středa 1. března 2017

Interview s Cobrou z 2. 2. 2017 - Lynn a Aaron z PFC


Přepis rozhovoru z 2. února 2017, zveřejněno 7. února 2017

Cobra je plejádský kontaktér, který je v kontaktu s podzemním hnutím víc než 35 let. Hnutí odporu mu řeklo, aby zůstal v anonymitě. Průběžně komunikuje s bytostmi z planety X, které pomáhají Hnutí odporu. Jako pozemský zástupce agartské sítě a světelných sil se snaží lidstvo připravit na přicházející Událost.

Naším záměrem je rozpustit strach, srovnat všechna nedorozumění, a poskytnout zasvěcené pohledy na to, co se skutečně děje a o čem se ve zprávách nedočtete. Pokud chcete bližší podrobnosti, zveme vás k přečtení archivu na jeho blogu. 2012portal.blogspot.com. České překlady jsou průběžně zveřeňovány na www.bod-zlomu.blogspot.cz

Přepis rozhovoru z 2. února 2017, zveřejněno 7. února 2017

Cobra a Lynn - rozhovor z února 2017

Lynn – Cobro, vítejte v našem prvním rozhovoru roku 2017. Dnes je čtvrtek, 2. února 2017. Dnes jsou vašimi hostiteli Lynn a Aaron.

Lynn – První otázku položil jeden pán z Evropy. Začíná takto: „Pokud bych navázal spojení s velmi negativní entitou, řekněme s vysoce postaveným drakoniánem, který brzy půjde do Centrálního slunce, anebo s Yaldabaothem a kdybych souhlasil, aby tato moje část byla zničena v Centrálním slunci (za pomoci meditace), co by se stalo s drakoniánem nebo s chobotnicí „v realitě“?“

COBRA – Vlastně nic, protože on předpokládá, že co se stane uvnitř, se vždy stane i přímo venku. Takže pokud nějaká entita, negativní entita, tedy drakonián nebo Archon, kdyby byli rozpuštěni v Centrálním slunci, neznamená to nutně, že by se to odrazilo na vašem vnitřním stavu.

Lynn – A on pokračuje:“Je logické, že vše, co je vně mně je také uvnitř mě. Vytvářím si svou realitu, pokud ne celou existenci, takže uvnitř mne musí být nějaká část, která souhlasí s existencí plazmické chobotnice anebo velmi negativních drakoniánů. Takže, povedlo by se mi je zničit (převést do světla, do Centrálního slunce) tím, že bych zcela zničil tu mou vnitřní část, která je reprezentuje?“

COBRA – Znovu říkám, že úplně nesouhlasím s tímto přístupem či filosofií nebo systémem víry. Pokud je vně drakonián, neznamená to, že je vždy ve vás část, která by korespondovala z tím vnějším drakoniánem. Může se jednat o část, která by frekvenčně rezonovala, ale není to lineární spojení zevnitř ven a naopak; není to přímé spojení a nikdy nebylo. (Ano, děkuji.)

Lynn – 2. otázka - jen pro zajímavost: “Co jsou pyramidy v Bosně? Když jsem tam byl, vnímal jsem, že jsou velmi, velmi pozitivní. Ale nějaká jiná civilizace mnohem později tunely zablokovala; ty teď znovu vykopávají.“

COBRA – Původní bosenské pyramidy byly postaveny velmi, velmi dávno. Myslím, že celý komplex vznikl v atlantském období a později ho využívaly mnohé různé rasy. Byl osídlen i v neolitu a ano, měly tam vliv i nějaké negativní rasy, ale to ze začátku nebylo. Původní energie taková nebyla. Takže, pyramidy v Bosně jsou jedním z vzácných pozůstatků velmi staré doby, které na povrchu planety jsou. Nezachovaly se celé a vlastně se jednalo o upravené původní přírodní objekty, ale v tom komplexu je zcela zřetelná přítomnost různých ras. (Děkuji. Další otázku předám Aaronovi).

Aaron – Ahoj, tady je Aaron. Pomáhám Lynn s touto hromadou otázek. Další otázka, kterou položíme je: „Kdysi jste zmínil, že pro karanténu Země existuje hlubší okultní příčina. Jaký je důvod, že jsme v karanténě?“

COBRA – Je to jednoduše proto, že Archoni a skupina Chiméra nás chtějí udržet v otroctví, protože to je jediný způsob, jak mohou získat levnou pracovní sílu

Lynn – Mají „Vyhnanci” z vnitřní Země (jelikož zasahují do lidských záležitostí způsobem, který není běžný ani přijatelný pro druhé skupiny) zmiňováni Coreym Goodem v jeho poslední aktualizaci, mají něco společné se skupinou Chimera?

COBRA – Ne.

Aaron – Patří “Temná flotila” jak se o ní zmiňuje Corey Goode ke skupině Chimera? Je to jedno a to samé?

COBRA – Vůbec ne. Temná flotila jednoduše pochází z nacistické odtržené civilizace, která spolupracuje s drakoniánÿ a jistě, drakoniáni podléhají velení skupiny Chimera, takže tímto způsobem spadá Temná flotila pod velení skupiny Chimera.

Lynn – Některé zdroje na internetu ukazují “plazmické mraky”, ale plazmickou úroveň nejsme schopni vnímat. Můžete vysvětlit, co to je, plazmická úroveň?

COBRA – Plazmická úroveň je úroveň přesně mezi fyzickou a éterickou úrovní a za jistých okolností lze plazmu vidět, protože z pohledu fyziky je plazma ionizovaný plyn a samozřejmě, lze to za jistých podmínek vidět.

Aaron – Jaké léky používá Hnutí odporu, Plejáďané a mimozemšťané místo očkování, aby se udržovali zdraví?

COBRA – Oni jsou jednoduše zdraví vzhledem k úrovni jejich vědomí. Úroveň jejich vědomí vytváří velmi silné energetické pole, které znemožňuje jakékoli negativitě ve formě bakterií či virů, vstoupit do jejich fyzického těla.

Lynn – Tady čtenář píše: „Když jsem deaktivoval svůj účet ‘WhatsApp’, cítil jsem celkovou úlevu. Ovládá Facebook a Whatsapp opravdu naši mysl?

COBRA – Řekl bych, že energetická konstrukce, která za nimi je, má stejný zdroj jako další aspekty závoje, takže Facebook a ‘WhatsApp’ a mnohé další podobné internetové technologie jsou napojeny na závoj takovým způsobem, že když se od nich odpojíte, určitě pocítíte úlevu.

Aaron – Je projekt Blue-beam psychologickou operací, je to „fake“, určený k tomu, aby vzniklo zmatení ohledně toho, zda již dochází k Události?

COBRA – Je to aktuální projekt Kabaly, ale jeho účinnost je docela omezená.

Lynn – Existují minerály, které se jmenují saffordity, arizonity, healdsburgity, kolombianity, a amerikanity. Mají nějakou souvislost s kameny čintamani?

COBRA – To, co jste jmenoval, jsou různé formy tektitů.

Lynn – Pocházejí ze stejného zdroje na Síriu?

COBRA – Ne všechny, ale některé ano.

Aaron – Tohle je dlouhá otázka. První část je: „Na které straně stojí Bill Gates, Nelson Mandela, Vladimir Putin, Julian Assange?“

COBRA – Musíte to říkat po jednom.

Bill Gates – negativní (nepatří ke světlu)

Nelson Mandela – pozitivní

Vladimir Putin – pozitivní

Julian Assange – pozitivní.

Aaron – A dále říká: „V současné době existuje tolik věcí, které si protiřečí. Můžete nám říct, co z toho je pravda? (Myslím, že jste to zrovna zodpověděl). Je Bill Gates poskokem Kabaly anebo podporuje svržení Chazarské mafie?“

COBRA – Je hodně propojen s Kabalou.

Aaron – Jsou Wikileaks a Julian Assange podvodníci a dá se jejich zdrojům věřit?

COBRA – Nejsou podvodníci. Mají pouze omezené chápání věcí, takže odhalují a vypouštějí vše, co reflektuje jejich pochopení situace, ale oni nemají přístup k hlubší úrovni.

Aaron – Tazatel pokračuje. „Ovládá Putina Baron de Rothschild anebo slouží Silám světla s Aliancí a Plejáďany?“

COBRA – Určitě není kontrolován Rothschildy.

Aaron – Slouží Světlu s Aliancí a Plejáďany?

COBRA – Ano, samozřejmě.

Aaron – Tady je obrázek Nelsona Mandely v rouchu Maltézských rytířů a další s Davidem Rockefellerem. Byl spojencem Vatikánu a Kabaly?

COBRA – Nebyl. Příležitostně se s nim setkal, ale to neznamená, že souhlasil s tím, co dělají anebo že od nich dostával pokyny.

Lynn – Další dotaz je o VNITŘNÍ ZEMI. Tento čtenář říká:“ Možná se bude můj dotaz zdát absurdní, ale já jsem dělal výzkum a jsem zvědavý, zda je toto pravda. Připojil se Nikola Tesla k tajné společnosti Plus Ultra, nebo ji založil?“

COBRA – Odpověď zní ano.

Lynn – Je snad Plus Ultra spojena s Hnutím odporu nebo Vnitřní Zemí?

COBRA – Není spojena s Hnutím odporu, Hnutí v té době neexistovalo, ale ano, je spojena s Vnitřní Zemí.

Lynn – A pokud jde o Vnitřní Zemi. Má film z r. 2015, “Země zítřka,” nějakou návaznost na Agartu nebo Vnitřní Zemi?

COBRA – Ano, do jisté míry.

Aaron – Další otázka: “Řekl jste, že jste neztratil paměť a spojení se Zdrojem. Nikdy jste nezapomněl na své poslání. Jak to?“

COBRA – Tak jsem si to vybral. Bylo to mé rozhodnutí.

Aaron – A pokračuje: „Proč jste vy nezapomněl a všichni ostatní ano?“

COBRA – Protože učinili jinou volbu a jiné rozhodnutí.

Lynn – Opravdu máme možnost volby, anebo to bylo něco, co nám bylo dáno?

COBRA – Přes všechen nátlak, vždy existuje volba.

Lynn – Ach, znamená to, že jsme mohli říct ne?

COBRA – Ano, a ti co řekli ne, tady již nejsou.

Lynn – Jak lidstvu pomohlo Tajemství z Fatimy?

COBRA – Ne natolik, jak by všichni chtěli. Ne tak, jak by v to mnoho lidí rádo věřilo.

Lynn – Je poslední tajemství utajeno?

COBRA – Ano.

Lynn – Stále je?

COBRA – Ano, je v jistých kruzích.

Lynn – Bylo to poslední tajemství o katolické církvi a jejím programování mysli?

COBRA – Spíš to bylo o spojení s mimozemšťany.

Aaron – Další otázka: „Jak prožil posledních 2000 let Ježíš?“

COBRA – Jako vzestoupená bytost.

Aaron – A tady to pokračuje: „Je v této době na planetě aktivní, coby Vzestoupený mistr?“

COBRA – Ano.

Aaron – Jaký má Ježíš vztah k církvím?

COBRA – Snaží se tam dostat tolik světla, jak je to jen možné.

Lynn – Říkal jste, že tam, na vyšších zemských úrovních není bezpečno? Je teď bezpečněji na zemském povrchu?

COBRA – To záleží na tom, a jaké vyšší rovině mluvíte a s jakým fyzickým místem to srovnáváte, takže se teď jedná o složitou situaci.

Aaron – Další dotaz. Pomáhají psychedelika, tedy psychedelické drogy rozpustit závoj?

COBRA – Ne.

Aaron – Může něco poškodit spojení se šišinkou mozkovou?

COBRA – Co myslíte tím „něco“?

Lynn – Nějaké látky. Aaron – Jako drogy nebo intoxikace.

COBRA – Ano, určité látky to mohou poškodit.

Aaron – Je Ayahuasca užitečná? A když ano, tak jak užitečná?

COBRA – Může být užitečná, když to provádí kompetentní šaman, který ví, co dělá.

Lynn – Je lidská rasa jediná, která má smysl pro humor? Používají humor v našem významu i jiné bytosti, aby se omladily?

COBRA – Určitě se to netýká jenom lidské rasy, ale ano, na omlazení to používají parazitní rasy.

Lynn – Na jakých jiných planetách žijí bytosti se smyslem pro humor?

COBRA – Každá pozitivní rasa má smysl pro humor, protože je to přirozené vyjádření duše.

Aaron – Další oblast se týká ARCHONŮ. Dotaz zní: “Mnohokrát jste řekl, že bez intervence Sil světla by lidstvo vyhynulo. Myslíte tím, že bychom jednoduše zemřeli, anebo také, že by byly Archony zničeny také naše duše?“

COBRA – Mohlo by se stát mnoho scénářů. Jeden z nich je fyzická destrukce Země kvůli kataklyzmatům. Druhý je fyzická destrukce Země nukleární válkou. Třetí je ještě drastičtější, a to bylo spuštění strangeletových a topletových bomb.

Aaron – Jsou Archoni schopni zničit naši duši?

COBRA – Teoreticky ano, když si zvolíte, že budete následovat jejich cestu.

Aaron – Pokračuje to: „Je adolescence přirozenou fází vývoje, anebo to vymysleli Archoni?“

COBRA – Jde o kombinaci obojího. Je to způsob adaptace na podmínky, které jsou výsledkem zásahů Archonů.

Aaron – A nakonec se táže: „Proč je to tak těžké období?“

COBRA – Ano, je, protože mladý člověk v tom věku se v té době snaží být sám sebou a na druhou stranu přizpůsobit se systému, takže tlak je příliš velký.

Zveme vás, abyste se připojili k Prepare for Change a přihlásili se k odebírání našeho zpravodaje, stali se členem Sesterství růže, připojili se ke skupině na podporu Události nebo takovou skupinu založili, a připojili se k naší týdenní meditaci každou neděli ve 4. hodiny GMT (17.00 našeho zimního anebo 18.00 našeho letního času). Máme schopnost přivolat Událost za pomoci naší pokračující meditace. Je na nás, abychom dali vesmíru přesně vědět, co si přejeme a manifestovali to do naší reality.

Prosím, nezapomínejte, že Prepare for Change existuje pouze díky tomu, že podporujete tuto webovou stránku vašimi dary. Prosím, podívejte se do části “PayPal donation” ve sloupci vpravo, pod upoutávkou na týdenní meditaci na Událost. Šeky také můžete poslat na adresu:
Prepare for Change 4530 Whittier Blvd, Los Angeles, CA 90022.

Lynn – OK Cobro, teď začneme s dotazy, které lidé poslali pro rozhovor na tento měsíc. Je zde tvrzení, že Rusové u Kaliningradu potopili loď NATO s 500 námořníky. Je to pravda?

COBRA – To nebylo potvrzeno.

Aaron – Tady je další tvrzení o tom, že Stvořitel zrušil svobodou vůli, aby ukončil veškerou temnotu na této planetě. Je to pravda?

COBRA – Ne.

Lynn – Pak tady bylo šokující tvrzení o tom, že Pindar, král drakoniánů, dostal královnu Alžbětu a useknul jí hlavu mečem, ničícím duše. Mělo se prý jednat o výstrahu pro ostatní drakoniánské odpadlíky, kteří se stále snaží udržet u moci. Je to pravda?

COBRA - Ne.

Lynn – Myslím, že něco takového snižuje věrohodnost Kenta Dunna!

Aaron – Znáte člověka, který si říká Kent Dunn?

COBRA – Ano, slyšel jsem o něm.

Aaron – A pracuje pro pozitivní stranu, pro Světlo?

COBRA – Myslím, že ohledně jeho informací musí každý rozlišovat. Řekl bych… určitě nepracuje pro temné síly. Řekl bych, že je třeba rozlišovat, když zkoumáte jeho informace, stejně jako když zkoumáte informace někoho jiného.

Lynn – Objevila se tvrzení, že Donalda Trumpa podpořili Rusové a čínští Draci, aby se stal prezidentem USA. Je to pravda?

COBRA – To je citlivá informace a není v nejvyšším zájmu odpovědět na tento dotaz. Chtěl bych pro objasnění o Trumpovi říct pár věci. Zaprvé, je to člověk, ale co je důležitější, kdo je za ním. Lidé, co jsou za ním, jsou jak ze světla, tak i z druhé strany a snaží se mít na něj vliv a on je do velké míry náchylný nechat se ovlivnit oběma stranami. To, co v jeho prezidentství vidíme, je jenom odraz zápasu mezi sílami, které jsou za ním.

Aaron – Další dotaz je také o Donaldu Trumpovi. Zákaz vydávání víz občanům některých muslimských zemí, které vydal Donald Trump, zdá se, trestá spíše nepřátele Izraele, než by se snažil zabránit terorizmu. Například, 11. září provedla Saudská Arábie a izraelský MOSSAD a on těmto dvěma zemím kvůli tomu, že by měly napojení na terorizmus, vstup nezakázal. Naopak, my sami jsme vůči těm zemím teroristy, protože jsme je bombardovali. Ony na nás nezaútočily! Co můžete říct k těm muslimským zemím, kterým byl zakázán vstup?

COBRA – Přesně jste tuto otázku zodpověděli. To je přesný názor.

Lynn – Tento tazatel říká: „V jednom s papežem souhlasím. Země by měly budovat se svými sousedy mosty a ne zdi! Nepoučili jsme se z historie, s berlínskou zdí a zdí v Gaze? Zeď nevymýtí podstatu problémů. Nejenom že to podporuje oddělenost, ale podněcuje to rasizmus, který byl v USA téměř vymýcen.“ Co byste řekl k té zdi mezi Mexikem a USA, která se plánuje?

COBRA – Zase jste na tu otázku odpověděl sám. Jenom se opakuje historie, ne moc konstruktivním způsobem. Tady vidíme příklad, jak mohou negativní síly ovlivnit situaci za pomoci Trumpa.

Aaron – Další dotaz se týká Mexika. „Zdá se, že Mexiko upadlo do hluboké temnoty. Obyvatelstvo je stále velmi nevědomé a chudší než kdy předtím. Politici jsou zkorumpovaní do morku kostí a přitom je to země, produkující mnoho ropy. Lidé si ani nemohou dovolit natankovat do svých vozidel benzín kvůli šíleným cenám pohonných hmot! Můžete nám něco říct o plánech Hnutí odporu pro Mexiko?“

COBRA – OK, plány pro Mexiko patří k původním plánům týkajícím se střední a jižní Ameriky. Existuje jistá pozitivní skupina, která tam pracuje v pozadí, ale situace tam ještě neuzrála. Dám tedy radu, jakou dávám v této době i lidem z jiných zemí. Jsme teď v období, kdy se zdá, že je největší temnota, jak to bývá před úsvitem a v takové době je velmi důležité udržet si vnitřní spojení se světlem, takže se soustřeďte na pozitivní vizi a udržujte v té situaci světlo. Samozřejmě, lidé se také mohou propojit mezi sebou a sami si zorganizovat vzájemnou podporu, aby prošli tímto obdobím.

Lynn – Cobro, další otázka se týká některých obrázků mraků, co vám byly poslány včera. Díval jste se na ně?

COBRA – Mohu se podívat teď. Když mi je pošlete, mohu se hned podívat.

Aaron – Loni, v lednu 2016 mexický prezident Enrique Pena Nieto podepal nový zákon, který učinil z Mexico City čtvrtý městský stát. Došlo k tomu těsně před návštěvou papeže Františka v Mexico City v únoru 2016. Myslím, že je to součástí jejich „nové“ strategie, aby vytvořili klín ve smyslu „rozděluj a panuj“, co se týče severní, střední a jižní Ameriky. Co o tom víte?

COBRA – Ano, je to přesně součást té infiltrace, protože Kabala chce zcela infiltrovat země střední a jižní Ameriky a posílit své sevření těch zemí, protože teď probíhá velký boj mezi tou frakcí a pozitivní skupinou, jak jsem zmínil, která se snaží ty země osvobodit. Dá se čekat, že tahle polarizace bude pokračovat a narůstat až do bodu zlomu.

Aaron – Říká se, že tento čtvrtý městský stát také patří švýcarskému bankovnímu gigantu USB a jeho novému záměru, který byl oznámen o měsíc později, v březnu 2016 na schůzce za zavřenými dveřmi, která se konala v Tennessee s Georgem W. Bushem a Billem Clintonem a “300 investory”. Také kalifornský guvernér Jerry Brown tajně podporuje hnutí za odtržení Kalifornie (tzv. Cal-Exit) a Justin Trudeau podporuje státy Oregon a Washington, aby opustily USA a připojily ke strategii “balkanizace” západních a pohraničních států nacházejících se podél hranic Mexika a Kanady tak, aby to ladilo s jezuitskou agendou 21. Je to tak?

COBRA – Ano, v tom směru jsou činěny pokusy. Ta hnutí o odtržení Kalifornie a některá další hnutí na odtržení od USA jsou podporována Kabalou, protože chtějí tu oblast oslabit a chtějí v té oblasti spustit občanskou válku. Ale to se nepodaří.

Aaron – Takže, v zásadě se snaží o rozdělování a panování, ne?

COBRA – Ano. Základ USA byl položen v r. 1776 jistými bytostmi, které byly do značné míry propojeny se světlem a byly vedeny bytostí, zvanou St. Germain. Položili základy, které jsou velmi pevné. Pokud ty základy vydrží, samozřejmě, USA budou jedním ze spouštěčů Události. Proto jsou tam teď síly, které se to velmi intenzivně snaží podminovat.

Aaron – Myslíte, že se o to snaží Kabala a podporuje to?

COBRA – Ano.

Lynn – Dostal jste již ty obrázky mraků?

COBRA – Ano, teď jsem to otevřel a otevírám další. Ok, takže na co se chcete zeptat?

Lynn – Tazatel by chtěl vědět, co nám můžete říct o tom typu mraků. Tady je link:

https://www.quadratin.com.mx/principal/nuevas-imagenes-fenomeno-natural-cautivo-a-michoacan/
COBRA – Jsou to mrakové lodě. Mrakové lodě jsou mraky, které se nakupí kolem éterických mateřských lodí. To je jeden ze způsobů, jak se mohou mateřské lodě stát viditelné na fyzické rovině. Je to jeden z aspektů měkkého odhalení, k němuž teď dochází.

Lynn – Tady za tím kulatým objektem je docela výrazná stopa. Vztahuje se k plavidlu, anebo… nevím, vypadá to jako výfukové plyny. Co je ta stopa?

COBRA – Musíte rozumět, že tvar mraku není přesným odrazem tvaru mateřské lodě, protože do formování mraku zasahují přírodní síly a vlivy. Například faktor vlhkosti, směr větru, atd. Ale základní tvar lodě lze pořád rozeznat.

Aaron – Další dotaz: „Podle mnohých zdrojů od Bílých rytířů se zdá, že je vytvářen nový, „benevolentní“ globální finanční systém, který se formuje za oponou. Mluví se o humanitárních fondech, které budou v příštích měsících distribuovány, možná už teď v únoru. Je to možné?“

COBRA – Myslím, že lidé věnují příliš mnoho pozornosti tomu, kdy a jak budou ty fondy rozděleny, místo toho, aby tady a teď manifestovali a tvořili hojnost pro sebe. Takže, teď počkejme na Událost. Nečekejte na restart, aby vám přinesl hojnost. Pokuste se tvořit… začněte to teď tvořit sami, ve svém vlastním životě a v životech těch, co jsou ve vašem okolí. To je správný přístup. Takže na vaši otázku neodpovím tradičním způsobem. Jenom řeknu, že reset a vydání fondů nastane v okamžiku Události a ne dřív. Teď musíte žít svůj život.

Aaron – Pokračuje: „Znamená to, že by k Události mohlo dojít kdykoliv, anebo že by mohly být humanitární fondy rozděleny před Událostí?“

COBRA – Ty fondy nebudou rozděleny před Události. Musí být odstraněna Kabala. Samozřejmě, Kabala to rozdělení fondů blokuje a bude v tom pokračovat, dokud bude na této planetě u moci.

Lynn – Plně rozumím tomu, co říkáte. Prepare for Change www.prepareforchange.net se rozhodlo pomáhat projektu sirotčince v Malawi. Snažíme se jim pomáhat, jak můžeme, s pomocí našich posluchačů. Já vím, odkud přicházíte a my se snažíme dělat naši část práce.

COBRA – OK, výborně.

Lynn – Kdo byl Enoch? Jaké měl poslání a můžete nám říct o úžasných informacích o obrech, nefilim, andělech a archandělech z jeho knihy, která je známa jako kniha Enochova?

COBRA – Byl to jeden z tzv. věštců nebo proroků. Byl bytostí, která měla silné spojení se svým vyšším já a měla určité hluboké silné zkušenosti s kontaktováním a on popsal ty své zkušenosti v knize. A je to jenom malá část toho, co věděl a co zažil.

SOTR/CREATRYX
Cobra vysvětluje, že na planetu teď ve zvýšené míře přichází energie Bohyně a je základem naší Nové společnosti. Za pomoci Sesterství růže, patřící k Prepare for Change je teď možné připojit se k diskusní skupině Creatryx a připojit se na síti k dalším členům COEO, kteří mají zájem tvořit, aktivovat a podporovat místní komunitní skupiny jako. Sesterství růže, skupiny pro podporu Události a další. Když se chcete připojit, tady je kontakt. https://groups.google.com/forum/#!forum/creatryx

Aaron – Další otázka. „Kniha Enochova zmiňuje “Semjase” a “Aštara” (což je odvozenina od “Aštarot”); obojí jsou jména „Padlých andělů“ či zlovolných démonů, kterých cílem je podvádět lidstvo. Co byste řekl na toto tvrzení, které je o nich v knize Enochově?“

COBRA – Řekl bych, že staré zápisy z té doby a také Kniha Enochova byly pozměněny a význam byl posunut, jak se to Kabale hodilo. V 4. století bylo období, zejména v době tzv. Archona Konstantina Velkého, kdy byla většina starších záznamů a textů změněna a posunuta, aby vyhovovala nové agendě. Vlastně Astaroth bylo jméno Bohyně a proto byl ten text změněn.

Aaron – Zmiňuje se o Aštarovi jako o Astarot, ale jsou to rozdílné osoby?

COBRA – Astaroth bylo jméno Bohyně a jisté zdroje ho změnily na Aštar. Astaroth pochází od Astara, což je jméno duchovního dvojčete Aštara a jsou to dvě pozitivní bytosti.

Aaron – Ale jsou to dvě bytosti, ano?

COBRA – Aštar nebo Astar a Ashtar jsou duchovní dvojčata a jsou součástí stejného duchovního vyzařování.

Lynn – Můžete nám říct, zda je “Pindar” králem drakoniánů a kde je teď a jaká je jeho role, co se týče našeho osvobozování planety?

COBRA – Nesouhlasím s informací, že Pindar je králem drakoniánů.

Lynn – Můžete nám něco říct o jeho roli a zda je ještě tady?

COBRA – Bytost toho jména byla ze sluneční soustavy odstraněna.

Aaron – Můžete nám říct něco k aktuální situaci ohledně radiace z atomové elektrárny ve Fukušimě?

COBRA – Hladina radiace je velmi nízká a stále je, kromě nejbližšího okolí elektrárny. V průměru kolem 10-15 mil je radiace stále nad normálem, ale všude jinde je to docela OK.

Aaron – OK a tazatel říká: „Poškozuje to obyvatele Japonska a okolních zemí?“

COBRA – Ne, ne.

Aaron – Ani to nikoho nepoškozuje v jiných zemích?

COBRA – Ne.

Aaron – A co oceán a ryby?

COBRA – Došlo k malé kontaminaci, ale hlavní kontaminace v oceánu nepochází z elektrárny ve Fukušimě.

Aaron – Pomohli nám při čištění toho členové Galaktické rady?

COBRA – Ano, jistě.

Lynn – Tento dotaz je z Číny. V šedesátých letech bylo změněno mnoho čínských znaků čínské abecedy. Čínské pověsti říkají, že Šangž´, muž, který vytvořil tradiční čínské písmo, se inspiroval letem ptáků. Můžete nám říct, co víte o Šangž´ a zda byl z jiné hvězdné soustavy? A pokud ano, z jaké?

COBRA – Ano, byla to inkarnovaná hvězdná bytost, která se v naší sluneční soustavě po nějakou dobu inkarnovala. Ale byla v kontaktu s pozitivními bytostmi z hvězdného systému Thubanu a odtamtud pochází čínské písmo. Myslím tradiční čínštinu.

Lynn – Můžete to zopakovat, Thuban?

COBRA – Thuban, Alpha-Draconis, která je hlavní hvězdou souhvězdí Draka.

Aaron – Další dotaz se týká Ruska. Tazatel se ptá: „Mám starost ohledně ruské propagandy a toho, jak si udržuje moc nad Evropou a potřebuji nějak uklidnit. Viděli jsme, co udělalo Rusko s Krymem. Máme obavy, že stejné udělá se zbytkem Evropy. Do jaké míry by měli mít Evropané obavy, že Rusko zabere Západní Evropu? Má Putin čisté úmysly?“

COBRA – Rusko nemá vůbec v úmyslu obsadit Evropu. Prezident Putin má doktrínu míru a stability a té se drží. A ostatně, povedlo se mu přinést na Blízký východ víc míru, než komukoliv jinému. Pokud se na tu situaci podíváte, uvidíte, že byl v té oblasti mnohem efektivnější než jakýkoliv jiný prezident.

Aaron – Můžete říct, jak máme vědět, že Putin pracuje pro síly světla?

COBRA – Podle jeho skutků.

Aaron – Můžete nám říct nějaké další informace, abychom zklidnili lidi v Evropě? Evidentně je ohledně celé té věci v Evropě mnoho obav.

COBRA – Myslím, že většina lidí v Evropě se vůbec nebojí Putina ani Ruska. Určitá část obyvatelstva se bojí, a je to v podstatě kvůli propagandě z médií. Evropská média jsou docela výrazně protiputinovská.

Aaron – Něco jako v Americe, ano?

COBRA – Ano, je to velmi podobné.

Lynn – Tato všeobecná otázka je o Antarktidě. Jaké informace nám můžete dát k starým civilizacím na Antarktidě a o tom, jak to potvrzují média?

COBRA – OK, ale nejdřív musím něco vyjasnit. Antarktida není Atlantida. Atlantida je civilizace, která, jak napovídá jméno, byla v oblasti Atlantického oceánu. V Atlantiku existoval ostrov. I když Atlantida měla kolonie, v Antarktidě se vytvořila samostatná civilizace. Byla mnohem starší a je mimozemského původu. Nejdřív vznikly základny Centrální rasy, která žila v Antarktidě. Později došlo k návštěvám jiných ras, které tam zanechaly stopy a pod ledem toho zůstalo hodně neobjeveného. Některé věci byly objeveny a jistí lidé o tom docela hodně psali. To, co se v posledních letech děje je, že Kabala má plány utéct tam před Událostí. Samozřejmě, ty plány nebudou úspěšné.

Aaron – Ohledně Antarktidy se ptám: jsou oprávněné obavy, že led v Antarktidě praská? Jsou ty praskliny důsledkem něčeho, co se tam dole děje?

COBRA – Ano, jistě, v ledě jsou praskliny a není to nic neobvyklého a děje se to pořád a nijak to neovlivní život na této planetě.

Aaron – Co víte o tom, co se děje v Antarktidě?

COBRA – Zaprvé, jak jsem řekl, Kabala má v plánu tam utéct. Snaží se tam vytvořit několik podzemních základen, kde, jak doufají, se budou moct vyhnout masovému zatýkání. Je pravda, že tam došlo k nějakým objevům, které se dostaly víc na veřejnost, ne úplně o tom, co je pod ledem, o čem již mluvili někteří lidé. Ale chci říct, že podobné ruiny lze najít v mělčinách kolem Saudské Arábie a to je jeden z důvodů, proč je Saudská Arábie tak silně pod kontrolou jezuitů a Kabaly. Ty ruiny lze snáz najít, když víte, kam se dívat a co najít.

Aaron – Není v Antarktidě otvor či portál do podzemí?

COBRA – Je tam mnoho portálů, jako je mnoho portálů na jiných místech.

Lynn – Tento další dotaz se týká Asie. Týká se tsunami z r. 2004. Tazatel chce vědět, zda to tsunami zapříčinila Kabala?

COBRA – Ne. Tsunami spustil elektromagnetický pulz, který vyšel z galaktického zdroje, dá se říct. Došlo k velmi silnému výronu gama paprsků, k elektromagnetickému pulzu a gravitační vlně, což otřáslo tektonickými deskami. A to se stalo méně než 2 dny před tsunami, tedy před zemětřesením, které tsunami vyvolalo.

Aaron – Tato otázka se týká Nového Zélandu. Můžete říct, odkud pocházejí Maorové, domorodci z Nového Zélandu?

COBRA – Z hvězdného systému Síria a někteří dokonce z větší dálky, od středu Galaxie.

Aaron – Byli Maorové na Atlantidě?

COBRA – Ano, jistě, někteří byli… z atlantských kolonií a dokonce i z dřívějších kolonií, z doby Lemurie.

Lynn – V USA, díky všem těm „falešným zprávám“ kterými nás denně krmí, je pro nás těžké rozlišit, co je pravda, zejména co se týče jiných částí světa. Jsou na světě nějací vůdci, které by Plejáďané a další mimozemské skupiny řadili k těm, co nejvíc patří ke světlu?

COBRA – OK. Mohu to zmínit. Jedním z nich je prezident Putin, ten patří nejvíc ke světlu.

Lynn – OK. ..Jsou ještě další vůdci, kteří patří ke světlu?

COBRA – Ano, jsou, ale na do takové míry.

Aaron – Další dotaz se týká USA. Jak se Plejáďané dívají na Donalda Trumpa?

COBRA – Znovu říkám, dívají se na něj jako na někoho, kdo většinou slouží svým vlastním zájmům a to lze snadno zmanipulovat a samozřejmě, pokud ho lze takto manipulovat, tak to může vést k odklonění a přiblížení k jezuitské agendě. Ale stejně tak může být ovlivněn pozitivní skupinou, světlem.

Aaron – Dívají se na něj Plejáďané jako na sílu světla, nebo temna?

COBRA – Na ten dotaz jsem již odpověděl.

Lynn – Takže, Cobro, ve stejném duchu: Trump zrovna schválil ropovod, který vede přes Severní a Jižní Dakotu, přes území Indiánů. Slyšela jsem, že trasa byla pozměněna, ale není to potvrzené. Řekl byste, že když to schválil, také zastupoval své vlastní zájmy?

COBRA – Ano, do jisté míry. V podstatě chce zajistit pro Američany víc pracovních míst. Chce posílit americký ropný průmysl. Chce... je to politika, to je za tou jeho akcí.

Lynn – Prosákly zprávy, že byly zneškodněny bomby ve Washingtonu a New Yorku. Došlo k podobným pokusům umístit bomby i u jiných národů, kde přetrvává kontrola Kabaly?

COBRA – O bomby vůbec nejde.

Aaron – Další dotaz se týká Kalifornie. Pokud jde o horu Mt. Shasta, lze vnímat, že se to místo od zhruba roku 2006 změnilo. Obvykle působilo magicky, ale dle mých zkušeností již takové není. Co se tam tehdy kolem roku 2006 stalo?

COBRA – OK, to, co se tam stalo v podstatě je, že došlo k pokusu skupiny Chimera a Archonů znečistit tam energetickou mřížku. Snažili se o to, docela úspěšně, ve městě Mt. Shasta, ale ne výš na hoře.

Lynn – Tenhle dotaz je o energii Bohyně. V den inaugurace byly na celém světě pořádány pochody žen. Mnoho těch pochodů bylo negativních, protože do toho bylo zapojeno mnoho rozzlobených lidí. Můžete říct, zda ty pochody přinesly i něco dobrého?

COBRA – Moc ne.

Lynn – Přineslo to energie Bohyně?

COBRA – Moc ne.

Lynn – Pokud jde o energii Bohyně, máte pocit, že Melania Trump může udělat jako první dáma pozitivní věci?

COBRA – To bude záležet na tom, co udělá na základě své svobodné vůle. Ale já ji teď jako jednu z hlavních hybných sil dobra nevidím.

Aaron – Koncem prosince zemřely dvě americké filmové hvězdy: Carrie Fisher a o den později její matka Debbie Reynolds. Je možné, že odešly z nějakého důvodu? Pokud ano, jakému účelu to sloužilo? ¨

COBRA – Do jejich životů zasahovala Kabala, ano.

Seznam přání na léčení u Andělských očí naleznete na záložce „Léčení/Healing“: http://prepareforchange.net/healing/global-pfc-healing-wish-list-directory/angel-eyes-healing-wish-list-instructions/

Každý má nějaké přání. Důležité je, abyste si každý den v klidné chvilce vizualizovali, jak se ta přání plní. To je tajemství jak získat to, co si přejete. Také je důležité vzpomenout si na přání druhých lidí, protože v takové klidné chvíli uvidíte, jak se ty věci před vašima očima materializují. V množství je síla, takže praktikujme naše manifestační dovednosti společně.

Léčebná skupina hledá pár oddaných dobrovolníků, kteří by pomohli s léčením dle seznamu s prosbami o léčení a dle pokynů Léčitelů. V budoucnu máme v plánu spojit ty dvě skupiny, aby se ti, co si přejí nějaké léčení, mohli spojit s někým ve své oblasti, kdo by mohl pomoct, případně i na dálku, přes Skype.

Lynn – Další dotaz je o meditaci. Někteří lidé si koupili měděné pyramidální konstrukce. Můžete nám říct o jejich pozitivních účincích, a jak mohou pomoct při osvobození planety?

COBRA – Pyramida je tvar posvátné geometrie, který nás snadněji propojí s naším vyšším já a měď patří k vzácným kovům, které vedou duchovní světlo, takže to má pozitivní účinek.

Aaron – Jak můžeme nejlépe podpořit lidi, kteří jsou hluboce zabředlí v systémech víry, aby se víc otevřeli pravdivým odhalením?

COBRA – Nemůžete změnit systém víry druhých lidí, kteří nejsou otevření. Můžete pomoct pouze těm, co jsou otevření a co se ptají nebo hledají hlubší pravdu.

Lynn – Další sada otázek je o sílách světla a sílách temna. Je Světové sympozium o Agartě, které se bude konat v květnu 2017 – je to iniciativa sil světla?

COBRA – Je to iniciativa jisté osoby, která má určitou představu a rozumí síti Agarty a samozřejmě, síly světla to podporují, protože to k povrchové populaci přinese víc povědomí o agartské síti. Nejedná se o oficiální spojení. Není to oficiální kontakt mezi Agartou a povrchovou populací.

Lynn – A organizátorkou je Tamarinda Maassenová. Tento tazatel by chtěl vědět, zda je to skutečná vyslankyně?

COBRA – Na to jsem odpověděl. Kdyby věděla, že je velvyslankyní, neptala by se. Ale může udělat mnoho dobrého tím, že přinese obyvatelstvu na povrchu víc povědomí o existenci agartské sítě.

Lynn – Má ta akce význam pro plán prvního kontaktu s Agartou?

COBRA – Jak jsem řekl, pomůže to. Každá událost a každá akce, která povrchovému obyvatelstvu přinese větší pochopení, patří do plánu prvního kontaktu.

Aaron – Další dotaz. Kerry Cassidy řekla, že pracovníci světla mají nosit v kapse magnety a ty že pomohou odvrátit útoky skupiny Chimera exotickými zbraněmi. Magnety evidentně ty útoky zmenšují. Co víte o účinnosti těch magnetů v kapsách?

COBRA – Magnetické pole může působit jako repelent negativní plazmy, to je pravda.

Aaron – Můžete krátce zmínit další metody, které by nám pomohly bránit se proti takovým útokům?

COBRA – Existují určité světelné frekvence. Určité frekvence, meditace, laserová technologie. Existují některé technologie, které jsou nabízeny na různých webových stránkách a které působí proti plazmě. Také jsou různé techniky, meditační techniky. Také jsem zveřejnil nějaké ochranné techniky na svém blogu, takže jsou tam některé věci, které by v té situaci mohly pomoct.

Lynn – Cobro, zlatý důl v jednom malém městě v Austrálii je teď používán na výzkum temné hmoty. Můžete říct, zda je to pravda a co o tom víte?

COBRA – Nejdřív musím něco vysvětlit. Tmavá hmota není opravdu temná v negativním slova smyslu. Ona jednoduše není zjistitelná ve viditelném spektru. Nedá se objevit za pomoci elektromagnetických detekčních zařízení. Raději bych ji nazýval průzračnou hmotou, protože je průhledná, nelze ji vystopovat našimi běžnými detekčními způsoby. Je to experimentování, kdy fyzikové chtějí zjistit, co ta hmota je, jak se chová a jestli opravdu existuje. Není v tom nic negativního.

Aaron – Tento tazatel zdůrazňuje, že, jak tomu rozumí, Horus je dobrý, ale že jeho symbol ukradly temné síly. Ptá se:“ Když voláme na pomoc oko boha Hora, může být naše žádost zmanipulována sílami temna?“

COBRA – Záleží na tom, jak to pochopíte. Pokud tomu rozumíte správně, že oko Boha Hora je vlastně portálem a že když ho použijete k pozitivnímu účelu, dostanete se tam a vytvoříte pozitivní spojení.

Aaron – On se chce ujistit, zda ve skutečnosti nezve temné síly, aby pomáhaly.

COBRA – Ne, to nedělá.

Lynn – Další dotaz je o Marině Abramovic. Je vám ta osoba známa? (Cobra – Ano, vím o ní.) Tazatel chce vědět, zda ta osoba pracuje pro síly temna.

COBRA – Normálně ne, ale za pomoci způsobu, jakým byla ta osoba zmanipulována temnými silami z jistých okultních důvodů.

Lynn – Oni chtějí vědět, proč natočila film “Meziprostor”, v němž hledá posvátná místa a rituály v Brazílli. Proč v Brazílii?

COBRA – Znovu bych řekl, že existují silné okultní síly, které se snaží přes ni pracovat. Některé jsou pozitivní, ale jsou tam také silná napojení na druhou stranu. Chtěli použít její dílo hlavně pro negativní energetickou mřížku, ale ona sama k temným sílám nepatří. Je to jenom člověk, hledající odpovědi; hledá pravdu a to hledání bylo zmanipulováno.

Aaron – Vedl blížící se pád Temných sil k tomu, že je to přinutilo používat drsnější taktiku ve své agendě?

COBRA – V jistém smyslu ano, ale některé temné síly si ještě nejsou vědomy své blížící se porážky. Takže… ještě tam úplně nejsme.

Lynn – Existuje Aliance bytostí sfér?

COBRA – Je to termín, který používají někteří lidé, když popisují jeden aspekt Aliance, řekl bych, Centrální rasy, ale hlouběji bych to nerozebíral. Já se na tu alianci takto nedívám. Já ji považuji za součást větší Galaktické konfederace Galaktických světelných sil, které chtějí osvobodit tuto planetu. Já to nevidím úplně tak, jak to vysvětlují některé zdroje.

Aaron – Jak mohu čelit tomu, že se na mne zaměřily temné síly a na co se mám zaměřit, abych rozeznal, o jaký typ útoku se jedná, abych tomu mohl čelit efektivněji?

COBRA – Na to jsem odpověděl před chvílí, když jsem hovořil o skalárních vlnách a různých formách ochrany, takže v případě těchto útoků lze použít všechny tyto typy ochrany.

Lynn – Další otázka je z Kapského města, Jižní Afriky a tazatel se ptá: „Často vidím na nebi mnoho divných a záhadných událostí a objektů. Je to velmi podivná aktivita, kterou vidím u těch objektů, což mne vede k přesvědčení, že se to týká buď mimozemšťanů, nebo tajných vesmírných programů. Můžete mi říct, co to nad sebou vidím a co to pro nás tady v Jižní Africe znamená?“

COBRA – Musel bych vidět fotky nebo nějaký přesnější popis, abych mohl přesně říct, co vidíte.

Aaron – Odvolávám se na článek ohledně možnosti, že by se Rothschildové vzdali ještě před Událostí - článek se objevil na vašem blogu 2012portal.blogspot.com. Zajímalo by mě, zda je něco, co by mohlo urychlit porážku té rodiny?

COBRA – Není to moc pravděpodobné. Jistá možnost tam byla. V průběhu minulého léta došlo k jednáním a ta jednání ztroskotala. Takže je nepravděpodobné, že by se tato frakce vzdala ještě před Událostí. Ok, takže poslední otázka.

Lynn – Můžete nám upřesnit, k jakému účelu byla přebudována Area 51 a jaká síla jí teď velí?

COBRA – Jeden aspekt Arey 51 je ještě funkční, ale většina citlivějšího mimozemského reverzního zařízení a technologií a podobně byla přemístěna na jinou základnu v Utahu.

Lynn – Děkujeme, Cobro, byla to velmi přínosná chvíle otázek a odpovědí a já moc oceňuji, že jste tu s námi byl a těšíme se opět na vás v příštím měsíci.

COBRA – Děkuji všem, že poslouchali a vám děkuji za spolupráci.

Lynn – Moc děkujeme.

Aaron – Děkujeme.

Prosím, pamatujte na Prepare for Change, když posíláte dary. Velmi si vážíme naše posluchače a čtenáře a děkujeme za vaši podporu.

Lynn – Závěrem bych chtěla poděkovat celému týmu, který pomohl uskutečnit tento rozhovor.

· Cobrovi, že byl naším milým hostem. Jeho stránky: http://2012portal.blogspot.com

· Aaronovi - mému partnerovi při vedení rozhovoru a zvukovému technikovi

· DOVovi za naši úvodní melodii Hlasy světa

· Danelle za její odbornost v přepisu do textové podoby

· týmu pro otázky na Cobru: Megan, Shawnovi, Robertovi, Kikovi a Marandě za organizační pomoc

· zvláštní poděkování patří Denelle, která prohledala starší rozhovory, aby vyhledala odpovědi pro naše čtenáře

· Untwinovi za úpravu a editaci

· Eduardovi a Daneovi za scénou a

· všem našim úžasným posluchačům!

A vždy pamatujte, že my všichni jsme hlasy světa

Hudba: Hlasy světa

==

Akualizace k Malawi

Se začátkem roku 2017 došlo v sirotčinci v Maoni v Malawi k mnoha změnám. Ke konci loňského roku se vrátily do země a na pole, ležící ladem více než dva roky, deště. Vesničané zaseli obilí, které teď díky dešťům roste. Spolu s dešti přišly bouřky, blesky a silné větry. Tak silné, že strhly střechu nad chlapeckou ložnicí a zbořily hlavní zeď z nepálených cihel. Celá budova je zcela ničena a musí být opravena. Cenový odhad je 21 000 USD. Chlapci tam již nemohou spát a sirotčinec je na vrcholu své kapacity.

Můj druhý kontakt, Keyason se odstěhoval do druhé části Malawi, blíž k Mozambiku. Nevím jak je to daleko, ale říká, že cesta do velkého města Blantyre trvá 5 hodin. Keyason mi říká, že v té oblasti je mnoho sirotků. Je tam známý jako „muž, který pomáhá sirotkům“. Jak se to rozkřiklo, chodí za ním každý den. Dle toho, co píše, je zcela přetížen. Keyason se svou rodinou se sotva vešel do malého domku v této vesnici. Nemá místo pro další děti, i když se snaží každému pomáhat. Má v plánu vybudovat komunitní centrum, kde by mohl děti nakrmit a ubytovat. Je tu půda, že by mohl začít farmařit, pěstovat obilí a prodávat je. Ráda bych mu obstarala nějaká zvířata, aby měli mléko a vejce, k jídlu a také na prodej. To by mohl udělat, a zajistit tak dětem lepší život.

Řeknu vám o holčičce, o které mi dnes napsal.

Na malé Matridě Kambwili si hlad vybírá svou daň. Je to devítiletý sirotek, žijící se stárnoucí babičkou, která se o ni nemůže pořádně starat. Chodí do školy do třetí třídy, ale má to těžké, protože je chudá a osamělá. Matrida má na starosti úklid a dělá všechny domácí práce. Potřebuje jídlo, ošacení a místo na spaní. Bude pracovat u jiných lidí, aby si vydělala peníze. Když musí dodržovat tento striktní režim s domácími pracemi a chozením do školy, je velmi unavena.

Matrida vzhlíží ke své přítelkyni, která pracuje s rodiči. Ona by to také chtěla. Když se ptala babičky, co se stalo s jejími rodiči, neodpověděla jí.

Even Keyason náhle přestal s psaním tohoto dopisu, protože plakal. Opravdu potřebuje hodně pomoci, a dostane ji, když dostane humanitární podporu, která na značné zpoždění. Zatím mohu požádat naši komunitu na Prepare for Change, aby laskavě pomohla. Pokud můžete, poskytujte dar každý měsíc, aby mohl být sponzorován každý sirotek a takto mohlo být pomoženo každému dítěti, kdyby mělo sponzora. Na naše webové stránky www.prepareforchange.net dám fotky všech sirotků a také jejich příběhy. Prosím, pak stránky navštivte a tyto děti podpořte.

Dary lze posílat cestou “PayPal donations” na naší webové stránce ve sloupci vpravo, pod ikonkou “Weekly Event Meditation” . Pokud byste chtěli spíše poslat šek, prosím, vystavte ho na: “Prepare for Change” a pošlete na: 4530 Whittier Blvd. Los Angeles, CA 90022
Dolů na šek udělejte poznámku, zda je pro obnovu sirotčince v Maoni “Maoni Orphanage” nebo pro Keyasona “Keyason” pro pomoc dalším sirotkům v té velmi zanedbávané části Malawi.

Srdečně děkuji všem, kdo nám poslali peníze. Jak Enock (v Maoni) tak i Keyason vždy vyjadřují svou vděčnost všem z vás, kdo jim pomáhají. Společně opravdu tvoříme globální komunitu. Vy ji tvoříte! Přeji všem požehnání!

==

Překlad: Mirka

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: