sobota 15. dubna 2017

Rozhovor Cobra a Lynn z 25. 3. 2017 na Prepare for Change
(Rozhovor začíná pod aktualizací k Malawi)


Aktualizace k Malawi — Keyason

Tento měsíc bych chtěla představit někoho velmi statečného. Na začátku jeho života, když byl ještě batole, mu zemřela matka. Když mu bylo 12 let, zemřel také jeho otec. Stal se z něj sirotek, a nakonec byl přijat do sirotčince v Maoni, který tehdy vedl nynější biskup Morris Dimba.

Během pobytu v sirotčinci se učil o bibli a Ježíšovi. Jako mladík ještě ani ne dvacetiletý začal pracovat v sirotčinci jako praktikant s křesťanskými ministranty a chodil s nimi do jiných vesnic učit o bibli a Ježíšovi. Sám se stal kazatelem. To bylo povolání jeho života, i když původně snil o tom, že bude pilotem. Ale kvůli chudobě se tento sen nemanifestoval.

Teď mluvím o Keyasonovi Manjolo. Poznal život z obou stran - jako samotný sirotek a nyní jako dospělý, ženatý muž s velkým srdcem. Miluje svůj lid a moc chce pomáhat nemohoucím starým lidem, hendikepovaným a mnoha sirotkům ze své komunity. Před několika měsíci se rozhodl, že se přestěhuje na nové místo v okrese Chikwawa v Malawi, které je blíž k hranicím s Mozambikem. Keyason se cítí být s tou oblasti spojen. Říká mi, že, přestože je ta oblast odlehlá, má dobrou zemědělskou půdu a jsou tam přátelští lidé. Lidé v té oblasti vidí a oceňují jeho práci a podporují ho tím, že mu nosí skromné zásoby a pomáhají, jak mohou.

Protože byl sám sirotkem, zná, jaké myšlenky se honí sirotkům hlavou: cítí se méněcenní, nechtění a nemilovaní. Keyason nechce, aby nové místo, které buduje, mělo v názvu slovo „sirotčinec“. Uvažuje o tom, že by tento nový domov nazval Místo pro přípravu na změnu anebo Domov přípravy na změnu.

Mají tam mnoho problémů; osobní příběhy sirotků, kteří chodí za Keyasonem, jsou srdcervoucí, ale lze je s naší pomocí zmírnit. V té oblasti není elektřina, není tam lékařská péče ani nemocnice. Zrovna teď mají dva sirotci malárii. Dalším problémem je, že tam není pro lidi čistá pitná voda; voda je slaná, přestože jsou ve vnitrozemí. Také to není dobré pro pěstování obilí. Malawané jsou většinou rolníci. Keyason dostal od náčelníka vesnice pozemek. Náčelník se ztotožňuje s Keyasonovou vizí na vytvoření komunitního centra, kde by mohli žít sirotci, kteří by tam mohli být vzděláváni a kde by nemohoucí a staří lidé mohli dostat najíst a dostalo se jim tam potřebné péče.

Koncem ledna jsem se Keyasona zeptala, o kolik pečuje dětí. Řekl, že o 70! Tento muž je v komunitě nový a již má titul „toho, kdo pomáhá sirotkům“. Tento týden jsem se ho ptala na totéž. Keyason mi řekl, že jich je cca 250.

Keyasonova rodina, počínaje jeho ženou Sarah, má také smysl pro léčitelství a pomáhá lidem i sirotkům. Mají tři děti; dvě dcery: 14ti letou Mphatso, 11ti letou Mary a jednoho syna Arthura, kterému je 9. Všechny děti chodí do školy. V Malawi je škola výsadou. Ne všechny dětí chodí do školy, protože za vzdělání rodina platí. Tyto děti bez rodiny jsou dětmi ulice a domov nemají. V Malawi nejsou žádné sociální programy, které by se o ty děti staraly. Vše, co se pro ně dělá, pochází ze soukromých darů a od lidí, kteří se o věc zajímají.

Dnes jsem vám přestavila příběh Keyasona, protože on potřebuje velkou pomoc, aby se postaral o tyto nešťastné děti a lidi. Prosím, přemýšlejte o tom, zda byste nechtěli pomoct. Nejedná se pouze o Lynnin projekt nebo o humanitární projekt Prepare for Change; je to projekt lidí světa, jak pomoct lidem světa. Já pomáhám, protože situaci znám a chci udělat něco, abych lidem v Malawi pomohla. Jsou součástí lidské rodiny. Prosím, umožněte, aby jim bylo pomoženo. Uvádím Keyasonovu poštovní adresu pro ty, kdo by mu chtěli pomoct přímo:

Christian Alliance Ministry and All Churches Resource Center
P.O. Box 31
Chikwawa, Malawi, Central Africa


Já jsem pouze prostředník, který vám dává příležitost udělat v našem světě dobrý skutek. Tento projekt není o mně, proto přiznávám, že nevím o Malawi vše. Bylo to pouze s pomocí naší širší globální komunity Prepare for Change, že již několik měsíců pomáháme nakrmit lidi v Malawi. Když se příště posadíte k hezkému vyváženému jídlu, lahodícímu všem smyslům, prosím, abyste mysleli na lidi v Malawi, kteří jídlo nemají a nemohou si k němu sednout a podělit se o ně. Můžeme to změnit! Bude to chtít nás všechny, abychom napravili všechno zlo v našem světě, ale toto je místečko, kde je možné začít. Prosím, abyste poslali Keyasonovi peníze, aby mohl podpořit lidi, dokud mu nepomůže velký humanitární projekt. Ne jenom v Malawi, ale všude na světě; v místech kde jsou hladoví, chudí, nemocní a zoufalí. Prosím, začněme u této komunity.

Cítím povinnost zmínit zde některé lidi, kteří dávají, někdy víc, někdy míň, někdy každý měsíc, pomoc pro Malawi. Moc jim děkuji a vyslovuji jim obdiv:
Jane z Irska
Katsuko z Japonska
Elvira z Rumunska
Raymond,
Gail,
Sophia,
DaNell,
Megan,
Dane z USA

A také další, kteří zde nejsou zmíněni.

Pokud chcete přispívat prostřednictvím Prepare for Change, prosím použijte naši novou poštovní adresu:

Prepare for Change
1441 Huntington Drive, Suite 1110,
South Pasadena, CA 91030


Prosím, šeky vypisujte na “Prepare for Change”.

Můžete na to také použít PayPal, ale upozorňuji, že i když se jedná o dar z humanitárních důvodů, politika PayPal je taková, že si vždy odečte 3% z celkové odesílané částky.

Děkuji za pomoc.


Cobra - březen 2017 – dotazy k aktuálním událostem


Lynn – Ahoj, Cobro! (http://2012portal.blogspot.com) Vítáme vás u naší březnové aktualizace. Tady je Lynn z www.prepareforchange.net a Aaron na zvuku, který bude pokládat polovinu otázek. Začneme s dotazy k aktuálním událostem a pak přejdeme k dalším tématům. Jako vždy, dotazů máme víc než dost. Dnes máme k dobru trochu víc času, tak doufáme, že stačíme probrat víc dotazů. Tady je první:

„Můžete prosím podrobněji vysvětlit význam úspěchu éterické meditace z 26. února 2017, kterou jsme dělali pro Kongo? Byla to meditace a řekl jste nám, že byla úspěšná. Dosáhli jsme kritického množství. Můžete k tomu říct něco dalšího?“

COBRA – Já jsem o tom zveřejnil podrobnou zprávu. V zásadě jsme dosáhli kritickou hranici, kterou jsme potřebovali, abychom pronikli závojem a vytvořili trvalou změnu ve struktuře plazmické úrovně kolem planety. Zapečetili jsme anomálii v Kongu, která se teď velmi rychle léčí a to spustilo silnou řetězovou reakci u dalších vortexů na planetě, zejména u vortexu v Sýrii, kde došlo k okamžitému účinku po 4 dnech, kdy byla osvobozena Palmýra. Došlo i k mnoha dalším následkům. Jedním z nejdůležitějších dopadů bylo, že se od té doby velmi snížila síla negativních sil na plazmické úrovni kolem planety. To teritorium ztrácejí velmi rychle.

Lynn – Doufám, že se věci výrazně zlepší, zejména pro Afriku.

COBRA – Zlepší se. Ale samozřejmě, na fyzické úrovni si to vyžádá čas a zejména po Události budou změny na fyzické úrovni trvalejší.

Aaron – Dobrý den, tady je Aaron a hned začneme první otázkou: Corey Goode říká, že mu Aliancé sfér sdělila, že jejich úkolem je řídit a přemístit populace na planetě. Je možné, že budou ty bytosti sfér pověřeny přemístit a transportovat obyvatele Země v době resetu planety, někdy po Události?

COBRA – Nemohu se vyjadřovat k informacím Coreyho Gooda, takže tu otázku musíte přeformulovat.

Aaron – Tady pokračuje: „Myslím, že ta samá událost je v bibli zmiňována jako uchvácení/vytržení? Můžete o tom něco říct?“

COBRA – Bible má mnoho odkazů na Událost a bod zlomu a uchvácení je jedna z pozdějších fází procesu vzestupu.

Lynn – Takže proces vzestoupení není okamžitá událost. Nějakou dobu to trvá?

COBRA – Ano, jistě, již jsem to mnohokrát vysvětloval. Událost nastane, když dojde k bodu zlomu. Znamená to odhalení, znamená to uvěznění Kabal a znamená to finanční reset. Až tehdy nastane proces vzestupu.

Lynn – Ta část Temné flotily, kterou zmiňuje Corey Goode, že zůstala uvězněna v naší sluneční soustavě, když byla vytvořena vnější bariéra (která chrání sluneční soustavu před každým, kdo by chtěl dovnitř nebo ven) - pohybuje se Temná flotila stále v Antarktidě, na základnách na Měsíci a v naší sluneční soustavě?

COBRA – To, co Corey označuje jako Temnou flotilu, je do jisté míry stále aktivní na Antarktidě, ale to se brzy změní.

Aaron – Na facebookovém profilu Coreyho Gooda z 12. března 2017 říká Corey toto: (https://www.facebook.com/BlueAvians/posts/1716167242014398)

“Je zřejmé, že začalo vypouštění informací. Nedojde k plnému odhalení dat, jak se o to zasazovala Aliance tajných kosmických programů. Dochází k tomu, že jsou strategicky vypouštěny balíčky dat. Předpokládáme, že se na začátku bude jednat o válku zveřejňování dokumentace systémem kousek po kousku. Kabal pravděpodobně nejdříve vypustí dávku dat proti určitým členům skupin Pozemské aliance. Obě strany se pokusí zdiskreditovat zdroje, které proti nim zveřejnily data, což bude i nadále mást veřejnost. Je to pravda?

COBRA – Teď je to do jisté míry pravda, ale po Události tomu tak nebude. Událost vlastně znamená plné odhalení bez kompromisů a skrytých agend.

Aaron – A dojde k částečnému odhalení?

COBRA – Částečné odhalení NEBUDE. Dojde k plnému odhalení. To nepřichází v úvahu. O tom se vůbec nediskutuje. Znovu opakuji: bude plné odhalení.

Lynn – Říká se, že existuje planeta Vulkán, která je teď pro nás neviditelná. Je to planeta první hustoty a zdá se, že je Slunci blíž než Merkur. Co o té planetě víte a pokud existuje, proč to bylo před námi tajeno a za jakým účelem?

COBRA – Je to teoretická planeta, jejíž existenci předpokládají někteří astronomové, ale ona neexistuje.

Aaron – Někteří vědci říkají, že založení projektu Montauk vycházelo z hlubokých utajených a okultních satanistických praktik a rituálů. Je to pravda?

COBRA – Do jisté míry ano.

Lynn – Popsal byste, jaký byl hlavní účel projektu Montauk, jakou škodu to společnosti způsobilo, jaké to mělo dopady a jaké jsou plány Světelných sil na vyléčení milionů obětí toho projektu?

COBRA – Účelem toho projektu bylo hrát si s časovými liniemi. Chtěli dostat pod kontrolu různé časové linie. Nebyli úspěšní, ale v důsledku jejich pokusů se na povrchu více vyprofilovala určitá míra primární anomálie; o to již bylo postaráno. Již to nepředstavuje problém. Přetrvávajícím problémem jsou oběti toho programu, které stále potřebují léčit, a k tomu dojde po Události.

Aaron – Další otázka: „Našel jsem toto konstatování a rád bych se dověděl, co o tom víte: Začátek zní takto: Myslíte, že kupujeme čistou marihuanu nebo „vyčištěnou“? Zamyslete se nad tím! Jedná se o marihuanu se specifickými léčivými vlastnostmi, která je katalogizována v Quantico ve Virginia u FBI; jsou do ní vsazeny implantáty a čipy, je nanotechnologicky ošetřena; je kompatibilní se všemi nanity geneticky modifikovaných produktů, jedná se o velmi malé počítačové systémy… Je to stejné, jako se všemi cigaretami, i elektronickými, nekvalitními potravinami, atd. Je to pravda?“

COBRA – Ano, je to pravda.

Lynn – Další dotaz je od stejného autora jako předchozí otázka. „Je to všechno divadlo! Vláda USA vybere každý měsíc víc než 3 triliony za elektřinu ve velkých městech! Něco jako deficit neexistuje. Jenom zdaněním lidí získá vláda stonásobně částku, která je zapotřebí. Pak přijdou s myšlenkovým programem spotřeby a výroby. Získají peníze, aby to rozjeli, a pak tisknou peníze z ničeho. Existují zařízení, která nespotřebují žádnou energii na replikátory, takže by si mohli vyrobit (a skutečně to dělají) všechny věci, nástroje, atd., vše co potřebují, zatímco lidé zůstanou trčet vzadu. Je to všechno divadlo. Všechny účty jsou víc než uhrazené. Musíme si vzít strašáka zpátky. To mi řekli členové elity. Řekli, že to vše je „na účtech“. Zbytek je podvrh a šprým a jim to prochází a oni mají v plánu ukončit tuto civilizaci a utéct do jiného prostředí. Můžete to komentovat?

COBRA – Je to docela hezký popis toho, co se teď na planetě děje a je dobré, že si to lidé začínají uvědomovat. A samozřejmě, že to změníme. Nestane se to.

Aaron – V pondělí 20. března nám bylo řečeno, že toho dne zemřel David Rockefeller na svém panství v New Yorku. Pokud je to pravda, jeho smrt připadla na jarní rovnodennost. Opravdu zemřel v tu dobu? Anebo je to falešná smrt a zpráva byla zveřejněna za nějakým účelem?

COBRA – Byla to skutečná smrt. Opravdu zemřel a nejednalo se o klonované tělo, je opravdu a skutečně mrtvý.

Aaron – Nevíte, zda to byla přirozená smrt, nebyly do toho zapojeny Síly světla?

COBRA – Řekněme, že zemřel v důsledku svých obav poté, co byl předmětem jistých operací Sil světla.

Aaron – Můžete nám říct něco víc o odchodu Davida Rockefellera a jak to ovlivní plány Kabal?

COBRA – Myslím, že o tom budu mluvit v příští aktualizaci.

Lynn – Také se psalo, že Davidův syn Dr. Richard Rockefeller zemřel při havárii letadla poblíž nemovitosti svého otce. Ale Ben Fulford nedávno napsal, že Richard svou smrt předstíral a ve skutečnosti uprchl na podzemní základnu v Jižní Americe. Můžete říct, co víte o Rockefellerech?

COBRA – Teď mluvíte o synovi? (Ano) Ano, na tu základnu odešel, ale už tam není. Byl zadržen.

Aaron – V nedávné době bylo zveřejněno mnoho ohromujících investigativních zpráv o minulých a současných utajených operacích v Antarktidě. Tazatel chce, abyste shrnul informace, které lze potvrdit anebo naopak, vyvrátit, co se týče těchto zpráv. Prosím, řekněte cokoliv, co je důležité, co se týče těchto aktivit.

COBRA – Myslím, že Antarktidě je teď přikládána příliš velká pozornost. To na této planetě zrovna teď není hlavní exopolitická záležitost. Je to pouze jedno z míst, kde se děly věci a Antarktida NENÍ Atlantida. Musím to říct. Na Antarktidě bylo nalezeno mnoho starých ruin, stejně jako na jiných místech světa a všechna místa budou odhalena po Události. Kabal nebude schopna použít ty objevy na to, aby odklonila pozornost od svých zločinů. To se nestane.

Aaron – A konečně, pracuje nějak Hnutí odporu v Antarktidě?

COBRA – Ano, teď tam mají velmi intenzivní operace.

Lynn – Koncem února se psalo, že z důvodu exploze ponorky zamořila Antarktidu a také části Evropy a Severní Ameriky radioaktivní kontaminace. Pronikaly zprávy o tom, že z toho důvodu speciální jednotky evakuují z Antarktidy civilisty. Můžete nám o tom něco říct?

COBRA – Byla to omezená míra radioaktivity v důsledku nehody ponorky, ale nebylo to nic…výrazného. Nebylo to příliš nebezpečné a evakuace civilního personálu se k tomu nevztahovala. Ta měla souvislost se zástupnou válkou, která probíhá v Antarktidě mezi drakoniánskými silami a Galaktickou konfederací.

Lynn – Takže evakuace neproběhla asi z tohoto důvodu?

COBRA – Evakuace byla, ale ne kvůli radioaktivitě, ale kvůli té válce.

Lynn – Je pravda, že blesky jsou nejlepším způsobem, jak se zbavit přílišné radioaktivity v životním prostředí?

COBRA – Ne.

Aaron – Znáte SKUTEČNOU příčinu proč generál Michael Flynn rezignoval z pozice poradce národní bezpečnosti USA?

COBRA – Zrovna teď probíhá velmi silný boj mezi různými frakcemi. Nazval bych to frakce Clintonů/Rockefellerů a Trumpova/jezuitská frakce a ten boj má za následek mnoho rezignací a změn, ale není to tak důležité, jak si lidé myslí. Protože ti lidé, kteří skutečně tahají za nitky, ti nejsou vidět. Nejsou v médiích. Neukazují se. Jenom umisťují jisté lidi jako představitele, kteří provádějí jejich agendu.

Lynn – Nedávno vyšel článek, kde se tvrdí, že Norman Brokaw, výkonný šéf agentury William Morris a osobní agent pana Billa Cosbyho po dobu 30 let potvrdil, že s panem Cosbym mluvil s Robertem C. Wrightem o záměru učinit nabídku koupě NBC. Ale prezident této sítě, vůdce Iluminátů, který řídí NBC, by ztratil v této televizní společnosti moc, kdyby ji Bill Cosby koupil. Jediný způsob, jak tu koupi zastavit, bylo zničit Billa Cosbyho. Začali s falešnými obviněními o znásilnění. Víte o tom něco, je to pravda anebo je to jenom odvádění pozornosti od pravdy?

COBRA – Ano, došlo k obviněním a nezakládalo se to na pravdě. Ohledně této situace existují věci, které jsou skutečné a které ještě nebyly odhaleny. Realita byla pokroucena, ale za tím je kousek pravdy.

Aaron – Bitcoin je digitální měna a jako cokoli digitálního, dá se hacknout a manipulovat s tím. Je bitcoin tak bezpečný a odolný jak se tvrdí, anebo je to jenom další Trojský kůň, kterým se Temné síly pokoušejí zbavit fyzických měn, aby měly totální a absolutní kontrolu nad našimi penězi?

COBRA – Bitcoin se nestane celosvětovou měnou budoucnosti. Je bezpečný do jisté míry, ale pokud do toho nejdete, je to v pořádku. Do Bitcoinu bych většinu úspor nevložil.

Lynn – Bitcoin vymyslel Satoshi Nakamoto. Řekl jste, že Bitcoin je krokem k novému systému. Pracuje Nakamoto se Silami světla ?

COBRA – Ne přímo, ale nepřímo ano.

Lynn – Je Bitcoin systémem z jiné planety?

COBRA – Ne.

Lynn – Jak to, že by Bitcoin nemohl být zkompromitován UI anebo hacknutím za pomoci počítačů?

COBRA – Umělá inteligence není tak mocná, jak se lidé obávají, protože lidská mysl je vždy mocnější, protože ona je spojena se Zdrojem a tak může překonat všechny akce umělé inteligence.

Aaron – Není stříbro nebo zlato lepší a bezpečnější investice než Bitcoin?

COBRA – Ano.

Aaron – Kdo je za Bitcoinem? Jezuité s bezhotovostní společností nebo Pozitivní aliance?

COBRA – Pozitivní aliance, nepřímo.

Lynn – Když má Kabal podzemní, vysoko technologicky vyspělé základny a jej plavidla mají technologie jako replikátory, co jim brání, aby jednoduše zmáčkli tlačítko a vytvořili všechno zlato a drahé kovy, které potřebují, aby jejich současný hroutící se finanční systém běžel donekonečna?

COBRA – Velká většina Kabal nemá přístup k těm pokročilým technologiím. Má k tomu přístup jenom velmi malá omezená skupinka a ti to ostatním členům Kabal nepředají.

Zveme vás, abyste se připojili k Prepare for Change: začal nábor našich členů. Navštivte naši webovou stránku http://prepareforchange.net/ a podívejte se na pravý sloupec, sjeďte trochu níž pod ikonku přehrávání Radio Shows, kde se můžete zapsat pro odběr našich aktualit, vycházejících pravidelně, aby vás upozornily na poslední vyvěšené články. Mailové adresy nikomu neposkytujeme a můžete se kdykoli odhlásit.

Když se seznámíte s naší webovou stránkou, najdete tam další zajímavé oblasti a informace, jak se do nich zapojit. Podívejte se na menu, které vám ukáže, jaké úžasné programy jsme již zahájili anebo s jakými byste mohli začít ve vašem okolí. Jsme tady, abychom vám pomohli a budeme rádi za vaše komentáře. Naše aktivity jsou:

Týdenní meditace za urychlení Události každou neděli v 18.00 našeho letního času a 17.00 našeho zimního času, můžete se stát členem Sesterství růže (http://prepareforchange.net/sisterhood-of-the-rose/), můžete se připojit nebo založit skupinu pro podporu Události (http://prepareforchange.net/event-support-groups/). Prosím, uvědomte si, že Prepare for Change existuje pouze proto, že naši stránku podporujete svými dary. Prosím použijte kolonku “PayPal donation” v pravém sloupci webové stránky zrovna pod Týdenní meditací za Událost. Šeky vystavené pro “Prepare for Change” lze také poslat na naši novou poštovní adresu:

1441 Huntington Drive, Suite 1110, South Pasadena, CA 91030


Aaron – Další dotaz: „Jak blízko je úplné zničení Yaldabaotha?“

COBRA – Je blíž než kdykoli předtím. Chapadla nebo plazmová vlákna této entity byla zcela odstraněna a hlava je v počátečním stádiu rozpuštění.

Aaron – Existují teď nějaké bomby, které brání našemu pokroku směrem k Události?

COBRA – Ano jistě, stále ještě existují topletové bomby a budou zde až do Události. To je hlavní důvod, proč ještě k Události nedošlo. Když budou topletové bomby odstraněny, bude spuštěna Událost.

Aaron – Můžete říct, jaké překážky máme očekávat nebo překonat?

COBRA – Jak jsem řekl, v plánu je odstranění zbývající plazmické anomálie a topletových bomb, které jsou s tím spojeny a pak spuštění Události. Takový je základní plán a je plněn.

Lynn – Nyní, když jsou od úspěšné Éterické meditace pro osvobození Yaldabaoth a topletové bomby omezeny na povrch planety, jaká by byla pro nás nejlepší strategie, aby pokračovalo rozpouštění hlavy Yaldabaotha?

COBRA – Nejlepší strategie je umisťovat do strategických míst kameny Čintamani. Nejenom do půdy, ale také do moří, daleko od pobřeží.

Lynn – Má to nějaký účinek na radiaci, která je v oceánu?

COBRA – V oceánu není moc radiace, je jí méně než jsou lidé informováni, nebo dezinformováni.

Aaron – Jak můžeme vytvořit sekci pro Vzestup a spolupráci s Galaktickou konfederací, abychom vyčistili primární anomálii a pomohli s rozpouštěním hlavy Yaldabaotha?

COBRA – Budu o tom detailně hovořit v některém z příštích článků. Nemohu to krátce zodpovědět, protože je to trochu složitější. Musím to podrobně vysvětlit písemnou formou.

Lynn – V ruském rozhovoru jste nedávno odpověděl, že v Rusku již nejsou žádné hluboké podzemní základny. Dá se to také říct o ostatním světě, a pokud ne, v kterých zemích jsou ještě základny, které je třeba vyčistit?

COBRA – Většina základen, patřících Kabal je v zemích, tradičně spojených s Kabal, takže USA, Izrael, Saudská Arábie a do jisté míry i Británie, Turecko, Japonsko. Ale většina ostatních zemí je od toho v této chvíli osvobozena.

Aaron – Nedávno jste v ruském rozhovoru řekl, že Země je velkým vězením se zvýšenou ostrahou s Archony a Chimerou jako dozorci a že to určitě není žádná škola. Vždy nám bylo říkáno, že Země je škola a že můžeme postoupit na vyšší úroveň existence anebo jít do nebe, když uděláme to, co zde máme udělat. Můžete to okomentovat a je něco pravdy na tom, že se dá postoupit na vyšší úroveň, jako je tomu u Vzestupu?

COBRA – Je pravda, že lze postoupit na vyšší úroveň, když budete pracovat na svém duchovním rozvoji, ale neznamená to, že Země je škola, která vás učí, jak se vyvinout na vyšší úroveň. Cílem Archonů není pomáhat nám v duchovním vývoji. Chtěli zablokovat náš duchovní vývoj, a když postoupíte, stane se tak, přestože zde existuje programování. Když si pozvednete rozhled a vědomí nad rozsah a omezení karantény, pak skutečně duchovně postoupíte.

Lynn – Mám dotaz k Sýrii. Je něco, co byste chtěl říct dodatkem k tomu, co jste již řekl ohledně meditace, která byla úspěšná?

COBRA – Mohu jenom říct, že operace postupují a že syrský vortex bude osvobozen v relativně krátké době.

Aaron – Několik zpráv od spolehlivých zdrojů z Japonska a západního pobřeží USA tvrdí, že byla zaznamenána vysoká úroveň radiace ze stále nedořešené havárie reaktorů ve Fukušimě s tím, že některé hodnoty překračují limity, které jsou považovány za život ohrožující.

Tato informace je v přímém rozporu s Cobrovou odpovědí v minulém rozhovoru někomu, kdo vyslovil obavy ohledně radiace reaktorů. V zásadě Cobrovy odpovědi naznačovaly, že radiace ve Fukušimě není významným problémem. Tento člověk se ptá Cobry, zda má k tomu nějaké dodatečné informace nebo komentář, který by pomohl rozptýlit jeho obavy ohledně těch vysokých hodnot radiace, které byly zjištěny. Je třeba si uvědomit, že ty technologie mají jistá omezení. Existují nějaké exotické, kvantové technologie, které by zneutralizovaly vážné problémy s radiací?

COBRA – Jak jsem mnohokrát řekl, z Fukušimy neproudí žádná významná radiace, která by přesahovala velmi omezenou oblast kolem samotného reaktoru. Pokud tedy žijete ve vzdálenosti víc než 10 až 20 mil od reaktoru, jste v bezpečí a vše ostatní je pouze dezinformace. Jsem v kontaktu s lidmi, kteří dělají přesná měření s Geigerovým počítačem a oni poblíž Fukušimy nenaměřili žádnou velkou radiaci.

Aaron – Mají se snížením radiace něco společného galaktické síly?

COBRA – Dělají to v mnoha případech, nejenom v případě Fukušimy. V minulosti došlo k mnoha ještě vážnějším nukleárním katastrofám a byly minimalizovány, protože galaktické síly zabránily tomu, aby se radiace rozšířila příliš daleko.

Lynn – Ve vašem blogpostu z 28. 11. 2013 jste zmínil toto:

“Momentálně jsou hlavní operační jednotkou Archonů jezuité, kteří udržují stav karantény na planetě Zemi. Jejich předchozí nadřízený, generál Hans Peter Kolvenbach je hlavní postavou při udržování vibrací strachu mezi lidmi na povrchu planety.“. Ve zprávách zaznělo, že Kolvenbach zemřel 26. 11. 2016 v Bejrútu. Je dle vašich zdrojů skutečně mrtvý? Pokud je mrtvý, jaký to má význam pro odhalení a spravedlnost co se týče útoků z 11. 9. (2001) a 11. 3. (2011)?

COBRA – Znamená to, že jeden z hlavních strůjců toho zemřel nebo spíše byl odstraněn z planety, ale on nebyl sám a nebyl ani jediný, kdo bránil tomu, aby pravda vyšla najevo. Jednalo se vlastně o celou skupinu a tato skupina ještě nebyla odstraněna. Ale s každým z těch, kdo byl odstraněn, je situace snadnější a to je jedna z příčin, proč dochází k tolika únikům na různá témata, což se dříve nestávalo.

Aaron – Co si myslíte o NESARA? Můžete nám říct nějakou aktualizaci?

COBRA – Žádná není. Je to spojeno s globálním finančním resetem a to se stane v okamžiku Události.

Aaron – Je nějaké spojení mezi ENKIM a St. Germainem?

COBRA – Ne.

Lynn – Obama nedávno odcestoval na Tahiti bez Michelle a svých dcer. Co tam dělá?

COBRA – Tráví tam svůj osobní čas, takže nic co by bylo důležitého pro planetu.

Aaron – Víte o lidech zapojených do pedofilní sítě, že by byli ve světě zavíráni?

COBRA – Ano, mnoho těch lidí bylo zadrženo, ale zatím nešlo o špičky. Řekl bych, že zrovna teď jsou v mnoha zemích světa zavírání členové středného managementu té sítě a je to odhalováno prostřednictvím alternativních médií a do jisté míry i přes hlavní, mainstreamová massmédia.

Aaron – Máte za to, že se obchodování s dětmi a pedofilie brzy dostanou do veřejného povědomí?

COBRA – Ano, jde o součást procesu odhalení a na jistých místech světa se to již odhaluje a bude to pokračovat, dokud se to nestane nepopiratelným, tedy že lidé to již nebudou moct popřít. Dojde k tomu brzy. Docela brzy.

Lynn – David Wilcock a Corey Goode nedávno přišli s informací o nálezech v Antarktidě lidí, zvaných Preadamité. Jsou to lidé, původem z Marsu, kteří sem přišli před více než 50 000 lety. Říká se, že někteří Preadamité ještě žijí ve Vatikánu, kde ukrývají své prodloužené lebky pod vysokými vatikánskými čepicemi. Corey a David Wilcock odhalují ohromující informace o tom, co na Antarktidě je, včetně toho, že jsou tam tři velmi velké ztroskotané starobylé vesmírné lodě, v jedné žije komunita lidí, že jsou tam velmi vysocí lidí ve „stázi“ po tisíce let, kteří se brzy probudí. Můžete potvrdit, že je to pravda?

COBRA – Části toho jsou pravdivé, zejména ta část o Vatikánu, ale ohledně dalších tvrzení je zapotřebí více důkazů, nejenom příběhy. Očekával bych, že budou mít víc důkazů o hlubších aspektech příběhu o Antarktidě. Je pravda, že tam byly nalezeny ruiny, ale jsou tam detaily, které jsem nemohl potvrdit z mých zdrojů - že by zbytek příběhu, o kterém mluví, byl pravdivý.

Lynn – Týká se to i obrů ve stázích?

COBRA – Je pravda, že na mnoha místech světa jsou obři ve stázích, to mohu potvrdit.

Aaron – Zdá se, že nedávné volby v Holandsku, kdy prohrál Geert Willers, byly možná zmanipulované. Můžete říct, zda opravdu vyhrál v hlasování? Jaký význam má prohra Geerta Willerse?

COBRA – Ne moc velký, protože, jak jsem mnohokrát řekl, politická struktura před Událostí nebude schopna spustit dramatické změny, bez ohledu na to, kdo bude zvolen, protože stále tahá za nitky síť, která je v pozadí.

Aaron – A nevíte, zda hlasování vyhrál?

COBRA – Tu informaci nemám.

Lynn – S odvoláním na nedávnou týdenní zprávu Benjamina Fulforda z 20. března zde máme několik otázek. Tedy, jsou zde citace a pak otázky.
Korporace Spojených států z r. 1861 byla nahrazena Republikou Spojených států, které byly založeny v r. 1776.
15. března, kdy bylo dosaženo dluhu 20 trilionů dolarů, vláda nezkrachovala, protože dluh patří korporaci a ne republice.
Korporace byla prohlášena za zbankrotovanou a dluh byl prohlášen za neplatný s tím, že neexistuje.

Cobro, je to pravda a myslíte, že se něco stane v blízké budoucnosti s financemi, co se týče Republiky Spojených států a prezidenta?

COBRA – Nemohu potvrdit, že by byla obnovena republika. Když bude obnovena republika, dojde k dramatickým a okamžitým změnám, které bude vidět každý, kdo žije v USA. Nebude to jenom teoretický koncept. Bude to velmi praktické, velmi pevné a velmi drastické oznámení, které projde hlavními zpravodajskými médii, nejenom přes některé obskurní alternativní stránky. Takže část z toho není pravda. Co se týče národního dluhu, za scénou vždy dochází k manipulacím, které vždy zázračně situaci vyřeší, až dokud nepřijde další krize, protože Kabal stále ovládá finanční systém a může dělat s těmi čísly cokoli chce.

Aaron – Je to náhoda, že oznámení o smrti Davida Rockefellera proběhlo zrovna v této době?

COBRA – Jistě a určitě to nebyla náhoda a já o tom budu psát v mých příštích článcích.

Lynn – Ben pak dále říká, že Trump také odmítl přijmout úplatek, který mu minulý týden nabídla německá kancléřka Angela Merkelová za to, že nepůjde po Rotschildových přisluhovačích jako John McCain a Hillary Clintonová. Jeho zdroje říkají, že za jeho odmítnutím potřást si s Merkelovou ruce bylo toto. Když z toho vyjdeme - poslouchá Merkelová jenom rozkazy od svých rotschildovských kabalistických prohazováků?

COBRA – Ano.

Aaron – Také jihoameričtí drogoví baroni používali své dolary na nákup iráckých dinárů, když chtěli vyprat peníze. Nicméně, protože frakce Clinton/Bush v amerických volbách prohrála, ty dináry se zřejmě nikdy nestanou použitelnou měnou. Myslíte, že se dinár někdy stane použitelnou měnou?

COBRA – Není to tak drastické, jak řekl Ben, ale já bych nechtěl spekulovat, zda hodnota této měny dramaticky naroste či ne, takže já bych se zdržel jakýchkoli transakcí, včetně iráckého dináru.

Aaron – A co s africkým zimem?

COBRA – To je stejné.

Aaron – Další dotaz. A konečně, zdroje z asijských tajných společnosti a Společnosti bílého draka se shodují na tom, že „boj proti drogám“ nevedl k zničení ilegálního obchodu s drogami s obratem 2-3 trilionů dolarů, proto by bylo dlouhodobým řešením legalizovat a regulovat narkotika, aby byly minimalizovány škody, které způsobují a aby byly peníze odkloněny od kriminálních gangů. S ohledem na to tvrzení, máte za to, že v budoucnu dojde k legalizaci drog?

COBRA – V některých státech a některých zemích světa se to již děje, takže takový trend začíná. A jak Kabal ztrácí moc, nebude schopna to zastavit. Boj proti drogám byl pouze fígl, který Kabal používala, aby napumpovala peníze a převáděla víc peněz prostřednictvím obchodů s drogami.

[Dotazy na Cobru jsou na stránce pod označením: “Cobra/RM” (http://prepareforchange.net/cobra-questions/). Prosím, zasílejte vaše dotazy tam, protože to je místo, kde jsou shromažďovány dotazy pro naše rozhovory. Vhodné otázky by se měly týkat aktuálních událostí, věcí, jež nebyly ještě zmiňovány a témat, která mohou být poučením pro všechny. Prosím nepokládejte osobní dotazy, nechtějte znát Cobrovy názory na jiné lidi nebo na jejich práci, na videa či knihy, protože Cobra nemůže vidět vše, co je na internetu a takové dotazy nebudou předloženy k zodpovězení. (http://prepareforchange.net/cobra-interview-faq/)]


Lynn – Tuto část začneme dotazy týkajícími se duchovna. Když přecházíme z 3.dimenze do 5. dimenze, je to podobné jako když měníme stanice na rádiu z krátkých na dlouhé vlny anebo když přepínáme televizní kanály. Vysvětlete, zda je to výrazně odlišné?

COBRA – Je to dobré přirovnání, můžete ho použít na pochopení posunu vibračních frekvencí.

Aaron – Teď se zeptám jinak: Je pravda, že andělské lidské bytosti vznikly v andělských říších a pak sestoupily do nižších světů, jako je třídimenzionální Země? My, jako skuteční pozemští lidé, kteří jsme začali evoluci své duše v největší hustotě Země; jsme již v procesu vzestupu zpátky, směrem výš?

COBRA –Ano, je to pravda.

Aaron – Mohou se dvouplameny inkarnovat jako lidé stejného pohlaví?

COBRA – Je to možné.

Lynn – V posledním rozhovoru jste zmínil meditaci, kterou děláte, kdy se spojujete se svým vyšším hvězdným Já a používáte ho na omlazení a regeneraci svého těla. Můžete nám k té meditaci říct ještě něco dalšího?

COBRA – V tuto chvíli ne.

Aaron – Můžete mluvit o Velkém třesku a o tom, jak vznikl vesmír? Byl ten prvotní Božský zdroj/Prvotní zdroj dokonalou světelnou bytostí, která manifestovala rozšíření myšlenky „Co kdybych se rozšířil?“ Můžete případně uvést takovou úvahu či nepochopení na pravou míru?

COBRA – Došlo k tomu, že vesmír byl stvořen v důsledku interakce Zdroje s primární anomálií, takže byly do toho zapojeny oba aspekty. Oba byly zapojeny do vzniku vesmíru během Velkého třesku.

Aaron – Jaký je rozdíl mezi Vzestupem a osvícením? Dá se osvícení nazvat také seberealizací?

COBRA – Osvícení je okamžik, kdy se vaše osobnost dostane do kontaktu s pravdou. Zatímco Vzestup je ukončení celé transformace vaší osobnosti v tuto pravdu.

Lynn – Mám dotaz k meditaci. Když se rozhodnu meditovat náhodně, jsem schopna dosáhnout stavu bez myšlenek či s velmi málo myšlenkami, zhruba za 2 - 3 hodiny. Když se snažím meditovat pravidelně, nedosáhnu v mysli stav klidu. Jinými slovy, snažím se to dělat pravidelně, ale mám pocit, že jsem možná sabotována. Je pravidelné praktikování meditace těžší než příležitostné?

COBRA – Když děláte věci pravidelně, nemůžete čekat, že výsledky budou pořád stejné. Když je děláte pouze, když jste k tomu inspirována, můžete z krátkodobého hlediska dosáhnout lepších výsledků, ale z dlouhodobého hlediska bývají výsledky slabší. Takže je to na vás, jak se rozhodnete.

Lynn – Můžete něco doporučit, jak se to dá usnadnit?

COBRA – Musíte se zaměřit na spojení se svým Vyšším Já a pak projdete tím procesem snadněji.

Aaron – Víte o ruském geologovi, který žije v Krasnojarské oblasti u Samary, který po pětihodinové meditaci kontaktoval tři civilizace? Jedna byla civilizace Višnu. Viděl Šivu, který mu řekl tajnou informaci o historii planety. Víte něco o tom ruském geologovi nebo o té Krasnojarské oblasti a o jakou informaci se asi mohlo jednat?

COBRA – Krasnojarská oblast je velmi silným vortexem, kde v minulosti došlo k mnoha kontaktům u mnoha lidí, nejenom u tohoto jednoho člověka. Takže on je jeden z kontaktérů, kteří to v té oblasti zažili.

Aaron – Je to někde poblíž Šambaly?

COBRA – Není to blízko hlavních vstupů do toho zvláštního místa.

Lynn – Mahatma Gandhi řekl: „Buďte sami tou změnou, kterou chcete ve světě vidět“. Když se zaměřím na svou vnitřní cestu a udělám vše, co mohu, abych se vyvíjela v lásce, míru a harmonii, musím se vyvarovat temných stran, jako je skupina Chiméra a Drakoniáni? Do jaké míry nám pomůže zaměřit se na to, co můžeme a chceme v našem životě vytvořit pro planetu?

COBRA – Nejlepší je mít vizi, tu vizi udržovat, být si vědom toho, co se děje, ale nenechat se příliš ovládnout.

Aaron – Máte nějaké speciální meditační techniky, které by nám mohly pomoct vytvořit finanční hojnost, prosperitu a pohodu, které potřebujeme pro plně zvládnutí každodenních úkolů?

COBRA – Ano, je mnoho technik, ale nejsou… nejde to vysvětlit během pár minut nebo během jednoho rozhovoru. Musíte přijít na konferenci, kde jsou ty věci vysvětlovány detailně a po celý den.

Aaron – A ten tazatel by rád věděl, zda máte nějaké speciální meditační techniky, které by nám pomohly bránit se útokům, které jsou teď prováděny proti pracovníkům světla?

COBRA – Nějaké techniky jsem již zveřejnil na mém blogu.

Lynn – Co je stříbrná niť a je ukotvena v šišince mozkové?

COBRA – Je to spojení mezi fyzickým tělem a vyššími dimenzionálními těly a je ukotvena v elektromagnetickém poli mezi šišinkou mozkovou a podvěskem mozkovým.

Aaron – Teď se asi budeme opakovat. Proč je důležité aktivovat šišinku mozkovou a jak to můžeme udělat?

COBRA – Je důležité ji zaktivovat, protože je to náš multidimenzionální most k vyšším dimenzím a existují techniky jak ji zaktivovat, ale zase říkám, není v možnostech krátkého rozhovoru je vysvětlit.

Lynn – Jaký je postup kroků v rámci procesu manifestace pro pracovníky světla?

COBRA – Postup při procesu manifestace je pro každého stejný. Jde o 3 kroky. Krok č. 1 je rozhodnutí. Krok č. 2 je invokace (obrácení se na Boha) a krok 3 je akce. Samozřejmě to nemohu podrobně vysvětlit za pár minut. Má to široký rozsah a zabralo by několik hodin, abych to podrobně vysvětlil.

Aaron – Jaký je důvod toho, že se některé věci, které se snažíme manifestovat, nestanou?

COBRA – Je to proto, že netrváme dostatečně dlouho na tom, aby se staly. V běžné realitě to zabere určitý čas, aby se něco manifestovalo, a pro určité věci to trvá docela dost dlouho, protože pracujeme proti proudu.

Lynn – Jak můžeme volat naši Já Jsem přítomnost, abychom naše manifestace posílili?

COBRA – Jenom vzývejte svou Já Jsem přítomnost a spojte se s ní tak, jak vám to jde.

Aaron – Proč bylo v poslední době útočeno na tolik pracovníků světla a co s tím můžeme dělat?

COBRA – Za poslední měsíc došlo k obrovské vlně útoků, protože temné síly začínají ztrácet kontrolu nad plazmickou úrovní kolem povrchu planety a v důsledku toho úplně šílejí. Ta situace se pomalu řeší.

Lynn – Jak otisky v plazmickém těle formují naše myšlenky a emoce a jak se manifestují do naší fyzické situace?

COBRA – Ty otisky netvoří naše myšlenky a emoce, ale naše myšlenky a emoce generují v plazmické rovině určitou reakci a pak to zmanipuluje skalární technologie skupiny Chimera a následně se to vše manifestuje.

Poprvé v historii Prepare for Change budeme přítomni na akci, kterou lze charakterizovat jako “Woodstock UFO”. Na akci s názvem Kontakt v poušti/Contact in the Desert (http://contactinthedesert.com/) budou mít přednášky všichni úžasní lidé, jejichž knihy, videa a televizní prezentace jsou hojně sdíleny a čteny mnoha členy naší komunity. Akce se bude konat v Joshua Tree, Kalifornie, od 19. do 22. května. Protože je součástí našich cílů seznámit víc lidí s náplní činnosti Prepare for Change, budeme tam osobně, abychom mohli návštěvníky informovat o naší práci, článcích a aktivitách, které uvádíme na naší webové stránce. Představuje to pro nás výdaje, proto prosíme, abyste nás finančně podpořili šekem anebo prostřednictvím PayPal-u. Děkujeme.


Lynn – Naše další otázky se týkají vědomí.

Aaron – Cobro, kdysi jste zmínil, že Kabal není schopna číst myšlenky o vysokých frekvencích. Můžete takové myšlenky popsat a dát nám nějaký příklad?

COBRA – Jednoduše se jedná o myšlenky, které nevycházejí z třídimenzionální reality, ale jsou osvícené myslí, světlem vyšších dimenzí. Každá myšlenka, která vás inspiruje, je toho příkladem.

Lynn – Cobro, je vám známo Feng šuej? (Ano) Můžete rozvést, jak Feng šuej ovlivňuje náš život a zda existuje nějaké speciální uspořádání věcí, s ohledem na postavení hvězd, které by mělo pozitivní vliv?

COBRA – V podstatě se to vztahuje na posvátnou geometrii a spojení s různými hvězdnými systémy a je o tom celá věda. Část byla uvolněna a odhalena prostřednictvím tradičních čínských zdrojů, ale za tím je mnohem hlubší věda, která je mnohem starší a je součástí galaktické vědy posvátné geometrie.

Lynn – Můžete vysvětlit význam jednotlivých místností v domě podle Feng šuej?

COBRA – To se také vztahuje k velmi staré vědě, která byla přivezena na Zemi v době Atlantidy a je vzdáleně spojená s astrologií a s astrologickými domy.

Aaron – Můžete trochu pohovořit o hvězdných semínkách, hlavně o vzácných a nových hvězdných semínkách tady na Zemi, které se sem reinkarnují již po 25 000 let? Z kterých planet pocházejí? Mají nějaké zvláštní schopnosti, tedy jak se dají ta nová hvězdná semínka poznat a z jakých planet pocházejí?

COBRA – Z mnoha hvězdných systémů. Většina z hvězdných systémů Plejád, Síria, z některých systémů galaxie Andromedy, někteří jsou Arkturiáni a také z mnoha dalších hvězdných systémů.

Aaron – Je nějaké místo na Zemi, kde je jich víc než jinde?

COBRA – Ano, na některých místech jsou víc koncentrováni, protože mají tendenci inkarnovat se do skupin duší.

Aaron – Inkarnuje se jich teď víc v r. 2017, když jsme víc pokročili s čištěním entity Yaldabaoth a plazmické úrovně?

COBRA – Řekl bych, že trochu víc, ale nijak výrazně.

Lynn – Cobro, inkarnují se některá ta hvězdná semínka do těl v rámci výměny duše (walk-in)?

COBRA – Velmi zřídka.

Lynn – Další dotaz je: „Jaké rozhodnutí jste udělal, které vám umožnilo udržet si vzpomínky na minulé životy?“

COBRA – Jenom jsem se rozhodl, že nezapomenu, ať se děje cokoliv.

Lynn – Tento člověk se dále ptá: „Kdysi jste řekl, že vám bylo umožněno si vybrat; byla to nějaká speciální rozhodnutí anebo šlo pouze o jedno?“

COBRA – Týkalo se to mnoha voleb a o mnoha z nich nemohu mluvit.

Lynn – Bylo by pro nás možné, abychom teď, v tomto životě učinili volbu, která by nám umožnila pamatovat si naše minulé životy?

COBRA – Ano, jistě.

Lynn – Takže jenom požádáme a bude nám dána příslušná informace?

COBRA – Když budete hledat dostatečně dlouho, najdete to.

Lynn – Kolik dalších lidí na planetě si pamatuje své minulé životy? Máte o tom představu?

COBRA – Je mnoho lidí, kteří si pamatují kousky, ale velmi málo lidí, kteří si pamatují celý příběh.

Aaron – Cobro, jste si vědom toho, že jste si tuto inkarnaci naplánoval? Můžete o tom mluvit?

COBRA – Ano, pamatuji si to. Svoji současnou inkarnaci jsem si naplánoval se skupinou mé duše, ale věci nefungovaly tak, jak byly naplánovány, protože většina lidí z té skupiny duše nectila své dohody a plány nebyly uskutečněny.

Aaron – Když jste si naplánoval tuto inkarnaci, mohl jste si pamatovat své minulé životy i po archonské invazi v roce 1996?

COBRA – Ano, jistě.

Aaron – A způsobila ta archonská invaze to, že jste si věci hůře pamatoval?

COBRA – Nepamatoval hůře, ale bylo těžší udržet si určitou úroveň vibrační frekvence.

Lynn – Kam jdou po smrti duše, které ukončily své inkarnace a všechny své životy na Zemi?

COBRA – Ty duše, které opravdu mají mimořádně vysoké vibrační frekvence, mohou vyjít z karantény a projít svým procesem Vzestupu na nějakém jiném místě.

Lynn – A tento člověk se dále ptá:“ Kolik životů mají lidé v průměru?“

COBRA – Většina lidí má stovky a stovky životů.

Aaron – Jak vypadá duše a můžeme ji vidět svým vnitřním zrakem anebo se dá na ni nějak podívat?

COBRA – Duši bych popsal jako světelný bod, jako světelnou bytost.

Aaron – A dá se vidět?

COBRA – Dá se vidět vnitřním zrakem, orgánem, vnímajícím vyšší dimenze.

Lynn – OK, máme pár otázek k technologiím. Doporučil byste umístění kamene Čintamani do orgonitu?

COBRA – Ne.

Lynn – Pokračuje a ptá se, zda by to zvýšilo nebo snížilo jeho účinnost?

COBRA – Snížilo.

Aaron – Zmínil jste, že Chimera tajně používá infrazvukové a ultrazvukové technologie na kontrolu lidstva. Je nějaká snaha to zrušit?

COBRA – Ano, nejdřív je třeba o tom šířit povědomí, protože když si toho bude vědomo dost lidí, nebudou to již moct víc dělat.

Lynn – Odvíjí se gravitace od velikosti objektu, anebo vychází z magnetických vlastností slunce?

COBRA – Nepřímo; vychází to z hmotnosti objektu, ale přesněji řečeno je to intenzita éterického proudu, která vytváří fyzické atomy a to pak způsobuje hmotnost objektu.

Lynn –Jak vytvářejí gravitaci ve svých plavidlech Tajné komické programy a mimozemšťané?

COBRA –Tím, že rozpojí atomy z fyzické úrovně a určitým způsobem je pozdrží a to jim umožní, aby se vymanili z gravitační síly.

Aaron – Cobra, Patrickovi se skupiny PFC Tchajwan jste řekl, že mezi Indií a Srí Lankou existuje pod hladinou moře potopený most. Můžete říct, kdo ho postavil a proč?

COBRA – Než se potopil, tvořil součást zemského povrchu. Potopil se na konci doby ledové. Ale předtím to byl přírodní pruh pevniny, který patřil civilizaci, jež tam v té době žila.

Lynn – Mám víc důvěřovat Applu než Googlu, anebo jsou všechny velké technologické společnosti stejně zkompromitovány?

COBRA – Obě jsou dost zkompromitovány, takže bych nevěřil ani Applu ani Googlu.

Lynn – Existují nějaké technologické společnosti, které jsou lepší než druhé, pokud jde o soukromí?

COBRA – Ano, jsou.

Lynn – A můžete je jmenovat?

COBRA – Teď ne.

Aaron – Mluvil jste o zavedení technologií zvané replikátory, které lze naprogramovat, aby materializovaly různé věci, včetně jídla. Co Hnutí odporu považuje za zodpovědné používání této technologie?

COBRA – Nezodpovědné používání té technologie není možné, protože všechny replikátory mají bezpečnostní mechanizmus, který nezodpovědnému použití zabrání.

Aaron – Ale pokud má někdo hlad, může si manifestovat potravu a není s tím problém?

COBRA – Přesně tak.

Lynn – Některé zdroje říkají, že koncem září bude mít Polsko pro lidi volnou energii a antigravitaci. To znamená plnou nezávislost na vlastnících matrixu a jde o rozhodnutí vyšších bytostí. Můžete nám o tom říct něco víc?

COBRA – Je to jenom spekulace určité skupiny a já to nemohu potvrdit.

Aaron – Ok, a teď o Události. Je Schumannova rezonance užitečným ukazatelem našeho pokroku a připravenosti na Událost?

COBRA – Ne.

Lynn – Došlo v posledních 100 letech ke zvýšení nebo snížení Schumannovy rezonance?

COBRA – Základ Schumannovy rezonance zůstává stejný, ale v poslední době dochází k dramatickým výkyvům.

Lynn – Jsou výkyvy pozitivní věc nebo negativní?

COBRA – Je to pouze ukazatel toho, že se děje něco hodně intenzivního v plazmě a může jít o obojí (pozitivní i negativní). To, k čemu dochází v poslední době je pozitivní, protože Síly světla negativní plazmu čistí.

Lynn – Můžete nám říct, zda se váš článek z 31. ledna 2014 o daru Eostra vztahuje k té vlně energie, která teď k nám proudí?

COBRA – Ne k energetické vlně, která nás teď ozařuje, ale k vlně energie, vlnám energie, které již proudí a budou přicházet i v budoucnu.

Lynn – Můžete něco říct o vlně energie, která přišla v polovině prosince nebo proudí od poloviny prosince?

COBRA – Vlny energie neproudily pouze v tom období, ale v mnoha obdobích, takže to není jenom toto konkrétní období. To konkrétní období není moc významné. Očekávám, že v blízké budoucnosti budou přicházet opravdu významné energetické vlny.

Aaron – Pro ty, co cítí, že nepotkali své duchovní partnery: potkáme je po Události?

COBRA – Většinou ano.

Lynn – Dá se očekávat, že po Události bude délka života 120 let a víc?

COBRA – Ano.

Aaron – Existuje mnoho jednotlivých skupin a lidí, kteří se snaží vytvořit pozitivní změny za pomoci meditace, ale jedná se o jednotlivé oddělené snahy a dochází k nim v různou dobu. Bylo prokázáno, že společná skupinová meditace vytváří větší účinky. Je nějaký způsob, jak spojit či propojit snahy všech skupin, přestože meditují v různou dobu, aby se zvýšil účinek pole čili aby bylo dosaženo Maharišiho účinku?

COBRA – Je velmi důležité, aby všechny skupiny meditovaly ve stejnou dobu se stejným záměrem, aby vznikl silný Maharišiho efekt. Pokud tedy existuje způsob, jak všechny ty skupiny sjednotit, velmi by mne to zajímalo.

Lynn – Budou po Události chtít lidé, kteří jsou silně ovládáni Matrixem a kteří žijí na nižší duchovní úrovni, změny k lepšímu?

COBRA – Většina lidí ano.

Aaron – V jednom rozhovoru jste řekl, že po Události budou muset lidé vyvinout stejné úsilí a energii na udržení svých fyzických těl. Znamená to, že budeme jíst méně? Pokud ne, co to přesně znamená?

COBRA – Ano, také budeme jíst méně.

Lynn – Je černá díra pouze otevření energetického víru?

COBRA – Ano, to je velmi dobrý popis.

Aaron – Tato otázka se týká Sluneční soustavy. Byly na Zemi umístěny nějaké duše, které zažily katastrofy, jež učinily z Marsu neobyvatelné místo?

COBRA – Ano, ale malá skupina.

Aaron – A můžete říct něco k tomuto: „Kam šly ty duše z Marsu, když nešly na Zemi?“

COBRA – Většina byla evakuována do jiných hvězdných soustav a teď jsou ve svém vývoji mnohem víc vyvinuté a nemají vztah k situaci na této planetě.

Lynn – Jaký je postup pro zrušení entropie mitochondrií?

COBRA – Ten postup je docela složitý a není možné to vysvětlit v několika minutách.

Aaron – Jak postupovat, když si chceme zvednout vibrace dostatečně na to, abychom zvládli telekinezi a biokinezi?

COBRA – To bude možné až po samotném Vzestupu.

Lynn – Můžete objasnit důležitost některých specifických západních astrologických proměnných jako je Chiron a Severní uzel, a jak je třeba je brát v potaz při důležitých rozhodnutích v našem životě?

COBRA – To jste zrovna vyjmenovala dva z mnoha důležitých bodů horoskopu. Existuje mnoho bodů, které nejsou tím jediným, co je nutno brát v úvahu. Máme Slunce, Měsíc, hlavní planety. Máme Chirona. Máme další asteroidy. Máme stálé hvězdy, máme měsíční uzly a mnoho dalších bodů, které je nutno vzít v úvahu, aby vznikl celý obraz. V určité situaci bych se nezaměřoval pouze na Chiron anebo na uzly. Vzal bych v úvahu všechno, jejich aspekty, jejich progrese, tranzice, jejich interakci s domy a s dalšími postupy západní astrologie, takže je na to nutno nahlížet jako na složitý obraz a nevytrhovat to z kontextu.

Aaron – Jak důležitá je astrologická tabulka narození nebo zvěrokruh?

COBRA – Je to matrice, která do jisté míry určuje, jaké jsou vlivy hvězd, které ovlivňují váš život a samozřejmě, vždy se nad to můžete povznést svobodnou vůlí.

Aaron – Je astrologická tabulka zrození jiná pro každý život, a pokud ano, proč?

COBRA – Ano, jistě, protože žijete v jiném těle a za jiných podmínek.

Lynn – Můžete vysvětlit, proč se astrologické tabulky zrození liší a jak jsou důležité?

COBRA – Liší se, protože lidé se rodí v různých okamžicích a ve chvíli, když se narodíte, existuje určitý výron energie, který prochází vaším fyzickým tělem a tabulka je taková mapa toho specifického okamžiku.

Aaron – Existuje spojení mezi znamením Štíra a vyšším srdcem, a co v tomto ohledu Štír naznačuje?

COBRA – Ne, ne, ne.

Aaron – Transformace, tvoření, energie Bohyně?

COBRA – Je to jeden z možných popisů, ale není moc dobrý.

Aaron – To bylo k astrologii všechno.

Lynn – Můžete nám říct něco málo o konferenci na Tchajwanu, kterou jste měli minulý víkend?

COBRA – Na co se chcete zeptat?

Lynn – Můžete nám o tom něco říct? Byla úspěšná?

COBRA – Ano, ano, jistě, byla úspěšná. Byli jsme velmi silná skupina. Zahájili jsme určité projekty a to vše bude… vlastně jsme zahájili pro ty projekty cyklus manifestací. Také jsme hodně mluvili o manifestaci samotných procesů. Věnovali jsme se tomu do hloubky, protože když to lidé pochopí, je možných mnoho věcí. To byla jedna z hlavních věcí, na které jsme se soustředili, aby byli lidé schopni pochopit, jak manifestovat a pak jsme to použili prakticky, když jsme manifestovali určité velmi specifické věci.

Lynn – Chcete dodat něco na závěr?

COBRA – Chci říct, že teď žijeme ve velmi klíčovém období v lidské historii a že potřebujeme stále protlačovat, manifestovat vítězství světla na planetě.

Lynn – Velmi oceňuji, že jste se s námi setkal. Budeme se snažit ty rozhovory dělat každé čtyři týdny, místo každých pěti či šesti, takže se těším na další informace od vás a jistě budeme mít hodně dalších dotazů a hodně dalších témat, kterým se budeme věnovat. Takže moc děkujeme.

COBRA – Ano, děkuji. Vítězství světla!

Lynn – Závěrem bych chtěla poděkovat celému týmu, který pomohl uskutečnit tento rozhovor.

· Cobrovi, že byl naším milým hostem. Jeho stránky: http://2012portal.blogspot.com

· Aaronovi - mému partnerovi při vedení rozhovoru a zvukovému technikovi

· DOVovi za naši úvodní melodii Hlasy světa

· Danelle za její odbornost v přepisu do textové podoby

· týmu pro otázky na Cobru: Shawnovi, Megan, Robertovi, Kikovi a Jocelyne za organizační pomoc

· Untwinovi za úpravu

· Eduardovi a Daneovi za scénou a

· všem našim úžasným posluchačům!

A vždy pamatujte, že my všichni jsme hlasy světa.

Hudba: Hlasy světa

Překlad: Mirka

Zdroj: http://prepareforchange.net/2017/04/02/cobra-prepare-for-change-march-2017-interview/

====

You can submit questions for the next interview here:

http://prepareforchange.net/cobra-questions


We are getting far more questions that can be answered in a one-hour interview. We will ask as many Cobra questions as can be answered in the hour allotted.

Answered questions from past interviews are nicely gathered here:

http://esaccoalition.org/matrix-faq/


Victory of the Light!

====

Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: