středa 23. listopadu 2016

Exkurze k Hnutí Odporu


Vydalo www.prepareforchange.net 15. listopadu 2016 -  jedná se o převzatý článek založený na této dříve publikované knize:

http://www.aurora2012.net/Book.html od jednoho zajímavého člověka :)


Hlavní složka Hnutí Odporu přišla na Zemi z Planety X za pomoci teleportačních komor, v prosinci 1999. Usadili se v podzemních základnách, které byly vyprázdněny již dříve, ve velkých bitvách mezi Temnými silami a zbytky království Agarthy a tzv. Organizace. Organizace byla předchůdcem Hnutí Odporu a byla vedoucí silou odporu proti temným po celou dobu lidské historie. V období 1975 až 1999 měli hlavní velitelskou centrálu cca 300 m pod systémem podzemní dráhy v New Yorku. Když byly oslabené síly Organizace posíleny členy Hnutí Odporu, společně obnovili mnoho podzemních ubytoven a přesunuli své velitelství na nové místo.

Nyní má Hnutí Odporu většinu svých stanovišť pod velkými městy na povrchu, v hloubce od 30 m do 2 500 m pod zemí. Většina míst je v hloubce mezi 50 až 300 m pod zemí. Všechna místa jsou hermeticky uzavřena a jsou izolována od vlivů z povrchu, jako jsou viry, prach, znečištěný vzduch, mikro - a nanočipy… Bydlení jsou vystavěna specifickým způsobem, aby se vyhnula podzemním strukturám, vybudovaným povrchovou civilizací pro její potřeby, jako jsou elektrické instalace, systémy zásobování vodou, podzemní dráhy, kutací štoly, vojenské instalace, rezervoáry pitné vody, ropovody, vrtací šachty, vědecké laboratoře, instalace a vrty… Některá nejdůležitější centra Hnutí Odporu jsou pod těmito městy: New York, Los Angeles, Salt Lake City, Londýn, Mnichov a Ljubljana (Slovinsko). Místa, která jsou blízko pod povrchem, jsou někdy osvětlena slunečním svitem, které je tam směrováno speciálním systémem zrcadel. Místa, která jsou ve větších hloubkách, jsou osvětlena měkkým rozptýleným světlem, které je vyzařováno z komor na výrobu světla z volné energie. Ta obydlí jsou tepelně odizolována, protože okolní skály mají docela vysokou teplotu, když se jedná o hloubku víc než několik mil pod povrchem.


Hnutí Odporu se skládá ze tří soustředěných okruhů. Vnitřní okruh má několik desítek členů, což jsou vůdci Hnutí Odporu. O tyto pozice se mohou ucházet pouze lidé s mimořádnými schopnostmi a nadáním a ti, kdo chtějí přijmout velkou odpovědnost. Střední okruh pozůstává ze statisíců členů s mimořádným nadáním pro plánování, organizaci, technologický výzkum, vývoj, psychologii, medicínu, léčení, duchovno, tvořivost, umění, hudbu… Vnější okruh jsou armádní složky. Nejsou to vojáci, jak je známe my na povrchu, ale zkušení meziplanetární bojovníci, kteří nebojují pouze za použití slepé síly, ale dosáhli také vysoké úrovně duchovního vývoje. Jejich cílem je osvobodit povrch Země od Temných sil a pomoct lidstvu vybudovat novou civilizaci.

Temné síly stále blokují téměř všechnu aktivitu Hnutí Odporu na povrchu za pomoci své vojenské převahy. Hnutí Odporu má prostředky na odstranění všech nemocí a bídy lidstva a chce je použít, až bude dosaženo vojenské vítězství nad Temnými silami. Hnutí Odporu má také ohromné finanční zdroje, přesahující 100 000 miliard dolarů. Tato finanční částka je teď zablokována, ale bude použita ku prospěchu lidstva, až Hnutí Odporu zvítězí. Uvnitř Hnutí Odporu nejsou peníze potřeba, protože mají technologie, které jim zajišťují vše, co v životě potřebují. Používají menší částky peněz pro aktivity na povrchu, které nejsou příliš časté. Každý uvnitř Hnutí Odporu dělá práci, pro kterou má vlohy. Nikdo není nucen pracovat. Každá práce je dělána z vnitřní potřeby tvořit. Nadání je podporováno a ne potlačováno, jak se to děje na povrchu. Umělci mohou tvořit novou hudbu nebo vynikat v malování či sochařství. Ve středním okruhu Hnutí Odporu jsou speciální muzea s uměleckými předměty z Atlantidy a dalších vyvinutých kultur, zejména řecko-římské kultury a ty slouží jako zdroj inspirace. Každý z Hnutí Odporu má přístup k důležitým částem informací, které jsou přenášeny z plejádské informační sítě.

Základní buňkou společnosti není rodina, jak je tomu na povrchu, ale rodina duše, kde se lidé setkávají a promíchávají dle propojení duší. Jejich vztahy jsou více otevřené, vyjádření citových a sexuálních energií je dovoleno. Přesto všechny jejich vztahy nejsou zcela harmonické, protože se Hnutí Odporu ještě úplně emočně neuzdravilo z krutých bitev s Temnými silami před několika lety.

V Hnutí Odporu jsou věda a technologie velmi vyvinuté. Hnutí Odporu aktivně spolupracuje s Galaktickou konfederací, která má bašty v celé sluneční soustavě. Používají teleportační komory na přepravu na velké vzdálenosti, zejména pro cesty do pásma asteroidů a na planetu X. Hnutí Odporu používá materializační komory na materializaci všeho, co potřebují, z éterické substance. Tyto komory požívají na výrobu strojů, vybavení, věcí pro denní použití a potraviny. Někteří lidé si raději připravují jídlo tradičním způsobem, pěstují zeleninu a vaří.

Komory na volnou energii jsou hlavním zdrojem energie v Hnutí Odporu a vyrábí i fyzickou energii z éterické substance. Tato technologie byla nedávno nahrazena tachyonovou energií, která není založena na elektromagnetickém vyzařování a je čistým zdrojem světelné energie. Za pomoci tachyonových přijímačů je možné prostoupit fyzickou hmotu tachyony, takže se stane vysílačem čistého světla. Tento proces se jmenuje tachyonizace. Za použití tohoto procesu dělají nádherné osvěžující nápoje a mění je na elixír života, který omlazuje buňky jejich těla. Klonovací technologie byla vyvinuta do dokonalosti a s její pomocí si může každý vybrat fyzické tělo, jaké chce. Lidé nemají žádné zdravotní problémy, kromě občasných příznaků, které jsou emočního původu. Občasné problémy u vnitřních orgánů nejsou odstraněny operacemi, ale ve speciálních materializačních komorách. Jejich biotechnologové vyvinuli tzv. bio kůži, která dokáže vyléčit každé fyzické zranění za pár okamžiků. S použitím nanotechnologie vyvinuli miniaturní roboty na odstranění virů a škodlivých biočipů. Jejich počítačoví programátoři se dostali do hlavního počítače Temných sil. Ten počítač má program, který ovládá procesy myšlení lidstva za pomoci sítě mikrobiočipů, které byly implantovány do mozku každého živého člověka na povrchu planety. Dobrý příklad toho programu je ukázán ve filmu Matrix. Když bude program v hlavním počítači úplně zničen, síť biočipů se začne rozpadat a lidé si v úžasu uvědomí, že po léta žili psychologicky ve virtuálním světě, bez skutečného kontaktu se sebou, s jinými, s přírodou a vesmírem. Kdy jste se naposledy dívali na západ slunce?

Duchovním vedením Hnutí Odporu je Atlantská síť. Atlantská síť se také skládá ze tří okruhů. Vnitřní okruh tvoří několik desítek kněží z Atlantidy, kteří sestoupili z povrchu před 25 000 lety. Stále mají stejná fyzická těla, protože dosáhli nesmrtelnosti. Po celou tu dobu byli zcela izolováni, bez kontaktu s povrchem, aby si zachovali čistotu vědomí. Jsou posledním nezměněným pozůstatkem z Atlantidy. Žijí společně na určitém energetickém místě uvnitř Himalájí a jsou zvláštním způsobem napojeni na Velké bílé bratrstvo Vzestoupených mistrů a Pána světa, Sanat Kumaru. Jejich účelem je být prostředníkem mezi světem Vzestoupených mistrů a světem nevzestoupených lidských bytostí.
Střední okruh Atlantské sítě se skládá z několika set bytostí, které mají kontakt pouze s vnitřním okruhem a s Galaktickou konfederací. Jejich účelem je zachovat dědictví Atlantidy. Vnější okruh se skládá z několika tisíc členů, kteří mají fyzický kontakt s Hnutím Odporu a poskytují mu duchovní vedení v podobě mysterijních škol, které jsou přímým následníkem mysterijních škol ze staré Atlantidy. Někdy také ovlivňují povrch planety tím, že posílají duchovní vjemy těm lidem, kteří dokáží přijímat duchovní vedení z vyšší mentálních úrovní. V minulosti byli někteří vysoce vyvinutí lidé z povrchu přijati do středního nebo vnějšího okruhu Atlantské sítě. Někteří z nich již dosáhli Vzestupu, někteří opustili Zemi, někteří jsou stále součástí Atlantské sítě. Podzemní paláce Atlantské sítě jsou nádherné, vyzdobené krystaly, obklopeny vodopády a tekoucí vodou. V krystalových chrámech Atlantské sítě čeká dědictví Atlantidy na dobu, kdy bude na povrchu vytvořen spravedlivý svět Nové Atlantidy…


Zdroj: https://www.luisprada.com/journey_into_the_resistance_movement/

Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: