pondělí 3. října 2016

Interview s Cobrou a Patrickem z PFC Tchajwan, 28. 09. 2016Interview s Cobrou a Patrickem z PFC Tchajwan, 28. 09. 2016

Publikováno 30. 9. 2016

Untwine : Vítám všechny u nového interview s Cobrou. Dnes děláme společné interview: já a Patrick Shih z tchajwanské skupiny Prepare for Change. Pracujeme na tom, abychom propojili všechny skupiny na celém světě; aby spolupracovaly. Aby tak vznikla síť, která bude moct spolupracovat pro Událost. Společná interview, jako je toto, jsou součástí takového snažení. Velmi na mně zapůsobily skupiny Prepare for Change v Asii; jsou velmi organizovány a motivovány, dělají úžasnou práci a tak si myslím, že bude velmi zajímavé slyšet otázky z jejich pohledu. Patricku, vítej!

Patrick: Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Patrick a jsem překladatelem tchajwanské skupiny Prepare for Change a je pro mne opravdovou ctí být prvním tchajwanským hostem u Cobrova interveiw. Takže, vítejte, Cobro a Untwine!

Cobra : Děkuji, děkuji.

U: Děkuji.

P: Chtěl bych začít s aktualizací ohledně současné situace, ano? Podařilo se nám během meditací vzestupu úspěšně uzavřít negativní plazmický portál v Kongu?

C: To byla jedna část pomoci, ale bylo tam mnoho dalších akcí ze strany sil světla, kterým se tam povedlo stabilizovat situaci, takže snahy skupiny Chiméra o reaktivaci portálu nebyly úspěšné.

P: Lidé někdy říkají, že se necítí dobře, že je jim špatně a říkají, že to jsou asi „příznaky vzestupu“, ale já si nejsem jist, zda takový termín, jako „příznaky vzestupu“, vůbec existuje. Anebo se ve skutečnosti jedná o útoky negativních sil?

C: Někdy jsou to symptomy transformace, protože tělo se musí přizpůsobit novým frekvencím a někdy jsou to také skalární útoky, takže: děje se obojí.

P: Dá se nějak rozeznat, co z toho se mi děje?

C: Obvykle jsou skalární útoky velmi nepříjemné, a příznaky vzestupu, nebo bychom mohli říct, symptomy přizpůsobování frekvencí, jsou jiné, nejsou tak negativní, netlačí vás dolů, je to jenom přizpůsobování se. Ale skalární jsou obvykle velmi nepříjemné.

P: Jak velmi nepříjemné: mohl byste uvést nějaké příklady toho nepříjemného pocitu?

C: Mohou ovlivnit funkce vašeho těla, srdeční tep, spustit v těle divné pocity, spustit velmi intenzivní negativní pocity, bolení hlavy - to je jenom několik příznaků skalárních útoků.

P: Děkuji. Další otázka je, zda mají hádky o teritorium v Jihočínském moři nějakou okultní příčinu?

C: Jde jednoduše o to, že temné síly chtějí spouštěč, chtějí vytvořit válku, ale řekl bych, že celá ta situace není moc významná, protože se jim to nepovede.

P: Untwine, teď je řada na vás.

Untwine: Chci se zeptat na říši Chmérů v oblasti Kambodže: jakou měli roli a jak zmizeli?

C: Musíte se zeptat víc konkrétně.

U: Byli spíše pozitivní anebo to bylo smíšené?

C: Byla to smíšená civilizace, bylo tam mnoho kmenů, některé měly docela velké spojení s reptiliánskými silami. Ale byla tam také chmérská renesance, kde byl velký rozvoj umění, a někteří kněží a kněžky Chmérské říše channelovali přítomnost Bohyně.

U: A jak zmizeli?

C: Bylo tam mnoho důvodů. V té oblasti bylo mnoho konfliktů a jisté síly Kabaly měly v náplni činnosti vymazat je z povrchu planety.

U: A co hvězdy, dříve jsme mluvili o Antaresu a Aldebaranu, který je jakýmsi portálem mezi Centrálním sluncem a Zemí. Dle starých tradic existovaly 4 hvězdy: jedna ve Lvu, zvaná Regulus a jedna poblíž Vodnáře zvaná Fomalhaut. Můžete něco říct o té spojnici mezi Lvem a Vodnářem; jakou má roli v galaxii?

C: Je to další osa, protože osa mezi Antaresem a Aldebaranem je jiná osa. Vlastně všechny ty osy jsou plazmická vlákna galaktického těla, která umožňují hyperdimenzionální cestování napříč galaxií. A obě vlákna, která jste zrovna zmínil, jsou dvě z hlavních galaktických dálnic. A jedno, tzv. vlákno Antares - Aldebaran, prochází velmi blízko naší sluneční soustavy a proto je naše planeta tak velmi ceněnou nemovitostí v galaxii.

U: A na těch planetách, obíhajících kolem těch hvězd, žijí živé bytosti?

C: Ano, jistě.

U: Dosáhne nás fyzický aspekt galaktického pulzu v určité datum, anebo ho lze oddálit?

C: Již je oddalován, protože galaxie je živoucí organizmus a galaktický puls je načasován dle úrovně vědomí na této planetě a může být trochu oddálen.

U: A kde jsou teď fyzické částice, které Centrální slunce vychrlilo před asi 25 000 lety?

C: Toto je další vlna; fyzické částice, které nás teď zasahují, patří k předchozí vlně. Fyzické částice, které budou vymrštěny touto zvláštní vlnou, se nebudou pohybovat rychlostí světla; budou se pohybovat téměř nekonečnou rychlostí, protože to budou tachyony. A když bude odstraněn závoj, ty fyzické částice nás zasáhnou ve stejný čas, jako ty nefyzické.

U: V Rusku, na Sibiři bylo objeveno mnoho propadlých jam, co to způsobuje?

C: Mnoho těch děr je důsledkem činnosti Hnutí odporu, je to způsob jak probudit povrchovou populaci.

U: Existuje nová forma astrologie, říká se jí sidereální, kde se údajně využívá současné postavení konstelací pro tento současný okamžik. Jak myslíte, že je to přesné?

C: To záleží na osobě, která to interpretuje a na přesnosti modelu, protože existuje mnoho různých modelů sidereální astrologie a některé jsou přesnější a některé míň. Musíte chápat, že astrologie je symbolickým modelem a že jeho přesnost hodně závisí na osobě, která to podává.

U: Myslíte, že obvyklé uváděné postavení hvězd, používané v astrologii, je ještě dneska platné?

C : Ano, jistě, protože i když používáte západní astrologii, vzájemné postavení hvězd a planet zůstává stejné, proto většinou dostáváme stejné vzorce odrazu. A důležitý je ten rezonanční vzorec, vytvářející interferenční vlny v plazmě, která ovlivňuje sluneční soustavu a Zemi.

U: Ok děkuji.

Patrick: Teď bych chtěl uvést téma dějin Země. Můžete na začátek uvést časové paralely mezi obdobím jury, Atlantidou, a dobou kamennou?

C: To, co nazýváte érou Jury, bylo před stamiliony let a nemá to nic společného s Atlantidou. Jak víme, Atlantida začala asi před 1 milionem let a to, co většina lidí považuje za Atlantidu, je pouze posledním úsekem atlantské historie, který se týká období před asi 10 000 až 20 000 lety.

P: A doba kamenná?

C: Doba kamenná začala potopou Atlantidy před asi 12 000 lety a skončila před cca 5000 lety další obrovskou katastrofou.

P: Další dotaz: proč dávní lidé vybudovali pyramidový komplex v Xian, v Číně?

C: Všechny pyramidové komplexy, včetně tohoto, mají za úkol ukotvovat světlo z hvězdných soustav do energetické mřížky kolem planety.

P: Další otázka: v okruhu komunity new age je George Washington známý jako vzestoupená bytost. Pokud byl skutečně vzestoupenou bytostí, jak mohl tak veřejně, ve spolupráci s jinými lidmi, vytvořit uvnitř karantény Země novou zemi?

C: Tehdy nebyl vzestoupený, ale teď je.

P: Takže vzestoupil po své smrti?

C: Určitý čas poté, co na této planetě dokončil své poslání.

P: Jaký je vztah mezi Hnutím odporu a Timem Berners-Lee, tzv. vynálezcem celosvětového webu?

C: Nechci tady zacházet do detailů, ale určitým způsobem mu Hnutí odporu pomáhalo.

P: Inspirovalo Sesterství růže Janu z Arku, aby chránila Francii?

C: Ano.

Untwine: Když lidé v meditaci mají vizi nebo cítí, že jsou v kontaktu s pozitivními ET, je to něco, co se skutečně odehrává v jejich éterických, astrálních či mentálních tělech?

C: Ano, někdy ano.

U: Takže, ti pozitivní mimozemšťané se do jisté míry mohou vyskytovat uvnitř Závoje?

C: Ano, mohou, zejména od průlomu, k němuž došlo teď v létě, se to děje mnohem častěji. Do jisté míry k tomu docházelo i předtím, ale teď je to mnohem snadnější a efektivnější.

U: V r. 1999, kdy bylo silami světla z karantény evakuováno mnoho duší, byly také evakuovány duše, patřící k Řádu hvězdy?

C: Ano.

U: Jaký astrologický význam mají některé nedávno objevené planety kolem Kuiperova pásu, jako jsou Eris či Sedna?

C: Ok, na to mohu odpovědět. Eris ukotvuje energii Hnutí odporu. Sedna ukotvuje energii velmi intenzivního bodu zlomu tím, že odhaluje vše, co bylo popíráno, zejména věci, které byly potlačovány implantáty.

U: Nakolik jsou přesné mapy Země, které máme teď k dispozici, jako jsou google maps ?

C: Jsou velmi spolehlivé.

U: Na mapě nebe - google sky, jsou některé docela velké oblasti, které jsou maskovány. Co se tam skrývá?

C: S tím tvrzením nesouhlasím, jsou tam jisté maskované oblasti, ale nejsou moc velké.

U: Ok, a proč jsou maskovány?

C: Někdy maskují jisté objekty a někdy vesmírná plavidla.

U: Jaké typy objektů - planety, nebo…?

C: Jeden z nich je Planeta X, a také další objekty, u kterých nechtějí, aby byly objeveny. Většina jich je uvnitř sluneční soustavy.

U: Co se stalo s kameny z vrcholků pyramid v Gize?

C: No, ukradla je Kabala.

U: A kde jsou teď?

C: Teď jsou v takovém, dalo by se říct, bunkru, který stále patří Kabale a patří ke zdrojům její moci.

U: Můžete říct, v jaké zemi je ten bunkr?

C: Ve státu Vatikán.

U: A z čeho jsou ty špičky pyramid, z jakého materiálu?

C: Z krystalu a jsou pozlacené, na povrchu je pevná vrstva zlata.

Patrick: Teď bych rád přešel k dotazům ohledně bible. Jaký význam měla postava Jidáše, apoštola?

C: Celý příběh byl do značné míry překroucen, aby byla posílena koncepce viny, protože Archoni chtěli vytvořit tolik viny, jak to jen šlo. Celý ten příběh se neodehrál tak, jak je to prezentováno.

P : Ok, takže on není zrádcem?

C: Žádný zrádce nebyl. Vše bylo vymyšleno.

P: Dobře. Je betlémská hvězda ve skutečnosti mateřskou lodí?

C: Betlémská hvězda - bylo to spojení Venuše a Jupitera, které byly docela blízko Země a obě planety jasně svítily na nebi.

P: V knize odhalení často vidíme výrazy jako 4 jezdci a 7 pečetí, andělé otevřou 7 pečetí a pak nastane hromada neštěstí. Co to vlastně znamená?

C: 7 pečetí je 7 vrstev závoje a katastrofa, k níž dojde, znamená čištění temných sil, k němuž dochází teď. Takže to vlastně teď zažíváme.

P: A 4 jezdci?

C: 4 jezdci jsou vlastně 4 živly: oheň, země, voda a vzduch. Jsou to 4 základní prvky horoskopu; jsou to různé symboliky, které ty energie ukotvují v apokalypse a správná kombinace těch 4 prvků spouští proces transmutace a čistí potlačovanou temnotu, což se teď děje.

P: Další: Co se vlastně stalo v Sodomě a Gomoře?

C: Jednalo se o nukleární válku před dávnou dobou.

P: Souvisí to s pádem Atlantidy?

C: Toto se stalo později.

P: Ok. Kdy se skutečně narodil Ježíš?

C: Dle různých zdrojů se opravdu narodil někdy v březnu.

Untwine: Jaký vztah mají plazmická těla různých bytostí a planet v této sluneční soustavě k Chobotnici - jsou uvnitř ní anebo jsou venku?

C: Chobotnice obepíná do jisté míry všechna těla v této sluneční soustavě a víc je to vyprofilováno na planetě Zemi a také dost na Saturnu.

U: Takže by se dalo říct, že naše plazmická těla jsou součástí Chobotnice anebo vnitřkem Chobotnice?

C: Vnitřkem, žijeme uvnitř Chobotnice.

U: Existuje nějaký plán pro hvězdná semínka se po Události reintegrovat do Galaktické konfederace rychleji než všeobecná populace, protože tam již kdysi patřila?

C: Ano, jistě.

U: Co se skrývá za příběhem o železné masce, víte - to s mušketýry?

C: Železná maska je jeden ze symbolů Iluminátů. A účelem bylo uvést část iluminátské symboliky k masové populaci.

U: A byla nějaká skutečná událost, že byl někdo zavřen v cele se železnou maskou?

C: Ve středověku došlo k mnoha podobným situacím. Stalo se to ne jednou, a také se to hodně dělo v 17. a 18. století.

U: Dostávají agenti Hnutí odporu, kteří jsou infiltrováni na povrchu, implantáty stejně jako my?

C: Ne do takové míry, protože oni mají mnohem větší podporu a málokdy jsou na povrchu dlouho.

U: Ok. A když jsou pak v podzemí, tak je vůbec nedostávají?

C: V podzemí je vliv velmi, velmi minimální.

U: Co se zrovna teď děje kolem Centrálního slunce - myslím tím bytosti. Shromažďuje se kolem něj mnoho bytostí.

C: U Centrálního slunce je docela rušno, je tam velký provoz a hodně se tam toho děje a to stále probíhá.

U: Takže všechny ty bytosti, které ho navštěvují - co tam dělají?

C: Většinou to je kvůli velmi pokročilé duchovní evoluci.

U: Ok.

Patrick: Teď bych se chtěl ptát na mytologii světa. První dotaz je: Jaký je původ obrů?

C: Existovalo mnoho ras obrů, kteří zde v historii naší planety žili a většina byla humanoidních. Většina těch ras pocházela z jiných hvězdných soustav, jedna z nejznámějších přišla ze systému Síria.

P: Když čteme příběhy o dávných obrech, často se o nich mluví jako o tvůrcích tohoto světa. Např. máme ledového obra Ymira z nordické mytologie, Titány v řecké a římské mytologii a Pangu z čínské mytologie. Máte o nich nějaké znalosti?

C: Mnohé z těch obřích ras patřily k tzv. Centrální civilizaci a ano, také pomáhaly se situací na planetě Zemi.

P: Víte, v pohádkách se o těch obrech často mluví jako o zlých; jsou špatní, velcí a někdy fakt nemají dobré chování.

C: Ano, ale ne všichni ti obři byli součástí pozitivních ras, někteří nebyli. Jak jsem řekl, pocházeli z různých hvězdných soustav.

P: Ok. Hadi často v mytologii vystupují negativně, např. Thor zamře ve své konečné bitvě proti hadovi Midgardovi. Zeus impozantně bojoval proti Tajfunovi, japonské božstvo Susanoo zabije Yamata Orochiho, zvaného Osmihlavý had. Co se za tím původním příběhem o bitvách mezi bohy a hady skrývá?

C: Stejné jako teď; galaktická válka mezi tzv. silami světla a temnými silami, které byly hlavně drako - reptiliánské hadí bytosti.

P: Jaký je vztah mezi mečem Excalibur a mateřskou lodí téhož jména?

C: Excalibur je jenom kódový název mateřské lodě, skutečné jméno té lodi je jiné, ale Excaliburem ho nazývá určité malé procento pozemské posádky, která na úrovni duše k té mateřské lodi patří.

P: Můžete nás blíže seznámit s Gilgamešem, prvním polobohem zde na Zemi?

C: Neřekl bych, že byl první, ale že jeho příběh je docela dobře znám. Takže, jaká je přesná otázka?

P: Takže nebyl prvním polobožským hrdinou. …

C: Ne, ale je prvním dobře známým, protože archeologové jsou schopni zvládnout tu část lidské historie do doby před 3000 lety, a vše co bylo dříve, je v současné chvíli pro ně příliš.

P: Ano, a ohledně toho příběhu: chtěl si zajistit věčný život tím, že ulovil hada. Ale had zmizel a zbyla jenom kůže. Znáte skutečný původ toho příběhu?

C: Je to pouze symbolická reprezentace proměny hada. Musíte pochopit, že symbol hada nebyl vždy negativní; ten symbol měl mnoho různých aspektů. Na jedné straně hadi představovali rasu reptiliánů a na straně druhé had představuje kundalíní, životní sílu, a ty symboly byly Kabalou někdy vědomě zaměňovány jeden za druhý, aby se vytvořil zmatek.

P: Takže tedy Gilgameš chtěl věčný život tak, že cvičil se svou kundalíní?

C: Přesně to bylo tak, že Gilgameš chtěl věčný život, vlastně se snažil o vzestup.

P: Aha, ok.

Untwine: Jaká událost změnila některá místa na Zemi v pouště – jako Sahara a Gobi ?

C: Došlo k drastickým změnám podnebí z mnoha důvodů, jeden byl zvýšená aktivita Centrálního galaktického slunce. Kdysi přes území dnešní Sahary protékala řeka, ta je teď v podzemí a ta řeka zmizela a kvůli tomu se změnilo klima a celý ekosystém. Bylo to zhruba před 8 000 lety a tak se původně hustá vegetace změnila v poušť.

U: Jaké poslání měl Zarathustra kdysi a jaké má teď?

C: Jeho posláním bylo přinést více světla a jeden aspekt osvícení k povrchové populaci a to poslání má pořád.

U: Takže teď je vzestoupenou bytostí.

C: Ano.

U: Existuje ještě nějaký člověk, který není hvězdným semínkem a který je teď také vzestoupený?

C: Ne stejně, ne tolik, ale je určitý počet domorodých pozemských obyvatel, kteří si jsou svým způsobem dosti vědomi toho, co se děje.

U: Takže, říkáte, že temné síly vytvořily za posledních 25 000 let karanténu, budujíc jednu vrstvu za druhou? [C: Ano] Zasahovaly do toho procesu nějak světelné síly?

C: Natolik, jak to šlo.

U: Řekl jste, že vzestoupení mistři vzestoupili před rokem 1996, takže je pro ně těžké pochopit, jaký je tu život po roce 1996, kdy máme ve zvýšené míře implantáty. A těch 8 lidí, kteří vzestoupili po roce 1996, mohou ti jim pomoct, aby to pochopili?

C: Ano, jistě mohou pomoct, ale také musíte rozumět tomu, že ta specifická skupina, která vzestoupila, nežila běžný život. Byli izolováni v komunitě, měli velmi malý kontakt s vnějším světem, takže měli chráněný život, nežili ve velkém městě a nemuseli bojovat o přežití, jako většina lidí.

U: Jak dlouho po roce 1996 vzestoupili?

C: V současné době je to utajovaná informace.

U: Ok.

Patrick: Teď bych se chtěl zeptat na nějaké pověry. První: byl Tchajwan součástí Lemurie? A pokud ano, existují nějaké geologické důkazy, které by to podpořily?

C: Nacházel se na okraji Lemurie, a geologické důkazy existují v celé pacifické pánvi pod hladinou, ne přesně na Tchajwanu, ale velmi snadno to lze poznat na úseku mezi indickou pevninou a Srí Lankou. Je tam potopený podvodní most, který byl ne tak dávno na povrchu.

P: Žijeme v holografické vesmíru?

C: Ne. Ne tak, jak to někteří lidé interpretují. Žijeme v multidimenzionálním vesmíru. Ano, je holografický v tom smyslu, že malý kousek vesmíru reprezentuje celek, ale nežijeme v holografickém vesmíru ve smyslu, že by byl celý vesmír iluzí.

P: Proč se většina kruhů v obilí objevuje na Západě, zejména v Avebury, Anglie?

C: V té části Anglie se nachází velmi silný energetický vortex, který umožňuje manifestaci plejádských plavidel, které ty kruhy tvoří.

P: Ano, neviděl jsem žádný skutečný kruh na Tchajwanu nebo v Číně.

C: Objevují se, ale ne tak často, jako v Anglii.

P: Jaký účel mají linie v Nazce?

C: Byla to součást přistávací dráhy pro jisté civilizace před mnoha tisíci lety.

P: Něco jako letiště pro mateřskou loď?

C: Ano, něco takového.

P: Na vašich stránkách často vidím mistra Yodu. Existuje, anebo představuje nějaký archetyp?

C: Ano, je to archetyp.

P: Jaký?

C: Archetyp moudré bytosti, která svou moudrostí může čelit všem plánům temných sil a odolat jim.

P: Proč jsou Archoni tak alergičtí na energii Bohyně?

C: Protože energie Bohyně představuje vše, co nechtějí, aby bylo reprezentováno. Vlastně energie Bohyně má moc proměnit všechnu temnotu na Světlo a promění všechnu temnotu na světlo, proto to nechtějí.

Untwine: Řekl jste, že linie v Nazce byly přistávací dráhy nějaké starobylé civilizace. Platí to samé pro kaňon Chaco v Novém Mexiku?

C: To bylo jinak, ale ano, také se to týká mimozemské přítomnosti v té části světa - v tomto konkrétním případě.

U: Kdo byl Ráma ze staroindických bájí?

C: Jeden z hrdinů, velmi vyspělá duchovních bytost z pozdní Atlantidy.

U: Kde jsou hlavní Agartská města v Evropě?

C: Některá jsou pod velkými městy, samozřejmě pod povrchem Londýna, Paříže, Mnichova a některá jsou docela vysoko, pod povrchem v Alpách.

U: Na poslední konferenci jste hovořil o nějaké hranici či pomezí, který v podzemí vytvořily temné síly, aby zablokovaly průchod mezi východní a západní agartskou sítí. (Ano). Jaká je to bariéra a je stále aktivní?

C: Je to fyzická bariéra, která do jisté míry stále existuje a je umístěna, to neřeknu kde, ale která do značné míry brání toku informací a kontaktům mezi sítí východní a západní Agarty. Není úplně vzduchotěsná, ale v té oblasti představuje hodně rušivý prvek a nebezpečí.

U: Došlo k nějakému mimozemskému kontaktu, který byl nazván signál překvapení. Kdo ho vyslal?

C: Musím vás zklamat, nebyl to pravý mimozemský signál, byl z jiného zdroje.

U: Z jakého zdroje?

C: Jednalo se o aktivity Kabaly, nebyl to skutečný signál ET.

U: Co znamená ten hluboký zvuk, který je často slyšet v Taos, Nové Mexiko ?

C: Jedná se o součást infrazvukových experimentů a Nové Mexiko je oblastí mnoha podzemních základen a probíhá tam hodně pokusů se skalárovými zbraněmi a Taos je velmi blízko k určitým vojenským laboratořím, kde se testují skalární zbraně. Bohužel, je to jedno z takových míst.

U: Co je za příběhem o Lochnesce?

C: Ano, žilo tam jedno zvíře; na povrchu planety vlastně žije mnoho tvorů, kteří nejsou oficiálně uznáni.

U: Je to nějaký potomek dinosaurů nebo něco jiného?

C: Něco podobného.

Patrick: Teď bych se chtěl dotázat na život po Události. Mnozí pracovníci světla očekávají balíčky prosperity a příspěvek z nadace St. Germaina. Nevíme, jak bude Hnutí odporu rozdělovat ty fondy lidem, kteří mají několik bankovních účtů, anebo kteří nemají žádný?

C: To není problém. Když má někdo víc účtů, bude to dodáno, kam chce, a pokud nemají účet, jsou jiné způsoby jak to doručit. Někteří budou kontaktováni fyzicky. Je mnoho způsobů, jak to udělat, to není těžké. Je to pouze otázka logistiky, takže to vůbec není velký problém.

P: Mají síly světla nějaký plán obnovy pro kasínová města jako je Las Vegas a Macao?

C: Ano, samozřejmě, že mají plány.

P: Jaké?

C: Bude to součástí celosvětové restrukturalizace městských center, víc to bude napojeno na posvátnou geometrii a bude se jednat o postupný proces, vyžádá si to nějaký čas. Není to okamžité, není to priorita číslo jeden, ale ty změny infrastruktury se postupně stanou. Nejdříve postupně a pak docela výrazně zrychlí.

P: Budou moct lidé po Události praktikovat bojová umění anebo střelbu z palných zbraní?

C: Lidé, kteří budou provozovat bojová umění, která mají duchovní základ, budou mít někdy nutkání v tom pokračovat. Lidé, používající střelné zbraně je budou moct používat, ale nebude za tím žádný násilný motiv.

P: Máme po Události zaregistrovat Prepare for Change jako celosvětovou organizaci?

C: Nebudete to muset nikde registrovat, smyslem Prepare for Change je být prospěšným v situacích před Událostí.

P: A po Události?

C: Po Události nastane změna ohledně smyslu Prepare for Change, stane se součástí nové infrastruktury a bude pomáhat v transformaci planety.

P: Aha. Víte, jak Hnutí odporu na Planetě X jednalo s těmi iluminátskými otrokáři, poté co osvobodili svou planetu?

C: Byli souzeni stejně, jako bude souzena Kabala na Zemi při Události a mnozí z nich šli do Centrálního slunce.

P: Takže Země projde stejným procesem, ano?

C: Ano, přesně tak.

Untwine: Řekl jste, že v Antarktidě jsou příbytky vzestoupených mistrů. Je tam přítomen nějaký konkrétní mistr?

C: Jsou to většinou mistři, kteří nemají přímé poslání ohledně lidstva, ale většinou ohledně celkové situace na planetě Zemi, energetické mřížky a dalších věcí, které nejsou přímo spojeny s lidstvem.

U: Můžete některé ty mistry jmenovat, nebo nejsou známi?

C: Povrchové populaci nejsou známi.

U: Děkuji, to je vše.

C: Výborně.

U: Moc děkujeme, Cobro.

P: Děkujeme, Cobro.

C: Ok, děkuji.

Přejeme všem lásku a hodně odvahy.

Překlad: MirkaProsíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: