pondělí 20. března 2017

Síla Ducha - seriál - díl 5 - Falešná realitaStudium původu, nekonečných možností 
a úplné rehabilitace duchovní bytosti 

Falešná realita 

Já myslím, že jste nyní „zralí“ pro kapitolu, která je tvrdá. Je to čistý dynamit, protože otřásá strukturou společnosti v základech. Ne, to je příliš slabé vyjádření, protože rozpustí základní kameny v nic, což nicméně bude mít pozitivní efekt v tom, že to umožní nové společnosti, která bude vystavěna na jiných pilířích, než je útlak jakéhokoliv svobodného myšlení, vstoupit do existence. 

Společnost, ve které žijete, spočívá přesně na té falešné a v předešlé kapitole opravené definici reality. Co to znamená? 

To znamená, že žijete v domečku z karet, který byl vystavěn na lži! Může se zhroutit každou minutou, ne protože má slabé základy, ale protože tam žádné nejsou! 

Jenom se předstíralo, že tam jsou.

Rozumíte nyní tomu, proč je zapotřebí tolik nátlaku, násilí, síly, zákonů, psychologie, psychiatrie a dokonce i armád, na udržení této společnosti v chodu? 

Proč byla každá nová myšlenka v lidské historii napadána v pokusu ji vymazat? Protože převládal strach, že se zmatek vymkne kontrole, jestliže bychom nechali každého člověka mít a žít svoji vlastní realitu. 

„Ne, ne, může být jenom ta jedna, aby byl pořádek!“ zní ten princip těch mocných, kteří ve skutečnosti žádnou moc nemají – protože viděli jste někdy vystrašeného mocného člověka? To je protimluv. Stejně tak jako jejich univerzitní doktríny. V náboženských studiích učí o božské, duchovní podstatě člověka, zatímco naproti přes chodbu učí pod názvem psychologie ohledně podstaty člověka teorii o zvířecích instinktech a podnětu a reakci a o poschodí výše hovoří o člověku jenom striktně z pohledu vrozených genů, které všechno určují. 

A všichni tvrdí, že to jsou vědy a že jsou pravdivé! Neuvěřitelné, že? 

To jsou reality, v současné době existující souhlasy, nic více, nic méně! A věřte mi, že ani ne za padesát let se člověk bude smát tak nahlas těm, kteří dnes ještě myslí, že vyučují něco smysluplného nebo s pravdivým obsahem, jak by se někdo pro sebe smál dnes nějaké staré, překonané teorii, později nahrazené novým pochopením. 

Byly to zejména různá lidská náboženství, která pokaždé ráda používala strachu a pekla a věčného zatracení, aby šířila svoji vykreslenou „realitu“ jako tu jedinou pravdivou a snažila se zlomit vaz tomu, kdo přišel s představou života, která by oslabila mocnou pozici. Základním záměrem jakéhokoliv náboženství, které se vám snaží vnutit prefabrikované myšlení a systém víry, je zejména ovládání. Existují výjimky, jako je Buddhismus, který byl původně čistou filosofií bez modliteb, tuhé doktríny a jiných rituálů, ale tak jak šel čas, tak se také tam vplížily odchylky, které by Buddhovi zcela jistě nepřipadali vůbec legrační – a já mimochodem vím ze spolehlivého zdroje, že to je něco, čemu se nemůže zasmát. Takže se nejedná jenom o čistou spekulaci. 

Tím jedním a jediným cílem V Buddhismu bylo rozpoznání vlastní duchovní povahy opuštěním masa. Proto tam nebyla „doktrína o bohu“, ale hovořilo se o „nejvyšší bytosti“ a skutečnosti, že bytost vytváří svůj vlastní osud skrze své vlastní myšlení a konání a neměla by být svedena iluzemi „vnějšího světa“ – hmotného vesmíru – aby snad dokonce hledala příčinu toho, co zažívá tam, kde zcela jistě žádná příčina není k nalezení. Tou jedinou příčinou jste a budete jenom vy, duchovní bytost. Vy jenom můžete ve světě kolem vás vidět způsobené účinky. 

Když hodíte do vody kámen a vlny se pomalu šíří, pak se dalo předpokládat, že příčinou vln je ten kámen, že? 

No já nevím, co by kámen sám o sobě mohl způsobit, kdyby nebylo příčiny, která by se rozhodla hodit ten kámen do vody a potom to také za pomoci těla nevykonala. 

Celý ten zmatek ohledně předmětu pravdy a reality byl vytvořen tak, aby jenom pouhá hrstka mohla manipulovat a bez většího úsilí řídit naprostou většinu lidí ke svému vlastnímu účelu, bez toho aniž by si toho povšimli, protože z hlediska informací, které jim byly dány, tak nějak nic nedává smysl a všechno vypadá jako náhoda a „přirozený“ chaos. 

Konečné přijmutí možnosti „nekonečného množství realit“ nepovede k chaosu, ale naopak nyní zde JE chaos, protože to ještě nebylo přijato! 

Máte vůbec nějakou představu, jak často mi lidé, když se v mojí přítomnosti začnou cítit pohodlně, v rozhovoru řeknou: „Celý život jsem tuhle myšlenku měl, ale neodvážil jsem se o ní s nikým hovořit, protože by si myslely, že jsem zešílel“? 

Vidíte, jaký strach lidé stále mají, dokonce i v této „moderní době“, když se jenom jedná o to hovořit o něčem, co cítí hluboko uvnitř a co mají za „reálné“? 

Přesně to jsou důsledky té „nemoci“ předstírané „jedné“ reality, která je prosazována s násilím a trestním stíháním. 

Ve své historii se člověk zjevně „naučil“ jednu věc velmi přesně: „nesmíte nezávisle myslet, a jestliže budete, tak o tom raději vůbec nemluvte!“ 

Každá válka, každý boj je založen na tomto tématu. Váš názor je špatný! Vaše realita není tou mojí! Váš bůh není bohem mé reality. 

Takže váš Bůh není bohem toho druhého, s kým hovoříte? 

Tak mi prosím povězte! Kdo z vás by si tedy měl myslet to opačné? 

Samozřejmě, že ten druhý, že? Bohužel ten druhý má to samé hledisko jako vy. Nyní jen doufám, že máte policii nebo armádu, která souhlasí s vaší realitou, a podpoří vás, protože jinak VY ztratíte a vaše realita se bude muset přizpůsobit realitě toho silnějšího, jestliže chcete žít „jednu realitu“. 

Nejlepší by bylo, pro obě strany, aby se plně vyzbrojili, tak, aby pokaždé mohli tomu druhému hrozit, jestliže by se chtěl držet svého pohledu, hmm? To zní jako zcela „lidské“, že, a je to obecně přijímáno jako známka „duševního zdraví“. Dělají to tak celé vlády. Tedy to „musí“ být správné. Samozřejmě opět půjde polovina vaší výplaty na další daně, protože musí být zaplaceny rakety a tanky, které „chrání“ naše myšlení. 

Víte, kolik ochrany byste potřebovali, jestliže byste akceptovali reality ostatních jako jejich vlastní? 

Nic! Byli byste v bezpečí, protože byste konečně rozuměli, že nesoulad a válka vyvstanou pouze, když někdo chce omezit sebeurčení jiných a nastolit jim svůj vlastní pohled na věci, neboli svoji „realitu“. 

Nyní byste se mohli hádat: ”Ale co, když mi ostatní chtějí vnutit jejich realitu? Co potom?” 

Na to já odpovídám: “Zažíváte to, co si myslíte!” Změňte to a přestaňte si představovat útoky proti realitě vaší skupiny nebo národa jako možnost. 

To je také předstíraná realita, která je indoktrinována do vašich dětí ve školách, tak, aby se stali hodnými a zejména snadno ovladatelnými občany, jejichž svobodu je jim možné odebrat a jejichž sebeurčení je možné uloupit, jestliže nebudou “fungovat”. 

Je to vyučováno, protože je nyní odsouhlaseno, že nikdo nemůže se svým osudem nic dělat a že se může stát obětí kohokoliv, kdo má “zlé” záměry!
Ano, jestliže toto je, čemu děti věří, mají pravdu. Pak to zcela jistě mohou a budou zažívat ve své existenci. 

Také mám syna a miluji ho. Přesně proto jsem mu řekl pravdu: “Svým myšlením určuješ, co budeš ve svém životě zažívat. Když si budeš ve svém životě představovat zlé lidi, pak to tak budeš zažívat. Když si budeš představovat lidi, kteří jsou s tebou, kteří podporují tvoje sebeurčení, tak takové lidi potkáš a tvůj život bude snadnější než pro ty, co jenom očekávají nejhorší, protože viděli příliš mnoho dílu “Akta X” a vytvořil si podle toho pro sebe pohled na svět ve smyslu “Svět je plný zločinců” a “Nikomu nevěřte”. 

Člověk je ve své podstatě dobrý a je výjimkou, pokud tomu tak není. Proč s pár lidmi nepromluvit a nepodívat se, jak „nebezpeční“ a „zlí“ jsou, jakmile je trochu blíže poznáte. 

A víte co? Už po několik měsíců si myslím, že už vůbec neexistují zločinci nebo zloději a víte, co jsem četl v novinách? 

Mladistvá delikvence v Severním Vestfálsku - to je, kde žiji – se poprvé snížila! Jaká to “náhoda”! 

Je vám dávána iluze takové nebezpečné reality, která je domněle stejná pro všechny, proto abyste tímto způsobem mysleli a tak mohli být nadále ovládáni. Můžete být ovládáni, pouze pokud si nezačnete myslet, že byste mohli vytvořit svoji vlastní realitu, která může mít platnost a být pravdivou nezávisle na realitách ostatních a která je pouze dosažitelná s vaším souhlasem. 

To je, proč jsou media plná smrti, utrpení nebo dalších zpráv o katastrofách a to je, proč jste těmito zprávami bombardováni s takovou rychlostí, z tohoto důvodu policie navštěvuje školy a učí vaše děti jak “zlí” jsou neznámí lidé a aby jim nevěřili. 

Aby se ujistili, že nikdy nepřestanete žít ve strachu a nikdy nepomyslíte na to, proč vlastně potřebujeme tolik policie, odposlechů nebo armád, když lidé po celém světě chtějí jenom žít v míru. 

Jak by měli vlády světa stále ospravedlňovat své výběrčí daní, kdybyste nepotřebovali “ochranu”, protože jste tak malá, slabá, lidská bytost, která žije v tak nebezpečném a zlém světě? 

Když budete sebeurčení jako impuls 8, pak budete schopni přesně odhadnout účinky těchto mediálních zpráv a ještě přesněji rozumět tomu, co jsem výše popsal a smát se tomu, jak jste se cítili předtím, protože pak budete zcela osvobozeni od strachu. T o ale neznamená, že byste od něj nemohli být osvobozeni již nyní. Protože nejsem závislý na penězích, nemusím trvat na tom, že nejdříve musíte projít mojí “cestou”, abyste byly svobodní nebo že každý měsíc musíte vhodit dvě stě euro do mojí obětní podkladnice, abych vás “ochránil” svojí armádou – kterou nemám a která by byla k ničemu – nebo neodmítl dát vám své “požehnání”.Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: