pondělí 23. května 2016

POKRAČOVÁNÍ - Interview s Cobrou - Lynn a Richard z 5. května 2016

Interview  s Cobrou -  Lynn a Richard z 5. května 2016 – pokračování 

Lynn – Chtěla bych něco doplnit pro lidi, kteří chtějí být aktivnější a hrát roli v osvobození planety. Jsou skutečně tři věci, které můžete udělat:

1)      Meditujte s nám každou neděli v 7 hod GMT ( 21.00 hod letního času anebo 20.00  hod zimního času v ČR/SR). Instrukce k meditaci najdete na: 


2)      Prosím, podepište Galaktický kodex: 


3)      Založte ve svém okolí skupinu na podporu Události  – podrobnosti viz webové stránky 

Richard – Tady, Cobro, jeden čtenář si dělá starosti, proč končí uhelný průmysl v USA a Austrálii. Některé elektrárny v oblasti mají nedostatek uhlí. Je to taktika Kabaly jak odpojit síť? Má tato taktika ukončit náš finanční systém a zavést Nový světový řád? Co s tím lze dělat?
COBRA – Je to pouze manipulace s cenami. Je to součást obchodní strategie Kabaly, jak vydělat víc peněz.
Lynn – Cobro, několik čtenářů z Asie chce, abyste promluvil o zemětřesení v Kumamoto. Říkají, že v Japonsku a dalších okolních zemích došlo od 14. dubna k sérii významných zemětřesení a stále to pokračuje ve velkém měřítku. Jsou ta zemětřesení umělého původu?
COBRA – Již jsem na to dnes odpověděl. Jsou zde 2 faktory. Prvním je zasahování Kabaly do tektonických desek a druhým je přirozená aktivita Galaktického centrálního slunce, která od dubna vzrostla a část těchto zemětřesení je reakcí na tuto aktivitu.
Lynn – Chcete něco říct Japoncům na útěchu?
COBRA – Ano, jistě. Mohou dělat masovou meditaci, aby se zklidnily tektonické desky v Japonsku. Když  to budou dělat, tektonické desky se zklidní. (to je úžasná rada).
Richard – Šíří se zprávy o bojích v Aleppu.  Ztrácí Hnutí odporu v té oblasti kontrolu?
COBRA – Ne. Je to pouze jedna část řešení konfliktu v té oblasti, protože situace ještě není vyřešena.
Richard – A co Golanské výšiny? Bude Izraeli dovoleno ponechat si je po Události?
COBRA – To není ještě rozhodnuto, protože situace na Blízkém východě je stále ještě nestabilní. Ale je známo, že po Události nastane dramatická restrukturalizace státu Izrael a v té oblasti dojde k mnoha změnám. Bude nutno vyřešit mnoho věcí, kde je nerovnováha a nespravedlnost.  To proběhne po Události za pomoci mírového vyjednávacího procesu.  
Richard – Proč v Sýrii nepomáhá Čína?
COBRA – Čína určitým způsobem v Sýrii pomáhá. Ne zrovna očividně, ale jistým způsobem pomáhá Rusku - jak, o tom nebudu mluvit.
Richard –  Zdá se, že fyzické úrovně  rostou, když dostanou silnou dávku světla. Jaká je vaše verze vysvětlení?
 COBRA – S tím nesouhlasím. 
Lynn –  Mají drahé kovy jako  paladium a platina nějaké zvláštní, okultní vlastnosti?
COBRA –  Samozřejmě ano. Tzv. vzácné kovy mají velmi výrazné a silné okultní vlastnosti. Kovy skupiny platiny nás spojují zejména s naší čakrou duše a dokonce s vyššími čakrami našich těl ve vyšších dimenzích. Kovy platiny, vzácné kovy, jsou vyššími oktávami zlata, které jsou víc duchovně rozvinuté. Nemůže je použít běžný člověk, protože jemná frekvence těch kovů je pro něj  jednoduše příliš vysoká. Pro člověka vysoce duchovně vyspělého jsou kovy jako platina, paládium, osmium, iridium a podobně velmi účinné na spojení se s  vyšším já a svou Já Jsem přítomností.
Lynn – Co říkáte na stříbro? 
COBRA –  Stříbro je kov, který zklidňuje a harmonizuje naše energetická těla.
Richard – Cobro, co je s bohyní Dou Mu, která přišla na Zemi v lednu 2015? Můžete nám o ní říct něco víc a proč teď přišla na Zemi?
COBRA – Přišla ukotvit na planetu energii bohyně. Přišla z jiného hvězdného systému přes Východní agartskou síť a je teď někde v Asii, přesné místo neřeknu. Je tam přítomna a udržuje na planetě energii ženské přítomnosti. Je skutečnou fyzickou bytostí, žijící ve fyzickém těle, podporuje ji Východní agartská síť- podporují její fyzické tělo a ona ty energie přenáší na planetu.
RICHARD – Dá se tedy považovat za vzestoupenou  bytost? 
COBRA – Ona není tzv. vzestoupená bytost. Je to živá lidská bytost, která je vysoce duchovně vyvinutá, ale není ještě vzestoupená a žije ve fyzickém těle.
Lynn – Já mám na Cobru dotaz ohledně zdraví všeobecně a jaké tipy by dal povrchové populaci ohledně zdravého života. Něco jiného, než obecné známé „správně jezte a pravidelně cvičte“. Zná Cobra nějaké speciality ohledně zdraví, potravinových doplňků, bylinek, potravin, pití, cvičebních režimů, čištění vzduchu a dalších technologií, které by nám daly optimální fyzické a duševní zdraví- radu pro obyčejného průměrného obyvatele povrchu planety, žijícího v soudobé kultuře a životním prostředí?
COBRA – Klíčem je vyváženost. Je to velmi prosté. Rovnováha mezi různými prvky, které jste zrovna vyjmenovala, může pro povrchové obyvatelstvo vytvořit harmonii. A další věcí je pít hodně čisté vody, tak čisté, jak je možné.
Richard – Cobro, jsou obvinění ze znásilnění proti Billovi Cosbymu pravdivá, anebo je to hnusná kampaň, vyrobena Kabalou? Promiňte, jestli se toto téma zdá triviální, ale dle mého názoru to poukazuje na velký stupeň kontroly za pomoci  mediálních konglomerátů. Zda se opravdu jedná  o cílený útok Kabaly na jeho pověst.
COBRA – Je to útok Kabaly. Je to obvyklá taktika, kterou používá Kabala vůči každému, kdo se nechová dle jejího přání.
Richard – Chci ještě k tomu položit další otázku: jak Kabala rozhoduje, koho zabít a komu „pouze“ zničit pověst?
COBRA – Jak jsem řekl, je to jedna z jejich taktik.
Lynn – Proč  musí být pyramidy obráceny k severu, jihu, východu a západu? Jaký je rozdíl mezi pyramidou núbijského typu a Cheopsova typu-kromě úhlu?
COBRA – Když je pyramida zarovnána se zemskou osou, vytváří nejharmoničtější proud energie-když se Země otáčí kolem své osy.  A nubijský typ pyramid má jiný úhel, který není zarovnán s principy posvátné geometrie tak, jako pyramidy.  Řekl bych, že Velká pyramida v Káhiře má téměř ideální vlastnosti- z pohledu geometrie. 
Richard – Mohou v jednom těle pobývat dvě duše?
COBRA – Je to možné a je to docela běžné- jde o tzv. fenomén obsazení, když určitá  hostitelská bytost nechá místo, aby mohla do toho samého těla přijít další bytost.
Richard – Jaký prospěch to komu přinese?
COBRA – Moc prospěchu z toho není, je to jenom další kontrolní mechanizmus, používaný Kabalou a temnými silami na kontrolu obyvatelstva.
Lynn – Jsou různé stránky odhalující pravdu a další alternativní zpravodajství pouze prostředkem, jak člověka svést  z cesty osobního rozvoje k Vzestupu a osobní transformaci?
COBRA – Všechno může být rozptýlení  anebo to také může být prostředek cesty k cíli. Záleží na tom, jak to použijete.
Richard – Cobro, jaký je duchovní  význam smysl vlasů? Mnoho osvícených lidí má obvykle dlouhé vlasy. Domorodí Američané věří, že vlasy jim dávají duchovní sílu. Je to pravda?
COBRA – Ano. Vlasy jsou jako anténa, která může vysílat a přijímat energii.
Richard – Proč si mniši obvykle holí hlavu?
COBRA – To vlastně . . .zavedli Archoni před velmi dávnou dobou, aby mnichy kontrolovali a potlačili jejich duchovní rozvoj. (wow, díky)
Richard – Cobro, všechny popisy mužů z civilizace Vnitřní Země, jak je popisuje Corey Goode, jsou bez vousu, je to tak? 
COBRA – Neviděl jsem žádné jeho obrázky a nemohu komentovat jeho pohled na civilizace Vnitřní Země. 
Lynn – Jakou roli budou mít v přicházející Události konec časů a návrat Ježíše?
COBRA – Existuje mnoho proroctví a mnoho různých systémů víry, které z těch proroctví vzešly:  o konci cyklu, o novém věku, o změně na této planetě, a ty všechny odrážejí pravdu. Ve všech je nějaký kousek pravdy a také kousek překroucení. Jak se to přesně stane, uvidíme, až se to stane. A bytost zvaná Ježíš má svou roli a bude mít svou roli, stejně jako všichni ostatní. Takže to všechno vytvoříme my společně, tak, aby to bylo nejlepším způsobem zarovnáno s existujícím plánem. 
Richard – Cobro, mnoho lidí se již dostalo za závoj: astronauti, vojenští piloti, účastnící kosmických programů, tajných kosmických programů. Co to pro ty lidi znamená, jak je to ovlivnilo?
COBRA – Je to dvousečné. Zaprvé mnoho z nich mělo hluboké duchovní prožitky, protože byli za závojem. Současně se kontrolní síly co nejvíce snažily ty zkušenosti potlačit a udržet to v tajnosti. Takže všichni ti lidé, všichni ti astronauti, byli pod velkým psychickým tlakem, a byla jim výrazně kontrolována mysl, aby bylo potlačeno, co viděli a zažili. Takže být astronautem není snadné. Měli některé nádherné zážitky a také zažili mnoho traumat. To je důvodem podivného chování astronautů. Existují slavné případy astronautů, kteří se vrátili z Měsíce a měli velké psychické problémy v důsledku psychologické a fyzické kontroly mysli, které se museli podrobit.
Lynn – Další téma: jeden čtenář se ptá na muže a ženy, kteří jsou pannami/panici a zda to má nějaký duchovní význam.
COBRA – Pokud je někdo veden tím směrem, samozřejmě to má pro toho člověka duchovní význam. Ale rozhodně bych nepodporoval žádnou ideologii, která by to měla jako podmínku pro dosažení nějakého duchovního postavení.
Richard – Nějaký čtenář říká: žiji v Německu, v Rostocku,  poblíž velkého zařízení HAARP a v noci cítím málo energie. Jak se mohu chránit a udržet si energii předtím, než jdu spát a během spaní?
COBRA – Nepřikládejte těmto vlivům příliš mnoho pozornosti a udržujte svou vibraci napojenou na pozitivní zdroj, zůstaňte v rovnováze a pobývejte nějakou dobu v přírodě.
Lynn – Cobro, patří Bernie Sanders ke světlu?  Patří některý z kandidátů na amerického prezidenta ke světlu? 
COBRA – Nevkládal bych příliš naděje do žádného z těch kandidátů, protože všichni jsou anebo budou ovládáni (anebo by mohli být ovládáni) Kabalou, anebo to má s nimi Kabala v plánu, pokud budou zvoleni.
Richard – Má nějaký význam, pokud se někdo narodí jako albín?
COBRA – Tomu bych nepřikládal zvláštní význam. Duše se může vyjádřit v jakémkoli typu těla, či vlastnosti.
Lynn – Cobro, jak budou hlavní zpravodajská média šířit přesné informace ohledně Události a Odhalení?
COBRA – Když dojde k Události, kontrolní faktor, faktor cenzury, bude z médií odstraněn. Média budou šířit uvolněné informace. Takže se situace změní. Nebude to jako teď.
Lynn –  Je pro vyspělé rasy běžná manipulace s DNA, když jsou toho schopny?
COBRA – Řekl bych, že duchovně vyspělé rasy se obejdou bez manipulace DNA, protože chápou, že vědomí je nadřazeno a že se DNA zarovnává  s vědomím. Takže se spíše zaměřují na rozvoj vědomí a na to, aby byla jejich těla sladěna s rozšířeným vědomím. Manipulace s DNA je velmi omezující koncepce, kterou pokročilé civilizace zcela zavrhly.
Richard –  Cobro, můžete nám něco říct o mistrovi El Moryovi a Velkém bílém bratrstvu?
COBRA – Ta specifická vzestoupená bytost pracuje tak, že vede politiky a lidi na mocenských pozicích na planetě a má velmi těžký úkol, protože lidé na mocenských pozicích většinou s tou mocí neumí zacházet. Ale ruský prezident Putin je jedním z příkladů, kdy bylo poslání mistra El Moryii úspěšné. 
Richard – Můžete  nám něco říct o Velkém Bílém bratrstvu? 
COBRA – To označení popisuje vzestoupené bytosti mužské či ženské polarity, které prošly pozemskými inkarnacemi a docílily vzestoupeného stavu a které pomáhají při procesu osvobození planety...
Lynn – Máte nějaké informace o současné situaci v Brazílii? Ten tazatel si dělá velké starosti, protože většina lidí v Brazílii si myslí, že zvolená prezidentka musí byt z té pozice odstraněna. Vy jste řekl, že Kabala chce oslabit BRICS tím, že destabilizuje Brazílii.   Nastane ta destabilizace s odstraněním zvolené prezidentky Dilmy?
COBRA – Vlastně ten destabilizační proces začal již před jistou dobou a teď pokračuje. A odstranění prezidentky je pouze jeden krok v tom procesu. Jednou částí procesu je, že Kabala zneužila existující korupci v brazilské vládě. Jistě, korupce existuje všude. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že Kabala vždy zneužije chyby místních vlád, aby je destabilizovala. Co Kabala dělá je, že zavede ještě větší korupci a ještě větší nepořádek. A to se teď děje v Brazílii a světelné síly podnikají jisté kroky, aby znovu Brazílii stabilizovaly.
Lynn – Blížíme se ke konci naší hodinky a máme ještě mnoho dalších dotazů, ale tak je to každý měsíc. To není nic nového. Chci poděkovat Cobrovi, že tu s námi tu hodinu byl. Děkujeme, že jste tu byl s námi.
COBRA – Rádo se stalo. Rád jsem s vámi hovořil. 
Lynn – Chcete posluchačům na závěr něco říct?
COBRA – Ano. Chci říct, že na povrchu se toho tolik neděje. Mnoho věcí se děje v zákulisí. Moc informací není pouštěno, ale já očekávám, že v květnu se věci stanou zajímavějšími.
Lynn - Chci připomenout: prosím, použijte tlačítko „dar“, ukažte svým příspěvkem, že se vám naše stránky líbí. Na závěr by chtěla poděkovat celému týmu, že se tento rozhovor uskutečnil. Cobrovi, že byl našim milým hostem. Jeho stránky:  http://2012portal.blogspot.com/
DaNell za fundovaný přepis rozhovoru. Mému spolu tazateli Richardovi, Aaronovi na zvuku,  
Untwinovi za úpravu a editaci, a všem našim úžasným posluchačům! 
A pamatujte, že...my všichni jsme hlasy světa. 

Překlad: Mirka

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2016/05/april-monthly-update-interview-by-cobra.html
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: