úterý 20. září 2016

Corey Goode info aktualizace 2Originál je z dne 22. srpna 2016

(první část najdete zde: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/08/corey-goode-update-cast-1.html)

Raw-Tear-Eir mě pozdravil obvyklým způsobem. Raw-Rain-Eir, Raw-Mare-Eir a bytost s trojúhelníkovou hlavou stáli asi 9m ode mne a vypadalo to, že jejich pozornost je zaměřena mým směrem.

Tear-Eir pak se mnou začal komunikovat stejným slovoslovím, jaké jsem viděl v Zákonu jednoty.

Když jsem byl letos v pozdním létě v Joshua Tree, zažil jsem něco, co mne zaskočilo. Začalo to, když mnoho z účastníků akce Contact in the Desert (pozn. konalo se v červnu 2016) vidělo po nějakou dobu na obloze ve vysoké výšce modré blikající světlo. Nebylo tam žádné doprovodné červené světlo, jaké je normálně vidět v případě letadel. „Modrý blinkr“ se vůbec nepohyboval dopředu, dozadu a ze strany na stranu v různých vzorech jako letadlo. Když jsem to sám uviděl, zavolal jsem vzrušeně Davida, který brzy vyšel ven a také to po delší dobu sledoval.

Příštího rána, když jsem ležel na posteli ve svém pokoji, jsem najednou uslyšel sbor hlasů různého věku a pohlaví, jak opakuje „My jsme poslové a pomocníci jednoho nekonečného stvořitele/nekonečného stvořitele jednoho (One Infinite Creator)“. Okamžitě jsem vyskočil z postele a vyšel ven, abych se podíval, jestli je zdroj těch hlasů viditelný. Nic jsem neviděl, když jsem pátral pohledem po pouštním terénu a obloze nad ním. Hlasy ustaly. Šel jsem zpět do pokoje a sedl si na postel, přemýšlejíc, co se to právě stalo. Přelétl jsem pohledem po mé kopii první knihy Zákona jednoty, která ležela u hlavy mé postele.

Už několik měsíců jsem se pokoušel tu knihu číst, ale nebyl jsem schopen udržet nic z toho, co jsem četl. Když jsem se pokoušel ji číst, má mysl se někde toulala. Slova vypadala, jako by se vznášela nad stránkou, z čehož se mi zvedal žaludek a jímala mne závrať, když jsem se snažil dotlačit ke čtení. Natáhl jsem se po knize, zvedl ji a začal číst, a to bylo poprvé, co jsem byl schopen informace udržet. Jakmile jsem skončil s četbou knihy, překvapilo mě, že když jsem se příště setkal s Tear-Eir, komunikoval se mnou stejnými slovy/stylizací. Nyní jsem byl schopen pokládat více přímých otázek a získat odpovědi, které bylo snazší přeložit do lidské řeči. (Mimochodem, velmi zajímavá stylizace, v tom Zákoně jednoty. např. používání termínu „sound komplex“ = zvukový komplex, čímž je míněno slovo/výraz apod. Pozn. překl.)

Zhruba o týden později, mě opět probudil modrý orb, jak vniknul do mého pokoje. Nebyl jsem předtím o tomto setkání zpraven, takže jsem se nemohl mentálně připravit nebo převléci. Pak jsem byl přepraven na jednu ze sfér, kde na mne čekal Tear-Eir. Při tomto setkání s Tear‑Eir se mi dostalo potvrzení, že se uskutečnilo mé první spojení/kontakt s bytostí s trojúhelníkovou hlavou, když jsem uslyšel větu „My jsme poslové a pomocníci jednoho nekonečného stvořitele/nekonečného stvořitele jednoho (One Infinite Creator)“. Jméno, které Tear-Eir použil pro tuto bytost, znělo krátce a bylo téměř nevyslovitelné. Když to jméno padlo, tak jsem díky všeobecnému kontextu rozhovoru věděl, koho se týká.

Při našem současném setkání jsem stál před Tear-Eir a on začal komunikovat. Má pozornost byla odvedena zpět na kosmickou scenérii, která se rozprostírala okolo nás. Pozoroval jsem sféry, jak se na své cestě do vnějšku solárního systému pomalu pohybují ve směru Venuše a Země. Vypadaly, jako by stále více a více mizely/vytrácely se. Slunce začalo praskat/jiskřit tím samým zvláštním/podivným elektrickým výbojem, jehož jsem byl svědkem při mé poslední návštěvě před několika dny. Vypadalo to, jako by tam byla aureola/svatozář oblouku elektřiny vyzařující ze sluneční korony.

Pak mi Tear-Eir poslat vizualizace Slunce vyzařujícího pulzujícím způsobem sérii silných energetických výšlehů. Nato jsem uviděl energetické vlny, jak naráží do magnetického pole Země a ovinují se okolo něj. Energie byla skrze severní a jižní pól zacílena/nasměrována do jádra Země a pak se vynořila ven skrze zemský povrch.

Pomyslel jsem si pro sebe, že je nemožné se před těmito energetickými vlnami v podzemí ukrýt, bez ohledu na to, jak hluboko pod povrchem nebo jak vyspělou technologií byste byli zaštítěni. Očekával jsem, že další rozhovor se bude týkat scény, jíž jsem byl právě očitým svědkem. Tear-Eir mi pak sdělil, že naše spolu‑tvůrčí kolektivní vědomí v tom, co bylo, hrálo roli a že se to brzy vyjeví.

Nešokovalo mě slyšet, že to, co se odehrávalo v našem solárním systému, mělo složky energetické, kosmologické a kolektivního vědomí. I když mě překvapilo zjištění, jak moc naše kolektivní vědomí ovlivňovalo tuto realitu. Pak mi Tear-Eir sdělil, že každý, i ten nejposlednější člověk na planetě, byl důležitým přispěvatelem v tomto procesu a že žádná bytost nebyla/není důležitější nebo výjimečnější než jiná. To je poselství jednoty/jednotnosti/jednoho – ústřední bod (premisa) série Zákona jednoty.

„On“ dále sdělil, že vědomí ostatních bytostí, které jsou nyní chyceny v našem solárním systému, se také podílelo v tomto procesu. Tear-Eir pak uvedl, že vzrůstající energetické vlny způsobovaly změny v chování na Zemi, stejně jako na rozličných základnách a plavidlech, která dlí uvnitř našeho solárního systému. Také to narušovalo matrici/síť/mřížku „behaviorální modifikace“ (pozměněného chování), která ovlivňovala/ovlivňuje myšlenky a chování lidí na této planetě po mnoho tisíciletí. Výsledkem je, že tato matrice/síť/mřížka musela být zesílena na maximální stupeň své síly/výkonu, aby měla na populaci kýžený efekt, což, jak mi bylo řečeno, mělo vliv i na nárůst jejích postranních efektů.

Energetické změny a zvýšený výkon/síla sítě kontroly mysli způsobovala, že se lidé začali chovat nevyzpytatelně, začali být apatičtí a nevýkonní. Já sám, jsem si tohoto dopadu povšiml nejen na sobě, ale i na ostatních lidech operujících v nedávných měsících okolo mne.

Tear-Eir pak konstatoval, že jsme dosáhli bodu zvýšeného slučování „časových realit“, které bude exponenciálně pokračovat, jak se zvyšuje energie vyzařující z naší hvězdy.

Dostal jsem emaily s dotazy týkajícími se „Mandelova efektu“, ale nebyl jsem schopen se tím zabývat. Při jedné z našich nedávných cest na natáčení epizod Odhaleného vesmíru (Cosmic Disclosure) nadhodil jeden z producentů toto téma a detailně ho rozvedl. Můj zájem dosáhl vrcholu a když jsem se dostal domů, prozkoumal jsem tento fenomén do hloubky. (Pozn. překl. Mandelův efekt spočívá v tom, že část lidí si pamatuje jednu verzi událostí a další část jinou. V USA si toho všimli na jednom Dragon conu v roce 2010, když část lidí měla „zafixováno,(pamatovala si vše velmi detailně, a to včetně klipů z pohřbu, projevu vdovy, truchlení v JAR a výtržností ve městech), že Nelson Mandela zemřel v 80-tých letech ve vězení, zatímco podle jiných stále žil /teď už nežije, alespoň podle mého internetu/. Někteří lidé si také pamatují epizody ze Star Treku, které natočeny vůbec nebyly /anebo byly a sloučením časových realit jsme o ně přišly? chjo/. Bližší info v angličtině http://knowyourmeme.com/memes/the-mandela-effect.)

Tear-Eir pak sdělil, že se vskutku jednalo o reálnou zkušenost a že je to příklad toho, co budeme zakoušet stále víc a víc až do závěrečného sloučení (časových linií/realit). Prohlásil, že naše spolu‑tvůrčí vědomí nás směřuje k volbě časové reality, kterou budeme nakonec prožívat. Máme jen malý prostor na to, protlačit sami sebe skrz, abychom společně prožívali optimální časovou realitu.

Pak jsme s Tear-Eir probírali několik jiných témat, včetně osobních nebo týkajících se lidí operujících okolo mne. Jedním z témat, bylo šokujícně nízké procento lidstva, které by bylo připraveno na vzestup, pokud by k němu mělo dojít nyní. Jednalo by se přibližně pouze o 0,042 %, což je méně než jeden z 2 300 lidí. Bylo zřejmé, že čas na to, aby si každý z nás zpracoval svou karmu a navýšil svou vlastní stránku (polaritu) služby ostatním, se krátí.

Zeptal jsem se, jestli bude možné říct, zda jsme sami sebe nasměrovali do optimální časové reality. Tear-Eir jednoduše odpověděl že, „pokud se bude svět otřásat“ okolo mě a Davida, pak budeme vědět, že naše kolektivní vědomí si vybralo „jinou než optimální časovou realitu“. V tom případě já a David budeme skřípat zuby a rozpoznávat, co se stalo.

Pomyslel jsem si pro sebe, že by mohlo jít o zemětřesení, ale David a já žijeme docela daleko od sebe. Pravděpodobnost toho, že bychom oba zažívali to samé zemětřesení, je velmi malá. Ačkoliv poté, co jsem to prodiskutovával s Davidem, řekl, že součástí scénáře posunu pólů budou i současně probíhající zemětřesení ve světě, sopečná aktivita, tsunami a superbouře. Je důležité si tady poznamenat (zapsat za uši s vykřičníkem!), že MÁME SCHOPNOST řídit/ kormidlovat/NASMĚROVAT naši budoucnost do „optimální časové reality“. Součástí toho je i vyvíjet tlak na úplné odhalení/zveřejnění a pracovat sami na sobě, abychom zvýšili naše vlastní pozitivní stránky (polarity) a vzestoupili.

Chtěl jsem se dozvědět více o tom, co mi bylo právě sděleno, když jsem si všiml, že přistál modrý orb a umístil Gonzalese vedle ostatních tří bytostí zmiňovaných dříve. Gonzales k nim byl obrácen čelem a zjevně s nimi komunikoval. Jakmile jsme s Tear-Eir zakončili naši komunikaci, přesunula se celá skupina ladným klouzavým pohybem asi na 3m od nás.

Gonzales mne s velkým úsměvem pozdravil a zeptal se „Doufám, že jsem ti moc nechyběl?“. Bylo hezké vidět, že má stále tentýž smysl pro humor. Vrátil se právě z jednání s SSP Aliancí, kterého se účastnila i Mayská skupina. Pak mě vzal kolem ramen a vedl mně se projít. Nyní mi začal předávat zbytek informací, v čemž nás předtím přerušil přílet modrého orbu, který ho odnesl pryč.

Pak sám sobě položil otázku „Tak kdepak jsme to skončili? Á, ano“. Nata prošel pár věcí, o kterých jsme se bavili již dříve, aby mohl začít tam, kde předtím skončil.

Když opět probíral detaily ohledně Antarktidy, zmínil několik nových údajů, které v naší předchozí konverzaci neuvedl. Nejvíc vyčnívala informace, že nedaleko od ruin, které jsem pozoroval, se nachází starodávné pohřebiště se stářím hrobů v rozmezí 18 až 60 tisíc let. Odkryté pozůstatky patřily nečlověčí rase s protáhlými lebkami a zvláštní kosterní strukturou. Konkrétně, jejich hrudní koš a boky měly odlišné proporce od normálních lidských bytostí. To byl popis, který jsem okamžitě rozpoznal, protože pasoval na egyptské faraony jako Achnaton a jeho žena Nefertiti. Mimoto se v ledovém šelfu, zamrzlém rychlostí blesku, našly zachované pozůstatky těch samých bytostí, spolu s různými prehistorickými zvířaty. Některé z těchto rozvalin byly vyzvednuty nad úroveň povrchu a bleskově zamrazeny do ledu. Bylo to jako obrovská tsunami náhle přeměněná v led. Ať se stalo cokoliv, došlo k tomu velmi rychle a pouze s malým varováním pro obyvatele těchto staveb – shodně s teorií o náhlém posunu pólů.

Gonzales mi řekl, že když pobýval těch několik týdnů v podzemí u Ansharů, viděl některé zajímavě věci, které vypozoroval, když prováděl svůj průzkum terénu, jenž spočíval v tom, že chodil všude, kam mohl a prohlížel si vše, co tam viděl. Při dvou různých příležitostech si všiml dvou příslušníků kněžské kasty, jak jdou dolů chodbou, která končila pevnou stěnou jeskyně. Oni prošli přímo skrz stěnu, ale Gonzlas toho nebyl schopen. Bylo pro něj docela obtížné najít způsob, jak se podívat do místnosti, kam oni vcházeli, ale nakonec se mu podařilo objevit škvíru ve stěně, která mu umožnila nahlížet tam, kam oni vešli. Když se podíval dovnitř, uviděl množství různých druhů obrů, kteří rozmlouvali s těmi dvěma kněžími. Jejich výšky se značně lišily. Tito obři byli velmi znepokojení. Vypadlo to, že jsou to vězni nebo uprchlíci. Ten větší z nich, který vpředu hovořil s knězem, měl hlavu v dlani a vydával zvuky, které Gonzales vnímal jako sténání/úpění. Krátce po tomto incidentu se Gonzales stal nežádoucím a byl vypoklonkován. O tom, proč tam ti obři byli, žádnou informaci neměl.

Nato se Gonzales rozhovořil o podrobnostech z posledního vyjednávání mezi pozemskou aliancí a syndikáty, které tvoří to, co mnoho z nás zmiňuje jako Cabal. Vypadá to, že vyjednávání vůbec nepostupují rychle. Nyní se debatuje o osudech členů syndikátů a těch, kteří pracovali pod nimi, ať už vědomě nebo nevědomě. Tyto syndikáty trvají buď na plné imunitě a prominutí trestního stíhání pro každého z jejich skupin nebo nedostane imunitu nikdo. Zmínili (udali) každého, kdo pracoval v některém z rozličných nepřiznaných programů na planetě, stejně jako ty, kteří jim sloužili mimo planetu, jako jsem to dělal já v SSP.

Také pokračovali v trvání na kontrolovaném, částečném odhalení, které by probíhalo postupně v příštích 100 letech. Byli proti jakémukoliv druhu document dumps/zahlcení dokumentací, protože trvají na tom, že by to destabilizovalo celý socio-ekonomický systém na planetě. (Document dumps –práv. def.: Způsob odpovědi na žádost o vydání informací, který spočívá v předání obrovského množství dat protistraně nepřátelským a nepříjemným způsobem -> lidově řečeno, zahltit a šmudlo hledej /jehlu v kupce sena/. Nicméně tady je to spíš míněno ve smyslu uvolnění obrovského množství informací najednou. Pozn. překl) Tvrdili, že úplné odhalení by vedlo k chaosu a k mnoha úmrtím v důsledku výtržnictví, vzteku a paniky v zemích, které jsou oběťmi Cabal. Tyto obětované země by si mohly začít navzájem nabourávat své ekonomiky a podnikat proti sobě náhlé a nestoudně agresivní úkony, vedoucí k rozsáhlým válkám. Velký počet členů pozemské aliance sdílí obdobný strach, že by takovéto scénáře v případě úplného odhalení mohly nastat.

Gonzales pak pokračoval v prohlášení, že syndikáty už jsou na masivní document dump připraveny. Vyvinuly vypínač internetu, takže mohou vyřadit komunikační prostředky a v určitých oblastech dokonce elektřinu a stopnout tak data, aby je nikdo nemohl prohlížet. Mohou zmírnit jakoukoliv odezvu od těch, kteří už data shlédli, a to například prostřednictvím jimi kontrolovaných mediálních organizací. Mohou také ostříhat a odstranit videa, články nebo příspěvky na sociálních médiích, která jsou v rozporu s jejich agendou. Gonzales řekl, že akce document dump může odstartovat jako data dump válka (Data dump - přesun obrovského množství dat z jednoho systému do jiného úložiště apod., ale dá se to vyložit obdobně jako document dump, akorát se tentokrát jedná o zahlcení čistě daty/údaji. Pozn. překl.).

Vypadá to, že Panama Papers byly prvním úderem Cabal, kterým dali alianci vědět, že také disponuji usvědčující dokumentaci, kterou mohou spoustu z nich dostat před soud.

Nyní se má za to, že k document dumps musí docházet ve vlnách, aby se zvýšila možnost, že se to skutečně dostane až k obyvatelstvu. Tyto syndikáty soustavně usilovali o 3. světovou válku, ale bez jakéhokoliv úspěchu.

Neustále pokračují ve výhrůžkách, že vyvolají přírodní neštěstí, což zahrnuje i odpálení náloží, které by způsobily výbuch dvou supervulkánů, čímž by na určité úrovni došlo k vyhynutí planety. Značně pochybuji, že by bylo dovoleno, aby se něco takového stalo, ale většina pozemské aliance nemá pocit, že by na to měla sázet.

Ve vyšších vrstvách naší atmosféry a v různých oblastech na Zemi a na jiných nebeských tělesech stále pokračují šarvátky a v obou skupinách panuje velmi reálný strach, že nějaké pokročilé plavidlo havaruje v zalidněné oblasti. Obě skupiny mají ve svých řadách členy, kteří jsou připraveni se po tom vrhnout, pokud k takové havárii skutečně dojde.

Už mají ušité i krycí historky, které obnášejí zřícení satelitů s nukleárním pohonem a s následnou kontaminací rozsáhlých oblastí, což by mohlo donutit lidi buď uprchnout, nebo zůstat ve svých domovech, dokud nedostanou jiné informace. Je používáno množství rozdílných krycích příběhů, které jim umožní, pokusit se odklidit trosky předtím, než je uvidí očití svědci nebo vyfotí někdo z místní populace.

V těchto šarvátkách bylo zničeno mnoho různých vojenských satelitů a zbraňových platforem tím, že shořely v atmosféře nebo byly odmrštěny z naší orbity. Určitý počet selhání, která zapříčinila ztrátu některých z těchto aktiv, byla přisouzena stále vzrůstající sluneční aktivitě.

Probírali jsme i několik dalších témat, která končila tím, jak mi Gonzales předal olivovou ratolest od SSP aliance, což již zmínil v našem předchozím rozhovoru. Vyřídil mi, že pokud budou mít stále přístup do LOC a k tamní léčivé technologii, tak mi ji zpřístupní. Problém je, že momentálně k ní přístup nemají. Prohlásili, že se jim podařilo zajistit nějaká lékařská aktiva, která by mi pomohla s některými z mých zdravotních problémů, které jsou důsledkem mé služby v programu SSP „20 a zpět“.

Také mi nabídli, že se mi Kovboj veřejně omluví. Při pouhé zmínce o tomto individuu jsem ztuhnul a vyhlídka, že bych se opět ocitl v jeho přítomnosti, mě mimořádným nadšením nenaplňovala. Jako by mi četl myšlenky, prohlásil Gonzales, že tento jedinec dostal domácí vězení, protože odmítl přestat mě sledovat prostřednictvím svých kontaktů.

SSP aliance dále chtěla, abych přijal dohodu, ke které se mě pokoušel donutit Kovboj. Chtěli, abych se stal jejich aktivem a řídil se jejich příkazy. Pokud bych souhlasil, dostal bych logistickou a finanční podporu, ale nasadili by mi tak náhubek, abych nemohl Davidovi a komukoliv dalšímu zveřejňovat úplné podrobnosti. Z toho jsem měl pocit, jako by ta nabízená olivová ratolest neplodila žádné ovoce. S politováním jsem odmítnul.

Nicméně Gontzales prohlásil, že v budoucnu se před nimi (SSP Aliancí) budu stejně objevovat jako prostředník mezi nimi a Aliancí bytostí sfér. Někteří z těchto jedinců budou také přítomni na budoucím setkání organizovaném jinými nepozemskými skupinami, a proto bych potřeboval s nimi udržovat jakž takž přátelské pracovní vztahy, což v tuto chvíli vypadalo jako nemožné.

Předtím, než jsme ukončili konverzaci, jsme ještě hovořili o nadcházejících prezidentských volbách v USA a o některých dalších méně významných tématech. Gonzales řekl, že Cabal nedovolí, aby se Trump stal prezidentem USA, i kdyby museli použít některé svých aktiv, abych k němu v den inaugurace doběhlo a probodlo ho.

Gonzales pak vytáhl jiné téma, o kterém jsme diskutovali před měsícem. Došlo k docela velkým pohybům DHS aktiv (DHS=Department of Homeland Security - Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických = vládní agentura, Pozn. překl.) a operativců, kteří se rozmísťují tak, aby byli připraveni na sociální nepokoje. Zamýšlejí potlačit jakékoliv nepokoje násilím. To vyžaduje, abych různé skupiny v armádě tyto operativce zastínily týmy speciálních sil. Tyto skupiny cestují v obyčejném oblečení a nechávají se zaměstnat v oblastech, kam byli přiděleni, aby zde splynuli.

Gonzales prohlásil, že skupiny Cabal se radovaly z nedávné úspěšné operace rozdmýchávání rasových neshod a působení výtržnictví. Předpokládal, že tato operace se bude stupňovat v měsících před volbami a i pak. Také předpokládal, že země v Alianci začnou rozprodávat obligace a úplně opustí dolar, což bude další operace pro rozptýlení mas.

V tomto bodě jsme byli oba odvezeni modrými koulemi, s velmi malou možností přípravy. Najednou jsem skončil u sebe doma. Pak jsem seděl s rukama v klíně a procházel informace, které jsem během pár hodin dostal, než jsem mohl pohnout se svým pravidelným rodinným životem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Během následujících týdnů jsem měl s Kaaree trochu více setkání, která byla převážně osobní povahy.

Pak mne 3. srpna 2016 kontaktovala s tím, abych se mentálně připravil na náš opětovný výlet na základny rasy Starodávných stavitelů (Ancient Builder Race) na Venuši a vně orbity Saturnu. Začal jsem meditovat a pokoušel jsem se dostat do toho správného rozpoložení mysli a vibrací pro toto setkání. Bylo naprosto jasné, že pokud to neudělám, tak mě pošlou obratem zpět jako předtím Gonzalese.

O týden později - 10. srpna 2016 - konečně k tomuto setkání došlo. Byl jsem nadšený a trochu nervózní z toho, že by mi mohl být odepřen vstup.

Krátce po 3. hodině ranní, právě když jsem dokončil oblékání, se v místnosti bíle zablesklo a já jsem zjistil, že stojím před Kaaree a dalšími dvěma muži z Ansharů. Byli jsme v té samé místnosti, kde jsem byl už předtím a která se nacházela mimo jejich hangár.

Vešli jsme do ansharského autobusu s modrými sedačkami a pak odletěli skrz modrý vortex/vír nad námi. Tento vortex/vír se pak objevil pod námi, jak jsme se vynořili nad oceánem předtím, než jsme vystoupali přímo nahoru skrze atmosféru. Proletěli jsme oblastí atmosféry Země, kde LOC a jiné skupiny řídící letový provoz „odpíchávají přílety a odlety“. Zdálo se, že to tentokrát zvládneme na Venuši rychleji, jelikož to bylo asi jen 10 minut letu.

Pak jsme zastavili ve stejné vzdálenosti od planety jako posledně. Tentokrát tam žádný letový provoz nebyl, až na to, co se jevilo býti malým asteroidem a jinými troskami uchycenými v orbitě Venuše. Čekali jsme o trochu déle, než nám trvalo dostat se tam. Pak Kaaree oznámila, „Máme povolení. Jsi připravený?“

K povrchu jsme přisvištěli tak rychle, že jsem stěží stihl zaznamenat těžké žlutavé mraky, skrze něž jsme se pohybovali. Zastavili jsme se asi 300 m nad povrchem planety, který byl extrémně vymletý větrem a deštěm. Některé z hor byly formované do zvláštních tvarů, o kterých by si někteří mohli myslet, že jsou uměle vytvořené.

Ansharský autobus pak zprůhledněl a všude okolo mne se začala objevovat data.

Podíval jsem se dolů a uvnitř kráteru jsem uviděl obrovskou stavbu ve tvaru písmene H. Podél středu tohoto H byl vyřezán velmi souměrný kanál. Technologie umístěná v našem plavidle rozsvítila v kanálu hluboko dole oblast, do které jsme se pak velmi vysokou rychlostí přesunuli. Ačkoliv jsem necítil žádnou setrvačnost, má mysl mi navodila v oblasti mého žaludku pocit jako při klesání. Po všech mých ostatních dobrodružstvích pro mne není tak snadné, že se takto ještě cítím.

Přesunuli jsme se ke dnu stavby ve tvaru písmene H, která byla tak ohromná, že se to s žádnou jinou známou stavbou nedá srovnat. Naše cestování jsme zakončili vespod stavby uvnitř jeskyně. Stěny jeskyně se leskly, jako by byly z křišťálu, ale nebyly průhledné.

Nacházelo se zde také pár struktur podobných obeliskům, které měli všude na sobě něco, co vypadalo jako ten samý symbol H – téměř jako totemový sloup.

Stáli jsme před velmi rozsáhlým vstupem do ještě mnohem rozsáhlejší jeskyně, když tu se před námi, bez jakéhokoliv varování, objevila čtyřmetrová bytost. Měla alabastrově bílou pokožku a oděna byla celá v bílém. Ansharové se o ní zmiňovali jako o „Strážci“.

Jeho oblečení vypadalo blyštivě, jako z plastu nebo vyleštěné kůže. Oči měl černé a nějak podivně vypadající nos, který směřoval z obličeje mírně dolů a okolo špičky měl abnormálně vypadající strukturu, jak se přeléval opět zpět nahoru. Měl velmi jasně vyrýsované lícní kosti, jevící se, jako by byly tvořeny přímkami. Nikdy neřekl ani slovo. Namísto toho se otočil a lehce nám pokynul hlavou, abychom ho následovali do rozlehlejší jeskyně.

Z úhlu, kde jsme stáli předtím, než jsme vešli do jeskyně, jsem mohl vidět část rozsáhlé skleněné konstrukce, která měla lehce šedočerný odstín skel, po způsobu tónovaných oken u auta. Oba dva piloti zůstali u vstupu do jeskyně a Kaaree pokračovala dál vedle mne.

Když jsme vešli do jeskyně, ohromilo mne vidět, že stavba byla součástí jakés takés obří skleněné pyramidy. Základna pyramidy nebyla čtvercová. Namísto toho, aby ji tvořily přímky, byly všechny hrany zakřiveny dovnitř, čímž vytvářely dojem klenby, jak stoupaly do výše. Každá z těchto čtyř stran měla také rozsáhlé otevřené plochy, které umožňovaly kráčet do středu stavby, což jsme pak také udělali.

Jak jsme kráčeli vnitřkem stavby, začaly se všude na průsvitných stěnách rozsvěcovat statické symboly. Strop uvnitř byl přes 91 m vysoký. Celá stavba byla vysoká dobře přes 300 m a končila v oblasti, která se zdála být asi 30 m pod stropem jeskyně.

Strážce se pak se pak spojil s mojí myslí. Toto bylo mnohem silnější než s Bílým královským drakem, ale ne násilné ani invazivní. Prožitek začal něčím příbuzným s „rekapitulací života“. Začal jsem vidět míhat se vzpomínky/paměti z celého mého života – jako vidění mého otce ve staré modré houpací židli, kterou jsme kdysi měli. Vzpomínky se objevovaly v náhlých fragmentech jako rychle dopředu přetáčené video. Bylo zjevné, že se to odvíjí v čase zpětně od přítomnosti, a že kdybych to mohl vše zpomalit, tak by zde byl zhuštěn/shrnut celý můj život. Potom jsem začal zakoušet další „paměti“, které nebyly mé – každopádně ne z tohoto života. Objevovaly se a mizely tak rychle, že jsem si je ani nemohl zapamatovat. Dojem z těchto pamětí/vzpomínek byl nesmírný a neskutečný, a přesto důvěrně známý. Připomínalo mi to, jako dívat se na vzácná data, jak jedou na obrazovce počítače, a to tak rychle, že si ani nemůžete informace vědomě zapamatovat.

Od tohoto zážitku jsem cítil, jako by do mé mysli byl nahrán masivní zazipovaný soubor. To zabralo velké množství skladovacího prostoru a já ještě nemám heslo, abych jeho obsah odemkl.

Pak mne Strážce poprvé a naposled oslovil.

Zeptal se, „Chceš znalosti o tom, kdo jsi byl, kdo jsi a kdo budeš?“ Tato komunikace mne vyděsila, protože mi připadalo, že ji necítím pouze v mé hlavě, ale v celém mém těle. A opět jsem byl nucen říci ne, neboť mi bylo řečeno, že tato odpověď by drasticky změnila podstatu všech mých osobních vztahů různorodými způsoby, které nemohu předvídat. A to mě, mimo dalších věcí, přimělo pociťovat obavy o mou rodinu.

Pak jsem koutkem oka zahlédl nějaký pohyb. Pohlédl jsem na Kaaree, která měla paže křížem a dívala se dolů s obrovským úsměvem na tváři. Vypadalo to, že paličatost, o které se zmiňovala, když mi tuto otázku již předtím položila, stále přetrvává, ačkoliv já jsem byl se svou odpovědí spokojený.

Stavba okamžitě ožila a přes skleněnou konstrukci se začala pohybovat směsice barevných symbolů. Podíval jsem se na Kaaree a Strážce, abych viděl jejich reakci. Kaaree rychle ukázala svým hubeným prstem zpět nahoru na skleněnou konstrukci a řekla „Dívej se!“

Viděl jsem něco, co vypadalo jako dva různé druhy symbolů. Některé byly veliké a statické a ty ostatní se pohybovaly všemi směry, při čemž barevně blikaly. Cítil jsem, jako by se zvuky vyskytovaly v mé hlavě namísto toho, aby byly fyzicky slyšitelné uvnitř konstrukce. Nemohl jsem pochopit, na co jsem se to díval. Musím připustit, že mne velmi překvapilo, když jsem viděl, že se obdobné symboly nedávno objevily v kruzích v obilí (crop circle). I kdyby toto uskupení bylo něco jako hoax (podfuk), je možné, že mysl těch, kteří to vytvořili, inspirovalo to samé vědomí, se kterým jsem komunikoval já. Když jsem viděl některé ze symbolů v krystalové pyramidě, napadla mne náhle myšlenka, že to jsou čísla a matematické vzorce.

(obr kruhu v obilí)

Zeptal jsem se Kaaree, jestli to jsou matematické rovnice a ona mi netrpělivě odpověděla „ Je to matematický jazyk pradávných civilizací.“ Ukázala zpět na konstrukci a řekla mi, abych díval dál. Najednou všechny symboly, s výjimkou těch, které byly přítomny v okamžiku, když jsme poprvé vešli dovnitř, zmizely. Nato bez jakékoliv další komunikace zmizel i Strážce. Kaaree se pak otočila a odcházela z budovy a já ji následoval. Byl jsem nadmíru zmaten a trochu i zklamán touto zkušeností. Myslel jsem si „To je ono?“

Pak mi řekla, že teď míříme na základu rasy Starodávných stavitelů (Ancient Builder Race) vně orbity Saturnu.

Zastavil jsem se a zeptal se jí, co že se to právě událo. Řekla, že mi byly předány informace a také ode mne informace přijaty a že v budoucnu to vše bude dávat mnohem větší smysl. Přemítal jsem, jaké informace, které by už neznali, ze mě mohli vytáhnout. Chtěl jsem se dál držet tématu, ale vycítil jsem, že už dál nehodlá rozvádět to, co mi už sdělila.

Připojili jsme se ke dvěma ansharským pilotům, kteří teď byli v ansharském autobusovém plavidle. Pak jsme opustili jeskyni pod H stavbou a v okamžiku jsme byli ve vesmíru.

Mohl jsem vidět Saturn, a z toho, co jsem v té chvíli mohl soudit, byl velikosti stříbrného dolaru. Pak jsme vstoupili do jedné z časových bublin, právě takové jako ta, skrz kterou jsem prolétal, když jsem jel na jednání Super federace v přibližně tom samém místě/poloze okolo Jupitera. Jak jsme pronikali zevní bariérou časové anomálie, uviděl jsem přesnou repliku ambasády, ve které se setkává Superfederace. U této stanice žádné další plavidlo nedokovalo. Displeje na ansharském plavidle vykazovaly nulovou aktivitu nebo přítomnost známek života.

Zakotvili jsme a pak vešli. Kráčeli jsme dolů dlouhou úzkou částí stanice a skončili v té samé vstupní hale, kterou jsem znal z Jupitera. Stejně náhle jako na předchozí základně rasy Starodávných stavitelů se před námi objevil Strážce. Tentokrát nebylo řečeno ani slovo. Strážce sáhnul dovnitř mé mysli právě tak, jako to uděl ten předchozí.

Tentokrát jsem viděl obrazy/vize velikánských kulovitých objektů zaměřujících elektrické blesky na obrovské plavidlo připlouvající do solárního systému. I když jsem nemohl přesně rozluštit, co byly ty koule zač, mohly to být měsíce nebo planetoidy. Tak byly obrovské. Nevypadaly podobné sférám, které nyní navštěvují náš solární systém, a také to byly mnohem hmotnější a více fyzické objekty.

Pozoroval jsem něco, co vypadalo jako stovky scén takovýchto bitev, které plynuly velmi rychle znázorňujíce ty samé události. Pak jsem byl svědkem, jak koule vystřelila elektrický blesk na něco, co se jevilo jako Mars, když měl ještě atmosféru a tekutou vodu. Blesk trhal povrch Marsu a vytvářel obrovský kaňon. Atmosféra byla naplněna sutinami a pak zčervenala. Sutiny byly odvívány z planety a také pršely dolů na povrch.

Atmosféra byla naplněna párou. Velká část výparů byla z planety odstraněna a přeměněna v led, jak byly unášeny do vesmíru. Pak prolétly další scény a já jsem byl opět zaveden na Mars. Ten byl nyní těžce poničený a začínal vyhlížet stejně, jako vypadá dnes.

Pak jsem viděl, jak se na povrchu objevily houbovité mraky, jak gigantická plavidla odlétávala všemi směry z planety. Některé z nich mířily směrem na Zemi, zatímco ostatní směřovaly na opačnou stranu. Věděl jsem, že toto byl úplně odlišný incident, který se odehrál dlouho poté, co došlo k výchozí devastaci planety. Zdálo se, že zde byla globální jaderná válka.

Začínal jsem si uvědomovat, že mé dýchání a tlukot srdce se dramaticky zrychlily. Cítil jsem, jak se má hruď svírá úzkostí. Nato scéna skončila tak náhle, jako začala a Strážce zmizel.

Kaaree se na mě se zájmem dívala a zeptala se, jestli nepotřebuji chvilku. Zeptal jsem se jí, co že se to právě stalo. Řekla mi, že jsem přijal archív dat rasy Starodávných stavitelů, která pro mne na vědomé úrovni nejsou dostupná. Zeptal jsem se jí, k čemu je to dobré, když si na to nemohu vzpomenout a podat o tom zprávu. Usmála se a sdělila mi, že v blízké budoucnosti to vše bude dávat smysl. Tato odpověď mou zvědavost ohledně toho, co se odehrálo na posledních dvou místech, co jsme navštívili, neuspokojila. Nicméně jsem věděl, že v tuto chvíli mi o tom už nic dalšího neřekne.

Šli jsme dolů chodbami stanice na Saturnu, dokud jsme nebyli zpět u ansharského autobusu. Pak jsme se vrátili do ansharského hangáru, kde jsme naši cestu začali. Byl jsem tak hluboko zabrán do svých myšlenek, že jsem si sotva všiml našeho odletu ze stanice nebo našeho příletu do hangáru. Cítil jsem se nesmírně energeticky vyčerpaný. Poslali mě zpět domů, kde jsem se dovlekl do postele a v šatech v mžiku usnul.

Od této události jsem měl několik éterických konferenčních hovorů s Kaaree a několik setkání s SSP aliancí. Dostal jsem něco málo nových informací, ale nic opravdu významného v kosmickém slova smyslu. Žádná podpora, o které se Gonzales zmiňoval při tomto setkání, mi nabídnuta nebyla. Předpokládal jsem, že mi hodlají pomoci.

Když jsem se zeptal, proč ještě není na blízku žádná pomoc, bylo mi řečeno, že musíme nejdřív probrat pár věcí. To mě přivedlo k přesvědčení, že mi ve skutečnosti nehodlali poskytnout léčivé technologie, aby mi pomohli zmírnit nebo odstranit příznaky mé regrese po SSP službě 20 a zpět, ale že si budou klást podmínky.

Také se velmi zajímali o získání některých z dat rasy Starodávných stavitelů pohřbených hluboko v mém podvědomí a nabídli mi, že mi je pomohou vyextrahovat/vytáhnout. Bylo velmi zřetelné, že chtěli, abych se stal jejich aktivem/majetkem. Podmínkou bylo vzdát se veřejného působení a pracovat za scénou. Nebyli jsme schopni se dopracovat k nějaké dohodě a setkání tak skončilo zklamáním na obou stranách.

Od té doby jsem investoval obrovské množství času do pokusů získat přístup k informacím, které mi Strážci rasy Starodávných stavitelů předali. Až doposud bez úspěchu. Později mi bylo naznačeno, že kdybych přijal strážcovu nabídku, s největší pravděpodobností bych k těmto informacím získal přístup okamžitě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOVĚTEK DAVIDA WILCOCKA

Je pro mne velmi zajímavé číst Coreyho poslední zážitky.

Přestože toho z The Ascension Mysteries ještě mnoho nepřečetl, je mezi obsahem této nové knihy (vychází 30. srpna) a tím, co Corey právě zažil, vícero přímých souvztažností/korelací.

Kniha v sobě kombinuje zprávy/intel od informátorů, učení dávných náboženství a studium série Zákona jednoty a vypráví tak příběh o starodávné bitvě mezi dobrem a zlem, která zuří v našem solárním systému už půl milionu let.

Příběh začíná rasou Starodávných stavitelů, která zde, podle Zákona jednoty, vznikla před nějakými 2,6 miliardami let. Tato skupina se poprvé objevila na Venuši.

Vypadá to, že Corey získal přímou okružní jízdu po některých z jejich přežívajících původních zařízení. Byl představen holografické formě buď bytostí samých, nebo jednoho z jejich ochránců v podobě Strážce.

Skupina známá jako „Ochránci“ (Guardians) poskytla Starodávné rase stavitelů mocnou obrannou technologii, aby se mohli chránit proti invazi vetřelců. To se dálo formou celých měsíců, které účinkovaly jako zbraně, podobně jako Hvězda smrti (Death Star) ve filmech Hvězdné války (Star Wars).

Tyto zbraně původně ochraňovaly náš solární systém a tucet sousedních systémů před nepřátelskými útočníky, protože se nacházíme ve vysoce žádané oblasti galaxie.

Vypadá to, že náš vlastní solární systém byl využíván jako druh „vesmírné trestanecké kolonie“, kam byli v naději na převýchovu/nápravu umísťováni lidé, kteří v jiných světech propadli/neuspěli při Vzestupu.

Místo toho tito lidé nakonec uzavřeli dohodu s negativní, dravou umělou inteligencí, která naplnila jejich těla nanity a dala jim tak nadlidské schopnosti.

S touto drtivou silou umělé inteligence (UI) ve svých službách byli schopni se nabourat (hacknout) do těchto obranných měsíců a použít je jako útočné zbraně, k čemuž měsíce nikdy nebyly zamýšleny.

Tato skupina, kterou já nazývám Impérium (Empire), se stala extrémně bojechtivou. Napadali sousední planety, čímž si v nich získali mocné nepřátele.

Gonzales už nadnesl, že ke zničení Marsu došlo díky zbraním, které střílely z jednoho z těchto měsíců a zasáhly planetu samu. Nyní se zdá, že Coreyho vize toto podezření přímo dosvědčuje.

Přijde mi velmi zajímavé, že bytosti, které s Coreym spolupracují, mluví najednou tou samou stylizací, jakou vidíme v sérii Zákona jednoty. Už dlouho jsem cítil, že máme co do činění s těmi samými lidmi.

Zjištění, že zdroj Zákona jednoty se zde objevil tak fyzickým a osobním způsobem, pro mne bylo jedno z největších překvapení v mém životě.

Corey dostal možnost zažívat tyto věci z první ruky, kdežto já je potřebuji slyšet od něj - přinejmenším až do teď - s několika málo pozoruhodnými výjimkami, které jsme ještě nezveřejnili.

Rozsah a hloubka jeho zážitků/zkušeností je stejnou měrou vykoupena osobní daní, kterou za to platí, což mohu dosvědčit. Je velmi nepravděpodobné, pokud ne nemožné, že lže. Vše co vím a vidím, mi říká, že má velmi skutečné/reálné zkušenosti/zážitky.

Oba dva jsme zakusili velmi mocné a pokračující „negativní pozdravy“, ve smyslu Zákona jednoty.

To způsobilo, že každá z úrovní lidí, se kterým spolupracujeme, byla s námi oběma nespokojena a cítila, že neděláme dost pro to, abychom této inciativě pomohli pohnout se kupředu.

V poslední době jsme oba dva prošli hlubokou osobní transformací/přeměnou a léčebnou zkušeností, která nám, doufejme, dovolí být daleko víc produktivní a proaktivní, jak postupujeme kupředu.

Informace, které Corey získal ohledně události na slunci vedoucí k nějaké formě masového vzestupu, je v knize velmi důkladně zkoumána. Tyto nové datové body jen dále podtrhují významnost toho, o čem jsem psal.

Nezapomeňme také, že jsem měl vizi o přebalu knihy, a když přišel dokončený produkt (kniha), Corey právě poprvé navštívil alianci z vnitřní země.

Na přebalu knihy je obelisk se zářícím světlem na vrcholu a vyobrazením Saturnu v pozadí, jak jsem již naznačil.

Kaareeina skupina odvozuje sama sebe zpět k Saturnu a nosí přívěšky se Saturnem. Také mají ve svých zahradách obrovský obelisk s jasným světlem na vrcholu – právě tak, jak jsem požadoval, aby to bylo na přebalu mé knihy.

Pravděpodobnost toho, že by to všechno byla jen náhoda, je extrémně malá, ne-li směšná, když to vezmu z osobního úhlu pohledu.

Pouze skeptik s realistickým přístupem by to mohl brát tak, že Corey a já jsme na tom všem nějak spolupracovali. Ačkoli nic nemůže být více vzdáleno pravdě.

V tomto bodě mě karma mě stíhá s tak přísnou přesností, že se o čemkoliv neodvažuji lhát. Snažím se, aby každá má myšlenka byla pozitivní a láskyplná vůči mně i ostatním, jak jen to je možné.

Žádný z nás z toho nezbohatl a Coreyho finanční těžkosti jsou stále přetrvávajícím faktorem, se kterým se musíme vypořádávat a počítat s ním.

Corey procházel tak intenzivními zkušenostmi, že se často potřeboval na několik týdnů úplně stáhnout. Já jsem byl hodně během první poloviny roku v obdobné situaci, což způsobovalo mnoho problémů.

Oba jsme obdrželi kritické/závažné informace, které jsme měli okamžitě zveřejnit/odhalit a když jsme je nezvládli vypustit, trestuhodně jsme si to oba dva odskákali.

Corey si procházel mnohem tvrdšími zkušenostmi než cokoliv, co se mě samotnému kdy stalo, pokud si pamatuji.

Nyní si oba dáváme naše životy zpět dohromady a přicházíme na to, jak je sladit s touto nepopiratelně bizarní situací.

Neočekávám od vás, že mě v těch všech fantasticky znějících situacích vezmete jen tak za slovo.

Máme Odhalený vesmír (Cosmic Disclosure), týdenní pořad, ve kterém můžete vidět Coreyho, jak toto vše osobně popisuje a rozhodnout se, zde mu uvěříte či ne.

První měsíc je to prakticky zadarmo, jak můžete vidět, vše za 99 centů bez extra poplatků za zrušení.

Mnoho tisíc diváků bylo udiveno úrovní hloubky a závažností Coreyho svědectví, když odpovídá na mé spontánní otázky. Je vždy v obraze a ani mně se ho nikdy nepodařilo přichytit při tom, že by si protiřečil.

Má nová kniha je důkladně podložena spoustou vědeckých faktů a dosvědčujícími prohlášeními široké řady informátorů, které jsem mohl shromáždit.

Předobjednávkou knihy před 30. srpnem si zajistíte, že ji dostanete, když prvně vyjde a pomůžete nám tím zajistit, abychom se opět dostali na seznam nejprodávanějších bestsellerů v New York Times, což výrazně zvýší její všeobecnou důvěryhodnost.

Pokud mohu říct, vše z těchto věcí je opravdu pravda. Realita je skutečně velmi, velmi zvláštní. Zanedlouho sami zjistíme, co se bude dít.

Mezitím, učení Zákona jednoty klade důraz na lásku, soucit, odpuštění a službu ostatním, jakožto nejdůležitější klíče k osobnímu a planetárnímu vzestupu.

Jestli si děláte starosti o to, zda to „dáte“ či ne, odpověď je velmi jednoduchá: Jen buďte milí/příjemní/dobrý!

Vypadá to téměř směšně, že tak komplexní materiál se dá smrsknout na tak jednoduché poselství, ale to je podstata toho, o co tu jde.

Zdá se, že v naší budoucnosti uvidíme mnohem viditelnější známky těchto změn a já vás pobízím, abyste sami sebe připravili na Vzestup ….to víte, jen pro případ.

Překlad: Luc

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: