pondělí 28. března 2016

Interview s Cobrou z 25.3.2016 - Cary Kirastar EllisCobra - Aktualizace k osvobození planety - Co můžete udělat VY

Připojte se k rozhovoru, který vede Cary Kirastar Ellis s Cobrou - mluvčím Sil Světla.

The Portal: The Intelligence Hub for the Victory of Light


The Ascension Conference
Switzerland April 16-17, 2016

Prepare for Change


CARY: Ahoj, jsem Cary Ellis, autor knihy "21st Century Superhuman"

Dnes tu máme velkého Bojovníka Světla, Cobru. Díky, Cobro, že jsi tu dnes s námi.

COBRA: Děkuji, jsem rád, že tu mohu dnes s vámi být.

CARY: Cobro, víme, že jsi v kontaktu s globálním děním, také, že jsi v blízkém vztahu s našimi galaktickými sousedy a jsi také styčnou osobou se Silami Světla. Těšíme se, že nám odpovíš na naše otázky, abychom lépe pochopili, co se děje dnes, v čase Planetární Změny. Vidíme, že tvoje stránka má 22 miliónů zhlédnutí. Stránka se jmenuje The Portal, the Intelligence Hub for the Victory of the Light. Mnozí zde o tobě pravděpodobně nic neví, můžeš se, prosím, představit?

COBRA: Byl jsem zvolen Hnutím Odporu jako jejich mluvčí zde na povrchu planety dnes, v době Osvobození Planety. Cobra je kódové jméno, které jsem dostal jen pro toto období.

CARY: Můžeš nám říci více o tom, co je to Hnutí Odporu?

COBRA: Jsou to síly světla, dnes skryté pod zemí, které se připravují k pomoci. Pomáhají nám v tomto procesu Osvobození. Jsou v podstatě částí sítě Agartha.

CARY: Říkáš, že jsou ve spojení s Aghartou?

COBRA: Ano.

CARY: To znamená, že Agharta je jednou z civilizascí vnitřní Země?

COBRA: Ano.

CARY: Jak vidíš ze svého multidimenzionálního úhlu pohledu hru sil zde, na Zemi, v době velkého Přechodu?

COBRA: Je to hodně složitý proces. A často se věci nevyvíjejí přesně tak, jak byly plánovány. Ve hře je mnoho faktorů: spousta rozdílných vůlí, mířících opačnými směry, děje se moc věcí. Velmi složitá situace. Ale i tak pomalu směřujeme směrem ke konečnému průlomu.

CARY: Můžeš říci něco o komplikacích v jiných dimenzích, které bylo potřeba vyřešit?

COBRA: Ano. První věc, která se musí řešit, je takzvaná "Primární Anomálie". Je to, řekl bych, základní zdroj vší temnoty a utrpení. Planeta Země je klíčovým místem tohoto dění. A proto právě teď a právě zde je klíčové místo a klíčová doba pro toto dění, a proto to všechno trvá tak dlouho. Je to velmi složité a náročné.

CARY: Vím, že existuje spousta technických zařízení, jejichž názvy pravděpodobně ani neumím vyslovit. Kolik strangeletových bomb a další techniky je ještě zapotřebí odstranit? A jak to všechno ovlivňuje lidstvo?

COBRA: Většina již byla odstraněna, ale je tu určité množství, které ještě musí být zničeno. Tohle je pravý, okultní důvod, proč byla planeta v karanténě, bez této technologie bychom byli volní již dávno.

CARY: Jak to vlastně bylo s tou karanténou? Slyšela jsem, že v téhle době by už měla být uvolněna...

COBRA: Ano, už se to děje, ale ještě to není dokončeno. Protože až se to stane, nebudeme už omezeni na povrch této planety. Cestování Vesmírem a kontakt s jinými civilizacemi zase budou umožněny.

CARY: Zdá se, že Energie Plazmy byla použita ke zničení vesmírných zbraní jinými rasami, a pravděpodobně se to stalo i v dávné historii země. Dnes to vypadá, že by tato energie mohla být řešením našich energetických potřeb, a pro cestování vesmírem. Je to tak?

COBRA: Plazma je jedním z největších tajemství stvoření, je to klíč k potlačení vědění i ke konečnému osvobození. Vysoce vyvinuté bytosti, které tuto sílu využívají, právě teď pracují na realizaci Osvobození Planety.

CARY: Tak myslíš, že využití Energie Plazmy v tom bude hrát roli?

COBRA: Ovšem, přesně tak.

CARY: Myslíš, že lidstvo je schopné spolupracovat pro nalezení řešení pro život, a oprostit se od své touhy válčit? Dostali jsme se už tak daleko?

COBRA: Přesně tak daleko se ocitneme v okamžiku, kdy bude odstraněna kabala.

CARY: Spolupracuje Hnutí Odporu s Aliancí Sférických Bytostí, s Andromeďany nebo s nějakou jinou galaktickou rasou nebo civilizací?

COBRA: Hnutí odporu spolupracuje především s Plejáďany, také s Andromeďany, s Galaktickou Konfederací a takzvanou "Centrální Rasou", kterou někteří nazývají "Sférické bytosti".

CARY: Co nám můžeš říci o Dračí Bráně?

COBRA: Na to teď nemohu odpovědět, možná později, až bude vhodný čas.

CARY: Je tedy lidstvo ve svém vývoji tak daleko, že jsme schopni zvrátit průběh toho, co se děje na planetě?

COBRA: Ještě ne, ale už jsme tomu velmi blízko.

CARY: Bude zapotřebí další zatýkání příslušníků kabaly a transformace starého systému?

COBRA: Již jsem mnohokrát řekl, že především musí být zničeny všechny jejich zbraně. Ty dávají Chimeře moc k ochraně kabaly. Kabala sama o sobě už nemá sílu přežít. Bez ochrany Chimery by tu už dávno nebyli.

CARY: Tak jak to tedy vypadá s odstraňováním skupiny Chimera a těch zbraní?

COBRA: Pokračuje to celkem hezky, a brzy se dočkáme výrazného pokroku. A pokud nenastane něco, s čím jsme nepočítali, měli bychom to brzy dokončit.

CARY: Je to něco, na čem spolupracují opravdu všichni? Nebo kdo na tom pracuje a kdo při tom pomáhá?

COBRA: Plejáďané a Galaktická Konfederace na tom pracují.

CARY: Máte ty, Cobro, spolu s Hnutím Odporu, nějaký plán, jak změni bankovní systém a vojenskoprůmyslový komplex tak, aby to sloužilo lidem? Nebo jak se to všechno stane?

COBRA: Ovšemže je tu plán, už mnohokrát jsem o něm mluvil. Po odstranění Chimery dojde k uvěznění příslušníků kabaly. V tom okamžiku je připravena Východní Aliance s novým finančním systémem, což ovšem bude jen přechodný finanční systém. Ten nám pomůže projít Přechodem do chvíle, kdy nastanou první kontakty. Pak dostane lidstvo nové technologie, které mu umožní stát se plnohodnotným partnerem v Galaktické Federaci, což je sdružení autonomních ras celé Galaxie.

CARY: Aha, takže dostaneme technilogie v okamžiku, kdy budeme připraveni stát se plnohodnotnými partnery ostatních.

COBRA: Ano.

CARY: Co máme dělat, abychom se tomu bodu co nejrychleji přiblížili?

COBRA: To je pořád to samé. Musíme nejdřív odstranit jejich techniku. Jejich zařízení poškozují lidské vědomí. Oni manipulují s vaším vědomím, ovlivňují zejména vědomí Pracovníků Světla a Bojovníků Světla. Až tato zařízení odstraníme, bude to pro všechny mnohem snazší.

CARY: Tak myslíš, že proto mnozí Pracovníci Světla pořád útočí jeden na druhého? Že jsou manipulováni?

COBRA: Ano, děje se to.

CARY: Slyšeli jsme, že existují kolaterální účty, připravené k uvedení do oběhu. Jak je tenhle proces daleko?

COBRA: Problém je jen v tom, že kabala dosud ovládá celý finanční systém. To všechno se vyřeší v okamžiku, kdy Síly Světla kabalu odstraní. Musíme pracovat postupně.

CARY: Kdo se pak ujme vedení?

COBRA: Zejména ve Východní Alianci jsou někteří schopní lidé, kteří již byli pro tento úkol školeni. Až nastane čas, ujmou se svých rolí.

CARY: Ale obyčejní lidé pořád prožívají utrpení po celém světě. Víme, že je potřeba udělat mnoho změn, ale mohl bys vysvětlit aspoň něco z toho, co bude potřeba udělat, abychom provedli ten konečný posun k ukončení všeobecného strádání a utrpení? Je jasné, že bude třeba změnit finanční systém, vlády a zbavit světovou elitu jejích pozic. Vypadá to jako obrovský úkol. A utrpení, zdá se, na všech stranách stále přibývá.

COBRA: Co se musí stát jako první je Průlom. To je změna paradigmatu. Ta nastane, až vypustíme do masmédií dosud utajované informace. Ale masmédia jsou zatím pod plnou kontrolou kabaly. Až se jejich vliv oslabí do určité kritické úrovně, vypustíme informace. To okamžitě změní staré vzorce myšlení lidí a umožní provedení změn.

CARY: Vlastně už nyní dostáváme tyto informace v hlubších úrovních. Ten pohyb už se děje. Ale jsem ráda, že od tebe slyším, jak to bude pokračovat.

DOTAZ: Jsem v kontaktu s Pracovníky Světla po celém světě. A mnozí z nich mají velké problémy. Jak jim pomoci? Nebo jak oni mohou pomoci sami sobě?

COBRA: Ti, kdo mají finanční problémy, musí začít dělat nové věci. Především: změni staré způsoby myšlení. Ty staré vzorce, podle kterých věří v nedostatek, všechno, čemu kdy v souvislosti s penězi věřili. To jim dá sílu vytvořit dostatek ve vlastních životech. Stanou se nástroji dobra, protože peníze, které se tak naučí získávat, jim pomohou realizovat jejich poslání. Budou tak mnohem efektivněji spolupracovat v rámci planetární integrace.

CARY: Ano, takže by neměli jen pasivně čekat, až někdo změní finanční systém, ale měli by sami aktivně pracovat na svém přístupu a přesvědčení.

COBRA: Ano, ať nejsou pouhými oběťmi stávajícího systému. Ať hledají cesty, kterými lze vytvořit dostatek mimo systém matrixu.

DOTAZ: Stará proroctví mluvila o této době jako o změně věků. Co je nejdůležitější, aby lidé dělali? Jsme si vědomi, že mnozí z nás jsou tu v téhle době jako dobrovolníci k pomoci při Vzestupu.

COBRA: Je to tak. Nejdůležitější právě teď je, abyste dál šířili informace. Zakládejte nové blogy. Mluvte s lidmi. Ať o tom ví co nejvíc lidí.

CARY: Skvělé! Ráda povzbuzuji lidi, aby poslouchali svůj vnitřní hlas a jednali podle něj. Vlastně to učíme i v mé knize "21st Century Superhuman", že každý člověk v sobě nese potenciál k aktivaci Změny. Co bys lidem poradil?

COBRA: Je důležité spojit se se svým vyšším Já. Odtud vždycky dostanete vedení a radu.

CARY: Jak se dnešní události shodují s harmonogramem Vzestupu, o kterém jsi nedávno mluvil?

COBRA: To se ale vztahovalo na události, které přijdou později. Tak daleko ještě nejsme.

DOTAZ: Tak ty to vidíš tak, že nic z toho, co bychom mohli dělat, nemůže jrát roli v tom, abychom dění na planetě urychlili?

COBRA: Je tu mnoho věcí, které se dějí za scénou, které tu rozhodující událost urychlují. Ale také je tu část kabaly, která zase usiluje o to, aby to co nejvíce oddálili. Obojí se děje současně.

CARY: Co dělá kabala, aby to oddálili?

COBRA: Vytvářejí chaos, snaží se rozpoutat celoplanetární válku, kradou peníze...však to vidíte sami, co dělají.

CARY: Cobro, můžeš nám říct ještě něco víc o Události? Vím, že jsi o tom již mnohokrát mluvil, ale je něco, co bys mohl ještě dodat? Jak jsme blízko?

COBRA: Není už moc nového, co bych mohl dodat. Pracujeme na tom, aby se to stalo co nejdříve. Už jsme blízko. Ale nejsem tu, abych říkal nějaká data a zavdával tak podněty ke spekulacím. Každý den na tom pracujeme, a vy se toho můžete účastnit.

CARY: Tak je to spíše kosmická akce nebo spíš posun vědomí lidstva a planety?

COBRA: Vlastně jde o kosmickou událost. Zakončení procesu Osvobození. V Galaxii už to nějakou dobu probíhá. A planeta Země je poslední planetou, na které se to stane. Tak se završí galaktický proces odstranění temnoty.

DOTAZ: A co by mělo být hlavním bodem snažení jednotlivce, co především bychom měli v tomto procesu dělat?

COBRA: Dělejte to, co umíte, s čím jste se narodili. Cokoliv děláte rádi a dobře, je pomocí v tomto procesu.

CARY: Myslím, že mnoho lidí je tak na půl cesty... je pro ně těžké najít způsob, jak opustit starý systém a jak se realizovat v tom novém. Máš pro ně nějakou radu a povzbuzení?

COBRA: Když budete sledovat své vnitřní vedení, a dělat to, co máte rádi, budete už v tom novém světě. Opustíte matrix.

DOTAZ: Máš ještě co dodat k tomu, jak opustíme starou civilizaci a nastolíme tu novou?

COBRA: Opakuji: to se stane až po Události. Nejdříve je nutné odstranit kabalu a dát lidem informace. To změní paradigma a otevře cestu ke změně. Spojení s jinými civilizacemi se pak stane skutečností.

DOTAZ: Tak skutečně existuje harmonická galaktická kultura, se kterou jsi ve spojení? A můžeš nám říct, jak funguje?

COBRA: Jistě. Plejáďané jsou velmi harmonickou rasou. Jsou dostatečně vyspělí, aby nám mohli sloužit za příklad. Naučili se žít ve vzájemné harmonii a vytvořili civilizaci, která vypadá jako to, čemu říkáme "ráj". Způsob jejich života by nám dnes možná připadal nepřirozený, protože nic takového jsme si dosud neuměli ani představit, ale není to tak. Harmonie je normální a běžná v celém Vesmíru.

CARY: Vím, že jsme vlastně velkým experimentem ve vesmíru, ale jsem ráda, že už se to blíží ke conci.

DOTAZ: Nedávno jsi mluvil o duchovních skupinách. Mohl bys upřesnit, co společného mají jejich členové, a jakým způsobem mohou spolupracovat a podporovat se?

COBRA: Jsou to skupiny duší, které se narodily ze Zdroje ve stejný okamžik, prostřednictvím Centrálního Slunce Galaxie. Mají navzájem obrovské duchovní spojení, a někdy jsou schopni se navzájem poznat, když se setkají v tomto životě. Různé tyto skupiny se inkarnovaly na Zemi v této době, aby se tu našly a společně naplnily svůj úkol v Osvobození Planety. Ale je v tom trochu zmatek - síly Archon se snažily jejich plány narušit různými způsoby - rozdělily je, pomocí implantátů způsobily amnézii, tak aby se navzájem nerozeznali. Nadělaly hodně škody.

DOTAZ: Četli jsme o Bojovnících Lásky a také bytostech, ztělesňujících vyšší vědomí. Síla jejich Lásky má být nesrovnatelná s tím, co jsme dosud mohli na Zemi poznat. Můžeš o tom říct něco víc?

COBRA: Ano. Na Zemi jsou již dlouhou přítomny různé skupiny, až nyní vystupují do popředí. Teď je čas sjednotit sílu Lásky se silou Moci. Nikdy nebyly oddělené. Láska není je nějaká jemná něžná energie. je to Síla, která dokáže zastavit a transformovat jakoukoliv negativitu.

DOTAZ: Na své stránce píšeš o pokročilých způsobech léčení - Tachyonech, Plejádských technologiích, laserových systémech. Řekni o tom víc.

COBRA: Ano, vyvíjíme různé technologie ve spolupráci s Plejáďany a pod vedením různých skupin Sil Světla. Tyto technologie mohou velmi napomoci při léčení lidí. Kdo o tom chce vědět víc, najde všechno na mých stránkách.

CARY: Musí být při tomto léčení člověk přítomen, nebo je možné použít tyhle technologie na dálku?

COBRA: Některé lze použít na dálku, jiné ne.

CARY: Každou neděli v 19:00 GMT pořádáš skupinovou meditaci pro Osvobození. Žádáš, aby při téhle meditaci bylo přítomno 144 000 lidí. Je to tak?

COBRA: Ano. Pomůže to urychlit příchod Události. Čím víc se přiblížíme tomuto číslu, tím víc urychlíme dění.

CARY: Je něco, co bychom měli konkrétně dělat během této meditace?

COBRA: Ano, máme instrukce pro meditaci. Jsou uvedeny na stránce.

CARY: Posluchači tě mohou najít na "The Portal 2012" online, také spolupracuješ se skupinou Prepare for Change.

COBRA: ANO. Na blogu najdete všechny odkazy a informace.

CARY: Děkuji za rozhovor.

Zdroj:


Překlad převzat z a mírně opraven z http://jetojinak.blog.cz/1603/cobra-rozhovor-planetarni-osvobozeni-a-co-muzeme-delat-my


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: