středa 19. října 2016

Situační aktualizace Plejáďané


Originál publikoval COBRA 17. 10.2016

Plejáďané rychle znovu získávají teritorium uvnitř Našeho Solárního Systému a zotavili se do té míry, že jsou jejich pozice srovnatelné se stavem v květnu 2016. Siriánská flotila a Andromedánská flotila těmi událostmi v září a počátkem října nebyly ovlivněny tak silně a byly lépe schopny své pozice udržet.

Každý podstatný ústup je ale následován velkým skokem kupředu. Plejáďané již nastavují novou Tachyonovou membránu umístěnou okolo Země v určité vzdálenosti uvnitř oběžné dráhy Měsíce. Tato membrána je strukturálně podobná tomu, čemu někteří lidé říkají “vnější bariera”. Tato nová membrána usekne hlavu chobotnice Yaldabaoth od jejích chapadel a dramaticky urychlí vyčištění Našeho Solárního Systému.

Plejáďané také začali na vyšší astrální rovině kontaktovat ne-inkarnované lidi v jejich období po životě.

Situace na ne-fyzických planinách v letech 1996-2016 byla hodně náročná. Po velké evakuaci ne-fyzického lidstva v srpnu 1999 na etherické a astrální pláni okolo Země zbylo pouze několik milliard lidí a mnohonásobně více Reptiliánů. Tyto hordy Reptiliánů byly během let silami Světla vrstvu po vrstvě odstraňovány, až do roku 2015, kdy na ne-fyzických pláních kolem Země lidská rasa opět převládla.

Nyní Plejáďané tyto ne-fyzické lidi opět probouzejí a trénují je v tom, jak se opět stát duchovními průvodci inkarnovaným lidem. Tento proces také připravuje a vyklízí cestu pro andělské bytosti tak, aby mohli opět tyto astrální a etherické planiny obývat.

Za další, Plejáďané začali částečně zneškodňovat plasmatické skalární zbraně instalované na satelitech pohybujících se na nízkých oběžných drahách Země. Tento proces odstraňování skalárních zbraní bude pokračovat.

Situace s biočipy se ještě nezlepšuje.

Existuje ale určitý protokol na čištění implantů, který může přinášet určité výsledky v tom smyslu, že do jisté míry brání aktivitě těchto fyzických biočipů, které se nacházejí na stejných bodech v těle jako plasmatické implanty:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html

Hlavním faktorem, který zadržuje Událost jsou stále plasmatické topletové bomby. Ty jsou stále rozprostřeny podél chapadel entity Yaldabaoth. V hlavě té chobotnice kolem Země jsou pak propojeny s tímto:

1. S plasmatickými skalárními zbraněmi na satelitech pohybujících se na nízkých oběžných drahách (LEO) a to pomocí technologie ultrazvuku.

2. S fyzickými plasmatickými biočipy uvnitř povrchové lidské populace.

3. S infrazvukový plasmatickými skalárními zařízeními v nízko pod povrchem položených základnách Chimery.

Tak, jak Plejáďané v posledních několika dnech učinili tyto pokroky, Chimera podněcuje Pracovníky Světla a Bojovníky Světla proti Plejádské rase. Jedním z takových příkladů jsou aktuální “channelingy” entit zvaných “Stan-X” a “Sherr-On”, které šíří naprosté desinformace o Plejáďanech a o Hnutí Odporu.

Nenechte se tím rozptýlit. Plejádský energetický kontakt s těmi nejprobuzenějšími a nejméně naprogramovanými Pracovníky Světla a Bojovníky Světla se zvýší. Plejáďané jsou bytostmi Lásky a Světla, bez jakékoliv skryté negativní agendy, což vám každý, kdo je kdy potkal může potvrdit z vlastní zkušenosti.

Druhým hlavním faktorem, který událost zdržuje je naprogramovaný stav hluboko v mysli povrchové populace, která si zvolila tu nejpomalejší možnou cestu směrem k Události. V současné době malá minorita lidí maká mnohem víc, než dost, a tím nese zátěž Osvobození pro mnohé, zatímco naprostá většina dělá mnohem méně, než by měla, a jen si stěžuje. Mnoho lidí se mě ptá, co má dělat, aby Událost urychlilo. Odpověď je velmi jednoduchá: každý z vás se narodil s misí (úkolem, osobním posláním). Ponořte se do sebe, odhalte, co je tou misí a vykonejte ji. Všechny vaše mise zkombinované dohromady vytvoří Událost.Tak, jak jsem mnohokrát dříve řekl, ten finanční Reset se NESTANE před Událostí.

A tak, jak jsem také již dříve řekl, oba dva, Trump i Hillary, jsou jen loutkami Kabaly:

http://www.ascensionwithearth.com/2016/10/puppets-no-more-review-of-dark-nobility.html#more

Uhozené komentáře a reakce na mé články z poslední doby prokázaly, že je potřeba ještě mnoho léčení. Tak, jak jsem si ty komentáře pročítal, tak jsem se ptal Hnutí Odporu proč bych měl v publikování na svém blogu pokračovat. Bylo mi řečeno, že “potřebují hlas rozumu a duševního zdraví na povrchu planety, který může pomoci s Prolomením Komprese”.

Hlavním problémem je strach, který má sklon k tomu zatemňovat lidem vlastní úsudek. Někteří lidé mají tendenci tento strach popírat a předstírat, že je všechno perfektní, a že jsme všichni Jedno (New Age dav) anebo tento strach promítat ven a každého druhého vnímat jako agenta Kabaly (dav konspiračních teoretiků):

http://sitsshow.blogspot.com/2016/10/Psychology-of-Truth-Sharing-and-Awakening-Others-with-a-Personal-Anecdote-Now-That-Youve-Awakened-How-Do-You-Awaken-Others.html

Klíčem k opravdové schopnosti rozlišovat je toto:

1. Potvrďte si svůj strach a další potlačené emoce a transformujte je. Existuje spousta způsobů, přístupu, léčení a technik, jak emoce transformovat:

http://ethericliberation.com/Home.html

2. Vzdělejte se v základních vědách, umění a dalších oblastech lidského vědění tak, aby vaše mysl nemohla být odvedena pryč totálními nesmysly, které se mnohokrát objevují v alternativních médiích (komu se dnes zase srazí Nibiru se Zemí?)

3. Meditujte, anebo najděte jiný způsob, jak se propojit s vaším vyšším já.

4. Osvoboďte se od překrucování a nesmyslů alternativních médií, tak jako jste se osvobodili od překrucování a nesmyslů hlavních médií, a myslete svojí vlastní hlavou.

Ohledně mého aktuálního článku o Asgardii jsem zaznamenal mnoho odpovědí založených na strachu. Takže zde znovu opakuji, projekt Asgardia NENÍ napojený na Kabalu, ani “nesklízí” lidi pro otrockou práci ve vesmíru, ani se nejedná o druhý odliv mozků.

Jednoduše je to projekt založený skupinou nadšenců, která chce nastartovat odštěpeneckou civilizaci. A ačkoliv bude do projektu vstupovat “lidský faktor” se všemi svými potlačenými emocemi a intelektuálními předsudky zakladatelů projektu, tak přesto má tento projekt potenciál a Plejáďané mi komunikovali, že tento projekt podpoří a že podpoří pokus o kontakt s nimi, jakmile k tomu nastane vhodná doba.

V lidské historii existovalo mnoho úspěšných odštěpeneckých civilizací, mezi nimi byla řecká Hav-Musuv odštěpenecká civilizace ve 4. století př.n.l:

http://www.v-j-enterprises.com/mojave1.html

Mayská odštěpenecká civilizace v 9. století byla další pozitivní odštěpeneckou skupinou, stejně jako Marconiho odštěpenecké podzemní město v jižní Americe ve třicátých letech dvacátého století.

http://www.anomalies.net/tesla-marconi-and-the-secret-city-in-the-clouds/

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_18.htm


A pak samozřejmě Organizace (předchůdce Hnutí Odporu) v sedmdesátých letech dvacátého století.

Jestliže k Události dojde během příštích měsíců, pak projekt Ascardie nebude mít globální dopad, ale jestliže k Události dojde za pár let, tak by tento projekt mohl být spouštěčem Prolomení Komprese.

Síly Světla podporují všechny pozitivní časové linie bez ohledu na jejích časový rozsah, neboť tyto časové linie vytvářejí magnetický tah který přitahuje okamžik prolomení komprese blíže.

Plejáďané přejí lidstvu, aby se odlepilo od země a podporují všechny veřejné vesmírné iniciativy s pozitivním potencionálem. Podporovali Vril dívky (do tohoto projektu se následně nabourala Chimera), a podporovali veřejný program NASA na vyslání člověka na Měsíc jako “Nordici”, to podle svědectví Williama Tompkinse:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/08/Cosmic-Disclosure-Season-5-Episode-11-SSP-Think-Tank-with-William-Tompkins-Summary-and-Analysis-Corey-Goode-and-David-Wilcock.html

Plejáďané tak tedy také podporují projekt Ascardie a podporují i Elona Muska v jeho vizi vytvoření veřejného vesmírného programu.Projekt Elona Muska je dalším z projektů, které mají potenciál zapůsobit jako spouštěč Prolomení Komprese.

Plejáďané podporují všechny pozitivní vesmírné iniciativy, protože to činí Kontakt snazším. Když Hnutí Odporu vyslalo několik svých vesmírných lodí z planet X směrem ven, z heliopausy, aby kontaktovali Plejáďany, tak tento kontakt vedl k revoluci na planetě X a následně k jejímu osvobození. Když můj tým učinil malý krok směrem k Plejáďanům tím, že jsme vypustili StratoProbe 1 za hranice Závoje, tak se na fotografii z něj objevila tato Plejádská loď:Vítězství světla!

Zdroj: http://2012portal.blogspot.cz/2016/10/pleiadian-situation-update.html
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: