středa 26. dubna 2017

Lidská práva - globální používání exotických zbraní na civilní cíleDNES TU MÁME ZÁVAŽNOU LIDSKO - PRÁVNÍ  VÝZVU

Originál byl publikován 11. dubna 2017

DÚLEŽITÉ! Výstraha před mezinárodním terorismem ve věci národní bezpečnosti


Informaci jsme přijali od našeho čtenáře s požadavkem na zveřejnění. Můžete se zapojit a toto použít jako předlohu pro zaslání vašeho vlastního dopisu příslušným osobám v místě bydliště, včetně Washington DC. Tuto informaci zveřejňujeme, protože jsme si osobně vědomi lidí, kteří byli napadeni a zneužiti (zabiti) těmito zbraněmi. Tato zpráva je založena na skutečnosti.

Výstraha před mezinárodním terorismem ve věci národní bezpečnosti


Vážené dámy, vážení pánové,


Přečtěte si prosím následující zprávu pečlivě, neboť vyžaduje z vaší strany činy a může pro vás mít v budoucnosti právní následky.

Píši vám, abych vás informoval, že v rozsáhlém měřítku dochází k porušování lidských práv a systematickým fyzickým útokům na civilní populaci v rámci všech zemí světa za použití elektromagnetických zbraní a neuro-zbraní, často v kombinaci s nedobrovolným implantováním a utajeným podáváním nanotechnologií.

Co činí tyto zbraně pro společnost výjimečně nebezpečnými a devastujícími je skutečnost, že jsou používány bez povšimnutí. Díky tomu, že elektromagnetické vlny mohou bez povšimnutí procházet zdmi, mohou tyto zbraně být používány na ničení lidských životů za podmínek umožňujících pachatelům uniknout odhalení.

Systematický a utajený charakter těchto zločinů a jejich do očí bijící podobnost po celém světě ukazuje, že se jedná o globální program prováděný mezinárodním vojensko-zpravodajským komplexem dopouštějícím se dopředu naplánovaného poškozování, mučení, systematického podřizování si a tiché genocidě částí populace. Tato záležitost dosahuje úrovně zločinů proti lidskosti a programu globálního koncentračního tábora smrti.

Tímto vás formálně vyzývám, abyste ze své statutární pozice prošetřili zločiny proti lidskosti a ochránili civilní populaci od aktů terorismu, tyto záležitosti národní bezpečnosti komunikovali svým vládám a dodržovali lidská práva, nebo tuto zprávu postoupili příslušným autoritám, aby bylo zajištěno, že všechny civilní případy budou vyšetřeny a že tyto kriminální operace velkého rozsahu budou ve vaší zemi zastaveny do 1. června 2017.

Akce, které podniknete v odpověď na tuto komunikaci budou v příštích měsících sledovány, a jestliže by mělo dojít k tomu, že toto upozornění budete ignorovat, stejně tak, jako vaši povinnost jednat k zastavení těchto zločinů a na podporu takových obětí, můžete být obviněni například ze zanedbání, zneužití pravomoci veřejného činitele, zločinného spolčení, napomáhání zločinům proti lidskosti, zradě anebo ekvivalentům založeným na vašem vlastním právním systému. Jestliže by k tomuto z vaší strany došlo, budete předvoláni a drženi odpovědní před některý z nadcházejících tribunálů vyšetřujících zločiny proti lidskosti.

Tyto útoky na oběti jsou vysílány z mobilních paprskových zbraní, stejně tak jako z telekomunikační infrastruktury, jako jsou mobilní vysílače a satelitní systémy. Jedná se o integrovaný zbraňový systém, který byl tajně vestavěn po celém světě. Tento zbraňový systém je nyní plně funkční po celém světě a ničí nevinné životy milionů obětí a utajeným způsobem si podrobuje národy. Jedinci jsou pronásledováni a mučeni pomocí mezinárodních výzvědných sítí, jsou v neustálém obklíčení pachateli a jsou systematicky mučeni a poškozováni pomocí elektronických, stejně tak jako ultrazvukových zbraní na veřejnosti, i ve svých domovech.

Tyto útoky využívají skutečnosti, že paprsky z elektromagnetických zbraní jsou tiché, neviditelné a mohou proniknout zdi budov, takže oběti mohou být napadeni kdekoliv, bez zanechání stop vedoucích zpět k pachatelům. Těmi to prostředky jsou oběti efektivně umístěny do individuálních koncentračních táborů smrti, které jsou kolem nich vztyčeny zpravodajskými službami, zkorumpovanými členy silových složek a jejich sítí kriminálních operativců.

Tato operace je doplněna cílenými pomlouvačnými kampaněmi, infiltrací a subverzí každého aspektu života oběti, včetně jejích sociálních vazeb, jejich rodiny, jejich pracoviště a zejména jejich zdravotní péče. Operativci v utajení vstupují do domovů oběti, ničí majetek, sabotují počítačové vybavení zblízka nebo na dálku, tráví jídlo a provádějí zastrašovací kampaně za účelem psychologické dezintegrace obětí tak, že tyto jsou nakonec dohnány k sebevraždě nebo jsou zabiti.

Tyto elektromagnetické zbraně a nero-zbraně mají schopnosti, které přesahují cokoliv, co svět zažil v minulosti ve smyslu zbrojních technologií. Díky jejich schopnosti útočit na a manipulovat biologické procesy, vnitřní orgány a lidský nervový systém stejně tak jako neurologické procesy, se jedná u těchto prostředků o nejnebezpečnější zbraně, jaké dosud lidstvo vyvinulo.

Účinky na lidi jsou devastující, neboť tyto zbraně mohou simulovat mnoho nemocí, způsobovat bolest a poškození orgánů, poškození mozku, mrtvice, infarkty a smrt. Nejběžnější formou poškození pomocí použití těchto zbraní je poškození DNA a zformování nádoru a v důsledku rakovina. Poškození DNA v reprodukčních vajíčkách ženy mění mitochondriální DNA a tak poškozuje celé příští generace. Používání těchto zbraňových systémů je proto hrozbou pro samotnou budoucnost lidstva.

Další zákeřnou vlastností těchto zbraní je, že mohou být použity za účelem rozhození a ovládání lidských tělesných funkcí, pohybu, chování a dokonce myšlenkových procesů často bez povšimnutí oběti. To může být použito za účelem subverze každého aspektu lidské činnosti od mezilidských vztahů, podnikání, po demokratické procesy a infrastrukturu národní bezpečnosti.

Mobilní paprskové zbraně jsou dostupné ve všech velikostech a mají různé schopnosti. Pachateli jsou schovávány na vyvýšených místech, v autech, dronech, letadlech a dokonce i v součástech národní infrastruktury. Agenti zpravodajských služeb nosí útočné zbraně v taškách a v batozích. Tento skrytý zbraňový systém je plně integrovaný a centrálně řízený. Oběti, které unikly do jiných zemí zjistily, že na ně zaměřený útočný protokol je následoval a je dále prováděn lokálním výzvědným a právním systémem ať už jsou ve kterékoliv zemi.Podle toho, co mohlo být ustanoveno z odtajněných dokumentů se organizační matrix útočných týmů řídí postupy přijatými eskadrami smrti vedenými velkými výzvědnými službami například ve Vietnamu a v zemích Jižní Ameriky. Pro národní bezpečnost má obrovský význam, tento terorismus zastavit a odstavit financování a vypnout systémy umožňující jeho šíření.

Tato zbrojní technologie samotná byla do velké míry odtajněna již dlouhou dobu. Přesto existuje nespočet veřejně známých případů po celém světě, ve kterých byly tyto zbraně použity na jedince v řádu mnoha let s cílem zastrašit, mučit, poškodit a zabít. Ze svědectví těchto osob, z nichž mnozí se podělili o své potíže online na blogu a skrze sociální sítě, veřejně známé patenty a odtajněné dokumenty, známe devastující účinek těchto zbraní a ohromující rozsah zločinů páchaných po celém světě.
Prosím pomožte nám v zastavení tohoto tichého globálního holokaustu.

S úctou váš,

ZACÍLENÝ JEDINEC, a člen THE WORLDWIDE CAMPAIGN AGAINST ELECTRONIC TORTURE, ABUSE AND EXPERIMENTATION 
(MEZINÁRODNÍ KAMPANĚ PROTI ELEKTRONICKÉMU MUČENÍ, ZNEUŽIVÁNÍ A EXPERIMENTACI)

Diary of my personal torture experiences is available at - 
 
OR

OR

http://www.freedrive.com/folder/194162PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION:-

Yours in the search for openness and respect for universal human rights
John Finch, 5/8 Kemp St, Thornbury, Vic 3071, Australia, TEL: 0424009627
EMAIL: tijohnfinch@gmail.com,MCmailteam@gmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/john.finch.16547?ref=profile
GROUP FORUM: http://peacepink.ning.com/
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: