pátek 20. května 2016

Společný rozhovor Cobry a Coreyho Gooda od Roba Pottera, část 1Společný rozhovor Cobry a Coreyho Gooda od Roba Pottera, část 1

Rob – Dobrý den, dámy a pánové, děvčata a kluci, bratři a sestry, božské ztělesnění všeho. Jmenuji se Robert Potter a toto je vysílání rádia Vítězství světla. Jsem vašim hostitelem na Pyramidě jedna. Děkuji Alanovi ze země zázraků, že to umožnil. Pokud chcete podpořit naši stanici, zmáčkněte knoflík, který uvidíte na webové stránce. …   

Rob -  Corey and Cobro, přestože některé aspekty vašich informací vzájemně neladí, shodnete se na podstatných věcech, jako je plné odhalení, svoboda, uvolnění skryté technologie, konec válkám a ničení životního prostředí.

Corey -  Ano, myslím, že se s tím může ztotožnit každý. Všichni vidíme, že všechna tato témata nejsou konspirace, že jsou skutečná. Sledujeme různé pohyby v politice. Všichni jsou již těmi lžemi unaveni. 

COBRA – Jistě, souhlasím, a bojoval jsem s tím celý život a budu podporovat každého, kdo bude za tato témata bojovat. 

Rob – Je nějaký důvod, proč by vaše publikum nemohlo vzájemně spolupracovat v zájmu plného odhalení a osvobození planety?

COBRA – Nevidím žádný důvod. (Corey?)

Corey – Je to jedna z hlavních věcí, které se snažíme  docílit projektem plného odhalení: docílit jednotu komunity. Existuje tolik rozdílných ideologií, o nichž bychom se mohli dohadovat. Jedna z věcí, na které bychom se mohli všichni shodnout je, že chceme plné odhalení. Chceme znát pravdu. Když si nebudeme všímat věcí, v nichž se neshodneme a soustředíme se na to, v čem se shodneme, můžeme toho hodně docílit.

Rob – Úžasné. To chce svět slyšet. Corey, znáte Událost, jak ji popisuje Cobra? (Ne)  Cobro, dal byste mu stručnou informaci?  

COBRA – Ano, jistě. Událost je okamžik prolomení tlaku. Dojde k tomu tehdy, když se světelné síly, které jsou nad  povrchem planety a síly, které jsou pod povrchem planety, setkají uprostřed, tj. na povrchu  planety. Doufám, že se všichni shodneme, že ve sluneční soustavě existují určité frakce, podporující světlo a osvobození planety. Také existují frakce, podporující světlo a osvobození planety, které jsou pod povrchem. Postupují směrem k povrchu planety, protože povrch je hlavním bojištěm, je to hlavní ohnisko této situace, která není omezena pouze na planetu Zemi. Když dojde k tomu průlomu, tomu říkáme Událost.  Událost znamená vlastně hodně věcí najednou. Znamená to, že světelné síly převezmou sdělovací prostředky a uvolní informace o zapojení mimozemšťanů, o zločinech Kabaly, a o vyspělých technologiích, takže se jedná o Plné Odhalení. To k tomu patří. Další částí je masové zatýkání Kabaly. Další je finanční reset, který již docela dlouho připravuje Východní aliance. A samozřejmě, postupně se blížíme k prvnímu kontaktu, což je vlastně oficiální kontakt pozemské civilizace s jinými pozitivními mimozemskými rasami, které existují v galaxii. Událost je spouštěčem, který ten proces začne. To je krátký přehled, co to je Událost. Samozřejmě, máme tady puls z galaktického centrálního slunce. Galaktické centrální slunce je živoucí bytost a časuje pulzace své energie v závislosti na našem globálním uvědomění a na úrovni tohoto uvědomění a na úrovni probuzení. A když nastane ten bod zlomu, úroveň probuzení bude dostatečně vysoká, aby lidstvo ten impuls zvýšené energie z galaktického středu dostalo.


  
Rob - Corey, máte nějaké informace, které potvrzují Cobrovy informace o události, jak o tom říkal? 

Corey – Většina toho, co řekl, je součástí vyjednávání mezi těmi různými aliancemi, skupinami Kabaly, to vše jsou věci, které jsem o těch jednáních zaslechl. Ano, to všechno je do značné míry součást reality, která se děje a o čem se jedná.  Hodně těch věcí se mění, pokud jde o to, kolik toho chce která skupina pustit ven a tak….myslí si, že mají větší pravomoc rozhodnout o tom, jaké informace vyjdou najevo než o tom, v jaké formě vyjdou.

Rob – To jsou pro všechny dobré zprávy. Další dotaz je na Cobru. Slyšel jste doposud nějaké potvrzení z vašich zdrojů, které by potvrdily něco o Blue Avians a  o sférických bytostech anebo probíhajících jednáních, jak to popsal Corey- tedy o Superfederaci 40, Anšarově Alianci, a dalších skupinách, o nichž mluvil?

COBRA – To je hodně otázek v jedné. Mohu potvrdit, že mé zdroje potvrdily existenci tzv. sfér. Nijak blíže je nespecifikují. Říkají, že ve vnější oblasti sluneční soustavy i napříč sluneční soustavou je mnoho obrovských objektů, kterou jsou většinu času maskovány. Jsou schovány nejenom pokud jde o viditelné spektrum, ale ve všech rovinách elektromagnetické radiace, takže je nelze odhalit. Nejsou ani zjistitelné jasnovidnými jedinci na dálku. Ano, to mohu potvrdit. Nemohu potvrdit detaily, o nichž Corey mluvil, ani jeho schůzky s různými aliancemi. Ale určitě mohu potvrdit existenci koulí-sfér, v obecné rovině.  

Rob – Dámy a pánové, máme zde pány, kteří oba mají skutečné kontakty a zdá se, že ty skupiny pracují každá v rámci svých specifických parametrů. Corey, řekněte nám svůj názor: víme, že různí lidé mají různé druhy kontaktů. Jaký je důvod, že ti samí pravdiví lidé nejsou naladěni na stejnou vlnu, když se setkají tváři v tvář, aby pracovali pro stejnou věc? Tak je to zcela jistě i u jiných skupin. Jaký máte na to názor?

Corey – Je mnoho různých skupin, které pracují na trochu rozdílných cílových agendách, které mají identickou hlavní agendu, ale které operují v rámci svých segmentovaných malých operací a tak, víte, neznají přesně operace jiných skupin. Hodně pracují s totožnými informacemi, ale nepracují na totožném označení mise. Jestli vám to takto dává smysl. Pokud myslíte jiné bytosti, mohli byste potkat 2 či 3 různé bytosti, které mají rozdílný způsob práce a mají různé důvody, proč informují lidi. … Ale je tam stejný cíl operací. 

Rob - Cobra, souhlasíte, nebo to chcete nějak komentovat?  

COBRA – Ano, souhlasím, a řekl bych, že každá skupina má své specifické kulturní kořeny a svou vlastní strategii. Pro žádnou skupinu není snadné tu situaci ustát, protože je to velmi složité a každá skupina si musí najít svůj vlastní způsob, což není vždy lehké. Každá skupina se na to dívá ze svého pohledu, a i  když se ty pohledy spojí, vždy je zde období, kdy se musí vzájemně poznat, sladit informace. Ten proces si vyžaduje čas, zejména v této sluneční soustavě, kde bylo doposud tolik rozdělenosti a tolik potlačování informací. Myslím, že si to vyžaduje čas.

Corey – To, co řekl Cobra, je důležité. Musíte si k té bytosti vytvořit vztah, abyste pochopili její kulturu, odkud přichází, jak komunikuje, protože různé bytosti komunikují různým způsobem, stejně jako lidé, které potkáváte v běžném životě.

Rob – Jako Italové - mluví a komunikují určitým způsobem . . 

Corey – Nejenom to, ale jde o i odlišné osobnostní typy a názory. …Musíte si s těmi bytostmi vytvořit vztah, než se plně spolehnete na to, co vám říkají. 

Rob – Díky. Tady je zajímavá otázka. Lidé mi poslali linky na různé zpravodajské servery,
které mluví o stejném jevu: obrovských kruhových propadlých jámách, které se objevují.   Moc se o tom nemluví, ale na celém světě to lidé zaznamenali na videa, také je slyšet různé zvuky. Dotaz zní: co ty zvuky znamenají? Zdá se, že jsou opravdu skutečné.

COBRA –Dle mých zdrojů jde o infrazvuk, který je mimo lidské slyšení, kolem 16 Hz a ta frekvence škodí lidskému vědomí a Kabala používá skalární zařízení na přenos toho zvuku. Infrazvuk cestuje nejenom ve fyzickém prostoru, ale zejména také plazmou. Infrazvukovými skalárními vlnami udržují lidské vědomí uzamčené v určitém vibračním stavu a lidé s dobrým sluchem ten zvuk slyší. Někteří lidé ten zvuk vnímají v těle jako určitou vibraci, určitou potlačující vibraci. Bylo to monitorováno, měřeno a zdokumentováno po celém světě. 

Rob – Některé zvuky jsou v některých oblastech slyšet. Někde jsem zachytil, že ty zvuky slyší někde v Utahu a bylo to i ve zprávách. Takže je to technologie Kabaly a teď se to dostává i do slyšitelného spektra? 

COBRA – Ten zvuk slyší mnoho lidí. Není těžké to slyšet, pokud víte, co slyšet, lidé si toho většinou nevšímají, protože se v životě soustředí na jiné věci…Většinou je ten zvuk pod hladinou lidského vnímání, ale někteří lidé to slyší. 

Rob –Bylo to zaznamenáno a slyšelo to hodně lidí. Můžete o tom mluvit, Corey?

Corey – Hodně se mne na to ptali a záleží na tom, o jaký případ se jedná. Pokud je to zvuk, který lze jasně slyšet a můžete ho nahrát, pak je to zvuk mechanický. Pokud je slyšet kolem menšího města: mnohokrát dochází k výměně vzduchu mezi povrchem a podzemními základnami. Pokud je to slyšet ve větších oblastech planety- silný zvuk troubení anebo jiné nízkofrekvenční zvuky, podobá se to chvění nebe, je to vzedmutí energetických vln, které přicházejí se sluneční soustavy, které interagují s vrchní atmosférou.

Rob – Zajímavé, děkuji. Máme tedy dvě různé možnosti. Vibrační záležitost a také infrastrukturu Kabaly. Další dotaz je pro vás oba. Máte informace o výbuších u pobřeží Japonska? Podle Bena Fulforda se jedná o bitvy pod povrchem, ve vojenské základně, aby bylo zabráněno třetí světové válce. Corey, máte nějaké informace o tom zemětřesení u Japonska? Byla to malá atomovka nebo co? 

Corey – Několik současných zemětřesení, která se pohybují mezi stupněm 5.8 a 6.8 bylo  spuštěno různými exotickými zbraněmi. Část těch informací bude brzy uvolněna. Pro mě je zveřejňuje David Wilcock na svých stránkách  http://www.divinecosmos.com/. Má to co dělat se strašlivými boji, které se odehrávají v podzemních základnách a jeskyních, zejména dole v Jižní Americe a pod oceánem kolem Antarktidy. V podzemí je hodně aktivity a je používáno hodně exotických zbraní, včetně nukleárních bomb páté generace, různé exotické skalární zbraně a teď je to docela hektické. Ano, děje se toho hodně.

Rob – Když jste to řekl, tak si o tom pohovořme víc. Probíhá to mezi různými mimozemskými skupinami anebo mezi některými částmi pozitivní armády či negativní armády anebo všemi třemi?

Corey – Vše, co jste řekl. Již týdny slyším o různých UFO ve tvaru koulí nad Austrálií. Říká se, že jsou kovové. Někdo říká, že mají kolem sebe portály. Někdo říká, že pocházejí z Ruska, a pak že jsou tam velmi velká plavidla vypadající jako dýňová semínka,  která patří drakoniánům. Takže je to v  Austrálii, v Antarktidě a některé opustily zemskou atmosféru předtím, než se objevily všechny ty neznámé tmavé lodě ve tvaru písmena V, které na ně začaly útočit.  Na posledních schůzkách bylo řečeno, že je to nějaká skupina pozemské aliance,  která získala tuto technologii, ale nehlásí se k tomu, že by tuto technologii použila.

Rob - OK, takže říkáte, že se drakoniáni pokoušeli odletět z Arktidy v plavidlech podobajících se dýňovému semínku a že plavidla ve tvaru V, o nichž se šušká, že by to mohly být lodě pozemské aliance, ne hlavní konfederace, se snažila je sestřelit, je to tak? 

Corey – Ano, a již měsíce sledujeme skupiny Kabaly/nacistů, které míří dolů do Brazílie a Argentiny a do podzemních bunkrů jako mravenci do podzemí a stěhují spoustu svých věcí a lidí dolů do Antarktidy. Myslíme, že lidé v těch plavidlech se snaží dostat z planety dříve, než k něčemu dojde. Věci, zdá se, dosahují vrcholu, zejména u pozemské aliance, která vede jednání na zemi a také v pozadí.

Rob – Děkuji. Cobro, dostali jsme se někam jinam, ale můžete potvrdit, že informace o Japonsku od Coreyho jsou správné a také ty další věci? 

COBRA – Od mých zdrojů vím, že dochází k bojům v mělkých podzemních základnách v
Japonsku. Byly použity většinou konvenční zbraně, které spustily některá zemětřesení. Ale nebyla tím spuštěna všechna zemětřesení. Je patrná také zvýšená aktivita tektonických desek, které reagují na zvýšenou aktivitu galaktického centrálního slunce; další věcí, kterou mohu potvrdit je, že u skupin Kabaly dochází k velkému pohybu. Chtějí uprchnout do Antarktidy dvěma trasami. Jedna vede z Texasu do Mexika a pak do Jižní Ameriky, zejména do Brazílie a Argentiny a na Antarktidu. Druhá vede na Nový Zéland a Tasmánii, směrem k Antarktidě. Chtějí utéct, protože myslí, že je tam nenajdou. Někteří se pokusili uprchnout z planety a podle jednoho zdroje skupina,  kterou Corey označuje jako temná flotila, nacistická odtržená frakce z dávných dob, se pokusila kontaktovat nacistickou frakci na Antarktidě a vytvořit most, který by převezl některé členy personálu z Antarktidy na vnější okraj sluneční soustavy směrem ke Kuiperově pásu. Informace není potvrzena, takže to nemohu na 100%  zaručit, ale zaslechl jsem  to z jiných zdrojů.

Rob –Slyšel některý z vás, že v tropickém pralese v Jižní Americe byla stará plejádská civilizace, která díky posunům země již neexistuje? Před dávnou dobou tam bylo hluboké podzemí, které existuje až do dnešní doby, je tam technologie stabilizující planetu. Slyšeli jste  o hluboké podzemní plejádské základně na Antarktidě?

Corey – Ne o té od Plejáďanů, ale..ano, hodně jsem hovořil o tomto starém typu technologií, které byly umístěny na různá místa planety do podzemí, včetně Antarktidy a některé byly odstraněny a to způsobilo problémy s tektonickými deskami a počasím a dalšími věcmi a oni to prodali a tu technologii odstranili a to způsobilo nerovnováhu.

Rob – Chci vědět, Corey, kdo tam původně tu technologii umístil?

Corey – To se neví. Je mimořádně stará. Když jsem se díval do podkladů, jsou asi tři různé populace, které to mohly být.

Rob – Děkuji. Cobro, máte o tom nějaké informace?

COBRA – Musíme se trochu vrátit zpátky do historie Atlantidy. Atlantida na planetě Zemi byla v podstatě globální civilizací, která byla osídlena a podporována v několika různých vlnách, vlnách různých kosmických ras. Byla plejádská vlna, která přivedla Atlantidu na vrchol před cca 200 000 lety a byla zde kolonizace z hvězdného systému Síria, která vytvořila vrchol atlantské civilizace před cca 75 000 lety. A každá z těch ras přinesla Atlantidě hodně technologie a duchovního pochopení a každá zmíněná rasa vytvořila svou vlastní síť, města na povrchu anebo pod povrchem, sítě tunelů, podzemních pyramid, krystalových pyramid, stabilizační technologie pro tektonické desky. Ale, bohužel, byla zde jiná frakce, která přišla z Orionu,  která se do těch atlantských sítí infiltrovala a zneužila tu technologii a její zneužití bylo zodpovědné za potopení Atlantidy, protože poslední potopení Atlantidy se odehrálo asi před 11 500 lety. Hodně té staré technologie je ještě různě roztroušeno. Některá je potopena na dně oceánu. Pár jich je v podzemí. Některé byly účelově zničeny anebo potlačeny. Ale hodně těch přístrojů a technologií a krystalů stále zůstává a některé podzemní frakce ty staré zbytky našly a v době události se toho hodně dostane do médií.Corey – Je tam hodně novějších technologií, ty kamenné, v podzemí, nejsou nejstarší. 

Rob – Starších technologií je tedy víc, to jsem také slyšel. 

Corey – Ano, stamiliony let staré.  

Rob – Děkuji. Tady se objevila jiná otázka. Simon Parks sdělil, že slyšel, že tam došlo k boji. Toto je blíž k domovu a my to nevíme jistě, kvůli lidem, kteří to nafilmovali. Bylo tam několik skupin. Bylo to v Area 51, hodně dýmu a nevypadalo to jako lesní požár, protože to vycházelo z jednoho místa. Máte informace o tom obrovském dýmovém mraku, který byl hlášen v oblasti Area 51? Byla v jedné z těch bitev zapojena tato podzemní základna anebo to byl lesní požár, nebo co?

Corey – Byl velký problém zbavit se nukleárního materiálu z testů a oni ho pálili a několikrát unikl. Takové něco se stalo již předtím.

COBRA – Podle mých zdrojů to byl pouze lesní požár. .  

Corey – Ano. Zbavovali se nějakých věcí a pálili je a vymklo se to kontrole a celá oblast se vzňala. Stalo se to několikrát. …

Rob – Zajímavé. Obojí může být pravda. Cobra říká, že to byl lesní požár.  Corey . . 

Corey – Byl to lesní požár. Byl to lesní požár. Zvrhlo se to ve velký lesní požár.

Rob – Rozpoutaný při pálení, to je šílenost. Ti chlápci tam jsou šílení. Děkuji.  Zde je otázka pro vás oba…. Celková situace na planetě se lepší, přestože se to zdá být pomalé. Opravdu potřebujeme Událost anebo nějaký předělový okamžik, abychom pokračovali ve zlepšování situace, jako se to již v posledních letech děje? Nemohl by to být jenom pomalý posun? Anebo věříte, jako já, že si to bude vyžadovat moment překvapení a ohromení a odhalení prostřednictvím hlavních zpravodajství, aby byla Událost odstartována?

Corey – Ano. Určitě si to bude žádat katalyzující událost, aby to všemi otřáslo a oni se probudili. Pokud budeme čekat, že se pomaloučku každý probere do této nové reality s těmi  potlačenými technologiemi, nehledě na další věci, o nichž jsme Cobra a já mluvili, to bychom čekali tisíc let.  Takže to budou vnější síly, které dělají, co mohou, ale my v tom scénáři musíme také sehrát svoji roli. Každý z nás. Nikdo není natolik bezvýznamný, aby se nemohl zúčastnit a zapojit se,  a my všichni….oni čekají, že my povstaneme a chopíme se své role. Nikdo nemůže říct, že bychom si v tom chránili vlastní kůži. Takže jak každý z nás přispíváme a odkládáme rozdílnosti stranou a začínáme pracovat na plném odhalení, aby se informace dostali ven k veřejnosti, pak může dojít k efektu sté opice. Jak se bude víc a víc lidí dovídat ty informace, víte, bude to čím víc přijatelnější a lidé začnou pokládat otázky,  které chceme, aby pokládali. Když dojde ke katalyzující události, pak nebudou lidé v takovém šoku, jako by tomu bylo předtím.

Rob – Velmi dobře. Cobra, víme, že vy samozřejmě máte pocit, že dojde k rozhodujícímu okamžiku, který nazýváte Událost. Chtěl byste to komentovat?

COBRA – Jistě. Vysvětlím to. Existuje proces, zvaný fázová změna. Je to fyzikální proces, k němuž dochází i ve společnosti. Když do společnosti vložíte určitou dávku energie, začne se chovat jak vařící voda. To, co teď zažíváme, je vroucí voda, to je všechna ta nespokojenost, ptaní se, hledání. Všechen ten neklid v lidské společnosti je odrazem této kosmické změny. Když se do toho systému vloží další dávka energie, voda se začne vařit. Začne se měnit na páru a to se teď děje v lidské společností. Prochází fázovou změnou. Okamžikem fázové změny je Událost. Je to náhlá změna, kterou trochu lze cítit předem. Lze ji očekávat, ale když k ní dojde, je to náhlý přechod. Je to kvantový skok. A takovým způsobem dochází ke změnám v přírodě. Nedějí se postupně. Fázové změny se dějí náhle a to se také stane, protože my prostě nemáme čas. Nemáme k dispozici tisíciletí, abychom čekali. Reagujeme na kosmické síly, které tu změnu spouštějí. Vedou nás tou změnou, aby se mohla stát jak nejrychleji je to možné a tak harmonicky, jak jen to je možné. Ví se, že lidská rasa hraje v té změně svoji úlohu, ale je to globální kosmická událost a každý z nás v ní hraje svoji roli.

Rob – Děkuji. …Corey, existujé nějaké zvláštní plány Aliance sférických bytostí, budou v budoucnu zcela otevřeně  spojenci lidstva z povrchu planety?

Corey – Ne, nevím o tom. Bylo mi řečeno, že zůstanou v pozadí. Když se vnější bariéra a ty různé  sféry pomalu rozpustí a změní, když přijde ta kosmická energie, již zde nebudou  zapotřebí a nebudeme je potřebovat. Sami již budeme v jiné situaci.

Rob – Tak se zdá, že se s nimi nepotkáme. Cobro, mluvíte o Hnutí odporu a my víme, že jsou  zaangažováni na povrchu planety. Já osobně mám pocit, že je zde na planetě mnoho jiných bytostí a jsou zde již dlouho. Některé přicházejí a odcházejí, ale některé jsou doživotními členy pozemské posádky. Můžete mluvit o plánech Hnutí -  má v plánu komunikovat s povrchovou populací? K jakým kontaktům dojde v budoucnu?

COBRA – Situace pro takové kontakty ještě neuzrála, ještě by to nebylo bezpečné, ale po Události ke kontaktu dojde. Hnutí odporu naváže fyzický kontakt s lidmi, kteří jsou nejprobuzenější a nejvědomější. Bude to první interakce a s ohledem na to, jak to bude vypadat, začnou se odhalovat pozemské populaci. Oni nejsou hlavní skupinou, která bude v interakci s povrchovou populací. Hlavní skupinou budou Plejáďané, později Síriané a Arkturiáni a další pozitivní galaktické rasy z našeho galaktického sousedství. Úlohou Hnutí odporu je takticky podporovat Událost, aby se zajistilo fungování infrastruktury, že bude elektřina, internet, distribuce potravin. Bude podporovat armádu při jejích operacích. Bude podporovat média, která budou uvolňovat informace. Nebude se jednat o přímou interakci s povrchovým obyvatelstvem, přinejmenším ne v počáteční fázi. V jistém okamžiku po Události budou pro jisté lidi pořádat vedené prohlídky jejich podzemních ubytování. Část jich ukážou. A těm, kdo by se chtěli připojit a být integrováni, to bude umožněno, pokud splní určité podmínky.   

Rob – Corey, chcete to nějak komentovat?

Corey – Bude to součástí informací, které uvolňujeme. Kaaree z Ansharu (agartská skupina z Vnitřní země-pozn.překl.) žádala po schůzce v Kuiperově pásu o schůzku se Superfederací a účelem této schůzky je …     všechny skupiny které zde jsou  … kdysi podepsaly dohodu o otevřeném kontaktu a o tom, že se budou otevřeně ukazovat lidstvu. Mělo nám to umožnit rozvíjet se samostatně a oni se dohodli, že budou dělat věci z pozadí a kontaktovat lidi tajně. Neznám všechny podrobnosti té dohody, ale je dosti svazující a byla sjednána po nějakých větších šarvátkách, které se udály. Chtějí to zrevidovat a udělat nějaké dodatky, protože některé skupiny z Vnitřní země se chtějí víc objevovat na povrchu a ta schůzka byla slíbena a oni začnou vycházet na povrch docela brzy.

Rob - Cobra, chcete k tomu něco dodat? 

COBRA – Ano, došlo k dohodám, ale skutečný důvod těch schůzek byl…Pravý důvod, proč nebyla kontaktována povrchová populace byl kvůli temným, kteří ovládli a izolovali povrchovou populaci. Existuje mnoho pozitivních skupin, které chtějí a rády by kontaktovaly povrchové obyvatelstvo, ale nemohly, protože to bylo příliš nebezpečné kvůli Kabale, která by podnikla protiúder. Došlo k případům, kdy byla povrchová populace kontaktována a byly z toho následky.     

Corey – Drakoniáni a další negativní skupiny také podepsali tuto dohodu. To bude jedna z nejsložitějších částí. Na této schůzce nebudou jenom zástupci Super federace, ale také některých negativních skupin, což bude typ jednání, jaký tady nebyl od dob, kdy byly dohody sjednány a podepsány.

COBRA – Ano, ale Drakoniáni nikdy nevyjednávali. Oni chtěli jít svou vlastní cestou.

Corey – Ano, viděl jsem je trochu vyjednávat, ale oni vyjednávají jen na půl úst.

Rob – Tady je dotaz pro Coreyho. Byl zmíněna Aliance Anshar  –zda je to pouze agartská síť a zdá se, že jsou, či byli negativní. V některé z posledních relací jste uvedl, že byli vzati do Kuiperova pásu a sprdnuti Trojuhelníkovou hlavou a řekl jste, že čtyři zástupci z nich uznali, že výtky byly zasloužené a souhlasili, že přejdou do pozitivnějšího vztahu s lidstvem a že tři z nich se vrátili. Řekl jste, že byli mezi nimi Omegané…  

Corey – Musíme si to říct rovnou. Dáváte negativní nálepku tam, kam nepatří. Je to o úhlu pohledu.  Ty skupiny nejsou negativní. Jsou na nepřátelském území a pokoušejí se přežít a současně vysílají lidem pozitivní informace, i když zavádějícím způsobem. Musíte pochopit jejich pohled, že se pokoušejí chránit se před lidmi z povrchu, kteří by mohli na ně zaútočit a zabít je. ..Věci nejsou tak jasné, jak by je lidé v ufologické komunitě rádi měli. …Oni mají velmi zvláštní politické prostředí, v němž se také pokoušejí přežít, zejména ti, co zde mají velvyslanectví anebo co tráví svůj čas ve sluneční soustavě. Protože, jak řekl Cobra, tato sluneční soustava je velmi nebezpečné místo. Nejenom že jsou velmi nebezpečné ty temné entity, ale my jako lidé, ve stavu v jakém jsme, jsme také velmi nebezpeční.

Rob – Tomu rozumím. Máme bojovnou a násilnickou povahu. Já jsem zejména hovořil s Omegany. Chemtrailsová letadla mají na sobě symbol Omegy a já je považuji za nepřátelská… 

Corey – To se asi na ně nevztahuje. Jenom proto, že dole žily skupiny, které měly svastiku, nemusí být přímo spojeny s nacisty anebo s nacistickou ideologií. Takže symboly mohou být převzaty a mohou dostat jiný náboj. Víte, nelze pouze vidět symbol a okamžitě dojít k závěru, aniž byste se pídil po informacích, které za tím jsou.

Rob – S tím bych souhlasil. Cobro, jaký máte na to názor? Můžete popsat krajinu v podzemí? Víte o tom něco? Řekl byste, že Aliance vnitřní země bývala nepřátelská, anebo byste mohl popsat ze svého pohledu některé skupiny agartské sítě?

Cobra – Situace v podzemí je velmi dynamická a stále se mění, a já jsem v kontaktu s jistými frakcemi, ne se všemi a zdá se, že tam dole je víc frakcí, než nám je známo. Ovšem Hnutí odporu nikdy o sobě neprohlašovalo, že jsou Plejáďané,  ani se nepředstavuje žádné části povrchové populace s tím, že jsou bohové, které je třeba uctívat, ani nemá jiné frakce, tak jak je to známo o globální agartské síti a východní agartské frakci. V současnosti probíhá proces sjednocování. Dochází k mnoha kontaktům a jednáním mezi různými skupinami a je tam hodně nedůvěry. Část té nedůvěry prameni z manipulací skupiny Chiméra, která postavila frakce proti sobě a existuje tam spolupráce mezi skupinou Chiméra a různými podzemními dračími frakcemi a nacistickými skupinami z povrchu; pochází to z třicátých a čtyřicátých let. Takže tehdy vzniklo hodně nedůvěry a je potřeba hodně léčení.  Také bych řekl, že zejména východoagartské frakce mají podobný náhled na život, jaký mají východní filosofie povrchové populace. Je dost rozdílný od toho, co mají lidé ze západu. Západní idea pojetí života. Takže to, co se děje na povrchu, je vlastně odrazem toho, co se odehrává v podzemí. Mezi různými frakcemi byla navázána komunikace a dochází k léčení. Ale chce to čas. Jde to pomalu, protože oni mají mnoho tisíciletou historii, kterou je třeba vyřešit a vyléčit.   Já jsem ale nikdy neslyšel o nějaké podpovrchové frakci, která by prohlašovala, že jsou Plejáďané nebo spasitelé nebo podobně.   

Rob – Pánové, mám dotaz, protože já žiji v Mt. Shasta. To místo je poblíž a je mému srdci drahé.  Vždy bylo považováno za baštu světelných sil z Lemurie. Nejdřív bych chtěl, aby odpověděl Corey. Ta skupina není součástí aliance Anchara, že? Máte nějaké informace o agartské civilizaci z vnitra Země pod Mt. Shasta?

Corey – Mám nějaké informace o skupinách nejenom pod Mt. Shasta, ale z regionu; jde to až nahoru k Oregonu a Washingtonu.  A je to velmi pozitivní skupina a také je součástí sítě, ale já s nimi nejsem v kontaktu.

Rob – Děkuji. Cobro,  mohl byste něco říct o skupině od  Mt. Shasta? Můj jihoamerický kontaktér Louis a několik dalších naznačili, že existuje významná síť, která jde od Mt. Shasta dolů do centrální a Jižní Ameriky, která je velmi pozitivní povahy. 

COBRA – Skupina pod Mt. Shasta a uvnitř  Mt. Shasta je součástí globální agartské sítě,  pochází to z doby Atlantidy, kdy část světelných sil musela  jít do podzemí kvůli archonské invazi před 25 000 lety.  A před 25 00 lety vytvořili síť podzemních měst a tunelů. Jeden z těch tunelů vede přes Aljašku, přes stát Washington, severní Kalifornii s Mt. Shasta, přes jižní Kalifornii, Mexiko, střední Ameriku dolů do Jižní Ameriky a tam je další hlavní tunel, který prochází pod Peru, Karibikem, Atlantikem, Marokem, Egypemt a pak vede nahoru k Tibetu. To vše je část jedné sítě a byla tam, a stále je, velmi pozitivní civilizace světla, kterou bych nazval stávající globální agartskou sítí a hora Shasta  je součástí té civilizace. Povrchová populace dostala přes určité kanály informace o existenci té skupiny. Jistí lidé, kteří žili v Mt. Shasta, se s nimi setkali. Řekl bych, že tak  80% těch informací sedí.  Nemyslím, že jsou to dávní Lemuřané. Myslím, že jsou to zbytky staré pozitivní Atlantidy. 

Rob – Atlantida měla zde na Maui vědeckou stanici.  Jsou pozitivní. Cobro, slyšel jste něco o skupině, patřící k Alianci  Anshar z podzemí, zejména o které mluvil Corey? Nevím, zda jste to viděl…Jedna relace je o ženě, která se jmenuje Kaaree, o Omeganech a některých dalších. Slyšel jste zejména o té alianci Anshar, je vám známa ta skupina sedmi?    

Corey – Aliance Anshar má jenom tři členy, nosí symbol Saturnu. 

Rob – Symbol Saturnu. Cobro, slyšel jste o té skupině?  

COBRA – Četl jsem Coreyho zprávu. Neslyšel jsem o té skupině od žádného mého zdroje, ale vím, že ji Sheldan Nidle zmínil v souvislosti s Ancharou a  příměřím, v r.1995.

Rob – Děkuji.  Cobro, můžete říct, co víte o sínich Amenti a akašických záznamech, jak je popsal Corey, že je to taková pozemská knihovna. Corey, můžete mne opravit, byl to krystal? 

Corey – Ano, a je to živá technologie s mnoha záznamy a ta technologie může využívat  akašické záznamy. …Určitě je to hlavní historická databáze, která je pro ně velmi důležitá.

Rob – Jenom pro objasnění…akašická kronika je minerální říše, které skladuje všechny informace o všem, co se na planetě odehrálo. Je to jako živoucí paměť, lze ji aktualizovat…

Corey –Slyšel jsem, že je v ní také vše o tom, co se kdy odehrálo ve vesmíru.

Rob – Ano, ano.. Cobro, můžete říct něco o akašické kronice a síních Amenti?  Nějak komentovat, co řekl Corey. 

COBRA – Akašické záznamy jsou přirozeným otiskem všech události v éterické matrici, v éterické struktuře, v substruktuře samotné reality. S příslušnou technologií můžete vždy přečíst, co je zaznamenáno, ten informační otisk. Takže světelné síly vyspělých ras mají technologie na čtení záznamů přímo z éterické substance. Krystaly, fyzické krystaly mohou  uchovávat ty informace docela účinně. Řekl bych, že fyzické krystaly jsou vyspělejší verzí našich současných hard disků počítače. Mohou uchovávat víc informací, více dimenzionálně a efektivněji. V zásadě se lze k akašickým záznamům dostat přímo z éterické úrovně za pomoci určité technologie a pokročilejší bytosti mohou vstoupit do záznamů přímo svým vědomím.

Rob – Můžete říct něco o síních Amenti? Je o nich zmínka v Smaragdových deskách, nalezených v měsíčním chrámu ve střední Americe a zmiňuje se tam člověk jménem Thoth. Síně Amenti…říká se o nich, že se nacházejí pod Egyptem. Cobro, můžete o nich něco říct?

COBRA – Každé světelné město má své vlastní záznamy a zejména v Egyptě byly krystaly, krystalové záznamy pod Sfingou. A Hnutí odporu se k těm záznamům dostalo v r. 1999 – dříve, než se k nim dostala Kabala.

Corey – Já slyšel, že byly odneseny. 

Rob - Cobro a Corey, vy oba jste zmínili, že máme ohromnou schopnost manifestace, což Kabala nechce, abychom se dozvěděli. Dokonce používají techniky jako je programování, skalární plazmické vlny, obrázky na kontrolu mysli; to vše nás nutí, abychom pracovali sami proti sobě. Když je naše kolektivní soustředění a kolektivní vědomí nejvýraznějším faktorem  pro urychlení osvobození, neměli bychom se jako skupina pokusit povzbudit komunitu pracovníků světla,  aby se spojili a meditovali a modlili se za společný cíl? Souhlasíte?

Corey – Určitě. Je to jedna z věcí, o které jsme hovořili v naší skupině pracující na projektu Plného odhalení. 8. červenec je Den odhalení a my se pokoušíme zavést reklamní kampaň a všechno možné, abychom podpořili odhalení, takže ano, je vhodný čas dělat další věci.

Rob - Cobro, souhlasíte?

COBRA – Samozřejmě. Souhlasím s tím,  že masová meditace je nejvlivnějším faktorem, jak může povrchová populace přispět k průlomu. 8. červenec je Dnem odhalení a je to příležitost spojit různé skupiny pro společný cíl a zaměřit pozornost na ten specifický bod v čase a prostoru, abychom se dostali blíže k průlomu.

Rob – Dámy a pánové, hodně z vás se dožadovalo takovéhoto sjednocení. Cobra již dělá každotýdenní meditace. Já jsem s těmito pány mluvil již dříve a navrhoval jsem…udělejme z toho společnou, celosvětovou meditaci, se společným cílem, kterým je úplné odhalení a planetární mír. Slyšeli jste to tady. Tito pánové nebudou jediní. Ale poskytují svou podporu, aby se to shodovalo s Coreyho projektem Úplné odhalení, což se shoduje s Cobrou. Nejde o název, ale jedná se o osvobození planety. Takže, pracovníci světla, vy, kdo jste v terénu a vyrábíte transparenty a letáky a videa a mediální výstupy, chceme vás pozvat...8. červenec je dnem Úplného odhalení a  planetárního světového míru. Smyslem je to totéž - přivést lidi k uvědomění- jakkoliv, za pomoci videí to podpořit-aby svět, nebo alespoň skupiny na sociálních sítích, které nás sledují, si navýšily uvědomění toho, co znamená úplné odhalení a pomohly to dostat do hlavních médií…. Lidičky, je to na vás. Můžete se setkávat přes Prepare for change.  Coreyho projekt již na tom pracuje, ale my k tomu přidáme den celosvětové meditace a míru.  

COBRA –Navrhuji, aby to podpořily také jiné skupiny, které se snaží pomáhat v procesu osvobození. Pokud by to mohl podpořit David Wilcock, podpoří to i další. My všichni musíme vidět a manifestovat víc té podpory. Nezáleží na tom, zda je to má meditace anebo to pořádá někdo jiný. Na čem záleží, je záměr a společný cíl v jeden okamžik v čase a prostoru. To přináší výsledky.

 Rob – Děkuji….

Corey – Zaměřte se na jednotu. Když budeme všichni takto společně pracovat a dáme ve známost informace o dalších programech, jako je tento a vy se toho zúčastníte, věci se pohnou. 

Rob – Výborně… Untwine začal s touto skupinou na síti a možná by se to mohlo propojit se skupinou Úplného odhalení….Blížíme se ke konci první hodiny našeho vysílání. Cobro, mohl byste nám sdělit adresy vašich stránek, blogu, aby i Coreyho lidé věděli o vašich informacích a mohli se na ně podívat? Někteří lidé vás slyší poprvé.  To samé platí o lidech, kteří zase sledují Cobru a neznají Coreyho. Je to pro ně příležitost napojit se na Coreyho.

COBRA – Stačí nagooglovat Cobra, portal 2012 a najdete můj blog. Je tam obrovské množství informací.  http://2012portal.blogspot.com

Rob – Také pořádáte Konference Vzestupu. Sdělíte lidem podrobnosti, aby se mohli těšit na setkání s vámi?

COBRA – Budeme mít Konferenci Vzestupu na začátku června v Řecku a samozřejmě, všichni jste vítáni.

Rob - OK.  Corey, řekněte nám o vašich stránkách, projektech odhalení:  http://www.gaia.com/.  Lidičky, můžete naše hosty podpořit na jejich stránkách. Corey?

Corey – Ano, má hlavní stránka je  http://www.spherebeingalliance.com. Tam najdete většinu mých článků. Nejnovější stránky jsou: http://fulldisclosureproject.org , to jsou nové stránky, kde budeme dělat akce a spolupracovat s jinými skupinami. Již jsme začali pracovat se skupinou Stevena Greera, na podporu jeho nového filmu  “Nepovšimnutý"  a začínáme spolupracovat s mnoha dalšími skupinami.

Pokud se chcete podívat na pořad, který dělám s Davidem Wilcockem - Cosmic disclosure/Odhalený vesmír, můžete se podívat na některé díly, které jsou zdarma a zaregistrovat se na: 


Rob – To je vynikající. Pánové, bylo moc krásné, že  jste byli oba zde v našem prvním vysílání. 

Corey – Nechystáte konferenci? 

Rob – Díky, že jste to připomněl. Mé stránky jsou www.thepromiserevealed.com. Sdělil jsem, že se chystá letní konference, Corey tam bude mít prezentaci během dvou dnů. Bude tam  Michael Salla, Laura Eisenhower, já …Bude se diskutovat o plném odhalení, aby přišli lidé, kteří již na takových projektech pracují, aby to koordinovali a poznali se. Ti z vás, kdo jste  v týmech, pracujících na úplném odhalení: budeme rádi, když přijdete a setkáte se s Coreym, možná padnou návrhy,  jak budeme spolupracovat. Vše je na mých stránkách a na Coreyho stránkách se to brzy objeví. Vydali jsme již informační materiály. Lístky se prodávají docela dobře. Je to letní konference v Mt. Shasta 26., 27. a 28. srpna. Děkuji vám oběma. Vítězství světla.


Brzy se vrátíme s částí 2. 

Zdroj: