úterý 22. listopadu 2016

COBRA A LYNN INTERVIEW z 8. 11. 2016Aktuální informace o Malawi

Enock mi poslal fotky osmiletého George Andrewa a jeho sourozenců: Estery, Lukii a Daniela (jsou ve věku od 5 do 10 let). Tyto 4 děti ztratily oba rodiče kvůli malárii. Děti teď žijí se svou mladou tetou. Jejich dům, stejně jako ostatní domy ve vesnici, jsou z nepálených cihel, vyrobených z hlíny a vody, vysušených na slunci. Spí na hliněné podlaze, postele nemají. Jsou rády, že mají jednu přikrývku, o kterou se většinou dělí. Není tam žádný vodovod ani kuchyně, vaří se venku spolu s ostatními sousedy.

Na základě dobré vůle a štědrosti naší rodiny na Prepare for Change mohl dát Enock této rodině 50kilový pytel kukuřice. Vydrží jim to asi týden. Opravdu měníme těmto lidem život. Kdyby nebylo toho, že jste vy, naši posluchači, otevřeli svá srdce a své peněženky pro tuto vesnici v Malawi v Africe, zemřelo by hlady víc lidí.

Další oblast, kde jsme tento měsíc mohli pomoct, byla, že jsme poslali peníze na nákup moskytiér pro děti ze sirotčince. Děti spí pod moskytiérami, které je chrání před moskyty roznášejícími malárii. Enock moskytiéry zrovna přivezl a pošle mi fotky děti s moskytiérami. Samozřejmě se s vámi o ty fotky podělím. Připravujeme na našich stránkách místo, kde budete moct vidět ty, jimž pomáháte. Určitě se podívejte na nejnovější video na kanálu Smaly7 na YouTube s rozhovorem s Cobrou, který začíná fotkami z Malawi.

Drazí přátelé a přispívatelé projektu Nakrmíme Malawi, prosím, když posíláte peníze pro Malawi, napište do adresy taky váš mail, abychom vám mohli poděkovat za vaši snahu, která jde od srdce. Neutrácím peníze na známky, protože Malawi potřebuje veškerou pomoc, kterou zrovna teď může dostat. Když bude mít naše nadace finance, Malawi dostane tolik potřebnou pomoc, aby mohla vzniknout vzkvétající komunita. Prosím, pomáhejte mi i nadále, abych mohla já pomoct jim. Prosím, posílejte šeky na adresu: 4530 Whittier Blvd. Los Angeles, CA 90022. Prosím, na šeku označte, zda je to pro Malawi anebo pro Prepare for Change (PFC). Za vaši štědrost vám z celého srdce děkuji.

(www.prepareforchange.net je rádo, že vám může přinést tyto aktualizace s Cobrou z listopadu 2016.)

Lynn – Cobro, vítejte u našeho měsíčního aktuálního zpravodajství. Dnes je úterý 8. listopadu, den, kdy se ve Spojených státech volí. Od naší poslední relace bylo vidět na obou stranách hodně aktivit. Bohaté korporace nás při každé příležitosti neustále bombardují reklamami, aby nás navnadily na hlasování v zájmu jimi stanoveného cíle, anebo nám říkají, proč je „něco“ pro nás špatné - bez ohledu na to, zda to je pravda nebo ne. Doufám, že si každý přečetl návrhy a hlasoval dle svého svědomí. V této chvíli nevíme, jací lidé se dostanou na přední pozice, ale jedno je jisté: lidé se probouzí a my vyhrajeme! Vítězství světla!

Jednu věc můžeme udělat: zůstat v důvěře, v klidu a míru. Nejlepší cesta, jak to udělat, je soustředěná meditace. Máme teď velkou příležitost manifestovat naši mírumilovnou povahu. Dnes u našich otázek začneme s týdenní meditací vzestupu a obecnými dotazy týkajícími se MEDITACE.

Lynn – Cobro, první dotaz je: Můžete vysvětlit, proč se přešlo od týdenní meditace pro Událost k týdenní meditaci Vzestupu? Jaký je tu rozdíl?

COBRA – Změna byla provedena proto, že se situace zlepšila do té míry, že bylo zapotřebí to změnit, protože my se nesoustředíme pouze na Událost, ne pouze na průlom, ale také na konečný cíl, kterým je vzestup. S touto meditací celý proces zrychlíme, protože vibrační frekvence planety je dostatečně vysoká na to, aby to bylo možné. (Úžasné, to mi přijde fantastické).

Richard – Cobro, takže, ohledně alternativy pro ty, kdo nemohou meditovat v čase 16.00 GMT ( tj. v 17.00 našeho zimního a 18.00 našeho letního času), má tady jeden čtenář ohledně té týdenní meditace návrh. Můžeme dělat meditace denně a vložit tam záměr, že, například, „má meditace bude mít účinnost o nejbližší neděli v 16.00 GMT?“ Zvýší to účinek sedminásobně, pokud budeme denně meditovat s tímto záměrem?

COBRA – Nezvýší to účinek sedminásobně, ale ano, pomůže to; takže pro ty, kdo nemohou v neděli v 16.00 GMT, je to dobrý návrh.

Lynn – Tady jeden tazatel si všiml vícero forem týdenní meditace vzestupu. Můžete nám říct, které jsou nejdůležitější prvky, abychom je začlenili do skupinových meditací, které společně děláme v neděli? Patří do toho růžové vajíčko anebo spirála Bohyně? Co je důležité, když děláte o tom nahrávku?

COBRA – Oficiální verze týdenní meditace vzestupu je na mém blogu vpravo. Můžete kliknout na ten obrázek s objímající se skupinou a tam najdete instrukce. V písemné formě a také existuje i video. To video bylo uděláno v mnoha jazycích a v základní verzi není růžové vajíčko ani spirála Bohyně, protože je to nutné rozšířit mezi co největší počet lidí. Ale ti, kdo si myslí, že by tam mělo být i růžové vajíčko či spirála Bohyně, to samozřejmě mohou udělat, je to vítané.

Richard – Cobro, můžeme trochu pohovořit o účelu modlitby a meditace a jak to ovlivní nás, ostatní lidi a vesmír?

COBRA – Smyslem meditace je vždy spojit se s vlastní duší, se svým vyšším já a přítomnost duše již sama o sobě přinese na planetu víc světla a vyšší vibrace. Tak je to vždy; kritické množství lidí, kteří meditují, vlastně stabilizuje časové linie a statisíce lidí, kteří denně meditují, vlastně zajistily, že doposud planeta nebyla zničena.

Richard – A smysl modlitby?

COBRA – Smyslem modlitby je spojit se se svým zdrojem, komunikovat se zdrojem stvoření, se zdrojem a je to jeden z mnoha způsobů, jak se spojit se zdrojem.

Richard – A jak to ovlivňuje vesmír a jak to ovlivní druhé lidi?

COBRA – Vytváří to kanál mezi fyzickou úrovní a vyššími dimenzionálními úrovněmi a ten kanál umožňuje, aby světelné síly víc zasáhly. Ale víc než obecná modlitba je účinnější soustředěná meditace se záměrem, v určeném místě a čase a to mnohonásobně zvýší účinnost takové meditace.

Richard – Můžete uvést příklad?

COBRA – Týdenní meditace vzestupu je takovým příkladem.

OBECNÉ DOTAZY K MEDITACI

Lynn – Další dotazy se týkají meditace obecně. Tady někdo píše: při našich synchronizovaných meditacích naše tří kruhová skupina silně vnímá přítomnost a pomoc světelných sil. Já do větší či menší míry cítím přítomnost Archonů, zejména v posledních třech týdnech - když se chystám meditovat anebo při meditaci. Teď mi přestalo fungovat jasnozření. Myslíte, že by se u těchto dvou věcí mohlo jednat o zásah Archonů?

COBRA – V posledních několika týdnech dochází ke zvýšené aktivitě archonských sil na plazmické úrovni, éterické úrovni a do jisté míry i na astrální úrovni a to do jisté míry narušuje meditace. Jak se postupně blížíme k prosinci, ta situace se postupně obrátí.

Richard – Bytosti z vyšších hustot také meditují?

COBRA – Ano.

Richard – Jaký účel má jejich meditace? Stejný jako u nás?

COBRA – Stejný, ano.

Richard – Je nějaká jednoduchá meditace, kterou byste mohl uvést pro každého?

COBRA – Nemohl, protože si myslím, že pro každého je nejlepší, aby si sám našel nejlepší techniku podle své energetické struktury a úrovně osobního vývoje.

Lynn – Cobro, je uzemnění podmínkou pro meditaci?

COBRA – Tady je klíčem rovnováha a rovnováha vzniká tím, že v průběhu dne věnujeme nějaký čas fyzickým aktivitám a nějaký čas duchovním aktivitám a to je klíč, který může urychlit váš vývoj. Nejít do extrému.

Richard – Tento čtenář říká; mám problém vybalancovat svou nervovou soustavu a moje sympatická nervová soustava má sklon převládat, což mi způsobuje potíže, když chci vstoupit do meditativního stavu. Co s tím mohu dělat?

COBRA – Asi k tomu dochází z několika příčin - jedna je výrazný stres a další jsou potlačené emoce, vyplouvající na povrch. Pokud minimalizujete stres, např. tím, že budete nějakou dobu pobývat v přírodě a přijmete potlačené záležitosti, deroucí se na povrch, mělo by se to vybalancovat samo.

Lynn – Když meditujeme, je místo ztišování mysli podobně účinné rozjímat nad nějakým obrazem?

COBRA – Ano, je to jenom odlišný přístup k meditaci.

Richard – Může člověk meditovat, když je unavený anebo mu spadly vibrace na nízkou úroveň anebo když se nemůže soustředit? Má meditování v takovém stavu negativní vliv na další členy Tří kruhové meditační skupiny?

COBRA – Ne, když jste unaveni, můžete si na nějakou dobu pouze odpočinout a nesoustředit se na meditaci nad (zemskou - pozn. překl.) mřížkou, pak pokračujte dle své obvyklé techniky a to může mít pozitivní účinky.

Lynn – Tady jeden člověk píše: „Když zavřu oči, již několik let vidím spirálovité duhové světlo, vycházející ze světlé díry a pak se objeví husté elektrizující modré kruhy a vzory, které se pokaždé mění. Když se na několik minut zkoncentruji, dokáže to léčit nesoulad a bolesti v mém těle. Vypadá to jako vortex Bohyně z videoklipu k meditaci na You tube. Souvisí to, co vidím, nějak s vortexem Bohyně?“

COBRA – Ano, vlastně zažíváte, jak do vašeho vědomí vstupuje samotný vortex Bohyně a to je velmi dobré znamení.

Richard – Máte nějaké doporučení, jak to může zesílit? Anebo má pokračovat v tom, co dělá?

COBRA – Jen pokračovat.

Richard – Tady pisatel píše: zjišťuji, že trvá docela dlouho, než se věci po vizualizaci manifestují. Má to nějaký důvod, že to trvá tak dlouho?

COBRA – Ano, jistě, důvodem je fyzická úroveň, která je dost hustá a trvá to… je tam dlouhá reakce, než se impuls manifestuje.

Richard – Takže, pokud by si častěji vizualizovali to, co chtějí, stalo by se to rychleji?

COBRA – Možná trochu, ale ne o moc. Podstatné je, abyste pokračovali v tom, co děláte a soustředili se na tu vizi a jenom pochopili, že na fyzické úrovni to trochu trvá, než se to manifestuje (rychlost závisí od naší vibrační úrovně – pozn. překl.).

Lynn – Je meditace užitečná, když se dělá v neklidném prostředí, jako ve vlaku nebo na procházce? Může být stejně účinná, jak když se medituje v klidu?

COBRA – Může být užitečná, když dokážete nenechat se těmi okolnostmi rušit.

Richard – Vzhledem k tomu, že na Měsíci probíhá hodně aktivit, a říká se, že je Měsíc umělým satelitem, na jehož odvrácené straně je mnoho základen, má vzhledem k tomu smysl, meditovat podle měsíčních cyklů?

COBRA – Nesouhlasím s tvrzením, že je měsíc umělým objektem. A řekl bych, ano, má to smysl, protože měsíc je jedním z nejdůležitějších těles sluneční soustavy, který funguje jako čočka pro mocné energie Bohyně. Když se zarovnáte s měsíčními cykly, dostanete se do kontaktu s energií Bohyně.

Richard – Nesouhlasíte s tím tvrzením. Takže, co byste řekl, jaký je Měsíc? Já slyšel, že je umělý. Z toho, co říkají vědci, nevyplývá, že by byl živý.

COBRA – Takže jak zní váš dotaz?

Richard – Je umělý nebo přírodní?

COBRA – Ne, není umělý. Je to přírodní satelit s mnoha živými formami a s umělou technologií, ale samotný Měsíc je přírodní objekt.

Lynn – Tento tazatel píše: v posledních několika měsících jsem svou mentální energii zaměřil na ochranu naší skupiny při meditaci. Nejdřív jsem cítil, jak se energie skupiny sjednocují a cítil jsem teplo v zátylku, jaké cítím, když vysílám pozitivní energie. Ale když jsem zaměřil své energie na to, aby temným drakoniánským reptiliánským energiím nebylo dovoleno zasahovat, okamžitě jsem pocítil přerušení napojení a cítil jsem skoro jako bolest, po několik hodin jsem zůstal rozrušen a trochu omráčen. Chtěl bych vědět, jaký je nejlepší způsob na ochranu skupinových meditací?

COBRA – Nejlepší způsob je jednoduše se soustředit na účel té meditace a dělat ji s tím záměrem v mysli a nenechat se rozptylovat jiným věcmi, jako jsou Archoni.

Takže, zde je vhodné mluvit pouze o týdenní meditaci vzestupu. My, jako globální komunita, přestaňme dělat, cokoliv děláme, každou neděli v 16. 00 GMT a připojme se k našim bratrům a sestrám ve světě se záměrem přinést do našeho světa mír, a také plné odhalení, abychom se mohli připojit k naší galaktické rodině. Pokud ještě s námi v neděli nemeditujte, zvu vás, abyste se k nám připojili. Správný čas, kdy meditovat ve vaší zemi, naleznete zde:

http://www.worldtimeserver.com/convert_time_in_UTC.aspx

Richard – Přejděme k aktualizacím, týkajícím se PROCESU OSVOBOZENÍ. Pokud jde o proces osvobození, byl pro síly světla říjen lepší měsíc než září?

COBRA – Ano, jistě.

Richard – Můžete nám říct nějaké novinky?

COBRA – Teď ne. Ohledně novinek jsme dostali pokyny neříkat žádné novinky o situaci na planetě, dokud nebude po volbách a pak řeknu víc, včetně novinek o situaci na planetě a o tom, jak síly světla pokročily.

Lynn – Můžete nám něco říct o probíhající válce, kdy je ničena Chimera?

COBRA – Platí stejné, jako u přechozí otázky.

Lynn – OK, a jaký je stav ohledně Yaldabaotha?

COBRA – O tom mohu říct trochu víc. V zásadě síly světla pracují na tom, aby odsekly chapadla té bytosti od její hlavy a v tom došlo k jistému pokroku.

Richard – A jaká je situace s trhlinami v závoji? Jsou otvory větší, nebo platí to stejné jako u předchozích otázek?

COBRA – Situace se zatím moc nelepší, ale existují plány o zavedení určitých věcí v druhé polovině listopadu.

Lynn – Můžete nám říct novinky ohledně geopolitické situace?

COBRA – OK. Řeknu to takhle. Bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, síly světla budou pokračovat na dosažení pokroku ohledně odstranění Kabaly a víc pokroku v této oblasti bude znát od poloviny listopadu.

Richard – Můžete nám říct nějaké novinky ohledně exo - politické situace?

COBRA – Zase, v této chvíli je to velmi citlivé téma a až bude po volbách, dodám vám nějaké aktualizace na mém blogu.

Lynn – OK. Toto bude poslední dotaz na novinky. Tento člověk chce znát situaci v podzemí. Můžete o tom něco říct?

COBRA – Ano, Hnutí odporu se chystá na určité akce, jak jsem již zmínil, po 15. listopadu.

Richard – Je teď všech 144 000 plně aktivovaných anebo…

COBRA – Ne, ne. Plně budou aktivováni po Události.

Lynn – Můžete nám dát nějaký odhad, jak jsme daleko od Události?

COBRA – Řekl bych, že…z jistých důvodů je velmi těžké poskytnout konkrétní čísla, ale řekl bych, že se postupně blížíme čím dál víc. Z očividných důvodů nemohu dát na tuto otázku přesnější odpověď.

Richard – Jsou teď naše měny podloženy zlatem?

COBRA – Ne.

Lynn – Dělají síly na povrchu, co je teď zapotřebí? Probouzejí se lidé a podnikají nějaké akce, aby věci změnili?

COBRA – Základní kroky, které je třeba učinit, jsou činěny a celá tato situace kolem voleb poslouží jako katalyzátor pro další probuzení a to je ostatně docela dobré. Ale řekl bych, že podstatné aktivity nejsou v tomto; ještě tam nejsme, teď tam ještě nejsme.

Richard – Co si myslíte o Velkém prohlášení, které 16. října učinilo SwissIndo?

COBRA – Vím, že ohledně SwissIndo existuje mnoho fám, ale mé zdroje vůbec nemohou potvrdit, že ty prezentované výroky jsou pravdivé.

Lynn – Toto je měsíc plný události, kdy denně přicházejí odhalení od Wikileaks. Každý den se dostávají hloub a hloub ohledně korupce, která byla na nás spáchána. Chcete nám něco říct o tom, jak jsou tato odhalení účinná? Pomáhá to?

COBRA – Ano, myslím, že tato odhalení odhalují jeden malý aspekt struktury Kabaly a slouží jako dobrý katalyzátor pro probuzení, k němuž dojde mnohem později. Stane se to později, když se víc přiblížíme k Události. Je to dobrá základní práce, jsou to solidní základy pro pozdější akce. Takže, přestože teď nevidíme výsledky, v dlouhodobém výhledu budou výsledky mnohem spektakulárnější.

Richard – Můžete nám něco říct o Julianovi Assangovi? Někteří lidé chtějí vědět, zda opravdu pracuje pro síly světla.

COBRA – Ano.

Lynn – Zde mám pár dotazů z FINANČNÍ OBLASTI. Můžete nám říct něco k celkové finanční situaci? Je to v celém světě stejné?

COBRA – Starý systém se pomalu hroutí, ale všechny ty fámy o resetu a revaluaci, to vše... když k tomu dojde, uvidíte to, zažijete do přímo. Těch fám bych si nevšímal. Jenom dělejte, co můžete, pro osvobození planety a také můžete použít nějakou svou energii, abyste manifestovali hojnost ve vašem vlastním životě, a ne na klepy, kdy používáte principy manifestace.

Lynn – Tady lidé chtějí vědět, zda je nějaká možnost, že budou uvolněny humanitární fondy ještě před rokem 2017. Je to možné?

COBRA – Ta možnost je mimořádně malá.

Richard – Můžete říct něco o významu stříbra a zlata nejdříve před Událostí a pak po Události?

COBRA – Před Událostí probíhá proces převádění světového finančního systému částečně na zlatý standard a to ho posune pryč od manipulací a od možností manipulace, kterou v posledních cca 60 -70 letech Kabala docela účinně využívá. Po Události se význam zlata a stříbra zmenší jednoduše proto, že budou zavedeny pokročilé technologie, které lidem umožní zmaterializovat zlato a stříbro přímo z éterické substance za pomoci replikátorů. Zlato a stříbro si uchovají svou duchovní a symbolickou hodnotu, ale nebude na ně nahlíženo jako na nástroje, kterými se manifestuje hojnost. Již to nebudou prostředky výměny, protože skutečná duchovní hodnota reinkarnované duše bude určovat to, co se stane základem nového systému, který bude postupně po Události a po prvním kontaktu vyvinut. A zejména po prvním kontaktu.

Lynn – Teď přejdeme k tématu HUDBA.. Existuje na jiných planetách hudba, jak ji známe tady?

COBRA – Ano, existuje. Obvykle je více melodická a spíše se podobá hudbě, jaká existovala na této planetě před tisíciletími a ne takové, kterou v posledních desetiletích známe jako moderní hudbu, až na pár výjimek.

Richard – Zde na Zemi se učíme hudební teorii, jako například o kvintovém kruhu anebo jak se spojují klíče, jako je klíč C anebo B-dur. Jak se liší hudba ze Země od hudby na jiných planetách?

COBRA – Základní principy jsou stejné, ale z planety na planetu se může lišit označení a přesný popis, ale určité základní rezonance zůstávají stejné.

Richard – Takže to může znít jako hudba, kterou jsme znali již, jak jste řekl, před tisíci lety, ale jinak se skládá dohromady?

COBRA – Může, může.

Lynn – Je hudební nauka, kterou se učíme, realistickou reprezentací hudby, anebo je to jenom náš způsob vnímání toho, jak je hudba vytvářena? Je jinde vnímání hudby podobné tomu, jak hudbu vnímají lidé?

COBRA – To záleží na tom, co myslíte pod tím “jinde“. Humanoidní lidé, rasy podobné lidem mají sklon vnímat hudbu podobně, protože jejich ušní boltce a sluchový aparát vnímají stejně, řekl bych, mají zhruba stejné vnímání zvuku. Existuje mnoho ras s jinou strukturou a jinými zvukovými frekvencemi. Na vyšších duchovních úrovních je to bohatší, hlubší, jde to víc do hloubky. A obsahuje to víc zvukového spektra, než tento úzký pruh frekvencí, jak to prožíváme my, na fyzické úrovni.

Richard – Jsou na jiných planetách běžné rituální tance?

COBRA – Oni tancují, ale není to tak formalizované jak je to obvyklé na naší planetě, zejména v posledních několika stoletích. Protože vládnoucí síly používaly tanec, vlastně zformalizovaly tanec, aby kontrolovaly lidskou populaci. V minulosti byl tanec mnohem méně formální a mnohem víc spontánní.

Richard – Další dotazy se týkají ČAKER. Objevují se prohlášení, že lidé mohou své čakry odstranit. Je to vůbec možné, a jaké jsou pro to podmínky?

COBRA – Nejdřív bych chtěl lidi požádat, aby používali zdravý rozum a nepokoušeli se čakry odstranit. Za prvé to nelze udělat, a za druhé, pokud by se to pokusili udělat, narušili by tok energie ve svých energetických tělech. Bylo by to stejné, jako odstranit nějaký orgán ve fyzickém těle a tvrdit, že to váš stav zlepší. Čakry máme z nějakého důvodu.

Lynn – Co nám můžete říct o lidských astrálních a éterických tělech?

COBRA – Lidská éterická a astrální těla; éterické tělo je naše energetické tělo, které nás zásobuje energií a naše astrální tělo je tělo, nímž vyjadřujeme a prožíváme emoce a to je moc žádoucí a potřebné pro náš duchovní a také osobní vývoj.

Lynn – A tento tazatel chce vědět, zda jsou lidé v těchto tělech nedostatečně vyvinutí?

COBRA – Neřekl bych nedostatečně vyvinutí, ale řekl bych, že se vyvíjeli pod enormním tlakem, takže se nevyvíjeli optimálním způsobem pro lidský vývoj, zejména kvůli veškeré té kontrole a všem těm negativním technologiím, jakým byli lidé vystaveni.

Richard – Jak lze porovnat astrální a éterické tělo a duši?

COBRA – Astrální a éterické tělo patří do 4. dimenze a duše začíná na 6. dimenzi.

Lynn – Aspergerův syndrom je někdy označován jako mírná forma autismu. V minulosti byl Aspergerův syndrom velmi vzácný, anebo lidí tak nebyli označováni. Proč se tak najednou vynořil? Je to nemoc, týkající se astrálního, éterického anebo plazmického těla?

COBRA – Rozšířilo se to jednoduše proto, že Archoni zvýšili používání svých negativních technologií jako jsou biočipy, implantáty, skalární technologie a to vše vytvořilo ve vyšších energetických tělech traumata a Aspergerův syndrom je jenom vnější manifestací takového traumatu.

Lynn – Myslíte, že Asperger a autismus budou po Události vyléčeny?

COBRA – Ano, samozřejmě.

Richard – Je organizace Anonymní alkoholici pobočkou Kabaly?

COBRA – Ne.

Lynn – Kdo „vynalezl“ původní formu lidského těla? Bylo naprogramováno, aby vydrželo různé hustoty?

COBRA – Jednalo se o vysoce vyvinuté tvůrčí bytosti, které měly poslání rozvíjet život ve fyzické formě, aby byla transformována primární anomálie.

Lynn – Je základní forma v celém vesmíru stejná?

COBRA – Ano.

Richard – Nakolik byla ta podoba narušena vinou genetických experimentů?

COBRA – Docela hodně. Může to být kolem 50%.

Lynn – Nyní zde mámě pár dotazů k IMPLANTÁTŮM. Jeden pán ze Skandinávie na vašem blogu poznamenal, že nakonec má dvojnásobný počet implantátů než dřív. Jak se dá zabránit tomu, aby vám temní znovu zavedli implantáty, které již byly odstraněny?

COBRA – Za prvé, lidé říkají, že dostali implantáty anebo že jim byly implantáty odstraněny, přestože tomu tak v mnoha případech nebylo. Říkám, že si lidé musí hodně prověřovat, zda k tomu opravdu došlo anebo zda je to jejich vlastní interpretce toho, co se děje. Protože, za prvé, počet implantátů není tak velký a za druhé, lze je jenom stěží odstranit. A pokud by někdo chtěl implantát odstranit, mělo by to výrazný dopad na osobní situaci takového člověka.

Richard – V jednom oznámení na vašem blogu jste zmínil, že implantáty určitých pracovníků světla obsahují topletové/strangeletové bomby. Děje se to stále a jak to můžeme odhalit?

COBRA – Již to bylo vyřešeno, to již bylo vyřešeno.

Lynn – Tady mám dotaz k ENERGII; my všichni jsme obětmi elektronického obtěžování; můžete popsat, jak to lze po Události odstranit? Dojde k tomu automaticky jako reakce pole anebo budeme muset zachovat určitý postup, abychom byli znovu „normální“?

COBRA – Půjde o obojí. Hodně toho bude odstraněno automaticky, nebo spíše, ne automaticky, bude to odstraněno na základě intenzivní práce pracovníků světla a bude si to vyžadovat aktivní zapojení lidí.

Naše malá vůdcovská rada Prepare for Change se rozrůstá. Chtěla bych vás seznámit s našim koordinátorem dobrovolníků, Brucem. Zve vás, abyste s ním komunikovali, pokud se chcete připojit k našemu týmu dobrovolníků na Prepare for Change. Bude dostávat vaše žádosti o dobrovolnictví a pomůže vám spojit se s týmem, který vás bude zajímat. Vždy je nějaká práce. Brucea můžete kontaktovat mejlem na: brucec@prepareforchange.net.

Richard – Další část je o NOVÝCH TECHNOLOGIÍCH. Znáte Dr. Grgorije Grabovoie, ruského vědce, který umí vyléčit lidi z nemocí a manifestovat věci?

COBRA – Ano, vím o tom člověku.

Richard – Můžete říct, jak to dělá, je to pravda nebo co o něm víte?

COBRA – To, co dělá, je jedním aspektem procesu manifestace. Když použije proces manifestace v interakci s lidmi, může mít výsledky.

Richard – Pracuje na pozitivní straně nebo ne?

COBRA – Ano, pracuje na pozitivní straně. Link na jeho stránky je zde: http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/

Lynn – Jsou nové, „bezdrátové“ iPhony se sluchátkami s Bluetooth/Wi-Fi určeny na ovládaní lidí prostřednictvím zpráv, zasílaných prostřednictvím sluchátek?

COBRA – Ano, je to jeden ze způsobů, jak pracují. Většina mobilních telefonů je vlastně používána Kabalou na kontrolu lidských bytostí.

Richard – Existují další nové technologie, které lidem škodí?

COBRA – Nejškodlivější technologie, které znovu zmíním, jsou mobilní telefony a samozřejmě technologie skalárových vln, které jsou docela…docela přítomné na povrchu planety.

Richard – Je něco, co nám můžete doporučit, abychom se těm technologiím mohli bránit? Něco jiného, než je nemít?

COBRA – Mluvil jsem o tom již dříve. Existují postupy, které mohou do jisté míry pomoct a jsou technologie, které vyvinuly síly světla a které mohou být představeny v blízké budoucnosti na mém blogu, které budou docela účinné proti skalárním plazmovým technologiím.

Lynn – To neustále poškozování, které se nám děje, když to stále používáme – bude to možné zvrátit?

COBRA – Ano, jistě.

Lynn – Jak teď můžeme vyvinout technologie na regeneraci půdy?

COBRA – Je potřeba udělat několik věcí. Jedna je odstranit z půdy co nejvíc toxinů a na internetu lze najít na to návody a další věc, co můžete udělat, je používat pozitivní orgonity, pozitivní éterické technologie, které v půdě vytvoří rezonanční pole, jež do půdy vpraví intenzivní pozitivní éterické světlo a to situaci hodně pomůže.

Richard – Jak bude půda regenerována po Události?

COBRA – Síly světla použijí na obnovení půdy velmi pokročilé technologie.

Richard – Jaký je postup ohledně půdy a zahradničení v podzemí či ve vnějším vesmíru, že tam obilí naroste tak velké a výživné?

COBRA – Jde jednoduše o lásku, kterou ty bytosti dávají půdě a o pozitivní energii a to činí půdu a celý proces mnohem efektivnější, než na této planetě Zemi, kde k tomu lidé přistupují striktně z pohledu fyziky či zisku.

Lynn – Jaká forma vody je nejbezpečnější a nejléčivější?

COBRA – Živá voda z přírodních pramenů je nejlepší.

Richard – Mění se kámen čintamani používáním? A když ano, k jakým změnám dochází?

COBRA – Ne, používáním se nemění.

Lynn – Na slunci se některé krystaly zahřívají, zatímco jiné ne. Proč?

COBRA – Jednoduše kvůli tepelné vodivosti. Některé krystaly mají tu hodnotu vyšší a některé nižší.

Richard – Jsou plasty vynálezem Archonů?

COBRA – Ne.

Lynn – Je možné překonat účinky archonských implantátů, závoje a dalších technologií temných sil tím, že požádáme síly světla o pomoc a dáme jim svolení, aby v našem zájmu zasáhly, aniž by to mělo negativní následky, jako například odpálení strangeletových bomb?

COBRA – Ano, to je velmi dobrý nápad.

Richard – Je v tom nějaký rozdíl, pokud nevěříte, že by vás ty věci mohly ovlivnit - ty negativní implantáty a technologie, a když na vědomé úrovni věříte, že vás to může ovlivnit? Je v účinku nějaký rozdíl?

COBRA – Moc ne.

Lynn – Může myšlenka proměnit plazmu na fyzickou věc?

COBRA – Jeden aspekt plazmy již je na fyzické úrovni a ano, velmi soustředěná myšlenka může ten proces ovlivnit.

Lynn – Může myšlenka určit, jakým způsobem se spojí atomové podčástice a tudíž vytvoří chemické prvky z „ničeho“?

COBRA – Neřekl bych z ničeho. Řekl bych, ano, myšlenky mohou zpřeházet atomy v chemických prvcích. To je možné.

Richard – Je “temná hmota” nulovou možností, která se v současném vesmíru ještě fyzicky nemanifestovala?

COBRA – Temná hmota je zvláštní forma hmoty, která se nachází mezi plazmickou a fyzickou úrovní. Je to jednoduše další prvek, který moc nereaguje s běžnou hmotou, ale je potřebný pro manifestaci plazmy a éterické substance na fyzické úrovni.

Lynn – Dle posledních výzkumů vědci předpovídají během příštích 15 let malou dobu ledovou, kdy by měla sluneční aktivita klesnout o 60%. Je to tak a bude Hnutí odporu schopno zabránit takovým teplotním výkyvům a extrémům?

COBRA – Síly světla budou účinek té malé doby ledové minimalizovat. Neodstraní to úplně, ale vyváží to světelnými technologiemi.

Lynn – Můžete ty technologie přiblížit a jak s tím může povrchová populace pomoct?

COBRA – Jsou to pokročilé technologie, umístěné na mateřských lodích v určitém rozestavění kolem Země a které aktivují a vyrovnávají ley linie. Povrchová populace může použít vlastní způsob jak ty ley linie léčit a dostávat do rovnováhy. Například tím, že na místa křížení ley linií, na vortexy, položí kameny čintamani, což mnoho lidí v posledních letech již velmi účinně provádí.

Richard – Jaká je bezpečná alternativa ke Googlu, kterou bychom mohli použít, abychom zajistili, že nebudeme infiltrováni Kabalou?

COBRA – Existuje několik vyhledávačů, které jsou mnohem bezpečnější ale také mnohem pomalejší, pokud vím. A také nejsou na 100% bezpečné.

Richard – Můžete uvést příklad či jmenovat alespoň jeden?

COBRA – Teď příklad nemám. Pokud se zeptáte příště, najdu takový, který je trochu vhodnější. Jsou takové, co jsou mnohem bezpečnější než Google ale nejsou docela vhodné a jsou pomalé.

Lynn – Tato otázka se týká PLAVIDEL. V létě 1987, každý večer v červnu, červenci a srpnu jsem viděl zářivá bílá světla, hvězdná plavidla ve tvaru pulzující pyramidy. Dělali mi na nebi představení. Také jsem cítil, že plavidla jsou živá. Telepaticky mi bylo řečeno, že když se vrátí, budu s nimi spolupracovat. Jenom dva lidé, které znám, viděli ta plavidla. Kdo to byl a odkud pocházejí?

COBRA – Byli to Plejáďané a ano, znovu vás budou kontaktovat, po Události.

Richard – Tyhle otázky se týkají UDÁLOSTI. Víme jistě, že Událost proběhne hladce a úspěšně?

COBRA – Ano, Událost proběhne úspěšně a docela klidně, protože většina překážek, které Události bránily, již byla odstraněna.

Lynn – Která místa jsou nejbezpečnější? Existuje něco takového?

COBRA – V tuto chvíli jsou asijské země stabilnější a bezpečnější než západní svět, ale pokud použijete své vnitřní vedení, najdete pro sebe nejlepší místo.

Richard – Stále platí - říká se, že mnoho lidí dostává zprávy, že by se měli zdržovat 300 km od oceánu?

COBRA – To není potřeba.

Richard – Jak se v čase Události změní Slunce? Uvidíme ze Země rozdíly?

COBRA – Slunce zůstane stejné, ale mohou nastat výboje koronární masy ze Slunce a některé mohou být vidět, ale nemohu to zaručit.

Lynn – Řekl jste, že po Události „skončí“ dualita. Ale dualita je pouze produktem mysli, není skutečná. Je to pouze způsob nazírání na svět. Je naše připoutání k dualitě a naše víra, že je skutečná, je toto zdrojem našich problémů a našeho „neosvícení“? Pokud si zachováme naši mysl, jak vlastně bude dualita zrušena a proč by něco takového bylo zapotřebí?

COBRA – Nesouhlasím s výchozím tvrzením této otázky, takže ji nemohu zodpovědět tak, aby tazatele uspokojila. Dualita není produktem mysli. Je to objektivní interakce mezi Zdrojem a primární anomálií. A když budou odstraněny tyto, řekl bych, nejostřejší aspekty duality, osvobodí nás to směrem k vyššímu duchovnímu vývoji.

Richard – Zasáhne nás fyzický aspekt galaktického pulsu v určité datum anebo to lze odložit?

COBRA – Znovu, přesný okamžik galaktického pulsu je výsledkem interakce našeho vědomí a galaktického vědomí a datum ještě nebylo stanoveno.

Richard – Takže se nějak stále čeká, až dosáhneme bodu, kdy budeme na to připraveni?

COBRA – Jak vidíte, zatím to naši planetu nezasáhlo. A za jistou oblastí sluneční soustavy cestuje fyzická vlna nadsvětelnou rychlostí. Necestuje rychlostí světla, ale mnohem rychleji.

Účty za naši webovou stránku je třeba platit, tak vás prosím o pomoc pro http://prepareforchange.net/. Vaše příspěvky ukazují, že se vám obsah stránek líbí a naše snaha o vylepšení stránek pokračuje. Prosím, použijte tlačítko „donate/darujte“ na stránce vpravo anebo použijte poštovní adresu. Poznamenejte tam, že dar je určen pro Prepare for Change (PFC). Prosím, šeky posílejte na: 4530 Whittier Blvd. Los Angeles, CA 90022

Lynn – Tyto dva dotazy jsou o PLAZMĚ A ZÁVOJI. Co vidí lidé na nebi, když hlásí, že vidí anděly... nebo jiné plazmické formy? Je to důsledek trhlin v závoji?

COBRA – Andělé nejsou plazma, není to plazmický úkaz. Andělé jsou velmi vyspělé bytosti a ano, kvůli trhlině v závoji se přítomnost andělů prudce zvedla, zejména v posledním půl roce a bude to ještě víc narůstat.

Richard – Můžete říct, co dělají, aby nám pomohli? Anebo aby něco změnili?

COBRA – Zvyšují přítomnost světla v karanténě a pomáhají nám v naší evoluci ke světlu. A samozřejmě, také pomáhají procesu osvobození planety.

Richard – Měl Zdroj v plánu, aby v tomto kosmickém cyklu došlo k dualitě nebo kvantové anomálii?

COBRA – Ne. Nebylo v plánu, aby došlo ke kosmické anomálii. Stalo se to proti, nebo mimo rámec záměru Zdroje.

Richard – Existovala vždy možnost, že by k tomu mohlo dojít?

COBRA – Ano, a tento kosmický cyklus je pouze čočka, centrální bod v časoprostorovém kontinuu, kdy může být tato anomálie transformována.

Lynn – V rozhovoru v srpnu bylo řečeno, že vůdce Archonů byl uvězněn, obrácen ke světlu a pak dobrovolně souhlasil, že bude rozpuštěn v Galaktickém centrálním slunci a jeho přání bylo splněno. Může bytost, „požádat“ aby byla rozpuštěna?

COBRA – Ano, takové přání může být splněno, pokud to slouží vyššímu účelu.

Lynn – Vyššímu účelu. OK. Takže, pokud chceme být rozpuštěni v Galaktickém centrálním slunci a ze svobodné vůle se rozhodneme, že již nechceme existovat, kdo rozhoduje o tom, zda bude přání splněno a na čem je to založeno?

COBRA – Ale je velmi, je mimořádně nepravděpodobné, aby nějaká bytost světla měla takové přání, protože jakmile bude osvobozena z podmínek na povrchu této planety, bude chtít existovat. Bude chtít pokračovat v existenci. Takové přání již mít nebude. Ti z druhé strany, co si začnou uvědomovat, co provedli, možná takové přání mít budou a ve většině případů tomu bude vyhověno.

Richard – Jak mohou být bytosti se zlými úmysly ze 4. či vyšší dimenze?

COBRA – 4. dimenze ještě není za dualitou a jistě, ty bytosti mohou být čtyřdimenzionální. Není důvod, proč by nebyly.

Richard – Na jaké úrovni končí bytosti se zlými úmysly? V páté dimenzi?

COBRA – 4D, vyšší 4D je nejvýš, kam mohou.

Lynn – Ti členové Kabaly, kteří jdou do centrálního slunce; jakou formou života budou, když začnou nový evoluční proces?

COBRA – Nový evoluční proces začnou ve velmi jednoduchých formách života, protože budou muset začít celý nový cyklus, úplně od začátku.

Richard – Jak byste popsal velmi jednoduchou formu života? Něco jako skálu?

COBRA – Ještě jednodušší.

Richard – Tak, další otázky jsou o VZESTUPU. Bude nás jenom pár, kdo přežijeme proces vzestupu do 5D na Zemi? Co se stane s těmi, kdo nepřežijí?

COBRA – Proces vzestupu není něco, co přežijete nebo ne. Je to něco, co vás transformuje.

Richard – Bude každý transformován?

COBRA – Každý bude transformován, tak či onak, ale každý vzestoupí.

Richard – Co se stane s ostatními, co nevzestoupí? Odejdou na jiné planety, budou tvůrci jiných vesmírů? Co se s nimi stane?

COBRA – Nakonec, když celý proces skončí, dlouho po Události, lidé, co nevzestoupí, budou převezeni do různých částí galaxie, kde budou pokračovat ve svém vývoji.

Richard – Co se stane s nižšími dimenzemi, když dojde k procesu vzestoupení?

COBRA – Budou transformovány.

Lynn – Když se všichni staneme mírumilovným, láskyplným druhem na Zemi, budeme bezbranní vůči vetřelcům z jiných planet, kteří by se pokusili provést sem invazi?

COBRA – Nikdo se nepokusí napadnout tuto planetu, protože to bude konec temnoty. A i když budeme mírumilovnou společností, budeme vědět, jak se bránit, pokud by to bylo zapotřebí, ale samozřejmě, nebude to zapotřebí.

Richard – Budeme po Události znát své minulé životy a minulé životy všech Vzestoupených mistrů?

COBRA – Ano, budeme znát své minulé životy, a když to bude potřeba, budeme znát i minulé životy Vzestoupených mistrů.

Richard – Jsou informace od Vzestoupených mistrů ohledně minulých životů pravdivé nebo ne?

COBRA – Většinou ne, ale některé části jsou pravdivé.

Způsob shromažďování otázek pro Cobru se mění. Ode dneška nebudu přijímat dotazy, které přijdou jinak, než že budou umístěny na webové stránce (http://prepareforchange.net/cobra-questions). Dostáváme víc otázek, než se za hodinu rozhovoru můžeme zeptat. Prosím, abyste své dotazy omezili na 1 až 2 za týden. Prosím, respektujte druhé lidi. Budeme se Cobry ptát a on odpoví na tolik dotazů, jak to bude možné stihnout v průběhu vymezené hodiny. Nejlepší je posílat dotazy na začátku měsíce, protože v jistý okamžik musíme příjem dotazů přerušit a začít třídit ty, co již máme. Rozhovory se většinou uskuteční ke konci měsíce (s výjimkou tohoto měsíce). Vždy existují výjimky. Děkuji vám za spolupráci.

Richard – Toto bude o HVĚZDNÝCH BRÁNÁCH A PORTÁLECH. Jaký je rozdíl mezi hvězdnou bránou a teleportační komorou?

COBRA – Hvězdná brána může být přírodní portál, který vás přenese na jiné místo přes vyšší dimenzi. Teleportační místnost je jednoduše technologický portál, který byl vytvořen mezi vstupním a výstupním bodem.

Richard – Takže teleportační komora vede z jednoho bodu do druhého a hvězdná brána by vás byla schopna přenést kamkoliv byste z ní chtěl jít?

COBRA – V zásadě je to částečná definice, ano.

Lynn – Tady jeden člověk chce, abyste komentoval záhadu Mlhoviny Orionu. Chce vědět, zda je to vstupní brána k Bohu či do vyšších dimenzí?

COBRA – Středová část Orionu, Mlhovina Orionu a tři hvězdy z pásu Orionu jsou velmi vysokým vstupem do 8D a výš.

Lynn – Jaký je váš názor na Mlhovinu Orionu? Chcete nám k tomu ještě něco říct?

COBRA – Toto je základní informace. Je to hvězdná brána za 8D a za tímto sektorem galaxie, směrem ke galaktickému středu a dál.

Richard – Tato část se týká SIL SVĚTLA. Je koncepce/existence Já záhadou i pro nejvyspělejší bytosti ve vesmíru?

COBRA – Ne.

Richard – Takže si je každý dobře vědom vyššího já?

COBRA – Ano. Je to odchylka a anomálie, nebýt si vědom svého vyššího já a k tomu teď dochází v neosvobozené sluneční soustavě.

Lynn – Existovala kdysi v sluneční soustavě a za ní ochranná mřížka?

COBRA – Existovala a stále existuje a teď se upravuje a obnovuje.

Richard – Jaká je pravá identita Konfucia a Lao c´?

COBRA – Teď jsou to Vzestoupení mistři a pracují zejména s čínskou populací, hlavně s nejvíce probuzenou částí čínské populace tím, že pomáhají v procesu osvobození planety.

Lynn – Elon Musk z Teslova Car Fame a SpaceX, zdá se, hraje pro obě strany- světlo a temnotu. Na jaké straně opravdu je?

COBRA – Pracuje pro síly světla. V určité době v minulosti ho inspirovali Plejáďané a předali mu vizi umístit lidstvo na Mars a část většího plánu na osvobození planety.

Lynn – Sechmet si udržuje podobu lvice anebo je tak zobrazována jenom na Zemi, jako napůl žena a napůl kočka? Pomáhá Zemi k našemu vzestupu přímo nebo nepřímo?

COBRA – Pracuje velmi přímo, v jistých specifických situacích, zejména když je třeba vymezit určité hranice vůči temným silám a ona přenáší velmi silné světlo z hvězdného systému Síria sem do naší sluneční soustavy a je teď součástí Galaktických sil světla.

Richard – Jaké jsou nejběžnější typy cvičení u Plejáďanů? Cvičí tak, jak my na Zemi?

COBRA – Ne tak docela. Mají rádi pohyb, ale nemají zformalizované cvičení, jak to máme teď my na této planetě.

Richard – Takže by to mohlo být něco jako jóga nebo takové cvičení?

COBRA – Ani ne jóga, ale spíše jako plynulý spontánní pohyb a tanec.

Lynn – Je indický premiér Nerndra Modi důležitým příslušníkem světla a můžete říct, jakou má roli?

COBRA – On do jisté míry spolupracuje se silami světla a je důležitou osobou v hnutí BRICS a je součástí Východní aliance.

Richard – Existují pozitivní mimozemšťané, kteří využívají aspekty lidské kultury?

COBRA – Jsou jistí pozitivní mimozemšťané, kterým se líbí některé aspekty lidské kultury, ale neřekl bych, že to patří k hlavním aspektům jejich kultury.

Lynn – Myslíte, že budou Plejáďané chtít cestovat na Zemi poté, co bude odstraněna karanténa?

COBRA – Ano, postupně, když lidstvo začne pozvedávat své vědomí, budou chtít cestovat na Zemi čím dál víc.

Richard – Zabila pozitivní část armády vůdce a přisluhovače Kabaly?

COBRA – Ne.

Lynn – Existuje show, jmenuje se Mr. Robot, a vy jste mluvil o tom, že Hnutí odporu se do toho pořadu infiltrovalo. A tento tazatel se jenom chce o tom dovědět víc.

COBRA – V zásadě, Hnutí odporu má v Hollywoodu své agenty a ti do těch filmů infiltrovali určité myšlenky. Jeden z filmů je Avatar, druhý je Matrix, Elysium, a takové. Hnutí odporu vyslalo za pomoci těch filmů určité informace.

Richard – Bude nějaký film, který ukáže historii vesmíru z pohledu sil světla, od chvíle, kdy došlo ke kvantové anomálii anebo alespoň za dobu posledních 26 000 let až do současnosti,?

COBRA – Ano, je plán na takový film, po Události.

Lynn – Corey Goode řekl, že probíhá odhalení níže postavené vojensko - zpravodajské agentury Tajných kosmických programů, které operují na dolní oběžné dráze kolem Země. Objeví se znovu UFO - „Létající Dorito“ nad Wrekin Hill v Anglii, s posádkou z Tajných kosmických programů, operujících na dolním orbitu?

COBRA – Ne.

Lynn – Mám pár otázek k TEMNÝM SILÁM. Odvolávám se na vaše informace o biočipech; má se za to, že biočipy vysílají audio/video paprsky do počítače Chimery. Tady jsou k tomu 3 dotazy:

1. Chimera zná celý vývoj pozitivní armády na povrchu.

2. Chimera zná všechny strategie Východní aliance a dalších pozitivních skupin na povrchu.

3. Chimera zná identitu a adresy všech z probuzené populace na povrchu. Zná všechny veřejné a soukromé informace těch 144 000 lidí, zejména těch nejvíc probuzených. To znamená, že může poslat agenty, aby zavraždili pracovníky a bojovníky světla, pokud by to bylo potřebné.

COBRA – Tady musíme jít krok za krokem. Chimera má všechno, ale nemůže jednat, protože jejím akcím brání síly světla vyšší povahy.

Lynn – A tento člověk říká: „Jak můžeme vyhrát tuto válku, když oni nás znají, ale my je ne, takže nám je pomáháno.

COBRA – Ano, povrchová populace a veškerá pozitivní armáda samotné nemohou tuto válku vyhrát, a proto v r. 2012 nedošlo k masovému zatýkání. Vyšší síly, jako je Hnutí odporu, Plejáďané, a Galaktické síly světla pomáhají při odstraňování skupiny Chimera a pak budou pozemní síly, jako je pozitivní armáda a Východní aliance ve svých operacích velmi efektivní a úspěšní. Až nastane jejich chvíle.

Lynn – Je něco, co můžeme dělat, abychom chránili před Chimerou své soukromí?

COBRA – Ano, nemohou číst vaše soukromé myšlenky.

Richard – Pomáhá v tom také, když jsou žádáni o pomoc andělé anebo bytosti z vyšších dimenzí?

COBRA – Ano.

Richard – Když jsou reptiliáni bytosti ze 4D, proč mají zapotřebí vytvářet negativní události, aby masově SNÍŽILY VIBRACE? Aby se otevřely portály a oni mohli podnikat akce na současné lidské pozemské úrovni?

COBRA – Protože potřebují negativní energii, která souzní s jejich vlastními energetickými poli, aby mohli cestovat přes ty portály.

Lynn – Můžete něco říct o stínových lidech?

COBRA – To, co lidé označují jako stínové lidi, jsou v zásadě plazmické bytosti negativní povahy.

Lynn – Kdo je fyzická Chimera? Jak je poznáme?

COBRA – Nemohli byste je rozpoznat. Jsou ve fyzických tělech a v současné době jsou většinou v pozicích u armády a u zpravodajských agentur. Tedy ti z nich, co jsou na povrchu.

Richard – Jak zvládají pozitivní mimozemšťané stres a chrání se před negativními emocemi?

COBRA – Jednoduše si pro sebe vytvářejí krásné pozitivní prostředí a ke stresu jednoduše nedochází, kromě při interakci v rámci osvobozovacího procesu ve sluneční soustavě a oni pak ten stres vyvažují tím, že tráví hodně času také v pozitivním prostředí. Odstraní stres a pak znovu interagují s tímto prostředím v karanténě.

Lynn – Patří Nirmal Baba k Iluminátům?

COBRA – Ne.

Lynn – Cobro, chci vám poděkovat, že jste tu dnes s námi byl a strávil s námi čas a poskytl jste nám úžasné odpovědi a těšíme se na vaši příští návštěvu u nás. Chtěl byste ještě něco posluchačům říct?

COBRA – Ano, chtěl bych každému říct, aby zůstal v klidu. Nezaměřujte se příliš na dramata, odehrávající se v médiích, ale soustřeďte se spíš na svůj individuální a duchovní růst. Dělejte cokoliv, co můžete udělat pro osvobození planety, šiřte informace a my se stále blížíme, každým dnem víc. Vím, že to trvá dlouho, ale zvítězíme.

Lynn – Moc děkujeme.

Lynn – Závěrem bych chtěla poděkovat celému týmu, který pomohl uskutečnit tento rozhovor.

· Cobrovi, že byl naším milým hostem. Jeho stránky: http://2012portal.blogspot.com 
· Richardovi - mému partnerovi při vedení rozhovoru

· DOVovi za naši úvodní melodii Hlasy světa

· týmu pro otázky na Cobru: Megan, Mirandě, Shown a Robertovi za organizační pomoc

· Danelle za její odbornost v přepisu do textové podoby

· Aaronovi za ozvučení

· Untwinovi za úpravu a editaci

· Eduardovi a Daneovi za scénou a

· všem našim úžasným posluchačům!


A vždy pamatujte, že my všichni jsme hlasy světa

Překlad: Mirka
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: