neděle 12. března 2017

Osvojení si Ztělesnění: Příprava na Přestup časové linieOriginál publikovala Sandra Walter 11.3.2017

Buď požehnán světelný kmeni
Tak, jak vstupujeme do hluboce transformativní Brány Rovnodennosti, tak jsme postaveni před další kolektivní průchod spouštěčem. Je velmi důležité, abychom se sjednotili jako LIDSKÁ mřížka srdce, jako jediná síla Zdroje. Jsem si jistá, že většina z vás si je vědoma, co tato Brána vytvoří pro LIDSTVO.

Nejedná se o průchod, kdy bychom měli propadnout rozptylování. Jedná se o průchod, kdy bychom se měli plně přihlásit k naší nové šabloně, vlastnit své ztělesnění, své nové vyjádření, a stát si za svým Božským právem stát se vyjádřením svého Vyššího Já ve formě. Tato fáze ztělesnění je klíčem k současnému přechodu frekvence, který již započal. Vaše jádro musí být stabilní a v souladu s vaší novou šablonou, aby mohlo přijmout Solární kódy a přenést je Gaie, staré i nové energetické mřížce a do mřížky LIDSKÉHO SRDCE.

Ztělesnění je pociťováno jako průhledné, v hlubokém míru a vypadá jako avatar, nicméně my jím prostupujeme pro celé LIDSTVO jako ti, kdo ukazují cestu. Gravitační anomálie, fluktuace lineárního času, zvýšená multidimenzionální pozornost a rozpouštění závojů jsou normálními vedlejšími příznaky dimenzionálního posunu. Nicméně to, co se děje s těmi, kdo prošlapávají cestu je vyjímečným pro tuto planetu, a my pomáháme Gaie v odhalování jejího Vyššího vyjádření skrze naše vlastní životní proudy. Pojďme LIDSTVU ukázat, co je se Vzestupem možné, tak jak se vyšší frekvence zesilují, a odhalit vyšší pravdy Božské Lásky, skrze vlastní příklady.

Svoláváme Strážce Brán, Pracovníky Mřížek, Pracovníky Světla a Průkopníky Cest, aby pomohli v stabilizování a v zesilování tak, jak se ztělesňování a odhalování této krystalické říše rozvíjí. Brány budou otevřené od 13.3. do 15.3., aby odstartovaly další události. Práce s Bránami a Práce s Mřížkami bude příští tři týdny soustavně pokračovat, za soustředění se na Slunce. Buďte kreativní a ctěte své nové schopnosti tak, jak se vám ukazují. Až bude po všem, všichni se budou cítit úplně jinak.

===
Unity NOW: Get on Board

We request your light and pure intent to strengthen this Divine passage. Join the Light Tribe during these three 30-minute windows on SUNday: 8:11am Pacific Time, 11:11 am PT, and 5:11pm PT or meditate anytime on SUNday to feel the effects and add your energy to this collective intention of service.

Connect with the HUman Heart Grid, Gaia’s crystalline core, the Crystalline Grid, the New Grid systems, Solaris (the SUN), Great Central Sun, and Source. Meditate in stillness, focus on peace, Pure Source embodiment and the revelation of crystalline consciousness, or use the guided Christ Light Activation meditation for expansion (free on youtube or mp3 via the download link below). All methods and forms of meditation are welcome; the collective vibrational trigger and unified support is the goal.

Let us unite in peace with the intention to assist Unity/Christ Consciousness.

This is a very powerful passage for HUmanity. Please remember that as old systems break apart, your focus must stay on the higher experience, the highest outcomes. We connect in this way not only for the acceleration of the Ascension, but to train us how to connect telepathically as ONE consciousness, offline, without the need for grounded technology. This activity is more powerful outside in nature at this time. Plant your crystals, open the grids and assist in welcoming forth the higher reality.

Free Guided Meditation available:

PC: right+click on the title below to Save As
Mac: Ctrl + Click on the title below to Download

Christ Light Expansion

This guided meditation is also available with beautiful visuals on YouTube HERE.

======

In Love, Light and Service,
Sandra

Zdroj: http://www.sandrawalter.com/owning-the-embodiment-preparing-for-the-timeline-shift/
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: