čtvrtek 14. září 2017

MEDITACE SJEDNOCENÍ NA ROVNODENNOST 22.9. od 22:02 hod.♥ Instrukce ♥

1. Použijte svoji vlastní techniku, kterou se uvedete do uvolněného stavu vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr použít tuto meditaci jako nástroj pro nastolení plného vyléčení, osvobození a uvolnění pravdy pro planetu Zemi a její obyvatele.

3. Vizualizujte si sloupy Světla, vycházející z Galaktického Centrálního Slunce, jak prochází skrze všechny bytosti Světla uvnitř našeho Solárního systému, skrze mateřské lodě Galaktické Konfederace, a pak skrze vaše tělo až do středu Země.

4. Vizualizujte si druhý sloup Světla, jak vychází ze středu Země, a potom stoupá skrze vaše tělo vzhůru do nebe, skrze mateřské lodě Galaktické Konfederace, směrem ke všem bytostem Světla v našem Solárním systému a v naší Galaxii.

5. Nyní se nacházíte ve dvou sloupech Světla, to Světlo proudí současně nahoru i dolů. Tyto sloupy Světla ponechte aktivované několik minut.

6. Nyní si vizualizujte měkkou růžovou léčivou božskou ženskou energii.

7. Podívejte se, jak toto krásné růžové světlo zcela rozpouští entitu plasmatické primární anomálie, spolu se všemi zbývajícími plasmatickými bombami.

8. Vizualizujte si, jak je veškerá plasma kdekoliv transmutována, obnovena pro svůj původní účel a vyléčena.

9. Vizualizujte si Světlo proudící do Energetické Mřížky Nové Atlantidy a posilněte ho ku prospěchu celé Země a všech, kdo zde žijí.

10. Podívejte se, jak jsou lidé Země plně vyléčeni, jak činí zdravá, šťastná a silná rozhodnutí, a používají své kreativní síly pro projevení se Nové Země.

Vítězství Světla!

Anglické video instrukce: