úterý 5. července 2016

Interview s Cobrou - 20.6.2016 - Lynn a Richard20.6.2016 Cobra/Prepare for Change: červnový rozhovor

Viz také: 05-26-16 Cobra Interview 05-03-16 Cobra Interview 3-2016 Cobra Interview 10 – 2015 Cobra Interview 8 – 2015 Cobra Interview 2 – 2015 Cobra Interview // české verze dřívejších rozhovorů naleznete zde: http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/blog-page_18.html //

Cobra je plejádský kontaktér, který je v kontaktu s podzemím víc než 35 let. Hnutím odporu mu bylo řečeno, aby zůstal v anonymitě. Průběžně komunikuje s bytostmi z Planety X, která pomáhá Hnutí odporu. Jako pozemský zástupce sítě Agarty a sil světla se snaží připravit lidstvo na přicházející horizont události.

Naším cílem je rozpustit strach, vyjasnit všechna nedorozumění a přidat náš vhled na to, co se skutečně děje za oponou. Pokud chcete zjisti víc, zveme vás k přečtení tohoto blogu, kde je k dnešnímu dni v archivu 729 položek. Viz: 2012portal.blogspot.com. // Česky na www.bod-zlomu.blogspot.cz //

INTERVIEW S COBROU 20. ČERVNA 2016

Lynn – Dámy a pánové, vítám vás u našeho měsíčního interview s Cobrou. Dnes jsou vašimi hostiteli Lynn a Richard. Těmito rozhovory s Cobrou a naší webovou stránkou chceme informovat, vzdělávat a připravit na nacházející události. Prosím, pamatujte, že nikdo z nás nezná všechny odpovědi. Pamatujte, že nejlepším klíčem je vaše vnitřní vedení a vždy jděte za tím, co s tímto vedením souzní.

Vy, kdo jste na našich stránkách www.prepareforchange.net noví anebo kdo neznáte Cobru, si můžete udělat podrobnější představu, když si vyslechnete interview ze srpna 2015, kde je víc informací o Cobrovi.

Celý tým na www.PrepareforChange.net jsou všechno oddaní dobrovolníci. Nikdo nedostává za odvedenou práci odměnu. Náš odborný IT tým stále vylepšuje webovou stránku, aby byla tato vzdělávací pouť informativní a zábavná. Prosím, použijte tlačítko daruj/donate v pravé části stránek. Vaše podpora nám velmi pomůže pokrýt stále se opakující měsíční výdaje.

Navrhuji vám, abyste posílali své otázky, které budeme v těchto měsíčních rozhovorech s Cobrou pokládat. Jsem si vědoma toho, že je pro vás důležité, aby vám bylo na vaše dotazy zodpovězeno. Kvalita těchto rozhovorů do značné míry závisí na kvalitě položených otázek. Chci vás proto požádat, abyste při pokládání vašich otázek dodržovali několik základních pravidel,:
Otázky posílejte na : http://prepareforchange.net/cobra-questions/
Prosím, uvádějte ucelené myšlenky a věty. Pokud nebudete ve svém vyjádření dostatečně přesní a já nepochopím podstatu vašeho dotazu, Cobra mu také nebude rozumět.
Prosím, nepožívejte dlouhé písemné odkazy. Jenom proto, že vy víte, co v nich je, neznamená, že to budu vědět já nebo Cobra.
Necitujte z děl jiných lidí, protože Cobra se odmítá vyjadřovat ve prospěch či neprospěch jiných lidí.
Omezte své komentáře na minimum. Rozhovor trvá hodinu, takže dlouhé vysvětlení nelze použít.
Nemůžete čekat, že Cobra bude znát videa, anebo že mu bude o nich něco známo, u kterých si přejete, aby se k nim vyjádřil. Je vhodnější vybrat si nějakou oblast a požádat o vyjádření. Pokud to bude znát, Cobra rychle odpoví.
Můžete uvést linky na videa, která by mohla zajímat i ostatní čtenáře. Uveďte je společně s vaší otázkou. Může to pomoct rozšířit téma, o kterém chcete, aby se hovořilo. Linky nebudou určeny pro Cobru, ale pro naše čtenáře.
Přečtěte si otázky, na které již bylo zodpovězeno. Možná již byla zodpovězena i vaše otázka.
Vhodnější je ptát se na aktuální události, o nichž ještě nebylo hovořeno. Cobra často říká, že o něčem již mluvil.
Uvedeme linky, kde si můžete vyhledat odpovědi na otázky, které již byly položeny.
Neptejte se na věci, které jsou všeobecně známé a které si můžete snadno sami zjistit.

A teď bych chtěla přivítat našeho bojovníka světla, a spojku s Hnutím odporu, Cobru!

Lynn – Vítejte, Cobro http://2012portal.blogspot.com
COBRA – Děkuji. Je milé dělat tyto rozhovory.

Lynn – Dnes máme pro vás mnoho otázek. (OK)

Richard – Cobro, děkujeme, že jste zde s námi a děláte s námi rozhovor. Má první otázka je: slyšeli jsme mnoho verzí o tom, jak vypadá střed Země. Někdo říká, že je to dutina s moři a sluncem a samozřejmě, vědci říkají, že jádro je z lávy a podobně. Můžete nám říct, jak skutečně vypadá Země od jádra až po povrch?

COBRA – OK. Vědecký model je do jisté míry správný, ale to, co je uvnitř - tedy zejména v horní vrstvě tzv. zemské kůry, je to jako úl. To jest, jsou tam tunely a jeskyně a podzemní řeky a systémy oceánů, které jsou docela rozsáhlé a některé jsou obydlené různými podzemními civilizacemi. Nehledě na toto, na fyzické úrovni je přijatý vědecký model do značné míry správný.

Lynn – Cobra, je pravda, že voda, která je na povrchu Země, pochází z vnitřku Země?

COBRA – Je to složitý systém. Nějaká voda pochází zpod povrchu a dostává se na povrch. Nějaká voda pochází z atmosféry a je recyklována oceány a část pochází z vesmíru.

Richard – Měla Země kdysi skutečně 2 měsíce?

COBRA – Země měla ve své historii různý počet měsíců. Některé se zřítily na zemský povrch. Některé unikly z gravitačního pole Země a některé byly v minulosti odstraněny anebo zničeny.

Richard – Je měsíc, který teď máme, umělý anebo patří k těm původním?

COBRA – Není umělý. Je to přírodní útvar, ale byl hodně využíván. Pod povrchem měsíce je mnoho měst. Mnohé existující lávové tunely byly rozšířeny a byla tam vystavěna podzemní města.

Lynn – Je pravda, že kromaňonci měli úžasné, zapomenuté schopnosti, protože byli stvořeni k tomu, aby byli ochránci Země a že všechen život sem byl přivezen s jiných planet ve vesmíru?

COBRA – V zásadě má každá rasa potenciál pro úžasné schopnosti a každý člověk si může takové schopnosti rozvinout a aktivovat .

Richard – Co se stalo s neandertálci?

COBRA – Neandertálský člověk vyhynul, protože již nesloužil evoluci. Malé procento neandertálců přežilo a někteří z nich jsou teď...někteří příslušníci Kabaly mají ve své genetické výbavě velký podíl neandertálských genů.

Richard – Vzpomínám si, že asi před rokem jste řekl, že královské rodiny, a ještě více chazarské rodiny byly geneticky modifikovány s neandrtálci, a tuším s mimozemskými druhy. Je to pravda?

COBRA – Přesně tak. Chazaři jsou přesně tou skupinou, která má ve své genetické výbavě hodně neandertálského genotypu.

Richard – Proto se kříží jenom mezi sebou a nechtějí sdílet svou krev s kromaňonskými lidmi?

COBRA – To je jeden z důvodů. Mnozí si nejsou vědomí těchto důvodů, které leží v pozadí, ale někteří ano. A oni se považují za nadřazenou rasu. To je jejich pokroucené vnímání reality.

Lynn – Mnoho lidí říká, že lidská povaha je negativní a špatná, ale já s tím nesouhlasím. Při narození jsme čistou bezpodmínečnou láskou, která nezná strach, starosti, ani pochyby. Takže se zdá, že skutečná lidská povaha je čistá láska. Souhlasíte s tím?

COBRA – Řekl bych, že hlubší lidská povaha, anebo bychom měli říct, povaha naší duše je čistá láska, ale osobnost je reakcí inkarnované duše na primární anomálii a na podmínky, které na této planetě jsou a že svobodná vůle je rozhodujícím faktorem, ve kterém se bude vyvíjet osobnost. Buď dobrým směrem anebo tzv. špatným směrem. Takže nejkritičtějším prvkem je svobodná vůle. Ale řekl bych, že když se podmínky na této planetě zlepší, většina lidstva bude používat svou svobodnou vůli pozitivním způsobem.

Richard – Cobro, můžete nám říct něco o Máří Magdaléně?

COBRA – Musíte otázku upřesnit.

Richard- Jenom chceme vědět, zda byla vdaná za Ježíše. Zda opravdu cestovali po světě, dělali pozitivní věci anebo zda věci a příběhy, které jsme o nich slyšeli, jsou pravdivé. Že byla prostitutka a takové negativní záležitosti.

COBRA – Ano, ona byla duchovním partnerem bytosti, kterou někteří lidé nazývají Ježíš. Oba byli zasvěceni do mysterií a společně sdíleli určité pokročilé učení a z jejich spojení se zrodila jistá pokrevní linie.

Lynn –Je pravda, že Marie byla Ježíšovým guru od jeho narození? Že ona ho připravila na jeho poslání?

COBRA – Řekl bych, že je to částečně pravda. On měl mnoho tzv. učitelů a instruktorů a ona byla jedním z nich.

Lynn – Byla matka Marie inkarnací božské ženské matky?

COBRA – Ona channelovala energie toho archetypu.

Lynn – Byla matka Marie mocnější než Ježíš?

COBRA – Každá bytost v tomto vesmíru má jedinečnou moc a není vhodné srovnávat jednotlivou bytost s jakoukoliv jinou individuální bytostí, zda je mocnější či ne.

Richard – Opustil Ježíš své tělo v Indii?

COBRA – Tato zvláštní bytost hodně cestovala po té události na kříži a mezi jinými navštívila i Indii.

Lynn – Cobro, co je světec?

COBRA – Světec je bytost, která se snaží žít svůj život podle vnitřních zákonů.

Richard – Co je Pán?

COBRA – Pán. Existuje mnoho popisů této mimořádné energie. Lze to použít pozitivním i negativním způsobem. Je to bytost, která vládne svou vlastní svobodnou vůli.

Lynn – Slyšel jste někdy o koncepci slova Bůh/GOD? G.O.D znamená generátor, operátor a ničitel (destroyer)? To by vysvětlovalo bytost stvořitele- generující aspekt zdroje, který neustále vytváří tím, že se manifestuje. Bytost operující- mužský aspekt zdroje, který vede tvoření a zajišťuje, že vše je jak má být. Bytost ničitel- ženský aspekt zdroje, protože destrukce vždy vyústí v narození něčeho nového.

COBRA – Do jisté míry souhlasím, ale znovu - je to jenom určitý popis. Filosofické vysvětlení reality.

Richard – Cobro, je pravda, že fyzickým tělem Zdroje je fyzické Stvoření?

COBRA – Zdroj nemá tělo, ale dalo by se říct, že emanace zdroje má fyzické tělo a toto fyzické tělo je fyzickou úrovní stvoření.

Lynn – Jsou všechny vesmíry založeny na stejném typu zkušeností?

COBRA – Vůbec ne. Tento typ zkušenosti, jaký máme na této planetě a v tomto koutě galaxie, je velmi jedinečnou a velmi podivnou a narušenou zkušeností.

Lynn – Takže existují vesmíry, které mají snadnější žití, bez tolika výzev?

COBRA – Přesně tak.

Richard – Fungují různé vesmíry na různých principech? Například, slyšel jsem, že tento vesmír kde žijeme, je nazýván Vesmírem Svobodné vůle. Lidé mohou dělat, co chtějí. Jsou všechny vesmíry založeny na podobných principech?

COBRA – Je několik základních hlavních principů, které jsou stejné, ale existují určité zvláštní odlišnosti, vycházející z různých fyzických daností a různých podmínek, jiných úrovní vývoje v tom - kterém dotčeném vesmíru.

Lynn – Můžete nám říct přesný počet dimenzí?

COBRA – Dimenze je subjektivním popisem reality, takže pokud máte jiný pohled, můžete napočítat jiný počet dimenzí.

Richard – Bude po Události existovat místo pro probouzející se lidi, aby se dověděli pravdu a vyléčili se?

COBRA – Ano jistě, zejména na povrchu planety bude pro lidi, kteří potřebují hodně léčení, mnoho pomoci.

Richard – Jsou taková místa již teď, anebo se objeví až po Události?

COBRA – Budou po Události.

Lynn – Uvnitř Tajného kosmického programu probíhají dohady, že Obama požádá Hillary Clintonovou a Donalda Trumpa, aby podpořili Bernie Sanderse a umožnili mu, aby se stal prezidentem, protože přichází odhalení. Je to již průběh Události? Povede podpora hnutí za Odhalení ke změně měnového systému a vlády?

COBRA – Já to tak nevidím. Vývoj této situace má mnoho možných podob, ale já to tak nevidím.

Richard – Jsou akašické záznamy skutečné? Mohou se k nim lidé dostat?

COBRA – Ano, jsou skutečné a ano, je možné se k těm záznamům dostat.

Richard –Jsou teď na Zemi lidé, kteří mají opravdu přístup k těm záznamům a kterým by se dalo věřit?

COBRA – Je jich velmi málo.

Lynn – Jak ovlivní Událost lidskou kolonii na Marsu?

COBRA – K události nedojde jenom na planetě Zemi. Dojde k ní v celé sluneční soustavě, takže to všechno bude transformováno. Vše...vše co zůstalo z kolonií Tajných kosmických programů anebo co zbylo z otrokářství, bude zcela vyřešeno.

Richard – Opravdu ještě žije M-1 anebo zemřel Král králů v domácím vězení v šedesátých letech?

COBRA – Nástroj M-1 od okamžiku Události již nebude pokračovat. Všechno bude restrukturalizováno. Instrument M1 patří do starého finančního systému a ne do nového finančního systému, který bude po resetu.

Lynn – Rose Creatrix, také známa jako Nyx, (N-Y-X). Původní Bohyně noci - dle staré řecké mytologie, se plně probudila v lidském těle po tranzitu Merkura před Sluncem a jej vědomí také obsahuje vzestoupenou Mistryni, milovanou Růži Světla, Horní duši Isis a archandělku matku Marii, královnu andělů. „Teď nesdělím své lidské jméno, ale chci vědět, zda jsem živoucím ztělesněním Bohyně, kterou jste chtěl probudit tím, že jste skokově nastartoval sesterství Růže?“

COBRA – Odpověď zní ne.

Richard – Jsou teď indigové, orafimové, krystalové a další děti světla v přímém spojení s Nebeskou společností?

COBRA – Některé z nich ano.

Lynn – Tady jeden člověk říká:“Připravuji svoji skupinu na plnou funkčnost tím, že odstraníme mimozemská éterická implantovaná zařízení, zakryjeme si čakry, defragmentujeme srdce a mysl, otevřeme smaragdový modem srdce a budeme denně odříkat modlitby duchovního bojovníka, což ochrání světelné tělo a budeme dávat důraz na Dobrotu a Soucit. Máte pro tohoto člověka nějaké speciální doporučení?

COBRA – Ne. Každý musí jít pro vedení dovnitř sebe. Takové vedení je nejspolehlivější, jaké můžete mít.

Richard – Co je 7 mentálních úrovní?

COBRA – Existuje 7 pod-úrovní mentální úrovně a 4 nejvyšší jsou tzv. vyšší mentální úrovně a nižší 3 jsou nižší mentální úrovně. Označují různé úrovně frekvence mysli, myšlenek a nápadů.

Richard – Je 7 mentálních úrovní totéž, co 7 částí duše?

COBRA – Ne.

Richard – Tak co je 7 částí duše?

COBRA – Někdo to popisuje jako 7 paprsků. Těchto 7 paprsků je 7 různých energií, vyzařujících ze Zdroje, které se pokusily vyřešit vesmírnou anomálii.

Richard – Je našim úkolem přinést do těch částí rovnováhu anebo se těmi sedmi částmi stát anebo jaký mají ty části vliv na lidi?

COBRA – Úkolem jednotlivých bytostí je ty části rozvinout v plném souladu s plánem duše toho konkrétního člověka.

Lynn – Jaký byl smysl časové smyčky do současnosti, kterou vytvořili Minojci z Centrálního slunce, kteří založili civilizaci na starověké Krétě?

COBRA – Smyslem té časové smyčky bylo posílit a upevnit přítomnost bohyně na povrchu planety.

Lynn – Když hovoříme o Krétě, jaká byla vaše konference, která se tam konala?

COBRA – Bylo to úžasné. Byla to jedna z nejvýraznějších konferencí, jaké jsme doposud měli.

Richard – Je něco, co byste nám chtěl k tomu říct?

COBRA – Byli jsme velmi dobrá, velmi milá a velmi silná skupina. Bylo mezi námi hodně harmonie a přítomnosti bohyně a velmi silných energií, které vytvářejí hodně silné pole podpory pro proces transformace planety.

Richard – Funguje technologie Božího hlasu také k zablokovaní myšlenek, aby se v hlavě určitého člověka žádné netvořily?

COBRA – Ano, jeden aspekt té technologie je v zásadě zablokování myšlenek, anebo, lépe řečeno, k zablokování spojení s vaší vyšším já.

Richard – Dá se ta technologie nějak odstranit?

COBRA – Nejúčinnější způsob je spojit se se svým vyšším já a toto spojení začne tu technologii rozpouštět.

Cobra/RM (Hnutí odporu)

Nedávno aktualizovaná kapitola Cobra/RM (Hnutí odporu) na webové stránce prepareforchange byla dále rozšířena, aby zahrnula vše, co se týká Cobry a Hnutí odporu. Tato sekce, týkající se Hnutí se věnuje celosvětovému povstání proti útlaku a otroctví. Když si přečtete ten úvod, budete mít lepší představu tom, co Hnutí odporu je: http://prepareforchange.net/resistance-movement/
Najdete tam také informace o Galaktickém kodexu, který představuje právní základnu pro všechny akce Konfederace v této a jiných galaxiích. Tento kodex není neměnným souhrnem externích zákonů, ale systematickým řádem vnitřní etiky všech duší Světla, který dobrovolně přijaly všechny bytosti, protože odráží jejich vnitřní pravdu. Doporučuji vám, abyste si to přečetli zde:

http://prepareforchange.net/the-event/galactic-codex/
...

Cobrovy rozhovory a “Cobrovy dotazy” jsou teď uloženy pod názvem “Media” a také “Cobra/RM” http://prepareforchange.net/category/cobra-interviews/ a http://prepareforchange.net/cobra-questions/

Prosím, používejte pokyny k pokládání dotazů, jak jsme o tom již hovořili dříve.

Jako vždy, můžete také kliknout na nálepku Radio Show na pravé straně, pokud si chcete poslechnout rozhovory s Cobrou a dalšími.

Lynn – Proč je tak mnoho bojů na povrchu planety v místech jako je Kašmír a Tibet, kde jsou v podzemí pozitivní agartské anebo plejádské základny? Proč jejich pozitivní energie nezabrání bojům v těch oblastech na povrchu?

COBRA –Přesné umístění základny není v oblasti bojů. K bojům dochází docela daleko od plejádské základny. V této chvíli světelné síly nemají kontrolu nad povrchem planety.

Richard – Co si myslíte o národním/sociálním bankovním systému jako o alternativě, kde vláda může vytvářet, vydávat a dát do oběhu jedinou národní měnu dle toho, jak chce? Myslíte, že by to bylo účinnější a tvořivější než nový Zlatý standard?

COBRA – Není to víc účinné než to, co se připravuje po finančním resetu. Je to jenom jedna možnost, kterou někteří lidé podporují, ale neřekl bych, že je to nejúčinnější a nejlepší možnost.

Lynn – Proč se říká, že slunce lidem spaluje kůži? Skutečně ta popálení způsobuje slunce, anebo je to možná dílo Archonů nebo nějaké jiné negativní síly? Co to způsobuje?

COBRA – V podstatě je slunce aktivnější kvůli Galaktickému centrálnímu slunci a technologie závoje ty částice zneužívají a vyvářejí ta energetická popálení. Takže technologie závoje zneužívá přirozené výboje slunce, přirozenou aktivitu slunce, která je důsledkem zvýšené aktivity z galaktického středu.

Lynn – Můžeme něco dělat? Kromě nepoužívání krému na opalování, který blokuje sluneční paprsky a tak brání kůži přijímat vitamín D, který je důležitý pro náš imunitní systém, aby nás chránil před takovým nemocemi jako rakovina, srdeční choroby a osteoporóza. Je to také klíč k regulaci vstřebávání vápníku a fosforu. Pomohlo by použití manifestace, že bychom kolem sebe umístili neviditelný štít?

COBRA – To by pomohlo a také by pomohla čistá voda, která začne rozpouštět negativní technologie, vytvořené závojem. Takže voda hodně pomáhá.

Lynn – Skonči to po Události? Stane se spálení sluncem minulostí?

COBRA –Postupně se to rozpustí, jak bude rozpouštěna technologie závoje a sluneční záření v sluneční soustavě bude vyváženější.

Richard – Cobro, můžete nám podat nějaké informace o lidské psychóze? Je v tom také zapleteno něco mimozemského nebo archonského?

COBRA – Ve velké většině případů jsou příčinou psychóz Archoni a jejich technologie. Další příčinou je traumatická...posttraumatická stresová porucha, takže všechny tyto věci vytvořila Kabala a Archoni. Po Události výskyt psychóz v zásadě klesne téměř na nulu.

Richard – Jsou lidé, kteří tím právě teď trpí. Ti lidé mají rodiny, mohou ty něco dělat, aby jim pomohly?

COBRA – Existují někteří léčitelé, kteří jsou schopni ty věci vyřešit. Máme stránky www.ethericliberation.com, kde se lidé mohou v mnoha případech léčit. Takže myslím, že teď je pomoc dostupná.

Lynn – Jeden vědec z USA ve čtyřicátých a padesátých letech, jménem Royal Rife, vynalezl frekvenční přístroj s názvem “Rifův přístroj”- (u nás dostupný pod názvem Ravo Zapper-pozn. překl.), který v podstatě zjistil frekvenci každé nemoci, rakoviny, sklerózy multiplex a dalších nemocí, zapříčiněných viry, bakteriemi a parazity.

Dr. Rife tím frekvenčním přístrojem ty nemoci zničil, zničil pouze špatné buňky. V podstatě jednoduše zabil špatné buňky. Zdá se, že přístroj pracoval s celým elektromagnetickým polem a plazmatickou úrovní těla. Myslíte, že takový přístroj, frekvenční přístroj, jako ten od dr. Rifeho, je předzvěstí toho, co bude dostupné po Události?

COBRA – Ano, přesně tak. To se stane.

Lynn – Ovlivňuje takové léčení plazmatickou a éterickou úroveň těla? COBRA – Ano.

Lynn – Existují momentálně jiné postupy, které jsou účinnější než ty od dr. Rifeho?

COBRA – Docela účinné jsou tachyonové komory, ty přinesly výborné výsledky.

Lynn – Doporučoval jste pít tolik čisté vody, jak je to jen možné. Jsou i nějaké potraviny, které byste doporučil, aby se dalo zbavit rakoviny a dalších nemocí?

COBRA – Já nejsem výživový poradce, takže nemohu dávat odborné rady z této oblasti, ale čistá voda, dobré kvalitní jídlo a hodně přírody a čerstvého vzduchu pomůže tělu dostat se do rovnováhy.

Richard – Jeden čtenář řekl: „Dostal jsem zprávu od Winstona Shrouta, kde se říká, že se Černá šlechta vzdala. Nikde jsem o tom nic nenašel. Je na tom něco pravdy?“

COBRA – Černá šlechta se ještě teprve musí vzdát. Vzdá se v době Události.

Lynn – Na svých stránkách http://2012portal.blogspot.com blog jste psal o asijských bohyních Xi Wangmu a Dou Mu. Řekl jste, že Dou Mu je teď tady na Zemi, někde v Asii. Napsal jste, že má světelné tělo, ale že má fyzickou formu.

COBRA – Ano.

Lynn – Můžeme hovořit nebo se telepaticky spojit s těmi bohyněmi anebo s nimi nějak komunikovat?

COBRA – Pokud máte čistý záměr, můžete se samozřejmě s nimi telepaticky spojit.

Lynn – Jsou v USA nějaké vortexy bohyně?

COBRA – Je jich docela hodně, ale z jistých důvodu zatím nejsou veřejně známa.

Richard – Jaký je význam Sedony? (V záp. části USA, Kalifornie-pozn.překl.)

COBRA – Sedona je v současnosti jeden z nejdůležitějších energetických vortexů na planetě.

Richard – Můžeme mu nějak pomoct?

COBRA – Pro spojení se tímto konkrétním vortexem, ale i s jinými, můžete použít své vnitřní vedení a pomáhat transformaci planetární světelné mřížky tak, jak vám to připadá nejvhodnější.

Lynn – Jeden čtenář napsal: „Před asi 2 měsíci jsem měl velmi silnou vizi. Došlo k Události. Země se pohnula, nejdříve do 4., pak do 5. a následně do 6. dimenze. Zatímco se to dělo, viděl jsem Ježíše a Máří Magdalénu sestupovat po schodech. Světlo se zvedalo a bylo čím dál jasnější. Země byla vyléčena a nádherná! Ježíš a Marie byli čistou nepodmíněnou láskou. A za nimi byly duchovní poloviny- ženská a mužská část Zdroje! Bylo mi ukázáno, jak vypadá nebe, ale překvapilo mě, že my, Země, jsme mohli jít až do 7. dimenze. A pocítil jsem šok, když jsem zjistil, že existuje ještě něco nad Zdrojem, jak ho známe. Ať je to jakákoliv inteligence, je v 7. dimenzi. Nebyl jsem schopen zjistit co je ještě nad Zdrojem, protože jsem byl zcela nepřipraven se cokoli dovědět. Můj dotaz zní, zda se stane to, co jsem viděl a zda existuje ještě nějaká inteligence, která je nad Zdrojem?

COBRA – Podle mě je Zdroj na vrcholu. Zdroj je v jádru Stvoření, takže nad ním nemůže již nic být. Lidé si mohou myslet, že je ještě něco nad Zdrojem a to bude, když vyřešíme kosmickou anomálii a vrátíme se do Zdroje s tímto pochopením, které zde nebylo, když jsme byli inkarnováni v této dimenzi.

Richard – Jaký je plán světelných sil ohledně vyšetřování BRICSU, brazilské prezidentky Dilmy Rousseff? Víme, že se jí Kabala chce zbavit a že její vyloučení ovlivní BRICS. Můžete nám říct poslední aktualizace o této situaci a současném politickém klimatu u brazilského lidu?

COBRA – OK. V této konkrétní zemi probíhá docela intenzivní konflikt mezi silami světla a silami temna. Ten konflikt je docela intenzivní. Konečný výsledek bude pozitivní, ale než se dostaneme ke konečnému výsledku, bude tam velmi silné pnutí a spousta konfliktů a mnoho situací, které nebudou vypadat dobře.

Lynn – Čtenář z Turecka napsal: „Čtyři noci za sebou, když jsem se podíval z okna, viděl jsem rudý mrak, pak modré blýskání a žádný déšť. Máte nějaké informace o tomto úkazu?“

COBRA – Ne.

Richard – Hodně se psalo o tom, že Kabala má v plánu zredukovat počet obyvatel Země o 90%. Současný počet obyvatel je přibližně 7,4 miliardy a když vypočteme 90%, dá nám to 6 miliard šest set šedesát milionů zavražděných. Můžete to nějak komentovat?

COBRA – Je to jenom výpočet vztahující se k této situaci, ale ty plány nebudou vůbec úspěšné, takže ta čísla neříkají nic.

Lynn – V posledních několika měsících jsme zaznamenali hodně případů lidí, kterých se „zmocnily“ entity na ulicích, v podchodech, školách, supermarketech, atd. Vypadá to, jakoby se v těchto dnech šířila jakási archonská infekce. Víte něco o tom, co se děje?

COBRA – Probíhá velmi intenzivní čištění archonské sítě kolem planety a mnoho entit, které již byly v lidských tělech, bylo uvolněno a jsou rozrušené, protože přichází víc světla a to je pro ně velmi nepříjemné.

Richard – Někteří pracovníci a bojovníci světla jsou teď připraveni na první kontakt. Kromě meditací a modliteb - co ještě můžete doporučit, aby dělali, aby uspíšili a efektivně přispěli k uskutečnění tohoto dlouho odkládaného setkání?

COBRA – Nejdůležitější je šířit informace, aby se probudilo co nejvíce lidí- prostřednictvím alternativních médií, otevřených blogů, psaní článků a dělat vše, co může nějak pomoct v této konkrétní situaci.

Prosím, připojte se k naší rodině na Prepare for Change/Připravte se na změnu, když navštívíte
http://prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/ a http://prepareforchange.coeo.cc , kde naleznete místní skupiny z Prepare for Change anebo můžete místní skupinu založit. Jakmile to uděláte, můžete se těšit ze setkání se stejně smýšlejícími lidmi ve vašem okolí.

Ti, kdo chtějí hrát roli v osvobození naší planety, mohou dělat toto:
Meditujte s námi každou neděli v 7 PM GMT. (21.00 našeho letního času a ve 20.00 našeho zimního času). Instrukce k meditacím najdete na: Bod-zlomu.blogspot.cz v části Čištění nebo v angličtině na
http://prepareforchange.net/participate/weekly-event-meditation-instructions/
Přečtěte si a podepište Galaktický kodex: https://www.change.org/p/all-of-creation-we-now-invoke-the-galactic-codex-implementation-all-over-planet-earth-and-the-solar-system
založe ve své oblasti skupinu podporující Událost: Start an Event Support Group in your area
Lynn – Jelikož se po Události změní většina zákonů a celý právní systém, jaká budoucnost čeká soudce a právníky na celém světě?

COBRA – Budou se muset přeškolit na něco jiného. Budou muset dělat něco jiného.

Lynn – Takže nebude žádný právní systém?

COBRA – Právní systém bude velmi výrazně zrekonstruován a zjednodušen a soudci nebudou zapotřebí a počet právníku se drasticky sníží.

Richard – Momentálně probíhá proces vytvoření občanských soudů v každém okrese (USA?), bude to součástí toho systému?

COBRA – Ano..

Richard – Kanál RT minulý týden informoval, že Argentina končí s „veřejným přenosem“ RT news v Argentině. Byli v šoku, protože to oznámení přišlo od argentinské vlády jako překvapení, bez upozornění. Zdá se, že Kabala v jižní Americe získává převahu. Co víte o této situaci?

COBRA – O té situaci jsem nebyl informován, ale mohu to zjistit a příště, když se zeptáte, budu mít odpovědi.

Lynn – Když je na Zemi tak velký počet duší, proč nemůžeme sehnat 144,000 lidí, aby v jednu chvíli společně meditovali a bylo tak dosaženo kritického množství pro příchod Události? Lze získat milion studentů k meditaci, ale proč my nemůžeme získat 144 000 lidí? Proč je tak těžké to uskutečnit?

COBRA – Protože tato specifická meditace je trochu složitější a vyžaduje si více oddanosti pro věc.

Richard – Brexit je zkratka pro “British exit” (odchod Británie), která napodobuje termín Grexit (odchod Řecka). Brexit se týká možnosti vystoupení Británie z EU. V zemi proběhne o tom referendum 23.června. Máte nějaký názor na to, jak budou Britové hlasovat?

COBRA – ...Musíme počkat,co se stane, protože Kabala vždy, nebo téměř vždy, zkouší zasahovat do hlasovacího procesu. Takže k tomu zase pravděpodobně dojde.

Lynn – Jaký na to máte názor? Myslíte, že budou hlasovat pro odchod z EU anebo zůstanou?

COBRA – Myslím, že lidé budou pravděpodobně hlasovat pro odchod a toto hlasování nebude respektováno.

Lynn – Jakou roli v celkové situaci hraje hierarchie z Venuše (Sanat Kumara a další kumarové) a planetární hierarchie vzestoupených mistrů a také v osvobození planety a Události?

COBRA – Pomáhají svými energiemi. Pozvedávají atmosféru, inspirují lidi a také brání tomu, aby se staly určité věci, které by jinak byly velmi dramatické a mohly by narušit rovnováhu na planetě docela výrazným způsobem.

Richard – Jsou vám známy některé prastaré rasy, sídlící ve vnitřní Zemi, jako jsou Hyperborejci a Polariáni (rasa Adam Kadmon)?

COBRA – Je tam mnoho ras, ale ty názvy a popisy nejdou vždy přesné.

Lynn – Tento dotaz se týká jednoho vesmíru. Nedávno jste řekl, že všechny vesmíry byly spojeny do jednoho. Co jste tím myslel?

COBRA – Znamená to, že byly absorbovány do tohoto vesmíru prostřednictvím jisté červí díry či singularity, protože vědomí na vesmírné úrovni bylo pro něco takového dostatečně vysoké.

Lynn – Kdy se to stalo?

COBRA – Dělo se to kolem roku 1999, když se otevřel obrovský vesmírný portál a ten portál spustil dramatické změny, v důsledku kterých bude teď osvobozena sluneční soustava a planeta Země.

Lynn – Takže se to stalo za krátkou dobu, anebo se to postupně měnilo?

COBRA – Bylo to docela intenzivní a docela rychlé.

Lynn – Je to to, co naši vědci pozorují a popisují jako že se vesmír zvětšuje a expanduje?

COBRA – Ne tak docela.

Lynn – Přestože nevěříte astrologii, zejména na té západní, ráda bych věděla: Mělo splynutí více vesmírů do jednoho nějaký vliv na naše astrologické tabulky?

COBRA – Ne, protože západní astrologie obvykle používá 9 hlavních planet sluneční soustavy, slunce a několik hvězd a obvykle nebere v úvahu vzdálenější objekty jako jsou jiné galaxie či vesmíry.

Richard – Co je padající hvězda?

COBRA – Padající hvězda-je to kus úlomku, který vstoupil do atmosféry Země a shořel kvůli tření se zemskou atmosférou. Je to tzv. meteor.

Lynn – „V posledních letech jsem viděl několik změn na nočním nebi. Například, v době zimního slunovratu 2015 byly dny o nejméně 8-10 minut delší, než bývaly předtím. Zdá se, že Sírius není na místě, kdy býval. Další takovou změnou je, že zmizelo souhvězdí Velkého vozu. Já žiji v jižní Kalifornii a již 3 roky jsem ho odtud neviděl. Malý vůz tam je, ale Velký vůz nikde není. Můžete to nějak komentovat?“

COBRA – Na tu otázku nemohu odpovědět, pokud neuvidím přesnější dokumentaci, jako fotografie s daty a uvedením místa, protože lidé prohlašují, že viděli či vnímali různé věci, bez přesnějších důkazů. Takže bez dokumentace se nelze těm individuálním případům věnovat.

Lynn – Tento člověk se taký zamýšlí nad tím, zda se jedná o situaci, která je viditelná či neviditelná jenom v této části polokoule. ......

COBRA – Myslím, že v podstatě se to neděje, ale pokud má někdo velmi silné důkazy, mohlo by to být zajímavé.

Lynn – Kdo jsou Rozsévači?

COBRA – Je to jeden z popisů Centrální rasy a říká se jí tak, protože Centrální rasa existovala v různých civilizacích v galaxii.

Richard – Kdo jsou „Strážci“?

COBRA – Je to jiný název pro stejnou skupinu.

Richard – Co je anděl anebo co vnímáme jako andělskou bytost.

COBRA – Anděl či andělská bytost je bytost, která je součástí vývoje světla a má svobodnou vůli zcela sladěnou se svobodnou vůlí Zdroje.

Richard – Jaký je účel jejich bytí?

COBRA – Jejich účelem je ukotvovat světlo a šířit světlo, kamkoliv jdou.

Richard – Pracují s lidským vědomím anebo se s námi někdy kontaktují? COBRA – Ano.

Lynn – Kdy a jak došlo k promíchání jazyků a kdo to způsobil?

COBRA – Zmatení jazyků se událo po pádu Atlantidy a účelem bylo vytvořit na povrchu planety ještě větší rozdělení a udělali to Archoni.

Richard – Za tím samým účelem vznikla různá náboženství a kultury a podobně? (Ano).

Richard – Pocházíme z jednoho...jsme jedno...Každý je milován....Nikdy není pozdě obrátit se ke světlu, že?(Ano) Takže, není to tak, že právě teď potřebují Temní nejvíce naší lásky? Že bychom jim ukázali lásku a sdíleli ji s nimi, aby ji ucítili, obrátili se ke světlu a jejich síla a znalosti by byly pro nás všechny přínosem?

COBRA – Tomu nevěřím a nesouhlasím s tím. Temné síly potřebují v této chvíli mít vymezeny pevné hranice. Musí jim být řečeno:“Ne“. Musí být zastaveny.

Lynn – Před několika lety amatérský astronom jménem Lenard Walson zveřejnil fotografie několika neznámých plavidel, které vyfotil na oběžné dráze Země. Některé byly správně identifikovány že patří k ISS a space shuttle, ale některé nebylo snadné identifikovat. Některé fotky lze najít zde: http://www.rense.com/general79/wdx.htm
Můžete okomentovat vyfotografovaná plavidla?

COBRA – Abych to mohl komentovat, musel bych vidět fotografie.

Richard – Měli bychom posílat lásku Yaldabaothovi, anebo si jednoduše vizualizovat, že zmizel? Co je účinnější? Máme se pokusit Yaldabaotha vyléčit anebo ho zabít?

COBRA – Nejúčinnější bude vizualizovat si, že se transformuje a je absorbován do Jednoty. Jak to přesně bude provedeno, to ponechte světelným silám.

Lynn – Tady jeden člověk říká: „Vždy narazím na „neviditelnou zeď“, která mi zabrání dělat vše, co cítím, že bych měl udělat či být čím bych měl být. Tu zeď nevidím, ale vím, že je tam. Mluvil jsem s lidmi, kteří mají stejnou zkušenost. Co je ta „neviditelná zeď“, která sabotuje všechno mé úsilí?

COBRA – Je to technologie závoje, kterou jsem podobně popsal na mém blogu.

Lynn – Můžete vysvětlit, co je to temná hmota a proč se o ní říká, že je temná?

COBRA – Temná hmota je vědecká koncepce, která není zcela pravdivá. Tak se vědci pokoušejí vysvětlit chybějící hmotu ve vesmíru, aniž by plně chápali vyšší energetické úrovně a skalárová pole.

Lynn – Toto bude asi legrační otázka, nevím. „Jaká zařízení mají při sobě američtí političtí kandidáti, která je udržují, aby vypadali jako lidé a ne jako ještěří, kteří mění podobu?

COBRA – Oni nejsou ještěři, měnící podobu. Mají různá zařízení, ale ne taková, která by jim bránila měnit podobu.

Richard – 22. října 2014 došlo v Ottawě, Kanada, k přestřelce, o které se hodně psalo, kdy kanadský muž s vazbami na vládu a který nedávno předtím konvertoval k islámu, údajně postřelil a zabil kanadského vojáka a pak zaútočil na kanadský parlament, kde ho nakonec policie zastřelila. Z důvěryhodných zdrojů prosáklo, že vysoce postavený člen vlády Stephena Harpera, jménem Denis Lebel, měl být odhalen kvůli tomu, že se zúčastnil ve Vatikánu obřadu obětování dětí a tento incident byl zinscenován jako dýmová clona na odvrácení pozornosti od této události. Můj dotaz zní: 1) Byl toho dne vůbec zabit nějaký voják, a 2) je příběh o Denisu Lebelovi pravdivý?

COBRA –Abych mohl řádně na tuto otázku odpovědět, musel bych se blíže seznámit s případem a prověřit to přes mé kontakty.

Lynn – Četla jsem nějaká avíza o tom, jak Obama odhalí informace o mimozemšťanech těsně před koncem svého působení ve funkci prezidenta. Mělo by to být v době kolem prezidentských voleb v USA. Je to součást procesu plného odhalení ze strany světelných sil (a tudíž začátek masových změn, viditelných pro každého), anebo jenom další humbuk?

COBRA – Přesný způsob, jak se bude odehrávat proces odhalení, ještě nebyl určen, protože je ve hře mnoho faktorů. Prezident Obama možná bude, možná nebude zapojen do toho jedinečného procesu. Ale on určitě není v tom procesu klíčovou osobou.

Richard – Jsou myšlenky o první vlně, druhé vlně a třetí vlně pravda? Je to přesný popis toho, co se děje?

COBRA – Teď se to neděje, ale nehledě na to, tuto otázku nemohu zodpovědět.

Lynn – Tady někdo říká:“Po dobu několika měsíců denně používám Cobrovo doporučení k ochraně (zrcadlový štít a vortex čakry hvězdy duše). Řekl jsem to šamanovi, kterému důvěřuji, a ten říká, že zrcadlové štíty jsou výborné, ale že si to vyžaduje mnoho energie k tomu, aby se udržely. Je to pravda a skutečně to odebírá hodně energie?“

Postup pro ochranu:
http://2012portal.blogspot.com/2015/01/protection.html

//Česky zde: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/11/ochrana.html //

COBRA – Tuto techniku mi předaly dračí síly a mnohokrát se osvědčila jako hodně účinná.

Lynn – V alternativním zpravodajství se hodně diskutuje o šišince mozkové. Je bezpečné pro současné lidi na povrchu aktivovat třetí oko, když na ně působí archonské technologie matrixu?

COBRA – Je to bezpečné, pokud máte silné vnitřní vedení.

Richard – Co to znamená, aktivovat si třetí oko?

COBRA – Znamená to aktivovat zvláštní elektromagnetické pole v uprostřed hlavy, aby se otevřelo vyšším dimenzím.

Lynn – Jeden znepokojený posluchač se ptá na střelbu v Orlandu. Je vám to známo?

COBRA–Ano.
Lynn – Co si o tom myslíte?

COBRA – Ano, je to další odvedení pozornosti a jde do toho příliš mnoho energie.

Lynn – Souhlasím.

Lynn – Dojde v příštích 100 letech k nějaké evakuaci ze Země?

COBRA – Teď by nesloužilo nejvyššímu účelu odpovědět na tuto otázku.

Richard – Kdo je, podle vašich zdrojů, zodpovědný za napsání Bible? Byla celá vytvořena proto, aby kontrolovala duchovní sílu člověka, anebo je na tom něco pravdy, jak prohlašují někteří lidé, že byla inspirována Bohem?

COBRA – Je to sbírka starých textů, které byly sebrány a jistým způsobem propojeny a prezentovány tak, aby měly určitý psychologický dopad. Sepsal to písař, Archon jménem Konstantin. Účelem bylo ovládat lidstvo. Myslím, že způsob, jakým je tato kniha prezentována, nemá na lidstvo jako celek pozitivní účinek, ale jsou tam některé velmi pozitivní střípky, které byly inspirovány sílami světla. Takže je to mix.

Richard – Je to také součástí kontroly ze strany Kabaly, že tam nechala ty malé kousky pravdy, abyste měli pocit, že je to pravda, a možná že ne celá pravda?Že je to trochu zmatečné?

COBRA – Je to jinak. Když byla ve 4. století udělána tato kompilace, vědomí bylo příliš silné, aby bylo možné zcela vyloučit dobré části. Bylo by to jednoduše vypadalo příliš divně.

Lynn – Je známo, že vojenské síly zkoumaly účinky infrazvuku a dokonce se zajímaly o jeho použití jako zbraně. Byly provedeny pokusy, kdy byli lidé vystaveni infrazvuku a byli postiženi symptomy jako je strach, smutek, deprese, obavy, závratě, tlak na hrudi a halucinace. Infrazvuk jsou zvukové vlny s frekvencí pod nejnižší hladinou lidského vnímáni. Je vám známo, že nové hollywoodské filmy a televizní programy obsahují ve zvukových stopách infrazvuk?

COBRA – Bohužel ano. Není to nová technologie. Byla zavedena před desítkami let. Není to nic nového, ale od r. 1996, od archonské invaze, se intenzita infrazvuku zvýšila.

Jenom krátce připomínám: Prosím, použijte tlačítko “Donate/Daruj” v pravém sloupci. Tím, že přispějete, ukážete, že se vám obsah našich stránek líbí.

Lynn – Tento dotaz se týká běžců Lung-Gom-Pa ze starého Tibetu. Víte o nich?

COBRA-Trochu ano.
http://www.trailrunnermag.com/people/culture/article/81-the-lung-gom-pa-runners-of-old-tibet/page-2
Běžci Lung-Gom-Pa:
3 roky žij v odloučení v jeskyni
většinu svého času prováděj dýchací cvičení a zpívej budhistické mantry
v pozici v sedě s překříženýma nohama se snaž nadskočit vzhůru bez použití rukou. Opakuj do nekonečna.
po tomto období odloučení se vrátí do společnosti, lehcí jako pírko a v povzneseném stavu vědomí
běhají na obrovské vzdálenosti. Vyhrávají závody,aniž by to bylo jejich cílem.


Chtěl byste k tomu něco dodat? Myslím, že je to velmi zajímavé. Jak je vidět, jsou schopni uběhnout až 200 mílí (přes 300 km) za den.

COBRA – Ano, tito mniši jsou v tomto ohledu součástí staré tradice, spojené s agartskou sítí.

Lynn – OK, blížíme se ke konci další hodinky s vámi. Vím, že budete mít pár konferencí; chtěl byste nám o nich něco říct?

COBRA – Ano, připravujeme konference v Chiang Mai, v Thajsku, první víkend v červenci a o 14 dnů později máme konferenci v Taipei na Tajwanu. Obě konference budou velmi silné, protože energie již připravují jisté věci v pozadí. Pokud se lidé chtějí k nám připojit, zde je link na můj blog:

http://2012portal.blogspot.com kde se mohou registrovat a samozřejmě, všichni jsou zváni.

Lynn – Výborně. Máte pro naše posluchače nějaký komentář na závěr?

COBRA – Řeknu, že teď žijeme ve velmi zajímavém období, kdy se věci trochu zintenzivňují. Není to již tak únavné, tak doufejme, že budeme brzy svědky jistých zajímavých změn a rád bych, aby to všichni tlačili směrem k plnému odhalení a k Vítězství světla.

Lynn – Ano,moc děkujeme.

Richard – Cobro,moc děkujeme.

COBRA – Děkuji a nashle.

Lynn – Na závěr bych chtěla poděkovat celému týmu, který tento rozhovor umožnil a Cobrovi, že byl naším milým hostem. Jeho webové stránky: http://2012portal.blogspot.com, // v češtine překlady naleznete na www.bod-zlomu.blogspot.cz //
DOVovi za naši tématickou melodii: Hlasy světa.

Danelle za profesionální přepis,

mému spolu - tazateli Richardovi,

Aaronovi zvukaři,

Untwinovi za úpravu a editaci,

Eduardovi a Danovi za scénou

a všem našim úžasným posluchačům!

A vždy pamatujte, že...Jsme hlasy světa.

Překlad:Mirka


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: