středa 10. srpna 2016

Technika čištění symbolem 8 - zbavte se poutZbavte se pout: začneme s číslicí 8


… úvod do práce Phillis Krystal (http://www.imagerynet.com/ties/ties.html)

Jak se můžeme osvobodit od svého negativního programování, od našich rodičů, přátel, příbuzných anebo ex-partnerů? Jak se můžeme osvobodit od našich pout k penězům nebo připoutání k moci? A je to nezbytné anebo žádoucí osvobodit se od pout k penězům anebo k moci?

Výraz “pouto” byl často špatně definován. Protože můžeme být bohatí a přesto nespoutaní. Moc připoutaní jsme, jestliže nám to, co už máme nestačí. Je tomu tak, jestliže reagujeme hněvem, když se něco nepovede, když o něco přijdeme, pak jsme příliš připoutaní. Můžeme být plně zapojeni do života a můžeme se plně věnovat své práci a našim blízkým… ale přesto můžeme být svobodní od našeho starého programování, která nás udržuje v minulosti a brání nám v plném prožívání přítomnosti.

Je cílem mnoha terapií nám pomoci se naučit žít v přítomném okamžiku, naučit nás mít rád ostatní, naučit nás milovat se a naučit se odpouštět. Téměř vše, co bylo napsáno v díle Atlantis se pokouší sloužit těmto cílům… a stejné je to s prací autora, tohoto zvláštího terapeuta používajícího představivost. Máme radost, že vám začínáme přinášet sérii článků o díle Phyllis Krystal, autorky knih “Cutting the Ties that Bind” / “Zbavte se pout” a “Cutting more Ties that Bind.” / “Zbavte se dalších pout”. Paní Krystal vyvinula sérii kroků, které nám pomohou tyto vazby ukončit. Pomocí těchto technik nám pomáhá zbavit se starých programů myšlení, starých pocitů a starých vzorců chování a poskytuje nám mocnou sadu nástrojů, která nám umožňují se osvobodit od svého nižšího já, našeho nižšího vědomí a které nám pomohou napojit se na naše vyšší vědomí.

Po celém světě vzniklo několik set skupin hnutí “Zbavte se pout”, ve kterém se lidé mohou pout zbavit ve skupinových sezeních. Tyto skupiny vzkvétají v Holandsku, Argentině, Irsku, Anglii, Německu a Francii, stejně tak jako se nyní formuje mnoho skupin v USA. Jestliže provádíte zbavování se pout ve skupině, nejsou z důvodu silné kolektivní energie skupiny potřeba žádné velké přípravy. Jestliže provádíte pod vedením odřezávání sami, pak si číslici “8” představujte alespoň dva týdny, než provedete odříznutí.

Paní Krystal uvádí, že číslice “8” je symbolem, který umožňuje osobě chránit si vlastní prostor a současně umožňuje vyvarovat se invazivnímu vstupování do prostoru jiných lidí. Jestliže toto cvičení s osmičkou provádíte, doporučuje se mít v protilehlé smičce současně pouze jedinou osobu, aby nedocházelo k promíchávání vašich reakcí vůči různým lidem. A zde již je tedy popis, jak se vizualizace se symbolem osmičky provádí:

1. Představte si, že sedíte nebo stojíte v kruhu zlatého světla, který vidíte na zemi kolem sebe, průměr tohoto kruhu je na rozpažení.

2. Představte si druhý kruh zlatého světla přímo před sebou, zhruba o stejné velikosti, a jak se dotýká, ale nepřekrývá s vaším prvním kruhem.

3. Tam, kde se oba kruhy dotýkají, si představte, jak neonově modré světlo opisuje ten protější kruh ve směru hodinových ručiček, až jej objede.

4. Pak nechte toto světlo opsat i
 váš kruh, s tím, že projede zleva před vámi, opíše půlkruh ve směru číslice 8 za vašimi zády a zprava se napojí tak, že bude osmička dokončena.

5. Pokračujte ve vizualizaci symbol 8 s modrým neonovým světlem pokaždé po dobu dvou minut ráno a večer jako přípravu na odříznutí pout, nebo to udělejte i během dne pokaždé chvilku, když si uvědomíte, že se snažíte někoho ovládat, nebo když si uvědomíte, že dovolujete někomu nebo něčemu ovládat vás.

Všechny tyto vizualizace musí být prováděny na zemi (být uzemněny). Jakmile by se vznesly, požádejte své vyšší vědomí, aby je opět připoutalo k zemi, dříve, než budete se cvičením pokračovat. Může vás zajímat účel modrého neonového světla – v této záležitosti paní Krystal zjistila, že neonové světlo má vliv na přitažení (udržení) projekcí v jejich kruhu. Jedná se o důležitý krok, který pomůže dané dvě osoby rozmotat. Toto modré neonové světlo také brání vzájemné invazi a ovládání.

Jestliže praktikujete cvičení se symbolem 8 jako přípravu na přetnutí pout s někým, který vám hodně ublížil, můžete zjistit, že taková osoba nechce ve svém protilehlém kruhu zůstat. Zde budete muset zapojit svoji představivost, abyste ji v tom kruhu udrželi. To je velmi důležité, protože v průběhu těchto dvou týdnů cvičení se symbolem osum si začínáte vyjasňovat svoje hranice a meze s danou osobou. Takže budete muset zapojit kreativní způsoby, jak ji v tom kruhu udržet. Možná, že budete muset tento kruh vytáhnout do výšky, aby tvořil válec… anebo budete muset vytvořit skleněnou stěnu. Možná tam budete dokonce nahoru muset dát dekl. Možná budete muset to budete muset zakrýt i zespodu. Jeden můj klient například v průběhu cvičení se symbolem 8 jako přípravu na odstřihnutí svého otce viděl v té osmičce tigra. Prakticky musel vystavět pevnost, aby tam tygra udržel a musel zapustit válec s půlmetru tlustými plexisklovými stěnami hluboko do podloží a to celé umístit na pevné piloty, aby to drželo. Vizualizace tohoto tigra v číslici 8 v něm rozdmýchala tak silné pocity, že se mu vrátili noční můry z dětství.

Poté, co jste cvičení se symbolem 8 prováděli dva týdny, pak budete připraveni tato svazující pouta přetnout. V průběhu dalších několika vydání Atlantis se na tento proces odřezávání pout podíváme podrobněji. Ale než se do toho pustíme, je důležité vědět následující. Přeřezáním těchto pout se nezbavujete svého vztahu. Například přeřezání pout s vaší matkou nebo otcem neznamená, že s nimi již nebudete ve vztahu. Znamená to, že vědomě projdete procesem, ve kterém si uvědomíte, jak svázaní jste a pak tato pouta nebo závazky přetnete, takže se takový vztah může vydat zdravým směrem. Zpřetrhání pout vám umožní osvobodit se, osvobodit se od ovládání, od zraňování, od hněvu, osvobodit se k tomu pohnout se v životě dál a žít ho naplno.

Mějte na paměti, že cvičení se symbolem 8 je jenom příprava pro zahřátí. Praktikováním tohoto cvičení pouta nepřetnete, to se naučíme v dalším vydání. Ale nemyslete si, že cvičení s osmičkou je jenom hračka s představivostí, jedná se o velmi mocnou a po dekády úspěšně používanou techniku.

autor: DG

POKRAČOVÁNÍ:

Samotné přetnutí pout a další postup a detaily techniky jsou vemi detailně popsány na tomto odkaze (http://www.krystal.cnchost.com/cut-ties.htm), ale protože mám pocit, že takovýto mechanický popis není potřeba, a zde ani vhodný, shrnuji níže již jen ve stručných bodech, jak to můžete například provést (navíc si myslím, že odpuštění musí předcházet vyléčení, v anglickém popise jsou tyto kroky pro mé vnímání obráceně...). V tomto textu používám shodně s originálem termín "vyšší vědomí", můžete to pro vás být i vyšší já, vesmír, Centrální Galaktické Slunce, duch, bůh, nějaký archanděl anebo nanebevzatý mistr, opět v souladu s tím, s jakým napojením jste zvyklí pracovat a co vám připádá právě nejvhodnější.

A) Vyzualizujte si světelný paprsek, který propojí vás, osobu naproti a vaše vyšší vědomí do trojúhelníku. (Je na vás, jestli si představíte své vyšší vědomí a vyšší vědomí řešené osoby společené nebo propojené. Také pokud čištění neprovádíte na osobu, ale na problém, můžete místo vyššího vědomí osoby, požádat o propojení a spolupráci vyšší vědomí (vyšší já) toho daného místa/problému/situace/kolektivu...)B) Uvolněte se a požádejte toto vyšší vědomí, vyšší já, aby vám ukázalo vše potřebné, prozkoumejte všechna nashromážděná pouta, emoce, myšlenky a odpadky, nechte je odpadávat.

C) VYJÁDŘETE SVÉ ODPUŠTĚNÍ A POŽÁDEJTE O ODPUŠTĚNÍ

D) Požádejte vyšší vědomí o vyčištění, rozpuštění odnesení a uklizení všeho potřebného, včetně starých, teď již nepotřebných energií, vzorců chování, nemocí, diskarnátů, jiných energetických parazitů, barier, omezení, kleteb, programů, prostě všeho neharmonického, temného a nepotřebného.

E) Požádejte o vyléčení všech energetických, emocionálních, fyzických či jiných jizev a o doplnění hojivé energie a o harmonizaci všech vašich těl.

F) VYJÁDŘETE VDĚČNOST

G) Požádejte si o vedení a inspiraci v dalších krocích.

H) PUSŤTE TO CELÉ Z HLAVY A JDĚTE ZNOVU ŽÍT

Výše uvedenou čistící techniku za pomoci symbol 8 je možné použít na čištění jakékoliv situace, vztahu, mechanismu, implantů, programování, atd. Je také na vašem uvážení, jestli si přípravu budete dělat čtrnáct dní, zaplatíte si letenku do Ameriky a koupíte si tam kurz anebo pochopíte tento starodávný princip osmičky a za pomoci svého vlastního uvážení a všeho, co jste se již naučili a o čem víte, že pro vás dobře funguje budete tuto svoji techniku používat pro zlepšení svého života a zlepšení života lidí kolem vás, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dle svého uvážení.

Další čistící techniky naleznete zde: http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/deprogramovani.html

S láskou,

MH


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: