pondělí 30. ledna 2017

Rozhovor Cobry s Mezinárodní skupinou Zlatého věku z 18. 1. 2017Rozhovor Cobry s Mezinárodní skupinou Zlatého věku z 18. 1. 2017

Publikoval Untwine 19.1.2017


Ahoj, Cobro,

jsme moc rádi a těšíme se na rozhovor s vámi jménem členů našeho týmu. Rozhovor s vámi děláme poprvé a doufáme, že budeme moct s vámi dělat rozhovory pravidelně. Než začneme, ráda bych nás krátce představila. Naše skupina se jmenuje Mezinárodní skupina Zlatého věku a určitě patříme ke skupinám kolem Prepare for Change a také k Osvobozovací skupině pro všechny Číňany na celém světě. Teď máme ve více než 10 zemích celkem přes 3 000 pracovníků světla. A máme mnoho platforem a zdrojů, abychom zprostředkovali zprávy a léčení všem čínským pracovníkům světla ve všech zemích zdarma. Tady jsou naše stránky: https://www.golden-ages.org/ . Teď můžeme začít s rozhovorem.

Situační aktualizace

Patrick: Je to již téměř sedm měsíců, co jsme začali zakopávat kameny čintamani po celém světě. Zajímalo by mne, zde je tato světelná síť čintamani dostatečně silná, aby vydržela energii záblesku při Události.

Cobra: Energetická mřížka kamenů čintamani stále zesiluje a když dojde k Události, samozřejmě že bude dostatečně silná. Ale důležitější je, že teď síť pomáhá rozpustit entitu Yaldabaoth, a to je jeden z důvodů, proč musí stále zesilovat, protože čím je tato síť silnější, tím víc pomáhá při konečném rozpuštění veškeré plazmické anomálie. Takže, toto je jeden z nejdůležitějších projektů, jaké teď máme, abychom pomohli urychlit Událost a do té doby pomáhali proces stabilizovat.

P: Abychom rozpustili tu plazmickou chobotnici, kolik těch kamenů čintamani musíme v celém světě zakopat, aby dosáhl počet těch andělských bytostí kritické množství?

C: Z mnoha důvodů nebudu hovořit o počtech, některé důvody jsou zcela zřejmé, ale řekl bych, že kdo to tak cítí, ať pokračuje v zahrabávání kamenů ve smyslu svého vnitřního vedení a to je perfektní přístup k této specifické situaci.

P: Projekt Asgardia byl zahájen v říjnu minulého roku jako první pokus vytvořit odtrženou civilizaci. Mnoha lidem toto označení moc neříká, tak by mne zajímalo, jak Hnutí odporu definuje označení „odtržená civilizace“?

C: Odtržená civilizace je skupina, která se oddělí od povrchové populace; nic to neříká o účelu či cílech té skupiny, ale řekl bych, že odtržená skupina je každá skupina, která se rozhodne oddělit od povrchu.

Untwine : Řekl jste, že plazma není nikdy mrtvá, že si udržuje vědomí a ve své poslední aktualizaci jste mluvil o plazmické anomálii, která je stále přítomna mimo naší sluneční soustavu. Žijí v té plazmické anomálii nějaké bytosti?

C: V plazmě je vždy přítomen život, a řeknu to takhle: celá galaxie je živoucí bytost, a jedno rameno té živoucí bytosti je do jisté míry stále poškozeno primární anomálií, a zejména dlouhými galaktickými válkami na tom určitém místě - zejména v ramenu Orionu, v této části těla Galaxie, takže stále probíhá léčivý proces. V té specifické části galaxie stále probíhá léčení.

U: Ok, ale je to součástí plného, všeobecného vědomí, nikoliv odděleného vědomí, jako Yaldabaoth ?

C: Ne jako Yaldabaoth, ne.

U: V poslední aktualizaci jste zmiňoval, jak se Kabala snaží využít Trumpa, aby vytvořila ve východní alianci války a rozdělení. Je si Putin vědom, že je Trump využíván jako loutka?

C: Samozřejmě, Putin si je té situace vědom.

U: Takže se to snaží navigovat lepším směrem?

C: Má své poradce a ví, co má dělat.

U : Ok. Co způsobilo, že se rovník posunul z původního stavu z doby Atlantidy na místo, kde je teď?

C: Galaktický puls před 75 000 lety.

Vývoj hnutí PFC/Prepare for change/Připravte se na změnu


Patrick : Co by měla má vedoucí skupina udělat ještě před Událostí, aby byla schopná řídit právnickou osobu s více než 10 000 pracovníky světla?

Cobra : Ale smyslem Prepare for Change není stát se právnickou osobou, smyslem těchto skupin je být kotvou energií Události a připravovat lidi. Teď je nejdůležitější, aby se ty skupiny, které již existují, dostaly do úrovně vnitřní harmonie a soudržnosti a začaly dělat vše, co mohou - zejména šířit informace a také se setkávat fyzicky, dělat meditace, energetickou práci a připravovat se na Událost.

P: Co by měla před Událostí dělat má nová technologická skupina, když máme velmi omezený přístup k pokročilým technologiím?

C: Ok, teď existují některé technologie, jež jsou již venku, vy některé z nich znáte a tyto technologie mohou hodně pomoct, než budou uvolněny další.

P: Do naší skupiny Wechat se přihlásilo přes 20 000 Číňanů. Naší facebookovou stránku sledují tisíce lidí. Přesto odhadujeme, že se k naší meditaci Vzestupu připojuje jenom necelých 4 000 lidí. Pokud se jedná o petice, musíme hodně, hodně pracovat, abychom získali dostatek podpisů. Má otázka na Hnutí odporu: jak rozšířili myšlenku revoluce ve velmi nepřátelském orwellovském prostředí a pak ji proměnili v akci?

C: Lidé mají spíše sklon pozorovat; snadno se připojí k chatu, ale není pro ně snadné dělat něco produktivního. Očekává se, že při Události a po ní se lidé budou více chtít účastnit na věcech, když uvidí, že se děje něco zajímavého. Do té doby budeme pracovat s těmi, co máme. Budeme dělat naše meditace a naši energetickou práci s maximem lidí, které máme.

P: Jednou jste řekl, že nová finanční skupina může manifestovat hojnost ještě před Událostí. Já bych opravdu chtěl vědět, co mohu dělat, abych našim členům pomohl získat finanční svobodu ještě před Událostí.

C: Hodně jsem o tom hovořil na tchajwanské konferenci. Pokud se podíváte do poznámek - vysvětlil jsem celý proces manifestace. Vysvětlil jsem, jak manifestovat ve svém životě hojnost v rámci skupiny a jak ji šířit. Jenom si projděte poznámky, kdy jsem na tento dotaz odpovídal; mluvil jsem o tom mnoho hodin. Takže se do toho podívejte, pak to pochopíte a můžete to šířit ve svých skupinách.

P: Teď, když máme Sesterství růže, které přenáší Božskou ženskou energii, měli bychom vytvořit i mužský protějšek, Bratrství, abychom přenášeli Božskou mužskou energii?

C: Pokud to tak cítíte, jistěže můžete.

Jedi : Naše skupina, Mezinárodní skupina Zlatého věku, také skupina Prepare for Change Group, uspořádala v minulém roce mnoho fyzických seminářů pro veřejnost. Naši účastníci měli vždy velmi dobrou zpětnou vazbu na těch setkáních, vedených Sesterstvím růže. Měli bychom rozšířit aktivity Sesterství růže v rámci naší skupiny na podporu Události?

C: Ano, můžete.

Úkoly po Události

P: Jak se stále přibližuje konečný bod zlomu, myslím, že je pro skupiny PFC na celém světe velmi důležité, aby v oblasti, kde žijí, pracovaly na vytvoření soukromých kontaktních zón. Chtěl byste posluchačům vysvětlit, co to jsou soukromé zóny kontaktu a nějaké technické údaje k takové zóně?

C: Základní myšlenkou je, aby lidé, kteří mají soukromý pozemek (min.) cca 30 x30 metrů, pokud to tak cítí, dali svolení k tomu, aby na něm mohli po Události přistát Plejáďané. Pokud s tím budou souhlasit, začnou na jejich pozemku v určitou dobu po Události přistávat Plejáďané, aby lidstvo připravili na První kontakt.

P: Jak mají lidé zřídit soukromé kontaktní zóny v zemích, neuznávajících soukromé vlastnictví?

C: V těch zemích se mohou rozhodnout stejně jako v jiných zemích, protože po Události bude vše změněno a pokud dají svolení ohledně toho pozemku, přestože teď nejsou jeho vlastníky dle zákona, to se může po Události změnit.

P: Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné, aby všechny skupiny PFC v rámci svých léčitelských skupinek léčily 7 miliard lidí, rád bych věděl, jak budou světelné síly provádět uzdravovací programy.

C: Po Události se do tohoto úkolu zapojí mnoho léčitelů, přestože teď nejsou zrovna aktivní a ze strany světelných sil bude prováděno výrazně vedení, které přinese nové a účinné léčebné techniky. Ti, kdo budou léčit druhé, budou mít hodně stresu, protože bude velká poptávka po léčení.

P: Jaký druh léčebných technik si teď můžeme představit?

C: Nejdřív to bude hodně vyspělých léčebných technik na uzdravení ducha, a samozřejmě, po Události budou také nové vyspělé technologie, jež účinně vyléčí choroby fyzického těla.

P: Když si vezmeme naši skupinu nových technologií, existuje již mnoho společností zabývajících se vyspělými technologiemi, anebo státní instituce, jež jsou způsobilé víc než my zavádět po Události do naší společnosti pokročilé technologie. Přemýšlím proto, zda bude mít naše skupina nových technologií nějakou významnou roli při transformaci lidské společnosti.

C: Ano, jistě, skupiny nové technologie z Prepare for Change v tom budou hrát velkou roli, zejména po Události.P: Můžete uvést nějaký příklad?

C: Budou pomáhat při distribuci takových technologií, při jejich vývoji a budou dělat, co bude třeba, aby ty technologie byly přístupné pro lidskou populaci.

Jedi: Jak se budou po Události prezentovat na povrchu planety Ježíš, Budha a další vzestoupení mistři, zejména po Prvním kontaktu?

C: Oni se nebudou prezentovat v okamžiku Události, ale určitou chvíli po Prvním kontaktu, když bude vědomí lidstva dostatečně vysoké, aby tyto bytosti přijalo takové, jaké jsou a ne jak si je teď lidé představují. Takže než k tomu dojde, bude se muset stát hodně odprogramování než lidstvo pochopí a zažije jejich energii přímo, když k tomu nastane pravý čas a to bude až nějakou dobu po Události a trochu později po Prvním kontaktu.

P: Některé kmeny žijící hluboko uvnitř amazonského pralesa jsou z hlediska civilizace stále velmi primitivní. Chtěl bych vědět, co se s nimi stane v době, když se bude většina povrchové populace připravovat na První kontakt a následný projekt vzestupu.

C: Pro ně to bude snadnější, protože jsou méně naprogramováni. Bude pro ně snadné přijmout kontakt s mimozemskými rasami, protože ze své mytologie už o tom vědí, a nebude pro ně těžké to přijmout, jak si lidé myslí.

Návrh na urychlení osvobození planety

P: Dověděl jsem se, že energie jde za prostor a čas. Takže, myslím, že bychom mohli jít na internet, vrátit se k planetě X z prosince 1999, sklidit vzorec její energie a ukotvit její frekvenci planetárního osvobození na planetu Zemi z roku 2017. Myslíte, že je to dobrý nápad?

C: Pokud to tak cítíte, můžete to udělat, ale situace na naší planetě není stejná, jaká byla tehdy tam, takže to může pomoct pouze do určité míry a pokud to tak cítíte, můžete to udělat, samozřejmě že to všechno pomáhá. Ale to samo o sobě nebude stačit, protože situace zde je mnohem odlišnější, než jaká byla na planetě X v roce 1999.

P: Někteří naši členové jsou iniciováni do druhého stupně paprsků Serapis Beye. Vzhledem k tomu, že paprsky Serapise Beye pomáhají lidem nebo věcem k lepšímu spojení s anděly, můžeme vylepšit síť světla kamenů čintamani tím, že budeme do ní posílat tyto paprsky?

C: To by mřížku čintamani nijak nevylepšilo; způsobilo by to pomocné léčení struktury závoje. Takže, bez ohledu na to, zda budete posílat léčivé energie do mřížky nebo do kamenů čintamani nebo kamkoli jinam, zlepší to situaci.

P: Řekl jste, kolektivní vědomí povrchové populace je hluboce naprogramované, aby se lidé připravovali na Událost tím nejpomalejším způsobem. Jak můžeme tento stav mysli přímo odprogramovat či ho dokonce transformovat do okamžitého stavu probuzení?

C: Nesnažte se odprogramovat ani probudit nějakou konkrétní osobu. Co můžete udělat, je pouze šířit informace, znalosti, světlo a ti, kdo jsou připraveni, se do určité míry probudí; to je základní postup pro probuzení na planetě obecně. Jenom řeknu, že stav probuzení na planetě není starost světelných sil, protože když bude odstraněn závoj, lidstvo bude v zásadě v téže chvíli připraveno na Událost, takže to není problém. Hlavním problémem jsou závoj, topletové bomby, plazmická anomálie, všechny tyto věci, takže když budou odstraněny nebo vyléčeny, jednoduše dojde k Události.

P: Aha, takže v zásadě jsme připraveni už teď.

C: Co se týče povrchové populace, je tady třeba splnit nejméně podmínek.

P: Kromě syrského pentagramu máme také pracovat na pentagramu nacistických koncentračních táborů v Evropě?

C: To je velmi dobrý nápad.

P: Prosím, vyjmenujte pět strategicky kritických míst na Zemi, které si vyžadují okamžité a trvalé energetické léčení.

C: První je samozřejmě oblast Sýrie a Iráku, další je oblast Konga, třetí je teď Mexiko a některé země jižní Ameriky, čtvrtá, souhlasím, by byl evropský pentagram z druhé světové války. Myslím, že tato čtyři místa jsou v tuto chvíli největší priority.

Jedi: Jaký je nejlepší nástroj pro povrchovou populaci pro urychlené odstranění plazmatických topletových bomb; je to duhový vortex anebo fialový plamen, nebo něco jiného?

C: Vlastně oba jsou dost účinné a kombinace obou je dobrý nápad, takže oba.

J: Japonský tým a čínský tým dělají meditaci Vzestupu každý večer ve stejnou dobu. K meditací se připojuje víc než 500 pracovníků světla. Cítíme, že ta síla je docela velká. Doporučil byste, aby lidé žijící v po sobě následujících časových zónách dělali meditaci společně každý den ve stejnou dobu, kromě naší společné týdenní meditace Vzestupu?

C: Pokud to tak cítíte, můžete to takto dělat nádavkem k pravidelné týdenní meditaci.

Historie Země

P: Podle Drunvalo Melchizedeka, se Marťané odstřihli od vlastních ženských aspektů a oddělili se od Zdroje poté, co přijali Luciferův experiment. Zajímalo by mne, zda byli Marťané obelháni Archony a poté přijali jejich postupy implantátů.

C: Já v zásadě nesouhlasím s mnoha myšlenkami, jež byly publikovány o Marsu. Historie Marsu je trochu složitější než se to popisuje. Žila tam směsice ras; některé na povrchu, další pod povrchem, většinou pod povrchem, takže na vaši otázku nelze odpovědět krátce.

P: Proč lidstvo jako celek pozvalo za doby Atlantidy na tuto planetu temné síly?

C: Bylo to z různých důvodů. Zaprvé nechápali, jaké to bude mít následky, zadruhé, dvě, dá se říct, nedokonalosti ve struktuře jejich osobnosti přivolaly anomálii a za třetí, byla tu přítomnost samotné anomálie, takže nebylo snadné té situaci zabránit.

P: V r. 2012, jste řekl, že Isis byla vrácena koruna. Co to znamená?

C: Je to symbolický kód pro zmocnění Bohyně, zejména na povrchu této planety a v sluneční soustavě, protože přítomnost Bohyně byla potlačena a takto, symbolickým způsobem dostala Bohyně Isis svou korunu zpátky. Tzn. přítomnost Bohyně bude opět posílena a skutečný ženský princip začne volně proudit po povrchu planety energeticky a fyzicky.

P: Jak získal St. Germain své bohatství a jak ho nahromadil, když žil ve Francii?

C: To má mnoho aspektů. Jeden je, že byl velmi zběhlý v principech manifestace a jelikož tomu rozuměl, řídil se těmi principy a každý, kdo stejným způsobem ty principy chápe, může stejným způsobem získat bohatství. Zadruhé se dost vyznal v alchymii. Tyto znalosti alchymie využíval a také principy manifestace a manifestoval si bohatství.

P: Takže neměl nějaké zaměstnání, pouze si manifestoval bohatství?

C: Neměl zaměstnání. Pouze se choval v souladu se svým chápáním procesu manifestace, a když to dělal, získal bohatství.

P: V bitvě u Dunkerque vydal Hitler německé armádě dne 24. května (1940 pozn.př. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Dynamo ) rozkaz, aby se zastavila. Tento rozkaz je považován ze jeden z velkých bodů obratu války. Zajímalo by mne, zda se to stalo na základě zásahu Sesterství růže, které nakonec zachránilo 340 000 životů, anebo to byl nápad Hitlerova pána, jak Druhou světovou válku prodloužit?

C: V té situaci hrálo roli mnoho věcí, jedna z nich byl vliv Sesterství růže, ale bylo tam ještě hodně věcí v pozadí. Jednou z nich byla záchrana životů vrcholných nacistických pohlavárů výměnou za vzdání se, takže ta situace byla velmi složitá, ale ano, bylo do toho zapojeno Sesterství růže.

Jedi: Víme, že nacisté měli ozbrojené létající talíře, ale proč nakonec Německo prohrálo Druhou světovou válku?

C: V zásadě byla Druhá světová válka zástupnou válkou mezi reptiliány a Galaktickou konfederací. A technologie, které měla německá válečná mašinerie, byly reptiliánské a drakoniánské. Samozřejmě, Galaktická konfederace má lepší válečnou technologii a v určité chvíli nacisté pochopili, že válku tak či tak prohrají a vyjednali porážku výměnou za volné lístky do USA prostřednictvím operace Paperclip , anebo do Argentiny či Antarktidy, a v podstatě se teď stejná skupina snaží vyjednat volný průchod do Argentiny nebo Antarktidy, teď je zde podobná situace.

Znalosti o vesmíru

J: Obíhají všechny galaxie kolem Vesmírného centrálního slunce?

C: Nejedná se o fyzické otáčení se kolem určitého místa, je to spíše energetické spojení, dalo by se říct, s energetickým Zdrojem.

J: Jaká je funkce Vesmírného centrálního slunce?

C: Přenášet energie ze Zdroje do vesmíru.

J: Dosáhla centrální rasa žijící v blízkosti Vesmírného centrálního slunce nejvyšší stupeň evoluce ze všech centrálních ras?

C: Jistým způsobem ano. Tyto bytosti jsou trochu víc vyvinuté než v jiných galaxiích, ale není striktním pravidlem, že by měly být vyspělejší než jiné centrální rasy.

J: V jaké dimenzi teď žije Vesmírná centrální rasa?

C: Jak jsem řekl, v té centrální rase jsou lidé na různých stupních vývoje.

J: Je Vesmírná centrální rasa mentorem jiných centrálních ras ve vesmíru?

C: Jistým způsobem ano.

J: Pomáhá teď Vesmírná centrální rasa při osvobození planety?

C: Nesloužilo by nejvyššímu účelu odpovědět na tuto otázku.

J: Jsou naše hvězdné rodiny, jako jsou Plejáďané a Síriané nesmrtelní? Anebo nakonec zemřou, přestože mají velmi vyspělé technologie?

C: Síriané a Plejáďané mají určitou životnost svého fyzického těla, ale to není problém, protože se mohou vždy materializovat anebo si vyrobit nové tělo nebo cokoliv chtějí, vždy si mohou obstarat nové fyzické tělo, pokud chtějí, to pro ně není žádný problém. Oni nepodléhají inkarnačnímu procesu, jaký máme my tady.

J: Žijí na Plejádách a na Síriu nějaká masožravá zvířata?

C: Ne, v této sluneční soustavě ne.

J: Ok, takže všechna zvířata tam jsou vegetariány? C: Ano, ano.

J: Je primární anomálie jenom energie s velmi nízkou vibrační frekvencí, anebo je to vědomá bytost?

C: Není snadné to popsat; není to vnímající bytost ve smyslu, jak to chápeme, a není to pouze energie. Je to princip, je to silové pole, jež nemá žádný vyšší smysl a jednoduše existuje bez účelu. Je to opačná polarita účelu.

P: Jaký je přesně vztah mezi skupinou Chimera a Archony?

C: Skupina Chimera vydává rozkazy Archonům, je na vrcholu potravinového řetězce druhé strany.

P: Vzhledem k tomu, že ve vyšších dimenzích je každý okamžik stále přítomný, je pravda, že bytosti z vyšších dimenzí nemají představu o prostoru a čase?

C: S prvním tvrzením nesouhlasím, a ani s druhým.

P: Jak vnímají prostor a čas?

C: Prostor a čas vnímají jako tekoucí proud, podobně jako my, ale trochu víc multidimenzionálně.

Spiritualita

P: Jaký je rozdíl mezi ezoterickým a okultním?

C: Ezoterický znamená to, co není exoterické, je to vnitřní, ne vnější, znamená to vše, co není přímo spojené s fyzickou úrovní. Okultní znamená to, co obsahuje techniky či způsoby zacházení s těmi energiemi konkrétnějším způsobem. Okultní jako takový není pozitivní, ani negativní, je to pouze přístup k zacházení s energiemi, k usměrňování energií, k práci s energiemi tím či oním způsobem. A esoterický znamená spíše vnitřní propojení s energiemi; není to o vnější manipulaci ani o usměrňování energií,

P: Šel ježíš, když byl mladý, do Tibetu studovat budhizmus? Anebo rozvíjel své vzdělání v egyptské mysterijní škole spolu s Marií od věku 12 či 13 let?

C: Ano, byl vychován v Egyptě v mysterijní škole, to je zcela správné, a ano, cestoval, ne přímo do Tibetu, ale do oblasti mezi Ladakhem and Kašmírem.

P: Jaký byl účel jeho cest?

C: Pokračoval ve své misi.

P: Co znamená Kristovo vědomí?

C: Kristovo vědomí je termín, popisující bezpodmínečnou lásku.

P: Mohou lidé dosáhnout nějaký zvláštní duchovní pokrok, když mají domácí mazlíčky, jako jsou psi nebo kočky?

C: Kontakt se zvířaty může samozřejmě otevřít srdce a přinést do života kohokoliv více lásky.

P: Jaký je původ proutkaření?

C: Proutkaření je forma zjišťování toku energie a je to velmi malá část starého vědění Atlantidy o určování a zjišťování toku energií.

P: Jaká je domovská planeta Xi WangMu a Jadeitového císaře?

C: Jadeitový císař žil nějakou dobu v centrální civilizaci a také strávil nějaký čas v různých hvězdných soustavách ve větších souhvězdích, a hodně podobné je to s Xi WangMu, ta žila také hodně dlouho v Thubanu, což je hlavní hvězda v souhvězdí Draka, kde prožívala velkou část svého vlastního duchovního růstu a později přišla na tuto planetu, aby pomohla s rozvojem čínské civilizace.

J: Je materiál o Sethovi důvěryhodný? Kdo je ta bytost Seth?

C: Jako u všech channelovaných materiálů se na to lze spolehnout jen do jisté míry. A u každého channelovaného materiálu musíte použít své vnitřní vedení.

J: Je pravda, že Dalajláma je schopen poznat svou příští inkarnaci?

C: Někdy může, protože na to existuje určitý postup, ale jeho paměť není úplně neporušená, dělo se s tím v minulosti mnoho manipulace, takže to do jisté míry odpovídá, ale ne úplně.

J: Jaké bylo poslání Lao´c jakožto vzestoupené bytosti, když žil v Číně?

C: Jeho posláním bylo předat čínské populaci hodně moudrosti.

J: Je Quan Yin jeho duchovní dvojče?

C: Není jeho duchovním dvojčetem, ale jeden z jeho duchovních druhů z rodiny jeho duše.

J: Je Anubis z egyptské mytologie vzestoupenou bytostí?

C: Teď ano.

J: A jak se dá s ním spojit?

C: Jako s každou jinou bytostí světla. Existuje mnoho technik, mnoho přístupů, není v tom rozdíl.

J: Jaké je jeho poslání ve vztahu k lidské duši?

C: Pomáhá těm, kdo přecházejí z fyzické úrovně do nefyzické.

J: Budhizmus hodně zdůrazňuje princip inkarnace. Také obhajuje myšlenku, že se lidé budou reinkarnovat jako zvířata, pokud se v životě chovají nemorálně. Je tato část učení negativním programováním mysli?

C: Budhizmus je směsicí pochopení a programování mysli, takže část týkající se reinkarnace je správná, tedy je to to, co se děje, ale člověk se nikdy nemůže vrátit do zvířecí říše, pokud již byl v říši lidské. Pokud nějaký člověk zašel ve své negativitě příliš daleko, může být odeslán do Centrálního slunce, znovu „poskládán“ a pak musí opět projít celým cyklem evoluce, což samozřejmě pak v určité době zahrnuje i evoluci v tělech zvířat.

J: Co je budhovský stav?

C: Stav osvícení.

J: Když zemře fyzické tělo člověka, a on pak žije v astrální rovině, zemře jeho plazmické a éterické tělo, nebo zmizí či se transformují?

C: Člověk, který opustí fyzickou rovinu, nejdřív prochází plazmickým tunelem a pokud se mu to podaří, tak se plazmické tělo rozpustí. Pak vstoupí do éterické roviny a po jisté době, když rozpustí své éterické tělo, vstoupí do astrální úrovně.

J: Některé kameny čintamani jsou průhledné, ale jiné jsou opalizující. Jakou mají tyto dva druhy kamenů funkci?

C: Průhledné kameny jsou spíše zaměřené na přinášení vyšších energií a ty o trochu méně jemné, opálové kameny jsou lepší pro uzemnění těch specifických energií.

J: Jak si rozvíjet telepatii, abychom mohli po Události lépe komunikovat s naší hvězdnou rodinou a se vzestoupenými bytostmi?

C: Po Události budeme mít hodně energetické podpory z Galaktického centrálního slunce a bude mnohem snadnější si tyto telepatické schopnosti rozvinout. Světelné síly poskytnou vedení a rady ohledně toho, jak si ty schopnosti rozvinout a samozřejmě že si to vyžádá určitý čas a praxi ze strany těch, kdo se probouzejí; nestane se to samo od sebe. Lidé tomu budou muset věnovat docela hodně času a úsilí, aby se to rozvinulo, ale bude to snadnější než teď.

J: Zachovají si lidé poté, co vzestoupí zpátky do Zdroje, své individuální vědomí?

C: Individuální vědomí se rozšíří a stane se součástí celku

J: Dá se duše zničit nebo absorbovat?

C: Duši je možné zničit, když ji vložíte do Galaktického centrálního slunce, to je extrémní situace, ale v zásadě je duše věčná. Samozřejmě, duše je v určitém okamžiku rozpuštěna, pokud se nějaká bytost dostane nad úroveň duše, ale to je také velmi výjimečná a specifická situace.

J: Vynašly síly temna nějakou technologii na manipulaci či zničení duše?

C: Ne, nemohou udělat nic takového. Samozřejmě, již poškodili duše a udělali to prostřednictvím atomových výbuchů, ale to je vše, co s tím mohou udělat.

Záhady

J: Když nám mohou éteričtí Archoni vybrat rodiče a rodinné prostředí, proč umožní, aby měli pracovníci světla relativně lepší biologické rodiče a lepší rodinné prostředí, místo aby vhodili všechna hvězdná semínka do těch nejhorších rodin nebo zemí na planetě?

C: Archoni nemohou kontrolovat každou inkarnaci a každou situaci na 100%, samozřejmě světelné síly v tom mají nějaké slovo a někdy se světelným sílám podaří zařídit pro jisté lidi lepší inkarnaci.

J: Připojuje se naše hvězdná rodina k naší týdenní meditaci Vzestupu a k vortexu Bohyně?

C: Ano, jistě, dělají to na své úrovni.

J: Když ano, proč jsme ještě nedosáhli kritického množství?

C: Je to kvůli svobodné vůli lidstva, které dostatečně nespolupracuje.

J: Proč mohou lidé někdy vidět ve snech svou budoucnost?

C: Lidé mohou vidět budoucnost určitých specifických významných událostí, o kterých již bylo rozhodnuto, že se stanou. A pak síly světla informují lidi prostřednictvím snů, anebo je ve snu informuje jejich duše, že se má něco stát.

J: Říká se, že super hluboký zemní vrt na poloostrově Kola byl uzavřen, protože bylo slyšet nějaký děsivý křik a dokonce bylo vidět nějaké příšery, jak z té díry vyskakují. Víte něco o těch záhadách?

C: To, co se tam dělo je, že tam dole žili reptiliáni a ty věci se předtím děly; byli unášeni lidé a někteří byli ovládáni těmi reptiliány z podzemí.

J: Proč mohou lidé, když jsou zhypnotizováni, levitovat nebo mají mimořádnou fyzickou sílu?

C: Musel bych vidět nějaký prověřený případ, protože koluje mnoho historek o tom, že se něco stalo a pak, když to blíže prověřujete, se to ukáže jako nepravdivé.

J: Existuje nějaký svět pod pevnou třetí dimenzí, například v 1. či 2. dimenzi?

C: Ne.

J: Jaký je rozdíl mezi světelnou planetární mřížkou a ley linií?

C: Ley linie je jedna specifická linie planetární mřížky.

J: Takže ley linie je vlastně v zemi nebo nad povrchem?

C: Je to energetická linie, proudící po povrchu a zasahuje trochu pod a trochu nad povrch.

P: Jaký je vztah mezi Sethovým tunelem a Sethem - egyptským bohem?

C: Sethovy tunely pojmenovali po Sethovi jistí okultisté, protože ty tunely byly využívány negativními entitami pro cestování přes červí díry v plazmě. Seth byl znám jako jedna z hlavních postav sil temna.

P: Můžete popsat princip fotoradionického pohonu, který jste zmiňoval v plejádském rozhovoru?

C: V podstatě to využívá princip převodu a přenosu energie mezi éterickou a fyzickou úrovní, takže samotná energie pro tento pohon pochází z přenosu energie z éterických a fyzických úrovní. Není to zcela fyzický jev, proto zdánlivě protiřečí některým principům mainstreamové vědy.

P: Takže, energie se nějak sama dostává to éterické roviny a pak se manifestuje opět ve fyzické rovině?

C: Ne, ten pohon je udělán tak, že mezi fyzickou plazmou a éterickou úrovní proudí energie.

P: Můžete popsat, na jakém principu funguje antigravitační vozidlo?

C: Základní princip je stejný; většina těchto pokročilých technologií je založena na přenosu energie mezi fyzickou a éterickou úrovní prostřednictvím plazmy, kdy plazma je médiem, tedy hvězdnou bránou, přes kterou působí tok energie.

P: Je Hadonoš skutečně 13tým znamením zvířetníku?

C: Je to jedna z možných interpretací, je to jenom jeden způsob, jak rozdělit zvěrokruh, ale není jediný.

P: Zjistili jsme, že některým lidem se dostává víc útoků skalárovými vlnami poté, co nosí kameny čintamani. Jak by šla ta situace vyřešit?

C: Každý, kdo pracuje pro světlo a dělá své poslání, může být více napadán skalárovými útoky, protože jsme ve válce a je to pouze znamením, že musíte vyvinout více úsilí na svou ochranu.

P: Výborně. Děkujeme, Cobro, chcete na závěr tohoto rozhovoru našim posluchačům něco říct?

C: Ano, řekl bych, že v poslední době došlo k zajímavému vývoji, což nás víc přibližuje k našemu konečnému cíli a je důležité, aby byl každý velmi pozorný, aby nedělal chyby. Buďte ve střehu a dělejte své poslání, protože každý skutek, každá akce má význam, zejména teď.

Konec

Děkujeme Cobro, za úžasný rozhovor s vámi. Děkujeme Untwinovi za pomoc při přepisu rozhovorů do textové podoby. Pokud chcete víc informací týkajících se osvobození Země, přihlaste se na Cobrův blog : http://2012portal.blogspot.tw/. Pokud umíte čínsky, navštivte: https://www.golden-ages.org/. Na této stránce najdete mnoho pravdy a fantastických informací.

Vítězství světla!

Mezinárodní skupina Zlatého věku

Překlad: Mirka

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

sobota 28. ledna 2017

Osho: RebelDrahý Mistře, jaký je rozdíl mezi rebelem a revolucionářem?

Maneesho, mezi rebelem a vizionáře není jen kvantitativní rozdíl nýbrž i kvalitativní rozdíl. Revolucionář je součástí politického světa. Jeho cesta vede přes politiku. Podle jeho chápání stačí ke změně člověka změnit společenskou strukturu.

Rebel je fenomén duchovní. Jeho přístup, jeho cesta je absolutně individuální. Jeho vize je taková, že chceme-li změnit společnost, musíme změnit jednotlivce. Společnost sama o sobě neexistuje. Je to jen slovo právě tak jako "dav", ale pokud ji budete hledat, nenajdete ji. Kdykoliv se s někým setkáte, setkáte se s jednotlivcem. Společnost je kolektivní název, jen jméno, nikoliv realita. Jméno bez obsahu. Jednotlivec má duši, může se vyvíjet, měnit, transformovat. Rozdíl je proto ohromný.

Rebel je Samotnou podstatou víry. Přináší světu změnu vědomí. Když se změní vědomí, bude následovat i struktura společnosti. Neplatí to však naopak. To prokázaly všechny revoluce, protože všechny selhaly.

...

Rebelie je diskontinuita. Není to reforma a není to revoluce. Jako rebel se prostě odpojíte od všeho starého. Stará náboženství, staré ideologie, starý člověk jako druh - od všeho toho starého se odstřihnete. Začnete život úplně nanovo, od nuly. A pokud nepřipravíme lidstvo na nový začátek života - na vzkříšení, na smrt starého a zrození nového...

...

Budoucnost žádné další revoluce nepotřebuje. Budoucnost potřebuje experiment, který dosud nebyl vyzkoušen. Ačkoliv rebelové tu byli po tisíce let, zůstávali osamocenými jednotlivci. Snad bylo třeba, aby pro ně dozrál čas. Teď už však nejen, že dozrál..., pokud si nepospíšíte, pak čas skončí.

...

Zdroj: Osho - Rebel (Nakladatelství PRAGMA)Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pátek 27. ledna 2017

Energetická připoutanost

Mezilidské vztahy nutně vedou ke vzniku energetických kanálů, jimiž dochází ke vzájemné energetické výměně.

Připoutanost je druhem takového energetického kanálu. Pojďme si rovnou vymezit rozdíl mezi obyčejným energetickým kanálem a připoutaností. Není to jedno a totéž.

Bez energetických vazeb s jinými lidmi by člověk nemohl žít. Jejich odstranění by vedlo k poškození samé podstaty člověka.

Připoutanost je rovněž energetickým kanálem, jenomže tu máme co do činění s energetickou poruchou, založenou na závislosti na někom nebo na něčem.

V průběhu života si prakticky každý vytvoří nějakou energetickou připoutanost, aniž by si uvědomil, jak ho to omezuje. Připoutanost omezuje plnohodnotný rozvoj člověka.

Energie této poruchy vzájemného vztahu zbavuje lidi svobody. Jeden se snaží podřídit si druhého.

Mezilidské vztahy energetická připoutanost velmi zatěžuje. Člověk cítí velkou náklonnost k tomu, ke komu je připoután, a neuvědomuje si, že ho to zbavuje svobody a omezuje možnosti jeho duchovního rozvoje.


Příklady připoutanosti:


– Lítost, touha pomoci, ochránit.
Dlouhé roky můžete napájet svou energií dovedného manipulátora, který ve vás záměrně podobné emoce vyvolává. S trochou odstupu lze dobře rozlišit, kdo skutečně pomoc potřebuje a kdo nás jen paraziticky vysává.

– Pocit křivdy.
Velmi negativně ovlivňuje lidské zdraví. V myšlenkách se vracíte k tomu, kdo vám ublížil a přitom mu posíláte svou životní energii.

– Msta, touha dokázat svou pravdu.
Přehrávat si ustavičně v hlavě pomstychtivý plán a sen o odplatě, to je velmi pevné pouto k tomu, kdo nám ublížil.

– Pocit viny.
Agrese proti sobě samému. Odpíráme si právo na omyl. Zcela neproduktivní emoce, která nic nenapraví. V duchu se modlíme, aby nám bylo odpuštěno – a tím se pevně připoutáváme k objektu svého domělého či skutečného provinění. Každý dělá chyby. Je třeba umět si odpustit.

– Materiální ztráty.
Nevrácený dluh je pevným poutem. Kdo utrpěl ztrátu, má cestu k odpoutání v představě, že peníze daroval. Dlužník to má těžší; cestou k uvolnění jeho pouta je pouze splacení dluhu nebo jeho náhrada jinou formou. Závěr: zbavte se závislosti na penězích a materiálních věcech.

– Pocit povinnosti splatit prokázanou službu.
Opět pocit dluhu, i když ne materiálního. „Dlužím ti“ říká jeden člověk druhému, a vytváří tím pouto. Přitom stačí projevit upřímnou vděčnost a „dluh“ je „splacen“.

– Lidé žijící spolu, přesto však navzájem už cizí.
Nedokážou se rozejít oba, nebo jenom jeden. Připoutanost tu posiluje pocit povinnosti, starost o děti, lpění na společně pořízeném majetku, lítost k partnerovi atd. Všechno možné, jenom ne láska. Je třeba v klidu, bez emocí pojmenovat realitu.

– Potřeba ovládat, závislost, vášeň, žárlivost atp
. Někdo ustavičně myslí na předmět svého zbožňování, sní o něm a vášnivě touží ho vlastnit. Podobá se dítěti, které chce mít nějakou hračku. Rozhodně nejde o lásku. Láska si nikdy nečiní nárok na svobodu toho druhého.

– Neopětovaná láska.
Velmi odolná, velmi složitě vystavěná vztahová struktura, která dokáže člověka opravdu doslova vyždímat. Vyčerpává toho, kdo miluje, i toho, kdo je milován. Navíc blokuje jakoukoli možnost jiného, nového vztahu u toho, kdo neopětovaně miluje.

– Rodičovská připoutanost.
Rodiče se velmi často v tom nejlepším úmyslu snaží děti plně kontrolovat a řídit. Doslova svou pozorností a péčí dusí rozvoj dítěte. To v sobě postupně buď najde sílu k přetnutí této svazující připoutanosti, což hrozí narušením vztahu vůbec, nebo z něj vyroste nezralý jedinec. Jestliže například matka nedokáže propustit dorůstajícího syna ze své péče, nebere ho jako nezávislou a svobodnou bytost, velmi tím poškozuje jeho budoucí osobní život.

– Skrývání a potlačování skutečného citu.
Vždy je třeba naslouchat svému srdci, nepodléhat stereotypům a pokrytectví. Lidé se někdy bojí výsměchu, nepochopení nebo odmítnutí. Lásce je třeba dát průchod, je třeba dát ji najevo a nebát se druhému říci, jak moc si ho ceníme.

Převzato z: http://astroplus.cz/energeticka-pripoutanost/Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

středa 25. ledna 2017

Když se na vás lidé rozzlobí

"Když vám lidé způsobují bolest nebo se zlobí, uvědomte si, že si říkají o vaši lásku. Nechtějí, abyste se znovu stáhli, zlobili, urazili nebo se bránili. Dokonce i téma hovoru je pro ně často zcela nepodstatné. Mají svou vlastní bolest, která s vámi často nemá moc společného. I když vám svou bolest dávají za vinu, jde o jejich vlastní vnitřní bolest, pocházející z míst v jejich srdci, která ještě nejsou otevřená.
S rostoucí schopností telepatie budete vnímat bolest druhých ještě zřetelněji. Proto potřebujete být co nejčastěji ve svém srdci. Až se podíváte na lidstvo z nadhledu, z vyšších realit, uvidíte mnoho bolesti, zloby a negativity. A zároveň uvidíte spoustu dobra. Až si budete více uvědomovat energii kolem sebe, začnete si být více vědomi také vlastní energie. Uvidíte v sobě věci, které chcete změnit. Je důležité se za ně neodsuzovat, protože jinak vám je duše přestane ukazovat. Uvědomte si, že jste tyto oblasti objevili, abyste do nich mohli vnést světlo vědomí a lásku srdce.
Když se na vás lidé rozzlobí, držte se zpátky. Pochopte, že nevědí, jak jinak se zbavit své bolesti, než se z ní vykřičet. Říkají-li vám, že jste něco pokazili, že jste špatní nebo že jste je zranili a způsobili jim smutek, nepřipoutávejte se k jejich slovům. Uvědomte si, že obviňování druhých je jejich osobitý způsob, jak se zbavit svého vlastního vnitřního pnutí. Nepřebírejte za to zodpovědnost. Za svou zlobu nebo smutek jsou zodpovědní oni sami. Možná jste zapůsobili jako katalyzátor, ale oni už měli předtím svou bolest ve svém nitru. Takže když dají průchod svému hněvu, nezačněte hned argumentovat nebo se bránit. Prostě mlčte, mějte srdce otevřené a soustřeďte na ně svou lásku.
Až ze sebe všechno vymluví, nenechte se strhnout a nevysvětlujte jim, jak se mýlí, že jste neudělali to, z čeho vás viní. Zadržte svá slova a uvidíte, že si za to budete nakonec vděční. Nechte je vyjádřit svoji energii, aniž byste se za to na ně zlobili. Až skončí, budete se cítit v rovnováze a dobře. Tak zvládnete jednu z nejsložitějších lekci - udržet si rovnováhu tváří v tvář zlobě a bolesti."
* * *
- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

úterý 24. ledna 2017

Konečná hra část II: Antarktická Atlantida & ruiny pravěkých mimozemšťanů - DÍL1


Corey Goode 11 Dec 2016

Corey Goode a David Wilcock

(Část I /: Endgame: Disclosure And the Final Defeat Of The Cabal)

Předmluva od Davida Wilcocka

Pravda exploduje napříč internetem. Miliony se poprvé dozvídají, že planetu vedou/řídí opravdu „negativní elity“ angažující se, mimo jiných ohavných zločinů, i v obchodování s dětmi.

Bezostyšná snaha Cabal úplně tyto informace zničit je dosti překvapivá pro miliony těch, kteří teprve nyní odhalují rozsah celého problému.

Přestože jsou tyto informace extrémně znepokojivé, jsou také pravdivé. Jediná cesta, jak se jako planeta můžeme vyléčit, je postavit se k tomu čelem a vypořádat se s tím, jak individuálně tak kolektivně.

První část KONEČNÉ HRY se rozšířila rychleji než cokoliv, co jsme kdy předtím napsali a získala prvních 100.000 zhlédnutí za méně než 31 hodin, dosáhla 150.000 za 3 dny a překročila 10.000 „líbí se mi“ na Facebooku.

Asi není překvapením, že po zveřejnění tohoto odhalení byla má stránka (David Wilcock) úplně odstraněna z Wikipedie. Ta byla vždy silně ohrožena, ale teď už neexistuje vůbec.

Naším cílem v první části bylo vytvořit jednotný/unifikovaný zdroj informací, který má ukázat, jak rychle padá celá agenda Cabal/NWO/Iluminátů.

Dokonce, i když jste četli a pochopili data v první části, stále jste poznali pouze jeden malý (a velmi negativní) aspekt „Velkého obrazu“.

Celý příběh je mnohem hlubší, než se většina lidí vůbec dokáže představit – a chápe jako epickou sci-fi ságu s velkým překvapením v každém novém díle.

Odhalený vesmír nejsou „falešné/podvržené zprávy“

Pokud jste divákem naší týdenní show na Gaia TV Odhalený vesmír nebo jste sledovali předchozí informační aktualizace od Coreyho Goodea, pak jste s touto novou realitou již obeznámeni.

Coreyho zkušenosti jsou tak vysoce bizarní, že většina lidí považovaných za skeptiky nás nemůže sledovat ani z deseti procent – pokud jestli vůbec.

Nicméně, Coreyho informace jsou prověřeny mnoha a mnoha dalšími zdroji z vysokých úrovní, které ke mně za 20 let prosákli. Pravda je extrémně překvapující a komplexní.

Informace do sebe také krásně zapadají s materiálem ze série Zákona jednoty, který jsem vědecky potvrdil ve třech různých publikovaných knihách s více než 2200 referencemi/spojitostmi.

Cabal nyní přistoupila k neuvěřitelně bezostyšnému kroku a dala na černou listinu 200 velmi populárních stránek, a to včetně Gaia, našeho hlavního portálu pro televizní epizody s odhalením.Používají Google, Facebook, Apple, Snapchat a jiná aktiva, aby vám zabránili vůbec najít tyto stránky – dokonce i když vaši přátelé chtějí, abyste je viděli.

YouTube začal agresivně sundávat každého člověka, který o tomto skandálu vyvěsil video, včetně všech tří zmíněných v první části -- David Seaman, “Reality Calls” a Alex Jones video.

Toto je práce fašistických diktátorů třetího světa – sotva to, co bychom očekávali v demokracii. Pokud to opravdu všechno bylo jen velké nedorozumění, tak proč jsou tak agresivní?Proč zablokovaná Gaia?

Proč by se Gaia měla dostat na „užší seznam“ 200 stránek zakázaných Cabal, pokud by Odhalený vesmír byl jen velký vtip?

Jak to, že jsme skončili tak, že ohrožujeme mediální elitu natolik, že doslova nechtějí, abyste měli jakoukoliv šanci to najít - i když vám vaši přátelé poslali odkaz na Facebook nebo Gmail?

Od světa, v rámci kterého pracujeme, je odpověď jednoduchá. Obchodování s dětmi a "duchovní vaření" na nejvyšších politických úrovních je pouhý počátek.

Veškeré téma UFO, starodávných civilizací, pokročilých technologií a mimozemšťanů bylo striktně kontrolováno touto velmi negativní Cabal.

Mnoho z těchto utajovaných informaci je neuvěřitelně pozitivních a povznášejících – včetně myšlenky bezprostřední, hromadné evoluce lidstva, kterou mnozí nazývají vzestupem.Cabal je onen pověstný drak strážící obrovskou hromadu zlata a poklad a nádhernou panenskou bytost.

Pokud by nás tato skupina neomezovala v přístupu k informacím, žili bychom právě teď v nesmírně zajímavém světě – s mnohem větší technologií.

Říká Corey pravdu?

Prací s Coreym v průměru jednou za šest týdnů během posledních dvou let, jsem viděl dostatečné důkazy o tom, že říká pravdu – jak to viděl a zažil.

Přestáli jsme výhrůžky smrtí, zrady, finanční strádání a neuvěřitelně toxické týrání. Tato cesta pro něj vůbec nebyla srandovní nebo snadná, ani pro mne.

Je to duchovní válka, ne jen fyzická. Cabal se motá kolem s velmi reálnými silami, které jsou extrémně negativní a mohou ovlivnit ty okolo nás.Je příliš jednoduché udělat chyby a „autorizovat/povolit“ tak, aby vám přišli do cesty útoky od těchto samých sil.

Ty přichází hlavně skrze interference/vzájemné působení s ostatními. To bylo extrémně obtížné a vyčerpávající, ale to vše se pojímá jako docela všední věc v světském/pozemském slova smyslu.

Pokud jde o Coreyho, tak měl dost příšerné fyzické zážitky, které by většina z nás považovala za paranormální, a to včetně únosů různými lidskými nebo ET skupinami.

Jediný způsob, jak můžeme ochránit sami sebe, je pokusit se mít tak pozitivní a láskyplný přístup, jak jen je to možné. Nic jiného není dostačující. Je to disciplína/sebekázeň moment za momentem.

Všech pět různých druhů skupin požaduje asistenci

Máme také pět hlavních druhů skupin, které nás nyní zásobují informacemi a požadují naši asistenci/podporu. Během tohoto updatu se toho o každé z nich dozvíme více.

Každá z těchto skupin bojuje tak tvrdě, jak jen může, na přeměně naší planety a utrpěla při tom strašné ztráty:

1) Pozemská aliance. Toto je skupina, jejímž jménem mluvil Dr. Pieczenik v první části. Je složena ze statečných bojovníků ve všech 15-ti zpravodajských služeb USA a mnoha mezinárodních frakcích.

2) MIC SSP (military-industrial complex secret space / program vojensko-průmyslový komplex tajného kosmického programu). Toto je sestava frakcí, které až do nedávna věřily, že byly „jedinými hráči na place“. Mají být odhaleny veřejnosti.

3) SSP aliance. Toto je odtržená skupina uvnitř tajných kosmických programů (SSP), která je mnohem pokročilejší, než verze MIC. SSP je kontrolována Cabal, ale SSP aliance určitě ne.

4) Aliance z vnitřní země. Je zde několik různých lidských mimozemských civilizací, které žijí v obrovských kavernách pod zemským povrchem. Každý typ rasy, který vidíme na zemi, se objevuje i v těchto skupinách.

5) Aliance bytostí sfér. Toto je skupina velmi pokročilých mimozemšťanů, kteří byli nazýváni „Strážci“ a spravují/řídí spirituální a fyzické záležitosti celých slunečních systémů.

Není snadné, když nám stále přicházejí žádosti od všech pěti skupiny, přičemž zprávy jsou vždy o tom, že odhalit každý nový kousek informace je extrémně naléhavé.

Stále se potýkáme s překážkami a výzvami, když se snažíme směřovat a naplnit tato očekávání.

Navzdory opakujícím se propadům v úrovních produktivity nás obou, vycházela nová epizoda Odhaleného vesmíru nepřetržitě každý týden.

Jsme nyní pod přímým útokem Cabal, jak se pokoušejí vymazat naši existence pomocí totální černé listiny na internetu.Gaia má ke sledování několik týdenních show a další na cestě, stejně jako přes 7000 unikátních kousků o inspirujících a pravdu říkajících médiích.

Rychlost a funkčnost stránek Gaia se značně zlepšila, a pokud jste kdy uvažovali o registraci za deset dolarů měsíčně, tak teď vás potřebujeme. Díky!

Přes AirPlay, laciný Roku box, Google Play, Playstation nebo Xbox to můžete sledovat na vaší velké TV obrazovce svěže, čistě a téměř bez jakéhokoliv zpoždění.

Finální záchranný plán Cabal

Co nyní slyšíme od různých informátorů je, že Cabal je na pokraji totální porážky – poprvé v celé globální historii.

Aliance získala čím dál víc na síle, jak k ní přebíhá více a více lidí.

Cabal ví, že jí došel čas a právě teď z velké části dokončila vyjednávání, jak se vzdá.

Současně má Cabal špínu na pozemskou alianci, o které nechtějí, aby vyšla na veřejnost. Z tohoto důvodů se to obrátilo více méně v příměří, kdy se dozvíme část, ale nikoliv plnou pravdu.To je to, co jsme nazývali částečným odhalením. Jsme proti tomu, aby se toto stalo, a budeme pokračovat v boji za plné odhalení, které bude pro všechny mnohem lepší.

Stovky tisíc, ne-li miliony, lidí jsou si vědomi toho, co jsme odhalili a nikdo z toho nezešílel. Výmluva, že „nemůžete unést pravdu“ je nesmysl.

SSP aliance, Aliance vnitřní země a Aliance bytostí sfér také tlačí na plné odhalení, které nazývají „optimální časovou realitou“ pro naši budoucnost.

Jak se rýsuje, že bude vypadat částečné odhalení?

Plán částečného odhalení zahrnuje připuštění nějakých špatných skutků, vystoupení a potrestání lidí střední úrovně a prospěšný globální finanční restart.

Kosmické aspekty plánu se zdají zahrnovat tři klíčová odhalení, možná v odlišném stupni:

1) Formální veřejné odhalení MIC SSP. Mají dvě velké schované orbitální platformy, létající černá trojúhelníková plavidla a schopnost cestovat po naší sluneční soustavě.

2) Představení starodávných vysoce technologicky vyspělých ruin v Antarktidě, které byly nově vykopány. To dokáže, že „Atlantida“ byla velmi reálná a mnohem pokročilejší, než bychom mysleli.

3) Odhalení extrémně dávných ruin – starých přes 1,8 miliardy let – na zemi a v našem solárním systému, které jsou často vyrobeny z krystalických průhledných hliníkových slitin.

Ačkoliv to zní pěkně a byl by to velký skok vpřed, stále je to pouze „částečné odhalení“, které zanechá v našich vědomostech doširoka zející díry.

Jiný potenciální plán, který je v kategorii „dobrovolný“ zahrnuje možné odhalení jedné skupiny mimozemšťanů, známé jako „vysocí bílí“. Toto je skupina, se kterou se Charles Hall a další setkali.Cabal by se mohla pokusit představit nám tuto skupinu, vysvětlit, že byli okolo po velmi dlouhou dobu a doufat, že nás mohou přimět následovat mystické nové náboženství nabídnuté těmito bytostmi.

To by rozhodně nebylo v nejlepším zájmu lidstva.

Rychle se stupňující pád vysoce postavených elitních kruhů obchodujících s lidmi vynáší tyto záležitosti okamžitě na přední místo. Cabal došel čas - a oni to vědí.

Po mnoho let plánovali částečné odhalení, aby rozptýlili a inspirovali veřejnost v případě, že vyjde ve známost úplná podstata jejich zločinů.

Všechny detaily byly předloženy

Mnoho z historických a vědeckých výzkumů podporujících tato data, stejně jako verzi plného odhalení, bylo popsáno v mé nové knize The Ascension Mysteries ve snaze pomoci aliančním skupinám.

Scénář částečného odhalení nemůže obsahovat jakýkoliv aktivní mimozemský život operující dnes okolo nás.

Linií skupin MIC SSP bude to, že až na pradávné návštěvníky nebo možná příležitostné „Šediváky/Gray“ nebo „Vysoké bílé“, jsme sami.První dvě epizody nedávno opět spuštěné TV show Akta X byly skutečným projektem pro „částečné odhalení“ MIC SSP a celého jeho systému víry.MIC SSP nemají technologii pro cestování mimo naši sluneční soustavu, takže nás stále budou držet v krabici – jen v lehce větší verzi.

SSP má mnohem lepší technologii, která by mohla uzdravit naši planetu. Cabal by mohla stále tajně provádět jejich depopulační agendu, kdyby se částečné odhalení odvíjelo po období od 50-ti do 100 let.

Cabal doufá, že se přeznačkuje na „dobré hochy“, jak se scénář částečného odhalení spustí. Je to jejich poslední a jediná šance na záchranu jejich agendy.

Bez žádného dalšího povyku, předám mikrofon Coreymu, který bude odsud pokračovat v našem příběhu s mým spoluautorským vstupem. Stojí to za váš čas dozvědět se o tom, co se děje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajný kosmický program (Corey Goode a David Wilcock)

Touto dobou jste si patrně vědomi toho, že já, Corey Goode, jsem veteránem dvacetiletého tajného kosmického programu (SSP), který má výrazně lepší technologie než cokoliv, co vidíme v otevřeném světě.

David Wilcock už téměř 20 let shromažďoval svědectví od různých informátorů, když jsem mu v říjnu 2014 začal odhalovat vše, co vím.

Mohl tak potvrdit mé svědectví tím, že slyšel mnoho stejných věcí od ostatních vysoce postavených informátorů z úrovní vysoce utajených kosmických programů a vyšších.

Většina ze svědectví informátorů byla kompletně mimo veřejné záznamy a neobjevovala se kdekoliv online, ani v jakékoliv domnělé fikci na veřejných doménách.Bylo zde tak mnoho korelačních bodů, že jsme je přestali počítat někde po 60-ti různých, vysoce specifických příkladech.

Obdobně mě Davidova znalost hyper-utajených informací přesvědčila, že byl ve spojení s lidmi, které měli zkušenosti s tím samým světem jako já.

Získal tyto kontakty tím, že byl veřejně velmi známým vzdělancem ohledně UFO a alternativní vědy, který prokazoval po mnoho let, že je možno mu svěřit důvěrnosti/tajnosti.

Je těžké si to představit

Použitá úroveň utajení je tak vysoká, že je pro většinu lidí těžké si byť jen začít představovat svět SSP.

Zkušenosti z vnitřku skutečné základny SSP na Zemi nebo kdekoliv v naší sluneční soustavě by se jevily velmi podobné scénám z filmů „Muži v černém“ nebo „Strážci galaxie“.
Neustále narůstající počet zdánlivě smyšlených/fiktivních filmů, televizních show a video her nás připravuje na případné odhalení.

Některé skupiny na Zemi si byly vědomy toho, že nejsme sami a zůstávaly v aktivním kontaktu s mimozemšťany po tisíce let.

Když Němci ve 30-tých letech 20. století vyvinuli za asistence mimozemšťanů technologii létajících talířů, zapojilo se do toho mnohem více lidí.

Od té doby se téměř úplně bez jakéhokoliv povědomí veřejnosti vyvinula nesmírně propojená „odtržená civilizace“.

William Tompkins nazávisle potvrzuje

Když William Tompkins napsal knihu Selected By Extraterrestrials (Vyvolený mimozemšťany), neměl žádné povědomí o mě nebo mém svědectví.

Naše (pozn. překl. Coreyho a Davida) svědectví bylo výhradně v podobě článků na internetu a Tompkins je 94-letý veterán, který není na internet připojený.Během II. sv. války vyslýchal/sbíral hlášení 29 různých špionů z USA umístěných tou dobou v německém tajném kosmickém programu.

Mezi tím, co oba říkáme, je mnoho udivujících korelačních bodů – opět daleko přesahujících pravděpodobnost jakékoliv náhody.

Rozhovory s Tompkinsem pro Gaia TV byly natočeny ještě předtím, než věděl cokoliv o mém svědectví, nicméně se to vše krásně skládá dohromady.

V několika epizodách porovnáváme tyto vědomosti/znalosti a výsledky jsou velmi překvapivé.

Opětovně probuzený kontakt

V podstatě jsem byl „mimo smyčku“ SSP od konce 80. let 20. století s výjimkou několika setkání s nimi v 90. letech a po roce 2000, kdy se ve všech případech jednalo o krátké mise.

K mému velkému překvapení jsem byl přiveden zpět do tohoto světa přibližně čtyři měsíce poté, co jsme si Davidem začali porovnávat poznámky.

Vzali mě na základu na Měsíci nazývanou Lunární operační velitelství (Lunar Operations Command) neboli LOC, se kterou jsem byl již dobře obeznámen.

V tomto bodě dal David dohromady převážnou část mých svědectví a důkladně o této celé historii informoval vyšší vedení v Gaia.

Překvapilo mne, když jsem zjistil, že Aliance zformovaná uvnitř SSP, se chce podělit o své pozoruhodné technologie s běžnou populací na Zemi.Aliance částečně povstala z frakce SSP, ve které jsem pracoval, známé jako Solar Warden.

Existuje celkem pět různých frakcí SSP a Solar Warden je vytvořena z členů všech pěti frakcí.

Kódové jméno „Solar Warden“ bylo objeveno i hackerem Gary McKinnon a nezávisle ověřeno i Williamem Tompkinsem.

Velvyslanec aliance bytostí sfér

SSP je už součástí rozmanité komunity čítající přes 900 různých člověku podobných civilizací, se kterými udržují pravidelné, pokračující obchodní styky, stejně jako méně častý kontakt s mnoha dalšími.

Pro alianci SSP jsem se stal prostředníkem pro komunikaci se skupinou vysoce vlivných/mocných pozitivních mimozemšťanů, kteří do té doby zůstávali záhadou.Tyto bytosti přiletěli ve stovkách gigantických sfér/koulí parkujících po celé sluneční soustavě. Sféry sem začaly přilétat koncem 90. let a zůstávaly od té doby kryté.

David měl o sférách povědomí od doby, co poprvé přiletěly, protože byly často vidět na SOHO satelitu vlastněným NASA a o kterých se referovalo jako o „slunečních křižnících“.Žádná jiná mimozemská skupina nedisponovala čímkoliv, co by se blížilo tak velké velikosti, takže to přirozeně bylo dost značným zdrojem zájmu.

Klíčem byl Gonzales

„Muži uvnitř“, který skončil tím, že mě opět přivedl do tohoto světa, byl z bezpečnostních důvodů dán pseudonym plukovník Gonzales.

Když byl v SSP, zažil osobní kontakt s bytostmi sfér v té samé době, co jsem já zažíval ty samé kontakty, zatímco jsem žil tady v Americe.

Gonzales o těchto svých setkáních po nějakou dobu vyšší velitelské posty neinformoval. Ani já jsem nikomu neříkal o tom, co jsem zažíval.

Na konci února 2015 si bytosti sfér skrze Gonzalese vyžádaly jmenovitě mne. Nevěděl, kdo jsem byl a jeho nadřízení na to museli přijít a vyhledat mne.

Až do chvíle, kdy si mne bytosti sfér jmenovitě vyžádaly, naprosto odmítaly s aliancí SSP spolupracovat – přestože aliance cítila, že se pokoušejí něco pozitivního pro lidstvo udělat.

Negativní mimozemšťané budou vyhledávat nejbohatší a mocné elity na zemi, aby prosazovaly jejich tyranské, diktátorské a na službě sobě založené poselství.

Pozitivní mimozemšťané vyhledávají kontakt s těmi, kteří mohou pomoci sdílet jejich poselství lásky a služby ostatním.Hozen doprostřed

V podstatě jsem byl hozen doprostřed debaty mezi aliancí SSP a bytostmi sfér.

Navíc, bytosti sfér chtěly, aby sloužil jako jejich velvyslanec, sdílel/předával jejich pohled nejen alianci SSP, ale i běžné veřejnosti na zemi.

Jsou zde, aby pomohly vést nás skrze impozantní evoluční událost lidstva, kterou mnozí nazývají vzestup.

Bylo mi řečeno, že to bude zahrnovat masivní vypuštění energie ze Slunce, která spustí další vývoj/pokrok v naší DNA a vědomí.

Ve Wilcockově nové knize The Ascension Mysteries jsou odkazy na pradávná proroctví o takové události v mnoha různých kulturách.

Gigantické sféry jsou forma žijící/živé technologie, která se používá k co největšímu uhlazení tohoto přechodu, jak je to jen možné.

Bez pomoci sfér by takový přechod byl pravděpodobně katastrofický a převážně nevypočitatelný.

Blue Avians

Hlavní mimozemskou skupinou, se kterou jsem se setkal, byli Blue Avians – humanoidní rasa s velkýma očima a modrým, jakoby ptačím, peřím na tělech.

Od té doby jsme zjistili, že je to ta samá skupina, která se vyskytovala u Egypťanů, skrze ptače vypadající humanoidní „bohy“ jako Ra a možná také Thoth.Jak se píše v sérii Zákona jednoty, bylo jejich původně pozitivní učení značně zkresleno/pokřiveno do negativity.

Jak jsme ukazovali v Odhaleném vesmíru, William Henry nalezl starodávná vyobrazení Blue Avianů v egyptské a dalších kulturách.Humanoidi s ptačí hlavou jsou k vidění na babylonských a jihoamerických rytinách, stejně jako egyptských.Jisté pasáže v bibli popisují, že archanděl Gabriel měl ptáku podobné vzezření.

Domorodé americké kultury také hlásí kontakt s „ptačími kmeny“ a Japonci měli „Tengu, ptačího muže z hor“.
Blue Avians jsou jednou z pěti záhadných, vysoce pokročilých mimozemských ras, které jsou spojeny s gigantickými sférami.

Série Zákona jednoty

Navíc, Blue Avians nyní absolutně potvrdili, že jsou zodpovědní za vytvoření série Zákona jednoty z let 1984-1984.

To byla série 106-ti sezení otázek a odpovědí mezi Ph. D. fyzikem a ufologem a mimozemskou inteligencí komunikující telepaticky skrze Carlu Rueckert.David usilovně studoval materiál Zákona jednoty od roku 1996 a už napsal dvě nejprodávanější knihy na žebříčku New Your Times o jeho komplexní vědě, a to ještě předtím, než jsme vůbec začali mluvit.

V souvislosti s tím, co bylo řečeno, nás hlavní Blue Avian, se kterým jsem ve spojení, Raw-Tear-Eir, varoval ohledně citování Zákona jednoty, jako by to bylo náboženství.

Řekl, že mnoho lidí z něj začíná „citovat kapitoly a verše“ a používat to jako systém víry, se kterým všechny nové informace musí splynout nebo být zpochybňovány a případně odmítnuty.

Ujasnili, že v materiálu Zákona jednoty jsou jistá zkreslení, která vycházejí od lidí z L/L Research, kteří jej předali/představili.

Pokud si z toho uděláme skalní systém víry, může to vytvořit osobní náboženství, které může poškodit emoční a spirituální vývoj/evoluci jedince.

V konečném důsledku musíme všichni používat/procvičovat svou vlastní soudnost a vybrat si pro sebe, co je pravda, bez jakéhokoliv uctívání nějakého konkrétního dokumentu nebo zdroje.

Telepatické kontakty

Je také důležité poznamenat, že David měl telepatický kontakt s těmi samými bytostmi, například prostřednictvím analýzy nočních snů, už od 10. listopadu 1996.

Kvůli vesmírnému/kosmickému zákonu svobodné vůle David dosud osobně nezakusil takový typ kontaktu, jaký se děje nyní mně.

Dostal podrobný plán s etapami, kterými má projít a které by mohly vést k těmto kontaktům, a psaní jeho nové knihy Probouzení ve snu (Awakening in the Dream) se jeví být klíčovou částí tohoto procesu.

Už od doby, co jsem byl součástí SSP v 80. letech, to mou svobodnou vůli se k tomu později v životě vrátit nenarušilo.

Toto téměř obsesivní/chorobné zaměřování se na zachovávání svobodné vůle je pravidelným prvkem každého sezení v sérii Zákona jednoty.

Spletitý a mnohostranný

Tento příběh je spletitý a mnohostranný a tak daleko za čímkoliv, co by mě kdy napadlo se pokusit vymyslet.

Udělat to by pro mě také nebyl přínosný krok.

Byl bych měl značně vyšší příjem, pokud bych byl schopen se vrátit do oblasti IT namísto pokračování v boji za úplné odhalení/zveřejnění, jak to dělám nyní.

Během této práce velvyslance jsem se setkal tváří v tvář s nejvyššími úrovněmi obou, jak pozitivních, tak negativních stran této bitvy.Některé z těchto zkušeností byly tak hluboce nepříjemné, že se mohu pouze smát, když lidé říkají, že by si přáli, aby mohli být v mé kůži.

Úplná linie příběhu byla vykreslena v Odhaleném vesmíru, naší show na Gaia a také v těchto aktualizacích na spherebeingalliance.com a na Davidových webových stránkách, divinecosmos.com

Různé postavy v příběhu

Také jsem se setkal s aliancí lidsky vypadajících bytostí žijících v obrovských, obyvatelných kavernách uvnitř země. Můj hlavní kontakt zde je kněžka jménem Ka Aree.

Jak jsem popsal v předchozích aktualizacích, byl jsem nedávno představen velvyslanci z planety v blízkém hvězdném systému, která před nedávnem svrhla jejich vlastní, negativními mimozemšťany řízenou, krutovládu/tyranii.

Jmenuje se velvyslanec Micca. Ti teď pracují převážně skrze spojení/kontakty ve snu, aby nám pomohli se vzdělat/poučit v tom, jak dosáhnout naší vlastní svobody od těchto zlovolných bytostí.
Plukovník Gonzales byl můj původní kontakt v alianci SSP a v tuto chvíli pokračuje v předávání informací, jak uvidíte níže.

Původně se představoval jako podplukovník letectva. To bylo jeho krytí a nedávno se zjistilo, že byl ve skutečnosti podplukovníkem námořnictva.

Nakonec jsme se vzájemně ovlivňovali s více pozemským tajným kosmickým programem, který běží pod vojensko-industriálním komplexem (MIC).

MIC SSP nemá povědomí o větším vesmírném programu, kterého jsem byl já součástí, jak budeme probírat dále.

Takže teď, bez žádných dalších průtahů, navážeme tam, kde jsme v předchozí aktualizaci na spherebeingalliance.com a v předchozích epizodách Odhaleného vesmíru skončili.

Návštěva z MIC SSP

Znovu jsem se ve středu 26. října v časných ranních hodinách probudil a zjistil, že kráčím po parkovací ploše za mým domem.

Tento druh náměsíčné technologie (chůze ve spánku) je obvyklým jízdným pro skupinu vesmírného programu vojensko-industriálního komplexu (MIC), který mne v nedávné minulosti kontaktoval.

Okamžitě jsem si všimnul toho samého bezkřídlého plavidla MIC vypadajícího jako stealth, kam mne vzali naposled. Parkovalo na tom samém místě, jako když mě sebrali posledně.
Stejní dva letci mě pozdravili a zeptali se mne, jestli jsem fyzicky schopen vyjít po schodech nahoru.

Protože jsem posledně, co mě kontaktovali, téměř upadl poté, co se mi podlomilo koleno, zdáli se být přehnaně obezřetní.

Vyšel jsem po schodech, vstoupil do plavidla a byl přiveden do známé místnosti, kde jsem byl chemicky vyslýchán již předtím.

To ve mně přirozeně vyvolalo extrémní úzkost, protože původní výslechy, kterými jsem prošel, nebyly, mírně řečeno, příjemné.

Požádali mne, abych se posadil na to samé sedadlo a připoutali mne. Opět jsem byl bezmocný, spoután na té samé židli, kde jsem v minulosti velmi trpěl.

Brzy jsem uslyšel plavidlo startovat a poměrně rychle jsme se odlepili.
Návštěva od „Sigmunda“

O několik minut později vešel do místnosti starší voják, který zde velel,. Protože měl bílé vlasy a bílou kozí bradku, rozhodli jsme se ho pojmenovat Sigmund jako hold Freudovi.

Sigmund prohlásil, že ho informace, které obdržel z našeho posledního setkání, trochu vyvedly z míry.

Kromě „vylepšeného výslechu“ pomocí chemikálií a technologií mi předtím odebral krev, vlasy a kožní vzorky a otestoval je na stopové prvky s využitím velmi pokročilých metod.

Laboratorní výsledky ještě jednou potvrdili, že jsem byl v přibližných místech mimo planetu, jak jsem tvrdil.

Lidé z vesmírného programu MIC neměli žádné zprávy/zpravodajské informace, které by nasvědčovali tomu, že jsem kdy skutečně tato místa navštívil. Nikdy jsem nebyl součástí jejich programu.

Z toho samého důvodu Sigmund zjevně nemohl věřit tomu, co viděl. Mé testy prokázaly nade vší pochybnost, že toho v tajném kosmickém programu bylo mnohem více, než on sám věděl.

Jako vysoce postavenému nadřízenému důstojníkovi to přirozeně přivodilo značný šok. Byl veden k tomu, aby věřil, že má přístup ke všem náležitým oddělením utajovaného světa.

MIC nejsou jedinou hrou ve městě

Lidé z vesmírného programu MIC byli učeni, že jejich program je ten jediný, který existuje. Věří, že jsou vrcholem úrody, nejlepší z nejlepších, alfou a omegou všeho.

Jelikož je na stole plán na odhalení jejich existence, prozradíme toho o nich nyní co nejvíc je možné – abyste mohli získat představu o tom, co dělají a nevědí.

Jsou si vědomi existence luciferiánských skupin Cabal, které praktikují velmi pokročilou černou magii v globálním měřítku.

To zahrnuje existenci pevně daných postupů /protokolů na provádění určitých/specifických obřadů v určitých časech. Také to zahrnuje „schovávání všem na očích“ a sdělování nám, co dělají, symbolickou formou/ve formě symboliky.Události jako ceny Grammy, show v poločase Super Bowl, zahajovací a závěrečný ceremoniál olympijských her jsou používány k šíření okultních vyobrazení/představ k milionům lidí.To zase „opravňuje“ negativní síly, se kterými spolupracují, vymoci si větší kontrolu nad zemí a zvýšit svoji světskou/pozemskou moc – tak dlouho, dokud se nerozvine širokosáhlý odpor/vzdor.

Dělají to skrze osívání našeho spolutvůrčího vědomí jejich agendou/plánem. Naše společné/kolektivní zaměření je kořenem moci/síly jejich magie.

Lidé z MIC často věří, že jsou doslova zapojeni v biblické válce proti dávnému zlu, které převzalo kontrolu nad velkou částí Země.

Pokročilé technologie (z našeho pozemského pohledu)

MIC SSP má nejméně dvě velké vesmírné stanice na orbitě Země a také počet satelitů s posádkou.

Mají zhruba kulový tvar a jsou to velké vesmírné stanice s dostatečným vybavením pro mnoho lidí k práci v různých laboratořích a tak dále.

Ví se také, že mají plovoucí letadlové lodě, které vypadají úplně stejně jako ty, co jsme viděli v Avengers a Captain America: Návrat prvního avengera (Captain America: The Winter Soldier).Mají černá trojúhelníková plavidla, která mohou cestovat po naší sluneční soustavě a také jiné typy, co vypadají jako stealth.

Tato technologie jim dodává pocit, že kdyby se cokoliv dálo v naší sluneční soustavě, viděli by to.

Když vidí plavidla jiných programů nebo některé z řady mimozemských ras, je jim jednoduše řečeno, tato plavidla jsou naše.

Je jim řečeno, že o tomto konkrétním programu nepotřebují nic vědět a aby s nikým nemluvili o tom, co viděli.

Je to velmi rozčleněno

Cabal je velmi, velmi inteligentní skupina. MIC SSP od samého počátku budovali s tím, aby jej v jednu chvíli odhalili/zveřejnili, jako krycí manévr pro ukrytí hlubších úrovní SSP.

Pokud by někdo z řad MIC SSP provedl nežádoucí technologické nebo informační průlomy, byly by v tichosti vyrvány – stejně jako se tomu děje zde v naší vlastní úrovni utajování.

Proto nikdo v MIC SSP úspěšně neobjeví portály, které je zavedou mimo naši sluneční soustavu – viz jeden z mnoha příkladů.

Určité oblasti jsou pro ně obehnány kordonem jakožto bezletové zóny – takže nevidí pokročilé mimozemské civilizace, které již v naší sluneční soustavě existují.Pokud by někteří viděli něco, co by neměli a myšlenka, že je to „jeden z našich“ na to neseděla, tak by velmi pravděpodobně zmizeli – nebo byli přeřazeni.

Cabal věděla, že pokud by lidé v MIC SSP skutečně věřili tomu, že to, co jim bylo řečeno je celá a úplná pravda, nikdo z nich by nikdy nemohl ohrozit scénář částečného odhalení.

Mohli by vystoupit a s vervou bojovat proti jakémukoliv alternativnímu pohledu na realitu, protože ve svém srdci a duši věřili, že jim byla podána celá a úplná pravda.

To je přesně to, co se stalo Sigmundovi, nadřízenému důstojníkovi z MIC, který mne vyslýchal, což si za chvíli projdeme.

Věří, že jsme sami

MIC SSP je tvrzeno, že nemůžeme cestovat mimo naši sluneční soustavu.

A to kvůli gravitačním a energetickým podmínkám na hranici naší heliosféry, které při úrovni jejich současných technologií činí jakýkoliv únik nemožným.

NASA již zveřejnila gravitační anomálie získané z našich hluboko-vesmírných sond Pioneer, když se pohybovaly u hranice naší sluneční soustavy, a připravuje tak půdu pro toto oznámení.Lidem v MIC se také tvrdí, že nepotřebujeme jezdit kamkoliv jinam, protože už jsme obklopeni „až příliš velkým výběrem“ přesahujícím naše nejdivočejší sny.

Nachází se zde k prozkoumání mnoho působivých prehistorických inteligentně vypadajících trosek – od těch, co jsou nazýváni rasou (pra)dávných stavitelů. Nejstarší z těchto trosek/pozůstatků se datují zpět více než 1,8 miliard let.Většina členů MIC věří, že je to dávno, co jakýkoliv mimozemšťané přišli a odešli z naší sluneční soustavy. Jedinou výjimkou jsou cestovatelé v čase ze Země v budoucnosti, kteří se vrátili a navštívili nás.

Rozdílné úrovně znalostí závisí na skupině

MIC SSP je tvořen rozdílnými vojenskými a zpravodajskými skupinami, které mají rozličné úrovně znalostí o mimozemšťanech.

Někteří si myslí, že existuje pouze čtyři nebo pět skupin, které nás navštěvují. Jiní si nemyslí, že by tady někdo byl už tisíce let.

Vrcholoví hlavouni každého oddělení mají základní znalost více jak 50-ti dalších mimozemských skupin, které nás navštívily.

Tato znalost se datuje zpět do 60. let, kdy to byla standardní informace na informačních schůzkách, pak pro NATO a DOD atd. Je to mnohem složitější, než je možné shrnout v jednom nebo dvou odstavcích.

Historka pro střední úroveň

Zaměstnancům střední úrovně se říká, že někteří lidé, kteří sem cestovali časem z naší vlastní budoucnosti, vypadají nyní jako Šediváci/Grays.

A to díky evolučním změnám, protože žili po tisíce let pod zemí.

Jeden z příběhů v částečném odhalení byl navržen se záměrem této myšlenky/idey – jmenovitě, že všechny lidsky a šedivě vypadající mimozemšťané přišli z protichůdných časových linií v naší budoucnosti.Výše postavení obvykle vědí o hrstce mimozemšťanů, kteří tady nyní jsou, ale mají nařízeno o tom mlčet.

Některé skupiny MIC SSP věří, že jsme všichni, v různé míře, pokrevními potomky/následovníky předatlantských lidských mimozemských uprchlíků, které nazývají “Pre-Adamité (Pre-Adamites)“, jak budeme dále probírat.

Toto je také klíčový prvek systémů víry na vyšších úrovních různých skupin Cabal.

Skupiny Cabal věří, že mají výrazně více Pre-Adamitské (Pre-Adamite) krve než my ostatní a vytvořili tak „královské pokrevní linie“ a kasty vládnoucích elit jako výsledek.

Energetické změny v naší sluneční soustavě

Jak Wilcock odhalil v The Ascension Mysteries, jeden z jeho informátorů pracoval s MIC SSP a byl důkladně obeznámen s jejich názory/stanovisky, jak je zde vysvětlujeme.

Lidé z MIC SSP si jsou také vědomi, že se v naší sluneční soustavě odehrávají energetické změny. Očekávají, že to povede k masivnímu vypuštění/uvolnění ze slunce v naší blízké budoucnosti.Záměrem klasického filmu 2001 bylo vydláždit cestu pro eventuální odhalení programu MIC.Pokud dostatečně masová pozorování nebo dobře zveřejněné hromady dat od informátorů získají tah v mainstreamových médiích, MIC SSP by mohl být odhalen/zveřejněn o mnoho let dříve.Filmy 2001 a 2010 nainstalovaly všechny klíčové kusy informací, které by nám během času měly být sděleny v důsledku případného odhalení.

Pokud se pokusíte MIC SSP vysvětlit, že okolo nich běží/operuje mnohem pokročilejší vesmírný program, je to podobné rouhání se hlavnímu náboženství před jeho oddanými následovníky.

„Pre-Adamité (Pre-Adamites)“ v ledu

Teď se pojďme vrátit k naší scéně, kde jsem teď na plavidle MIC SSP a poslouchal, co mi Sigmund říkal.

Sigmund mi prozradil, že byl umístěný na několika utajovaných vojenských základnách v Antarktidě.

Strávil nějaký čas v té samé oblasti, kam mne Anšarové (skupina z vnitřní zemní) vzala na průzkumný let.

Uvedl, že řada extrémně pradávných měst byla objevena bleskově zmrazená hluboko pod ledovcovým šelfem.

Potvrdil, že tam bylo v ledu zakonzervováno také mnoho zvířat a "Pre-Adamitů (Pre-Adamites)".
Popsal Pre-Adamity (Pre-Adamites) jako bytosti s protáhlými lebkami, s podivnými tělesnými proporcemi, které zjevně nebyly určeny pro (po)zemskou gravitaci a atmosférický tlak.

Když to srovnáme s tím, co mi již dříve řekl Gonzales a s Davidovým akademickým výzkumem uvedeným v Ascension Mysteries, zdá se, že některé z těchto skupin byli podle našich měřítek obři.

Jiné hybridní/křížené skupiny mohli být vyšlechtěny tak, aby měli více konvenční výšku a/nebo se v průběhu času přizpůsobily gravitaci Země tím, že se zmenšili/zkrátili.¨

Historie Pre-Adamitů (Pre-Adamites)

Podle Sigmunda sem tato Pre-Adamitská skupina zřejmě přišla z jiné planety v naší sluneční soustavě, která již nebyla déle obyvatelná.

Přišli sem přibližně před 55.000 až 65.000 lety a začali vytvářet křížence/hybridy jejich druhu a rozvíjet lidskou populaci.

To krásně sedí s tím, co Gonzales a jiní již zveřejnili/odhalili a co se na oplátku stalo ústředním příběhem druhé poloviny Davidovy knihy The Ascension Mysteries.

To, co teď vidíme jako Antarktidu, byl podle všeho mýtický "ztracený ostrov" Atlantidy.Mapa Buache z roku 1754 zobrazuje přesnou topografii Antarktidy pod ledem.

Nikdo v moderních časech, až do roku 1820, samotný kontinent ani neviděl.
Zasvěcenci/informátoři nám říkají, že Buache, Orontaeus Finaeus a další mapy byly překopírovány ze starých/dávných svitků ve Vatikánské knihovně.

Osa otáčení Země se posunula, třeba kvůli jaderné válce, a voda, která zaplavila kontinent, zamrzla rychlostí blesku do gigantického ledovcového šelfu.

Sigmund uvedl, že kříženci/hybridi přeživší tuto katastrofu - kteří v době velké povodně žili na jiných kontinentech - zcela ztratili přístup ke svým (pra)dávným městům před více než 10.000 lety

Tyto bytosti se pak v oblastech, kde se nacházeli v době katastrofy, začali množit s lidskými populacemi.

Jedna z hlavních frakcí Pre-Adamitů (Pre-Adamites) byla omezena na Ameriku, zatímco jiné přežily v Evropě, Africe a Asii.

Tompkins, Aldrin, Draco a Antarktida

29 špiónů umístěných u Němců, které Tompkins zpovídal během druhé světové války, potvrdilo, že nacisté spolupracovali s násilnou, agresivním plazí rasou.

Tato skupina je humanoidní, ale s plazími/plazoidními rysy. Byli nazýváni Saurians (Ještěři) nebo Draco a pro každého v naší oblasti galaxie představují největší problém.

Překvapivě mají Draco centrální operační základnu v naší sluneční soustavě - včetně obrovských zařízení pod ledem v Antarktidě.

Jedná se pouze o hypotetické příklady. Nikdo koho známe, vnitřek těchto základen neviděl.

To dělá nejnovější údajný tweet Buzze Aldrina nesmírně zajímavým. Nevíme, že tento tweet byl dezinformace, ale obsahové náplně je stále důležité analyzovat.

Můžeme dokázat, že právě navštívil Antarktidu, když měl na sobě tričko povzbuzující nás dostat se na Mars co nejdříve.
Slyšeli jsme, že tam byl, aby procestoval Pre-Adamitské trosky/ ruiny Pre-Adamitů, které jsou nyní na pokraji toho, aby nám byly odhaleny/zveřejněny, jako součást tohoto plánu přechodu.

Aldrin onemocněl a musel se vrátit domů.Dezinformace začíná jeho údajným tweetem fotografie údajné antarktické pyramidy, se slovy: "Jsme všichni v nebezpečí. To je zlo samo."

Pokud by to bylo opravdu skutečné a ne jen další internetový podvod/hoax, silně to napovídá tomu, že byl informován o existenci Draco, asi „mimo záznam“, a to mu málem přivodilo infarkt.

Konečně byly povoleny vykopávky

Mé kontakty v SSP alianci prozradily, že Draco konečně dovolili USA vykopat nové Pre-Adamitské
(Pre-Adamite) archeologické lokality pod antarktickým ledem.
Také udělili malému počtu přežívajících Pre-Adamitů povolení vstupovat/vstoupit opět do těchto oblastí.

Tyto Pre-Adamitští lidé vypadají a znějí stejně jako my, až na to, že mají protáhlé lebky, které musí mít schované, pokud jsou někdy vidět na veřejnosti.

David se mě ptal, kolik z těchto lidí stále žije na zemi. V tuto chvíli nemám žádné čisté informace o jejich počtu, ale je to pravděpodobně v tisících, ne-li více.

Množství (pra)dávných technologií a informací, které se nalezly zachované v obrovských knihovnách pod antarktickým ledem je ohromující.

Konečně byl přesvědčen

Naslouchal jsem Sigmundovi, jak mi vypráví svou verzi příběhu a pozoroval jeho tvář, když se mnou tyto informace sdílel.

Všiml si, že se na něj dívám a přemýšlím, proč je se mnou sdílí. To způsobilo, že aktuální téma utnul.

Pak uvedl, že údaje/data, které ode mne při posledním setkání shromáždili, vykazovaly telemetrii (Pozn. překl.: Telemetrie je technologie umožňující měření na dálku a dálkový přenos dat), kterou jsem si podvědomě/bezděčně zapamatoval/podržel z průzkumného letu pod ledem.

To ho nakonec přesvědčilo, že alespoň část z toho, co jsem říkal, byla pravda.

Když jsem to poprvé napsal, požádal mě David o objasnění. Konkrétně, podal jsem svědectví o informacích na varovných displejích v anšarském "autobusovém" plavidle, ve kterém jsem cestoval.

Při výslechu jsem byl schopen si vyvolat specifickou telemetrii z těchto displejů, která se ukázala být extrémně přesná - dost na to, aby splnila Sigmundovy standardy kvality.

Další kolo

Sigmund pak uvedl, že se opět chystá pozměnit můj stav vědomí, aby mohl zalovit hlouběji v mých zkušenostech a zjistit, co dalšího by mohl posbírat.

Řekl jsem mu, že bych dal přednost tomu, kdyby to nedělal. Rád bych mu zodpověděl jakékoliv otázky, co by měl.

Ignoroval mě a přešel vyzvednout malý přístroj, který měl na konci kovově vypadající kužel, který vypadal jako nějaký druh antény.

Pak si nasadil nějaký druh ucpávek do uší a přístroj zapnul. Slyšel jsem ten stejný vysoký pronikavý zvuk, který jsem měl minule.

V tu chvíli jsem ztratil vědomí, což se při použití této technologie stalo pravidlem.

Ať mám pod vlivem této technologie se Sigmundem jakýkoliv rozhovor, není pro mě poté, co je po všem, dostupný.

Opuštění plavidla a další jízda

Další věc, na kterou jsem schopen si vzpomenout je, že jsem šel dolů po schodech plavidla s oběma letci napomáhajícími mi dostat se po úzkých schodech dolů na parkoviště.

Vrátil jsem se domů a vešel do mého obývacího pokoje. Modrý orb cikcakoval kolem, jako kdyby na mě čekal.Jedná se o jev, který trvá už od února 2015, kdy tohle všechno začalo. Je to přepravní systém používaný Blue Aviany.

Mnoho lidí začíná vidět modré nebo fialové koule/orby, právě tak jak mi bylo řečeno, že to nastane. To je klíčovou součástí našeho masového procesu probouzení.

Naznačil jsem, že jsem připraven k přepravě a byl vzat zpět na tu stejnou mateřskou loď mayské odtržené civilizace, kde jsem byl předtím.

Další setkání s Mayi

Mayská odtržená skupina začínala v Mesoamerice a díky úspěšnému mimozemskému styku/kontaktu, byli schopni přesídlit mimo planetu.

Od té doby se stali dostatečně pokročilí na to, aby vytvořili jedinečnou technologii, která se zdá být založena na použití kamene a vědomí.Působí jako léčebná skupina, která poskytla ošetření Gonzalesovi a mnoha dalším, kteří přežili zotročování a mučení SSP.

Nyní bylo v místnosti šest Mayů. Tři z nich byly ženy. Předtím jsem viděl ženu pouze při jedné příležitosti a ještě ne z blízka.

Gonzales stál napříč u plovoucí kamenné konzole a díval se na ni, zatímco Mayové pracovali s ovládacími prvky.

Nasměroval svou pozornost ke mně a pozdravil mě. Přešel nahoru a skenoval mě stejnou černou kamennou koulí, kterou držel v dlani posledně.

Usmál se, a když ji zvedl a řekl: "Prosím, zaměř svůj úmysl/záměr na kouzelnou 8 kouli". Pak opět skenoval mou hlavu, zatímco jsem se snažil soustředit na černou kamennou kouli, jak požadoval.

Hned jak ukončil skenování, otočil se a přešel k plovoucí konzoli a nějak umístil kamennou kouli do jejího boku.

Pak se podíval na Maye. Ti nato odešli do vedlejší místnosti, kde se vznášela další kamenná konzole a dopřáli nám trochu soukromí.
Zasívání informací do MIC SSP

Gonzales uvedl, že je mu líto, že se až do teď se mnou nemohl podělit o některé detaily, proč jsem byl unesen a vyslýchán.

Prohlásil, že toto byla část operace, která zasívala informace do řad tohoto MIC SSP.

Podle všeho jsou mnozí z nich rozčarováni a dotazují se, zda byli nebo nebyli opravdu na vrcholu zpravodajského totemového sloupu, jak tomu byli vedeni věřit.

Sdělil, že pokud se tato informace dostane ke správným lidem v rámci MIC SSP, mohlo by to zbrzdit širší plány na provedení částečného odhalení/zveřejnění jejich programu.

Tito jedinci teď pocítili, že se toho v "programech" odehrávalo mnohem více, než jim bylo řečeno.

Gonzales dále sdělil, že jsem si nesměl být této operace vědom, aby vyslýchatelé nepřišli na to, že jim byly tyto informace předány úmyslně.

Předpokládal jsem, že obdobný scénář byl i za tím, proč jsem byl držen v tak úplné temnotě ohledně toho, co se mi dálo - a proč aliance SSP a aliance sfér dovolily, aby se to vše stalo.

Více o Pre-Adamitech ( Pre-Adamites) a Antarktidě

Pak jsme, Gonzales a já, probírali rozhovor, který jsem měl na palubě plavidla MIC SSP ohledně Pre-Adamitů (Pre-Adamites).

Gonzales potvrdil, že obdržel stejnou zpravodajskou informaci od některých svých kontaktů v alianci SSP.

Stejná data se také objevila v telemetrii z průzkumného letu, o která se s ním Anšarové podělili.

Pokročilé technologie v (pra)dávných troskách/ruinách

Gonzales se brzy přesunul na jiné téma.

Uvedl, že zmocněnci/zástupci Cabal objevili kusy starých technologií ukrytých v časových kapslích v mnoha starověkých sumerských ruinách.

Tito zplnomocnění agenti úplně srovnali tyto starobylé ruiny se zemí, když tyto časové kapsle hledali.Sumerské ruiny, jen pro ilustraci. Všimněte si obří výšky člověka.

Tyto skupiny, nejen že našly ve zdech těchto ruin několik kusů technologií, ale také objevily několik nových lokalit pohřbených pod nimi, které byly mnohem (pra)dávnějšího data.

Uvedl, že v současné době byly tyto artefakty uloženy v Mosulu, Iráku.Sumerské ruiny v Uru, jen pro ilustraci

Prohlásil, že jedním z důvodů, proč v tomto okamžiku dochází k tak urputné bitvě o Mosul, je to, že různé skupiny bojují o získání těchto artefaktů zpět.

Poté, co byly tyto historické památky zničeny, poslala Aliance operativce na jiná obdobná místa po celé planetě, aby provedli sonarové skeny a pokusili se najít více těchto časových kapslí.

Uvedl, že to dělali v pod rouškou noci a používali velmi pokročilé technologie, aby se pokusili objevit další anomálie v okolí těchto starověkých míst.

Pre-Adamité (Pre-Adamites) chtějí kontrolu

Podle Gonzalese, (pra)dávné technologie, které byly objeveny v Iráku, patřily této skupině Pre-Adamitů (Pre-Adamite).

Tato skupina požaduje okamžité navrácení těchto technologických artefaktů, protože je považuje za jejich soukromý a osobní majetek.

Nicméně, jisté frakce, které je nyní mají v držení, jim je nepředají.

Jsou to zmocněné pozemské skupiny lidí, které Cabal poslala jménem přežívajících Pre-Adamitů ( Pre-Adamites). Chytili kosmický ekvivalent "chtíče po zlatě", když uviděli ten poklad.

Co záležitosti dále komplikuje, je to, že mezi těmito Pre-Adamity (Pre-Adamites) existují dvě různé královské pokrevní linie.

Tyto dvě skupiny jsou zapojeny v jistém typu soutěžení o kontrolu nad finančními a politickými systémy různých zemí.

Jak jsem řekl již dříve, lidé, které nyní nazýváme Pre-Adamity (Pre-adamites), mají všichni psychopatické rysy/znaky dle naší běžné definice pojmu.

Protáhlé klobouky "mitry", které všichni nosí ve Vatikánu, jsou jedním ze způsobů, jak byli schopni se ukrýt, zatímco stále operovali/fungovali mezi námi.
Přežívající Pre-Adamité (Pre-Adamites) mají zřejmě modré oči. Jen pro ilustraci.

Oslabování koalice Cabal

Gonzales uvedl, že tento spor ohledně Pre-Adamitských (Pre-Adamite) trosek znamenal, že zjevně došlo k oslabení "koalice" Cabal.

Tento rozkol v řadách těchto globálních syndikátů Aliance zužitkovala.

Zdá se, že mnohé z těchto skupin Cabal nyní vidí, že jejich organizace má být plně obnažena/odhalena a postavena před soud.

Ke zveřejněním/odhalením, která David zmiňoval v první části, nedošlo náhodou. Jsou přímým výsledkem tvrdé práce Aliance prostřednictvím poboček/filiálek jako Wikileaks.

Zdá se, že mnoho z těchto lidí se přenastavuje ke spolupráci s Aliancí během fáze trestního stíhání.

To je samozřejmě velmi prospěšná věc.

Oba, David a já, jsme shodně zdůrazňovali, že na informátory by se mělo pohlížet jako na hrdiny. Je velmi důležité nepřejít do mentality honu na čarodějnice.

Problémy s pamětí

V tu chvíli kamenná konzole za ním začala blikat symboly v různých barvách světla. Obrátil svou pozornost k ovládacímu panelu, když jsem si všiml dvou Mayů vcházejících do místnosti.

Všichni tři přistoupili k plovoucí kamenné konzoli a pozorovali symboly objevující se ve zjevném pořadí.

Přelétl mne pohledem a zeptal se mě, jestli mám stále problémy s pamětí. Prohlásil jsem, že jsem si skutečně všiml potíží při vybavování si věcí, jako jsou data narozenin mých dětí atd.

Trochu svraštěl čelo. Řekl, že to chce probrat s Mayi, aby viděl, jaký druh pomoci by mohli nabídnout.

Potom se na mě usmál, protože modrý orb vstoupil do místnosti a přisvištěl přímo před mou hruď. Když mával na rozloučenou, stále se usmíval.
Vzali mě do mého obývacího pokoje, kde jsem se opět uložil na gauč a usnul.

Další setkání s „vyhoštěnou“

Během příštích dvou dní jsem se snažil pochopit, co se stalo. Pokusil jsem se ohledně těch zážitků meditovat, aby zjistil, jestli bych si mohl vzpomenout, co se dělo během výslechu.

Příští sobotu jsem však byl úplně rozhozený dalším setkáním s "vyhoštěnou" ženou, která mi měsíce předtím implantovala připojení entity.

Byl to velmi nepříjemný zážitek, když jsem si uvědomil její přítomnost v hotelovém pokoji, kde jsem bydlel se svou rodinou. Všichni ostatní tvrdě spali, když se to stalo.

Byla naprosto nevítaná. Jakmile si všimla, že jsem si vědom toho, co se děje, byla schopná mne přinutit opět se odebrat do bezvědomí.

Stále jsem se zotavoval z odstranění uchycené entity, provedeném Ka 'Aree před několika týdny.

Během této doby zotavování se se mnou Ka 'Aree několikrát spojila, aby mi dala vědět, že jsem měl nevyrovnané vibrace a oni měli potíže se ke mně dostat se skrz.Hodně z toho mělo co dělat s odstraněním připojené entity, ale něco z toho souviselo s nějakými záležitostmi hněvu, který jsem choval vůči jedinci, se kterým jsem pracoval.

Stále jsem v sobě nosil trochu traumatu a rozhořčení z mého předchozího setkání s vyhoštěnou a trvalo několik týdnů, než mi Ka 'Aree dala vědět, že jsem měl na sobě připojenou entitu.

Teď jsem se ocitl tváří v tvář této stejné ženě ze skupiny "vyhoštěných". Vstal jsem velmi brzy, aby udělal nějakou práci, zatímco moje rodina ještě spala.

Nevítaný vetřelec

Opět jsem seděl na gauči s mým notebookem na konferenčním stolku.

Najednou jsem ve vzduchu ucítil statickou elektřinu a pohlédl na zeď, kde byl můj krb. Stěna se začala krabatit a ohýbat.

Vstal jsem a zacouval na opačnou stranu konferenčního stolku od stěny.Přesně tam, kde se zeď kroutila a vydouvala dovnitř, prošla ta samá vysoká blond žena skrz.


Byla vyšší, než jsem si myslel, že jsem si pamatoval. Byla dobře o 7 nebo 10 centimetrů vyšší než já a měla na sobě hodně odhalující oblečení.

Řekla: "Neboj se, já jsem Marra a nemám v úmyslu ti ublížit." Jen jsem tam nevěřícně stál a zíral s otevřenou pusou.

Byl jsem jak fascinovaný, tak i trochu polekaný, po našem posledním setkání. Vytušila, jak jsem se cítil, a usmála se, jakoby ji to potěšilo.
Přimhouřila oči a usmála se ještě víc a začala kráčet směrem ke mně. Za sebou jsem měl část pohovky ve tvaru L a před sebou konferenční stolek.

Přemýšlel jsem o únikové cestě, když tu se najednou objevil zářivě bílý záblesk.

Právě za pět minut dvanáct

Když se mé oči přizpůsobily, okamžitě jsem uviděl Ka 'Aree a dva muže ze skupiny Anšarů blížící se k Marre, která teď měla vyděšený a šokovaný výraz na obličeji.

Rozhlédl jsem se kolem a všiml jsem si, že jsem byl v menší kupolovité místnosti, která měla jedny dveře, které byly chráněné "ostrým světlem" silového pole. Paprskli/teleportovali mne do anšarského města ve vnitřní zemi.

Oba anšarští muži eskortovali Marru z místnosti a dolů chodbou. Stále jsem pociťoval některé z následků strachu a úzkosti z okamžiků strávených v mém obývacím pokoji s Marrou.

Ka "Aree ke mně svižně přikráčela, položila mi ruku na tvář a zadívala se mi do očí.

Okamžitě jsem začal uklidňovat a moje zrychlené dýchání a srdeční tep poklesli. Zeptal jsem se jí, proč se vyhoštěná vrátila a jaký byl její záměr.

Ka "Aree mi sdělila, že její úmysly nebyly čestné a že zasáhli z dobrého důvodu.

Je životně důležité zůstat pozitivní a milující

Ka 'Aree pak prohlásila, že by mě už Marra neměla znovu obtěžovat, ale že mám mít oči otevřené a dávat pozor na další jejího druhu, kteří ji nakonec přijdou hledat.

Zeptal jsem se, co se stane s Marrou. Ka "Aree uvedla, že bude umístěna do stáze, dokud se nadcházející události plně neodehrají.

Pak mě objala a položila mi obě své ruce na ramena.

Podívala se mi do očí a řekl mi, že se potřebuji pustit svého hněvu/nechat hněv odejít vůči jistým jednotlivcům, se kterými pracuji, a zaměřit se na uvedení mých vibrací zpět do rovnováhy.

Obdařila mne svým obrovským nakažlivým úsměvem a pak mě poplácala po ramenou a řekl mi, že mě posílá zpátky.

Byl jsem stále ještě trochu v šoku a zmatený ze setkání s Marrou a jsem si jistý, že mi to bylo vidět na očích.

Opětovné vyvažování mého vibračního stavu

Po dalším zářivém záblesku světla jsem teď stál na stejném místě, kde jsem se nacházel před přepravou.

V časovém období od mé poslední aktualizace a až do tohoto bodu reportáže, jsem byl dopraven před Raw-Tear-Eir při třech příležitostech.

Pokaždé to mělo co dělat s obnovováním rovnováhy mého vibračního stavu a s frustrujícím chováním a jednáním některých lidí z mého vnitřního kruhu.

Během těchto návštěv jsem byl schopen pozorovat kosmickou scenérii a všimnout si, že obří modré koule/sféry se stávají pozoruhodně průsvitnějšími.

Devět kovových koulí bylo zhruba na stejných pozicích jako o pár týdnů dříve.

Setkání s pozemskou aliancí

V tomto okamžiku jsme se dostali poměrně blízko k době amerických prezidentských voleb, které byly opravdu extrémně sporné - jak to David otevřel v první části.

Už před mnoha měsíci mi bylo řečeno, že SSP Aliance podporovala ve vítězství ve volbách buď Bernie Sanderse nebo Donalda Trumpa.

Oba tito muži jsou si vědomi Cabal, nejsou její součástí a chtějí ji vidět svrženou ve prospěch/zdokonalení lidstva.

Jen několik dní před volbami, se se mnou jistí spojenci, které jsem měl v FBI, DHS a FEMA, opět spojili.

Byli velmi natěšení, protože jejich údaje ukazovaly, že Trump pravděpodobně vyhraje.

Hackerské útoky od panikařící Cabal

Tato další fáze kontaktů zvnitř začala několik dní poté, co jsem publikoval svou poslední aktualizaci. Začalo to řadou hackerských útoků na mé domácí počítače.

Tři z počítačů, které používám pro práci, začaly vyhazovat varování o vniknutí/narušení. Odpojil jsem je od internetu a spustil na nich několik bezpečnostních skenů bez nadbytečných výstrah.

Zjistil jsem, že tyto skupiny Cabal zjevně byli po celé týdny ve stavu paniky, jak toho více a více prosakovalo o jejich zapojení do pedofilie a kruhů sexuálních otroků.

Také sklízejí orgány svých mladých obětí pro prodej na černém trhu. To jsou jen některé z páchaných zločinů.

FBI měla dost

FBI v tichosti vyšetřovala tyto hanebné zločiny po celá desetiletí. Davidovi vlastní informátoři mu to nezávisle potvrdili, a nyní to vyšlo na veřejnost, jak jsme viděli v první části.

Vyšetřovatelé FBI v minulosti přinesly tyto důkazy několika generálním státním zástupcům, jen aby jim ti řekli, že má FBI své vyšetřování uzavřít.

FBI si brzy uvědomila, že před tím, než jim bude vůbec dovoleno, předat tyto lidi spravedlnosti, budou muset nastat významné změny.

Čím více pátrali, tím prominentnější a mocnější jména začínala vyskakovat.

Zdá se, že tito sexuální otroci a pedofilní kruhy byly spojeny s téměř třetinou všech, kdo pracují ve vládních organizacích v USA a EU.

Bylo rozhodnuto/určeno, že jakýkoli pokus je stíhat, by se setkal se překážkami/zátarasy.

Toto je jeden z klíčových důvodů, proč Aliance upřednostnila Trumpa

Toto se jeví být jedním z klíčových důvodů, proč většina FBI stála ve volebním procesu za Donaldem Trumpem.

Věděli, že Aliance upřednostňovala Trumpa jako příštího prezidenta. FBI si po nějaký čas byla Aliance vědoma.

FBI věřila, že pokud by Trump vyhrál volby, dostali by konečně příležitost předat tyto důkazy generálnímu prokurátorovi, který by skutečně soudně stíhal.

Toto byl tak sporný volební proces, že to lidem v obou politických stranách způsobilo obrovské množství úzkosti.Dřívější spojenci se na poslední chvíli vrátili

Od chvíle, kdy jsem vystoupil na veřejnost, se mnou několik mých zdrojů v FBI, DHS a FEMA přerušilo kontakt kvůli zákroku proti informátorům v Obamově administrativě.

Den před volbami, mě všichni tři tito lidé kontaktovali a řekl mi, že Trump vyhraje.

Pak se mnou začali sdílet dost důvěrných informací o výše uvedených vyšetřováních.

Ne tak jistý

Musím se přiznat, že jsem byl ohledně Trumpovy výhry skeptický a naprosto znechucen detaily, které byly o těchto pedofilních kruzích poskytnuty.

Byl jsem také trochu podezřívavý, že mě všichni tři tito jedinci kontaktovali, aby se podělili o informace tak brzy poté, co jsem byl varován, že došlo k dezinformační kampani proti všem informátorům SSP.

Bylo jasné, že budu muset tyto zdroje ještě jednou prověřit.

Čas shromáždit všechny zprávy od rozvědky

Následující večer jsem byl šokován, jako všichni ostatní, když jsem viděl, že Trump skutečně volby vyhrál.

Byl jsem schopen skrze jiné zdroje potvrdit, že tito tři jedinci se mě nepokoušeli zdiskreditovat. Pak jsem je kontaktoval pro úplné stažení informací.

Zjistil jsem, že Soros je vyšetřován FBI za všechno, co udělal v dřívějších letech před volbami a jeho zapojení do současných nepokojů.

Obama se zdá být ochoten souhlasit s neudělením milosti Hillary, pokud zůstane nějak zachovaný některý z jeho odkazů.

Zdá se, že Trump a Obama nechávají tuto možnost otevřenou, ale pochybuji, že k tomu dojde, až uslyší o všech vazbách POTUS (President of the United States) na vyšetřování Clintonů, které se objevují.

Mezi typy vládnoucí třídy je velmi neklidná nálada. To se nemělo stát.

Snažili se zmanipulovat hlasování, ale podcenili volební účast pro Trumpa.

David zachytil fotografii titulní strany Huffington Post, nyní pod kontrolou Verizon, v den voleb. Ukazovala 98% šanci na výhru Hillary a 1,7% šanci pro Trumpa.
Hacknout hlasování by nestačilo

Ukázalo se, že pro Trumpa bylo tolik voličů, že to předčilo "poruchy" Sorosem vlastněných hlasovacích zařízení, o kterých doufali, že jimi ukradnou volby.

Počítali, že změna přibližně jednoho ze 100 hlasů pro Hillary v klíčových "nerozhodných státech" bude stačit - a zmýlili se.Bylo mi jasně řečeno, že Soros financoval většinu právě teď probíhajících nepokojů, jak jsem už řekl. Dochází také ke spoustě odvetných útoků proti Rusku od skupin typu Cabal.

Zjistil jsem, že věci mezi Aliancí a Cabal jsou právě teď velmi hrbolaté. Oni neměli ztratit pozici POTUS (prezidenta).

Velmi nechutné informace

Jak David sdílel v první části, Dr. Steve Pieczenik prozradil, že za e-maily Pizzagate stála Aliance. Přesně věděli, co najdeme, když je nechali uniknout/prosáknout.

Všeobecná populace je připravována na některé velmi nechutné informace o všech úrovních vlivu ve vládě USA.

Zjistíme, kolik vlivných lidí (z obou politických stran) v USA a EU bylo součástí tohoto masivního pedofilního kruhu.Tento kruh sexuálních otroků byl také používán jako nástroj k vydírání mocných lidí platit velké sumy peněz, stejně jako ovlivňovat politická rozhodnutí, která dělají.

Jakmile budou tyto nepříjemné pravdy zveřejněny, společnost bude nejen připravena na další pravdu, ale vyjde do ulic, aby ji požadovala.

Až uvidíme, jak moc se toho skrývá pod povrchem a že toto je jen "špička ledovce", tak už nebude pro jakoukoli mocenskou skupinu dále tak snadné lidi ovládat/kontrolovat.

Návštěva dronu

Krátce poté, co jsem obnovil tyto kontakty, vešla moje žena kolem 13:00 centrálního času zadními dveřmi a řekla mi, že všude kolem zadní části našeho domu létá dron.

Vyběhl jsem ven a uviděl bílý dron létat kolem a získávat dobrý výhled na náš dům a parkoviště za námi.
Jen pro ilustraci. Takto přesně dron nevypadal.

Pak najednou rychle odletěl do své zdánlivé vzletové zóny, která musela být pěkně daleko.

Nedávno jsem se dozvěděl, že způsob, jakým fungují a jsou ovládány drony, je podobný elektro-gravitačnímu plavidlu.

Dále mi bylo sděleno, že některé z těchto exotických plavidel mají systémy řízení letu, které napodobují herní ovladače nebo rádiové dálkové ovládání.

Drony plné velikosti se objeví na našich oblohách jako součást částečného odhalení

Bylo mi řečeno, že v naší blízké budoucnosti uvidíme naše oblohy naplněné třemi- a čtyř-rotorovými letouny, které vypadají velmi podobně jako drony, které jsou právě teď tak populární.

Také mi bylo řečeno, že tyto troj- a čtyř-vrtulníky budou téměř zcela automatizované, s pokročilými funkcemi prevence střetů a autopilota.

Tento scénář bude součástí omezeného a částečného programu odhalení. Cabal doufali, že by to mohlo vést k tomu, aby se lidstvu řeklo o anti-gravitačních technologiích až o něco později.

Bylo mi řečeno, že rotory a motory na těchto dronech by mohly být nahrazeny anti-gravitačními technologiemi, protože ty jsou odtajněny a budou k dispozici.

Tato plavidla bude dost používat armáda a policie, stejně jako i různá civilní odvětví.
Zaujalo mne to a koupil jsem si vlastní dron

Můj zájem vyvrcholil až do bodu, kdy jsem se rozhodl koupit si svůj vlastní dron, abych se sám pro sebe dozvěděl, jak s nimi létat.

Vzhledem k tomu, že jsem si koupil levný dron, který nemá GPS, vše, co jsem udělal, je, že jsem ho opakovaně naboural.

Nemyslím si, že to byla náhoda, že dron prováděl otevřený průzkum mého domu tak brzy poté, co jsem si koupil vlastní.

Tato návštěva se odehrála ve stejném týdnu, kdy jsem si koupil levný dron v místním elektronickém hračkářství a jen dvanáct hodin poté, co jsem publikoval svou poslední zprávu.

Stínová revoluce

Pokud jste četli mou poslední zprávu, pak jste slyšeli, že v USA se odehrává stínová revoluce, která je podporována pozemskou aliancí.

Tolik z této bitvy se děje na pozadí a přes internet, že teprve nyní ji začínáme vidět vyvěrat do volného prostoru.Myslím, že bychom všichni měli meditovat na hladký přechod a úplné zveřejnění pro lidstvo.

Nikdy předtím nebyly masy tak otrávené korupcí, která se bezostyšně vyskytuje přímo před našima očima, bez jakékoliv (z)odpovědnosti.

Jsme svědky začátku velkého přechodu. Jistě dojde k nárůstu bolesti, ale konečný výsledek bude stát za to.

Pokud se nám podaří proplout touto dobou se ctí, nastavíme sami sebe do vědomé rezonance (pozn. překl.: shody vibrací vědomí), o kterou jsme byli po tisíciletí okradeni.

Antarktida a kapitulace Cabal

Různí světoví političtí a náboženští vůdci byli v posledním roce přivedeni dolů do Antarktidy.

Hlavním důvodem jsou nové archeologické nálezy. A oni se s nadšením účastní prohlídek nálezů.

Podle zdrojů, plánuje Cabal uprchnout na ostrov na Novém Zélandu, některých oblastí Jižní Ameriky a Antarktidy.

Pokud ano, tato setkání mohou být velmi dobým signálem pro Alianci, že se klíčoví členové těchto tajných pozemských syndikátů připravují uniknout před spravedlností rozzlobeného amerického lidu.

Cabal věřili, že by mohli ukrást volby a ještě jednou uniknout svým osudům. Mýlili se.
Snad nejpodivnější vývoj všeho byl, když vrcholný americký diplomat John Kerry letěl dolů do Antarktidy přímo v den voleb: http://www.rferl.org/a/us-top-diplomat-kerry-.../28098262.html

Buzz Aldrin navštívil ruiny také a něco způsobilo, že onemocněl a byl nucen opustit oblast dříve, než bylo plánováno.


=== POKRAČOVÁNÍ BV PŘÍŠTÍCH DNECH ===Překlad luc:

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: