neděle 5. června 2016

Interview Cobra a Lynn z 26.5. 2016Přepis interview s Cobrou z 26. května 2016, zveřejněno 30. května 2016


Cobra je plejádský kontaktér a je v kontaktu s podzemním hnutím víc než 35 let. Hnutí odporu mu řeklo, aby zůstal v anonymitě. Průběžně komunikuje s bytostmi z planety X, které pomáhají Hnutí odporu. Jako pozemský zástupce agartské sítě a světelných sil se snaží lidstvo připravit na přicházející Událost.

Naším záměrem je rozpustit strach, srovnat všechna nedorozumění, a poskytnout zasvěcené pohledy na to, co se skutečně děje a o čem se ve zprávách nedočtete. Pokud chcete bližší podrobnosti, zveme vás k přečtení archivu na jeho blogu, k dnešnímu dni je tam zaznamenáno 721 návštěv. Viz 2012portal.blogspot.com

Přepis interview s Cobrou z 26. května 2016, zveřejněno 30. května 2016

na PrepareForChange.net

Lynn –Dámy a pánové, vítejte u našeho měsíčního interview s Cobrou. Našimi hostiteli dnes jsou Lynn a Richard. Cílem rozhovorů s Cobrou a také našich stránek je informovat, vzdělávat a připravovat na nadcházející události. Prosím, pamatujte, že nikdo nemá vždy v odpovědi na všechny otázky. Klíčem musí být vaše vnitřní vedení, vždy se řiďte tím, co s tímto vedením souzní.

Pokud jste na našich webových stránkách www.prepareforchange.net noví, nebo neznáte Cobru, podrobnější informace si můžete poslechnout v rozhovoru ze srpna 2015, kde je uvedeno víc informací ke Cobrovi.

Celý náš tým na Prepare for Change.net jsou samí dobrovolníci. Nikdo nedostává za svou práci odměnu. ...Prosím, použijte tlačítko “donate” pokud chcete přispět na provoz našich stránek.

Nyní bych chtěla znovu přivítat bojovníka světla a spojku s Hnutím odporu, Cobru. Vítejte.

COBRA – Znovu děkuji za pozvání.

Lynn – OK. Bez dalšího otálení přejdeme rovnou k otázkám.

Richard – Dobrý den, Cobro, tady je Richard. Jsem velmi rád zde zpátky. Můžete odhadnout, na kolika procentech planet existuje fyzický život ve třetí dimenzi?

COBRA – Je to asi 10% v rámci sluneční soustavy a u 20% slunečních soustav v rámci galaxie – jedná se o planety, podporující životní formy. Nemluvím o humanoidních formách života, ale o životních formách všeobecně.

Richard – Má třetí hustota vždy nižší formu vědomí?

COBRA – Jedná se o nižší formu vědomí na planetách, na kterých je život, ale fyzická rovina, neboli třetí dimenze (3D) je pouze odrazem ducha. Není nižší nebo vyšší. Je to jednoduše jeden aspekt, jedno vyjádření stvoření.(Děkuji moc).

Lynn – Cobro, řekl jste, že Událost vyčistí primární anomálii, což bude mít za následek okamžitý posun všech inkarnovaných bytostí i samotné Země a započne proces Vzestoupení. Také jste řekl, že dokud nebude zcela odstavena síť, která je podporuje, naše implantáty jsou denně resetovány. Takže, vyčistí se primární anomálie, když zažíváme temnotu a vědomě si volíme, že jí odpouštíme a budeme ji milovat?

COBRA – Každý vědomý čin, který podnikneme, čistí jeden aspekt primární anomálie. Každý pozitivní čin čistí jeden aspekt primární anomálie.

Richard – Je pravda, že mimozemšťané a podzemní civilizace pravidelně přicházejí k populaci na povrchu a představují se jako bohové či vzestoupení mistři?

COBRA – Ne, není to pravda.

Lynn – Kdy se začala primární anomálie akumulovat kolem Země?

COBRA – Ten proces se pomalu odehrával po miliony let, ale začal se drasticky zrychlovat před 25 000 lety.

Lynn – Původně jsme sem všichni přišli, abychom pomohli při transformaci Země?

COBRA – Ne všichni, ale určitý počet hvězdných bytostí přišel z mnoha hvězdných systémů, aby při tom pomohly.

Richard – Bude mít po Události proces vzestoupení pro člověka vždy za následek posun ve fyzické rovině?

COBRA – Proces vzestoupení vrcholí samotným vzestupem. A samotný vzestup vždy znamená proměnu všech nižších úrovní stvoření. Fyzickou, astrální, mentální. Samozřejmě, vždy pak můžete materializovat ta těla jako hologram, ale nejste k nim v žádném případě připoutáni. Poté, co ukončíte svůj proces vzestoupení, nejste k těm úrovním nijak připoutáni.

Richard – Takže, pokud bychom chtěli po vzestoupení přijít zpátky na Zemi, můžeme jednoduše manifestovat fyzické tělo a když tu skončíme, opustit ho.

COBRA – Ano, ale to není stejné fyzické tělo. Je to hologramová projekce světelného těla do fyzické roviny. Není to stejné fyzické tělo.

Richard – Můžete popsat, jak se po Události změní přechod, který teď označujeme jako smrt?

COBRA – Bude to mnohem víc vědomé. Každý bude tomu procesu rozumět a bude vědět, kam půjde a nebude s tím procesem spojen žádný strach.

Lynn – Cobro, přemýšlel jsem, když jste odpověděl na tuto poslední otázku, víte, někdy jsou lidé v situaci, jako např. že někdo vstoupí do vozovky, a přijíždí k němu auto a víte, někdo se objeví a odstrčí ho z jízdné dráhy. Popisoval jste něco takového? Je to něco jako fyzická manifestace toho, že možná anděl strážný anebo průvodce tu osobu chrání.

COBRA – Ano. Mnohdy mohou do situace na mžik vteřiny zasáhnout světelné síly, zejména když je potřeba zachránit lidské životy. Nemůže se to dít pořád a všude, ale občas a za jistých okolností se to děje.

Lynn – Slyšela jsem o takových situacích a ti dotyční by chtěli poděkovat tomu, kdo je odstrčil z cesty, aby zabránil nehodě, ale poté nebyli schopni tu osobu najít, takže proto, víte, jsem o tom přemýšlela. To dává smysl, děkuji. Můžete popsat, zda nebo jak je na vyšších úrovních anebo ve vesmíru vnímán čas ?

COBRA – Čas je vnímán jako tok energie, ani ne jako lineární koncept s minulostí, přítomností a budoucností, ale je to spíše jako věčné TEĎ, které se neustále pohybuje, pohybuje...stále existuje vektor času, z minulosti do přítomnosti a do budoucnosti, ale je prociťován víc multidimenzionálně, s mnohem větším pochopením příčin a následků našich činů.

Richard – Cobro, má primární anomálie něco společného s třídimenzionálním prožíváním času?

COBRA – Samozřejmě je spojená, ale to není základní vlastnost primární anomálie.

Lynn – Nedávno jste řekl, že všechny ostatní vesmíry byly sloučeny do tohoto jednoho. Co tím myslíte?

COBRA – Znamená to, že tento vesmír má... tedy, došlo k integračnímu, sjednocujícímu procesu, kdy se vesmíry sloučily a prostřednictvím toho splynutí bylo docíleno vyšší vědomí, vyšší pochopení a vyšší vývoj všech těchto vesmírů.

Lynn – Jsou ve stvoření vždy přítomny všechny dimenzionální úrovně?

COBRA – Ano.

Richard – Jsou Tvůrci křídel Centrální rasa, o níž jste se zmínil v posledním rozhovoru?

COBRA – Ano.

Lynn – Budou po Události pořád různé mimozemské rasy vůči sobě nepřátelské?

COBRA – Ne. Tato planeta je poslední, která bude osvobozena a dojde k velkému integračnímu procesu všech frakcí na této planetě. A ten proces již docela dlouho probíhá v galaxii a my jsme teď v poslední fázi tohoto procesu.

Lynn – Takže pak budeme všichni šťastně žít až navěky.

COBRA – Jistým způsobem ano. Bude muset být udělána nějaká práce. Je nutné, aby proběhla spousta léčení, ale v zásadě, když bude odstraněna temnota, bude to mnohem snadnější.

Richard – Cobro, co znamená rozlišení.

COBRA – Je to schopnost chápat a rozumět vztahům mezi různými aspekty stvoření.

Richard – Můžete poskytnou nějakou praktickou radu jak rozvíjet rozlišení?

COBRA – Musíte si vytvořit spojení se svým vyšším já , se svým vnitřním vedením a procvičovat toto propojení na základě zkušeností z vlastního života a propojit toto vyšší vedení s myslí a s emocemi a tělem.

Richard – Jde o to cítit, co je pravdivé a co ne - o tom mluvíte?

COBRA – Nejde jenom o to cítit, zda je to pravda či ne. Skloubíte své intuitivní vedení s tím, co víte, s tím, co cítíte a co zažíváte.

Lynn – Je pravda, že po Události nebudou třídimenzionální lidské schránky stárnout a umírat jako teď?

COBRA – Lidé budou procházet procesem stárnutí, ale bude to mnohem snadnější a budou existovat technologie, které to hodně pomohou zvrátit. Nejedná se o náhlý, zázračný posun. Je to začátek procesu, který bude mít za následek mnohem lepší život pro každého.

Richard – Můžete nějak komentovat let společnosti Egyptair MS804, který minulý týden zmizel z radaru nad Středozemním mořem?

COBRA – Na co konkrétně se chcete zeptat?

Richard – Jen jsem myslel, zda víte, co se doopravdy stalo... zda je to pravda.

COBRA – Byly do toho zapojeny jisté skupiny z Izraele a dalších zemí, které chtěly vytvořit konflikt. Dělaly si dokonce naděje, že rozpoutají mezinárodní konflikt anebo válku, ale, samozřejmě, tyto naděje se nezakládají na realitě.

Lynn – Cobro, můžete nám říct, co je ley linie?

COBRA – Ley linie je proud energie. Éterická nebo plazmická energie většinou teče jako řeka po energetické mřížce planety. Ley linie jsou něco jako energetické tepny, přepravující energii v energetickém těle Země.

Lynn – Jsou ley linie a linie mřížky jedno a totéž?

COBRA – Jsou velmi podobné.

Lynn – Jaký je rozdíl?

Cobra – Ley linie jsou většinou éterické či plazmické proudy tekoucí mezi dvěma body vortexu (energetického víru-pozn.překl.) a linie mřížky jsou totéž, v jiné souvislosti. Např. v obalu či na vyšších úrovních stvoření a také energie protéká přes linie mřížky trochu jinak..

Lynn – Takže, když lidé pracují na povrchu, pracují s ley liniemi, s mřížkovými liniemi, anebo s obojím?

COBRA – Většinou pracují s ley liniemi.

Lynn – Mají ley linie souvislost s vortexy?

COBRA – Ano, jistě.

Lynn – Kde jsou hlavní křižovatky ley linií světa?

COBRA – Existuje mapa, mohl bych vám ji ukázat, ale slovy nelze popsat přesné umístění všech těch křižovatek.

Lynn – Mohl byste v nějakém příštím příspěvku tu mapu vyvěsit?

COBRA – Bylo by to možné. Uvidíme, co bude.

Lynn – Došlo podél linií k hlavním historickým událostem?

COBRA – Neřekl bych, že tam došlo k fyzické manifestaci těch událostí, ale že příčiny, které spustily ty události, pocházely z ley linií anebo z vortexů, které se nacházejí na křižovatkách ley linií.

Lynn – Mají ley linie souvislost s něčím ve vesmíru?

COBRA – Ano, jistě, existuje vesmírná mřížka, která prochází vesmírem. Existuje galaktická mřížka. V sluneční soustavě je mřížka a všechny jsou propojeny s planetární mřížkou a s ley liniemi. Je to živoucí organizmus vesmíru.

Lynn – OK. Děkuji.

Richard – Co je cyklus z pohledu evoluce planety?

COBRA – Je mnoho kosmických cyklů a planety se vyvíjejí...Evoluční měřítko se pohybuje v miliardách let. Cyklus má mnoho pod-cyklů. Máme např. 225 milionů let trvající galaktický cyklus, jednu galaktickou otočku a všechny planety v galaxii jsou sesynchronizovány s tím galaktickým cyklem-jejich geologický vývoj. Je to spojeno s galaktickým cyklem.

Richard – Co určuje evoluční cyklus planety?

COBRA – Jak jsem již řekl, jeden aspekt je galaktický cyklus, dalším aspektem je chování a vývoj slunce anebo dvojhvězdy anebo mnoha dalších hvězd v hvězdném systému, kde se ta planeta nachází a jsou zde také kosmické hvězdné proudy, které ovlivňují vývoj planety.

Richard – Co je věk.

COBRA – Je to jenom popis jistého časového úseku.

Lynn – Cobro, je Hillary Clintonová klon?

COBRA – Ne.

Lynn – Existují jiní lidé, kteří by se mohli projevovat jako klony?

COBRA – V zásadě existují klony, které jsou drženy na určitých místech jako rezerva, ale lidé- politici jsou skutečnými lidmi a ne klony. Jsou to inkarnované entity nejspíše drakoniánského původu v lidských tělech.

Richard – Je Chelsea Clintonová skutečně dcerou Billa a Hillary ?

COBRA – V nějakém rozhovoru jsem již na tuto otázku odpověděl.

Lynn – Můžete potvrdit nedávné odhalení Benjamina Fulforda o pašování lidí a jejich orgánů, je to pravda?

COBRA – Ano, protože já jsem také dostal stejné informace od jistých ruských kontaktů a bohužel, většinou je to pravda.

Lynn – Dá se teď s tím něco dělat?

COBRA – Samozřejmě. Lze lidi o tom informovat a vzdělávat, protože když o tom bude větší povědomost, půjde to snadněji odstranit a vyřešit.

Lynn – Jsou to nějaké dobře známé veřejné osoby z Ameriky, Evropy, či Blízkého východu, které jsou do toho zapojeny, a kdo to je?

COBRA –Ano, je do toho zapojeno mnoho lidí, patřících k síti Iluminátů, jejich jména jsou všude.

Richard – Mluvil jste o lidech, kteří jsou či byli drženi jako rukojmí na jiných planetách naší sluneční soustavy a našeho vesmíru. Jaký je pokrok ohledně osvobození tech rukojmí?

COBRA – Situace v našem slunečním systému je mnohem lepší. Počet těch rukojmí je nižší, ale na povrchu planety je držena jako rukojmí celá populace v 9 až 5 otrockých zaměstnáních. Není to tak tvrdé, jako například s otroky v časech starého Říma, ale stejně, lidské bytosti nejsou svobodné a nyní nastal čas osvobodit planetu.

Lynn – Ráda bych všem připomenula, aby s námi každou neděli v 7 večer GMT (21.00 našeho letního a ve 20.00 zimního času - pozn.překl.) meditovali při naší týdenní meditaci. Je to něco, co může udělat každý, aby pomohl, aby se Událost odehrála co nejdříve.

Lynn – Cobro, šeptá se o tom, že Angela Merkelová je dcerou Hitlera…. Můžete to potvrdit?

COBRA – Ano, je s tou konkrétní bytostí spřízněna.

Lynn – Je Angela Merkelová klon nebo reptilián nebo něco jiného?

COBRA – Není klon, je reptiliánský dračí lidský hybrid inkarnovaný v lidském těle.

Lynn – Proč jí bylo svěřeno Německo a můžete nám o ní říct ještě něco dalšího?

COBRA – Jednoduše proto, že jí do té pozice dali Ilumináti a v poslední době je proti jejím aktivitám v Německu silný odpor a doufejme, že v Německu dojde v tomto ohledu po Události ke změnám.

Richard – Cobro, k jakému pokroku došlo s uprchlíky v Evropě?

COBRA – OK. Příliv uprchlíků do Evropy výrazně klesl a světelné síly ten problém infiltrace řeší, protože to nejsou jenom uprchlíci. Malá část těchto lidí jsou vlastně příslušníci temných sil a světelné síly je identifikovaly a z 99.99% blokují jejich akce. (wow)

Richard – Mohou ty země poslat uprchlíky zpátky domů? Poslat tam, odkud přišli?

COBRA – To záleží na jejich rozhodnutí a na rozsahu kontroly v těch zemích, které ovládá Kabala. Ten proces vyvažování situace bude zcela vyřešen až po Události.

Lynn – Je vám známa biokineze?

COBRA – Moc ne.

Lynn – Je to síla mysli, která může změnit fyzické vlastnosti jako barvu očí, vlasů nebo postavu. Lidé to dělají v meditaci. Tazatelka se ptá, ona to podstoupila v Brazílii a chce vědět, zda to může způsobit nějaké problémy.

COBRA – Ne, protože když se to dělá ze správného pohledu, samozřejmě, že mysl je nadřazena hmotě a hmota poslechne příkaz mysli, nebo lépe bych měl říct, příkaz ducha a pokud se to dělá ze správné motivace, nemohou tam být žádné vedlejší účinky.

Richard – V našem posledním rozhovoru jste řekl, že Ježíš myslel, že k posunu vědomí dojde v jeho době, před 2000 lety. Jaký typ vědomostí učil, aby přinesl masám uvědomění ?

COBRA – To není o znalostech, je to o přítomnosti lásky. To je jeho poselství a bude to jeho poselství po Události.

Lynn – Meditoval Ježíš? COBRA – Ano.

Lynn – Vyučoval nějaké meditační praktiky?

COBRA – Ano, vybranou skupinu svých žáků.

Lynn – Znáte nějakou meditaci anebo postupy, které praktikoval a učil?

COBRA – Osobně ne, ale mohu je najít pokud je to potřeba; ale řekl bych, že jeho techniky se podobaly technikám mnoha jogínů v té době.

Richard – Jaké vlastnosti by měla bytost na jiné planetě, která by měla stejnou úroveň vědomí jako lidé? Kdyby do toho nebyla zapojena primární anomálie ani negativita.

COBRA – Bez primární anomálie by situace byla v mnohem jiná, protože primární anomálie je hlavní příčinou blokování evoluce. Bez primární anomálie neexistují žádná omezení.

Richard – Takže oni na těch planetách nezažívají negativitu tak jako my.

COBRA – Ne. Je to zcela nezvyklé zažívat něco takového jako my tady.

Richard – Hodně lidí říká, že pro vývoj je důležité zažívat negativitu, souhlasíte?

COBRA – S tím vůbec nesouhlasím. To učení rozšířili Archoni, aby udrželi lidi v otroctví. Vůbec to není zapotřebí a škodí to vývoji.

Lynn – Přinášejí na Zemi život jiné rasy z jiných planet, které rozumí genetice a tvoří nový život?

COBRA – Ano, velmi vyspělé rasy tvořily formy života a také planeta Země byla jedním z center zájmu jejich experimentů.

Richard – Můžete, prosím, vysvětlit, jak fungují dimenze? Kolik je dimenzí? Jak je na dimenze vázáno vědomí?

COBRA – Dimenze jsou pouze popisem stavu vibrace hmoty. Hmota a duch jsou dva aspekty stejné věci, stejného energetického pole. A pokud je to energetické pole hustší, máme fyzickou hmotu, což je lidské označení pro 3D a pokud je víc naředěna, dostaneme se do 4D éterické a astrální úrovně. Když je to ještě víc zředěné, máme pátou dimenzi mentální roviny a tak to pokračuje, až dostaneme absolutně zředěnou hmotu, což je absolutní duch, který je absolutně spojen se zdrojem. A jsou to pouze různé manifestace Jednoho.

Richard – Jaký má vývoj ducha vztah k dimenzím a vědomí?

COBRA – Dimenze je pouze hřištěm, protože jsou to pouze formy vyjádření, možné způsoby, jak se může manifestovat vědomí nebo zdroj. Nejsou...vývoj ducha není určen dimenzemi. Je závislý na úrovni integrace se Zdrojem a ta úroveň integrace se může manifestovat v jakékoliv dimenzi.

Richard – Další dotaz – Můžete obecně naznačit, jak probíhá vývoj ducha? Jak bytost začíná a čeho je schopna, když dosáhne úroveň Zdroje?

COBRA – Když dosáhne úrovně Zdroje, tak vědomí obsahuje celý vesmír, všechny minulosti a všechny přítomnosti a všechny budoucnosti.

Lynn – Jsou anebo byli na Zemi lidští léčitelé, kteří dovedli vyléčit všechny nemoci, fyzická znetvoření anebo že lidem dorostly údy?

COBRA – Je mnoho tvrzení o takových léčitelích, ale jedinými léčiteli, kteří to svedou, jsou vzestoupené bytosti a vzestoupené bytosti se velmi zřídka manifestují na fyzické úrovni planety Země.

Richard – Je pravda, že Ježíš uměl léčit?

COBRA – Ano, dovedl docela hodně léčit. Pomáhala mu velmi vyspělá mimozemská technologie, takže to nebylo pouze jeho zásluhou, byl to společný projekt s našimi vesmírnými bratry a sestrami.

Richard – Takže když sem přišel, tak takové schopnosti neměl. Naučil se to během života?

COBRA – Naučil se to během života a měl pomoc.

Richard – Mohou běžní lidé léčit tak, jako on?

COBRA – Může to každý, kdo zasvětí svůj život, aby toho dosáhl, ale vyžaduje si to čas a praxi.

Richard – Náhodou, neznáte ty postupy, anebo kde by se to dalo najít, abychom se mohli naučit léčit, jak to dělal on?

COBRA – Není to technika ani nějaká duchovní disciplína, je to cesta, kterou musí jít každý sám.

Lynn – Jaký je význam a smysl jógy?

COBRA – Význam a smysl jógy je sjednocení se Zdrojem.

Lynn – Jak dlouho se na Zemi praktikuje jóga?

COBRA– Od doby, kdy přišly na Zemi vědomé bytosti. Jóga přišla s hvězdnými bytostmi, které přišly do této sluneční soustavy a přišly na tuto planetu.

Lynn – Můžete odhadnout, kolik forem jógy existuje?

COBRA – Zase, je to opět lidská mysl, která chce jógu charakterizovat anebo analyzovat. Je tolik přístupů, kolik je ve vesmíru bytostí.

Richard – Může člověk vrátit do života vyhynulé zvíře?

COBRA – Je to možné. Není to moc snadné, ale je to možné.

Richard – Jak je to možné?

COBRA – Je to možné, pokud od té chvíle neuplynula příliš velká doba a pokud je odstraněna příčina, která to způsobila, pak se může duše zvířete, za jistých podmínek, vrátit do těla.

Lynn – Cobro, znáte Parama Shiva jógu?

COBRA – Ani ne.

Richard – Když bychom pracovali s vzestoupenou bytostí, jak by s námi komunikovala?

COBRA – Komunikovala by tak, abyste jí mohli rozumět. Mnohokrát komunikují za pomoci vnitřního zraku, telepaticky a někdy se také materializují v těle, které vypadá jako fyzické tělo a můžete je slyšet a vidět a vnímat je fyzickými smysly.

Lynn – Jak vypadali lidé a planeta Země předtím, než na Zemi přišla anomálie či temnota?

COBRA – Byla to rajská planeta a všechny legendy, řekl bych, mnoha různých kmenů a etnických skupin si tu rajskou dobu pamatují. Tehdy byl život bez velkého utrpení a konfliktů, jaké zažíváme v naší současné době.

Richard – Vytvářejí vysoce vyspělé bytosti a super vyspělé bytosti vesmíry a zákony vesmíru?

COBRA – Velmi, velmi vyspělé bytosti tvořily vesmíry, ale ty bytosti, které vytvořily vesmíry, se teď nacházejí v jiné fázi vývoje.

Lynn – Znáte kvantové tunelování?

Cobra – Ani ne.

Richard – Kdo je Šiva? A jaký je vztah této bytosti k vesmíru ?

COBRA – Šiva je jeden se stvořitelů, jsou to entity stvořitelů, které byly přítomny, když byla vytvářena tato sluneční soustava a kdy vznikly jisté aspekty této galaxie. A cílem této bytosti bylo stvořit jisté aspekty tvoření, tím tvořením se učit a pak ten výtvor rozpustit zpátky ve zdroji.

Lynn – Toto je složitá otázka, a tazatel se ptá, zda můžete vysvětlit jak to nejlépe jde: Jaká je pravá povaha Božího plánu pro lidstvo?

COBRA – Pravá povaha Božího pánu je vrátit lidstvo zpátky do Zdroje.

Richard – Můžete vysvětlit původ a účel a význam zákona karmy?

COBRA – Na to jsem mnohokrát odpověděl. Zákony karmy jsou umělý výtvor, vymyšlený Archony aby ovládli a zotročili, duchovně kontrolovali a zotročili bytosti v tomto stavu karantény a vysvětlení karmických zákonů obvykle je, že pokud jste něco udělali, má to pro vás nějaké následky. Je to překroucená interpretace zákona manifestace. Jistě, vaše činy mají následky, ale není pravda, že nyní zažíváme nějaké zlé věci, protože jsme kdysi něco v minulém životě provedli. Zažíváme zlé věci, protože tato planeta je okupována a někdo ty zlé věci dělá a mu tomu musíme čelit. A musíme osvobodit planetu, aby se ty věci již neděly. (Výborně řečeno, moc za to děkuji)

Lynn – Tady to chci na chvíli přerušit. Připojte se k naší rodině na Prepare for Change/Připravte se na změnu http://prepareforchange.net/participate/create-join-a-group/

… a na Coeo.cc najdete vaši místní skupinu anebo ji můžete založit. …

http://prepareforchange.net/participate/prepare-for-change-volunteers/

Lynn – Cobro, doba, ve které teď žijeme, je pouze koncem cyklu, aneb je to doba totálního přenastavení celého vesmíru?

COBRA – Není to konec cyklu. Není to totální reset vesmíru, ale řekl bych, je to restrukturalizace jistého aspektu vesmíru. Je to restrukturalizace primární anomálie, což je velmi důležitá část vývoje vesmíru, ale není jediná.

Richard – Co je magie?

COBRA – Magie je umění manifestace. Je to okultní věda, která popisuje, jak můžeme manifestovat naše myšlenky směrem k fyzické úrovni tím, že ovládneme energie.

Lynn – Co je čarování?

COBRA – Čarování je stará praktika magie, která může být použita pozitivním nebo negativním způsobem. Jezuité a další archonské síly se pokusily vrhnout na čarování špatné světlo a označovali to jako cosi negativního, protože existovalo mnoho žen-léčitelek, které tuto praktiku používaly na léčení a zlepšení života svých bližních na planetě. Takže čarování je původně pouze způsob používání těch energií duchovním vědeckým způsobem pro zlepšení života bytostí kolem nás.

Richard – A co je čarodějnictví? Jaký je rozdíl mezi magií a čarodějnictvím?

COBRA – Čarodějnictví je, řekl bych, omezený aspekt magie, která používá jisté techniky anebo jisté přístupy- tedy základní přístupy, bez hlubšího pochopení sil, které byly vyvolány.

Lynn – Jaký je rozdíl mezi chemií a alchymií?

COBRA – Chemie je moderní věda, popisující reakce mezi atomy molekulami a snaží se definovat a popisovat chování fyzické hmoty. Alchymie je duchovní věda, popisující vnitřní proces transmutace a do jisté míry také transmutační proces fyzické hmoty. Ani ne chemické reakce, ale spíše duchovní reakce v našich energetických tělech a v minulosti jistí velmi pokročili alchymisté na fyzické úrovni rozuměli nukleárním reakcím a dění v atomovém jádru.

Richard – Co je jasnovnímání ?

COBRA – Jasnovnímání je schopnost cítit zvuk a přenášet informace na vyšších úrovních než na fyzické.

Richard – Je to forma telepatie?

COBRA – Je to telepatie, ale telepatie je pouze mentální přenos a jasnovnímání je mnohem víc než to. Je to schopnost přenášet zvuk a další typy signálů, které nejsou pouze mentálními obrazy anebo mentální transmisí. Je to mnohem víc.

Richard – Rozumím. Mám jednu zkušenost, když jsem byl v pokoji - byl to normální pokoj a najednou jsem cítil vůni růží. Mohlo to být jasnovnímání?

COBRA – Mohl to byt jeden jeho aspekt, ano.

Lynn – Je rozdíl mezi jasnovnímáním a jasnoslyšením?

COBRA – Jasnoslyšení je zaměřeno pouze na zvuk, zatímco jasnovnímání zahrnuje také jiné smysly.

Richard – Co je jasnovidění.

COBRA – Jasnovidění je schopnost vidět na nefyzických úrovních.

Lynn – Jak byste definoval hypnotizmus?

COBRA – Hypnotizmus je způsob používání podvědomí člověka a mluvení s jeho podvědomím, když vědomý aspekt bytosti není zcela přítomen anebo probuzen.

Richard – Je to pozitivní, nebo negativní?

COBRA – Zase, může to být použito jak pozitivním, tak negativním způsobem.

Lynn – Mohl byste popsat, co je fyzická úroveň?

COBRA – To je docela jasné - fyzická úroveň je fyzická úroveň.

Richard – Cobro, můžete popsat, co je astrální a éterická úroveň a jak jsou používány?

COBRA – Éterická úroveň je energetická úroveň. Když citliví lidé cítí všechny ty energie, cítí éterickou úroveň. Je to úroveň našich čaker, našich nádí, našeho energetického pole. Astrální úroveň je úroveň našich emocí, naše emocionální tělo a tuto rovinu obvykle navštěvujeme ve snech, když spíme.

Lynn – Co je kauzální úroveň?

COBRA – Kauzální úroveň je vlastně vyšší mentální úroveň. Je to rovina archetypů, odkud je tvořen náš fyzický svět a všechny další světy.

Richard – Cobro, popsal byste nám teď mentální úroveň?

COBRA – Mentální úroveň je úroveň mysli, myšlenkových forem. Když zemřeme a přejdeme přes éterickou a astrální úroveň, před další inkarnací strávíme nějaký čas v mentální úrovni. Je to tzv. ráj mezi dvěma inkarnacemi.

Richard – Také vím, že je tam klid, kde se formuje vaše obrazotvornost anebo myšlenky, když děláte svou manifestaci.

COBRA – To je přesně ono, ano ano.

Lynn – Co je úroveň ‘Sat Nam’ a jak byste ji nám popsal?

COBRA – OK. Někteří lidé to popisují jako úroveň pravdy. Někteří to nazývají budhova úroveň, anebo duchovní úroveň anebo šestá dimenze. Je to úroveň čisté lásky a světla.

Richard – Cobro, co jsou biochemické kódy pro Věky Času?

COBRA – Je to označení které někdo používá, ale já přesně nevím, v jakém kontextu, takže na tuhle otázku nemohu odpovědět.

Lynn – Železo je důležitým prvkem v naší krvi. Změní se to, když se posuneme do zlatého věku?

COBRA – Změní se to, když dosáhneme určitou úroveň vibrační frekvence, ale ještě tam nejsme.

Lynn – Co je Mezigalaktická rada čili IGC a jaká je její funkce?

COBRA – Zase, to označení je převzato z nějakého elaborátu, ale řekl bych, že na každé úrovni stvoření existují rady, které řídí tu specifickou úroveň stvoření v dokonalé harmonii s ostatním vesmírem.

Richard – Cobro, definoval byste význam a smysl Primární direktivy?

COBRA – Základní direktiva, jak je to na této planetě chápáno, není něco, co by zde momentálně fungovalo. Zásadu nevměšování zavedli Archoni, aby omluvili cenzuru, kterou zde máme ohledně mimozemských kontaktů. Existují mimozemské rasy, které nás chtějí kontaktovat. Chtělo by nás kontaktovat mnoho pozitivních ras a důvod, proč nás nekontaktují je, ne protože by nerespektovaly naši svobodnou vůli, ale protože Archoni a skupina Chimera jim brání v tom, aby nás kontaktovali. Protože naše svobodná vůle je pro tyto kontakty a ne proti nim.

Lynn – Tato otázka s tím trochu souvisí. Tazatel se ptá: Jaká jsou opatření Mezigalaktické rady a proč nezasáhne, aby zastavila zasahování do vývoje lidstva na Zemi a všechno to znásilňování svobodné vůle, které se tady děje?

COBRA – Ano, jistě, tu otázku jsem mnohokrát zodpovídal. Skutečným důvodem jsou rukojmí. Skupina Chimera teď drží lidstvo s jejími topletovými bombami jako rukojmí. Ty musí být odstraněny a pak dojde ke kontaktu.

Richard – Cobro, tento posluchač říká:“Proč je tolik lidí stále nemocných? Necítím se dobře, na pár dnů se to zlepší a za týden je to zase zpátky. To se děje již několik let. Byl jsem u lékařů, bral jsem mnohokrát antibiotika a nikdy se to nezlepšilo. Cvičím a jím zdravě. Děsivé je, že spousta lidí říká, že to mají taky.

COBRA – Hlavní příčinou je anomálie plazmické úrovně, která v posledních několika letech prochází docela intenzivní očistou, takže myslím, že otrava plazmou je hlavní příčinou většiny nemocí na této planetě v této době. Teď je to mnohem horší, než to bylo před pár lety. A musí to být zcela vyčištěno, než mohou být některé věci zcela vráceny do původního stavu.

Lynn – Tento tazatel se ptá, zda Cobra se svými obrovskými znalostmi ví, zda rostlina konopí, neboli marihuana pochází ze Země anebo sem byla přivezena z jiné planety?

COBRA – Byla sem přivezena odjinud před velmi dlouhou dobou.

Lynn – A byly sem přivezeny i jiné rostliny, jako například Aloe Vera, která má také významné léčivé účinky, je také odjinud?

COBRA – Ano, jistě.

Richard – Je pravda, co říkají bytosti Zeta, že přichází planeta X a zapříčiní posun pólů?

COBRA – Ne, vůbec to není pravda.

Lynn – Cobro, můžete něco říct k orgonitům? Mnoho z nás vyrábí a předává dál orgonity ve formě tyčí, aby byly naše komunity chráněny před útoky elektromagnetického pole. Můžete poradit, kde by byly, kromě telefonních antén a vysílačů, naše orgonity nejúčinnější?

COBRA – Na místech tzv.Gwen věží (stožáry vojenské komunikační techniky-pozn.překl.)), které jsou po celých USA.

Lynn – Mnoho lidí kolem nich umísťuje orgonity, takže to je dobré.

COBRA – Další věcí, která by mohla být dobrá, je umístit orgonity kolem všech radarových zařízení v USA.

Lynn – Ještě něco byste poradil s orgonity, co by se hodilo?

COBRA – Pokud by byly pokryty tyto dvě věci, bylo by to výborné. Tyto dvě věci: radiokomunikační věže a radarové stanice. Samozřejmě, mezi radarová zařízení lze zahrnout i HAARP a další zařízení na celém světe.

Richard – Cobro, existuje ještě nějaká inteligence nad Zdrojem?

COBRA – Zdroj je inteligence.

Richard – Cobro, jaký je vztah mezi Zdrojem a Stvořitelem.

COBRA – Nepoužil bych slovo stvořitel, protože to obsahuje jistý filosofický pohled, s nímž nesouhlasím. Řekl bych, že Zdroj je bytost, která vždy byla a vždy bude. Tento vesmír nebyl stvořen jedním zdrojem, byl stvořen jako výsledek interakce mez Zdrojem a primární anomálií.

Richard – Cobro, co je nekonečná prázdnota?

COBRA – Nekonečná prázdnota je prázdnota, která je prostředím, v němž existuje Zdroj.

Lynn – Cobro, co je obvykle na druhé straně černé díry?

COBRA – Černá díra je vždy vstupním bodem do červí díry a na druhé straně vyjdete bílou dírou, což je výstupní bod té červí díry.

Richard – Jaký je předpoklad- u kolika procent obyvatel Země se očekává, že vzestoupí?

COBRA – Na tu otázku neodpovím z různých důvodů. Za prvé, je zde svobodná vůle a já bych nechtěl omezovat lidskou svobodnou vůli nějakými procenty. Za druhé i kdybych znal odpověď, byla by to v současné době utajená informace.

Lynn – Jak dlouho po Události bude trvat, než stávající peněžní systém přejde do spravedlivějšího a vyváženějšího finančního systému?

COBRA – Samotný přechod bude velmi rychlý. Po Události budou asi tak 1-2 týdny banky zavřeny a když znovu otevřou, budeme mít mnohem čestnější a vyváženější finanční systém, protože se již teď připravuje. Pak budeme mít určité přechodné období, kdy opustíme potřebu mít finanční systém, když si začneme uvědomovat, že máme technologii, kterou si můžeme vyrobit a materializovat, co na fyzické úrovni chceme. Peníze budou zbytečné.(Nemohu se dočkat)

Lynn – Opakovaně dostáváme otázky ohledně finančního systému a resetu a humanitárních fondů. Jenom abychom uspokojili tazatele: Pozorujete v tomto nějaké změny? Myslíte, že budou uvolněny nějaké fondy ještě před Událostí?

COBRA – Co se týče planetárního, globálního měřítka, řekl bych, že ne. Fondy budou uvolněny v okamžiku Události a po ní, odhadoval bych, že to začne 1-2 týdny poté. Budou ojedinělé případy, kdy budou uvolněny jisté malé částky z fondů pro některé omezené skupiny ještě před Událostí, ale k tomu nesměrujeme. Pracujeme v zájmu celosvětového finančního resetu.(Již včera bylo pozdě, děkuji.)

Richard – Co se stane, když ohnutý laserový paprsek projde přes tachyonizovaný krystal?

COBRA – Laserový paprsek je vlastně velmi koncentrovaný fotonový paprsek, obohacený na kvantové úrovni o tyto tachyony. Je to takový kvantový podpis na těchto kvantových změnách. Zharmonizuje se. Kvantová fluktuace kolem těch fotonů se zharmonizuje. Protože laserové světlo je samo o sobě koherentním zdrojem fotonů a když projde tachyonizovaným krystalem, dojde zde k dodatkové harmonizaci. Takže léčivý účinek takového laserového světla, pokud byste ho použili například k léčení, by byl výrazně navýšen.

Lynn – Další dotaz je od skupiny Připravte se na změnu z Japonska. Chtěli by vysvětlit význam čísla 144 000. Mluví se o něm v Bibli, v příběhu Sanat Kumary, že se jedná o kritickou hodnotu atd.. Proč toto číslo, Cobro?

COBRA – 12 x 12 x 1000. Je to symbolické číslo, které má velmi silný význam v posvátné geometrii čísel a je to také počet lidí, duší, kteří byli vybráni, aby na určitých místech vstoupili do této planetární karantény a změnili ji. Řekl bych, že malé procento z těch lidí se již vzbudilo a plní své poslání a víc se jich probudí v budoucnu.

Richard – Jak říkají jiné rasy naší sluneční soustavě a naší planetě?

COBRA – Každá rasa a každá civilizace má své vlastní označení pro tuto sluneční soustavu a tuto planetu.

Richard – Jak této planetě a této sluneční soustavě říkají Plejáďané?

COBRA – Této planetě říkají Modrý drahokam. (To se mi libí, děkuji.)

Lynn – Jak se nejlépe spojit s duší Země anebo s živoucí bytostí Země (matkou přírodou)?

COBRA – Nejlepší způsob je samozřejmě přes přírodu. Příroda je vyjádřením dechu života planetární bytosti a každý člověk má svůj vlastní způsob, jak se spojit, takže já tady nejsem od toho, abych říkal, jak to udělat.

Lynn – S jakým jménem tato bytost nejvíc rezonuje?

COBRA – Zase: různé kultury a různí lidé mají pro tu bytost různá jména. Jméno není důležité. Důležité je skutečné propojení srdcem s touto bytostí.

Richard – Cobro, jak se lze spojit s andělskými bytostmi?

COBRA – Jednoduše je zavolejte, spojte se s nimi v meditaci. Můžete si o nich něco přečíst, abyste měli představu o tom, kdo jsou a pak se s nimi spojte jak to půjde.

Lynn – OK. Zde bych chtěla našim posluchačům připomenout, aby použili tlačítko „Darujte“ pokud chtějí dát najevo, že se jim náš pořad líbí.

Cobro, máte pro naše posluchače nějaká slova na závěr? Možná něco k nadcházející konferenci o Vzestupu na Krétě 4. a 5. června 2016?

COBRA – Ano, brzy budeme mít konferenci o Vzestupu. Vlastně začínáme na konci příštího týdne a samozřejmě, zvu všechny, aby se zúčastnili. Bude to velmi zajímavé. Bude to další krok po konferenci ve Švýcarsku. Jak jsem řekl v posledním rozhovoru, v květnu se věci stávají zajímavějšími a to se projevuje i v přicházejících energiích, takže všichni jsou vítání.

Lynn – Výborně. Chcete ještě něco říct k měsíci květnu, o čem jsme snad nemluvili?

COBRA – Nemám nic zvláštního, pouze chci říct, že je pro všechny velmi důležité, aby pracovali, aby stále ukotvovali světlo a pak bude práce pro osvobození planety úspěšná.

Lynn – Děkuji moc. Na závěr bych chtěla poděkovat celému týmu, který tento rozhovor umožnil a Cobrovi, že byl naším milým hostem. Jeho webové stránky: http://2012portal.blogspot.com,
DOVovi za naši tématickou melodii: Hlasy světa.

Danelle za profesionální přepis,

mému spolu - tazateli Richardovi,

Aaronovi zvukaři,

Untwinovi za úpravu a editaci,

a všem našim úžasným posluchačům!

Vždy pamatujte, že...Jsme hlasy světa.

Překlad:Mirka

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2016/05/may-monthly-update-interview-by-cobra.htmlProsíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: