neděle 22. ledna 2017

Interview s Cobrou – maďarská skupina, 6. prosince 2016


Originál byl publikován 1.1.2017 na maďarském blogu PFC.

Steven Smaly & Anita Rácz

Mnozí z nás čekali na toto setkání velmi dlouho. Bylo nádherné slunné odpoledne, když se v konferenční hale v Budapešti sešlo na prvním setkání 90 lidí.


Lidé z celého Maďarska vyslyšeli volání spojit se v jednotě a přišli z různých míst, dokonce ze Slovenska. Jeden člen se k nám přidal na Skypu z Německa.

Po představení skupiny, administrativní složky, pomocníků a podporovatelů jsme hovořili o našich záměrech, proč jsme se sešli a jaké je naše poslání.

Předem jsme poslali Cobrovi nějaké dotazy, které položili členové skupiny. Na setkání jsme přečetli tyto otázky spolu s odpověďmi od Cobry.

Na setkání byl přítomen také Antal Berecz, majitel maďarské on - linové radiové stanice www.barradio.eu. Společně jsme hovořili o našich plánech do budoucna, abychom mohli posluchačům poskytnout informace, novinky, reportáže a rozhovory interview ohledně toho, jak se připravit na Událost a na nadcházející změny.


Účastnící také měli možnost poznat členky maďarské skupiny Sesterství růže – ženy, jež energie Bohyně vybrala pro toto nádherné poslání. Skupina se zatím sešla dvakrát. Ženy hovořily o svém vznešeném poslání, jak to změnilo jejich život a jak mohou při procesu Vzestupu pomáhat vytvořit lepší svět pro všechny. Scházejí se jednou měsíčně; příští setkání bude 22. ledna 2017 v Budapešti.

Několik lidí se přihlásilo, že založí místní skupinu pro podporu Události a skupinu Sesterství růže i v dalších oblastech země, k nimž by se mohli lidé v budoucnu připojit.


Podnikli jsme také vnitřní cestu za pomoci vedené meditace „Uvolněni strachu“, kterou vedla Anita Rácz. Zkoumali jsme kořeny našich strachů a každý mohl pracovat sám na sobě, aby dosáhl stavu blaženosti, aby mohla do našich životů trvale proudit láska a mohla trvale převzít vládu nad našimi životy.

Jednalo se o speciální meditaci od Sri Ammy a Sri Bhagavana, Avatarů z Indie, zakladatelů Univerzity Jednoty. Do vedené meditace byla také začleněna Týdenní meditace Vzestupu.

Na závěr setkání jsme vytvořili v hale velký kruh a ruku v ruce jsme poslouchali píseň Michaela Jacksona, Vyléčte svět/ Heal the World.

Představili jsme si v prostředku naši nádhernou Zemi… Zářící... Její světlo svítí do celé sluneční soustavy… Je tam jenom Láska a Mír... Je tam Jednota a Harmonie v srdcích lidí… Ruku v ruce, usmívají se na sebe a vytvářejí na Zemi mocnou světelnou mřížku a společně říkají v různých jazycích: „Uzdravte svět“Otázky a odpovědi s Cobrou (6. prosince 2016)

Steve: Kdo má v Maďarsku větší vliv: Kabala nebo síly světla?

COBRA: Obojí.

Steve: Kdo byli naši předkové, kteří nás, lidi, stvořili?

COBRA: Prosím tu otázku upřesnit.

Steve: Další dotaz je ke Kryonovi – bytosti, žijící uvnitř Země. Corey Goode také mluvil o této bytosti, která, přestože si přeje náš vzestup, je částečně zavádějící ohledně toho, co říká. Mně to připadá, že nám říká mnoho bezvýznamných informací a já jsem nervózní, když čtu jeho poselství, protože mám pocit, že příliš dlouho hovoří o ničem. Pokud to tak není, proč mám ohledně něho tak nepříjemný pocit? Je Kryon čistým zdrojem?

COBRA: Do jisté míry.

Steve: Skutečně pochází Sheldan Nidle z hvězdného systému Síria a jsou informace, o které se s námi dělí, pravdivé? Nemám zrovna na mysli jeho týdenní poselství, ale spíše informace na jeho webových stránkách o světelných plavidlech, světelných komorách a Galaktické federaci.

COBRA: Sheldan Nidle je ve fyzickém kontaktu se Síríány.

Steve: Mám dojem, že nejdůležitější je, která časová linie bude aktivována. Kolik možných časových linií existuje a co rozhodně o tom, která převáží? Pokud by každý splnil účel, kvůli kterému se zde inkarnoval, jaký by byl výsledek?

COBRA: Existuje jedna hlavní pozitivní časová linie s mírnými variacemi. Pokud by každý splnil své poslání, měli bychom Událost již před desítkami let.

Steve: Skutečně daly pozitivní mimozemské rasy lidstvu metodu energetické dotekové masáže hlavy?

COBRA: Ano.

Steve: Sri Amma a Sri Bhagavan, Avatarové z Indie, pracují na vytváření jednoty (Univerzita Jednoty) a my jsme jejich zásluhou poznali fenomén dikša (energii vysoké úrovně-pozn.př.). Pracují pro světlo? Co nám o nich můžete říct? Mají nějakou úlohu, co se týče Události?

COBRA: Ano, pracují pro světlo. Snaží se přinést co nejvíc světla, aby nás to připravilo na Událost.

Steve: Ví skupina pozitivních templářů o maďarské skupině Cobrova éterického osvobození a sledují práci naší skupiny?

COBRA: Ano.

Steve: Jakou kvalitu představuje kvalita Bohyně? Jak se může projevit v našem osobním životě? S jaký druhem „úkolu“ je spojena? Jak můžeme postupně tuto kvalitu uvnitř nás prohloubit? Jaké je skutečné poslání dnešní skupiny Sesterství růže - Bohyň, které obnovily tuto komunitu všude na světě, mimo skupin podporujících Událost?

COBRA: Energie Bohyně přináší ženské kvality lásky, jemnosti a krásy. Může způsobit, že se naše životy budou odvíjet jemněji, s menšími překážkami. S energií Bohyně se můžete spojit svým vlastním způsobem. Skupina Sesterství růže se může setkávat každý týden, aby přinesla do každodenního života co nejvíce energie Bohyně.

Steve: Na jaké úrovni jsou teď pracovníci světla ve srovnání s předchozí úrovní? Nakolik vzrostlo v poslední době jejich vnitřní světlo a síla?

COBRA: Světlo sílí.

Steve: Jsou Modří Aviani, bytosti sfér, ti serafinové a cherubinové, o nichž se zmiňuje Bible?

COBRA: Ne.

Steve: Za pomoci bilokačních technik bychom mohli dosáhnout významného úspěchu při osvobozování planety. S pomocí těchto technik, i když jenom za jistých podmínek, jsme již navázali bezpečný kontakt s určitými kulturami z Vnitřní Země, a když by tyto metody použilo víc lidí, mělo by to za následek rozpuštění Matrixu a také blahodárný účinek na lidstvo. Dotaz zní: jak lze použít tuto techniku co nejefektivnějším způsobem?

COBRA: Až vzestoupíte.

Steve: Je pravda, že El Roi z Bible žije na Zemi na tajném místě a udržuje společnost v rovnováze?

COBRA: Ne.

Steve: Kdy odešli Mayové do podzemí a nakolik jsou vyspělí?

COBRA: Vytvořili odtrženou civilizaci a teď jsou hodně pokročilí. Mnozí z nich byli absorbováni do plejádské civilizace.

Steve: Proč musíme tolikrát opakovat naši cestu? Jak si ji můžeme pamatovat, když je vždy vymazána? Kdy budou buňky schopny se znovu upamatovat?

COBRA: Protože Archoni nám vymažou paměť. Znovu se můžete upamatovat, když se spojíte se svou duší.

Steve: Na co důležitého jsme se nezeptali, co by nám pomohlo na naší cestě?

COBRA: Jak se mohu stát tím, kým skutečně jsem?

Steve: Kdysi jsem četl o Oblasti 51, že tam jsou experimentální základny pro mimozemšťany a je tam prováděno klonování. Existuje ještě Oblast 51 anebo již byla zničena?

COBRA: Oblast 51 byla přestavěna a byl změněn její účel.

Steve: Podle židovského Talmudu je "Ježíš synem nesvatého Nimroda." Co to vlastně znamená? Na co se to odvolává? Jako koho syn se to Ježíš inkarnoval a jakým lidem?

COBRA: Můžete mi ukázat přesnou citaci z Talmudu, kde se o tom píše?

Steve: Moc děkuji.

Velmi oceňujeme, že se s námi Cobra podělil o svůj velmi vytížený čas, když s námi udělal tento rozhovor.

Vítězství světla!

COBRA Etheric Liberation Hungary FB Group

Překlad: Mirka

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: