úterý 11. dubna 2017

Síla Ducha - seriál - díl 8 - Tři vesmíry


Studium původu, nekonečných možností
 a úplné rehabilitace Duchovní Bytosti 


TŘI VESMÍRY


Vesmír by se dal jednoduše popsat jako “celý systém vytvořených věcí”, abychom se nedostali do složitostí ohledně toho, co všechno by tam mohlo být, protože tyto možnosti jsou bez hranic. Abychom se zbavili zmatku ohledně konstrukce a anatomie tohoto speciálního hmotného vesmíru, který vnímáme zde kolem sebe, definuji tři vesmíry, které mohou být popsány takto: 

Vesmír 1:


Ten vesmír, který jste si vytvořili pro sebe. To je ten vesmír, ve kterém můžete pro sebe tvořit prostory, planety, časy, bytosti, duchy, zdi, bariery, energie, lidi, zvířata a rostliny podél všech životních impulsů existence, kde jsou tyto výtvory pouze vnímatelné pro vás samotné, jsou “tam” jenom pro vás. Vy určujete přírodní zákony ve vašem vesmíru. Vy rozhodujete, zdali tam je gravitace nebo zdali hodiny běží pozpátku, jestli se objekty pohybují nebo se s nimi nedá hnout. 

Vesmír 2:


Ten vesmír, který každá další Duchovní Bytost tvoří pro sebe, protože každá další Duchovní Bytost má schopnost vytvořit svůj vlastní osobní vesmír se svými vlastními zákony, postupy a funkcemi uvnitř svých stvoření. Nezáleží na tom, jak velké to je a zdali je tam vytvořeno mnoho věcí nebo jenom pár. Přesto to může být uzavřený systém. 

Vesmír 3:

Souhrn iluzí z vesmíru 1 a vesmíru 2, které byly odsouhlaseny všemi Duchovními Bytostmi. Tento hmotný vesmír. 

Tento mocný hmotný vesmír se v podstatě neskládá z ničeho jiného, než ze spoluvytvořeného průsečíku rozdílných osobních vesmírů. 

Já myslím, že již je jasné, proč jsem dříve trval tak mnoho na rozlišování pravdy a reality, proč je tak důležité “nenormalizovat” pravdu, myšlení a vnímání. To je tak důležité, protože jinak by nikdo nebyl schopen – kdyby všechny bytosti souhlasily ohledně těch samých věcí – ovlivnit nebo změnit charakter tohoto hmotného vesmíru. 

V současné době největší část Duchovních Bytostí souhlasí, že může být mnoho práce zastáváno počítači a mikroprocesory, což je možné ve fyzikálním vesmíru dobře pozorovat, protože jet toho plný. Můžete je najít skoro v každém autě, v pračkách, letadlech, kamerách atd. To je “normální”. Nicméně vždycky tomu tak nebylo! 

Je tomu tak pouze, protože jediná Duchovní Bytost byla dost silná a stále měla svůj vlastní vesmír, ve kterém si mohla přesně tyhle věci jednoduše představit! TO jednoduše vytvořilo “iluzi”, že by bylo fantastické, kdyby některé aktivity mohly běžet automaticky, rychleji a s menší námahou, v porovnání s obecným souhlasem, který byl předtím rozšířen. Pak si také představila, že musí existovat způsob, jak tento sen uskutečnit. Do toho bodu v čase tyto věci ve vesmíru 3 neexistovali, ale ve vesmíru 1 je mohla již vidět fungovat. 

Když pak také takovou iluzi komunikujete jiným bytostem, snad ne každý bude souhlasit, že by to mělo být nebo stát se pevnou realitou, ale někteří mohou. Ti si potom také začnou představovat ve svém vesmíru přesně to, co jim ta jiná bytost komunikovala. 

Oni pak také duplikují představu toho druhého - oni tvoří společně, odtud “spolu- tvoří”. 

Někdy se pak tato představa více a více rozšíří, více a více bytostí pracuje na tom tvoření, a přivádějí další k souhlasu a z ničeho nic vyrostla taková velká realita, že jsou tyto plány hmotně převedeny a dokonce mohou i být “dokázány”. Tak se vesmír 3 změnil! Otevřeli se zcela nové možnosti, byla vytvořena nová hrací pole! 

Další generace se pak narodí do změněného vesmíru 3 a prožívají to jako zcela normální, že například téměř každý ví, že počítač existuje, může s počítačem pracovat a dokonce i jeden má. Další generace téměř automaticky vytváří vše, co ostatní již v minulosti vytvořili, jenom protože si myslí, že to tam již je? NE to není! Když by každý přestal počítače vytvářet ve svých představách, zase by zmizeli tak, jak se objevili! Když by si nikdo nemyslel, že takovou věc potřebuje, nikdo by za ni neplatil a produkce by se zastavila. Potom by počítače zmizely ze scény a byly by nahrazeny novými a bezúdržbovými “neviditelnými bezhlučnými roboty”. 

A přesně proto píši tyto řádky. Protože z toho samého důvodu jsou také nežádoucí věci viditelné, mohou být prožívány a jsou vnímatelné ve vesmíru 3. Přesto tyto nežádoucí stavy, okolnosti – jako je válka, nemoci nebo přírodní katastrofy – tady vždycky” nebyly. Ty byly také v určitém bodě vytvořeny ve vesmíru 1 a potom, skrze komunikaci přesunuty k jiným bytostem ve vesmíru 2, skrze který pak v určitou dobu, pomocí většího rozšíření a souhlasu projevili ve vesmíru 3. 

Také prostor a čas, nebe a peklo, hory a jezera, planety a galaxie, dobré a špatné, andělé a ďáblové, štěstí a utrpení se má původ ve stejném principu a ne jinde – nezáleží na tom, co vám kdo mohl říci, protože se báli síly vašich myšlenek! 

Rozpoznáte zde způsob, jakým pracuje virus? Všimli jste si, že se zde setkáváme s určitým druhem infekce myšlenek? Tento princip třech vesmírů můžete jednoduše prozkoumat a pozorovat v životě. Například si povšimněte, kolik lidí ve vašem okolí onemocní, jakmile v novinách napíší o chřipkové epidemii kolem. Myslíte si, že by ti lidé onemocněli, pokud by si to nepřečetli? Ne, neonemocněli by! No možná by někteří onemocněli, protože jiní také tak rádi vyprávějí a tom, co “ví” z novin. Dokud nemáte svoje vlastní myšlení pod kontrolou, a nemůže slyšet takové komunikace bez toho, abyste je automaticky duplikovali do svého vesmíru 1, tak je těžké se tomu ubránit. Je důležité jednoduše všechno, co vám někdo podá jako koncepty jednoduše nekopírovat do svého vesmíru. 

Toto tajemství fungování a anatomie fyzikálního vesmíru je tím důvodem, proč mocní vždy dávali pozor na to, aby ze snů a iluzí udělali něco špatného, aby vymýtili vědomí o síle myšlenky. Nahradili učení o Duchovních Bytostech “psychologií zvířat”, kterou již vyučují děti ve školách – to, že člověk sám nemůže nic dokázat, že snů je tolik, že nemají žádnou cenu, a že člověk je jenom slabý, zranitelný, na každém závislý, a že by již nyní měl začít myslet na dobrý starobní důchod a na dobré úrazové pojištění. 

Rehabilitujte svoje sebeurčení podél všech impulsů existence do nekonečnosti, nechte svůj vesmír 1 znovu plně vzkvétat a budete vědět, co jsem měl na mysli, když jsem v úvodu napsal, že nadešel čas se probudit!


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: