pátek 3. února 2017

Cobra - první rozhovor s čínskou skupinou PFC z 11. 1. 2017PFCC: Dostalo se nám cti, že čínská skupina PFC může mít svůj první rozhovor s Cobrou. Čína je země s 1,4 miliardou obyvatel. Nárůst spirituality a proces probuzení v Číně by mohl mít velký význam pro vzestup planety. Jsme velmi rádi a velmi vděčni za to, že jsme vytvořili most mezi Číňany a mezinárodní komunitou probouzejících se lidí. PFC shromáždila pro Cobru nějaké „pozemské“ otázky, takže Cobro, vítejte.

COBRA: Děkuji.

PFCC: Začněme první otázkou. Jaký je hlavní faktor, který brání, aby došlo

k Události?

COBRA: Plazmické topletové bomby.

PFCC: Na kolik procent pokročilo zneškodnění plazmických topletových bomb?

COBRA: Neuvedu procenta, ale došlo k výraznému pokroku.

PFCC: Plazmické topletové bomby jsou poslední překážkou pro osvobození Země a zdá se, že je to náročné. Lidé se ptají, zda Galaktická federace poskytuje světelným silám podporu, aby mohly vyvinout zvýšené úsilí při odstraňování plazmických topletových bomb. Pokud sama Galaktická federace nemůže úspěšně dokončit tuto misi, mohou být do pomoci zapojeny bytosti z vyšších dimenzí?

COBRA: Bytosti z vyšších dimenzí již jsou do toho zapojeny.

PFCC: Můžete vysvětlit, jak pomáhají skupinové meditace zneškodnit plazmické strangeletové a topletové bomby? Jak se to děje?

COBRA: Skupinová meditace propojí fyzickou úroveň s vyššími duchovními úrovněmi a vytvoří interdimenzionální most, který pomáhá světelným sílám, jež s těmi bombami pracují.

PFCC: Ale zdá se, že Galaktická federace a vzestoupení mistři z vyšších dimenzí mají velmi omezené prostředky k tomu, aby zatočily se sílami temna, které asi patří do 4. dimenze, nebo do nižší?

COBRA:Je to proto, že plně nerozumí primární anomálii. Také velká většina z nich vzestoupila před rokem 1996, tedy před archonskou invazí a proto jenom omezené chápou jaké to je, být inkarnován na povrchu planety Země po roce 1996. Proto je dobré, když s těmi vzestoupenými bytostmi mluvíte a vysvětlujete jim, jak váš život vypadá z vašeho pohledu.

PFCC: Dle vašich posledních informací světelné síly najednou našly v lidských tělech další implantáty. Takže světelné síly podcenily rozsah kontroly temných sil nad planetou? A jsou zde další potenciální neočekávané problémy, jež by se mohly vynořit v průběhu osvobozování planety?

COBRA: Ano, podcenily moc temných sil. Teď by chtěly zabránit dalším nečekaným překvapením v průběhu Události, a proto se chtějí připravit tak dokonale, jak je to jenom možné.

PFCC: Lidská bytost pochází ze Zdroje a má stejná práva jako ostatní bytosti. Hlavně, lidská bytost lépe rozumí své povaze než jiné bytosti. Někteří lidé si myslí, že strategická rozhodnutí Galaktické federace možná nejsou dokonalá, dokonce že jsou špatná, což vede k odkládání Události. Vlastně, ti lidé by chtěli přijít s vlastními návrhy a předložit je Galaktické federaci. Bylo by to možné? Pokud ano, jak to mohou udělat?

COBRA: Jenom k nim promlouvejte mentálně, oni mohou číst vaše myšlenky.

PFCC: Teď budeme hovořit o nových energiích. Zemřel Tesla na povrchu Země? Anebo jeho smrt nebyla skutečná, byla to jenom vymyšlená smrt a on utekl k civilizaci Vnitřní Země?

COBRA: Ano, zemřel na povrchu planety.

PFCC: Kromě tachyonové technologie, jež byla doposud využívána v omezeném rozsahu, existují další Teslovy vynálezy, které jsou stále blokovány Kabalou?

COBRA: Bohužel, většina Teslových vynálezů je dosud blokována Kabalou.

PFCC: Je Mehran Tavakoli Keshe, zakladatel íránské Keshovy nadace, spojený se sílami světla?

COBRA: Na zodpovězení této otázky musíte použít své vnitřní vedení.

PFCC: Co si myslíte o Keshovi, o jeho technologii volné energie a antigravitační technologii?

COBRA: Na zodpovězení této otázky musíte použít své vnitřní vedení.

PFCC: Má přípravek GANS, propagovaný Keshem, udivující účinky a vlastnosti, jak jsou uváděny? Jak se na to díváte?

COBRA: Sami to vyzkoušejte a uvidíte. Pátrejte po určitých duchovních aspektech.

PFCC: Je Zdroj všemohoucí a vševědoucí? Proč začal Zdroj interagovat s primární anomálií: aby se podílel na spolu vytváření věcí, aby se sám mohl rozvíjet? Je to proto, že se Zdroj nudil, nebo měl pocit neúplnosti, nebo není všemohoucí a ani vševědoucí?

COBRA: Zdroj začal interagovat s primární anomálií, aby ji vyléčil, ne z pocitu neúplnosti.

PFCC: Další věc je, že pokud je Zdroj absolutní, jak se může o primární anomálii mluvit jako o nějakém nahodilém jevu, jež existuje v této absolutnosti, případně se v ní ukrývá?

COBRA: Primární anomálie není ukryta před absolutnem/Zdrojem, ukryta je pouze ve vztahu k bytostem.

PFCC: Cobro, ty duše, jež zůstávají na astrální rovině a nereinkarnují se, co teď dělají?

COBRA: Pracují na svém duchovním růstu. Některé jsou duchovními průvodci pro inkarnované lidi. Někteří spolupracují se sílami světla při odstraňovaní plazmické skalární mřížky.

PFCC: Může duše po fyzické smrti znovu získat plné vědomí? Někdo řekl, že jsou lidé po smrti okamžitě schopni si vzpomenout na všechny inkarnace… zatím co druzí říkají, že některé duše si ani neuvědomí, že již zemřely a stále se toulají kolem…Jak je to po smrti doopravdy?

COBRA: Po smrti se vědomí rozšíří, ale není to tak, že byste se okamžitě stali osvícenými. Musíte si transformovat osobnost.

PFCC: V Číně roste počet probuzených lidí, nicméně, mnoho kurzů a workshopů ohledně duchovního učení pomalu stojí majlant. Jedná se o nějakou infiltraci ze strany Kabaly, jež úmyslně narušuje duchovní pokrok v Číně tím, že komercionalizuje a znehodnocuje pozitivní duchovní myšlenky, aby zabránila šíření těch vědomostí?

COBRA: Ne, je to součástí celosvětového trendu, kdy se komercionalizuje všechno. Na druhé straně, duchovní učitelé také musí žít a vydělávání peněz pořádáním workshopů je pro ně legitimní způsob, jak si vydělat na živobytí.

PFCC: V Chong Qing je devítileté dítě, prohlašující, že umí vystoupit z těla, když medituje, při komunikaci s Modrými Aviany, Aštarovým velitelstvím a s civilizaci z vnitřní Země. Nedávno mu Aštar sdělil, že mezi dubnem a září 2017 budou plazmické topletové bomby odstraněny a hned poté dojde neprodleně k Události. 24. prosince komunikovalo dítě s Hnutím odporu a prohlásilo, že Hnutí schválilo, abyste natočil video jejich základny. Coreymu (Goodovi) Kaaree dovolila, aby nahrál video měst ve Vnitřní zemi, ale nesmí ukázat jejich obličeje. Můžete potvrdit věrohodnost tohoto zdroje? Anebo to může být nějaké vměšování se či léčka Kabaly?

COBRA: Tvrzení o mně a Hnutí odporu nejsou pravdivá. O dalších výrocích se nebudu vyjadřovat.

PFCC: V průběhu konference v Chiengmai, v Thajsku v r. 2016 jste zmínil, že úkol pro Čínu ohledně zahrabávání kamenů čintamani byl úspěšně ukončen. Ale mnoho lidí chce na určitých místech dělat další práci. Jsou v Číně nebo někde v Asii další důležitá místa?

COBRA: Ano, je jich mnoho.

PFCC: Držitelé průhledných kamenů čintamani spíše inklinují k duchovnímu rozvoji, zatímco držitelé opalizujících kamenů čintamani spíše stojí nohama na zemi, a jsou praktičtí v životě. Takhle jste to řekl? Anebo někdo to tvrzení překroutil?

COBRA: To jsem nikdy neřekl. Jenom jsem řekl, že průhledné kameny čintamani
víc podporují duchovní rozvoj, zatímco opálové tu duchovní energii uzemňují.

PFCC: Někdo řekl, že příchod Události závisí na kolektivním vědomí a celkové planetární energii, které musí dosáhnout jistou kritickou hodnotu. Tedy, Události by pomohlo, kdyby lidé byli povzbuzováni k tomu, aby pozvedli své osobní vědomí a energetickou úroveň a žili šťastný život (To je hlavní smysl našeho bytí tady – pozn.př.) Ovšem, probíhající proces odhalení může u lidí vyvolat strach, vztek, dokonce nenávist, což by mohlo snížit úroveň vědomí a energie. Jak máme s tímto dilematem naložit? Je důležité urychlit odhalení?

COBRA: Ano, šiřte pozitivní energii a informace o odhalení co nejvíc můžete.

PFCC: Zprávy od Bašara mají hodně společného s vašimi. Můžete to komentovat?

COBRA: Na zodpovězení této otázky použijte své vnitřní vedení.

PFCC: Corey vyjasnil, že RA ze Zákona Jednoty je Modrý Avian. Jaký máte názor na Zákon Jednoty? Je Zákon Jednoty zpráva od galaktické centrální civilizace?

COBRA: Zákon Jednoty je lidská interpretace jistých duchovních myšlenek a vždy musíte použít své vnitřní vedení, abyste poznali, zda je to sladěno s pravdou.

PFCC: V Zákoně Jednoty se říká, že polovina populace Země pochází z Marsu, čtvrtina z Maldeku a další čtvrtina z jiného místa tohoto vesmíru. Celkový počet hvězdných semínek je kolem 65 milionů. V minulosti jste řekl, že většina duší na této planetě pochází ze Země a že je jich na Zemi cca 10 milionů. Tedy, odkud pocházejí duše žijící na Zemi? Kolik hvězdných semínek je momentálně na této planetě?

COBRA: Trochu méně než 10 milionů.

PFCC: Je hustota, která je zmiňována v Zákoně Jednoty stejná, jako dimenze, které popisujete? Jaký je mezi nimi rozdíl? V Zákoně Jednoty se říká, že v šesté hustotě žijí určité negativní bytosti, ale vy jste řekl, že negativní bytosti mohou dosáhnout maximálně 4. dimenzi. Jak se na to díváte?

COBRA: Hustota = dimenze. V šesté dimenzi nejsou žádné negativní bytosti.

PFCC: Teď si pojďme trochu říct něco o odhalení. Zprávy Benjamina Fulforda jsou trochu zvláštní, někdy nás matou, a někdy zní rozumně. Nedávno opakovaně útočil na Putina, což se jeví, jako když bílou měníte na černou. Je to nějaký trik oddaných členů Společnosti bílého draka, jak zavést částečné odhalení?

COBRA: Ne.

PFCC: Na internetu někteří lidé vyvěsili fotky s dvěma slunci. Co si o tom myslíte?

COBRA: Jde o odraz čoček.

PFCC: Mnoha lidem, včetně mně, se zdálo o dvou měsících. Co si o tom myslíte?

COBRA: Jedná se o vzpomínky ze životů v jiných slunečních soustavách či planetách s dvěma měsíci.

PFCC: Jsou David Wilcock a Corey Goode pod ochranou? Proč by měli vystoupit na veřejnost a odhalovat pravdu?

COBRA: Jsou do značné míry chráněni.

PFCC: Někteří lidé jsou praktičtější a věnují víc pozornosti své finanční situaci, než informacím z jiných oblastí. Teď některé skupiny pro podporu Události fungují jako společnosti, aby mohly vydělávat peníze pod hlavičkou duchovního léčení. Jak byste to komentoval?

COBRA: Když jsou lidé placeni za svou duchovní práci, není na tom nic špatného.

PFCC: Byla zemětřesení, k nimž nedávno došlo na jihu Nového Zélandu, přírodním úkazem, anebo se jednalo o nějaký útok Kabaly, když použila zbraň HAARP?

COBRA: Je to v důsledku zvýšené aktivity z Galaktického centrálního slunce.

PFCC: V 58. a 59.dílu série Odhalený vesmír říká Corey Goode, že trhliny v zemské kůře, táhnoucí se pod mořem od jihu k severu jsou důsledkem toho, že matka Gaia chce minimalizovat poškození života na povrchu. Zatím proběhla zemětřesení následně za sebou na Novém Zélandu, v Argentině, na Tchajwanu, v Japonsku a Salvadoru, což, jak se zdá, potvrdilo to, co řekl Corey. Jaký máte na to názor?

COBRA: Souhlasím.

PFCC: Někteří ekonomové řekli, že od založení eurozóny v ní stále existují nestabilní faktory. Řecko je trojský kůň, vložený do eurozóny bankou Goldman Sachs a je to také první faktor spouštějící krizi v eurozóně. Po Brexitu skončilo referendum v Itálii, týkající se změny dodatku k ústavě, s negativním výsledkem. Jak se díváte na současnou situaci a na budoucnost eurozóny?

COBRA: Kabala chce destabilizovat Evropu, ale nepodaří se jim to tak, jak doufají, protože síly světla tomu zabrání.

PFCC: Protože globální ekonomika se hroutí, mnoho zemí tiskne bankovky, zejména v zemích, kde je diktatura, jako je Severní Korea, Venezuela, Zimbabwe atd. Když si nemůžeme jako pojistku opatřit vzácné kovy, jakou měnu bychom měli zvolit jako pojistku proti inflaci?

COBRA: Papírové peníze nemohou být pojistkou proti inflaci. Pojistkou proti inflaci v dlouhodobém výhledu jsou vzácné kovy jako zlato a stříbro, když nebudeme brát v úvahu krátkodobé kolísání cen a jejich manipulaci.

PFCC: Když se díváme na historii, Číňané si o sobě vždy mysleli, že jsou „potomky draka“. Někdo říká, že potomci draků v Číně nepochází od drakoniánů, ale od draků z vyšších dimenzí. Takže, Cobro, je čínský drak nějakou odnoží skupiny drakoniánů? Je rozdíl mezi čínským drakem a drakem ze západu?

COBRA: Čínský drak pochází od Tubanů (alpha Draconis), nejprominentnější skupiny pozitivních drakoniánů. Jsou jedním ze základních zdrojů čínské kultury a jedna z hlavních příčin, proč má symbol draka pro Číňany pozitivní význam. Thuban byl před 5000 lety polárkou, když Thubanští drakoniáni sestoupili na Zem za použití vortexu v Chendgu jako vstupního bodu.

PFCC: Odkud pochází většina duší Číňanů? Je pravda, že tyto duše pochází z domoviny bohyně Do Mou’, souhvězdí Velkého vozu? A kdy začaly být tyto duše ovládány drakoniány?

COBRA: Thubanští drakoniáni používali genetické inženýrství, aby vložili část svého genomu do domorodé populace Han. Většina duší Číňanů pochází ze Země. Mimozemské duše Číňanů pochází z mnoha hvězdných soustav, včetně Velkého vozu.

PFCC: Existuje velmi stará čínská pověst zvaná “NuWa tvoří člověka“ (NuWa je bohyně čínské mytologie). Je Nu Wa ještěrčí bytost? Jaká skutečnost se skrývá za tímto příběhem? Vytvořili Číňany tyto ještěrčí bytosti a jsou tedy potomky reptiliánů?

COBRA: NuWa patřila Tubanským drakům a vlastně Číňany před reptiliány chránila. Čínská pověst vlastně říká, že zabila černého draka, aby se ulevilo provincii Ji.

PFCC:Qian Xuesen, velmi známý čínský vědec, spolupracoval ve čtyřicátých letech s vědci, jež se účastnili v USA projektu Paperclip a do Číny se vrátil v padesátých letech a v Číně se stal otcem rakety, na jejímž sestrojení se významně podílel. Měl za sebou podporu světelných sil? Je nějaká souvislost mezi zvýšeným výzkumem cvičení čchi kung v Číně a vlnou probuzení v západních zemích v osmdesátých letech?

COBRA: Ano, měl podporu světelných sil. Výzkum čchi kungu v Číně a vlna probuzeni na Západě byly součástí stejné galaktické vlny probuzení, jež obklopila naši planetu v období let 1987 až 1995.

PFCC: Před několika desetiletími provedla čínská armáda mnoho nukleárních testů v Lop Nor v západní pouštní oblasti Číny. Říká se, že jsou v těch místech vstupy do středu země a zombie. Můžete říct, zda jsou tam nějaká tajemství?

COBRA. Je tam mnoho tajemství. Podzemní základny, tajný vesmírný program, vstupy do Agarthy.

PFCC: Která mimozemská skupina byla nejvýraznější rasou, jež původně navrhla fyzické tělo lidské bytosti? A ke kolika změnám fyzického těla došlo poté? Kolik civilizací se vystřídalo na Zemi? A jaká je ta naše?

COBRA: Na vytvoření designu člověka se podílelo mnoho ras. Po Lemurii a Atlantidě je toto třetí hlavní lidská globální civilizace na této planetě.

PFCC: Anastasia ve své knize zmiňuje, v jaké době se lidé cítí nejvíc šťastní a co jim toto štěstí způsobuje?

COBRA: Musíte tu otázku upřesnit.

PFCC: Vloni jste zmínil, že kámen, s nímž se provozuje černá magie, je v současné době umístěn v podzemní základně Chimery na Long Islandu, stát New York. Jak bude s tím kamenem naloženo po Události?

COBRA: Ten kámen byl odstraněn.

PFCC: Jaká je současná situace v podzemní základně a laboratořích na Long Islandu, New York?

COBRA: To je utajovaná informace.

PFCC: Jaká je současná situace s energetickým vortexem v Chengdu, Čína?

COBRA: Ten vortex se rychle rozšiřuje a zvětšuje se.

PFCC: Existují důvěryhodné důkazy, že geneticky modifikované potraviny těžce poškozují lidský imunitní systém a také jsou příčinou závažných chorob, jako je rakovina. Nicméně, čínská státní rada vyhlásila 13. pětiletý plán na prosazení transgenetické industrializace. Existuje nějaké spojení mezi Kabalou a touto aktivitou prosazování geneticky modifikovaných potravin?

COBRA: Ano.

PFCC: Toto je poslední otázka. Někteří lidé mají pocit, že si lidstvo již nemůže dovolit odkládat osvobození. Chtějí mít jistotu ohledně Události a plného odhalení. Mají pochybnosti, zda se Země a lidé transformují do r. 2026. Ostatně, co můžeme dělat, abychom zajistili, že k Události dojde v roce 2017?

COBRA: Kdyby každý dělal své poslání na 100%, k Události by došlo v r. 2017. Kromě tohoto vyjádření neuvedu žádné dohody.

PFCC: Cobro, chtěl byste na závěr něco říct Číňanům, zejména pracovníkům a bojovníkům světla v Číně?

COBRA: Dělejte, co můžete, abyste pokračovali ve svém poslání, pro které jste se narodili.

PFCC: Děkuji.

COBRA: Není zač a Vítězství světla!

Překlad: Mirka

Zdroj: http://prepareforchange-japan.blogspot.cz/2017/01/PFCC-Cobra-Interview.html


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: