úterý 17. května 2016

Interview s Cobrou z 3.5.2016 - Lynn a RichardOriginál publikoval Cobra 12.5.2016

PrepareForChange.net

Lynn – Vítám vás u našeho měsíčního Cobrova interview. Hostiteli jsou dnes Lynn a Richard. Našim cílem je informovat, vzdělávat a připravovat na přicházející změny. Prosím, pamatujte na to, že nikdo nezná všechny odpovědi. Klíčem musí být vaše vnitřní vedení, jděte vždy za tím, co s vámi rezonuje….

Lynn – Nyní chci zde opět přivítat našeho bojovníka světla a spojku s Hnutím odporu, Cobru.

COBRA – Děkuji za pozvání. Těším se na rozhovor s vámi oběma.

Richard – Děkuji, že jste tady s námi. Zrovna jste ukončili konferenci o Vzestupu ve Švýcarsku 16. a 17. dubna. Kvůli nám, kdo jsme se toho nemohli zúčastnit, bych rád položil pár otázek o této konferenci. Jaký vliv měla ta konference na situaci na planetě?

COBRA – Byl to jeden ze spouštěčů, který je aktivován a tím se začala posilovat časová linie vzestupu. Byla tam velmi mocná skupina a lidé z té skupiny tu energii roznáší a již přenesli tu energii do ley linií v místech, kde žijí. To je první krok. Mnohé budou následovat. Takže, víc dalších konferencí a dalších energetických aktivací bude ty časové linie stabilizovat.

Lynn – Co způsobila kulminace gama paprsků z 10. dubna?

COBRA – Způsobila, že vnější bariéra, či bariéra Chimery, nacházející se uvnitř vnější bariéry, poblíž Kuiperova pásu, se začala rozpouštět. To umožní, aby do sluneční soustavy přišlo a vstoupilo víc dalších gama paprsků. To také zaznamenala kosmická loď voyager v dubnu.

Lynn – Má to nějakou souvislost s kosmickým pulzem?

COBRA – Ano, protože kosmický puls, nebo bychom mohli říct galaktický puls, interaguje s veškerým vědomím v galaxii, zejména interaguje se spouštěcím bodem této sluneční soustavy a cokoliv se stane v naší sluneční soustavě, jak jsem již mnohokrát řekl, bude mít vliv na situaci v galaxii.

Richard – Můžete něco říct o zvýšení Schumannovy frekvence 17. května 2016? Má to spojitost s konferencí ve Švýcarsku?

COBRA – Nemám informace o tom, že by se Schumannova frekvence zvedla. Hodně se o tom mluví, ale nejsou žádné solidní důkazy, takže na to nemohu odpovědět.

Lynn – Byla nedávná zemětřesení v Japonsku spojena s konferencí G7 která se tam konala? Anebo se to vztahovalo k soukromému jednání Putina s japonským premiérem Abem?

COBRA – Proběhly nějaké akce Kabaly s cílem přerušit jednání a toto byla jedna z nich a pak také došlo k přírodní tektonické aktivitě kvůli zvýšení energií v sluneční soustavě, takže se jedná o obě věci.

Lynn – Mají zemětřesení v Ekvádoru souvislost s tím v Japonsku?

COBRA – Obě oblasti jsou velmi aktivními tektonickými zónami a všechny ty zóny reagují na zvýšené energie ve sluneční soustavě, což je přímým důsledkem zvýšené aktivity galaktického středu.

Richard – Co je plazmická chobotnice, o které se mluví v okultistických kruzích a jaký vliv to má na současnou situaci na Zemi?

COBRA – Je to základ všech problémů, které zde máme. Plazmický vír, který se šíří sluneční soustavou, má ve svém středu planetu Zemi. Planeta Země je ukotvovacím bodem této entity a ta entita má v těle plazmické topletové bomby, tedy plazmická těla. Dokud to nebude vyřešeno, nemůže dojít k Události. To je tedy hlavní překážka ohledně Události.

Lynn – Jaký význam bude mít kámen čintamani v době události?

COBRA – Každý kámen čintamani bude fungovat jako čočka, jako fokální čočka pro energie tlakového průlomu. Takže když planetu zasáhne výboj energie, tu energii bude potřeba provést jistým vedením neboli energetickým supervodičem. V době události budou kameny čintamani fungovat jako supervodiče této energie. Energetická síť je do značné míry kompletní, proto budou tyto energie moct proudit po povrchu planety docela harmonicky.

Lynn – Jaký bude úkol tachyonových komor v době Události?

COBRA – Tachyonové komory jsou víceúčelové. Jeden z účelů je uzdravovat lidský energetický systém, včetně fyzických těl a vyšších energetických těl. A v době události budou ty tachyonové komory přenášet jisté energie, o nichž zatím ještě nebudu mluvit. Ale bude to energetická podpora pro tlakový průlom.

Lynn – Je nějaký rozdíl mezi komorami krystalového světla a tachyonovými komorami?

COBRA – Jaké krystalové světelné komory?

Lynn – Jak o nich mluví Sheldan Nidle. V krystalových světelných komorách budeme změněni na pětidimenzionální bytosti a budou omlazena naše těla.

COBRA – Jedná se o tzv. technologii vzestupu, jakou mají pokročilé civilizace. Tato technologie zatím nebyla zavedena na povrchu planety a bude zavedena až jistý čas po Události.

Richard – Co to jsou terminační šoky, viz foto na vašem blogu z 13. dubna? Co se tam děje se sílami světla a s Chimérou?

COBRA – Je to oblast, kde se sluneční větry, vzniklé na Slunci, setkají s mězihvězdnými větry. Jedná se o dva různé energetické proudy, dva různé plazmické proudy a když se ty dva proudy setkají a narazí do sebe, vznikne tam terminační šok. Je to oblast tzv. chimerské bariéry s mnoha loděmi Chimery, kde je nejvyšší koncentrace topletových plazmatických bomb skupiny Chimera. Teď to světelné síly odstraňují. Ještě to nebylo zcela odstraněno, ale je tam jistý pokrok. Kvůli tomu pokroku byly otevřeny jisté nové komunikační kanály mezi různými frakcemi uvnitř sluneční soustavy a pod povrchem planety. Také se to odráží na povrchu planety, hlavně ve Východní alianci uvnitř dračích frakcí a u skupin Východní aliance došlo kvůli tomu k docela významnému pokroku.

Lynn – Co je heliopauza….co se tam děje?

COBRA – Je to oblast, kde je tlak slunečních větrů nižší než tlak mezihvězdného větru. Teď vstupujeme do mezihvězdného prostoru. Je to místo tzv.tachyonové membrány, někdo tomu říká vnější bariéra. Je to bariéra postavena světelnými silami, která reguluje tok energií dovnitř sluneční soustavy a ven. Takže reguluje energie z galaktickégo středu, které přicházejí do sluneční soustavy a řídí pohyb energií a entit a bytostí opouštějících sluneční soustavu. Pohyb bytostí směrem ven ze sluneční soustavy je dle mých informací trochu jiný než jak to říkají některí lidé. Neobsahuje moc entit uvnitř sluneční soustavy, spíše reguluje tok entit z a do sluneční soustavy.

Richard – Cobro, jak funguje medicína, založena na plazmě?

COBRA – Funguje na základě harmonizace proudění plazmy. Máme plazmická těla, což není zcela totéž jako éterická těla. Plazmické tělo je změněné tělo s elektromagnetickým potenciálem, které pracuje na základě rozdílností mezi různými elektromagnetickými prostory a když je zharmonizujete, můžete dramaticky zlepšit lidské zdraví. Temné síly vytvořily skalárovou technologii, která narušuje plazmickou matrici v plazmickém těle a to vytváří nemoce. Plazmická medicína řeší ty negativní následky, ty škodlivé negativní následky této skalární technologie a vytváří v plazmickém těle matrici zdraví, což následně srovná elektrické proudění uvnitř buněčné membrány fyzického těla. To samozřejmě obnovuje fyzické zdraví.

Richard – Je ta technologie teď již na Zemi dostupná?

COBRA – Je vyvíjena. Vyvíjejí to dračí síly, pozitivní dračí síly, ale je vůči tomu velký odpor .. není to lehké. Je to ve stavu vývoje. Některé přístroje jsou již k dispozici a některé brzy budou.

Lynn – Myslíte, že ty technologie se budou ne Zemi používat až po Události a pokud ano, kdy, jestliže jsou zatím ještě pouze vyvíjeny?

COBRA – Jeden z hlavních problémů jsou peníze, protože lidé ty přístroje chtějí, ale nemají peníze. Ty přístroje musí být vyvinuty a sestrojeny ve stávajícím systému. Až bude finanční reset, bude snadné je hromadně vyrábět a rozšířit po planetě.

Lynn – Jak se mateřská loď stane neviditelnou pro ty, co ji pozorují?

COBRA – Mateřská loď má kolem sebe tzv. tachyonovou membránu, takže že se nejedná o membránu pouze na fyzické rovině. Ta membrána zahalí energetickou strukturu lodi na všech úrovních stvoření, takže všechna energie, která se k lodi dostane, je jednoduše teleportována z jedné strany membrány lodě na druhou stranu membány lodě, což učiní loď neviditelnou, i pro jasnovidné pozorovatele na dálku.

Richard – Kdo byl první člověk, který přesně popsal podzemní svět?

COBRA – To je divná otázka, protože podzemní svět byl odjakživa znám jistým bytostem a nikdy to nebylo tajemstvím.

Lynn – Co se stane v čase Události mezi Agarťany a povrchovou populací?

COBRA – Jistí zástupci agartské sítě přijdou na povrch a budou kontaktovat, řekl bych, ty nejpokročilejší pozitivně naladěné povrchové lidi a na základě toho, jak to dopadne, se rozhodnou, jak budou postupovat dál. Na obou stranách musí dojít k velkému léčení, aby se nastavil harmonický vztah, a bude to postupný proces.

Richard – Můžete krátce popsat, jak vypadají Agarťané a podzemní svět? Mají slunce, světlo, apod.?

COBRA – Jsou tam podzemní jeskyně na fyzické úrovni. Obrovské jeskyně. Většinou přírodní, a tam byly vybudovány příbytky. Některé jeskyně byly umělě rozšířeny a propojeny s podzemní sítí vysokorychlostních vlaků. Je to vysoce rozvinutá technologie, která umožňuje propojení těch míst a také mají teleportační komory. Je to především fyzická civlizace, lidé tam jsou pouze vyspělejší lidské bytosti, pozitivní lidské bytosti. Existují také méně rozvinuté frakce, které jsou trochu primitivnější, a musí byt udělána spousta práce, aby tito byli integrováni do vyspělejších podzemních společností.

Richard – Jaký účinek má spirálovitý pohyb technologie vortexu bohyně na urychlení Události?

COBRA – Je to vlastně rotační plocha…nepůjdu do podrobností, vyžádalo by si to víc času. V zásadě je to přírodní útvar, který léčí časoprostorovou anomálii. Je to opravný mechanizmus pro tu anomálii. Opravuje ji a zarovnává se zdrojem. Je to základní princip, na základě kterého je napříč vesmírem léčena veškerá plazma a další anomálie, zejména zde na planetě, protože zde je centrální bod různých dimenzí, a zde je potřeba mít co největší povědomí o principu bohyně. Hlavní příčina, proč to bylo potlačováno je, že je to klíč k léčení anomálie v planetárním měřítku i ve vesmírném měřítku.

Lynn – Jak nejlépe říct ostatním o Události a přicházejících změnách na naší planetě?

COBRA – Je třeba udělat několik základních kroků. Můžete odhalovat korupci finančího systému, jak je to diskutováno v mainstreamových médích. Pokud to lidé začnou chápat, můžete jim říkat o rozsahu té korupce a také, že existuje plán to změnit a že se pracuje po celé planetě na vytvoření lepšího finančního systému. To za prvé. Většinou lidé budou o tom alespoň trochu přemýšlet. Další věcí je potlačování pokročilých technologií. To je další věc, kterou může většinová populace pochopit, že totiž vlády na celém světe potlačují pokročilé technologie a že v určitou chvíli to vyjde najevo. Pak také, nebude to pro ně lehké pochopit, že je v celém vesmíru život. Toto není jediná planeta ve vesmíru, v němž existují miliardy a miliardy hvězd a inteligentní život. Byly navázány kontakty a ty kontakty jsou také vládami potlačovány. Když to vše vyjde najevo, může to v lidské společnosti spustit velké změny a transformace. To je základní příprava pro Událost. Následek samotné Události bude větší rozvoj vědomostí běžné populace. Ti, co rozumí kvantové fyzice a fyzice, dokonce pouze základům fyziky, pochopí fázi přechodu. Nyní se společnost nachází ve fázi přechodu.

Lynn – Máme tedy pokračovat v práci jako doposud a pouze lidi upozorňovat na věci, co se dějí a co se stávají stále zřejmější.

COBRA – Přesně tak. Klíčem je šířit informace. Musíme naplnit internet pozitivními a spolehlivými informacemi. To je potřeba udělat.

Richard – Co se stane po Události se světelným tělem člověka?

COBRA – Světelné tělo začne procházet procesem urychlené aktivace. Bude to individuální proces a také skupinový planetární proces současně. Bude to odraz kosmických změn, probíhajících v celé galaxii. Když bude rozpušten poslední blok této karantény, dojde v celé galaxii k obrovským změnám.

Lynn – Jak bude vypadat cestování vesmírem po Události a prvním kontaktu?

COBRA – Nastane to okamžitě, protože cestování vesmírem většinou probíhá přes portály. Například přeskočíte ze Země na Jupiter, který má velký portál a tím se můžete dostat kamkoliv v galaxii za méně než minutu. Takže dojde k okamžitému přemístění na jiné místo vesmíru, zejména poté, co bude naše sluneční soustava a naše planteta přijata do Galaktické konfederace. Tehdy bude cestování galaxií snadnější, než naše každodenní cestování po městě, jak to máme teď.

Richard – Kde dojde k prvnému kontaktu? Na veřejnosti nebo na soukromých pozemcích? Jak brzy po Události k tomu dojde?

COBRA – Je to postupný proces a než dojde k prvnímu oficiálnímu kontaktu, budou někteří lidé soukromě pozváni na soukromé pozemky. Budou soukromě kontaktováni a oni budou informovat o své zkušenosti hlavní média, a jakmile bude dosaženo kritického množství uvědomění, dojde k oficiálnímu setkání mezi diplomaty, tzv. zástupci planety Země a plejádskými diplomatickými zástupci. Mělo by k tomu dojít v OSN. Po Události nebude OSN stejná jako teď, nebude to Kabalou ovládané těleso. A i dnes, přes všechnu kontrolu Kabaly, tam existuje velmi pozitivní frakce, pracující ve prospěch prvního kontaktu. Je tam skrytá skupina s konkrétním úkolem, která po desetiletí pracuje na prvním kontkatu.

Richard – Našly si již pozitivní síly soukromou půdu?

COBRA –Jistě, jsou lidé, kteří věnovali pro tyto účely svou půdu. Souhlasili s tímto kontaktem a kontakt bude zorganizován.

Lynn – Co se stalo 19. dubna v důsledku výměny zlata Čínou?

COBRA – Byl to pouze test. Byl to od Číny chytrý tah, protože Čína otestovala reakci západních finančních institucí a pokud si vzpomínáte, došlo k mnoha mimořádným setkáním prezidenta a viceprezidenta USA a zástupci FEDu a Banky pro mezinárodní vyrovnání. Dříve než se to stalo, bylo mnoho mimořádných schůzek centrálních bank. Číňané tu situaci monitorovali, aby zjistili, jaká bude reakce centrálních bankéřů. A nebyl to opravdový spouštěč finančního resetu. Byl to jenom první krok a ten obchod se zlatem na Šanghajské zlaté burze se většinou odehrává v Číně, u čínských bank. Není to zatím mezinárodní obchodní úroveň. I kdyby byla, nebyl by to konečný tah. Byla to pouze zkouška.

Lynn – Jaký je váš názor na situaci s dolarem? Přijmou nabídku Číny anebo půjdou na opačnou stranu?

COBRA – Upřesněte nabídku Číny.

Lynn – Číňane nabízejí zlato výměnou za naše bezcenné nepodložené peníze.

COBRA – To jsou pouze fámy. To nemohu potvrdit. Mnoho těch fám se nezakláda na pravdě. Pokud vím, Čína nenabízí žádné zlato. Pouze se svým způsobem připravuje na finanční reset. Oni nikde své plány nezveřejňují.

Lynn – Takže na schůzce mezi prezidentem, viceprezidentem, FEDem a zástupcem draků se nejednalo o žádnou nabídku zlata výměnou za naše peníze?

COBRA – Někteří lidé to prohlašují, ale ty události probíhají poněkud jinak. Nejde o problém zlato versus znehodnocené peníze, protože když dojde k resetu, změní se celá struktura a dolar bude revalvován, ale nijak drasticky. To bude součástí nové dohody. Dolar bude jednou z měn, založených na určitém typu zlatého standardu, ale nezruinuje to ekonomiku. Není to boj mezi Čínou a USA. Je to globální proces restukturalizace finančního systému, který již nefunguje.

Richard – Které jsou nejsilnější body plejádské energie na Zemi?

COBRA – Velmi silné jsou v Himalájích, v Polynézii, hluboko v džungli v Brazílii. Jedná se o mnoho míst a většinou jsou nepřístupná anebo obtížně přístupná pro masovou populaci.

Richard – ...Proč vyzařují ta místa tolik energie?

COBRA – Plejáďané vybudovali určité povrchové a podpovrchové základny na jistých místech planety. Vybrali ta místa na základě energetických parametrů těch míst a oni těmi místy pravidelně přicházejí a odcházejí. Ale oni se moc nestýkají s povrchovou populací.

Richard – Jaký význam má naše svobodná vůle pro příchod Události? Mají někteří lidé větší vliv na situaci na planetě než druzí?

COBRA – Rozsah, v jakém vaši svobodou vůli používáte, je nejvíce rozhodujícím faktorem vlivu na událost anebo na jakýkoliv jiný aspekt planetární situace. Čím víc používáte svobodnou vůli, tím větší to bude mít účinek.

Lynn – Změnil se nějak plán Události?

COBRA – Ne, základní plán je stejný a není snadné ho změnit. Protože plán je velmi pevný, musí se stát určité věci a k události dojde dle plánu.

Lynn – Hovořilo se na konferenci o nějakých dalších věcech, které by byly pro naše posluchače zajímavé?

COBRA – Hovořil jsem o mnoha věcech a není snadné vytrhnout to z kontextu a mluvit zde o nich. Lidé si nemusí dělat starosti. Informace z konference budou uvolňovány postupně, takže o nic nepřijdou. Ti, kdo chtějí mít hlubší pochopení a zkušenost, jsou zváni na další konference, které se budou konat různě po světě.

Lynn – Chcete něco říct o příští konferenci?

COBRA – Ano, připravili jsme konferenci v Řecku, poblíž hlavního vortexu bohyně na Krétě. Bude začátkem června. Všichni jsou zváni. Na konferenci ve Švýcarsku převládal spíše mužský aspekt. Tentokrát bude přítomno více ženského aspektu. Integrujeme ty energie v kosmickém měřítku. Není to pouze o polaritách na planetě Zemi. Integrujeme ty energie v galaktickém měřítku, takže každá z těchto konferencí je jiná. Je jedinečné, jak postupujeme vpřed. Je nemožné, jak se to odehrává- vytváří se to ve chvíli, když je k nám přenášena energie z galaktického středu.

Lynn – Chci poznamenat, že náš tým vytvořil nové linky: …

Organizační: http://prepareforchange.net/pfc-organizing-tools-and-techniques/

O léčení: http://prepareforchange.net/healing-communications-tools/

O podpoře Události: http://prepareforchange.net/event-support-group-internet-tools/

Lynn – Co je reinkarnace?

COBRA – Je to, když duše vstoupí do fyzického těla a v tom těle na nějakou dobu zůstane.

Richard – Jaký je rozdíl mezi vzestoupeným mistrem a osvíceným mistrem?

COBRA – V zásadě je to totéž, ale jsou v tom jemné rozdíly. Vzestoupená bytost, nebudu jí říkat mistr, je bytost, která zcela překonala časoprostorové kontinuum a již nemá žádnou osobnost. Osvícená bytost je bytost, která má s takovým stavem zkušenost, ale uvnitř té osobnosti ještě není úplně stabilizována.

Richard – Jak si někdo vybere, že bude pracovat s vzestoupeným mistrem anebo s vzestoupenou bytostí anebo s osvícenou bytostí?

COBRA –Je to pouze otázka zarovnání energie, takže, když jste zarovnáni s učitým typem energie, nejpravděpodobněji se tou energií zarovnáte s bytostí, která se vyvíjela ve stejné energetické linii. Může být vaším učitelem, může vám ukázat jednu část cesty.

Richard – Jaké poslání měl Jěžíš Kristus, které ještě nebylo splněno?

COBRA – Ta bytost chtěla mít tzv. druhý příchod anebo zvěstování nového věku anebo Událost. Očekával, že k tomu dojde za jeho života na Zemi, kdy zde měl poslání před 2000 lety a samozřejmě, to zatím nebylo splněno.

Richard – Co je třeba, aby bylo jeho poslání splněno? Událost?

COBRA – Jistě, Událost. Ta událost završí věk na této planetě, cyklus na této planetě a začne nový cyklus.

Richard – Co je 5 prvků stvoření? Jsme my všichni stvořeni za pomoci těch pěti prvků?

COBRA – Je to pouze určitý popis, jak proběhlo stvoření, takže na to neodpovím tradičním způsobem.

Richard – Můžete něco o těch pěti prvcích stvoření říct?

COBRA – Již jsem na to odpověděl. Existuje poze jedno chnápání či popis stvoření, ale já s tím úplně nesouhlasím.

Lynn – Kolik měl Ježíš inkarnací?

COBRA – Před tou poslední zpřed 2000 let měl několik tuctů inkarnací.

Lynn – Takže ta před 2000 lety byla poslední?

COBRA – Ano, poslední na povrchu planety.

Lynn – Je nějaký plán, že by se vrátil na zemi ve fyzickém těle?

COBRA – Vzestoupená bytost se nevrací zpátky ve fyzickém těle. Vytvoří hologram, který vypadá jako fyzické tělo. A ten hologram je viditelný pro jiné lidi. Je to vlastně koncentrované světlo. Není to obyčejné fyzické tělo.

Lynn – Takže vypadá jako fyzická lidská bytost.

COBRA – Ano.

Richard – Víme tedy, že Ježíš praktikoval a učil to, co dnes známe jako proces pěti elementů, které jsou darem Mistra Širdu Báby, který se k nám vrátil jako avatar Sri Kaleshwar. Je to pravda, že Ježíš používal proces pěti prvků jako základ pro růst své duchovní síly a duchovních schopností?

COBRA –To je zase otázka založená na určitých ideologiích, určitém chápání a já nemohu na tu otázku odpovědět v kontextu toho chápání.

Lynn – Víte o Širdi Sai Babovi známém také jako Sai Baba ze Shirdi? (Ano). Můžete nám něco o něm říct a o tom, jaká je jeho úloha ve stvoření?

COBRA – Znovu, ohledně tohoto existuje mnoho guru, mnoho učitelů, mnoho bytostí a ohledně všech učitelů a guruů týkajících se této linie chci říct, že ne všechny informace jsou pravdivé. Takže doporučuji lidem, kteří to studují, aby šli až za frekvenční omezení, které vyčetli v knihách. A pokud chtějí mít přímou zkušenost s těmi bytosmi, ať se s nimi spojí otevřeně a bez nějakých předem vytvořených představ o tom, co zažijí. Protože to, co zažijí, je možná překvapí.

Lynn – Také máme dotaz o Yoganandovi, Paramahansa Yoganandovi. Je to podobné jako se Sai Babou, pokud jde o jeho roli v učení západní civilizace?

COBRA – Informace o něm, které jsou přístupné na povrchu planety, jsou mnohem spolehlivější. Řekl bych, že to není tak ošemetné téma. On přinesl na západ některá učení Babajiho, některé Kriya techniky Babajiho a jeho poslání je docela čisté a pochopitelné a jeho energie nebyla tak zkompromitována a narušena jako některé jiné z jeho linie.

Lynn – Můžete nám říct o galaktickém kodexu a o tom, odkud pochází?

COBRA – Objevila ho před mnoha miliony let centrální civilizace, která se vynořila z centrální oblasti galaxie a tato civilizace objevila tento zákon, když dosáhla jisté úrovně duchovního pochopení, když zkoumala základní zákony stvoření. A řekl bych, že každá civilizace, když dosáhne určité úrovně vývoje, přijme takový zákon spontánně, protože to vyplyne z jejího vnitřního pochopení povahy vesmíru. Je to přirozený organický proces, který se odehrává v určitém stádiu zralosti dotyčné civilizace.

Lynn – Tuto informaci jste nedávno zveřejnil na své webové stránce. Na video na youtube ji natočil Smaly7. Udělal dokonale krásnou práci, když vyjádřil koncepci galaktického kodexu vizuálně obrázky a slovy v několika jazycích. Doporučuji lidem, aby se podívali na vaše stránky Prepare for change a podívali se na to video ve svém jazyce a pak aby podepsali galaktický kodex (petici) na www.change.org. Je to opravdu krásné. Cobro, chcete něco k tomu dodat?

COBRA – S tím zcela souhlasím. Když by to lidé chtěli podepsat, aťsi nagooglují Cobrův portál 2012 a úplně nahoře je článek o galaktickém kodexu a petice a aktualizace. A první link, na který lze kliknout, je petice change.org. Tam to mohou podepsat. Dole máme video momentálně v 11 jazycích.

Lynn – Chtěla bych něco doplnit pro lidi, kteří chtějí být aktivnější a hrát roli v osvobození planety. Jsou skutečně tři věci, které můžete udělat:

1) Meditujte s nám každou neděli v 7 hod GMT ( 21.00 hod letního času anebo 20.00 hod zimního času v ČR/SR). Instrukce k meditaci najdete na:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/12/tydenni-meditace-za-udalost-za.html

http://prepareforchange.net/participate/weekly-event-meditation-instructions/

2) Prosím, podepište Galaktický kodex:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/05/situacni-aktualizace-1-kvetna-2016.html

https://www.change.org/p/all-of-creation-we-now-invoke-the-galactic-codex-implementation-all-over-planet-earth-and-the-solar-system

3) Založte ve svém okolí skupinu na podporu Události – podrobnosti viz webové stránky

Richard – Tady, Cobro, jeden čtenář si dělá starosti, proč končí uhelný průmysl v USA a Austrálii. Některé elektrárny v oblasti mají nedostatek uhlí. Je to taktika Kabaly jak odpojit síť? Má tato taktika ukončit náš finanční systém a zavést Nový světový řád? Co s tím lze dělat?

COBRA – Je to pouze manipulace s cenami. Je to součást obchodní strategie Kabaly, jak vydělat víc peněz.

Lynn – Cobro, několik čtenářů z Asie chce, abyste promluvil o zemětřesení v Kumamoto. Říkají, že v Japonsku a dalších okolních zemích došlo od 14. dubna k sérii významných zemětřesení a stále to pokračuje ve velkém měřítku. Jsou ta zemětřesení umělého původu?

COBRA – Již jsem na to dnes odpověděl. Jsou zde 2 faktory. Prvním je zasahování Kabaly do tektonických desek a druhým je přirozená aktivita Galaktického centrálního slunce, která od dubna vzrostla a část těchto zemětřesení je reakcí na tuto aktivitu.

Lynn – Chcete něco říct Japoncům na útěchu?

COBRA – Ano, jistě. Mohou dělat masovou meditaci, aby se zklidnily tektonické desky v Japonsku. Když to budou dělat, tektonické desky se zklidní. (to je úžasná rada).

Richard – Šíří se zprávy o bojích v Aleppu. Ztrácí Hnutí odporu v té oblasti kontrolu?

COBRA – Ne. Je to pouze jedna část řešení konfliktu v té oblasti, protože situace ještě není vyřešena.

Richard – A co Golanské výšiny? Bude Izraeli dovoleno ponechat si je po Události?

COBRA – To není ještě rozhodnuto, protože situace na Blízkém východě je stále ještě nestabilní. Ale je známo, že po Události nastane dramatická restrukturalizace státu Izrael a v té oblasti dojde k mnoha změnám. Bude nutno vyřešit mnoho věcí, kde je nerovnováha a nespravedlnost. To proběhne po Události za pomoci mírového vyjednávacího procesu.

Richard – Proč v Sýrii nepomáhá Čína?

COBRA – Čína určitým způsobem v Sýrii pomáhá. Ne zrovna očividně, ale jistým způsobem pomáhá Rusku - jak, o tom nebudu mluvit.

Richard – Zdá se, že fyzické úrovně rostou, když dostanou silnou dávku světla. Jaká je vaše verze vysvětlení?

COBRA – S tím nesouhlasím.

Lynn – Mají drahé kovy jako paladium a platina nějaké zvláštní, okultní vlastnosti?

COBRA – Samozřejmě ano. Tzv. vzácné kovy mají velmi výrazné a silné okultní vlastnosti. Kovy skupiny platiny nás spojují zejména s naší čakrou duše a dokonce s vyššími čakrami našich těl ve vyšších dimenzích. Kovy platiny, vzácné kovy, jsou vyššími oktávami zlata, které jsou víc duchovně rozvinuté. Nemůže je použít běžný člověk, protože jemná frekvence těch kovů je pro něj jednoduše příliš vysoká. Pro člověka vysoce duchovně vyspělého jsou kovy jako platina, paládium, osmium, iridium a podobně velmi účinné na spojení se s vyšším já a svou Já Jsem přítomností.

Lynn – Co říkáte na stříbro?

COBRA – Stříbro je kov, který zklidňuje a harmonizuje naše energetická těla.

Richard – Cobro, co je s bohyní Dou Mu, která přišla na Zemi v lednu 2015? Můžete nám o ní říct něco víc a proč teď přišla na Zemi?

COBRA – Přišla ukotvit na planetu energii bohyně. Přišla z jiného hvězdného systému přes Východní agartskou síť a je teď někde v Asii, přesné místo neřeknu. Je tam přítomna a udržuje na planetě energii ženské přítomnosti. Je skutečnou fyzickou bytostí, žijící ve fyzickém těle, podporuje ji Východní agartská síť- podporují její fyzické tělo a ona ty energie přenáší na planetu.

RICHARD – Dá se tedy považovat za vzestoupenou bytost?

COBRA – Ona není tzv. vzestoupená bytost. Je to živá lidská bytost, která je vysoce duchovně vyvinutá, ale není ještě vzestoupená a žije ve fyzickém těle.

Lynn – Já mám na Cobru dotaz ohledně zdraví všeobecně a jaké tipy by dal povrchové populaci ohledně zdravého života. Něco jiného, než obecné známé „správně jezte a pravidelně cvičte“. Zná Cobra nějaké speciality ohledně zdraví, potravinových doplňků, bylinek, potravin, pití, cvičebních režimů, čištění vzduchu a dalších technologií, které by nám daly optimální fyzické a duševní zdraví- radu pro obyčejného průměrného obyvatele povrchu planety, žijícího v soudobé kultuře a životním prostředí?

COBRA – Klíčem je vyváženost. Je to velmi prosté. Rovnováha mezi různými prvky, které jste zrovna vyjmenovala, může pro povrchové obyvatelstvo vytvořit harmonii. A další věcí je pít hodně čisté vody, tak čisté, jak je možné.

Richard – Cobro, jsou obvinění ze znásilnění proti Billovi Cosbymu pravdivá, anebo je to hnusná kampaň, vyrobena Kabalou? Promiňte, jestli se toto téma zdá triviální, ale dle mého názoru to poukazuje na velký stupeň kontroly za pomoci mediálních konglomerátů. Zda se opravdu jedná o cílený útok Kabaly na jeho pověst.

COBRA – Je to útok Kabaly. Je to obvyklá taktika, kterou používá Kabala vůči každému, kdo se nechová dle jejího přání.

Richard – Chci ještě k tomu položit další otázku: jak Kabala rozhoduje, koho zabít a komu „pouze“ zničit pověst?

COBRA – Jak jsem řekl, je to jedna z jejich taktik.

Lynn – Proč musí být pyramidy obráceny k severu, jihu, východu a západu? Jaký je rozdíl mezi pyramidou núbijského typu a Cheopsova typu-kromě úhlu?

COBRA – Když je pyramida zarovnána se zemskou osou, vytváří nejharmoničtější proud energie-když se Země otáčí kolem své osy. A nubijský typ pyramid má jiný úhel, který není zarovnán s principy posvátné geometrie tak, jako pyramidy. Řekl bych, že Velká pyramida v Káhiře má téměř ideální vlastnosti- z pohledu geometrie.

Richard – Mohou v jednom těle pobývat dvě duše?

COBRA – Je to možné a je to docela běžné- jde o tzv. fenomén obsazení, když určitá hostitelská bytost nechá místo, aby mohla do toho samého těla přijít další bytost.

Richard – Jaký prospěch to komu přinese?

COBRA – Moc prospěchu z toho není, je to jenom další kontrolní mechanizmus, používaný Kabalou a temnými silami na kontrolu obyvatelstva.

Lynn – Jsou různé stránky odhalující pravdu a další alternativní zpravodajství pouze prostředkem, jak člověka svést z cesty osobního rozvoje k Vzestupu a osobní transformaci?

COBRA – Všechno může být rozptýlení anebo to také může být prostředek cesty k cíli. Záleží na tom, jak to použijete.

Richard – Cobro, jaký je duchovní význam smysl vlasů? Mnoho osvícených lidí má obvykle dlouhé vlasy. Domorodí Američané věří, že vlasy jim dávají duchovní sílu. Je to pravda?

COBRA – Ano. Vlasy jsou jako anténa, která může vysílat a přijímat energii.

Richard – Proč si mniši obvykle holí hlavu?

COBRA – To vlastně . . .zavedli Archoni před velmi dávnou dobou, aby mnichy kontrolovali a potlačili jejich duchovní rozvoj. (wow, díky)

Richard – Cobro, všechny popisy mužů z civilizace Vnitřní Země, jak je popisuje Corey Goode, jsou bez vousu, je to tak?

COBRA – Neviděl jsem žádné jeho obrázky a nemohu komentovat jeho pohled na civilizace Vnitřní Země.

Lynn – Jakou roli budou mít v přicházející Události konec časů a návrat Ježíše?

COBRA – Existuje mnoho proroctví a mnoho různých systémů víry, které z těch proroctví vzešly: o konci cyklu, o novém věku, o změně na této planetě, a ty všechny odrážejí pravdu. Ve všech je nějaký kousek pravdy a také kousek překroucení. Jak se to přesně stane, uvidíme, až se to stane. A bytost zvaná Ježíš má svou roli a bude mít svou roli, stejně jako všichni ostatní. Takže to všechno vytvoříme my společně, tak, aby to bylo nejlepším způsobem zarovnáno s existujícím plánem.

Richard – Cobro, mnoho lidí se již dostalo za závoj: astronauti, vojenští piloti, účastnící kosmických programů, tajných kosmických programů. Co to pro ty lidi znamená, jak je to ovlivnilo?

COBRA – Je to dvousečné. Zaprvé mnoho z nich mělo hluboké duchovní prožitky, protože byli za závojem. Současně se kontrolní síly co nejvíce snažily ty zkušenosti potlačit a udržet to v tajnosti. Takže všichni ti lidé, všichni ti astronauti, byli pod velkým psychickým tlakem, a byla jim výrazně kontrolována mysl, aby bylo potlačeno, co viděli a zažili. Takže být astronautem není snadné. Měli některé nádherné zážitky a také zažili mnoho traumat. To je důvodem podivného chování astronautů. Existují slavné případy astronautů, kteří se vrátili z Měsíce a měli velké psychické problémy v důsledku psychologické a fyzické kontroly mysli, které se museli podrobit.

Lynn – Další téma: jeden čtenář se ptá na muže a ženy, kteří jsou pannami/panici a zda to má nějaký duchovní význam.

COBRA – Pokud je někdo veden tím směrem, samozřejmě to má pro toho člověka duchovní význam. Ale rozhodně bych nepodporoval žádnou ideologii, která by to měla jako podmínku pro dosažení nějakého duchovního postavení.

Richard – Nějaký čtenář říká: žiji v Německu, v Rostocku, poblíž velkého zařízení HAARP a v noci cítím málo energie. Jak se mohu chránit a udržet si energii předtím, než jdu spát a během spaní?

COBRA – Nepřikládejte těmto vlivům příliš mnoho pozornosti a udržujte svou vibraci napojenou na pozitivní zdroj, zůstaňte v rovnováze a pobývejte nějakou dobu v přírodě.

Lynn – Cobro, patří Bernie Sanders ke světlu? Patří některý z kandidátů na amerického prezidenta ke světlu?

COBRA – Nevkládal bych příliš naděje do žádného z těch kandidátů, protože všichni jsou anebo budou ovládáni (anebo by mohli být ovládáni) Kabalou, anebo to má s nimi Kabala v plánu, pokud budou zvoleni.

Richard – Má nějaký význam, pokud se někdo narodí jako albín?

COBRA – Tomu bych nepřikládal zvláštní význam. Duše se může vyjádřit v jakémkoli typu těla, či vlastnosti.

Lynn – Cobro, jak budou hlavní zpravodajská média šířit přesné informace ohledně Události a Odhalení?

COBRA – Když dojde k Události, kontrolní faktor, faktor cenzury, bude z médií odstraněn. Média budou šířit uvolněné informace. Takže se situace změní. Nebude to jako teď.

Lynn – Je pro vyspělé rasy běžná manipulace s DNA, když jsou toho schopny?

COBRA – Řekl bych, že duchovně vyspělé rasy se obejdou bez manipulace DNA, protože chápou, že vědomí je nadřazeno a že se DNA zarovnává s vědomím. Takže se spíše zaměřují na rozvoj vědomí a na to, aby byla jejich těla sladěna s rozšířeným vědomím. Manipulace s DNA je velmi omezující koncepce, kterou pokročilé civilizace zcela zavrhly.

Richard – Cobro, můžete nám něco říct o mistrovi El Moryovi a Velkém bílém bratrstvu?

COBRA – Ta specifická vzestoupená bytost pracuje tak, že vede politiky a lidi na mocenských pozicích na planetě a má velmi těžký úkol, protože lidé na mocenských pozicích většinou s tou mocí neumí zacházet. Ale ruský prezident Putin je jedním z příkladů, kdy bylo poslání mistra El Moryii úspěšné.

Richard – Můžete nám něco říct o Velkém Bílém bratrstvu?

COBRA – To označení popisuje vzestoupené bytosti mužské či ženské polarity, které prošly pozemskými inkarnacemi a docílily vzestoupeného stavu a které pomáhají při procesu osvobození planety...

Lynn – Máte nějaké informace o současné situaci v Brazílii? Ten tazatel si dělá velké starosti, protože většina lidí v Brazílii si myslí, že zvolená prezidentka musí byt z té pozice odstraněna. Vy jste řekl, že Kabala chce oslabit BRICS tím, že destabilizuje Brazílii. Nastane ta destabilizace s odstraněním zvolené prezidentky Dilmy?

COBRA – Vlastně ten destabilizační proces začal již před jistou dobou a teď pokračuje. A odstranění prezidentky je pouze jeden krok v tom procesu. Jednou částí procesu je, že Kabala zneužila existující korupci v brazilské vládě. Jistě, korupce existuje všude. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že Kabala vždy zneužije chyby místních vlád, aby je destabilizovala. Co Kabala dělá je, že zavede ještě větší korupci a ještě větší nepořádek. A to se teď děje v Brazílii a světelné síly podnikají jisté kroky, aby znovu Brazílii stabilizovaly.

Lynn – Blížíme se ke konci naší hodinky a máme ještě mnoho dalších dotazů, ale tak je to každý měsíc. To není nic nového. Chci poděkovat Cobrovi, že tu s námi tu hodinu byl. Děkujeme, že jste tu byl s námi.

COBRA – Rádo se stalo. Rád jsem s vámi hovořil.

Lynn – Chcete posluchačům na závěr něco říct?

COBRA – Ano. Chci říct, že na povrchu se toho tolik neděje. Mnoho věcí se děje v zákulisí. Moc informací není pouštěno, ale já očekávám, že v květnu se věci stanou zajímavějšími.Lynn - Chci připomenout: prosím, použijte tlačítko „dar“, ukažte svým příspěvkem, že se vám naše stránky líbí. Na závěr by chtěla poděkovat celému týmu, že se tento rozhovor uskutečnil. Cobrovi, že byl našim milým hostem. Jeho stránky: http://2012portal.blogspot.com/DaNell za fundovaný přepis rozhovoru. Mému spolu tazateli Richardovi, Aaronovi na zvuku,

Untwinovi za úpravu a editaci, a všem našim úžasným posluchačům!

A pamatujte, že...my všichni jsme hlasy světa.


Překlad: Mirka


Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2016/05/april-monthly-update-interview-by-cobra.htmlProsíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: