sobota 27. srpna 2016

Corey Goode Update - část 1


Publikoval 16.8. Corey Good

Náš planetární a solární systém prochází mnohem hlubší změnou, než si je většina lidí schopna představit. Nejen, že mimozemšťané jsou velmi skuteční, a navíc jsou oboje, jak pozitivní, tak negativní skupiny, mnohem více zapojeny do našich životů, než by si většina z nás byla kdy schopna představit. Ačkoliv mnoho lidí v současné době snižuje hodnotu klasických spirituálních /duchovních učení, která se předávala během tisíciletí, nyní se ukazuje, že nic pro nás nemůže mít větší význam, než jejich studium a uplatňování v praxi.

20 let jsem sloužil v „tajném kosmickém programu“, o kterém ani v současné době nemá většina lidí ponětí. A přesto se vynořuje stále více a více takových informátorů, jako je kosmický inženýr William Thompkins, který může nezávisle potvrdit mnoho aspektů z mého svědectví. Thomkinsna můžete vidět v pořadu Odhalený vesmír, což je týdenní pořad na Gaia TV, která mi pomohla sdílet tyto informace s širokým obecenstvem přesahujícím v současné době i sledovanost CNN.

I reálná světová data potvrzují v rostoucí míře věci, které jsem viděl a slyšel. David Wilcock, který se mnou vede rozhovory v pořadu Odhalený vesmír, publikoval v tomto případě souhrnný přehled s prokazatelnými důkazy k 19.6.2016. Update poslední části článku vznikl v poslední minutě před jeho odletem do Colorada na další kolo natáčení Odhaleného vesmíru a je pro každého, kdo sleduje tento příběh, žádoucí, aby si článek přečetl.

Odkaz: Full Disclosure and Ascension: The War Has Gone Hot! (Part II)

Prokazatelné důkazy zahrnují mnohonásobné, široce rozšířené zprávy o velmi bizarních pozorování meteoritu. NASA se pokusila tvrdit, že divoký proužkovaný vzor, který se objevil na obloze nad Phoenixem 2. 6. 2016, byla práce „asteroidu“. Události tohoto druhu vzbuzují hluboký zájem ve světě informátorů, protože se obávají, že by nějaké hyper-pokročilé plavidlo mohlo havarovat v zalidněné městské oblasti.

Moje informace indikují, že se odehrávají války mezi pozitivními a negativními mimozemšťany a jinými pozemskými skupinami a že sestřelování plavidel se stává stále více běžným. Což by mohlo vést k viditelnému fenoménu. Tato zpráva byla téměř okamžitě potvrzena událostmi nastíněnými v Davidově článku.

Klíčoví hráči našeho příběhu zahrnují Cabal, kterou mnoho skupin lidí spojuje s „Novým světovým řádem“. Aniž by to bylo většině lidí známo, je Cabal velmi efektivně oponováno skupinou aliancí, a to jak na Zemi, tak i v tajných kosmických programech. Jejich finanční a politická kontrola naší planety začíná být systematicky svrhávána/sesazována.

Skupiny Pozemské aliance zahrnují významné procento obranných a zpravodajských sil USA, které bojují za dobro. To zahrnuje i širokou škálu počítačových hackerských útoků, které již odhalují skrytou pravdu. Také slyšíme, že by se v budoucnu mohlo objevit masivní objem dat, která vystaví veřejnost plnému odhalení - včetně provinění Cabal a pravdy o Tajných kosmických programech.

Konečně Cabal byla vytvořena a řízena negativními mimozemšťany, a to včetně reptiliánské skupiny známé jako Draco (Drakoniáni). Lidé v Cabal nejsou reptiliáni měnící tvar, jelikož biologický život touto schopností neoplývá. Ačkoliv jistí členové Cabal disponují telepatickým spojením s těmito bytostmi, které někteří intuitivci/empatici uvidí jako reptiliánský potah/povlak na jejich obličejích. To vysvětluje mnoho případů, o kterých informoval David Icke ve svých dřívějších pracích.

Draco jsou dobyvačná rasa a Thomkinsovo nové svědectví odhalilo, že kontaktovali Nacisty nejen proto, aby si nadějně podrobili Zemi, ale aby vytvořili armádu, kterou budou moci použít také k dobývání mnoha dalších světů. Nacisté měli mentalitu a průmyslové know-how, které Draco chtěli a začali kolonizaci vesmíru s technologiemi, které jim Draco poskytli v pozdních 30. letech 20.století.

Díky získaným aktivům vyvíjely USA svůj vlastní kosmický program, aniž by se ani vzdáleně přiblížili úrovni, na které byli Němci. Nakonec byly USA zastrašeny a vydíráním donuceny se připojit k německým Tajným kosmickým programům (SSP) a jejich nadějí bylo, že budou schopny převzít program a rozdrtit Němce. Naneštěstí se skutečností stal pravý opak – alespoň po mnoho let.

Úroveň technologií v Tajných kosmických programech převyšuje vše, co máme na Zemi a zahrnuje i replikační zařízení, teleportaci, cestování v čase, antigravitaci, volnou energii a léčebné technologie, které dělají všechny formy nemocí, onemocnění a dokonce i stárnutí překonanými. Tyto technologie by transformovaly naši společnost do věku skutečného Star Treku přes noc. Tyto vymoženosti už na našich oblohách existují, akorát nám jednoduše díky Cabal a jejich pánům nebylo dovoleno je spatřit nebo používat.

Nicméně v Tajných kosmických programech (SSP) se vyvinula neustále vzrůstající frakce odporu, který nazýváme SSP Aliance. Ačkoliv má předchozí práce v SSP skočila roku 1987, byl jsem nedávno kontaktován novou skupinou vlivných mimozemských bytostí, a to mne, na základě jejich vlastní přímé žádosti, přimělo k návratu.

Tato nová skupina se původně jmenovala „Bytosti sfér“, protože připluli v nádherné sadě gigantických sfér (koulí), z nichž některé dosahují velikosti planety Neptun. Ačkoliv se první koule objevila v 80. letech 20. století, neobjevovaly se ve větších počtech do konce 90. let. Další, hlavní příval, se objevil právě okolo konce Mayského kalendáře a roku 2012. Sféry odmítaly jakkoliv komunikovat se SSP nebo SSP Aliancí, což vyvolalo obrovský zájem a záhadu.

V říjnu 2014 jsem po předcházejícím pětiletém písemném kontaktu začal úzce spolupracovat s Davidem Wilcockem. I když byl David zpočátku skeptický, pokud šlo o mé zkušenosti a prohlášení, rychle si uvědomil, že jsem potvrdil tucty a tucty specifických faktů/údajů/dat, která slyšel od ostatních informátorů. Já jsem byl také docela ohromen, kolik toho věděl o SSP a veřejně neodhalil. Tyto informace si držel pro sebe proto, aby mohl zjistit, kdo je skutečný informátor a kdo podvodník.

Vše, co jsem řekl, si David přepečlivě zapisoval v reálním čase během mého mluvení, což se do konce února 2015 rozrostlo na 150-ti stránkový dokument jednoduchého řádkování. Nyní začínáme proces překlápění těchto informací do publikovatelné knihy a budeme vás informovat, jak to pokračuje.

David se také podělil o obsah tohoto dokumentu s klíčovými lidmi z Gaia TV, kteří si vysloužili jeho důvěru. David vypustil počáteční „únik“ dat, která jsem mu dal, spolu s daty od ostatních ve své řeči na Conscious Life Expo v tom samém únoru. To docela rozvířilo hladinu v informátorském světě a vedlo k tomu, že mi bylo vyhrožováno, i když většina jím sdílených informací nepocházela ode mne.

Můžete mě vidět v publiku na videozáznamu, který David právě vyprodukoval a vypustil 2.8.2016 jako The Ascension Mysteries. Na rozdíl od komentářů, které se objevily na internetu, jsem byl v čase pořizování záznamu pro každého neznámým/anonymním, s výjimkou Davida. Krátce po té, co jsme publikovali tyto informace, začali „bytosti sfér“ konečně komunikovat se SSP Aliancí. Vyžádali si k tomu jmenovitě mne. Počátkem března 2015 jsem byl přiveden a představen klíčovým lidem z Aliance, a to skrze můj kontakt plukovníka Gonzalese, který byl také ve spojení s bytostmi sfér.

Bytosti, které napomohli tomuto setkání, mne již v minulosti kontaktovali. Byli podobné lidem, ale měli ptačí rysy, včetně modrého a fialového opeření, a tak jsme je nazývali Blue Avians (Modří ptáci). Dvě bytosti, se kterými jsem nejvíce spolupracoval, sami sebe nazývali Ra-Tear-Eir a Ra-Rain-Eir. První slovo „Ra“ bylo vyslovováno téměř jako slovo „Raw“ [ró].

Blue Avians odmítali komunikovat přímo s Aliancí, takže to skončilo tím, že při tomto prvním setkání používali mne jako svého prostředníka/posla. Stáli za mnou, spolu s dalším typem bytostí, které jsme jednoduše nazývali Golden Triangle-Headed Beings (Zlaté trojúhelníkohlavé bytosti), a předávali odpovědi na otázky Aliance telepaticky (mluvením přímo v mé mysli). Já jsem pak předával odpovědi tak přepečlivě, jak jen to bylo možné.

Toto bylo obrovské překvapení a bylo to pouze první z mnoha setkání, jež následovala. Pro SSP Alianci jsem se stal prostředkem komunikace a jejich snaha o ozdravení planety se stala lidstvu široce známa. Davidova spolupráce tomuto úsilí výrazně napomohla o víc, jak se Gaia TV rozhodla vytvořit okolo těchto událostí celou dokumentární sérii s názvem Odhalený vesmír (Cosmic Disclosure).

V září 2015, ne dlouho poté co Odhalený vesmír (Cosmic Disclosure) začal být vysílán na týdenní bázi, jsem byl představen jiné alianci, v tuto chvíli se jednalo o skupiny inteligentních civilizací žijících uvnitř Země. Naše planete není v žádném případě „dutá země“. Pod povrchem země jsou kapsy podobné včelím plástvím, které je možno za pomoci pokročilých technologií přeměnit v obyvatelné oblasti. Tyto oblasti jsou už široce obydleny civilizacemi, které jsou významně rozvinutější než naše vlastní.

Ačkoliv jsem o civilizacích z vnitřní země slyšel už od SSP, rozsah toho, čeho jsem se stal očitým svědkem, byl docela překvapivý. Skupina, která sama sebe nazývala Anshar, byla přímo zúčastněna ve spirituální/duchovní evoluci lidstva. Vypadali podobně jako pozemští lidé nordického typu, ačkoliv jejich vlasy byly bílé a jejich oči lehce větší. Byl jsem představen vysoké kněžce Ansahrů, která samu sebe nazývala Kaaree a zakusil jsem to, co je možno popsat pouze jako splynutí myslí.

Tato událost na mne měla trvalý vliv, a to včetně faktu, že jsem téměř okamžitě začal jíst mnohem zdravější stravu a jelikož jsem dost zhubnul, znatelně se změnil i můj vzhled.

Celkově zprávy od Ansharů zrcadlí ty od Blue Avians – jmenovitě, že naše planeta a solární systém podstupuje/prochází dramatickým energetickým posunem, který se rovná masivní spirituální transformaci pro každého. Čím jsme láskyplnější, nápomocnější, laskavější a soucitnější, tím větší užitek budeme mít z této změny, protože v konečném důsledku se jedná o spirituální absolutorium. Získáme nové schopnosti velmi podobné velkým mistrům, o kterých se dočítáme v spirituálních textech.

Negativním silám je dovoleno nám nabízet pokušení/lákadla a myšlenkové formy, kdykoliv a kdekoliv je k tomu vyzveme. Toto je část kosmického/univerzálního zákona svobodné vůle, kterým je vesmír řízen. Tyto negativní bytosti se krmí/živí hlavně naším strachem, hněvem a smutkem, což je často nazýváno „loosh“ a doslova pro ně funguje/slouží jako energetický zdroj potravy. [Loosh je v urban dictionary definován jako “energie produkovaná veškerým organickým životem v různých stupních čistoty, nejčistší a nejúčinnější pochází z lidí, plozena lidskou aktivitou, která spouští emoce, nejvyšší z takových emocí je láska. Pozn. Překl.]

Mnoho ze zdánlivě nevysvětlitelných a sebedestruktivních činů Cabal začne dávat mnohem větší smysl, jakmile pochopíte, že Draco používají planety našeho typu pro „chov strachu“. Planeta s menší populací, která je mnohem přísněji kontrolována, bude pro Draco vytvářet celkově větší objem „loosh“, než my teď. A proto vidíme jejich pokračující úsilí o „depopulaci“, zabíjení miliard lidí – stejně jako Nový světový řád.

Mnoho z této kosmické bitvy je velmi dobře vysvětleno v sérii Zákona jednoty, což je soubor 106 sezení otázek a odpovědí mezi Ph. D. fyzikem a údajnou mimozemskou inteligencí, která sama sebe nazývá Ra. Byl jsem na tuto sérii upozorněn, už když jsem byl v SSP, a to spolu s důrazným doporučením, že je negativní. David Wilcock už studoval a vyučoval materiál Zákona jednoty téměř 20 let, když jsem mu začal sdělovat vše, co vím.

Blue Avians mě brzy poté, co mne kontaktovali, požádali, abych si materiál Zákona jednoty přečetl. Když SSP Aliance dostala možnost s nimi mluvit, jedna z prvních otázek, kterou položili, byla, „Jste Ra ze série Zákona jednoty?“ Jejich jedinou odpovědí byla odpověď „Já jsem Ra“ právě tak, jak se zdroj informací představuje na začátku každé odpovědi, kterou dávají v rozhovorech Zákona jednoty.

Když se David Wilcock zeptal, jestli je tato skupina Ra ze série Zákona jednoty, uslyšel ve své mysli velmi jasně tři slova „Jdi teď ven.“ Vyšel ven ze dveří a uviděl obrovskou duhu, která mu poskytla nepřímé, nicméně přesvědčivé potvrzení toho, že to byl opravdu ten, s kým jsme jednali. S Davidem jsme o tom také diskutovali v restauraci během natáčení a při odchodu z restaurace jsme oba uviděli duhu.

Zákon svobodné vůle dovoluje negativním bytostem vytvářet rušivé a zneklidňující události do jakékoliv možné míry. Daň za to byla pro mou rodinu a mne samotného obrovská. Pozitivní bytosti mi vysvětlili, že budu zakoušet pouze to, co sám „autorizuji“, a proto je možno se těmto událostem téměř okamžitě vyhnout, pokud budu schopen důsledně následovat a podporovat jejich poselství/vzkaz.

Je to mnohem obtížnější, než to zní, jelikož jsme neustále „vyzýváni“ věcmi, které nás lákají do negativních emocí. Při výkonu této práce tyto výzvy dramaticky vzrostly.

David ve svém článku z 19.6. June 19th article podal nejaktuálnější informace, jaké byly v té době možné. To zahrnovalo i smutný příběh plukovníka Gonzalese, mého hlavního kontaktu v SSP Alianci Tajných kosmických programů, který se ode mne odvrátil.

To se přihodilo poté, co mne zajala SSP skupina na nižší úrovni a použila na mne pokročilou technologii, aby ze mne „vytáhla“ identity tři členů Aliance, které jsem znal. Ukazovali mi sadu obrázků na něčem, co se podobalo Ipadu a mé podvědomé rozpoznání lidí, které jsem viděl před sebou, bylo zaznamenáno na přístroji. To kompromitovalo Gonzalese a donutilo ho odejít do úkrytu.

A pak jsem procházel extrémně temnou fází, kde jsem byl opakovaně unášen a vyslýchán mučícím stylem specialistou ze SSP Aliance, jehož prací bylo „mobilizovat málo výkonný majetek“. To způsobilo, že jsem Vvitřně jsme vyhořel a nedělal jsem ani to málo, co Aliance doufala nebo očekávala, že budu a obdobné negativní mínění měli i o Davidovi.

Lidská daň této práce byla na dennodenní úrovni extrémně obtížná a objevovaly se zde i spirituální vlivy, zamýšlející nás rozptýlit, frustrovat, zpozdit a jinak narušit naše schopnosti se pohnout kupředu a sdílet tyto zprávy.

Mně přidělený SSP specialista, který sám sebe nazýval „Kovboj“ (The Wrangler) se nestaral o omluvy. Viděli, že na Zemi dochází k velmi silným změnám, které by v blízké budoucnosti mohly vést k události plného odhalení. To není něco, co se stane jakoby kouzlem. Musíme za to bojovat a negativní síly mají prohru jistou, pokud tento cíl uspěje.

Kovboj mi nabídl práci, kterou předtím dělal Gonzales. Byl bych placen a měl přístup k mnohem vyšším úrovním informací, ale také bych musel veškeré své aktivity udržovat v naprosté tajnosti. Jakmile jsem se rozhodl, že tu práci nevezmu, byl jsem ušetřen další interakce s tímto mužem. Pokud bych na to přistoupil, je velmi pravděpodobné, že bych byl mučen dokonce hůř než předtím.

Davidův článek vyšel bezprostředně předtím, než jsme začali opět natáčet v Boulderu, Coloradu, a tento nejnovější briefing byl ten nepodrobnější, jaký jsem poskytnul. Nahráli jsme epizody popisující aktualizace, které již byly ventilovány na Cosmic DIsclosure (Odhaleném vesmíru). To, co čtete nyní, je písemný záznam toho, co se mi přihodil od událostí uvedených v těchto programech.

Nedlouho poté, co jsem se vrátil domů z Boulderu, Colorada, jsem byl kontaktován Kaaree pomocí metody Ansharského „éterického konferenčního hovoru“. Podala mi zprávu o pár nedávných setkáních, kterých se zúčastnila, včetně jednoho s pár zástupci SSP aliance.

Na těchto informativních schůzkách se dozvěděla, že náš nedávný průzkumný let do ledových kavern (jeskyní) na Antarktidě vysoce rozrušil jedince, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost v těchto zařízeních. Nejvíce byli šokováni tím, že jejich pokročilá technologie neobjevila/nezachytila přítomnost ansharského autobusového plavidla.To nemělo pouze psychologický vliv na ty, kteří v těchto zařízeních pracují, ale bylo mi sděleno, že došlo ke zveřejnění určitých oblastí pod ledem. Jedná se o starodávná naleziště, která jsou na mnoha úrovních dosti významná.

Později jsem zjistil, že byly odkryty pozůstatky po starodávných civilizacích. Katalogizují se artefakty, technologie a našli se také nějaké zajímavé pozůstatky obyvatel.

Hlášení, která poskytovala jisté skupině v Alianci zpravodajské informace, přišla příliš pozdě na to, aby je šlo použít jako žalovatelný intel (informace od rozvědky). V době, kdy hlášení dorazila, byla již frakce Aliance na místě a probíhala operace v oblasti Antarktidy.

Kaaree byla varována zástupci SSP Aliance, že se „Kovboj“ netají tím, že má zájem se ke mně opět dostat a už nabídl pomoc několika kontaktům, aby viděl, jaký druh přístupu, by mu ke mně mohli zajistit.

Nepochopil jsem, proč to pro Kovboje bylo tak osobní. Bylo mi sděleno, že tento jedinec byl jako odjištěný granát, ale že již o něj bylo důkladně postaráno.

Zeptal jsem se, jestli jsou nějaké zprávy o Gonzalesovi a dozvěděl jsem se, že je v péči starodávné odtržené Mayské skupiny. Poté, co jsem s Kaaree krátce probral několik osobních záležitostí, jsme náš éterický konferenční hovor ukončili.

Po několik následujících týdnů mě Kaaree kontaktovala na několik krátkých výměn ohledně jejích setkání s SSP Aliancí, ale dozvěděl jsem se toho jen velmi málo. Cítil jsem se velmi odpojený a neužitečný.

Ptal jsem se Kaaree, proč se mnou stále baví, když mám tak málo co nabídnout. Usmála se na mne a prohlásila, že mám stále svoji roli v budoucích událostech. Sdělila mi, že po našem „splynutí myslí“, jsme spolu spojeni tak, že za mnou bude přicházet do konce mého života. Vzpomněl jsem si na rozhovor s Raw-Tear-Eir, kde mi řekl, že až se kosmické energie zvýší, tak začnou sféry mizet z našeho solárního systému. V té době tady budou jiné dvě rasy, které přijdou a budou s lidstvem pracovat mnohem úžeji, než jak to dělali oni během přechodu. Kaaree zachytila, na co jsem myslel a poznamenala „Ty a já budeme v kontaktu ještě dlouho poté, co strážci odejdou z této fáze“.10.7.2016 v 3:40 ráno mně probudilo známé modré světlo pronikající mými víčky. Otevřel jsem oči a uviděl v pokoji modrý orb, jak provádí svůj typický cik cak tanec u stropu, zatímco čekal na moji odpověď. Vstal jsem, hodil na sebe šaty a naznačil, že jsem připraven k transportu. Neměl jsem ani ponětí, že má k tomuto meetingu dojít, takže jsem o konečné destinaci neměl ani ponětí.

Když jsem přijel, uviděl jsem siluetu Raw-Tier-Eir a mnohem menší postavu stojící nalevo. Zdálo se, že stojí docela daleko. Má pozornost byla najednou odvedena stranou od gigantické sféry, uvnitř které jsme byli, protože jsem si všiml, jak se ostatní sféry různých velikostí pohybují směrem od slunce.

Tyto sféry byly mnohem rozzářenější, než jsem to viděl kdykoliv předtím – z pohledu uvnitř sféry. Vypadaly, že se mihotají a stávají mnohem průsvitnějšími. Pohybovaly se pomalým, plynulým pohybem směrem k orbitě Venuše a Země.

A pak jsem se podíval na Slunce. Stěna sféry, ve které jsem byl, se chovala jako nějaký druh filtru, který mění způsob, jakým normálně slunce vidíme. Vnímal jsem něco, co se jevilo jako praskot elektřiny vyzařující z korony.

Má pozornost pak byla odvedena zpět do vnitřku sféry, kde nyní Raw-Tear-Eir a další jedinec stáli asi 3m ode mne. Pozdravil jsem Raw-Tear-Eir and pohlédl na osobu, která stála vedle něj. Dívali se na mne těma nejsoucitnějšíma očima, jaké jsem kdy viděl.

Nová osoba byla asi 1,6m vysoká a měla na sobě svítivě zelený háv a hnědé sandály. Jeho obličej se jevil jako směs etnických rysů včetně typicky afrických. Měl hnědé oči, stejné velikosti jako jsou naše, a jeho vlasy měly barvu „soli a pepře“, přičemž převažovala spíše černá než bílá. Jeho obličej vypadl jako u někoho ze starších jedinců jeho rasy, a to díky objevujícím se vráskám. Jeho kůže měla barvu jako někdo, kdo žije v současnosti v Severní Africe, až na to, že jeho kůže měla také velmi slabý oranžový odstín. Jeho hlava měla lehce odlišný tvar od našeho, více kruhový, ale celkově vypadal velmi lidsky.

Pomyslel jsem si „Zajímalo by mě, jestli je to stejný pocit, jaký měli Indiáni a Španělé, když se navzájem uviděli poprvé.“ Uvědomil jsem si, jak dlouho jsme stáli v tichu, než poprvé promluvil.

Jsem si jistý, že mi spadla čelist, když mne oslovil perfektní angličtinou. Nemohl jsem vůbec rozeznat žádný přízvuk. Zavolal na mě jménem, kterým mě oslovovali Blue Avians. Sám se představil jako „Micca“.

Uvedl, že jeho planeta se nachází v naší lokální hvězdokupě a že jeho lidé jsou našimi „hvězdnými bratranci“ a že z 94% sdílíme shodnou genetiku. Prohlásil, že je velvyslancem svého planetárního systému pro Zemi. Micca řekl, že jeho lidé byli okouzleni/fascinováni naší kulturou a uměním, ale že vždy byli zneklidněni našimi násilnickými schopnostmi. Sdělil, že jeho lidé pobývali v minulosti na planetě Zemi jako uprchlíci během jejich vlastní bitvy za svobodu a že uběhlo pouze několik málo generací od doby, kdy jeho lidé přemohli tyranské bytosti, které je zotročili.

Zeptal jsem se Micca, proč se mnou mluví anglicky a nikoliv nonverbálně. Prohlásil, že je dokonale schopen se mnou komunikovat nonverbálně, ale že se mnou bude raději hovořit v mém rodném jazyce.

Pak řekl, že jeho lidé pročesávali naše rádio, televizi a internetová data od jejich samého počátku, aby se toho více dozvěděli o našem společenském chování – a na jaké úrovni vědomí se nacházíme. Mnoho jeho lidí nyní se zvědavostí sleduje naše různé druhy zábavy a předávání informací. Prohlásil, že mnoho jeho lidí nadchla šance, že by mohli v budoucnu přijít na Zemi a pomáhat nám, až získáme skutečnou svrchovanost od těch samých bytostí, co zotročili i je.

Micca dále uvedl, že úzce pracoval s Raw-Tear-Eir v průběhu zápolení jeho vlastního lidu a že je to teprve nedávno, co prošli obdobným procesem, jakým nyní procházíme my.

Uvedl, že se jeho lidé nepotýkali s tolika výzvami, které se vyskytují na Zemi, ale že i tam bylo mnoho podobností. Řekl, že pokud budeme ochotni přijmout jejich vstup, mohlo by to pro nás být v ne příliš vzdálené budoucnosti velkým přínosem. Hovořili jsme trochu o tom, co by jeho lidé v budoucnu rádi dělali společně s lidstvem. Pak náhle ukončil rozhovor a popřál mi sbohem.

Byl jsem tak trochu překvapen, s jakou rychlostí náš rozhovor skončil a očekával jsem, že poté bude komunikovat Raw-Tear-Eir. Nato jsem uviděl, jak se zpoza nich vynořil modrý orb a přisvištěl si to přímo před můj hrudník, než mě rychle odvezl zpět do mé ložnice. Měl jsem pocit, že jsem velvyslance Micca neviděl naposled.

Pak jsem se snažil pokračovat v mém normálním rozvrhu. Nebyl jsem schopen mluvit s Davidem od chvíle, kdy jsme na konci června v Boulderu naposledy natáčeli Odhalený vesmír a měl jsem co dělat, abych si všechno srovnal v hlavě. Plánovali jsme rodinnou dovolenou na Long Beach, která, jak jsem doufal, nám poskytne příležitost prodiskutovat nedávné události. Naše rozvrhy se ale nesešly, protože David se zamotal v důležitém fyzickém a emocionálním úklidu, který měl nakonec pozitivní výsledky.

Šest dní po setkání s Miccou, 16.7.2016, se v mém pokoji objevil další modrý orb. Zopakoval jsem si celý proces a ocitl jsem se opět v obrovské sféře a stál před siluetou Raw-Tear-Eir a menší postavy kousek dál. Opět jsem pohlédl na ohromující vesmírnou scénu a byl svědkem výhledu, který byl podobný tomu minulému. Ještě jednou jsem se podíval dolů a uviděl, že přede mnou stojí Raw-Tear-Eir a další osoba. Pak jsem opodál uviděl siluety Raw-Mare-Eir, Raw-Rain-Eir a „Bytosti s trojúhelníkovou hlavou“. Pozdravil jsem Tear-Eir a pak jsem se zaměřil na jeho doprovod. Chvíli mi trvalo si uvědomit, že osobou stojící přede mnou je Gonzales. Byl jsem šokován a nepopírám, že i trochu nervózní, se s ním setkat.

Několik našich posledních setkání nebylo vůbec přátelských. V podstatě jsem byl předán Kovbojovi. Poslední, co jsem o Gonzalesovi slyšel, bylo, že pobýval u Mayské skupiny, kde se mu dostávalo emocionálního „léčení“. Když jsem pohlédl na jeho obličej, abych posoudil jeho rozpoložení, všiml jsem si, že po jeho obvyklém zamračeném výrazu není ani známky a ani opakovaně nezatíná čelisti. Jeho obličej byl zcela uvolněný a bez výrazu, když si mě prohlédl odshora dolů. Pak se mu na obličeji objevil obrovský úsměv a zeptal se mě, jak se mám.

Po krátkém pozdravu mi vysvětlil, že z jeho úhlu pohledu a prožitku času, byl pryč téměř 6 měsíců. Řekl, že technologie Mayské odtržené skupiny je jednoduše magická. Pořád jsem přemítal o tom, že se choval jako by byl „v extázi“ a jak pozoruhodně se změnila jeho celková energie.
Prohlásil, že teď už zná sám sebe a že našel skutečný smysl života. Řekl, že se pokoušel najít svůj účel v armádě tím, že se zasvětil misi a dělal vše, co bylo nutné, aby ji dokončil.

Přesvědčil sám sebe, že pracuje pro vyšší dobro a že je v konečném důsledku typem člověka, který „slouží druhým“. Chytil se do egoistické pasti nižší hustoty a sebestřednosti/egocentrismu. Probírali jsme, jak se mě Tear-Eir a Kaaree zeptali, každý zvlášť, jestli bych chtěl znát (odpověď na otázky) „kdo jsi, kdo jsi byl a kdo budeš“. V obou případech jsem odpověděl „ne“, jako kdyby mi něco hluboko uvnitř mě říkalo, že bych se měl této informaci vyhnout.

Kaaree mi dokonce řekla, že tyto odpovědi podstatně změnily mé osobní vztahy. Přemýšlel jsem o mé rodině a cítil se spokojeně, jak jsem se rozhodl. Když se toto stalo při mém prvním setkání s Kaaree, odpověděla „vypadá to, že umíněnost tě provází ve všech tvých inkarnacích“.

Gonzales řekl, že hlavní průlom v jeho „léčení“ nastal, když na tuto samou otázku odpověděl „ano“, když mu to Mayové nabídli. Na chvíli se u toho zastavil a povzbuzoval mně, abych udělal to samé, pokud se ještě naskytne příležitost.

Pak se Gonzales začal tvářit vážně a omluvil se mi za své nedávné chování. Chtěl ode mne slyšet nahlas, že jsem mu odpustil, což jsem samozřejmě udělal. Vypadal, že se mu velmi ulevilo, že vůči němu nechovám žádnou zášť. Pak mi oznámil, že se setkal s několika lidmi ze SSP Aliance. Po svém zmizení se nemohl, vrátil do své původní pozice, ale mohl zůstat ve spojení s určitými aktivy.

Plánoval zůstat u Mayské skupiny a působit jako určité pojítko mezi nimi a některými dalšími skupinami, které čekají, až budou moci lidstvu pomoci. Gonzales řekl, že pro mne nemá mnoho nových informací, ale že rozvede nějaké z dřívějších, což mi nabízí jako olivovou ratolest od SSP Aliance. Vzhledem k nedostatku čerstvých informací během posledních pár týdnů, jsem s radostí poslouchal, co mi říkal.

Pokračoval výkladem o tom, co se odehrávají na jižní polokouli a o čemž už informoval David Wilcock, Dr. Michael Salla a já. Zbrousil do některých detailů ohledně událostí, na které se tyto frakce Cabal připravují. Každá frakce má lehce odlišný výhled očekávání/předpoklad toho, co se odehraje na naší planetě. Každý předpokládá, že v jednom okamžiku dojde k uvolnění velkého množství energie ze slunce do všech směrů.

Zpravodajské, vědecké a spirituální úhly této problematiky důkladně rozebírá Wilcock v The Ascension Mysteries, které má vyjít 30.8.2016. Četl jsem v předstihu jednu kopii a cítím, že je to nesmírně užitečný přínos ke všeobecné diskusi.

Gonzales řekl, „Nikdo ve skutečnosti neví, co se stane“, když ta předpokládaná událost na slunci nastane. Řekl, že elita věří, že se naše hvězda chystá na nějaký druh „restartu“. Podle Gonzalese k tomu nepravidelně dochází nejen u naší hvězdy, ale v celém naší lokální hvězdokupě po věky.

Z pohledu Zákona jednoty jde o přirozenou událost, která podporuje evoluci a vzestup po celém vesmíru v přirozeně se opakujících časových cyklech. Většina vědců a pragmatiků z těchto „tajných syndikátů“ věří, že celý povrch sluneční korony bude v masovém měřítku vychrlen. Věří, že předtím, než se slunce opětovně-probudí do nového rovnovážného stavu, dojde k jeho téměř kompletnímu zatmění po dobu několika dní.

Tito syndikátní „vědátoři“ věří, že pokračujícím působením energetické šokové vlny a vlivem tohoto mega-CME (pozn. energie uvolněná ze sluneční korony)dojde k odstavení komunikačních, elektronických a elektrických zdrojů na Zemi. To sice bude mít negativní dopad na naši současnou infrastrukturu, ale účinně to odstraní všechny stopy po hrozbě UI (umělé inteligenci) v našem solárním systému. A tím se naskytne dokonalá příležitost odtajnit a rozšířit technologie po celé planetě najednou.

Některé z těchto syndikátů také věří, že tento výron zapříčiní převrácení polarity elektromagnetického pole Země, což bude mít výrazný dopad na všechna živá stvoření na planetě. Bude to mít vliv na naši neurologii, magnetická pole a vědomí.

Rozdílnost v přesvědčeních jednotlivých syndikátů spočívá v tom, jak silný dopad bude mít toto „sluneční kýchnutí“ na atmosféru a povrch planety Země. Někteří věří, že půjde o méně závažnou událost a bude stačit pouze několik desetiletí na zotavení se z ní, zatímco ostatní očekávají dramatický nárůst sopečných erupcí a rozsáhlá zemětřesení po celém světě. Obzvláště tyto skupiny syndikátů věří, že to zapříčiní planetární zimu a že se bude opakovat úpadek předchozích vyspělých civilizací, ke kterému došlo právě před naší poslední dobou ledovou.

V každém případě, všechny tyto tajné pozemské syndikáty předpokládají, že až se usadí prach, tak se ony opět vynoří a převezmou kontrolu nad přeživšími. Věří, že poté, co nastolí „ řád z chaosu“, stanou se bohy, kteří jsou uctíváni na planetě utopického nového světového řádu (NVO).

Gonzales si všiml ustaraného výrazu v mém obličeji a řekl „ Tento případ bezprostředně nehrozí, je to pouze něco, co očekávají některé z těchto syndikátů „. Řekl, že více ezotericky zaměřené syndikáty věří, stejně tak jako mnoho lidí z naší komunity, že půjde o spirituální sklizeň. Což je hledisko Zákona jednoty, o kterém teď informoval David a jehož vědeckým zkoumáním se 20 let zabývá. Syndikáty si myslí, že tomu mohou uniknout nebo se před tím skrýt, když se uklidí hluboko do podzemí a pod ledovce, tak jako v Antarktidě.

V tu chvíli jsem si všiml, že nyní stojíme blíže k ostatním Blue Avianům a bytosti s trojúhelníkovou hlavou. Gonzales párkrát pohlédl na Tear-Eir a pak řekl, že musí náš rozhovor přerušit. Objevil se modrý orb. Gonzales se na mne podíval a řekl „Myslím, že Tear-Eir chce s tebou mluvit, než se vrátím.“ Otočil se k modrému orbu a byl odvezen.

Vzhlédl jsem k Tear-Eir a pak přelétl pohledem po ostatních. Konečně jsem byl schopen číst Zákon jednoty (kniha jedna). Od té doby, co jsem začal číst knihu opravdu vážně, začal se mnou Tear-Eir komunikovat velmi podobnými slovy a formulacemi. Nyní jsem byl schopen pokládat více otázek a chápat více z toho, co mi bylo sdělováno. Udivovalo mě, jaké informace jsem byl schopen získat v této poslední rozmluvě.

(Konec části 1)

Druhá část: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/09/corey-goode-info-aktualizace-2.html

Překlad: Luc
ODKAZ NA NAŠI SPOLEČNOU GLOBÁLNÍ MEDITACI - PŘIDEJTE SE:


Související média autora: COREY/GOOD ETxSG

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: