neděle 5. března 2017

Slunce jako promítačka realit - jak změnit prismatický efekt SlunceOriginál publikovala Sandra Walter 2.3.2017 

Buďte požehnáni milovaný kmeni Světla

Meditujte s touto informací, je zde poskytnuta pro hlubší pochopení našeho Vzestupu do čistého bytí jako Stvořitel.

V Ascention Path (Cestě Vzestupu) jsme probírali, jak je Slunce používáno jako krystal, pro projekci fraktálů našeho vědomí do spolu-vytvářených realit. To se přímo vztahuje na holografickou podstatu naší zkušenosti, na projekci planetárního vědomí, dimenzionální vlnový rozsah, časové linie, a na iluze individuální zkušenosti.

Přemýšlejte o SLUNCI jako o filmovém projektoru, který promítá několik filmů současně. Vaše Vyšší Úrovně, ten projektor používají. Vaše Vyšší Já promítá několik verzí nižšího já skrze SLUNCE a skrze vaše Srdeční Centrum, které současně také slouží jako projektor realit na zrcadlová promítací plátna Gaii, což umožňuje promítání několika filmů současně. Gaia podporuje mnoho verzí vašeho osobního filmu stejně tak jako kolektivních filmů, a zpět odráží kolektivní výsledky. Osobní promítací plátno promítá film nebo filmy, na které je vaše vědomí schopné se zaostřit, promítá vaše vnímání vibrací.

Srdeční Centrum funguje jako Solární Projektor, který mění váš externí film tak, aby odpovídal vašim vnitřním vibracím. Vnímání je založeno na osobní vibraci. Tak, jak se reality rozdělují, vidíme toho jasné příklady. Novou projekci 5D Gaii jsme viděli, víme, že již existuje. Změna nastavení osobního a kolektivního projektoru tak, aby promítal pouze 5D filmy se provádí skrze Srdeční Centrum a srze rezonanci naší DNA. 


Rozklad světla hranolem (hranol = prisma)


Naše vnímání multidimenzionality bylo omezeno naší DNA, která  když je aktivována a přepojena do svého opravdického LIDSKÉHO krystalického stavu může přistupovat na mnoho časových linií (několik filmů) současně. Pro nastavení tohoto stavu DNA ale musí být dosaženo odpovídající vibrační úrovně tak, aby došlo k souladu s energií, která tvoří základ sjednoceného pole stvoření. Tou sjednocující platformou pro tento Vesmír je Bezpodmínečná Láska - neboli vibrace Krystalického/Kristova vědomí. Božská LIDSKÁ DNA obsahuje vzorky tohoto Univerzální Vědomí. Účast na procesu Vzestupu, nárust fotonického světla, a dimenzionální posun Gaii tyto vzorky aktivuje, což umožňuje zcela nové projekce skrze SLUNCE, Gaiu a naše Srdeční Centra. 

Kosmická Šablona, která se přibližuje našemu Solárnímu Systému

Nyní do výše uvedeného vzorce zasadíme obrovskou kosmickou bránu. Tak, jak se tyto kosmické brány z našeho Velkého Centrálního Slunce přibližují, tak přepisují celé galaxie do souladu s příkazem Zdroje pro vytvoření Nového. Tyto kosmické vzorce se mi jeví jako geometrie, jako stohy šablon nakódovaných zlatým-krystalickým světlem. Někdo to může vnímat jako spirálu třpytivého světla, nebo jako masivní pole Solární plasmy. Všechny tyto pohledy mi byly představeny, ale mám sklon to vnímat nejčastěji jako kosmickou geometrii a světelné symboly.

V okamžiku, kdy se tato šablona dostane do zákrytu s naším Solárním Systémem, tak Slunce a všechny planety budou okamžitě ovlivněny. Změní to projektory, změní to způsob, kterým spolu-tvoříme naši realitu do čistší, sjednocené formy v souladu s energií Lásky, na které to stojí. To je i důvodem, proč mělo tolik Strážců Brány nedávno v lednu vize, jak SLUNCE exploduje. Tyto energie již tak, jak si oblékáme naše nové LIDSKÉ šablony ovlivňují naše reality a naše vnímání se mění. Již vize vize z prosince, zahrnující to, jak DNA rozděluje časové linie poukazuje na účinky této kosmické brány. Je to propojeno. Solární posun ovlivňuje vědomí, naše zažívání a vnímání stvoření. Váš projektor v Centru Srdce a vaše DNA se může vyladit na zcela nový film o Nové Zemi, a tím se 5D Solární Já Galii stává vnímatelnou realitou. 

Proto, aby se toto stalo převládajícím/dominantním filmem, promítanou realitou vysoko vibračního kolektivu, tak musí malé procento kmene Světla dosáhnout ztělesnění krystalického/Kristova vědomí. To je důvodem, proč jsme se v průběhu našeho procesu Vzestupu soustředili na ztělesnění. Musí to být ochotně ukotveno do Mřížky LIDSKÉHO Srdce a planetární noosféry, aby došlo ke spuštění kvantového dominového efektu. Tato unikátní vysoká vibrace bude zářit skrze všechny, kdo si zvolili Vzestup a pozvedne závoj do reality Nové Země.

Tyto frekvence kosmické šablony jsou vždy ukotvovány do Mřížky LIDSKÉHO Srdce těmi, kdo tuto novou předlohu Sebe s vděkem ztělesňují. Bude se jednat o jasně zřetelnou manifestaci v rámci Vysokovibračního Kolektivu, a velmi to nabere rychlost kolem (jarní) rovnodennosti. Zatímco konečná událost úplného dimenzionálního přechodu nastane v jediném okamžiku Nulového Bodu, probíhající fáze ukotvování do Kolektivní Mřížky Srdce, kolektivního vnímání, ty jsou nyní těmito vyššími časovými liniemi velmi urychleny. Tím jak naše předlohy nového Sebe integrujeme, tím vytváříme nové reality a jsme svědky, jak se nové reality projevují. V tom se opravdu jedná o vysokou úroveň služby, která vyžaduje soustředění a odhodlání vstoupit se do tohoto Nového Sebe, a vyžaduje to úplné vzdání se znovu-vytváření všech straých šablon. Jedná se o cestu seznámení se s vaším Novým Vy. Můžete vypadat, cítit, vnímat a tvořit zcela novými způsoby. 

Čistí Stvořitelé, toto je cesta plného porozumění tomu, co se odvíjí a integrování těchto Nových Šablon. Jak se tato brána přibližuje, tak se někdo se může cítit ospale, požehnaně nebo mimo prostor. Budou aktivovány nové schopnosti. Sjednocování Vyššího Já a Nižších Já se stává hmatatelnějším. Tato kosmická brána je dimenzionálním měničem, dojde k přepisu Solárního Projektoru, což současně změní Galia Projektor a promítací plátna, stejně tak jako náš osobní Projektor Srdce. Jejím záměrem je podpořit neustávající požadavek Strážců Brány a Pracovníků Mřížek na frekvenční přesun, na Solární expanzi. Pracovníci Světla se aktivně účastní ve spolu-vytváření Jednotného Vědomí jako stálé (permanentní) manifestace na Gaie. Spojené meditace, denní invokace, práce s mřížkami, práce s branami, a demonstrace Krystalického Vědomí v myšlenkách, slovech a činech vyvolávají Solární Aspekty vyšší 5D trajektorie Gaii. 

Já osobně v tomto roce nemohu mít dost meditací ani odpočinku a moje šišinka mozková jede od zatmění na plné pecky. Dále se mi představují odhalení ohledně mé osobní dráhy a já je integruji s hlubokým soustředěním, které si zaslouží. Pokračujeme ve své službě, přizpůsobujeme se nové dráze Sebe, nicméně vyladění se ve tichém spočinutí - nejméně dvakrát týdně - je stále klíčem k jasnosti a k integraci.

Důvěřujte procesu, důvěřuje svému novému Vy
Jestliže zažíváte zmatek s odhazováním starých předloh, anebo jestliže vědomí těla zažívá únavu anebo strach, tak vás povzbuzujeme v tom, abyste to pustili a důvěřovali procesu. Odpor anebo posuzování Nového Světla z důvodu, že vám není známé, smršťuje vaši DNA. Udržujte vaši DNA otevřenou, posílejte ji Lásku, denně ji aktivujte. Zůstaňte klidnými, tvořivými a trpělivými, podporujte detoxifikační procesy, stravujte se vysokovibračně a dost pijte. Kdo to již ztělesnil, zažívá v této fázi hluboký klid. Udržujte si kosmickou perspektivu a ponořte se do těchto odhalení. Vděčnost a odpuštění poskytuje okamžité uvolnění od nižších časových linií. Vše je neskutečně skvělé.

S Láskou, Světlem, a k Službám,

Sandra ============


Pozvánka na festival: Conscious Media Festival

I AM off to the Conscious Media Festival in Austin, Texas this weekend, where I will speak on the Creator State of Consciousness and creating in alignment with these new energies. While the focus of the festival is on disclosure and conscious content, I AM invited to speak on spiritual disclosure and creation dynamics. It feels like the new template will be stepping forth, and I welcome the opportunity to inspire others to explore this brilliant unfoldment.

Unity Meditations for Global Support

Kindwhile, join thousands in the Light Tribe on SUNday for Global Unity Meditations. We have been doing this since June 2016, and the activations, visions, and support for higher timelines increases each week. The greater the number, the greater the acceleration. We have vast support from the higher realms, as well as the HUman High-Vibe Tribe. If you have an existing meditation group, consider moving your meditations to SUNdays to aid in this Divine activity of Light. This is a passage to demonstrate our capability to embrace Unity. 


============


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: