pondělí 30. ledna 2017

Rozhovor Cobry s Mezinárodní skupinou Zlatého věku z 18. 1. 2017Rozhovor Cobry s Mezinárodní skupinou Zlatého věku z 18. 1. 2017

Publikoval Untwine 19.1.2017


Ahoj, Cobro,

jsme moc rádi a těšíme se na rozhovor s vámi jménem členů našeho týmu. Rozhovor s vámi děláme poprvé a doufáme, že budeme moct s vámi dělat rozhovory pravidelně. Než začneme, ráda bych nás krátce představila. Naše skupina se jmenuje Mezinárodní skupina Zlatého věku a určitě patříme ke skupinám kolem Prepare for Change a také k Osvobozovací skupině pro všechny Číňany na celém světě. Teď máme ve více než 10 zemích celkem přes 3 000 pracovníků světla. A máme mnoho platforem a zdrojů, abychom zprostředkovali zprávy a léčení všem čínským pracovníkům světla ve všech zemích zdarma. Tady jsou naše stránky: https://www.golden-ages.org/ . Teď můžeme začít s rozhovorem.

Situační aktualizace

Patrick: Je to již téměř sedm měsíců, co jsme začali zakopávat kameny čintamani po celém světě. Zajímalo by mne, zde je tato světelná síť čintamani dostatečně silná, aby vydržela energii záblesku při Události.

Cobra: Energetická mřížka kamenů čintamani stále zesiluje a když dojde k Události, samozřejmě že bude dostatečně silná. Ale důležitější je, že teď síť pomáhá rozpustit entitu Yaldabaoth, a to je jeden z důvodů, proč musí stále zesilovat, protože čím je tato síť silnější, tím víc pomáhá při konečném rozpuštění veškeré plazmické anomálie. Takže, toto je jeden z nejdůležitějších projektů, jaké teď máme, abychom pomohli urychlit Událost a do té doby pomáhali proces stabilizovat.

P: Abychom rozpustili tu plazmickou chobotnici, kolik těch kamenů čintamani musíme v celém světě zakopat, aby dosáhl počet těch andělských bytostí kritické množství?

C: Z mnoha důvodů nebudu hovořit o počtech, některé důvody jsou zcela zřejmé, ale řekl bych, že kdo to tak cítí, ať pokračuje v zahrabávání kamenů ve smyslu svého vnitřního vedení a to je perfektní přístup k této specifické situaci.

P: Projekt Asgardia byl zahájen v říjnu minulého roku jako první pokus vytvořit odtrženou civilizaci. Mnoha lidem toto označení moc neříká, tak by mne zajímalo, jak Hnutí odporu definuje označení „odtržená civilizace“?

C: Odtržená civilizace je skupina, která se oddělí od povrchové populace; nic to neříká o účelu či cílech té skupiny, ale řekl bych, že odtržená skupina je každá skupina, která se rozhodne oddělit od povrchu.

Untwine : Řekl jste, že plazma není nikdy mrtvá, že si udržuje vědomí a ve své poslední aktualizaci jste mluvil o plazmické anomálii, která je stále přítomna mimo naší sluneční soustavu. Žijí v té plazmické anomálii nějaké bytosti?

C: V plazmě je vždy přítomen život, a řeknu to takhle: celá galaxie je živoucí bytost, a jedno rameno té živoucí bytosti je do jisté míry stále poškozeno primární anomálií, a zejména dlouhými galaktickými válkami na tom určitém místě - zejména v ramenu Orionu, v této části těla Galaxie, takže stále probíhá léčivý proces. V té specifické části galaxie stále probíhá léčení.

U: Ok, ale je to součástí plného, všeobecného vědomí, nikoliv odděleného vědomí, jako Yaldabaoth ?

C: Ne jako Yaldabaoth, ne.

U: V poslední aktualizaci jste zmiňoval, jak se Kabala snaží využít Trumpa, aby vytvořila ve východní alianci války a rozdělení. Je si Putin vědom, že je Trump využíván jako loutka?

C: Samozřejmě, Putin si je té situace vědom.

U: Takže se to snaží navigovat lepším směrem?

C: Má své poradce a ví, co má dělat.

U : Ok. Co způsobilo, že se rovník posunul z původního stavu z doby Atlantidy na místo, kde je teď?

C: Galaktický puls před 75 000 lety.

Vývoj hnutí PFC/Prepare for change/Připravte se na změnu


Patrick : Co by měla má vedoucí skupina udělat ještě před Událostí, aby byla schopná řídit právnickou osobu s více než 10 000 pracovníky světla?

Cobra : Ale smyslem Prepare for Change není stát se právnickou osobou, smyslem těchto skupin je být kotvou energií Události a připravovat lidi. Teď je nejdůležitější, aby se ty skupiny, které již existují, dostaly do úrovně vnitřní harmonie a soudržnosti a začaly dělat vše, co mohou - zejména šířit informace a také se setkávat fyzicky, dělat meditace, energetickou práci a připravovat se na Událost.

P: Co by měla před Událostí dělat má nová technologická skupina, když máme velmi omezený přístup k pokročilým technologiím?

C: Ok, teď existují některé technologie, jež jsou již venku, vy některé z nich znáte a tyto technologie mohou hodně pomoct, než budou uvolněny další.

P: Do naší skupiny Wechat se přihlásilo přes 20 000 Číňanů. Naší facebookovou stránku sledují tisíce lidí. Přesto odhadujeme, že se k naší meditaci Vzestupu připojuje jenom necelých 4 000 lidí. Pokud se jedná o petice, musíme hodně, hodně pracovat, abychom získali dostatek podpisů. Má otázka na Hnutí odporu: jak rozšířili myšlenku revoluce ve velmi nepřátelském orwellovském prostředí a pak ji proměnili v akci?

C: Lidé mají spíše sklon pozorovat; snadno se připojí k chatu, ale není pro ně snadné dělat něco produktivního. Očekává se, že při Události a po ní se lidé budou více chtít účastnit na věcech, když uvidí, že se děje něco zajímavého. Do té doby budeme pracovat s těmi, co máme. Budeme dělat naše meditace a naši energetickou práci s maximem lidí, které máme.

P: Jednou jste řekl, že nová finanční skupina může manifestovat hojnost ještě před Událostí. Já bych opravdu chtěl vědět, co mohu dělat, abych našim členům pomohl získat finanční svobodu ještě před Událostí.

C: Hodně jsem o tom hovořil na tchajwanské konferenci. Pokud se podíváte do poznámek - vysvětlil jsem celý proces manifestace. Vysvětlil jsem, jak manifestovat ve svém životě hojnost v rámci skupiny a jak ji šířit. Jenom si projděte poznámky, kdy jsem na tento dotaz odpovídal; mluvil jsem o tom mnoho hodin. Takže se do toho podívejte, pak to pochopíte a můžete to šířit ve svých skupinách.

P: Teď, když máme Sesterství růže, které přenáší Božskou ženskou energii, měli bychom vytvořit i mužský protějšek, Bratrství, abychom přenášeli Božskou mužskou energii?

C: Pokud to tak cítíte, jistěže můžete.

Jedi : Naše skupina, Mezinárodní skupina Zlatého věku, také skupina Prepare for Change Group, uspořádala v minulém roce mnoho fyzických seminářů pro veřejnost. Naši účastníci měli vždy velmi dobrou zpětnou vazbu na těch setkáních, vedených Sesterstvím růže. Měli bychom rozšířit aktivity Sesterství růže v rámci naší skupiny na podporu Události?

C: Ano, můžete.

Úkoly po Události

P: Jak se stále přibližuje konečný bod zlomu, myslím, že je pro skupiny PFC na celém světe velmi důležité, aby v oblasti, kde žijí, pracovaly na vytvoření soukromých kontaktních zón. Chtěl byste posluchačům vysvětlit, co to jsou soukromé zóny kontaktu a nějaké technické údaje k takové zóně?

C: Základní myšlenkou je, aby lidé, kteří mají soukromý pozemek (min.) cca 30 x30 metrů, pokud to tak cítí, dali svolení k tomu, aby na něm mohli po Události přistát Plejáďané. Pokud s tím budou souhlasit, začnou na jejich pozemku v určitou dobu po Události přistávat Plejáďané, aby lidstvo připravili na První kontakt.

P: Jak mají lidé zřídit soukromé kontaktní zóny v zemích, neuznávajících soukromé vlastnictví?

C: V těch zemích se mohou rozhodnout stejně jako v jiných zemích, protože po Události bude vše změněno a pokud dají svolení ohledně toho pozemku, přestože teď nejsou jeho vlastníky dle zákona, to se může po Události změnit.

P: Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné, aby všechny skupiny PFC v rámci svých léčitelských skupinek léčily 7 miliard lidí, rád bych věděl, jak budou světelné síly provádět uzdravovací programy.

C: Po Události se do tohoto úkolu zapojí mnoho léčitelů, přestože teď nejsou zrovna aktivní a ze strany světelných sil bude prováděno výrazně vedení, které přinese nové a účinné léčebné techniky. Ti, kdo budou léčit druhé, budou mít hodně stresu, protože bude velká poptávka po léčení.

P: Jaký druh léčebných technik si teď můžeme představit?

C: Nejdřív to bude hodně vyspělých léčebných technik na uzdravení ducha, a samozřejmě, po Události budou také nové vyspělé technologie, jež účinně vyléčí choroby fyzického těla.

P: Když si vezmeme naši skupinu nových technologií, existuje již mnoho společností zabývajících se vyspělými technologiemi, anebo státní instituce, jež jsou způsobilé víc než my zavádět po Události do naší společnosti pokročilé technologie. Přemýšlím proto, zda bude mít naše skupina nových technologií nějakou významnou roli při transformaci lidské společnosti.

C: Ano, jistě, skupiny nové technologie z Prepare for Change v tom budou hrát velkou roli, zejména po Události.P: Můžete uvést nějaký příklad?

C: Budou pomáhat při distribuci takových technologií, při jejich vývoji a budou dělat, co bude třeba, aby ty technologie byly přístupné pro lidskou populaci.

Jedi: Jak se budou po Události prezentovat na povrchu planety Ježíš, Budha a další vzestoupení mistři, zejména po Prvním kontaktu?

C: Oni se nebudou prezentovat v okamžiku Události, ale určitou chvíli po Prvním kontaktu, když bude vědomí lidstva dostatečně vysoké, aby tyto bytosti přijalo takové, jaké jsou a ne jak si je teď lidé představují. Takže než k tomu dojde, bude se muset stát hodně odprogramování než lidstvo pochopí a zažije jejich energii přímo, když k tomu nastane pravý čas a to bude až nějakou dobu po Události a trochu později po Prvním kontaktu.

P: Některé kmeny žijící hluboko uvnitř amazonského pralesa jsou z hlediska civilizace stále velmi primitivní. Chtěl bych vědět, co se s nimi stane v době, když se bude většina povrchové populace připravovat na První kontakt a následný projekt vzestupu.

C: Pro ně to bude snadnější, protože jsou méně naprogramováni. Bude pro ně snadné přijmout kontakt s mimozemskými rasami, protože ze své mytologie už o tom vědí, a nebude pro ně těžké to přijmout, jak si lidé myslí.

Návrh na urychlení osvobození planety

P: Dověděl jsem se, že energie jde za prostor a čas. Takže, myslím, že bychom mohli jít na internet, vrátit se k planetě X z prosince 1999, sklidit vzorec její energie a ukotvit její frekvenci planetárního osvobození na planetu Zemi z roku 2017. Myslíte, že je to dobrý nápad?

C: Pokud to tak cítíte, můžete to udělat, ale situace na naší planetě není stejná, jaká byla tehdy tam, takže to může pomoct pouze do určité míry a pokud to tak cítíte, můžete to udělat, samozřejmě že to všechno pomáhá. Ale to samo o sobě nebude stačit, protože situace zde je mnohem odlišnější, než jaká byla na planetě X v roce 1999.

P: Někteří naši členové jsou iniciováni do druhého stupně paprsků Serapis Beye. Vzhledem k tomu, že paprsky Serapise Beye pomáhají lidem nebo věcem k lepšímu spojení s anděly, můžeme vylepšit síť světla kamenů čintamani tím, že budeme do ní posílat tyto paprsky?

C: To by mřížku čintamani nijak nevylepšilo; způsobilo by to pomocné léčení struktury závoje. Takže, bez ohledu na to, zda budete posílat léčivé energie do mřížky nebo do kamenů čintamani nebo kamkoli jinam, zlepší to situaci.

P: Řekl jste, kolektivní vědomí povrchové populace je hluboce naprogramované, aby se lidé připravovali na Událost tím nejpomalejším způsobem. Jak můžeme tento stav mysli přímo odprogramovat či ho dokonce transformovat do okamžitého stavu probuzení?

C: Nesnažte se odprogramovat ani probudit nějakou konkrétní osobu. Co můžete udělat, je pouze šířit informace, znalosti, světlo a ti, kdo jsou připraveni, se do určité míry probudí; to je základní postup pro probuzení na planetě obecně. Jenom řeknu, že stav probuzení na planetě není starost světelných sil, protože když bude odstraněn závoj, lidstvo bude v zásadě v téže chvíli připraveno na Událost, takže to není problém. Hlavním problémem jsou závoj, topletové bomby, plazmická anomálie, všechny tyto věci, takže když budou odstraněny nebo vyléčeny, jednoduše dojde k Události.

P: Aha, takže v zásadě jsme připraveni už teď.

C: Co se týče povrchové populace, je tady třeba splnit nejméně podmínek.

P: Kromě syrského pentagramu máme také pracovat na pentagramu nacistických koncentračních táborů v Evropě?

C: To je velmi dobrý nápad.

P: Prosím, vyjmenujte pět strategicky kritických míst na Zemi, které si vyžadují okamžité a trvalé energetické léčení.

C: První je samozřejmě oblast Sýrie a Iráku, další je oblast Konga, třetí je teď Mexiko a některé země jižní Ameriky, čtvrtá, souhlasím, by byl evropský pentagram z druhé světové války. Myslím, že tato čtyři místa jsou v tuto chvíli největší priority.

Jedi: Jaký je nejlepší nástroj pro povrchovou populaci pro urychlené odstranění plazmatických topletových bomb; je to duhový vortex anebo fialový plamen, nebo něco jiného?

C: Vlastně oba jsou dost účinné a kombinace obou je dobrý nápad, takže oba.

J: Japonský tým a čínský tým dělají meditaci Vzestupu každý večer ve stejnou dobu. K meditací se připojuje víc než 500 pracovníků světla. Cítíme, že ta síla je docela velká. Doporučil byste, aby lidé žijící v po sobě následujících časových zónách dělali meditaci společně každý den ve stejnou dobu, kromě naší společné týdenní meditace Vzestupu?

C: Pokud to tak cítíte, můžete to takto dělat nádavkem k pravidelné týdenní meditaci.

Historie Země

P: Podle Drunvalo Melchizedeka, se Marťané odstřihli od vlastních ženských aspektů a oddělili se od Zdroje poté, co přijali Luciferův experiment. Zajímalo by mne, zda byli Marťané obelháni Archony a poté přijali jejich postupy implantátů.

C: Já v zásadě nesouhlasím s mnoha myšlenkami, jež byly publikovány o Marsu. Historie Marsu je trochu složitější než se to popisuje. Žila tam směsice ras; některé na povrchu, další pod povrchem, většinou pod povrchem, takže na vaši otázku nelze odpovědět krátce.

P: Proč lidstvo jako celek pozvalo za doby Atlantidy na tuto planetu temné síly?

C: Bylo to z různých důvodů. Zaprvé nechápali, jaké to bude mít následky, zadruhé, dvě, dá se říct, nedokonalosti ve struktuře jejich osobnosti přivolaly anomálii a za třetí, byla tu přítomnost samotné anomálie, takže nebylo snadné té situaci zabránit.

P: V r. 2012, jste řekl, že Isis byla vrácena koruna. Co to znamená?

C: Je to symbolický kód pro zmocnění Bohyně, zejména na povrchu této planety a v sluneční soustavě, protože přítomnost Bohyně byla potlačena a takto, symbolickým způsobem dostala Bohyně Isis svou korunu zpátky. Tzn. přítomnost Bohyně bude opět posílena a skutečný ženský princip začne volně proudit po povrchu planety energeticky a fyzicky.

P: Jak získal St. Germain své bohatství a jak ho nahromadil, když žil ve Francii?

C: To má mnoho aspektů. Jeden je, že byl velmi zběhlý v principech manifestace a jelikož tomu rozuměl, řídil se těmi principy a každý, kdo stejným způsobem ty principy chápe, může stejným způsobem získat bohatství. Zadruhé se dost vyznal v alchymii. Tyto znalosti alchymie využíval a také principy manifestace a manifestoval si bohatství.

P: Takže neměl nějaké zaměstnání, pouze si manifestoval bohatství?

C: Neměl zaměstnání. Pouze se choval v souladu se svým chápáním procesu manifestace, a když to dělal, získal bohatství.

P: V bitvě u Dunkerque vydal Hitler německé armádě dne 24. května (1940 pozn.př. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Dynamo ) rozkaz, aby se zastavila. Tento rozkaz je považován ze jeden z velkých bodů obratu války. Zajímalo by mne, zda se to stalo na základě zásahu Sesterství růže, které nakonec zachránilo 340 000 životů, anebo to byl nápad Hitlerova pána, jak Druhou světovou válku prodloužit?

C: V té situaci hrálo roli mnoho věcí, jedna z nich byl vliv Sesterství růže, ale bylo tam ještě hodně věcí v pozadí. Jednou z nich byla záchrana životů vrcholných nacistických pohlavárů výměnou za vzdání se, takže ta situace byla velmi složitá, ale ano, bylo do toho zapojeno Sesterství růže.

Jedi: Víme, že nacisté měli ozbrojené létající talíře, ale proč nakonec Německo prohrálo Druhou světovou válku?

C: V zásadě byla Druhá světová válka zástupnou válkou mezi reptiliány a Galaktickou konfederací. A technologie, které měla německá válečná mašinerie, byly reptiliánské a drakoniánské. Samozřejmě, Galaktická konfederace má lepší válečnou technologii a v určité chvíli nacisté pochopili, že válku tak či tak prohrají a vyjednali porážku výměnou za volné lístky do USA prostřednictvím operace Paperclip , anebo do Argentiny či Antarktidy, a v podstatě se teď stejná skupina snaží vyjednat volný průchod do Argentiny nebo Antarktidy, teď je zde podobná situace.

Znalosti o vesmíru

J: Obíhají všechny galaxie kolem Vesmírného centrálního slunce?

C: Nejedná se o fyzické otáčení se kolem určitého místa, je to spíše energetické spojení, dalo by se říct, s energetickým Zdrojem.

J: Jaká je funkce Vesmírného centrálního slunce?

C: Přenášet energie ze Zdroje do vesmíru.

J: Dosáhla centrální rasa žijící v blízkosti Vesmírného centrálního slunce nejvyšší stupeň evoluce ze všech centrálních ras?

C: Jistým způsobem ano. Tyto bytosti jsou trochu víc vyvinuté než v jiných galaxiích, ale není striktním pravidlem, že by měly být vyspělejší než jiné centrální rasy.

J: V jaké dimenzi teď žije Vesmírná centrální rasa?

C: Jak jsem řekl, v té centrální rase jsou lidé na různých stupních vývoje.

J: Je Vesmírná centrální rasa mentorem jiných centrálních ras ve vesmíru?

C: Jistým způsobem ano.

J: Pomáhá teď Vesmírná centrální rasa při osvobození planety?

C: Nesloužilo by nejvyššímu účelu odpovědět na tuto otázku.

J: Jsou naše hvězdné rodiny, jako jsou Plejáďané a Síriané nesmrtelní? Anebo nakonec zemřou, přestože mají velmi vyspělé technologie?

C: Síriané a Plejáďané mají určitou životnost svého fyzického těla, ale to není problém, protože se mohou vždy materializovat anebo si vyrobit nové tělo nebo cokoliv chtějí, vždy si mohou obstarat nové fyzické tělo, pokud chtějí, to pro ně není žádný problém. Oni nepodléhají inkarnačnímu procesu, jaký máme my tady.

J: Žijí na Plejádách a na Síriu nějaká masožravá zvířata?

C: Ne, v této sluneční soustavě ne.

J: Ok, takže všechna zvířata tam jsou vegetariány? C: Ano, ano.

J: Je primární anomálie jenom energie s velmi nízkou vibrační frekvencí, anebo je to vědomá bytost?

C: Není snadné to popsat; není to vnímající bytost ve smyslu, jak to chápeme, a není to pouze energie. Je to princip, je to silové pole, jež nemá žádný vyšší smysl a jednoduše existuje bez účelu. Je to opačná polarita účelu.

P: Jaký je přesně vztah mezi skupinou Chimera a Archony?

C: Skupina Chimera vydává rozkazy Archonům, je na vrcholu potravinového řetězce druhé strany.

P: Vzhledem k tomu, že ve vyšších dimenzích je každý okamžik stále přítomný, je pravda, že bytosti z vyšších dimenzí nemají představu o prostoru a čase?

C: S prvním tvrzením nesouhlasím, a ani s druhým.

P: Jak vnímají prostor a čas?

C: Prostor a čas vnímají jako tekoucí proud, podobně jako my, ale trochu víc multidimenzionálně.

Spiritualita

P: Jaký je rozdíl mezi ezoterickým a okultním?

C: Ezoterický znamená to, co není exoterické, je to vnitřní, ne vnější, znamená to vše, co není přímo spojené s fyzickou úrovní. Okultní znamená to, co obsahuje techniky či způsoby zacházení s těmi energiemi konkrétnějším způsobem. Okultní jako takový není pozitivní, ani negativní, je to pouze přístup k zacházení s energiemi, k usměrňování energií, k práci s energiemi tím či oním způsobem. A esoterický znamená spíše vnitřní propojení s energiemi; není to o vnější manipulaci ani o usměrňování energií,

P: Šel ježíš, když byl mladý, do Tibetu studovat budhizmus? Anebo rozvíjel své vzdělání v egyptské mysterijní škole spolu s Marií od věku 12 či 13 let?

C: Ano, byl vychován v Egyptě v mysterijní škole, to je zcela správné, a ano, cestoval, ne přímo do Tibetu, ale do oblasti mezi Ladakhem and Kašmírem.

P: Jaký byl účel jeho cest?

C: Pokračoval ve své misi.

P: Co znamená Kristovo vědomí?

C: Kristovo vědomí je termín, popisující bezpodmínečnou lásku.

P: Mohou lidé dosáhnout nějaký zvláštní duchovní pokrok, když mají domácí mazlíčky, jako jsou psi nebo kočky?

C: Kontakt se zvířaty může samozřejmě otevřít srdce a přinést do života kohokoliv více lásky.

P: Jaký je původ proutkaření?

C: Proutkaření je forma zjišťování toku energie a je to velmi malá část starého vědění Atlantidy o určování a zjišťování toku energií.

P: Jaká je domovská planeta Xi WangMu a Jadeitového císaře?

C: Jadeitový císař žil nějakou dobu v centrální civilizaci a také strávil nějaký čas v různých hvězdných soustavách ve větších souhvězdích, a hodně podobné je to s Xi WangMu, ta žila také hodně dlouho v Thubanu, což je hlavní hvězda v souhvězdí Draka, kde prožívala velkou část svého vlastního duchovního růstu a později přišla na tuto planetu, aby pomohla s rozvojem čínské civilizace.

J: Je materiál o Sethovi důvěryhodný? Kdo je ta bytost Seth?

C: Jako u všech channelovaných materiálů se na to lze spolehnout jen do jisté míry. A u každého channelovaného materiálu musíte použít své vnitřní vedení.

J: Je pravda, že Dalajláma je schopen poznat svou příští inkarnaci?

C: Někdy může, protože na to existuje určitý postup, ale jeho paměť není úplně neporušená, dělo se s tím v minulosti mnoho manipulace, takže to do jisté míry odpovídá, ale ne úplně.

J: Jaké bylo poslání Lao´c jakožto vzestoupené bytosti, když žil v Číně?

C: Jeho posláním bylo předat čínské populaci hodně moudrosti.

J: Je Quan Yin jeho duchovní dvojče?

C: Není jeho duchovním dvojčetem, ale jeden z jeho duchovních druhů z rodiny jeho duše.

J: Je Anubis z egyptské mytologie vzestoupenou bytostí?

C: Teď ano.

J: A jak se dá s ním spojit?

C: Jako s každou jinou bytostí světla. Existuje mnoho technik, mnoho přístupů, není v tom rozdíl.

J: Jaké je jeho poslání ve vztahu k lidské duši?

C: Pomáhá těm, kdo přecházejí z fyzické úrovně do nefyzické.

J: Budhizmus hodně zdůrazňuje princip inkarnace. Také obhajuje myšlenku, že se lidé budou reinkarnovat jako zvířata, pokud se v životě chovají nemorálně. Je tato část učení negativním programováním mysli?

C: Budhizmus je směsicí pochopení a programování mysli, takže část týkající se reinkarnace je správná, tedy je to to, co se děje, ale člověk se nikdy nemůže vrátit do zvířecí říše, pokud již byl v říši lidské. Pokud nějaký člověk zašel ve své negativitě příliš daleko, může být odeslán do Centrálního slunce, znovu „poskládán“ a pak musí opět projít celým cyklem evoluce, což samozřejmě pak v určité době zahrnuje i evoluci v tělech zvířat.

J: Co je budhovský stav?

C: Stav osvícení.

J: Když zemře fyzické tělo člověka, a on pak žije v astrální rovině, zemře jeho plazmické a éterické tělo, nebo zmizí či se transformují?

C: Člověk, který opustí fyzickou rovinu, nejdřív prochází plazmickým tunelem a pokud se mu to podaří, tak se plazmické tělo rozpustí. Pak vstoupí do éterické roviny a po jisté době, když rozpustí své éterické tělo, vstoupí do astrální úrovně.

J: Některé kameny čintamani jsou průhledné, ale jiné jsou opalizující. Jakou mají tyto dva druhy kamenů funkci?

C: Průhledné kameny jsou spíše zaměřené na přinášení vyšších energií a ty o trochu méně jemné, opálové kameny jsou lepší pro uzemnění těch specifických energií.

J: Jak si rozvíjet telepatii, abychom mohli po Události lépe komunikovat s naší hvězdnou rodinou a se vzestoupenými bytostmi?

C: Po Události budeme mít hodně energetické podpory z Galaktického centrálního slunce a bude mnohem snadnější si tyto telepatické schopnosti rozvinout. Světelné síly poskytnou vedení a rady ohledně toho, jak si ty schopnosti rozvinout a samozřejmě že si to vyžádá určitý čas a praxi ze strany těch, kdo se probouzejí; nestane se to samo od sebe. Lidé tomu budou muset věnovat docela hodně času a úsilí, aby se to rozvinulo, ale bude to snadnější než teď.

J: Zachovají si lidé poté, co vzestoupí zpátky do Zdroje, své individuální vědomí?

C: Individuální vědomí se rozšíří a stane se součástí celku

J: Dá se duše zničit nebo absorbovat?

C: Duši je možné zničit, když ji vložíte do Galaktického centrálního slunce, to je extrémní situace, ale v zásadě je duše věčná. Samozřejmě, duše je v určitém okamžiku rozpuštěna, pokud se nějaká bytost dostane nad úroveň duše, ale to je také velmi výjimečná a specifická situace.

J: Vynašly síly temna nějakou technologii na manipulaci či zničení duše?

C: Ne, nemohou udělat nic takového. Samozřejmě, již poškodili duše a udělali to prostřednictvím atomových výbuchů, ale to je vše, co s tím mohou udělat.

Záhady

J: Když nám mohou éteričtí Archoni vybrat rodiče a rodinné prostředí, proč umožní, aby měli pracovníci světla relativně lepší biologické rodiče a lepší rodinné prostředí, místo aby vhodili všechna hvězdná semínka do těch nejhorších rodin nebo zemí na planetě?

C: Archoni nemohou kontrolovat každou inkarnaci a každou situaci na 100%, samozřejmě světelné síly v tom mají nějaké slovo a někdy se světelným sílám podaří zařídit pro jisté lidi lepší inkarnaci.

J: Připojuje se naše hvězdná rodina k naší týdenní meditaci Vzestupu a k vortexu Bohyně?

C: Ano, jistě, dělají to na své úrovni.

J: Když ano, proč jsme ještě nedosáhli kritického množství?

C: Je to kvůli svobodné vůli lidstva, které dostatečně nespolupracuje.

J: Proč mohou lidé někdy vidět ve snech svou budoucnost?

C: Lidé mohou vidět budoucnost určitých specifických významných událostí, o kterých již bylo rozhodnuto, že se stanou. A pak síly světla informují lidi prostřednictvím snů, anebo je ve snu informuje jejich duše, že se má něco stát.

J: Říká se, že super hluboký zemní vrt na poloostrově Kola byl uzavřen, protože bylo slyšet nějaký děsivý křik a dokonce bylo vidět nějaké příšery, jak z té díry vyskakují. Víte něco o těch záhadách?

C: To, co se tam dělo je, že tam dole žili reptiliáni a ty věci se předtím děly; byli unášeni lidé a někteří byli ovládáni těmi reptiliány z podzemí.

J: Proč mohou lidé, když jsou zhypnotizováni, levitovat nebo mají mimořádnou fyzickou sílu?

C: Musel bych vidět nějaký prověřený případ, protože koluje mnoho historek o tom, že se něco stalo a pak, když to blíže prověřujete, se to ukáže jako nepravdivé.

J: Existuje nějaký svět pod pevnou třetí dimenzí, například v 1. či 2. dimenzi?

C: Ne.

J: Jaký je rozdíl mezi světelnou planetární mřížkou a ley linií?

C: Ley linie je jedna specifická linie planetární mřížky.

J: Takže ley linie je vlastně v zemi nebo nad povrchem?

C: Je to energetická linie, proudící po povrchu a zasahuje trochu pod a trochu nad povrch.

P: Jaký je vztah mezi Sethovým tunelem a Sethem - egyptským bohem?

C: Sethovy tunely pojmenovali po Sethovi jistí okultisté, protože ty tunely byly využívány negativními entitami pro cestování přes červí díry v plazmě. Seth byl znám jako jedna z hlavních postav sil temna.

P: Můžete popsat princip fotoradionického pohonu, který jste zmiňoval v plejádském rozhovoru?

C: V podstatě to využívá princip převodu a přenosu energie mezi éterickou a fyzickou úrovní, takže samotná energie pro tento pohon pochází z přenosu energie z éterických a fyzických úrovní. Není to zcela fyzický jev, proto zdánlivě protiřečí některým principům mainstreamové vědy.

P: Takže, energie se nějak sama dostává to éterické roviny a pak se manifestuje opět ve fyzické rovině?

C: Ne, ten pohon je udělán tak, že mezi fyzickou plazmou a éterickou úrovní proudí energie.

P: Můžete popsat, na jakém principu funguje antigravitační vozidlo?

C: Základní princip je stejný; většina těchto pokročilých technologií je založena na přenosu energie mezi fyzickou a éterickou úrovní prostřednictvím plazmy, kdy plazma je médiem, tedy hvězdnou bránou, přes kterou působí tok energie.

P: Je Hadonoš skutečně 13tým znamením zvířetníku?

C: Je to jedna z možných interpretací, je to jenom jeden způsob, jak rozdělit zvěrokruh, ale není jediný.

P: Zjistili jsme, že některým lidem se dostává víc útoků skalárovými vlnami poté, co nosí kameny čintamani. Jak by šla ta situace vyřešit?

C: Každý, kdo pracuje pro světlo a dělá své poslání, může být více napadán skalárovými útoky, protože jsme ve válce a je to pouze znamením, že musíte vyvinout více úsilí na svou ochranu.

P: Výborně. Děkujeme, Cobro, chcete na závěr tohoto rozhovoru našim posluchačům něco říct?

C: Ano, řekl bych, že v poslední době došlo k zajímavému vývoji, což nás víc přibližuje k našemu konečnému cíli a je důležité, aby byl každý velmi pozorný, aby nedělal chyby. Buďte ve střehu a dělejte své poslání, protože každý skutek, každá akce má význam, zejména teď.

Konec

Děkujeme Cobro, za úžasný rozhovor s vámi. Děkujeme Untwinovi za pomoc při přepisu rozhovorů do textové podoby. Pokud chcete víc informací týkajících se osvobození Země, přihlaste se na Cobrův blog : http://2012portal.blogspot.tw/. Pokud umíte čínsky, navštivte: https://www.golden-ages.org/. Na této stránce najdete mnoho pravdy a fantastických informací.

Vítězství světla!

Mezinárodní skupina Zlatého věku

Překlad: Mirka

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: