středa 9. srpna 2017

SPOLEČNÝ ROZHOVOR COBRA / COREY GOOD K MEDITACI SJEDNOCENÍ


Originál publikoval Cobra v pondělí 7.8.2017

Síly Světla mě požádali, abych tento rozhovor publikoval během částečného zatmění M2síce, které právě probíhá na velmi mocném uzlu časové linie, pouhých 14 dní před úplným zatměním Slunce, tak, aby byl posílen dopad této výzvy ke sjednocení.

Tuto fotografii zatmění Měsíce jsem pořídil méně než před hodinou a vy můžete cítit jeho silnou energii:Přepis rozhovoru Cobra a Corey Goode s Lynn Prepare for Change a Justin Deschamps:Corey – Ještě nikdy nebylo pro nás tak důležité naučit se zaměřit naše spolu tvůrčí supervědomí na získání optimální časové reality. Negativní síly používaly naše tvůrčí supervědomí proti nám již příliš dlouho. Mnoho lidí na celém světě  poznalo své spolutvůrčí schopnosti a zaměřují se na ně a na záměr pozitivní budoucnosti pro lidstvo.
21. srpna během zatmění Slunce v 11:11 hod pacifického denního času se pracovníci světla celého světa spojí v masové meditaci pro mír a svobodu pro lidstvo. Zveme vás, abyste se zúčastnili na dálku anebo osobně na hoře Mt. Shasta (Kalifornie - pozn. překl.) Ohledně podrobností se prosím  podívejte  na  EclipseofDisclosure.com. Návody jak si rozšířit meditační schopnosti a zvýšit efektivitu vašeho spolutvůrčího supervědomí najdete na:  http://www.cosmiccocreation.com.
Lynn – Dnes tady poprvé tvoříme společně: weby PrepareForChange.net / StillnessInTheStorm.com / SphereBeingAlliance.com a 2012Portal.Blogspot.com. Dnes jsou tady zastoupeny 4 webové stránky, které pomáhají šířit do našich komunit pravdu. Spojujeme síly v sjednoceném úsilí vytvořit cosi většího, než když jsme sami. Nastal čas, abychom se všichni sjednotili. Takže dnešní rozhovor  bude veden Lynn z  Prepare For Change a Justinem Deschampsem ze Stillness in the Storm. Našimi hosty jsou Corey Goode z Aliance bytostí sfér/ Sphere Being Alliance a Cobra z 2012Portal.Blogspot.com. Doufáme, že se vám tato přímá  výměna  informací bude líbit.Náš cíl je jednoduchý. Sdílíme informace, abyste, jak doufáme, mohli lépe rozlišovat co je pravda. Chceme vytvořit v naší komunitě jednotu.
Justin – Otázky, na které se zaměříme v tomto rozhovoru budou takové, aby je jak Corey tak i Cobra mohli co nejlépe zodpovědět. Další otázky jsme ponechali na příští rozhovory, pokud budou. Jelikož existují rozdílnosti ve výpovědích a svědectvích jak u Coreyho tak i u Cobry, zaměříme se  na otázky, které budou spíše sloužit k vytvoření jednoty, partnerství a společného základu. Všechny konkrétní dotazy týkající se rozdílností ohledně jejich postojů testimonies jsme ponechali na příští rozhovory, až budou vytvořeny solidní základy pro jednotu -  i když nechceme  význam těch dotazů snižovat. 
Lynn – Cobro a Corey Goode, vítejte.
Justin – Dobře, já začnu první otázkou: Existuje nějaká cesta jak zajistit, aby byl návod ke společné meditaci použitelný pro různé skupiny, takže by se tím značně navýšil počet  účastníků? Směřuji tuto otázku ke Cobrovi.
Cobra –  Myšlenka společné meditace je vlastně základ, který mi sdělily Světelné síly. Je to sjednocující téma, které dokáže nejefektivnějším způsobem sjednotit různé skupiny. Zároveň má maximálně pozitivní účinek na osvobození planety. Musíte rozumět tomu, že pokud chcete být v tomto procesu velmi efektivní, musí mít všechny skupiny stejnou meditaci a musí proběhnout ve stejný okamžik.
Není natolik důležité, jaký typ meditace to je. Důležitější je, že vytvoří velmi silný, soustředěný laserový paprsek, synchronizovanou událost,  do níž jsou zapojeny.... mohou být do ní zapojeny různé skupiny bez ohledu na ideologii a na systém přesvědčení. Jediné co potřebujete, je motivace spojit se a motivace pomoci osvobození planety. Proto musel být návod na tuto meditaci zvolen vemi pečlivě.
A já navrhuji, že můžeme postup zkombinovat, takže já mohu mít nápad a  Prepare for Change může  mít svůj nápad a také Corey. Navrhuji,  že můžeme udělat nějaký konsennsus - možná bychom to měli poslat Justinovi a on může ty tři skupiny moderovat. Poté, co dosáhneme shody, což může trvat pár dnů, mohou se přidat další skupiny a mohou vytvořit svá vlastní videa.  Mohou udělat  videa pro své vlastní sítě, přes Facebook, nebo cokoliv jiného co používají, protože toto je opravdu velmi významná příležitost spojit se, aby došlo k Události, Odhalení, Bodu zlomu či  jak to chcete nazvat a k tomu je zapotřebí naše spojené vědomí na povrchu planety. Protože Bod zlomu chceme a potřebujeme všichni.
Justin –  To je výborná odpověď, děkujeme Cobro.
Corey –  Myslím, že bychom mohli vytvořit téma, na kterém se mohou shodnout lidé vyznávající všechny možné ideologie. Myslím, že to, co lidé nejvíce vyhledávají, a na čem by se mohla shodnout co největší část populace, je obracet  se k našemu Nekonečnému Stvořiteli. Já nemyslím, že by ideologie představovala nějaký problém. Myslím, že  to můžeme formulovat konkrétněji, ale myslím, že nejdůležitější je, abychom se všichni zaměřili na stejný výsledek.
Justin –  Další otázka:  Cobro, je toto něco, s čím můžete souhlasit jak vy, tak i Hnutí odporu, Corey a všechny zúčastněné strany?
Cobra  –   Ano, přesně to jsem navrhoval. Já mohu něco navrhnout,  a také Prepare for Change může mít svůj návrh a asi k tomu bude chtít něco říct také Corey. Takže se my tři můžeme během pár dnů snadno zkoordinovat a pak k tomu vydáme společné prohlášení. A to může být velmi silné, protože to ukáže... bude to příklad, který ukáže druhým, že taková koordinace a komunikace je možná a že je to něco, co lze  dosánout. A pak se přidají další.
Justin –  Děkuji, Cobro. Corey, chcte k tomu něco dodat?
Corey –  Ne, zcela  souhlasím.  Čím víc soustředného záměru můžeme jednomu tématu dát, tím víc energie za tím bude. Takže spolu - tvořivé vědomí nás může vést přes ty časové linie, o nichž budeme rozhodovat coby společné vědomí. A pokud se pokusíme dostat co nejvíc z nás na stejnou notu a uděláme hromadnou meditaci, modlitbu  nebo jak to lidé pojmou svou ideologií, pak nás ten soustředěný záměr může zavést do optimální časové reality.
Justin –  Děkuji, Corey. A konečně: Jak to ovlivní bytosti na Zemi ať již se bude jednat o období předcházející Události, anebo předcházející Plnému odhalení; jak to ovlivní lidské bytosti, zvířata, rostliny nebo samotnou Zemi? Cobro?
Cobra –  Každá meditace, kde je dosaženo kritického množství lidí, má ohromný vliv na stav věcí na této planetě. Ovlivní to říši lidí, říši zvířat, říši rostlin, minerálů. Ovlivní to celý planetární prostor. A může  to urychlit proces směrem k Plnému odhalení, či k Události.
A může to urychlit naše osvobození. Může to proces usnadnit a víc zharmonizovat, učinit ho míň násilným. Byly provedeny vědecké studie o tom, že synchronizovaná meditace významně snižuje výskyt zločinnosti - víc než jakákoli jiná technika, kterou to zkoušeli. Takže je to něco, co určitě sníží rozsah násilí na této planetě a to je něco, o co stojí usilovat. Je to něco, do čeho se vyplatí vkládat naši energii, mnohem víc než do jiných věcí, do kterých ji lidé vkládají.
Justin –  Děkuji, Cobro. A Corey, chtěl byste něco dodat?
Corey – Ano, totiž , víte, Země má kolem sebe vibrační uzly, které mají velmi podobnou, pokud ne stejnou, frekvenci jako lidské tělo a těla zvířat, stejně jako těla rostlin. Takže spojení, které máme s  touto plaentární sférou je mnohem složitější, než si uvědomujeme. Interakce, kterou máme s těmito frekvenčními poli když jsme v meditaci, je mimořádně silné. A když se začneme učit, jak ovládat tuto schopnost spolutvoření, začneme si uvědomovat, jak dokážeme být silní a jak mohou být tyto schopnosti a tato síla nasměrovány ke Světlu.
Justin –  Děkuji. Takže ted Lynn...
Lynn –  Ok, tady jeden čtenář - posluchač položil řečnickou otázku. Ptá se: „Mám dotaz pro vás dva, Cobro a Corey. Je nějaký zvláštní důvod, proč komunita probuzených lidí čekala tak dlouho na to, až se vy dva spojíte a prosadíte hromadnou meditaci?“ Corey, kdy jste pomyslel na to, že to je třeba udělat?
Corey – Víte, to je něco co... pokaždé, když vidím, jak někdo ohlásí nějakou masovou meditaci, pomyslím na to, že všichni potřebujeme zkoordinovat, ale byl jsem zaměřen na někeré jiné věci. A   teprve nedávno Anšarové a Modré ptačí bytosti konstatovali, že věci  nejdou tak dobře jak by mohly a že masové meditace, které jsou koordinovány a zaměřeny na stejný cíl, jsou pro nás velmi důležité, a že se je máme pokusit zorganizovat. To velmi upoutalo moji pozornost a motivovalo mne k tomu, abych se kontaktoval na lidi, kteří pořádají masové meditace a podíval se na to, zda to můžme zkoordinovaat.
Lynn –  Děkuji. Cobro, jaký je váš názor na myšlenku společné meditace?
Cobra –  V podstatě jsem na tu otázku odpověděl. Myšlenka na spojenou či společnou meditaci či meditaci jednoty je vlastně to, co meditace jako taková dělá: protože meditace nás vždy přivádí blíž k jednotě se samým sebou, se Zdrojem a se sebou vzájemně. Proto je každá meditace vlastně meditací jednoty. Ale když ji použijeme... když v masové meditaci použijeme nějakou myšenku , může se stát velmi silným katalyátorem  lidské evoluce, tedy nejsilnějším katalyzátorem lidské evoluce.

Justin - Můžete kvantifikovat, jak mnohem efektivnější bude meditace fyzické skupiny než meditace v non-fyzické skupině? Takže v podstatě to, co žádá otázka, je, že skupinové meditace jsou silnější, když jsou lidé shromážděni ve stejném fyzickém prostoru?

Corey - Nemusíte být ve stejné místnosti, abyste měli stejný účinek. Je to kvantová mechanika. Bez ohledu na to, kde jste v prostoru a čase, jsme stále v této oblasti - toto pole vědomí. Takže víte, je to, že navzájem podporujeme, abychom byli na jednom místě, ale je stejně efektivní pro všechny z nás, bez ohledu na to, kde se na naší planetě vyskytujeme, přispějeme touto energií.

Justin - Děkuji, Corey. Cobra, chceš něco sdílet?

Cobra: V podstatě, pokud chcete ovlivnit fyzickou rovinu energií, je efektivnější mít skupiny meditující na fyzické úrovni. Pokud chcete změnit pouze vyšší úrovně energie, nezáleží na tom. Ale to, co zde děláme, vytváříme fyzický účinek. Takže pokud máte fyzické skupiny na uzlech, na energetických uzlech na planetě, tato meditace bude určitě účinnější. A vím, že mnoho lidí bude meditovat podél cesty zatmění a mnozí lidé budou meditovat v místech vortexů, jako je Mt. Shasta, a to zvýší účinek této meditace.

Justin - Děkuji, Cobra. Lynn?

Lynn - V souvislosti s poslední otázkou, o kosmické zprávě, Heather Sartain říká, že když tři nebo více lidí v meditaci dávají své epifýzy v blízké fyzické blízkosti, působí epifýza jako signální vysílač. Můžete říct nám mechanikům o tom, jak to funguje? Cobra, můžeš začít?

Cobra - V podstatě se stane jistý velmi důležitý efekt, který se nazývá triangulace. Triangulace je spojení energií v trojosém tvaru posvátné geometrie, což je nejsilnější geometrický tvar ve vesmíru. Když tři nebo více lidí meditují ve stejné oblasti a aktivují jejich epifýzy a nejen jejich pineální žlázy , ale řekl bych, že energetické pole mezi epifýzou a hypofýzou existuje velmi přesné a velmi specifické elektromagnetické pole, které spojuje naše fyzické mozky s vyššími dimenzemi a vytváří se jako napětí mezi epifýzou a hypofýzou..
A když se tyto aktivují v trojúhelníkové formě, vytvářejí velmi silnou energii, která pak může být přenášena přes energetickou síť a také vertikálně přes dimenze. Takže toto je jedna z nejsilnějších věcí, které se mohou stát v meditaci a skupinovém nastavení.

Lynn - Děkuji, Cobra. Corey, jak můžeme vidět, vaše Mt. Konference Shasta rozhodně spojuje lidi a demonstruje to. Je tu ještě něco, co byste sem chtěli přidat?

Corey - Jo, víte, mám spoustu lidí, kteří mě kontaktují, když říkají, že jsou v různých fázích svého vývoje, pokud jde o meditace. Budeme mít nějakého člověka, Geralda O'Donnella, který byl velmi zkušený na vzdáleného sledování, vzdáleného ovlivňování a snaží se mít vliv na tvůrčí vědomí. A on se chystá na Mt. Shasta, kde bude učit lidi. Máme také adresu URL, kde by mohly být nalezeny jeho informace, aby lidé mohli procvičovat, rozvíjet své meditační schopnosti a je to na adrese www.CosmicCo-Creation.com.Těšíme se na to, že učíme lidi meditovat na Mt. Shasta, abychom získali tolik lidí, kolik se zaměří na stejný záměr.

Justin - OK, díky, Corey.
Další otázka se týká určitého typu meditace, nazývaného Meditace Tri Sphere. Corey, už jste o tom slyšel?

Corey - Ne, ne.

Justin - A Cobra, už jste o tom slyšel?

Cobra - Ano.

Justin - Chcete komentovat?

Cobra - to je velmi zvláštní meditace, kterou vydala určitá skupina Dragon, která sjednocuje skupinu lidí založených na jejich astrologickém diagramu a dalších faktorech, a je to velmi účinný způsob, jak využít sílu Malou, odhodlanou skupinou, která pozitivně ovlivňuje situaci v planetární oblasti.
Justin - Děkuji. A také byste řekl, že je to účinnější než jiný druh meditace?

Cobra – Nesrovnával bych, protože každá meditace je dokonalá pro svůj vlastní účel.

Justin - Děkuji. Očekávám, že vznik Vzestoupeného Mistra Maitreya, jak řekl Benjamin Creme, prostřednictvím Share Intel Foundation, se uskuteční po události. Existuje nějaký rozdíl mezi Přenosovou meditací prováděnou touto skupinou a Týdenní meditací vzestupu, kterou má Příprava na změnu? Cobra?

Cobra - Dobře, Přenosová meditace, kterou vydal Benjamin Creme, je součástí projektu stejné skupiny vzestoupených mistrů. V podstatě je myšlenkou Přenosové meditace posílení energetické mřížky na planetě a Týdenní osvobozující meditace dělá totéž s některými dalšími funkcemi. Takže obě meditace mají zhruba stejný cíl, ale zaměřují se na různé lidi s odlišnými systémy víry a různými osobnostními strukturami, protože ne každý bude věřit v událost, nebo dokonce nikdo nebude věřit v existenci Kabalu. Ale přesto mohou meditovat a být efektivní. A mnoho takových lidí se v posledních několika desetiletích stalo součástí skupiny Transmission Meditation.

Justin - A jako následná otázka: Je společnost Share International Foundation skupinou Světla? A Cobra, chcete komentovat?

Cobra - Ano, ta skupina je ze Světla. Ve skutečnosti byl Benjamin Creme do jisté míry v kontaktu, řekl bych, v určitém kontaktu se vzestoupenými mistry, ale jeho kontakt, samozřejmě, nebyl dokonalý. Ne všechny jeho informace jsou správné. Některé z nich jsou velmi přesné, ale některé z nich jsou úplně mimo. Takže je to smíšená situace, ale přesto pracoval pro Světelné síly.

Justin - Děkuji, Cobra. Dobrá, další otázka je o rozlišování: Jak může člověk rozpoznat skupinu, která je buď pozitivní nebo negativní? Corey?

Corey - Myslím, že nejdřív budete moci číst jejich energii. Nedávno jsem uvedl, že poznáte strom podle jeho ovoce. Slyšíte spoustu služeb a mnoho propagandy od mnoha různých skupin, a když ztrávíte čas opravdu s využitím nejen rozlišování, ale i logiky a vyšetřovacích dovedností, musíte všechny tyto věci spojit a jít s vaším vnitřním pocitem a s tím, co jste zjistili, že jste je zkoumali dříve, myslím, že se rozhodnete, zda si myslíte, že jsou dobrotiví nebo zlovolní.

Justin - Děkuji, Corey. Cobra, jak bys odpověděl na tuto otázku?

Cobra - V pořádku, v podstatě musíte udělat kontakt s vaším vyšším já. A když máte svůj kontakt se svým vlastním vyšším já, budete schopni rozpoznat vyšší já u ostatních. Budete schopni jasně vidět, kdo je spojen se Světlem - jehož primární agenda má být věnována Světlu - a jehož primární agenda je pro Temnotu. Budete schopni to vnímat velmi jasně prostřednictvím svého vnitřního hlasu. A pak bude pro vás snadné rozpoznat, kdo pracuje pro Světlo a kdo nepracuje pro Světlo. A další věc je, musíte pochopit, že většina skupin je smíšená. Temnota má tendenci pronikat do skupin světla. A také světlo má tendenci dát některé ze svých lidí do temných skupin, aby situaci přeměnili. Takže v podstatě většina skupin, které jsou na této planetě, jsou smíšené.

Justin - Děkuji, Cobra. A jako následná otázka k tomuto: Řekl byste, že kombinace intuitivního a logického procesu rozlišování je dobrý nápad? Corey?

Corey - Absolutně. Mnohokrát můžeme být chyceni nebo špatně řízeni v našich schopnostech nebo kde jsme na naší cestě. To může nastat od podvodných bytostí. Může k tomu dojít z vlastních, myslím, osobních deformací. Takže je velmi důležité se naučit, jak komunikovat s vyšším já a čerpat z této empatické schopnosti. Musíme ovšem ověřit věci co nejvíce zde, víte, na fyzické úrovni, tím, že provedete vyšetřování a pomocí logiky, abyste se pokusili zjistit nejpravděpodobnější scénář.

Justin - Děkuji, Corey. A Cobra, trochu jste na to odpověděl, ale chtěl byste něco komentovat?

Cobra - V podstatě souhlasím.

Justin - Děkuji. Další otázka: Které roviny jsou ovlivněny meditací?

Cobra - Všechny roviny stvoření jsou ovlivněna meditací a vlastně jakýmikoli akcemi, protože žádná rovina a žádná část reality není izolována od jiných částí reality. Takže co se děje ve fyzické rovině, ovlivňuje vyšší energetické roviny, a také to, co se děje na vyšších energetických rovinách, ovlivňuje i fyzickou rovinu. Takže vždycky existuje neustálý pohyb energií a konstantní vlivy, které směřují ve všech směrech najednou. Celý vesmír je propojen. Všechno je propojeno.

Justin - Děkuji, Cobra. A Corey, jak byste odpověděla na tuto otázku?

Corey - Ano, dokonce i vědci už dávno poznamenali, že pozorování experimentu změní jeho výsledek. To je jedna z hlavních věcí, které se věda snažila udržet mimo hlavní proud. Proto oddělují duchovní od toho, co nazývají pragmatickým.

Justin - Děkuji. Kdo nebo co přijímá signály, které vysíláme, když meditujeme?

Cobra - Každý, kdo je zarovnán na stejnou frekvenci, může přijímat tyto signály. Pokud je o těchto signálech vědom, může je přijmout. Takže klíčem je sjednocení vědomí a povědomí, a pak může dojít ke komunikaci přes tyto signály.

Justin - Děkuji, Cobra. A Corey, jak byste odpověděla na tuto otázku?

Corey - Ano, všechno v čase a prostoru je spojeno. Takže když . . . Musíte prostě poznat frekvenci, na kterou se můžete dostat do této frekvence nebo ji rozvinout. Ano, toto morfologické pole je přístupné všem, stejně jako veškeré informace v něm.

Justin - Děkuji, Corey. A následná otázka k tomu: Odpovídá Hnutí odporu nebo přijímá tyto myšlenky přímo jako skutečná slova nebo obrazy, nebo je to spíše zmatený dojem? Cobra?

Cobra - V podstatě není Hnutí odporu telepaticky spojováno s obyvatelstvem povrchu. Zaměřují se spíše na osvobození planety od Cabal. Takže jsou jistí, řeknu, členové Hnutí odporu, kteří to dělají, ale jsou v menšině.

Justin - Děkuji, Cobra. A tohle vás požádám o to více, Corey: Může Sphere Being Alliance nebo Anshar, nebo dokonce tajný vesmírný program, slyšet věci přímo jako jasné rozpoznatelné myšlenky a obrazy, nebo je to více zamlžené?

Corey - No, to závisí na různých úrovních těchto bytostí. Někteří z nich . . . Informace, jak je mluvíme, nebo to, jak jsme je projevovali mentálně, se stávají informacemi a informace se dostávají do pole. A pak je myslím, dešifrovaná a interpretovaná jako data. Takže to nemusí být nutně přijímáno jako hlas člověka, ale budou schopni znovu vytvořit snímky a všechny údaje, které byly připojeny k té energii, která byla odeslána.

Justin - Děkuji, Corey.

Justin - Cobra, mnozí z nás se snažíme přispět tím, jak nejlépe můžeme prostřednictvím skupinových meditací, ale máme nedostatek zkušeností a výuky. Bylo by velmi prospěšné pro naši věc, kdybychom nám mohli poskytnout nějaké dobré a spolehlivé pokyny, které by nám pomohly maximalizovat účinnost našich meditací. Můžete nám poskytnout ověřitelné zdroje, ať už videa z YouTube nebo dokumenty nebo věci, které si přečteme, což nám pomůže stát se v naší meditaci efektivnější? A začnu s tím Cobra.

Cobra - Tady nehledáme odborníky. Potřebujeme zde pouze odhodlání a ochotu k účasti. Můžete udělat co nejlépe, a to je dost dobré. Jsou kurzy pro meditaci, které jsou dobré. Existují techniky, které jsou účinné. Jedním z nich je Vipassana - prostě meditace, kterou děláte sledováním dechu. Sledování dechu automaticky sladí vaši osobnost a přiměje vaše myšlenky ztichnout. To je něco, co je velmi snadné dělat. Každý může na chvíli pozorovat svůj dech. To je základní instrukce, kterou mohu v tomto okamžiku dát.

Justin - Děkuji, Cobra. Corey, už jste o tom něco říkal. Chcete přidat něco jiného nebo o tom zmiňovat znovu?

Corey - Dobře. Myslím, že mnohokrát lidé dali trochu příliš mnoho tajemství do toho, co je to meditovat. Každý, kdo sedí a dívá se na zeď a sní, ve skutečnosti v podstatě meditujete. Jdete-li do toho. . . Pokud máte zázemí v jiném, určitém náboženství, a vy jste se hluboce ponořili do modlitby, meditovali jste. Takže to není velká tajemná věc. Kdokoliv může přispět pouze tím, že se soustředí na své myšlenky a záměry a snaží se plně se na to zaměřit. To je vše, jak musíte skutečně meditovat.
Nyní samozřejmě, jak uvedl Cobra, existuje spousta metod, kde se můžete naučit začít jemně doladit své schopnosti, jak chcete. . . Jak jsem již zmínil. Na to můžete vždycky pracovat a jemně je vyladit, ale pokud se právě zaměřujete na tuto meditaci během tohoto období, pak přispíváte.

Lynn - Pamatujte, prosím, na webové stránky podporující dnešní úsilí z naší strany jako službu pro komunitu. Zveme vás k podpoře práce, kterou děláme v PrepareForChange.net, StillnessInTheStorm.com, SphereBeingAlliance.com a 2012Portal.Blogspot.com.

Lynn - Bude meditace během západu slunce a východu slunce lepší než v jiných časech? Cobra, můžeš to odpovědět?

Cobra - Vlastně, západ slunce, východ slunce, poledne a půlnoc, jsou, podle mého názoru, čtyři kardinální energetické body dne. A tehdy meditace je nejúčinnější.

Lynn - Také byste doporučil meditace týkající se určitého počasí?

Cobra - To je, řeknu, osobní preference osoby, která medituje.

Lynn - Dobře. A Corey, můžeme mít vaše připomínky k těmto stejným otázkám?

Corey - Ano, většinou souhlasím,a také si myslím, že preference jsou důležité. Mnohokrát uvidíte tyto metody cookie-cutter zavedené nebo prodávané lidem, ikdyž mnohokrát jsou dobré, myslím, že mají společné výchozí body. Ale každý z nás jsou zcela odlišné bytosti a potřebujeme mít jiné, rozvíjet různé metody duchovní ochrany a meditace, které odpovídají tomu, kdo jsme jako člověk.

Lynn - Děkuji vám, oběma. Jdi dál, Justin.

Justin - Může masová meditace, ať už ve fyzických skupinách nebo se vzájemně propojujeme prostřednictvím internetu, nám umožnit skutečně vytvořit vlastní realitu? Cobra?

Cobra - Ano, to je, řekl bych, nejsilnější skupina nebo globální technika projevu, která je k dispozici. Ve skutečnosti využívá velmi základní principy procesu projevu. A meditace, skupinová meditace, skutečně projeví Událostí. To se projeví Zveřejněním. To se projeví Prvním kontaktem. To je to, čím vyvoláme všechny ty věci. To je moc, kterou máme tak jako probuzená kolektivní změna reality na této planetě. A tak se realita změnila na jiných planetách v celé galaxii, které byly osvobozeny. Ano, samozřejmě, fyzická akce je nezbytná a potřebná, ale meditace je spouštěčem, který vyvolává změnu.

Justin - Děkuji, Cobra. A Corey, chcete komentovat?

Corey - Ano, naprosto. Naše spoluvytvořivé schopnosti jsou nejdůležitější věcí, o které se Cabal snažila neustále potlačovat. Používají to proti nám. Vytvářejí filmy, které pro naši budoucnost ukazují hrozivé výsledky, a tyto filmy nás vlastně vkládají do meditativního stavu, když je sledujeme, a vzájemně spolupracují s naším kreativním vědomím, aby se pokusili učinit více pravděpodobné, že se tyto druhy věcí objeví. Nyní, pokud se všichni shromáždíme, prohlásíme, že je to schopnost a síla a zaměříme se na pozitivnější realitu, pak ano, všichni společně tvoříme tuto realitu společně s úmyslem.

Justin - Děkuji, Corey. A jako následná otázka k tomu: Řekl byste, že realita vytvořená v této oblasti může překonat osobní skutečnost jiné osoby, nebo více, že tyto skutečnosti, které vytváříme prostřednictvím skupinové meditace, mají pravomoc narušovat svobodnou vůli jiné osoby? Corey?

Corey - Všichni společně tvoříme tuto realitu. Dokonce Ne-pozemšťané, kteří nejsou součástí našeho kolektivního vědomí, abych tak mohl říci, ale jsou zde v naší Sluneční soustavě, kteří s námi spolupracují, spoluvytvářejí vědomí, které má vliv na naši společnou realitu. Takže je tu určitý bod, kde se reality rozdělují, ale je to sdílená realita, kterou společně tvoříme. Není to proti svobodné vůli osoby vykonávat naše vlastní.

Justin - Děkuji, Corey. A Cobra, zopakuju znovu otázku: Řekl byste, že tato masová meditace ovlivňující skutečnost má schopnost potlačit svobodnou vůli jiného člověka?

Cobra - Nepřepisuje svobodnou vůli člověka. Jedná se pouze o alternativu. Takže jestliže dostatek lidí nyní může vybrat pouze mezi Cabal a Cabal, najednou jim bude nabídnuta další volba. Budou jim nabídnuta možnost zveřejnění, první kontakt, nová realita, nový finanční systém, lepší životní podmínky a samozřejmě většina lidí si zvolí tuto lepší realitu svou vlastní svobodnou vůlí. A zbytek se bude muset přizpůsobit této nové realitě. Nebude porušovat svobodnou vůli, ale bude to jednoduše součástí kosmického procesu kosmické restrukturalizace, kde se musí změnit realita, musí se přizpůsobit nové frekvenci. Musíme se vyvíjet jako planeta, jako druh, jako Sluneční soustava, jako galaxie.

Justin - Děkuji, Cobra. A nakonec: Můžete vysvětlit mechaniku nebo vědecký proces, jakým se to děje? Cobra?

Cobra - V podstatě je to proces projevu. Proces manifestace má tři hlavní kroky. První je vaše rozhodnutí. Druhá je invokace (pozn. překl. vzývání). A třetí je fyzická akce. A meditace je ve skutečnosti druhým krokem. Takže prvním krokem je, že se rozhodnete. Používáte svobodnou vůli k tomu, abyste si mohli vybrat, co si přejete projevit. Pak použijete meditaci, abyste magneticky vybrali tuto volbu, toto rozhodnutí do reality. A číslo tři, pak se rozhodnete pro tuto magnetickou volbu. Takže jsme se všichni rozhodli. Rozhodli jsme se pro úplné zpřístupnění, pro první kontakt, pro osvobození, pro událost. Teď meditujeme, abychom tuto volbu magnetizovali na fyzické úrovni a pak na ni jednáme. Protože tato meditace vyvolá změnu. Spustí fyzické posuny na planetě. Spustí to, co bude nepopiratelné. A pak, samozřejmě, budeme mít větší volnost fyzicky jednat, abychom podpořili tento proces.

Justin - Děkuji, Cobra. A zeptám se na Corey znovu. Můžete vysvětlit nebo podat přehled o tom, jak tento proces skupinové meditace ovlivňuje skutečnost na vědecké nebo mechanické úrovni? Corey.

Corey - Absolutně bych souhlasil s tím, co Cobra právě uvedl. A dodal bych, že fyzický třetí krok je také velmi důležitý. Tak se my všichni shromažďujeme k meditaci. Rozhodně jde dostat míč do hry (asi místní rčení), jak se říká. Ale nakonec se všichni budou muset také setkat a najít způsob, jak dělat, ne demonstrace, ale velmi klidné procházky ve velkých městech a požádat o uvolnění potlačených technologií. Předtím jsem o tom diskutoval, že jakmile se energie změní v meditaci, jako je tato, hodně lidí bude otevřeno, aby diskutovalo o uvolnění těchto technologií. Myslím, že je to něco, s čím můžeme od začátku přistupovat k lidem mnohem jednodušeji než s ne-pozemskými informacemi. Takže si myslím, že to, že tato meditace bude probíhat, bude katalyzátorem toho, aby lidé začali vycházet na ulici a otevřeně mluvili o tom, co je pro nás z technologického a duchovního hlediska potlačováno.

Justin - Děkuji, Corey. Lynn?

Lynn - Ano. Když synchronizujeme naše meditace tím, že začínáme přesně na celé planetě, soustředíme se na stejný obraz a posloucháme stejnou hudbu, zatímco zároveň vizualizujeme stejnou věc na celém světě v našich různých jazycích, posiluje to Signály, které vysíláme do vesmíru z naší epifýzy? Cobra, můžeš s tím začít?

Cobra - Ano, rozhodně posiluje signál, který vysíláme. Více než to, vytváří režim koherence. Je to jako laserový paprsek. Laserový paprsek je velmi koherentní světlo. Všechny částice, všechny fotony, vibrují stejným způsobem, když máme laser. A vy víte, jak mocný je laser. Takže vytváříme energetický laser, velmi silný signál, z povrchu planety, který bude vesmírem proudit a určitě. . . Rozhodně to vyvolá odpověď.

Lynn - Děkuji. Corey, prosím, vaše připomínky.

Corey - Ano, určitě. . . Čím více energie můžete dát za vysílání komunikace, tím lépe, tím menší útlum bude, tím větší vzdálenost se dostanete z čistě fyzikálního hlediska. Stejně tak platí i na jiných úrovních spektra, pokud jde o duchovní úrovně, éterické úrovně. Takže čím více energie za tyto meditace v této přesné časové periodě, tak to bude. . . Bude to mít velký účinek. Rozhodně bude mít velký efekt.

Lynn - Dobře. Děkuji. Justin, můžete pokračovat.

Justin - Kolik lidí musí být ve větších skupinách účastnících se masových meditací, abychom mohli vidět jakýkoli zřetelný účinek z meditace? Cobra?

Cobra - Záleží na rozsahu, ve kterém sledujete efekt. Pokud například máte město s jedním milionem obyvatel, potřebujete skupinu kolem dvou tisíc lidí, abyste změnili realitu tohoto města. To je jen příklad. Existuje určitá rovnice, která vám může přesně říct, kolik lidí potřebujete změnit svou realitu určité skupiny nebo určité sociální struktury.
A pro planetu, celou planetu, to je asi 105 000 lidí. Ale pokud vezmete v úvahu, že ne všichni účastníci meditují s plným účinkem, můžete získat velmi symbolické odhady 144 000 lidí, kteří potřebují meditovat, aby změnili, aby utvářeli realitu celé planety. A nám se to podařilo udělat už několikrát a my to uděláme znovu.

Justin - Děkuji, Cobra. A Corey, znovu se vás zeptám na otázku. Kolik lidí potřebuje být ve větších skupinových meditacích, aby bylo možné vidět realitu?

Corey - No, určitě bych souhlasil s tím, co Cobra řekl o tom, že každá osoba má jinou schopnost ... bude mít jinou oddanost tomu, kolik energie soustředí. Takže čísla mohou. . . Mohou to být trochu, myslím, v této situaci. Musí to udělat víc. . . Myslím, že jen velmi málo lidí může provést obrovskou změnu ve skutečnosti, pokud jsou extrémně zaměřeni.

Lynn - Corey, můžeš vysvětlit víc o tom, co ti řekl Ra Tear Eir o významu lidské populace, která dělá společně hromadné meditace?

Corey - Ano, naposledy mě přivedl do jedné obrovské sféry a ukázal mi zbytek naší sluneční soustavy. A ostatní modré koule byly téměř úplně průhledné a vypadaly, jako by dostávaly velmi těžké otřesy energie. A uvedl, že velmi brzy se tyto sféry rozptýlí a úplná zátěž těchto energií nás zasáhne. Myslím, že jsme byli aklimatizováni.
Také bylo uvedeno, že v průběhu této doby, jak se tyto energie zvyšují, se také zvyšují naše tvůrčí schopnosti. A to může proti nám použít Cabal, nebo je můžeme využít ve svůj prospěch. A uvedl, že abychom je využili k našemu prospěchu a pomohly nám vést k optimální časové realitě, museli jsme se spojit a soustředit se na stejný záměr a vyhlásit volání. A pokud se můžeme všichni shlukovat a vyslovit volání, pak si myslím, že z údajů, které mi dal, uvidíme masivní otočku.

Lynn - Děkuji.

Lynn - Měli jste nějaké zkušenosti, buď v programu Tajemství vesmíru, nebo jinde, s posunutím své fyzické skutečnosti s vlastními myšlenkami nebo meditacemi?

Corey - Ano, toto je něco, co se dělalo i v experimentech s lidmi. Kdyby studovali vědomí, dělali by je elektronicky s polí. Tak jo, rozhodně měnící se stavy vědomí podle vůle a také prostřednictvím technologie, stejně jako vnímání skutečnosti jinak, vlivem vytvořených polí. Mnoho z těchto odlišných věcí se vyskytovalo v programech.

Lynn - Děkuji ti moc, Justin?

Justin - Justin tady z Stillness In The Storm. Jsem rád, že dělám tuto sérii rozhovorů s Prepare for Change. A chtěl jsem jen chvíli poděkovat všem vám za veškerou podporu v průběhu let, které jste poskytli Stellness In The Storm. Pokud by nebylo vaší podpory, nebyli bychom schopni dělat to, co děláme. Nyní existuje několik různých způsobů, jak podpořit naši práci. Pokud půjdete na naše webové stránky, můžete použít Paypal odkaz a poslat příspěvky tímto způsobem. Můžete také zaslat příspěvek prostřednictvím služby Patreon, která je odkazem na webových stránkách, a také zpeněžením této stránky, která obsahuje reklamy, na které lze kliknout, což nám také posílá malý příspěvek do našeho úsilí. Takže pokud by nebylo vaší podpory, nebyli bychom schopni dělat to, co děláme, a děkujeme za veškerou podporu, kterou získáme energetickou, peněžní a jinou. Díky moc. Opatrujte se.

Lynn - Je možné vyvolat vyšší dimenzionální bytosti E.T. a andělské bytosti, aby odstranily implantáty a připevnění entit z vašeho energetického pole během meditace? Můžete začít Cobro?

Cobra - V podstatě se můžete spojit s vyššími energetickými bytostmi a mohou vám pomoci s tím, ale odstranění implantátů není tak snadné. Ale odstranit entity je mnohem jednodušší a ano, mohou pomoci. Existuje mnoho bytostí světla, včetně andělů, mimozemských pozitivních bytostí, které pomáhají mnoha lidem při odstraňování energetických připoutaností, entit a v podstatě napomáhají duchovnímu rozvoji a také úrovni kvality života. Pro všechny ty na povrchu planety, kteří se spojují s těmi vysokoenergetickými bytostmi.

Lynn - Děkuji. Vaše připomínky, Corey?

Corey - Ano, určitě můžete volat meditací pro pomoc, která není na člověka, na mnoha různých úrovních. Takže ano, určitě můžete zavolat touto metodou volání. Odstranění. . . Odstranění těchto implantátů a objektů bude obvykle zpravidla o něco více zapojeno do procesu. Takže to není něco, čeho se budete moci jen vyčistit v meditativním stavu, ale určitě můžete zavolat. A tam jsou ty bytosti, které tam budou reagovat.

Lynn - Dobře, děkuji, Corey. Justin?

Justin - Dobře. Další otázka, na kterou jsme z velké části odpověděli, ale mám na to další, což je: Řekl byste, Corey, že bychom měli být opatrní ohledně toho, jaký typ subjektů voláme, a to zejména z obav z podvodných Subjektů?

Corey - Ano. Podvodné entity jsou velkým problémem. Tam je mnoho tam. . . Řeknou, že jsem v kontaktu s mými průvodci a dá mi opravdu dobré informace. A mnohé z těchto podvodných bytostí vám poskytnou opravdu dobré informace, ale nejdůležitější věcí je, budou otáčet a odvracet, aby vás drželi mimo správnou cestu. Čím víc pracujete. . . zpracováním vlastních sfér a dosažením vyššího Já, tím snadněji bude pro vás tyto Subjekty detekovat. . . Tento typ triků. Existuje ale spousta různých bytostí, které mají tyto schopnosti, takže musíme určitě vykonávat rozlišování a být otevřeni tomu, že naši důvěryhodní průvodci někdy nemusí mít pro nás to nejlepší záměr. Musíte v průběhu času vidět, jak vás vedli, a pokud jste dosáhli pokroku v životě. Pokud jste zůstal stejný, nebo neděláte pokrok, pak je čas na otázku, co se děje podle mého názoru.

Justin - Děkuji, Corey. Cobra, jak byste odpověděl na tuto otázku, jak rozpoznat, jestli jsou bytosti, které vyvoláváte během meditace, za to, že vám pomáhají, nebo jim může být důvěřováno, nebo ne?

Cobra - Opět, pokud máte své spojení s vlastním vyšším já, budete moci velmi jasně vnímat jejich energetické pole. Budete cítit, zda pracují pro Světlo nebo zda jsou součástí programu Dark. Budete cítit energetické pole a odpovídajícím způsobem budete reagovat.

Justin - Děkuji, Cobra. Lynn?

Lynn - Jaký je nejlepší způsob, jak mohou pracovníci Světla využít energií zatmění Slunce? Cobra, můžeš dát komentář?

Cobra - V podstatě je energie každého zatmění rozhodující energií. A protože máme masovou meditaci, je pro nás velmi dobrou příležitostí dosáhnout jednotného masového rozhodnutí, které pro nás vytvoří novou realitu. Energie zatmění jsou velmi silné. A pokud lidé nedělají své rozhodnutí, energie zatmění má tendenci zvětšovat zmatek, zvětšovat vše, co potlačuje emocionální stavy - všechny tyto masové hystérie. Takže samotné zatmění bude velmi silným momentem se silným průlomem, ale také s velmi silným, velmi vysokým množstvím emocionální a fyzické dramatiky, která se odehrává po celém světě a zejména ve Spojených státech. Takže je to skutečně velmi silný okamžik s velkým potenciálem, který však musí být používán moudře.

Lynn - Děkuji. Corey, můžeš to komentovat?

Corey - Rozhodně nejlepší způsob, jak využít energie, je tato masová meditace. Zbytek světa se snaží udržet. . . Cabal se snaží udržet je ve velkém stavu zmatku, a tak ani nepodporují spoluvytváření skutečnosti, nebo se také zbavují toho společného stvoření propagandou, o které jsme hovořili dříve, jako jsou filmy a víte, různé sci-fi příběhy, které mají katastrofu pro naši budoucnost.

Lynn - Děkuji, Corey. Justin?

Justin - Budou naše dalekohledy schopny vidět všechny lodě Galaktické konfederace nebo modré koule snadněji během tohoto úplného zatmění na 21. místě? Corey?

Corey - Tyhle plavidla jsou. . . Mnoho z těchto plavidel je buď mimo fáze šířky pásma, které můžeme vidět, nebo mají technologické prostředky maskování. Takže tato plavidla nejsou normálně něco, co budeme schopni vidět přes dalekohled. Dokonce i když někdo létá zorným polem na dalekohledu nebo je umístěn, musí se zaměřit na ten malý, jaký by byl. . . Co by vypadalo na pohled jako malé plavidlo. Je velmi nepravděpodobné, že v teleskopu uvidíte plavidlo jakéhokoli druhu.

Justin - Děkuji, Corey. A Cobra, mohli bychom vidět jakoukoli Galaktickou federaci nebo plavidlo Hnutí odporu při zatmění?

Cobra - Jak řekl Corey, jsou tyto lodě zakryté a zůstanou až do události zahaleny, jednoduše proto, že odkrytí lodí vyvolá odvetné mechanismy Cabalu nebo skupiny Chimera a prostě to není něco, co by bylo vhodné v tomto okamžiku. Nechceme tuto planetu zničit. Hlavním důvodem, proč se lodě budou skrývat. . . existuje mnoho lidí, kteří se ptají našich hvězdných bratrů, kdy se objeví a nebudou se objevovat, dokud to nebude bezpečné pro obyvatele povrchu. Nejprve musí být Cabal odstraněna a pak se objeví.

Justin - Děkuji, Cobra. Corey chceš něco jiného podotknout?

Corey - Ano, tyto skupiny. . . Velice ctí Vesmírný zákon. A objevit se před tím, čím nyní procházíme - změna - by mělo přímý vliv na tento svět, který vytváříme společně - že bychom ho měli spoluvytvářet. Takže bytosti tohoto typu se nebudou projevovat v hromadě a nemají vliv na to, co bychom měli dělat sami.

Justin - Děkuji, Corey. Lynn?

Lynn - Toto je komentář od čtenáře. Proč nepoužíváme všechny minulé víkendy, které vedly k zatmění o víkendu, jako kampaň pro získání potřebných 144 000 meditujících, o kterých stále mluvíme? Má někdo z vás k tomu nějaké připomínky?

Corey - Myslím, že toto číslo překonáme, pokud sjednotíme skupiny jako teď. Myslím, že na planetě je 100 000 lidí. . . Myslím, že toto číslo není těžké.

Lynn - Cobra, nějaké komentáře?

Cobra - souhlasím s tím, že my. . . Není to těžké získat toto číslo, pokud se sjednotíme. Takže bych se nemusel tak starat o to, že bych měl nějaké zvláštní přípravy před týdny. Potřebujeme tuto přípravu pečlivě připravit a poté ji zprostředkovat prostřednictvím médií. A jednoduše bych pozval všechny, aby se k nám připojili, a to je všechno.

Lynn - Děkuji. Justin?

Justin - Tento komentář: Mám pocit, že meditace, která vznikla k 21. srpnu, je volbou povrchové populace, na rozdíl od toho, že je žádostí od Hnutí odporu nebo Světelných sil, aby pomohla urychlit věci. Pokud je to pravda, obě tyto informace prosím oznámíte na svých stránkách blogu? Takže jinými slovy, otázka zní: Je tato meditace. . . Je to požadavek od každé z vašich příslušných skupin, nebo je to něco, co povrchní obyvatelstvo přichází sami? Corey?

Corey - No, tohle je určitě žádost, která je vypuštěna. Ne-pozemšťané, kteří nás navštěvovali od 50. let, uváděli "požadavek na uvolnění potlačených technologií a abychom duchovně rostli nebo rozšířili své vědomí". Takže jo, myslím, že když rozšiřujeme naše vědomí a zaměříme se na rozvíjení našeho vědomí a masový efekt, budeme mít. . . Myslím, že právě teď to, co se na Zemi vyskytuje, je velkou show pro mnohé z těchto různých Ne-pozemských skupin. Tato událost, ke které jsme směřovali, je něco, s čím jsou spojeni velmi velkým způsobem, a velmi je zajímá, jakou volbu uděláme.

Justin - A Cobra, říkáte, že tato příležitost pro meditaci je pouze vytvořena povrchovou populací, nebo to bylo požadováno Hnutím odporu nebo Světelnými silami?

Cobra - Je to vlastně oboje, protože energie zatmění jsou natolik silné, že Hnutí odporu, tak ostatní skupiny v povrchové populaci je cítí a reagují, řekl bych, že , na Galaktické výzvy. Oboje, povrchové skupiny a ne-povrchové skupiny . . . Reagují na Galaktické volání. A toto zatmění bude mít velmi silné spojení s Galaktickým centrem. Budu o tom psát podrobněji v mém blogu, když se uvolním. . . Když zavolám na meditaci na mém blogu, uvedu informace o roli a spojení Galaktického centrálního Slunce v tomto procesu. Takže Galaktické centrum. . . Galaktické centrální slunce je živá bytost. Je to velmi silná bytost s vysokým vědomím a že bytí volalo vesmírem a toto volání dosáhlo povrchu planety a dosáhlo skupin ve sluneční soustavě, které pracují pro planetární osvobození. A všechny z nich nyní reagují na toto volání.

Justin - Děkuji, Cobra. A jako následné kroky: Budete buď ochotni zveřejnit podrobnosti o tom, jak se tato žádost stala na vašich webových stránkách, aby se zvýšila důvěryhodnost tohoto volání? Corey, chceš začít?

Corey - Jo, už jsem to udělal.

Justin - Dobře, děkuji. A Cobra, chceš odpovědět?

Cobra - V podstatě jsem již vysvětlil, jak se to stalo. Hnutí odporu. . . Před každou meditací se mi vysílá informace a požádám mě, abych to zveřejnil na blogu. A to je to, co dělám. Ve skutečnosti je důvod, proč je tolik lidí, kteří čte svůj blog, jen proto, že je za tím velmi silná skupina. To není jen já. Je to 70 milionů lidí žijících pod povrchem planety, kteří stojí za energií blogu.

Justin - Děkuji, Cobra. Lynn?

Lynn - Bude se Cabal také nějakým způsobem snažit využít této energie za zatmění? A pokud ano, co se pokusí dosáhnout? Corey, můžeš mi odpovědět?

Corey - Jo, bohužel, odpověď je "Ano". Během těchto časů se tyto skupiny Cabal, satanské skupiny, shromáždí. Dělají všechny temné věci, které jsme viděli na internetu. Nemusíme skutečně jít do detailů. Ano, je to tmavý čas pro temné lidi. Snaží se používat stejné energie, aby se projevily opačným výsledkem. Takže naprosto budou pracovat stejně tvrdě, aby se pokusili prokázat něco, co není Světlo, jistě. Ale naštěstí, právě teď, jak se děje energie, vypadá to, že budeme mít navrch, pokud budeme moci spojit síly, abychom meditovali a překonali tuto vyrovnávací paměť, kterou se snaží vypustit negativní, tuto temnou vyrovnávací paměť.

Lynn - Děkuji, Corey. Cobra, máš k tomu něco přidat?

Cobra - prostě s Corey souhlasím, že Temní lidé budou mít své vlastní rituály, negativní věci, které dělají. Budou se snažit potlačit vibrace v den zatmění. Ale já bych řekl, že vůle Galaktického centra, vůle Pleromy je silnější. Nejsme jenom my na povrchu, který dělá meditaci. Je to celý vesmír, který chce a chce, aby temnota byla pryč a Světlo zvítězí navždy a utrpení zkončí na planetě. Celý vesmír chce, aby tato planeta byla osvobozena a to se stane dříve či později - čím dříve, tím lépe.

Lynn - Děkuji.

Corey - Cobra je naprostá pravda, že nejsme jediní, kteří o tom meditují. Od Sil světla dostáváme velkou pomoc. Anshar uvedl, že spolu s námi budou meditovat. Takže máme také další nepojmenované skupiny, které následují, kteří s námi meditují, aby měli pozitivnější výsledek. A tyto pozitivní síly převážně převažují negativní.

Lynn - To je skvělé. Děkuji mnohokrát. Justin?

Justin - Bude meditování v cestě zatmění lepší účinky meditace vůbec? Cobra?

Cobra - Ano, protože to bude ukotvení energie meditace uvnitř cesty úplnosti. Takže pokud to dokážete, doporučuje se to.

Justin - Děkuji, Cobra. A Corey?

Corey - Ano, rozhodně se po cestě zatmění přidává energie, nebo budete moci lépe využívat energii, stejně jako různé uzly nebo vortexové body na planetě. To jsou také dobrá místa, kde lze získat přístup k této energii.

Justin - Dobře, děkuji, Corey.

Lynn - Podívejte se na aktualizovanou sekci Často kladené otázky Cobra Interview pod kartou Cobra. Odkaz bude uveden v přepisu. [http://prepareforchange.net/cobra-interview-faq/] Zrušili jsme téměř stovku rozhovorů Cobra podle tématu a vytvořili jsme skutečnou knihovnu informací. Také vás požádáme, abyste si tuto část zkontrolovali dříve, než se zeptáte na vaše otázky týkající se Cobra. Vaše otázky mohly být již položeny a zodpovězeny. Pro nové členy prosím zkontrolujte často. Dalším novým prvkem v PrepareForChange.net je naše velmi úspěšná sekce Dopisy pro Hnutí odporu. Tato stránka dává čtenářům místo, kde opravdu píší dopisy bojovníkům za svobodu, kteří jsou zde, abychom pomohli osvobodit naši planetu. Hnutí odporu čte tyto dopisy a naši čtenáři je vzdělávají o tom, jaký je opravdový život ve 3D u mnoha z nás. Tuto stránku najdete v našem přepisu. [http://prepareforchange.net/letters-resistance-movement/]

Lynn - Dobře, Corey, o víkendu bude událost na Mt. Shasta před zatměním slunce, pomůže vám připravit půdu pro pracovníky světla, aby využili energie zatmění k osvobození planety?

Corey - No, určitě doufáme, že je to dobrý příklad pro ostatní, kteří dělají meditaci. Nemyslím si, že budeme vedeni cestou jakoukoli úsečkou představivosti. Každý člověk, který tam poslouchá, má právě takový vliv na to, co se děje, jako na všechno, co děláme. Takže každý je stejně důležitý, bez ohledu na to, kde jsou na planetě. Pokud se s námi shromáždili během tohoto časového období a zaměříme jejich záměr, bude to naprosto zřejmá změna, která nastane krátce poté, poté, co byla tato energie vyslána do vesmíru a vesmír slyší a reaguje na toto volání.

Lynn - Těším se, že k tomu dojde. Cobra, máte k tomu připomínky?

Cobra - V podstatě bych souhlasil. Každý, kdo přispívá ke světlu jakýmkoli způsobem, vytváří tuto změnu. A skupina, kterou Corey má v Mt. Shasta je jedna ze skupin, které nám mohou pomoci, ano.

Justin - Co se týče "Jednoty v komunitě", jak byste cítili nebo jaký by byl nejlepší přístup k práci s někým, s kým třeba nemáte úplné porozumění a jak najít nějaké styčné plochy? Cobra?

Cobra - V podstatě musíme pochopit, že všichni máme společnou roli. Každý, kdo je ze Světla a pracuje pro Světlo, má společný základ. A společným základem je, že všichni chceme, aby tento svět byl lepší místo. Všichni chceme být šťastní. Všichni chceme, aby ostatní lidé byli šťastní. Všichni chceme zveřejnění, úplné zpřístupnění informací. Chceme první kontakt. Chceme osvobození. Chceme událost. To je to, co všichni chceme. To je náš společný základ. A všechno ostatní, všechny ty malé věci nejsou tak důležité. A můžeme se připojit k této základní společné základně. To je to, co můžeme udělat. Musíme si však uvědomit, že existují síly, nefyzické síly a fyzické síly, které se nás snaží rozdělit. A dělají to tím, že tlačí svou technologií svou energií na naše slabosti, potlačené emoce, potlačené. . . Všechno, co v nás nebylo přeměněno. A mají velmi propracovanou síť, která zahrnuje pokročilou technologii, která umožňuje, aby ostatní lidé vypadali jako to, čím nejsou. Takže pokud spolupracujete s někým, kdo vypadá, že má zvláštní energii, nemusí být, že mají zvláštní energii. Mohlo by existovat kolem nich energetická pole, která byla vytvořena s pokročilou skalární technologií, aby vytvořila rozdělení mezi těmito dvěma. A Archoni tuto technologii využívají, zvláště když existují malé skupiny nebo jedinci, kteří jsou pro Světlo velmi silní, a to je, kdy nejvíce zaútočí. A když je největší potenciál jednoty, to je místo, kde nejvíce zaútočí na vytvoření divizí, protože vědí, že pokud se skutečně podaří sjednotit, je to hra. Hra je dokončena. Je to naše vítězství.

Justin - Děkuji, Cobra. Je to skvělá odpověď. Já se zeptám na následnou otázku poté, co přesměruji otázku na Corey. Corey, jak byste odpověděl vy? . . Nabídli byste nějaké rady nebo techniky pro lidi, kteří se pokusí nalézt společnou situaci s lidmi, s nimiž se možná neshodnou?

Corey - No, je tu dokonalý příklad právě teď. Mezi Cobrou a mnou, máme informace, že nesouhlasíme. Pravděpodobně nesouhlasíme s řadou věcí. Ale co je důležitější je to, na čem se shodneme. A to, na čem jsme se shodli, je, že chceme osvobození, chceme pravdu, bez ohledu na to, co to je. Pokud přijde pravda, zjistíme, že se všichni mýlili. Víte, kdo ví. Ale my všichni chceme pravdu. A pokud se všichni shodneme, že to je to, co chceme, a necháme stranou všechny naše odlišné ideologie, systémy víry a perspektivy, pak můžeme mít obrovský efekt. A právě proto se představitelé divize představí kdykoli, když se někdo pokusí přinést jednotu mocné komunitě jako je tato. Nikdo se opravdu nepokusil sjednotit takovou komunitu. Všichni byli ve svých vlastních malých odvětvích a zaměřili se na to, co si myslí, že je realita. Ale pokud se všichni shromáždíme a snažíme se soustředit se na vytváření pozitivní reality a také získání skutečné pravdy nejen pro nás, ale i pro lidi, pro masy, pak si myslím, že se můžeme všichni shodnout a stát se silnou silou.

Justin - Skvělý. Děkuji, Corey. A jako následná otázka bych chtěl uvést předmět emoční manipulace. Ve svých vlastních studiích jsem zkoumal, že většina populace má nerovnováhu v pravém mozku, což znamená, že užívá. . . Spoléhají se silně na své emoce, což je náročné pro život. A vzhledem k tomu, jak snadno je lze manipulovat s elektromagnetickými potravinami a dalšími prostředky, říkáte, že je to dobrý nápad rozvíjet mysl a zvládnout sebe sama? Cobra?

Cobra - Ano, samozřejmě. Řekl bych, že klíčovým zde je především rozvíjet své spojení s vaším vyšším já. Za druhé, trénujte svou mysl, vzdělávejte svou mysl, protože pokud budete vychovávat svou mysl, nebudou vás schopni oklamat, protože budete vědět, budete shromažďovat fakta, budete spojovat fakta. A za třetí, uzdravte své emoce. Vyléčené emoce jsou velmi účinným nástrojem pro rozlišování, protože vyléčené emoce jsou zrcadlem duše. A dokud nebudou emoce uzdraveny, samozřejmě je mohou jiné síly manipulovat. Ale vaše emoce jsou klíčem k vaší svobodě. Jsou klíčem ke kompletnímu a úplnému rozlišování. Takže bych řekl, že spojení vašeho vyššího Já, vaší mysli a vašich emocí je klíčem ke kompletnímu a úplnému rozpoznání, a pak vás nikdo nikdy nemůže oklamat.

Corey - Jo, naprosto. Naše emoce je obvykle to, co je katalyzátorem způsobujícím změny. Proto se Cabal pokusí manipulovat s jinou propagandou, abychom ji dostali nejen do vědomí - věc, jako je velké zemětřesení. Dostanou to do našeho vědomí prostřednictvím tohoto typu médií, ale pak se také pokusí spustit naše emoce, které katalyzují a dodávají energii kterémukoli směru. Takže se musíme určitě naučit zvládnout naše emoce a "poznat sebe sama". Poselství číslo jedna Blue Avians - je nebýt na kolenou, nečekat někoho, kdo přijde z nebe, aby nás zachránil, že musíme soustředit svou energii dovnitř a provést potřebné změny, které zvýší naše vibrace a poskytnou nám toto renesanční vědomí, které jsem popsal, že Míkův lid vzestoupil. To byla vlastně jejich událost. Měli povědomí o renesanci, která rozšiřovala způsob, jakým se podívali na všechno v záblesku oka. Ano, vlastní mistrovství je velmi důležitá věc. Znalost sebe sama a milování sebe sama je nesmírně důležité.

Justin - Výborně. Děkuji a já se zeptám poslední otázky o Jednotě ve Společenství a já to převezmu za Lynn. Rozvíjení tolerance je něco, co je velmi užitečné, když se snažíte oslovit někoho, s nímž nesouhlasíte, nebo byste mohl mít dokonce zášť. Máte nějakou radu, jak vyvinout toleranci pro lidi? Cobra?

Cobra - Ve skutečnosti vyvinete toleranci, když si konečně uvědomíte, že jsme byli všichni vystaveni velkému tlaku od Cabalů, vy všichni. A když to víte, je velmi snadné tolerovat chování druhých lidí, protože jste pochopili, že jsou pod velkým tlakem. Máte tak hluboké pochopení. To znamená, že někdy ještě musíte nastavit hranice. Někdy musíte ještě říkat "ne", ale nedostanete se do bojů o moc ani emocionální drama s lidmi, protože pochopíte, že jsou pod stejným tlakem, jako jste byli. A toto se projevilo tímto způsobem, celá planeta, celý cirkus, byl pod extrémním tlakem. A to je důvod, proč lidé reagují způsobem, jakým reagují. To je důvod, proč lidé někdy mohou jednat podivně nebo nečekaně. A když si to uvědomíte, přijde tolerance.

Justin - Děkuji, Cobra. A Corey, říkáte, že vyvíjející se tolerance je dobrá ve snaze překlenout propast mezi lidmi, kteří mohou nesouhlasit, a pokud ano, nějakou radu o tom?

Corey - Jo, myslím, že rozvíjení tolerance je velmi důležité. Pokud vyvíjíte vlastní mistrovství a zvládnutí svých emocí, musíte se naučit, jak se o určité věci nestarat. To neznamená apatii, ale když jste v pozici jako Cobra nebo já, a dostanete trolling a útok, víte, ze začátku je těžké nereagovat. Je těžké tuto energii nevrátit zpět, protože tě emocionálně vytáhne.Takže po nějaké době si k tomu vyvinete apatii, kam ho tolerujete. Takže musíme. . . Tam je rovnováha. Musíte se rozvíjet. . . To se vyskytuje přirozeně - ten typ apatie - jak jste pochopili, že lidé se projevují tímto typem činnosti a vy identifikujete je, jejich energii. Pak se obvykle můžete rozdělit. . . Začněte rozdělovat emocionální vazbu na toto téma.

Justin - Děkuji, Corey. A Lynn, chtěla byste se na něco zeptat?

Lynn - Dobře, chtěla bych jen položit jednu poslední otázku o jednotě ve Společenství a pak obdržet některé závěrečné připomínky od obou našich pánů. Vzhledem k tomu, že přetrvávající poslání je "jednota ve Společenství", chtěla bych vás oba požádat o to, jaké jsou vaše myšlenky týkající se ekonomiky založené na zdrojích, ekonomiky bez peněz, společnosti založené na výrobní síle automatizace na jedné straně a na Zemi jejíž zdroje jsou společným majetkem všech jejích obyvatel na straně druhé. Corey, mohl bys začít?

Corey - Ano. Víte, to je něco, co bude uvedeno, když bude odstraněn Cabal. To je něco, co každá společnost na každé planetě. . . To je proces, kterým prochází. Nakonec skončí až v bodě, kdy se setkají a žijí v rovnováze s jejich planetami. Ti, kteří to neudělali, zahynuli. Takže ano, je nezbytné, abychom se dostali k dosažení této rovnováhy.

Lynn - Děkuji, Corey. Máte nějaké závěrečné komentáře, které byste chtěli v této době udělat?

Corey - Jo, myslím, že je skvělé, že hodně z těchto meditativních skupin se rozhodlo, že se budeme scházet, odložíme naše odlišné pohledy a budeme pracovat na společném výsledku, společné, ale pozitivní společné skutečnosti. Chtěl bych povzbudit každého, kdo se chystá účastnit se, aby vyšel ven a promluvil s ostatními, které poznáte v komunitě, která medituje, jsou duchovní, víte, že jste duchovní, meditace a modlitba a uvidíte, zda můžete získat více lidí připojit. A můžete dostat lidi ve vaší oblasti, aby se připojili.
Vím, že jeden z našich lidí v týmu, který mám společně, pracují jako seskupující skupina pro lidi, jako jsme my, abychom se navzájem našli. Myslím si, že je velmi důležité, abychom nejen proto, že se právě teď setkáváme s touto meditací, ale myslím si, že je důležité, abychom se všichni se všemi dalšími komunitami začali vzájemně shánět, shromažďovat a podporovat navzájem, protože Energie se někdy stanou trochu drsnými.

Lynn - Velmi dobře. Skvělý návrh. Děkuji. Cobra, chtěl bys, abych ti to pro tebe zopakovala?

Cobra - Není to nutné. V podstatě souhlasím s tím, co řekl Corey. Musíme jít za tento babylonský magický měnový systém, který máme právě teď, a plány, které vytvořily pozitivní skupiny kolem planety a za planetu, změní finanční systém. V určitém okamžiku dosáhneme soulad mezi technologií a přírodou a peníze samy o sobě už nebudou potřebné, protože budeme schopni materializovat to, co potřebujeme s replikátory. V tomto okamžiku dosáhneme konečnou rovnováhu. Odtud neexistují žádné limity. Nebe je bez hranic. Evoluce přesáhne to, co právě teď víme. Tak to je moje odpověď na tuto otázku.

Lynn - Děkuji vám za tento příspěvek. Můžete přidat nějaké závěrečné komentáře?

Cobra - Ano, nejdřív bych chtěl říci, že Hnutí odporu je velmi šťastné, že se tento rozhovor uskutečnil a že konečně dosáhneme úrovně, kdy je spolupráce možná. Chtěl bych pozvat všechny ostatní skupiny, a obzvláště silné ovlivňující osoby, aby tuto meditaci vložily do svých vlastních blogů a vlastních webových stránek pro své vlastní sítě. Lidé jako David Wilcock, Benjamin Fulford a jiní lidé tam mají poměrně velké požehnání, a pokud by také tuto meditaci podpořili, mohlo by to dále prospět planetární situaci. A doufám, že to pochopí.

Lynn - Děkuji, Cobra. To bylo velmi užitečné. Chtěla bych vám oběma poděkovat za Vaši účast v dnešní době a na základě mnoha otázek, které jsme obdrželi, mohli bychom snadno udělat část 2 a část 3. A chtěla bych, abyste oba zvažovali tuto myšlenku. Možná bychom po zatmění mohli udělat další, ale později se k tomu vrátíme. Justin, chtěl bys v tuto chvíli něco říct?

Justin - Ne, jsem velmi šťastný, že to všechno děláme a vytváříme zde nějaké společné záležitosti a opravdu se dívám na to, co se dá v budoucnu sladit. Velmi vzrušený.

Lynn - Díky všem za vaše příspěvky dnes. Na závěr bych chtěla poděkovat všem týmům, které umožnily tento rozhovor. Cobra, jeho webové stránky 2012Portal.Blogspot.com, Corey Goode a jeho webové stránky SphereBeingAlliance.com, Justin Deschamps, můj dnešní host, od StillnessInTheStorm.com a všem našim nádherným posluchačům. A pamatujte vždy, my všichni jsme hlasy světa.

Naše dobrovolnické shromáždění začíná nyní. Je to místo, kde se můžete setkat s ostatními v rodině Prepare for Change. Můžete sdílet myšlenky a poskytovat své služby v oblasti, kde budete mít pocit, že přispíváte k něčemu většímu, než k sobě. Programy služeb navrhuje Rada a vy jste pozváni, abyste se k nám připojili. Několik probíhajících snah probíhá. O tomto můžete přečíst na odkazu v našem přepisu.

Překlad: Jiřinka


ODKAZ NA MEDITACI SJEDNOCENÍ 21:8.2017 ve 20:11:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2017/08/prosime-rozeslat-sjednocena-meditace-k.html


České VIDEO k této meditaci: Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: