čtvrtek 8. prosince 2016

Psychologická válka, Antarktida a Odhalení vyspělých technologií


Autor: omnipulse

Všechno, co se děje na povrchu je formou psychologické války. Doslova všechno, co vidíme je nejdříve nějakým týmem nebo výzkumnou skupinou vědců, psychologů a okultistů navrženo a po fázi podpisování, schvalování a ladění je to prezentováno populaci. Nic z toho, co zde vidíme se skutečně “neděje”, všechno je to předem naplánovaná show a říkají jí “civilizace”.

Odhalení starodávných pyramid a staveb v Antarktidě spustilo další fázi odhalování.

Byl jsem informován, že způsob, jakým je Událost (Odhalení / Event) podána, vede přes přímé odhalení, které má být vnímáno jako měkké odhalení. To znamená, že existují různé skupiny vypouštějící informace jako je existence starodávných pyramid v Antarktidě, z čehož je úplně jasné, že verze historie, civilizace a původu lidstva dosud veřejně prezentovaná nejsou tím, čím se zdály být, ale přesto život půjde dál jako dosud.

Anebo v určitém bode, v závislosti na rozporech nebo konfliktu panujícím mezi těmi, kteří se snaží pravdu odhalit a těmi, kteří se ji snaží zakrýt, se odhalení stane v důsledku tohoto konfliktu otevřeným.

Konflikt panuje mezi těmi, kteří páchali věci, které nechtějí, aby se veřejnost dozvěděla a kteří vládli masám pomocí tajných skupin a úmluv.

Oni vědí, že nakonec pravda vyjde najevo. Není tedy otázkou zda, ale kdy a jak. Oni vědí, že budou vnímáni takoví, jací jsou a z toho důvodu si již připravili mnoho únikových cest, falešných stop, rozptýlení, scénářů a odvádění pozornosti od odhalení, atd.

Oni vedou a vládnou pomocí programování strachu a každý v tom zapojený člověk podstupuje vymývání mysli přes programy strachu, aby tyto programy nahradily jeho morální vazbu s původní skupinou a také, aby bylo manipulováno s jeho biochemickými a neurologickými procesy za účelem odchýlení se od schopnosti kriticky uvažovat a znovu zažehnout vlastní proces rozhodování se na základě svobodné vůle.

V konečném důsledku tento program vytváří sobecké, kybernetické, robotoidní lidi, kteří jsou chirurgicky, chemicky a hypnoticky ovládáni ve svém myšlení a jednání tak, aby plnili úkoly tajných skupin, které si nepřejí být odhaleny.

Mezi tím ale také existují skupiny, které si přejí být odhaleny. Protože tyto skupiny nejsou ochotné mučit lidi a operovat jim mozky tak, aby produkovaly psychické pracovníky, psi-zabijáky a supervojáky. Tato skupina musí ale trpělivě čekat na lidstvo, než se vzchopí a začne jí poskytovat podporu, kterou bude potřebovat pro jakoukoliv otevřenou akci, která skutečně změní reálný stav věcí.

Tento přístup spočívá na pravdivém předpokladu, že není v pořádku jen tak přijít a změnit celou civilizaci tím, že se objevíte nebo tím, že odhalíte informace, jestliže panuje situace určitého příměří, kdy by v případě jeho porušení byly masy vystaveny teroristickým útokům a válce roznícené těmi tajnými skupinami. Také není v pořádku, jestliže se civilizace sama nepoučí, když se pokaždé objeví někdo, kdo to vyřeší za ně.

K tomu už zjevně došlo 6 nebo 7 krát v minulosti, a tato civilizace vždy spadla do cyklu opakování, zatímco se ty tajné skupiny seskupily pod zemí nebo v “jiné” zemi, která může být dosažena fyzicky skrze Zemi nebo psychicky a pak se vrátili, tak jak se nová civilizace začala rozvíjet, aby jí vládli pomocí klamání a díky vědomostní převaze.

Je pravda, že účel světí prostředky? Toto je motiv a otázka, která se vždy naskytne. Stálo by za to zničit celou civilizaci, jen abyste si se svojí skupinou zachovali utajení a moc, jestliže vaše skupina nemá jinak budoucnost? Co když tato tajná skupina v důsledku genetických principů podstupuje de-evoluci směrem mimo synchronizaci s přírodou a stává se tak neorganickým druhem, který již neobsahuje určité kosmické a spirituální komplexy, které by umožňovali multidimenzionální existenci za přítomnosti duše?

Tato skupina pak skrze programování chamtivosti a strachu, které vyvinula a udržuje (i když říká, že nejdřív někdo divný přišel za nimi a provedl jim to samé) pak sama sklízí, co zasila, tak jak se snaží velmi tvrdě se bránit prostředky, které vedou k tomu, že na konci nemají takové bytosti již žádnou hodnotu.

Kybernetická, nesmrtelná existence založená na zažívání bolesti-radosti nejenže mění struktury mozku směrem k psychopatickému stavu nebo k někomu, kdo nemá vyšší mozková centra aktivní, mění také energetické struktury duše a mění DNA směrem k jednodušší bytosti, která může pouze udržovat emoce a fyzické komponenty, které jsou nezbytné pro činnosti a pro použití, kam patří. V krátkosti utajování, zneužití moci, a zjevně nepřirozené nástroje nakonec ničí to, co měli chránit.

Duhový můstek zkolabuje pod tíhou těžkého srdce a cestovatelé tohoto druhu zde zůstávají uvězněni, pod svojí vlastní vahou.

Takže když nyní vidíme, jak začaly být odhalovány Antarktické pyramidy, v důsledku se pohnou i další věci - spolu s tím se uvolní i podklady pro historky a tvrzení ohledně starodávných civilizací, které tam žily, ohledně výprav během druhé světové války a ohledně setkání s jinými rasami, strojích s elektrogravitačním pohonem a všechny ty další části informací, o kterých lidé nevěděli.

Jakmile bude tato etapa plně za námi, pak bude následovat odhalení této Antarktické lokace coby zdroje vysoce vyvinutých technologií.

Až uvidíme odhalení těchto vyspělých technologií, jako důsledek odhalení těch dávných Antarktických pyramid, tak budeme vědět, že vstupujeme do fáze 2 skrytého odhalení a že otevřená fáze 1 Odhalení je před již na obzoru.

http://theunveilingofthehiddenknowledge.wordpress.com/


Otevřené Odhalení přijde, když lidé, kteří pořádají tyto tajné rituály připustí, že to dělali z důvodu svých klonovaných těl, která si navrhli v úsilí přinést lidstvu nesmrtelnost, a že jejich chování by mělo být prominuto, za tak velký dar, který dají masám.

Samozřejmě, že to bude použito za účelem vložení neurologického a genetického materiálu těchto mas do přístroje, který se pokusí jejich vtělení se hojnosti rozebrat a sestavit si svoji vlastní cestu z nižších říší do vyšších sfér.

Jakmile uvidíme začátek odhalení starodávných technologií, bude to také použito k odvrácení pozornosti od určitých přítomných skupin a pro vytvoření základny pro projekci moci a pro manipulaci ohledně jednoho Záporňáka, který bude použit pro vytvoření epochálního seriálu naší existence. Bude to kompletní, s make-upem, postavami, rolemi, producenty, filmovými štáby, úklidem, podpůrným týmem, vedlejšími rolemi, komparzem atd.

Nemůžeme tuto show zastavit. Můžeme nicméně informovat ostatní a sami se stát informovanými tak, abychom si udrželi vlastní zacílení na pravdivou skutečnost v tom smyslu, že ať už si z nastalé situace vezmeme cokoliv, tak to, co bylo skryto, že musí být odhaleno na světlo a lidé, kteří manipulují ostatní lidi ve směru své agendy, agendy která bránila naší civilizaci v dosažení suverenity musí být vnímáni v plných barvách, jací skutečně jsou, stejně tak jako by jim ale měla být poskytnuta možnost vykoupení se.

Pokračováním cyklu nenávisti je tím posledním trikem, který tato ovládající skupina používá. Jestliže takovou nenávist ponese dostatečné množství lidí ve svých srdcích a ve svých myslích, tak potom je tato energie doslova používána na konstrukci takových časových linií a právě skrze takový proces by mohl být celý ten cyklus znovu zopakován, i když se může jednat o umělý a v konečném důsledku zcela zničující proces.

Takže ta skutečná pravda leží v pozvedávání svých srdcí i srdcí ostatních lidí, ZATÍMCO ti, kteří jsou PŘIPRAVENI odhalují pravdu a pomáhají ji přinášet celé populaci.
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: