sobota 3. června 2017

Cintamani mřížka – návod - Untwine

Originál publikoval Untwine 1. června 2017

Zde je několik tipů a pokynů pro lidi, kteří chtějí zasadit Cintamani kameny po celé planetě.Pokud jde o velikost, aby se vytvořila správná aktivace, doporučuje Cobra jediný kámen o minimální hmotnosti 2-3 gramy, doporučuje se nad 3 gramy. Je také možné použít skupinu menších kamenů pod 2 gramy, všechny zasadit dohromady ve stejné jamce, v tomto případě je minimální váha 4 gramy celkem, a nejlépe více než 5 gramů. Čím více gramů na místo, tím silnější bude aktivace.
Jak požaduje Cobra, kameny by měly být zasazeny samotné, neměly by být smíchány s žádným jiným druhem kamene nebo materiálu, aby se zabránilo rušení energetických vzorů.

Tachyonizované kameny vytvářejí mnohem silnější aktivaci a jsou mnohem více doporučovány.

Doporučujeme váš osobní kámen nosit u sebe, protože to bude důležitá kotva energií událostí Galaktické vlny ve vašem energetickém poli, až k tomu dojde, a také kámen pomůže vaší ochraně a duchovní cestě.

Pokud jde o místo, první a nejdůležitější je zajistit, aby byl kámen v bezpečí a zůstal tam. Sázení do země (oproti do květináče) rezonuje více. Voda také silně rezonuje, ale pokud kámen dáte do proudu, ujistěte se, že kámen je zabezpečený proti pohybu.

Světelné síly také požádaly o to, aby byly kameny naházeny do oceánů a moří, jednotlivé kameny nejméně 3 gramy, a co nejdále od břehů.

Ohledně půdy, tak čím hlouběji, tím lépe. V ideálním případě 30 cm, ale pokud jste na veřejném místě a nemůžete to dát úplně hluboko, tak jen udělejte, co se dá, jestliže kámen bude zabezpečený a zůstane tam.

Pokud jde o umístění, tak hlavně postupujte podle svého vedení. Ať bude kámen zasazen kamkoliv, udělá svoji práci, a my v tuto chvíli pracujeme na tom, abychom jich po planetě rozmístily co nejvíce a dosáhli kritického množství, takže s se do toho s chutí můžete pustit a kameny sázet. Hledejte místa, která potřebují Světlo anebo místa, kde máte pocit, že vnímáte silné energie, geologické nebo ekologické projevy atd.

Udržujeme databázi všech zasazených kamenů, o kterých víme, takže pokud jste kámen zasadili, můžete mi to sdělit na adrese untwine1@yandex.com

Mohu také v některých případech dát tipy, kde se má pohřbít, ale také prosím, abych pochopil, že není v mých lidských silách každého řídit a ani bych každého řídit neměl, takže budu odpovídat většinou pouze ve věci důležitých míst, o kterých vím a ve věci oblastí, kam zatím nemáme přístup. Pokud vám neodpovím, prostě postupujte podle svého vedení a napojení na Zdroj.

Pokud jde o pomoc při aktivaci, zaprvé, bez ohledu na to, co děláte, pokud je kámen v bezpečný, aktivace se stane stejně, protože kameny udržují svou čistotu a podstatu stejně a Světelné síly sledují, co se stane a udělají aktivaci a ukotvení.

K tomu samozřejmě můžete přidávat i veškerá meditace, když to tak cítíte. Například vizualizujte sloup jasného Světla přicházejícího z centrálního Slunce přes danou oblast dolů do Země a zpět na oblohu a také technika Vortexu Bohyně je dobrá:

2012portal.blogspot.com/2013/03/goddessvortex-goddessvortex-is-ultimate.html


A také Fialový plamen, Bílý oheň AN, atd., Cokoliv cítíte podle svého vnitřního vedení.

Pokud jde o velikost aktivace, výsledný energetický vír bude mít průměr zhruba 5 km na gram zasazeného kamene a také dosáhne nad Závoj.

Pokud jde o sázení v geometrickém vzoru, mějte na paměti, že i jediný kámen vytvoří aktivaci.

Může to být navýšeno tím, že je zasazeno sedm kamenů do vzoru "Semene Života", šestiúhelníku s jedním kamenem ve středu, a vzdáleností až 7 km mezi každým kamenem. Zde se jedná o jeden, možná nejběžnější, stabilní a vodivý tvar ve vesmíru. Vektorová rovnováha, květ života, většina krystalických molekulárních struktur, platonické tvary i Metatronova kostka jsou na tom založeny.


V posledních dnech se během 24 hodin od zasazení kamenů Cintamani do tvaru Semene Života v okolí Avebury objevil blízko toho tento kruh v obilí:
http://www.cropcircleconnector.com/2017/fonthill/fonthill2017a.html

Semeno Života pak může být rozvinut tím, že se kolem něj zakope dalších 12 kamenů, čímž vznikne tvar Květu Života.

A to lze dále stupňovat tak, že se sází další následné květy života:

Ale opakuji, dokonce i jen jeden kámen učiní aktivaci, tak dělejte, co můžete a podle svého vedení.

Všechny vnímající bytosti, které se účastní situace ve vězení Země velmi potřebují úlevu, proto se prosím co nejvíce vyvarujte zpoždění, a pokud můžete něco udělat, čím byste pomohli, a to se netýká pouze Cintamani, tak to prosím udělejte.

Díky všem, kteří jste s tímto projektem pomohli v posledních 2 letech. Neustále zvyšujeme naši hybnost až do konečného průlomu


Vítězství světla
Zdroj: http://recreatingbalance1.blogspot.cz/2017/06/cintamani-grid-guidelines.html