisa: Tady, tady…

KP: Celkově souhlasím. Ale stále se snažíte obhajovat. Já mám problém se slovem „útok“. Vidíte se jako oběť. Já se nikdy nepovažuji za napadeného, na žádný způsob. Potíže se objeví, když jdete kupředu. Když je vaším záměrem léčit planetu, jsou nepřízeň a strázeň přirozené a přijdou vám do cesty, ale je to jako každý jiný kámen a každá jiná překážka. Můžete ji použít jako schůdek. Pro mne to moc neznamená. Vidím to tak, že stalo toto a pak tamto; víte, já osobně ty věci nevnímám jako útoky. Já se na ně dívám jako na něco, s čím se je třeba vyrovnat.

Louisa: Pánové, utekla skoro hodina a půl, tak bych vás chtěla požádat, abyste nám řekli něco na závěr a případně také k tomu, co řekl někdo jiný. Hovořila jsem o některých věcech, které nebyly zodpovězeny, ale to je v pořádku. Můžeme začít s Benjaminem. Co chcete dnes říct našim divákům, kam myslíte, že se věci ubírají a můžete nám dát nějakou naději?

Ben: Ano. Já se držím při zemi, držím se skutečného světa, který mohu vnímat a ověřit si svými smysly a setkávám se s lidmi, kteří jsou do toho zapojeni na planetární úrovni a já jim říkám, že máme opravdu šanci - tu největší, jakou jsem kdy viděl, abychom v průběhu několika příštích měsíců věci změnili.

Podstatné je nedodávat Kabal ve Washingtonu již žádné finance. Musíme její režim svrhnout a myslím, že by k tomu mohlo dojít. Já na to tlačím, nesedím pasivně a nečekám. Předal jsem armádě, pozitivní americké armádě seznam lidí z Japonska, které je třeba zadržet, aby tam mohlo dojít ke změně, a také v USA a jinde. To je podstatné a to je slabé místo jejich sítě kontroly, protože oni již dlouho nemají nad Japonskem kontrolu a v těch lidech a v této zemi je hluboké dobro. Mají peníze, jsou to lidé, kteří byli nejvíc vykořisťováni, aby mohla fungovat temná strana a my to můžeme tady přetnout. Oni zde mají velmi slabý systém kontroly. Poté, co admirál Harry Harris ke konci letošního roku rezignuje, nastoupí nový admirál pro Pacifik, a mně bylo řečeno, že by zde v Japonsku mohlo konečně dojít k zatýkání. A já říkám, že je tu skutečná šance, aby se to stalo a já na to tlačím. Nesedím s rukama v klíně, já pro to lobuji, volám lidem, chodím na setkání s různými lidmi, snažím se, aby se to staloa myslím, že bychom to měli dělat všichni. Myslím, že je to opravdu blízko. Nechci uvádět nějaká data, ale oni mají finančně čas do prosince. Skončeme to v prosinci, to je můj názor.

Louisa: Ale co mohou dělat jednotlivci? Co od nich lze žádat na individuální úrovni?

Benjamin: Jednotlivci mohou… Především, to, co je vám nejblíž, je nejdůležitější. Takže dříve než si budete dělat starosti s Čínou anebo Severní Koreou a podobně, přesvědčte se, zda jsou váš pes nebo vaše děti spokojeni. Víte, jak to myslím. Ale co lidé mohou udělat, je, že zvednou telefon a zavolají do novin a politikům a řeknou: Proč děláte toto a tamto? Mohou…

Steve: Na ty lidi vývíjet tlak.

Benjamin: Na ty lidi vyvíjet tlak - zespodu, protože na vrcholu je velmi malá skupinka a když budete vyvíjet tlak zespodu, jak to chodí u vojáků, po linii velení a budete říkat: proč se toto děje, tak se ten tlak stane neudržitelný. A informujte se a ujišťujte se, že jste se nenechali nachytat na dezinformace. Víte, sami si prověřujte fakta. A hlavně věřte svým vlastním smyslům, skutečnému světu, co vidíte svýma očima. Věci, které sami zaregistrujete jsou důležitější, než fantastické věci, které vidíte na internetu.

Steve: Správně. Louisa: To je výborné, děkujeme, Benjamin, byla to radost mít vás tady.

Steve: Určitě.

Louisa: Cobro, co byste dnes chtěl vzkázat našim divákům? Nějakou, doufejme, pozitivní zprávu.

Cobra: Nebudu uvádět data, ale děláme velké pokroky a před bodem zlomu to bývá nejtěžší a důvod, proč je to letos tak náročné je, že máme co do činění se skutečnými záležitostmi. Konečně řešíme tu patovou situaci na vrcholu, zrovna teď se to řeší. Takže důvod, proč je to tak těžké je, že jsme těsně před průlomem. Vím, že se to nestane tento týden, ani dnes, ale stane se to v dohledné době a my musíme pokračovat, pokračovat, pokračovat a nevzdávat to a budeme tam.

Louisa: Díky Cobro, děkuji, že jste se k nám dnes připojil a že jste dnes k tomu všemu přispěl. Byl to dneska velmi důležitý kulatý stůl. KP, chtěl byste dnes našim divákům předat nějaké poselství, naději?

KP: Zcela se ztožňuji s tím, co řekli Benjamin s Cobrou a ano, myslím, že jsme blízko. Není víc toho, co bych chtěl dodat, jenom to, abyste sledovali své vnitřní vedení, následujte své poslání, pokud takovéto poslání máte. Možná že je vaším posláním pouze se starat o vaši kočku či psa, manželku nebo manžela a podobně, ale myslím, že si mnoho lidí začíná uvědomovat, čím jsou a proč sem přišli a na to já se těším.

Louisa: Děkuji, že jste byl s námi a za vaše příspěvky. Chci říct, že každého vyjádření bylo úžasné a přitom tak různě podané. My všichni tvoříme takovou síť, a vidíte určitou spojitost mezi všemi těmi různými oblastmi a myslím, že to bylo skutečně fenomenální. Steve, chceš něco dodat?

Steve: Byla to radost zažít dynamiku tohoto setkání. Cítil jsem, že se každý svým vlastním způsobem propojil, aby se věci pohnuly kupředu velmi výrazným způsobem. Když jsem ty lidi poslouchal, dalo mi to velkou naději a cítím, že je naděje. Tito lidé měli omezený čas a proto: čím víc se soustředíme na své akce, tím větší je naděje na blízkost změny. Tohle jsem chtěl říct. Moc děkuji.

Louisa: Děkuji, Steve, že jsi se mnou spolumoderoval, vždy mě zachraňuješ a podporuješ. Bylo to všechno fantastické a jsem poctěna, že jsem to mohla moderovat a zprostředkovat to našim divákům. Jen si uvědomte, kolik je toho, co ještě můžeme udělat. Nepodceňujte se v tom, jak silní opravdu jste a co všechno můžete udělat. Dalo by se říct, že poselství ode všech zúčastněných bylo: musíte udělat víc, dlužíme to sobě, abychom udělali víc, a musíme si věřit. Určitě je dobrým začátkem překonání strachu ze smrti, protože pak se stanete silnějšími, jak řekl Cobra. Takže je toho mnohem víc než můžete udělat a doufám, že vás to všechny inspiruje.

Chtěla jsem diváky poprosit: šiřte to, jak můžete a kam můžete, protože víte, že algoritmy na

Youtube a facebooku cenzurují hodně zpráv a médií. Takže sdílejte a přeposílejte, protože čím víc se nás probudí, tím to bude rychlejší a tím víc se rozšíří vědomí a tím rychleji budeme moct změnit planetu.

Znovu chci všem poděkovat a chci vzkázat našim divákům a našim hostům, že síla je s vámi. Nezapomínejte také na své vnitřní dítě. Užívejte si života, i když je stresující; překonáme to. Díky, že jste se na nás dívali. Tím naše vysílání končí.

Louisa a Steve chtějí vyjádřit vděčnost, poděkování a lásku Gice, která dobrovolně po mnoho dní dělala přepis záznamu. Když budete tento přepis číst, prosím, zvažte, zda byste Gice chtěli vyjádřit podporu tím, že navštívíte tento link:

https://theatreofdiscombobulation.blogspot.de/.