čtvrtek 30. června 2016

Konverze AN

Konverze AN je hlavní proces, kterým si celá naše realita prochází. Je to proces, skrze který Zdroj, Jeden původní stvořitel, přináší celé stvoření zpět do jednoty.
Vesmír byl vytvořen jako odraz Jednoho, ve kterém Jeden objevuje sebe sama. Jeden je ve vesmíru všudypřítomný, a ve stejnou chvíli je i za ním.

Vesmír je pouze zrcadlovým obrazem Jednoho, který byl vytvořen pomocí základního vzoru: kvantové mechaniky. Kvantová mechanika je systém, ve kterém stvořená hmota osciluje mezi všemi možnými potenciály. Hlavní faktor, který určuje, který potencionál se manifestuje je Vůle.

Jeden je podle definice perfektní, kompletní a absolutní.

Dokonalost a celistvost znamená, že všechno je navrženo s účelem. Ačkoliv, při vytváření systému objevování všech možných potencionálů, byl logicky vytvořen potencionál jako opak k účelu: náhodnost, také zvaná nahodilost:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html

Tento vesmír, ve kterém teď jsme, jak jsme ho doteď zažívali, je výsledek kombinace obojího, Jednoho a nahodilosti, účelu a náhody. Zlo se stalo náhodou, jako výsledek interakce mezi vůlí a nahodilostí. Náhody byly ve vesmíru možné, protože vesmír není čisté Jedno, je to pouze jeho zrcadlový obraz, a tento obraz není úplně stejný protože obsahuje nahodilost, a proto Jeden není všemocný uvnitř říší vesmíru. Zlo je okamžik, ve kterém je vůle ponořena nahodilostí, ztrácí spojení s Absolutnem, obrátí se naruby a začne být užívána k opačnému účelu, než k jakému byla původně zamýšlena.

Toto je důvod, proč se 'evil' vyslovuje obráceně jako 'live' [evil - zlo ; live - žít].

Jako část procesu objevování všech možných potencionálů, byl vesmír rozdělen do několika plání/dimenzí (fyzická, plazmatická, éterická, astrální, atd.), z nichž každá obsahuje různé poměry nahodilosti: Na tomto obrázku, čím výše pláň je, tím méně nahodilosti obsahuje. Všechno existující stvoření je vytvořeno nejdříve na nejvyšší pláni a poté stéká dolů pláněmi jednu po druhé. Všechna fyzická hmota sestoupila skrze všechny pláně předtím, než se stala fyzickou. Tečkovaná linie na mentální pláni je takzvaná membrána Buddhi Manas, která značí změnu, kde se množství nahodilosti stává tak vysoké, že je realita celkem silně transformována. Pod tečkovanou čarou bylo zlo možné. Nad tečkovanou čarou tu není nedostatek nahodilosti pro to, aby tam bylo zlo možné, takže tyto vyšší pláně byly vždy říšemi čistého Světla a Lásky.

Hmota stéká dolů pláněmi ve formě kódů Světla, protékající, obsahující informace o Boží Vůli. Čím více nahodilosti je na pláni přítomno, tím více je tento proud Světla filtrován. Proto nejnižší pláň, ve které teď přebýváme (fyzická, atd.) přijala pouze filtrované Světlo, ne plné spektrum, především na této planetě, kde zlo zesílilo tyto filtry. Proto realita, kterou jsme zažívali zde obsahuje spoustu narušení a nekoresponduje tolik s původní Vůlí Jednoho.

Jeden je čisté Světlo a Láska a nemá zlo ve své povaze, proto nezamýšlel, že by se zlo mohlo stát, ve skutečnosti si ani představil, že by se mohlo zlo kdy uskutečnit. Když viděl, že se nehoda zla stala, Jeden vytvořil systém pro napravení anomálie, pro přeměnu všeho zla zpět ve Světlo a opětovné propojení vší nahodilosti zpět s Boží Vůlí. Tento systém je konverze AN.
Konverze AN je systém přímého přenosu Světla, který obchází filtry nahodilosti, a proto přenáší proud Světla v jeho plnosti, celou cestu pláněmi dolů. Toto dovoluje Boží Vůli být přenesena Světlem, do nejhustší hmoty všech plání, přeměňující, léčící a znovu propojující veškerou realitu zpět do Jednoho. Tento systém konverze AN postupně transformuje vesmír do reality, kde je Jeden všemocný. Jakmile bude konverze AN kompletní, vesmír bude přesným zrcadlovým obrazem Jednoho.

Tento systém konverze AN byl ukotven na této planetě 4. dubna 2012:

a stal se plně funkčním na této planetě 21. Prosince 2012:

Hlavním ukotvením pro konverzi AN je hvězdná brána AN, umístěná na centrální hvězdě v pásu Orionu. Prvotní náhoda, která vytvořila zlo se stala na Orionu a proto se tato konstelace stala centrálním bodem pro přeměnu temnoty. Hvězdná brána AN byla vždy portálem Světla, a právě skrze tento portál sem sešlo mnoho duší z plání nad Buddhi Manas, do plání pod ní. Tyto duše jsou tak zvaná hvězdná semínka [star seeds], která přišla za účelem pomoci ukotvení Světla na nižších pláních, a přeměny duality zpět do Jednoty. Každé hvězdné semínko drží klíče pro konverzi AN.

Během jejich inkarnací na Zemi, hvězdná semínka postavila mnoho odrazů pásu Orionu po planetě, pro propojení s hvězdnou bránou AN:
Konverze AN efektivně ukončí dualitu a transformuje celou naši realitu do vesmíru čistého Světla a Lásky, kde Hojnost, Radost a Blaho budou stavy, ve kterých budeme existovat nepodmíněně. My jsme kotvy konverze AN skrze užití naší svobodné vůle pro zvolení si Světla. Tím, že to děláme, slaďujeme kvantovou realitu tak, že může přijmout konverzi AN, a tím postupně léčit celé stvoření. Spojit se můžeme s hvězdnou bránou v meditaci a také použitím prvotního zvuku AN, stejně tak jako používáme zvuk OM, pro vyvolání konverze AN.

Osvobození Teď!

UntwinePřeložil Martin


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: