neděle 30. července 2017

Rozhovor Essayenya Mosteenya s CobrouRozhovor vede Essayenya Mosteenya. Děkujeme Cobrovi, že si našel na tento rozhovor čas. A zejména děkujeme Adě za dobrovolný přepis rozhovoru. Jsou zde uvedeny všechny otázky a odpovědi, až na jednu výjimku. Jak hostitel, tak i Cobra se shodli na tom, že ji zveřejní, až bude na to správný čas.

EM: Bylo nám řečeno, že aby mohla být Země osvobozena, musí být dosaženo kritického počtu lidí. Nicméně, na poslední konferenci jste řekl, že toho již není zapotřebí, protože existuje JEDEN člověk, který je plně propojen se svou Já Jsem přítomností. Co se stalo, že nám Světelné síly poslali tuto zprávu?

C: Ta situace má dva aspekty. Jedna věc je globálně kritický počet, který by osvobození planety hodně pomohl a druhá věc, která je také pravdivá je, že pouze jedna osoba s dokonalým propojením se svou Já Jsem přítomností a která bude dokonale rozumět situaci, může planetu osvobodit, takže obvykle se jedná o kombinaci obou faktorů, které mohou napomoct transformaci.

EM: Kde by měli lidé začít, pokud chtějí dosáhnout tohoto plného stavu propojení se svou Já Jsem přítomností? Mají být ke své duši pravdiví?

C: To je dobrý začátek, ano.

EM: V knize od Godfreho “Unveiled Mysteries/Odhalená tajemství”, se říká, že lidé kdysi znali svůj původ a svůj Zdroj a jejich Já Jsem přítomnost je pečlivě vedla a chránila. Řekl byste, že když dojde k tomu plnému propojení s Já Jsem přítomností, budou lidé alespoň vědět, že již nejsou sami, přestože by ještě mohli pochybovat o tom, nakolik jsou pod ochranou a zda jsou vždy kolem nich Světelné síly? Lze takovou podobu vědění, přes nějaké pochybnosti, považovat za plné propojení?

C: Když se bude postupně vaše propojení s Já Jsem přítomností zlepšovat, nebudete již mít pocit osamění a zvýší se ochrana, protože se zvýší vaše propojení s vaší Já Jsem přítomností. Proto je velmi dobré propojovat se s vaší Já Jsem přítomností za pomoci světelného sloupu. Před nadávnem jsem na svém blogu k tomu umístil link. Existuje velmi hezký článek o světelném sloupu... za pomoci kterého se spojíte se svou Já Jsem přítomností a toto spojení je jednou z nejsilnějších forem ochrany proti jakékoliv negativitě, jakou mohou lidé na této planetě udělat.

EM: Řekl jste, že si St. Germain nebyl dostatečně vědom situace na planetě a že k dosažení úplného úspěchu v této misi tím, aby jeden jediný člověk mohl osvobodit Zemi prostřednictvím plného propojení se svou Já Jsem přítomností, musel by si být vědom mnoha skutečností, kterých si St. Germain v té době nebyl vědom. Jakým způsobem může znalost situace na planetě napomoct této misi? Proč si lidé musí být vědomi mnoha skutečností, jejichž si tehdy Saint Germain nebyl vědom?

C: K propojení se svou Já Jsem přítomností si těch skutečností nemusíte být vědom. Ale pokud ta fakta znáte a ve stejnou dobu se propojíte se svou Já Jsem přítomností, vaše Já Jsem přítomnost začne ty skutečnosti transformovat. A tak můžete být pro osvobození planety větším přínosem.

EM: Co se rozumí pod tím PLNÝM propojením s Já Jsem přítomností? Mohl byste uvést příklad, jak se bude manifestovat toto plné propojení, pokud si bude ten člověk vědom mnoha skutečností, které Saint Germain ve své době neznal?

C: Plné propojení se může manifestovat mnoha způsoby. Záleží to na jednotlivci, protože vaše Já Jsem přítomnost vás vždy povede ohledně toho, jak se bude manifestovat, takže je to velmi individuální. Nemá to každý stejné.

EM: Takže to plné propojení s Já Jsem přítomností se případ od případu liší?

C: Ano.

EM: Je pravda, že Velké bílé bratrstvo má starosti ohledně toho, jaký má člověk vztah s všemohoucím Bohem v sobě?

C: Posláním vzestoupených bytostí je zlepšovat životní podmínky každé lidské bytosti dvojím způsobem. Za prvé: zlepšením jeho spojení s Já Jsem přítomností a za druhé, zlepšením podmínek jeho vnějšího života. Takže se jedná o obě tyto záležitosti.

EM: Je to dobrý nápad, interagovat se vzestoupenými mistry a dokonce se svým vyšším Já takovým způsobem, jako bychom jednali s přáteli? Například, kromě toho, že s nimi sdílíme naše starosti, že bychom se s nimi podělili o nějaké veselé historky ze života a možná si z toho dělali legraci, jak to děláme s přáteli?

C: Ano, přesně, můžete s nimi jednat jako s přáteli.

EM: Dochází u takovéhoto druhu interakce k určitému propojení s vzestoupenými bytostmi?

C: Ano, jistě. V interakci s vzestoupenými bytostmi dojde vždy k propojení srdcí.

M: V průběhu života, přestože se někdy s rodinnými příslušníky nepohodneme, neznamená to nutně, že bychom je něměli rádi. Když se uklidníme, život jde dál a my si užíváme společné chvíle. Někteří lidé se ptají, zda lze takovýto vztah aplikovat ve vztahu s naší Já Jsem přítomností či dokonce se Světelnými silami?

C: Ano.

EM: Nedělali si Světelné síly či dokonce Vzestoupení mistři někdy starosti, že pokud by byla Událost znovu odložena, existuje riziko, že bychom některá hvězdná semínka ztratili?

C: Zcela a dokonale si tuto situaci uvědomují.

EM: Dělají si starosti?

C: Neřekl bych, že si dělají starosti v lidském smyslu, ale jsou si toho vědomi a dělají co mohou, aby situaci zlepšili.

EM: Je pravda, že po těch dlouhých létech galaktických válek jsou již některé bytosti, jak světelných sil tak i sil temna tím nekonečným bojem unaveny a uvědomují si, že jednota nemůže být dosažena ovládnutím a podrobením si druhé polarity?

C: Myslím, že ty dvě polarity nelze harmonickým způsobem smířit, protože Temné síly nemají v úmyslu spolupracovat. Takže jediný způsob jak to lze vyřešit je přenést některé ty bytosti do Galaktického centrálního slunce. Není jiné cesty. Světelné síly se velmi dlouho, dokonce až příliš dlouho, snažily vyřešit ten konflikt mírovou cestou, ale nebylo to úspěšné. Takže jediný způsob je, že určité bytosti musí být jednoduše rozpuštěny.

EM: A jak uvádějí některé webové stránky- teď se po třetí pokoušíme dosáhnout jednoty tím, že přijmeme svůj vlastní stín a SOUČASNĚ musí Temní přijmout své vnitřní světlo?

C: Ne. Jak jsem řekl, ty pokusy byly ukončeny. Jediná věc, která zbývá, je odstranit co nejdříve veškerou temnotu a osvobodit všechny vnímající bytosti ze sevření Temných sil jak nejrychleji to půjde a bezpečně.

EM: Jestlipak si některé frakce Temných sil uvědomily, že to, co nám udělaly, bylo zcela špatné a proto v r. 1996 podepsaly se Silami světla mírovou dohodu o ukončení Galaktické války?

C: Ok. Jisté frakce se vzdaly Světlu v období 1994-95 až 1998. Došlo k mnoha vzdáním se, ale bohužel, netýkalo se to všech Temných sil, pouze jedné frakce.

EM: A ty bytosti, které podepsaly mírové dohody, patřily k horním patrům jako jsou Chimera nebo Archoni? Anebo byli všichni pod Chimerou a Archony?

C: Ne. Vzdala se pouze jedna skupina. 

EM: Když Světelné síly mají tak dobré znalosti zbraní, nemohly by odstranit bomby mnohem snadněji, kdyby se ty frakce chtěly vzdát?

C: Bylo by vlastně mnohem snazší, kdyby tady nebyla ta situace s rukojmími, ale na této planetě jsou rukojmí a proto musí být Světelné síly ohledně topletových bomb velmi opatrné. Jinak by byla situace vyrešena mnohem rychleji.

EM: Takže my po celé ty roky máme co do činění se zbývajícímí frakcemi, které jsou ohledně dohod o ukončení galaktické války docela rozrušeny a které stále chtějí udržet na Zemi karanténu, nechtějí ve vesmíru mír a určitě chtějí získat další otroky tím, že překroutili některá učení ze Zákona jednoty?

C:Ano.

EM: Čekají Bůh Stvořitel a Bůh první Stvořitel, až Galaktická konfederace světla vyčistí bomby a černý kámen, anebo byly schváleny nějaké tajné operace, které by znemožnily další odložení Události a aby se zajistil konečný průlom?

C: Existuje mnoho vrstev. Jedná se vlastně o jednu velkou operaci, která má velmi mnoho vrstev a některé ty vrstvy jsou utajeny a já o nich nesmím mluvit, takže o nich mluvím jenom do té míry, jak mohu, abych neohrozil úspěch a bezpečnost operací, ale děje se toho mnohem víc, než je zveřejněno.

EM: Jaký je “původní” význam ‘Zákona Jednoty” z pohledu Světelných sil?

C: Tento channelovaný materiál nemohu komentovat, protože ani já, ani Světelné síly nesouhlasíme úplně se vším, co je tam napsáno.

EM: Když se ukázalo, že odstranění topletových bomb je mnohem obtížnější, než Světelné síly očekávaly, jak to, že bytosti z mnohem vyšších dimenzí čekaly až doteď a nezasáhly? Je to opět kvůli situaci s rukojmími?

C: Na této planetě bylo vždy docela náročné zasahovat kvůli té situaci s rukojmími a za posledních 25 000 let musely být Světelné síly při všech svých operacích vždy velmi opatrné. Situace stále ještě není vyřešena a když bude vyřešena, dojde k bodu zlomu. Dojde ke konečnému osvobození.

EM: Patří ty bytosti z vyšších dimenzí k Sedmi světelným kmenům?

C: Na tuto otázku nemohu odpovědět, protože nesouhlasím s označením Sedm světelných kmenů.

EM: Skupina Chimera kontroluje toky informací; je s ohledem na toto pravda, že dokonce i členové Hnutí odporu podcenili status karantény na Zemi a jsou stejně v šoku jako my?

C: Ano, oni také situaci podcenili a bylo to pro ně také překvapivé. Ne natolik, jako pro povrchové obyvatelstvo, ale stejně nečekali, že to bude tak těžké a nečekali, že to bude trvat tak dlouho.

EM: Dokonce i Galaktická federace světla, Vzestoupení mistří a Aliance bytostí sfér, ti všichni vnímají překážky a zcela jistě chápou frustraci a bolesti povrchové populace?

C: Já nemohu komentovat ohledně Aliance bytostí sfér, protože s tou skupinou nejsem v kontaktu a vnímám věci jinak, ale ano, ohledně Vzestoupených mistrů souhlasím, ani oni něco takového nečekali. Vlastně nikdo v tomto vesmíru nečekal, že temnota zajde tak daleko a nikdo nečekal, že situace bude tak těžká a tak náročná, takže na to nebyl nikdo opravdu připraven.

EM: A co Zdroj?

C: Zdroj, ten si toho je samozřejmě vědom. Ale komunikace se Zdrojem není v této dimenzi vesmíru nikdy dokonalá. A pochopení situace ve vesmíru není nikdy dokonalé kvůli primární anomálii, proto se ten vjem od Zdroje nepřenesl do manifestovaného vesmíru úplně a zcela.

EM: Souhlasíte s tím, že se dokonce i Tvůrci křídel setkali se stejnými překážkami?

C: Zažili stejné problémy, ale jinak. Ne tak přímo, ne tak drasticky, ale spíše jako frustraci, že nebyli schopni předat božský plán Galaktickým světelným silám účinnějším způsobem a intervenovat ohledně situace na planetě víc přímo. Jejich původní plán byl více o přímém kontaktu s povrchovou populací, větším odhalení, a rychlejším osvobození.

EM: Je pravda, že Zdroj svým vševidoucím okem zná všechny plány Temných sil, ale za situace s rukojmími musel Zdroj povolit kontrolu informačních toků? Je to tak?

C: Bohužel, je to pravda.

EM: Takže Zdroj zná všechny plány Temných sil?

C: Ano.

EM: Mohou lidé žádat Zdroj, aby mnohem víc zasahoval, pokud jde o kontrolu toku informací?

C: Je dobré žádat Zdroj o přímější tok informací a přímější intervenci. To je velmi dobrý nápad.

EM: Co se stane, pokud Světelné síly zasáhnou za účelem osvobození Země VOJENSKOU SILOU, místo aby se zaměřily na odstranění zbývajících bomb a zneškodnění černého kamene?

C: Ok. Existuje jistá možnost, že bomby vybuchnou, což by představovalo globální planetární kataklyzma a myslím, že by nikdo nepřežil. A riziko toho je ještě stále příliš velké.

EM:Takže Světelné síly nemohou zasáhnout vojenskou silou, protože by bomby explodovaly?

C: Ano. Řekl bych, že zrovna teď je jedna skupina velmi netrpělivá a chtěla by zasáhnout přímo, ale jsou zadržováni, protože riziko je ještě stále příliš velké.

EM: Jelikož dochází k rozčlenování informací, může být pro někoho obtížné znovu získat důvěru v Světelné síly. Co se dá dělat, poukd tito lidé stále chtějí pomáhat Světlu?

C: Když lidé víc pochopí situaci, znovu budou důvěřovavat Světelným silám a zejména tehdy, když budou Světelné síly schopny zasáhnout víc přímo a účinněji. Pak bude důvěra znovu obnovena.

EM: Jak Aliance bytostí sfér pomáhá osvobození?

C: Znovu - nemohu mluvit o této specifické skupině, protože s ní nejsem ve spojení. Z mého pohledu bych tu skupinu označil za Galaktickou centrální rasu a Galaktická centrální rasa je jednička- ona řídí tok energií ze středu galaxie do Sluneční soustavy a také řídí tok energií galaktického osvobození z Galaktického centrálnho slunce prostřednictvím každého člověka a skupiny. To znamená, že pomáhá osvobození planety a podporuje ho přímo i nepřímo.

EM: Přijímají po celou tu dobu také Světelné síly svůj vlastní stín, aby pomohly shodit ten hologram oddělenosti?

C: Světelné síly vždy přijímají svůj vlastní stín nakolik je to možné.

EM: A také Zdroj, rasy starověkých strážců a Vzestoupení mistři?

C: Ano. Jejich stín se neprojevuje jako temnota, ale jednoduše jako nedostatečné pochopení situace ve vesmíru a oni stále pracují na zlepšení pochopení situace a dělají co mohou.

EM: Jaké jsou postupy pro přijímání stínu? Můžete uvést nějaké příklady?

C: V zásadě je postup velmi jednoduchý. Je třeba být k sobě čestný, uznat všecnny stínové aspekty, které máme a jenom je pozorovat a být pro ně láskyplným pozorovatelem a ony se pak promění.

EM: Před inkarnací také uzavíráme dohodu se Světelnými silami. Týkají se ty dohody hlavně ochrany?

C: Jedna z hlavních dohod je o vašem poslání. Dohodli jste se se Světelnými silami, že budete plnit své poslání a také byly sjednány hlavní dohody o ochraně a průběhu života, ale problém je, že mnoho lidí ty dohody neplní a to je jeden z důvodů, proč ta situace na planetě trvá tak dlouho.

EM: Takže většina lidí neplní své dohody se Světelnými silami o ochraně?

C: Neplní žádné dohody, které učinili a to je tady hlavní problém. Je to jeden z největších problémů na této planetě.

EM: Takže, i když máme se Světelnými silami dohodu o ochraně, sjednanou ještě před narozením, neškodí, když znovu požádáme o PLNOU ochranu, když se během přechodového období probudíme?

C: Ano, ale já říkám, že lidé, co jsou inkarnováni, své dohody nedodržují. Neplní dohody a proto ochranná mřížka na povrchu planety zkolabovala.

EM: Pokud jde o různé inkarnace Sanat Kumary; ptal se on někdy sám sebe, když byl člověkem, jakou cenu má jeho exil, k němuž došlo než vzestoupil?

C: Každý člověk před vzestoupením má takové chvilky.

EM: Jak to překonal?

C: Vždy se to děje spojením se svou Já Jsem přítomností.

EM: Chtějí všichni Pánové ohně žít po Události ve stavu štěstí se svým multidimenzionálním Já, stejně jako když společně žili v předchozím, Zlatém věku?

C: Všichni Páni ohně vzestupili před dávnou dobou a tvale žijí ve stavu štěstí.

EM: Och, oni z této úrovně odešli?

C: Všichni vzestoupili a žijí ve stavu štěstí.

EM: Podle díla Unveiled Mysteries/Odhalená tajemství, měli lidé vést život v hojnosti a blahobytu spolu s Bohem a to byl důvod, proč bylo na začátku lidstvo stvořeno – aby spolu žili jako Otec a Syn. Ale lidé měli v té době pocit, že jsou „méně dokonalí“ než bohové, nevšímali si varování bohů o hrozících neštěstích v cyklu za cyklem a co hůř, později byli zmanipulováni temnými silami, aby pochybovali o Zdroji a tím pádem již nebyli připraveni přiznat svou spoluodpovědnost jako spolutvůrci toho všeho. Je to tak?

C: Ano, to je správné.

EM: Proto, pokud si teď lidé přejí vzít zpátky svou suverenitu, musí přijmout svůj stín?

C: Ano, jistě.

EM: Ale proč mají lidé chyby, když byli stvořeni? Stvořili je bohové?

C: Stvořili je velmi vyspělé rasy stvořitelů, pokud mluvíme o lidské evoluci na této planetě. Ale na této planetě jsu někteří lidé, keří původně přišli ze Zdroje procesem zrození z Galaktického slunce.

EM:Ale proč mají lidé takové nedostatky?

C: Protože se dostali do interakce s primární anomálií.

EM: Je pravda, že se jako výsledek toho přijetí stínu objeví nový typ bytosti? Zcela nový druh, zvaný člověk šesté rasy?

C: Člověk šesté rasy je další etapou vývoje, který již začal před několika staletími a v tomto novém stádiu evoluce zrovna teď probíhá kvantový skok a k největšímu kvantovému skoku dojde v čase Události.

EM: Před lety vám Kabala vyhrožovala. Jak jste se s těmi traumaty vyroval?

C: Bylo zapotřebí hodně léčení a přijetí, což si vyžádalo docela hodně času a co pomohlo bylo, že jsem dostal informace, vysvětlující, co se děje, proč se to stalo a jak se mám v budoucnu chránit. Dostal jsem velmi účinné ochranné postupy, které mne od té doby chrání a v době těch útoků a krátce po nich jsem byl kontaktován Hnutím odporu a dostal jsem přímé a přesné instrukce co dělat, abych se chránil.

EM: Je pravda, že když je určitý druh informací pro některé lidi příliš silné na to, aby je přijali, protože ty informace jsou pro ně příliš šokující a oni si pak, psychologicky řečeno, začnou “podvědomě” v hlavě přehrávat filmy jako invaze mimozemšťanů, posednutí ďáblem, zešílení, aniž by si toho byli vědomi?

C: Když dojde k velkým změnám a je vypuštěno mnoho náročných informací, bude ze strany Světelných sil poskytnuta velká podpora a nebude tolik negativních vlivů a to je důvod, proč bude pro lidi snazší vstřebat všcheny ty rušivé kousky informací. Takže to nebude tak divoké, jak se někteří lidé obávají.

EM: Když někdo požádá Světelné síly o ochranu, ale stále je ponořen ve svých pochybách a ten člověk bude i nadále takto přemýšlet, a dokonce i kdyby mu Světelné síly pomoc nabídly, stejně by to ti lidé necitili. Takže, aby fungovala ochrana, musí být naše stíny a obavy přijaty na jisté úrovni, kde nás již nebudou přitahovat. Je to tak správně?

C: To je jedna část situace, ale není jediná. Je vždy dobré přijmout stín. Ale Světelné síly nás teď nemohou dokonale chránit. Ony nemají situaci úplně pod kontrolou, ale vždy pomůže přijmout svůj stín a vyčistit své strachy, protože strach je bránou, kterou mohou vstoupit temné síly. Čím více strachu zpracujete, tím snadnější bude chránit vás.

EM: Předtím, než Vzestoupní mistři vzestoupili, byla jejich mysl také ovládána, jak to máme my?

C: Ano, jistě. Mají to.

EM: Jak se sami osvobodí ode vší té kontroly mysli? Musí se víc milovat a přijmout?

C: Situace ohledně kontroly mysli byla v minulých staletích mnohem snadnější. A zejména před druhou světovou válkou bylo mnohem snadnější vzestoupit a předtím lidé dosahovali vzestoupení.

EM: Měli by se lidé naučit být víc vděční za to, co mají a mít soucit s jinými, místo toho, aby stále cítili vinu? 

C: Vděčnost je velmi léčivá emoce. Pokud jste schopni ji cítit, je to dobrá věc, ale nenuťte se do toho. Pozitivní emoce zlepšují stav vašeho vědomí a vždy mají sklon zlepšit váš život. A negativní emoce mají sklon přitahovat víc stejné negativity.

EM: Lze všechno to programování mysli rychle vyléčit za pomoci technologie od Světelných sil?

C: Ano.

EM: Měli by si lidé dělat starosti ohledně toho, co dělali v minulých životech anebo by měli požádat Světelné síly, aby za ně do jejich miulých životů nalily nepodmíněnou lásku a světlo?

C: Je vždy dobré požádat Světelné síly o bezpodmínečné odpuštění a propustit minulost, poučit se z ní, pochopit ji a pak jít dál.

EM: Corey prozradil, že Blue Avians nebudou reagovat na telepatické podněty Agarthanů a v jednom rozhovoru mezi Aghartany a Strážci řekl, že Strážce osobně řekl Aghartanům, že nespravují Zemi tak dobře jak by si Strážci představovali a že jsou z nich Strážci docela rozhozeni. Myslíte, že to může být pravda, jak se ti Strážci cítili?

C: Tuto konkrétní část Coreyho informací nemohu potvrdit.

EM: Mají Světelné síly na dobu po Události pro lidstvo nějaký speciální “dárek”?

C: Když lidstvo po Události začne vstupovat do galaktické společnosti, bude mnoho speciálních dárků a mnoho nádherných překvapení. Bude to začátek něčeho úžasného, na co jsme všichni čekali a o čem jsme snili a co vědomě manifestujeme a na čem pracujeme.

EM: Mohl byste teď říct o nějakém z těch dárků?

C: Ještě na to není doba.

EM: Ok. V jisté zemi bývala velmi specifická skupina vzestupu. Kde lze ty bytosti najít?

C: V rozmezí let 1994 - 1998 byla v USA velmi specifická skupina vzestupu a tato skupina vzestoupila a již se na povrchu planety nenachází.

EM: Kdo jsou ti další Kumarové, těch zbylých šest z celkového počtu třinácti? Kdo jsou to?

C: Jsou to jednoduše velmi vyspělé bytosti, které pomáhají transmutovat energie z Galaktického centrálního slunce na planetu Zemi a stabilizují tu situaci.

EM: Mají všichni ti Kumarové, všech 13, svá Vyšší Já zpátky ve Zdroji?

C: Oni jsou svým Vyšším Já a jsou spojeni se Zdrojem.

EM: Má všech 13 Kumarů dcery a syny?

C: Nejsou to inkarnované lidské byosti, takže nemají dcery a syny v tomto smyslu.

EM: Takže Meta není dcerou Sanat Kumary?

C: Ne.

EM: Tak kdo tedy je Lady Meta?

C: Je to jistá vzestoupená bytost, která patří do skupiny duší Sanat Kumary.

EM: Jak se s nimi spojit?

C: Je mnoho způsobů spojení a já je nebudu jmenovat, protože jsou všechny na internetu a každý člověk má svůj vlastní způsob spojování.

EM: Když vidíme v televizi nějakého člověka, který má finanční starosti, často se později dovíme, že mu bylo nabídnuto zaměstnání v místní fabrice. Proč se stejné pomoci nedostává pracovníkům a bojovníkům světla?

C: Někdy se to stane, ale jsou zde dva faktory. První je připravenost toho konkrétního pracovníka světla manifestovat hojnost a druhým je úroveň zasahování, k němuž dochází. V případě pracovníků světla mají Temné sílly snahu víc zasahovat do jejich životů.

EM: Co myslíte slovy: “Buďte sebou. Svět se tomu přizpůsobí”, které máte uvedeny na své stránce k projektu ATVOR?

C: Jednoduše to znamená být sebou, být k sobě čestný, dělat co cítíte, že je správné a nepoddávat se kontrolním faktorům kolem vás. A když jste sami sebou, vytvoří to velmi silný manifestační vortex, který začne čím dál víc přizpůsobovat realitu vaší Já Jsem přítomnosti.

EM: Jak některé silné okultní pozitivní síly rozpouštějí energetické pozadí starého systému, který umožňoval duchovní otrocví, k němuž na této planetě docházelo?

C: To, co Světelné síly dělají, je, že pracují s planetární energetickou mřížkou, jak jsem vysvětlil v mém článku o Atlantidě. Je to velmi dobré vysvětlení toho, co se děje.

EM: Pomůže přijetí stínu Světelným silám rozpustit pozadí starého systému?

C: Ano.

EM: To je všechno. Chcete něco dodat?

C: Nic zvláštního. Jenom řeknu, ať si každý udržuje vizi. Udržujte vizi, vizualizujte lepší život pro nás všechny. Vizualizujte osvobození lidstva. A další věc, kterou znovu zopakuji: trénujte se v týmové práci. Týmová práce je v této fázi velmi důležitá.

EM: Děkujeme, že jste si našel čas na tento rozhovor.

C: Dobře, děkuji mockrát.

Překlad: MirkaProsíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: